Genealogie van Herman ANDRIES (VISSCHER)


 
I    Herman ANDRIES (VISSCHER), geboren rond 1541.
Gehuwd voor de kerk circa 1565 met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Herm(ens) VISSCHER (zie II).
   2.  Barber VISSCHER, geboren rond 1570.

II    Gerrit Herm(ens) VISSCHER, geboren rond 1566, overleden voor 1657. Gerrit bezit een zaalweer in den Haegen (waarschijnlijk Groot Biesterbosch). De grootte: eenen halven mrg lants betimmert mit een huijs van gbt. enden een schuijrtjen. Noch eenen camp daer bij gelegen, groot 5 sch. gesaijs. Noch 1 mudde gnt het Boschcampken. Eenen acker van 1 sch. gesaijs inden Dorpetenck, 2 ackers bij Amelincx boschken gelegen, beyde groot 1/2 mld. gesaijs. Eenen acker indem Assenderperenck oock groot 1/2 mld. gesaijs ende noch een boschken achter den Hoff gelegen, gr 1/2 mld gesaijs.

28 oktober 1607: Gerrit Hermens VISSCHER oprukking (22 oktober 1613, 30 oktober 1619, 6 oktober 1625, 3 oktober 1631, 5 oktober 1637 en 25 oktober 1643)
19 februari 1613: Gerrit Hermens VISSCHER en Marrij JANSS bekomen transport na overdracht door Willem Hendricx n.u. (Nomuni uxoris: optredend voor zijn echtgenote) Aeltgen MARTENS, als erfgenaam van haar vader Marten in den HAEGEN, van enige percelen die tot een bijzonder zaalweer worden gelegd.
10 juni 1621: Gerrit Hermens VISSCHER en Merrie JANS oprukking (18 mei 1627, 20 juni 1633, 31 mei 1639).
23 december 1639: Gerrit Hermens VISSCHER approbatie voor een dispositie ten behoeve van zijn kinderen.
21 juli 1643: Egbert DANIELS, scholtis van Heerde, en Juffr. Swane van HEUDT oprukking na transport door Gerrit Hermens VISSCHER en zijn kinderen Jan, Dirck, Dries en Beernt Gerritz VISSCHER, Egbert EVERTS en Hermantgen Gerrit VISSCHER en Gijsbert JANS en Stijne Gerrits VISSCHER.
23 december 1639: Gerrit Hermens VISSCHER approbatie van een dispositie ten behoeve van Jan Gerritz, zijn oudste zoon, en diens huisvrouw Lambertgen en de andere kinderen. Op verzoek van zijn schoonzoon Egbert EVERTSZ.

[NB: Zaalweer: De kern van een herengoed; meestal stond hier een huis op.
mld: molder; oppervlaktemaat
sch: schepel; oppervlaktemaat
gesaijs: gesaais (gezaais); te bezaaien akkerland
gnt: genaamd
oprukking: de bezitter van een herengoed moest eens in de 6 jaar belasting betalen zijnde 2 goudguldens
approbatie: goedkeuring door de (kerkelijke) overheid
dispositie: ].
Zoon van Herman ANDRIES (VISSCHER) (zie I) en N. N.
Gehuwd voor de kerk rond 1590 met Marry (Mary) JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits (zie IIIa).
   2.  Hermantgen Gerrits, geboren rond 1602.
Gehuwd voor de kerk voor 1639 met Egberts EVERTS.
   3.  Dirck Gerritsz, geboren rond 1604.
   4.  Stijne Gerrits, geboren circa 1606.
Gehuwd voor de kerk voor 1643 met Gijsbert JANS.
   5.  Beernt Gerritsz, geboren circa 1608.
   6.  Dries Gerrits (zie IIIb).

IIIa    Jan Gerrits VISSCHER, geboren circa 1600, overleden na 1648, zoon van Gerrit Herm(ens) VISSCHER (zie II) en Marry (Mary) JANS.
Gehuwd voor de kerk circa 1635 met Lambertgen STEVENS, geboren circa 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Jansen (zie IVa).
   2.  Herman (Harmen) Jansen (zie IVb).

IVa    Steven Jansen VISSCHER, geboren circa 1640, overleden na 1687, 31 juli 1657: Steven Jansz investiture en oprukking als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermans VISSCHER.
Bron: Archief Rekenkamer, inv.nr. 1533 fol. 32 vso, zoon van Jan Gerrits VISSCHER (zie IIIa) en Lambertgen STEVENS.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1668 te Heerde met Teunissen (Teunisje) JANS, overleden voor 1683.
Gehuwd voor de kerk (2) op donderdag 24 juni 1683 te Heerde met Aeltjen JACOBS, overleden na 1683.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Stevens, gedoopt op zaterdag 9 november 1669 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op donderdag 10 januari 1697 te Heerde met Gerbrechjen Jans van PUTTEN, geboren circa 1650, dochter van Jan Hendrikcks van PUTTEN.
   2.  Hendrikje Stevens, gedoopt op donderdag 22 oktober 1671 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1701 met Egbert JANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op zondag 17 november 1715 te Heerde met Jan GERRITS.
   3.  Janna Stevens, gedoopt op donderdag 27 september 1674 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op maandag 4 december 1702 te Vorden met Gerrit HERMS.
   4.  Janneken Stevens, gedoopt op donderdag 18 maart 1677 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 7 november 1700 te Heerde met Hendrik Reindersz REINDERT, 28 jaar oud, gedoopt op donderdag 24 maart 1672 te Heerde.
   5.  Egbert Stevens (zie Va).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Arent Stevens (zie Vb).

Va    Egbert Stevens VISSCHER, gedoopt op zondag 28 december 1681 te Heerde, zoon van Steven Jansen VISSCHER (zie IVa) en Teunissen (Teunisje) JANS.
Ondertrouwd op zondag 23 december 1708 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op woensdag 23 januari 1709 te Hattem met Kersje WOLTERS, 26 jaar oud, gedoopt op donderdag 3 september 1682 te Hattem, dochter van Derks WOLTERS en Willempje HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruijd Egberts, gedoopt op zondag 12 mei 1709 te Hattem, overleden voor 1712.
   2.  Steventje Egberts, gedoopt op zondag 4 mei 1710 te Hattem.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op maandag 17 februari 1738 te Heerde met Albert STOFFERS.
   3.  Willemijn Egberts, gedoopt op woensdag 29 april 1711 te Hattem.
   4.  Geertruijd Egberts, gedoopt op maandag 16 mei 1712 te Hattem, overleden voor 1715.
   5.  Wouter Egberts, gedoopt op zondag 22 oktober 1713 te Vorchten.
   6.  Geertruijd Egberts, gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Hattem, overleden voor 1718.
   7.  Willemtjen Egberts, gedoopt op zondag 26 april 1716 te Heerde.
   8.  Bartholt Harman Egberts, gedoopt op zondag 11 juli 1717 te Heerde.
   9.  Geertruit Egberts, gedoopt op zondag 17 juli 1718 te Heerde.
   10.  Teunisjen Egberts, gedoopt op woensdag 14 juni 1719 te Heerde.
   11.  Wolter Egberts, gedoopt op zondag 28 juli 1720 te Heerde, overleden voor 1724.
   12.  Wolter Egberts, gedoopt op zondag 7 mei 1724 te Heerde.

Vb    Arent Stevens VISSCHER, gedoopt op donderdag 9 augustus 1685 te Heerde, zoon van Steven Jansen VISSCHER (zie IVa) en Aeltjen JACOBS.
Gehuwd voor de kerk circa 1712 te Heerde met Merrighje van EERDE, {Merrighje is eerder gehuwd geweest te Heerde.}.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Arents, gedoopt op zondag 17 januari 1712 te Hattem.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op zondag 23 december 1736 te Heerde met Lubbigje LUBBERS.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1755 met Berendina HERMSEN.

IVb    Herman (Harmen) Jansen VISSCHER, geboren circa 1645 te Heerde. Wonende in Hoorne.
16 januari 1677: Hermen Jansen VISSCHER approbatie voor de tuchting van zijn vrouw Aeltjen SARRIS.
Bron: Rekenkamer inv.nr. 1535 fol. 101.
[approbatie: goedkeuring door de (kerkelijke) overheid], zoon van Jan Gerrits VISSCHER (zie IIIa) en Lambertgen STEVENS.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 6 maart 1670 te Heerde met Aeltien (Aaltjen) SARRIS, geboren circa 1647. Wonende in Hoorne. Dochter van Sarris JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harms (zie Vc).
   2.  Sarris, gedoopt op woensdag 17 oktober 1674 te Heerde, overleden voor 1684 te Heerde.
   3.  Steven Herms (zie Vd).
   4.  Sarris Herms (zie Ve).

Vc    Jan Harms VISSCHER, diaken (1723 - ca 1725). Gedoopt op donderdag 25 februari 1672 te Heerde, overleden circa 1725 te naw Heerde, wonende in Wapenveld. Op Pinksteren 1699 tot lidmaat aangenomen (RAG: DTB 875-52/3). Met Paaschen 1723 verkozen tot Diaken. In 1725 tot diaken verkozen Steven Visscher, in plaats van Dries van Emst, kerkmeester wordende, hoogstens plaatsing voor dit jaar gecombineert, in plaats van Jan Visscher, die overleden is. (RAG: DTB 876-218/1, 219/3). Zoon van Herman (Harmen) Jansen VISSCHER (zie IVb) en Aeltien (Aaltjen) SARRIS.
Ondertrouwd op zondag 6 mei 1703 te Heerde met Gerritje Jans BOEVE, 24 jaar oud, gedoopt op zondag 18 december 1678 te Heerde, overleden na 1724 te naw Heerde. Wonende in Wapenveld. Dochter van Jan Claesz BOEVE en Trijntje JANSZ, "Den 6. Mei 1703 Jan Herms Visscher en Garritje Jans Boeve, beiden tot Wapenveld".
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, gedoopt (NG) op zondag 22 juni 1704 te Heerde, overleden voor 1707 te naw Heerde.
   2.  Herman Janse (zie VIa).
   3.  Trijntje, gedoopt (NG) op zondag 13 februari 1707 te Heerde, overleden 1707-1708 te naw Heerde.
   4.  Trijntje Jans, gedoopt (NG) op maandag 17 december 1708 te Heerde. Op Pinksterdag 1733 als lidmaat aangenomen (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-272/1).
Gehuwd met Herman STEVENS.
   5.  Aaltje Jans, geboren te Wapenveld, gedoopt circa 1710 te Heerde, overleden op zaterdag 1 juli 1786 te Heerde, begraven op woensdag 5 juli 1786 te Heerde. Nalatende 5 kinderen. Op Pinksterdag 1733 als lidmaat aangenomen (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-272/2).
Ondertrouwd op zaterdag 30 januari 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 14 februari 1734 te Heerde (NG) met Timen Jacobs BREDENHOFF, 36 jaar oud, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, gedoopt op donderdag 7 november 1697 te Heerde, overleden op zondag 20 juni 1779 te Heerde op 81-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 25 juni 1779 te Heerde. Hij laat zijn vrouw en 6 kinders na. Met Christmis 1733 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-272/9). "Op Paaschen 1757 tot diaken verkozen Timan Jacobs in plaats van Jan van Emst". "Op Paaschen 1760 is verkozen tot diaken Jan Stevensen Visscher in plaats van Tijmen Jacobs". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1768 verkozen tot ouderling en gecommitteerd na de classis in Epe". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1771 is tot ouderling verkozen Jacob Roelofs in plaats van Tijmen Jacobs". (RAG: DTB 876-229/1, 231/1, 234/5, 235/1, 237/1).

Hij heeft met "Jacobs" het patroniem van zijn grootvader van moederszijde meegekregen, waarnaar hij is vernoemd. Zoon van Hendrik Gerrits BREDENHOFF en Hilligje TIMENS.
   6.  Janna, gedoopt (NG) op donderdag 28 januari 1712 te Heerde.
   7.  Berend Jans, gedoopt (NG) op zaterdag 6 januari 1714 te Heerde.
Ondertrouwd op woensdag 19 mei 1756 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op zondag 13 juni 1756 te Heerde (NG) met Catharina Wilhelmina van INGEN, "Op Paaschen 1751 met attestatie van Zutphen naar Heerde" (RAG: DTB 876-283/24).
   8.  Gerrit Jans (zie VIb).
   9.  Jannes, gedoopt (NG) op zondag 6 februari 1718 te Heerde.
   10.  Merrie, gedoopt (NG) op zondag 13 augustus 1719 te Heerde.
   11.  Jan, gedoopt (NG) op zondag 8 juni 1721 te Heerde.
   12.  Stijntje VISSCHERS, gedoopt (NG) op zondag 14 november 1723 te Heerde, overleden te naw Hattem.
Ondertrouwd op zaterdag 1 juli 1747 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op dinsdag 25 juli 1747 te Hattem (NG), "Andries Braskamp J:M: onder Hattem laatst gewoond hebbende te Zwartsluis met Stijntje Visschers J:D: van Wapenveld wonende alhier". Echtgenoot is Andries BRASKAMP, overleden te naw Hattem.

VIa    Herman Janse VISSCHER, gedoopt (NG) op dinsdag 18 augustus 1705 te Heerde, overleden op vrijdag 22 april 1791 te Hattem op 85-jarige leeftijd. Op Paaschen 1730 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-406/8). Zoon van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 6 november 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 21 november 1734 te Heerde (NG), "Herman Janse Visscher J:M: en Gerritje Gerrits J:D: beide in Wapenveld". Echtgenote is Gerritje Gerrits BREDENHOFF, 31 jaar oud, geboren te Wapenveld, gedoopt op zondag 10 juni 1703 te Heerde, overleden op dinsdag 15 april 1788 te Hattem op 84-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Gerrits BREDENHOFF en Hilligje TIMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan VISSER (zie VIIa).

VIIa    Jan VISSER, gedoopt (NG) op zondag 16 oktober 1740 te Heerde, overleden op dinsdag 28 mei 1782 te Hattem op 41-jarige leeftijd. In 1767 op belijdenisse aangenomen in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Hattem. Zoon van Herman Janse VISSCHER (zie VIa) en Gerritje Gerrits BREDENHOFF.
Ondertrouwd op zaterdag 27 april 1776 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 12 mei 1776 te Hattem, "Jan VISSCHER, J.M., van Hattem, en Hendrikje KASPERS, J.D. van het Hogeveen, beiden wonende alhier". Echtgenote is Hendrikjen KASPERS (CASSPERS), 32 jaar oud, geboren op zondag 8 december 1743, gedoopt op zondag 8 december 1743, overleden op donderdag 11 april 1811 te Hattem op 67-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 239 (aan de Markt), haar buren zijn Digeer BENDER en Lubbertus BAARNEVELD. Aangevers zijn haar echtgenoot Jan Klaassen VAN DIJK (58 jr, grutter te Hattem) en Lubbertus BARNEVELD (34 jr, broodbakker te Hattem), begraven op zaterdag 13 april 1811 te Hattem. In april 1776 op belijdenisse aangenomen in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Hattem. Dochter van Berent KASPERS en Marrigjen JANS. {Zij is later ondertrouwd op zondag 3 april 1785 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op zondag 8 mei 1785 te Hattem, "Jan Klaassen J:M: geb: onder Hattem met Hendrikje Caspers weduwe van Jan Visser geb: van ´t Hogeveen beide wonende alhier". Echtgenoot is Jan Klaassen van DIJK, grutter (1811), geboren ca. 1754, overleden op zondag 14 september 1817 te Hattem, te zijner huize in Wijk A nr. 239. Aangevers zijn Berend WOLTERS (44 jr, mr. kuiper) en Lubbertus BARNEVELD (39 jr, mr. broodbakker en winkelier).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen (zie VIIIa).
   2.  Berend (zie VIIIb).
   3.  Gerrit, gedoopt (ND) op maandag 27 maart 1780 te Hattem, op Paasmaandag. Overleden op donderdag 31 mei 1781 te Hattem op 1-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 2 juni 1781 te Hattem.
   4.  Gerrit (zie VIIIc).

VIIIa    Harmen VISSER, karreman (1813, 1816), dagloner (1820), dagloner binnen de stad wonende (1823), gedoopt op zondag 6 april 1777 te Hattem, overleden op zaterdag 9 januari 1847 om 19:30 uur te Hattem op 69-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn zijn zoon Jan VISSER (38 jr, karreman) en Steven TICHELAAR (61 jr, kledermaker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043 in Hattem. Op 20 maart 1799 op belijdenis tot lidmaat aangenomen. (RAG: RBS 855). Hij woont in 1807 en in 1809 in de Kerkstraat. Op 20 juni 1806 overlijdt Marrigjen Kaspers, oud 79 jaren en weduwe van Roelof MARTENS ten huize van Harm in de Kerkstraat. De buren dan zijn de weduwe SCHMIEDEMAN en Evert VAN OLST. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op vrijdag 24 februari 1804 te Hattem (getuige(n): SANDBERG en SCHMIEDEMAN), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op zondag 11 maart 1804 te Hattem met Willemina Aleida van MERLE (MARLE), 19 jaar oud, landbouwster te Hattem (1853), geboren op donderdag 25 maart 1784 te Hattem, overleden op dinsdag 17 februari 1857 om 05:30 uur te Hattem op 72-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 69. Aangevers zijn haar zoon Jan VISSER (48 jr, karreman) en Jan Lunenberg (68 jr, koster). Op den 3e April 1805 op belijdenisse aangenomen (RAG: RBG 855.2), dochter van Dries van MERLE (MARLE) en Klaasjen HULSBERGEN. Ze wonen binnen de stad.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina, gedoopt op zondag 22 juli 1804 te Hattem, overleden op zaterdag 10 januari 1880 te Kralingen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johan Frederik DOODEN, overleden voor 1880.
   2.  Hendrikjen, dienstmeid (1829), geboren op maandag 20 juli 1807 te Hattem, gedoopt (NG) op maandag 27 juli 1807 te Hattem, overleden op vrijdag 12 januari 1866 te Utrecht op 58-jarige leeftijd.
   3.  Jan, Karreman (1852, 1857), geboren op vrijdag 19 augustus 1808 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 4 september 1808 te Hattem, overleden op woensdag 28 april 1886 om 11:00 uur te Hattem op 77-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 54. Aangevers zijn zijn neef Dirk van der WORP (33 jr, arbeider) en Berend LUNENBERG (63 jr, wagenmaker). Hij blijft ongehuwd.
   4.  Geertruid, geboren op zondag 29 juli 1810 te Hattem, gedoopt op woensdag 15 augustus 1810 te Hattem.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1841 te Loosdrecht met Matthijs van WAGENINGEN, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 17 juli 1813 te Amersfoort, zoon van Johannes van WAGENINGEN en Maria Catharina KOUFFELD (KOUFELT).
   5.  Dries (zie IXa).
   6.  Harmen, schilder (1848), geboren op woensdag 31 juli 1816 om 01.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan de HAAN (58 jr, schoenmaker) en Teunis WENDT (27 jr, kleermaker). Overleden voor 1877.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 17 mei 1848 te Amsterdam met Johanna Dorothea KRENNING, dienstbaar (1848), geboren circa 1822 te Abcoude-Baambrugge, overleden op zaterdag 29 september 1877 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Willem KRENNING en Anna Margaretha KLAPMEIJER.
   7.  Johanna Jacoba, geboren op donderdag 13 april 1820 om 17.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan WIESSENBERG (49 jr, karreman) en Jan LUNENBERG (33 jr, broodbakker en winkelier). Overleden op vrijdag 21 april 1820 om 18:00 uur te Hattem, 8 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 99. Aangevers zijn Gerrit KELDER (44 jr, landbouwer) en Steven BRUGMAN ((39 jr, karreman), beiden niet verwant.
   8.  Marrigjen, winkelierster (1883), geboren op zondag 23 februari 1823 om 09:00 uur te Hattem (aangifte door: Peter SCHULTING (35 jr, steenbakkersknecht) en Peter KAMPHUIS (34 jr, Mr.Smid) beiden niet verwant en binnen de stad wonend.), overleden op woensdag 4 april 1888 om 16:00 uur te Hattem op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot met als getuige Arend Jan van der WORP (52 jr, wagenmaker).), in het huis in Wijk A nr. 330. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 30 juni 1852 te Hattem (getuige(n): Hendrikus VAN PIEKEREN (52 jr, veerman, neef bruidegom), Jan VISSER (43 jr, karreman, broer), Dries VISSER (39 jr, gepensioneerd militair, broer) en Berend LUNENBERG (29 jr, wagenmaker)), met het huwelijk wordt 1 kind (Derk) gewettigd. Echtgenoot is Willem van der WORP, 27 jaar oud, dagloner (1854), arbeider (1883, 1888), geboren op donderdag 14 april 1825 om 14:00 uur te Hattem (aangifte door: Door afwezigheid van de vader is de aangever Christina Louisa EGGENGOOR (50 jr, stadsvroedvrouw) met als getuigen Ariaan SCHUTTE (30 jr, verver en glazemaker) en Jan Karel STUIT (38 jr, timmerman en wagenmaker).), in het huis in Wijk A nr. 208. Overleden op woensdag 12 juli 1916 om 17:30 uur te Hattem op 91-jarige leeftijd (aangifte door: Albertus WENDT (72 jr, timmerman) en Jan Christiaan MARFELINK (45 jr, fabrieksarbeider).), te zijnen huize in Wijk A nr. 52. Zoon van Dirk van der WORP en Antjen GROLLEMANS, dagloonster (1825).

IXa    Dries VISSER, gepensioneerd militair (1852), landbouwer (1863, 1882, 1889), arbeider (1853, 1865, 1886, 1889, 1893 te Dalfsen), geboren op maandag 14 juni 1813 om 08.00 uur te Hattem (aangifte door: Jan VELTKAMP (50 jr, landbouwer) en Gerrit KELDER (39 jr, karreman).), overleden op dinsdag 12 december 1893 om 01:30 uur te Dalfsen op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Klaas SCHEURNAGEL (55 jr, arbeider) en Berend Jan TOL (65 jr, arbeider).), in het huis nr. 61 in het buurtschap Emmen. Hij woont in 1853 in het buurtschap Emmen onder Dalfsen. Zoon van Harmen VISSER (zie VIIIa) en Willemina Aleida van MERLE (MARLE), landbouwster te Hattem (1853).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op zaterdag 26 november 1853 te Dalfsen (getuige(n): Gerard Willem NIJKAMP (36 jr, arbeider te Ankum, broer), Willem van LEUSEN (39 jr, landbouwer), Hendrik Jan KAMPMAN (34 jr, tolgaarder) en Coenraad van BEINUM (28 jr, bakker)) met Gerrigjen NIJKAMP, 27 jaar oud, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889), geboren op zaterdag 11 november 1826 om 08:00 uur te Dalfsen (aangifte door: Antonij DOEVELAAR (27 jr, dagloner) en Harm NIJBOER (47 jr, dagloner).), in een huis in het buurtschap Ankum. Overleden op maandag 9 september 1907 om 11:30 uur te Zwollerkerspel op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Albert de RUITER (29 jr, arbeider) en Willem van DIJK (63 jr, landbouwer).), in het huis nr. 31 in Ittersum. Dochter van Hendrik Jan NIJKAMP, arbeider te Ankum onder Dalfsen (1853), en Fennigje van VULSTEREN, arbeidster te Ankum onder Dalfsen (1853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jan (zie Xa).
   2.  Fennigje, dienstbode (1889), geboren op woensdag 16 april 1856 om 02:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Jan DIJK (45 jr, landbouwer) en Jan WILDERINK (37 jr, landbouwer). Overleden na 1922.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 2 november 1889 te Dalfsen (getuige(n): Willem KISTENBRINK (41 jr, bakker), Jan Willem REIMELINK (39 jr, bakker), Harm HERMINK (38 jr, winkelier) en Jan PUT (34 jr, metselaar)) met Evert Jan van KUIK, 42 jaar oud, tapper (1889), geboren op maandag 1 maart 1847 om 05:00 uur te Dalfsen. Getuigen bij de aangifte zijn Johan Hendrik Wilhelm van ZUIDEN (34 jr, koekbakker) en Gerrit Jan van der KOLK (33 jr, bakker). Overleden op zaterdag 18 maart 1922 te Dalfsen op 75-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan van KUIK, logementhouder (1847), en Wolthera Everdina van der KOLK.
   3.  Mina, geboren op zaterdag 6 februari 1858 om 07:00 uur te Dalfsen (aangifte door: Mannes RUNHAAR (47 jr, kleermaker) en Joggem HOLLEBOOM (33 jr, schoenmaker).), in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Overleden op donderdag 2 juni 1859 om 24:00 uur te Dalfsen op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Berend LUGT (64 jr, landbouwer) en Peter KOOIJKER (43 jr, landbouwer).), in het huis nr. 28 in het buurtschap Emmen.
   4.  Hendrik Jan (zie Xb).
   5.  Willemina Alijda, dienstbode te Heino (1889), geboren op woensdag 4 februari 1863 om 16:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr.6. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen PIK (63 jr, arbeider) en Jacob de WEERDT (36 jr, arbeider). Overleden op dinsdag 27 juni 1933 om 07:00 uur te Zwollerkerspel op 70-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan van der LINDEN (57 jr, aanspreker) en Willem SCHIELAND (48 jr, gemeenteontvanger).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 16 mei 1889 te Heino (getuige(n): Reint SMIT (41 jr, smid), Theodorus VAN DE VEGTE (40 jr, timmerman), Dirk Jan MAAT (33 jr, landbouwer) en Jacob MULDER (41 jr, veldwachter)) met Antonij MUNNIKHUIS, 28 jaar oud, landarbeider (1886), wegwerker (1899), spoorwegarbeider (1889, 1922), geboren op woensdag 19 september 1860 om 14:00 uur te Dalfsen. Getuigen bij de aangifte zijn Arend Jan KUIPER (58 jr, kuiper) en Hendrik Jan HERKEN (47 jr, schoenmaker). Overleden op donderdag 1 augustus 1935 om 19:00 uur te Zwollerkerspel op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Jan van der LINDE (59 jr, aanspreker)), zoon van Evert MUNNIKHUIS, arbeider (1860), en Hendrika HULZEBOSCH, arbeidster (1860). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 9 september 1886 te Zwollerkerspel met Jennegien van der KOLK, boerenmeid (1886), geboren circa 1863 te Heino, overleden voor 1889, dochter van Albert van der KOLK, dagloner (1886), en Gerrigje HULZEBOSCH.}
   6.  Hendrik (zie Xc).
   7.  Gerrit Jan (zie Xd).

Xa    Harm Jan VISSER, boerenknecht (1886), dagloner (1887, 1898), landbouwer (1901, 1917), geboren op zaterdag 22 april 1854 om 11:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Carel August Wilhelm KIEKIND (54 jr, gepensioneerd militair) en Jacob van OENE (33 jr, arbeider). Overleden op zondag 26 februari 1939 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn huwelijk woont hij in Zwollerkerspel. Zoon van Dries VISSER (zie IXa) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 15 mei 1886 te Oldebroek (getuige(n): Onno WOLTHUIS (49 jr, ambtenaar ter gemeente secretarie), Johannes Bernardus BISTERVELD (45 jr, landbouwer), Jakob WILDEMAN (30 jr, metselaar) en Dirk KLUMPJE (28 jr, landbouwer)) met Jakoba BLOK, 26 jaar oud, dagloonster (1887, 1896), landbouwster (1917), geboren op dinsdag 27 september 1859 om 02:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Beerd KROEZE (58 jr, landbouwer) en Gerrit VOLKERS (24 jr, smidsknecht). Overleden op dinsdag 26 mei 1936 te Oldebroek op 76-jarige leeftijd, dochter van Aart BLOK, landbouwer (1859, 1886), en Stijntje WONING, landbouwster (1859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XIa).
   2.  (levenloos meisje), geboren op vrijdag 13 september 1889 te Oldebroek, overleden op vrijdag 13 september 1889 om 08:00 uur te Oldebroek, 0 dagen oud. Aangevers zijn haar vader en Onno WOLTHUIS (53 jr, ambtenaar ter secretarie).
   3.  Stijntje, geboren op donderdag 12 oktober 1893 om 22:00 uur te Hattemerbroek (gem. Oldebroek) (aangifte door: Hermannus TROON (69 jr, gemeentebode) en Cornelis van OENE (32 jr, dagloner)), overleden op zondag 25 augustus 1901 om 21:00 uur te Oldebroek op 7-jarige leeftijd. Aangevers zijn Hermannus KROON (77 jr, gemeentebode) en Harmen KROEZE (59 jr, arbeider).
   4.  Aart, geboren op zaterdag 15 augustus 1896 om 05:00 uur te Hattemerbroek (gem. Oldebroek) (aangifte door: Arend van der VEEN (37 jr, koetsier), Hendrikus Antonie van BEEK (35 jr, stratenmaker)), overleden op maandag 21 december 1896 om 03:00 uur te Oldebroek, 128 dagen oud. Aangevers zijn Hendrik KORENBERG (40 jr, dagloner) en Hendrikus VELUWENKAMP (37 jr, dagloner).

XIa    Dries VISSER, landbouwer (1917), poedermaker (1919), geboren op zaterdag 13 augustus 1887 om 18:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (63 jr, gemeentebode) en Onno WOLTHUIS (51 jr, ambtenaar ter secretarie)), zoon van Harm Jan VISSER (zie Xa) en Jakoba BLOK, dagloonster (1887, 1896), landbouwster (1917).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 26 april 1917 te Oldebroek met Berendje BASTIAAN, 26 jaar oud, landbouwster (1917), geboren op woensdag 12 november 1890 om 02:30 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (66 jr, gemeentebode) en Jacob van der BEEK (45 jr, gemeenteveldwachter)), dochter van Berend BASTIAAN, landbouwer (1890, 1917), en Gerrigje KIP, landbouwster (1890, 1917).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje, geboren juli 1919 te Oldebroek, overleden op woensdag 8 oktober 1919 te Oldebroek.

Xb    Hendrik Jan VISSER, boerenknecht te Dalfsen (1882), landbouwer (1883), zonder beroep (1937), geboren op dinsdag 17 april 1860 om 17:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 107. Getuigen zijn Gerrit van ES (45 jr, winkelier) en Willem van der WORP (35 jr, karman). Overleden op zondag 16 mei 1937 om 04:30 uur te Zwollerkerspel op 77-jarige leeftijd. Aangever is Willem Jan TENDEN (71 jr, pluimveehouder). Zoon van Dries VISSER (zie IXa) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 20 oktober 1882 te Zwollerkerspel (getuige(n): Albertus VAN DER KOLK (39 jr, ambtenaar ter secretarie), Hendrik Martinus WITTENAAR (67 jr, veldwachter), Johan Christiaan Baron VAN HAERSOLTE VAN HAERST (28 jr, zonder beroep) en Willem VAN DORT (32 jr, veldwachter)) met Johanna PIERIK, 28 jaar oud, geboren op donderdag 5 oktober 1854 om 03:00 uur te Berkum Bruggenhoek (Zwollerkerspel), in het huis nr. 13 in Berkum Bruggenhoek. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik MARSMAN (35 jr, koetsier) en Johannes VAN DEN BERG (28 jr, tuinman). Overleden op dinsdag 19 mei 1953 op 98-jarige leeftijd. Zij woont in 1882 in Berkum Poepershoek. Dochter van Lubbert PIERIK, landbouwer (1882), en Maria JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus, Bakker (1910), geboren op zondag 9 september 1883 om 18:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jacob BONGERS (48 jr, landbouwer) en Willem van DORD (32 jr, veldwaqchter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr 33. Overleden op vrijdag 12 december 1924 te Zwolle op 41-jarige leeftijd, aangiftedatum!?
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op dinsdag 8 november 1910 te Zwolle met Grada Jacoba LEIJENDEKKER, geboren circa 1890 te Zwolle, dochter van Derk LEIJENDEKKER, schoenmaker (1910), en Lucresia ter WEE. {Zij is later gehuwd op dinsdag 9 november 1926 te Zwolle met Arnold Fredrik Hendrik ROTS, geboren circa 1889 te Aalten.}
   2.  Lambertus, Landbouwer (1908), geboren op vrijdag 11 september 1885 om 19:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Willem ARNOLDINK (26 jr, landbouwer) en Hendrik Martinus HATTEMA (69 jr, veldwachter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr 33.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 7 mei 1908 te Zwollerkerspel met Margje SNIJDER, dienstbode (1908), geboren circa 1888 te Nieuwleusen, dochter van Klaas SNIJDER, landbouwer (1908), en Klaasjen KRAGT.

Xc    Hendrik VISSER, boerenknecht te Genemuiden (1894), landbouwer (1919), geboren op dinsdag 14 november 1865 om 14:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 6. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen MULDER (72 jr, zonder beroep) en Jan de WEERDT (40 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 20 november 1956 te Oldebroek op 91-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis in Wijk W2. Zoon van Dries VISSER (zie IXa) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 10 mei 1894 te Hasselt (getuige(n): Reindert BUTER (73 jr, veehouder), Gerrit VAN DE VELDE (62 jr, voornaamste bode), Gerrit Rijk IN DE VEGTE (46 jr, veehouder) en Willem ZWOL (41 jr, veehouder)) met Marrigje KROES, 21 jaar oud, geboren op maandag 17 juni 1872 te Zwollerkerspel, overleden op maandag 21 november 1938 te Oldebroek op 66-jarige leeftijd. Zij woont in 1894 te Hasselt. Dochter van Roelof KROES, veehouder (1894), en Jentje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XIb).
   2.  Jentje, geboren op donderdag 25 maart 1897 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 22 mei 1919 te Zwolle met Jan DOCTER, gemeenteambtenaar (1919), geboren circa 1896 te Zwolle, zoon van Hendrik DOCTER, warmoezenier (1919), en Janna RIETBERG.
   3.  Gerrigje, geboren op donderdag 28 april 1898 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 6 september 1917 te Zwolle met Roelof de WOLF, landbouwer (1917), geboren circa 1899 te Zwolle, zoon van Johannes de WOLF en Aaltje NIENHUIS.
   4.  Roelofje, geboren op zaterdag 29 juli 1899 te Zwolle, overleden op maandag 14 augustus 1899 te Zwolle, 16 dagen oud.
   5.  Roelof, geboren op woensdag 5 september 1900 te Zwolle, overleden op donderdag 27 september 1900 te Zwolle, 22 dagen oud.
   6.  Roelofje, geboren op zaterdag 7 december 1901 te Zwolle.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 3 maart 1921 te Zwolle met Frederik DOORNWEERD, metaaldraaier (1921), geboren circa 1901 te Zwolle, zoon van Tijmen DOORNWEERD, landbouwer (1921), en Johanna van der SLUIS.
   7.  Hendrik, geboren op zaterdag 14 november 1903 te Zwolle.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 23 oktober 1924 te Zwolle met J. van RIESSEN.
   8.  Marrigje, geboren op woensdag 16 november 1904 te Zwolle, overleden op dinsdag 7 maart 1905 te Zwolle, 111 dagen oud.
   9.  Marrigje, geboren op zaterdag 25 april 1908 te Zwolle, overleden op dinsdag 8 december 1908 te Zwolle, 227 dagen oud.
   10.  Roelof, geboren op zaterdag 19 juni 1909 te Zwolle. Verhuist op 17 mei 1929 naar Ommen.
   11.  Marrigje, geboren op maandag 21 november 1910 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1933 te Zwolle met K. van der KOLK.
   12.  Femmigje Wilhelmina, geboren op donderdag 21 november 1912 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 27 juni 1935 te Zwolle met F. van DORP.
   13.  Jennigje, geboren op maandag 15 december 1913 te Zwolle.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1933 te Zwolle met R. van VOORTHUIZEN.

XIb    Dries VISSER, landbouwer (1918), geboren op dinsdag 8 januari 1895 te Hasselt, zoon van Hendrik VISSER (zie Xc) en Marrigje KROES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 13 maart 1918 te Harderwijk met Petertje POPPEN, geboren circa 1892 te Harderwijk, dochter van Marten POPPEN, visscher (1918), en Willempje DOOIJEWAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje, geboren 1933 te Harderwijk, overleden op donderdag 17 mei 1934 te Harderwijk.

Xd    Gerrit Jan VISSER, boerenknecht (1892), arbeider (1897), landbouwer (1917, 1919), tuinbouwer (1932), geboren op donderdag 16 april 1868 om 11:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 48 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Mannes RUNHAAR (58 jr, kleermaker) en Martinus Hendrikus ten BIEZEN (55 jr, arbeider). Overleden op woensdag 22 april 1953 te Zwollerkerspel op 85-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis Campherbeeklaan 19 te Berkum. Zoon van Dries VISSER (zie IXa) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 21 april 1892 te Zwollerkerspel met Diena POST, 21 jaar oud, boerenmeid (1892), geboren op dinsdag 14 februari 1871 te Ambt Vollenhove, overleden op dinsdag 24 juli 1951 te Zwollerkerspel op 80-jarige leeftijd, dochter van Lubbert POST, arbeider (1892), en Niesje BERGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XIc).
   2.  Lubbertus, Gemeentearbeider (1919), geboren op zaterdag 16 december 1893 om 18:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Gerrit EIKENAAR (35 jr, timmerman) en Klaas van OS (37 jr, veldwachter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr. 33.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 1 mei 1919 te Zwolle met Jentje ZONDERVAN, dienstbode (1919), geboren circa 1893 te Nieuwleusen, dochter van Jan ZONDERVAN, landbouwer (1919), en Aaltje van DORSTEN.
   3.  Gerrigje, geboren op donderdag 28 mei 1896 om 17:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Evert Jan RUNHAAR (55 jr, kastelein) en Antoni CURAAD (52 jr, koopman)), in het huis in Berkum Poepershoek nr. 33.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1920 te Zwollerkerspel met Willem van den BERG, 27 jaar oud, landbouwer (1920), geboren op maandag 13 februari 1893 om 04:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jan Harm LIPPINKHOF (49 jr, schipper) en Albertus van der KOLK (49 jr, ontvanger)), in het huis Berkum Bruggenhoek nr. 44. Zoon van Hendrik van den BERG, arbeider (1893), en Gerrigjen ZIELEMAN.
   4.  Harm Jan, geboren op maandag 6 september 1897 te Zwollerkerspel, overleden op donderdag 23 september 1897 om 06:00 uur te Zwollerkerspel, 17 dagen oud (aangifte door: Hendrik LAND (48 jr, arbeider) en Jan PIERIK (33 jr, arbeider)), in het huis nr. 33a in het buurtschap Berkum-Poepershoek.
   5.  Herman, landbouwer (1931), geboren op maandag 25 november 1901 om 05:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Koop KRAGT (26 jr, arbeider) en Gerrit Helms GRUPPEN (26 jr, slager)).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 6 mei 1931 te Dalfsen met Hendrikje PIERIK, geboren circa 1900 te Dalfsen, dochter van Arend Jan PIERIK en Willempje PIERIK, landbouwster (1931).
   6.  Gerrit Jan, landbouwer (1929), geboren circa 1904 te Zwolle, overleden na 1938.
Gehuwd op donderdag 23 mei 1929 te Zwollerkerspel met Niesje MEULINK, 24 jaar oud, geboren op maandag 20 maart 1905 te Zwollerkerspel (aangiftedatum), overleden op zaterdag 1 oktober 1938 te Zwolle op 33-jarige leeftijd, dochter van Hendrik MEULINK en Wichertje BORST.
   7.  Niesje, geboren circa 1909 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 7 april 1932 te Zwolle met Roelof PIERIK, tuinbouwer (1932), geboren circa 1908 te Zwollerkerspel, zoon van Harm Jan PIERIK, landbouwer (1932), en Geesje FLIERJANS.
   8.  Diena Johanna, geboren op dinsdag 10 oktober 1911 te Zwolle.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 7 maart 1940 te Zwolle met Albert PRUIM.
   9.  Hendrik Jan, geboren op dinsdag 1 april 1913 te Zwolle.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 13 mei 1942 te Zwolle met A. POST.

XIc    Dries VISSER, landbouwer (1917), geboren circa 1893 te Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Jan VISSER (zie Xd) en Diena POST, boerenmeid (1892).
Gehuwd op donderdag 3 mei 1917 te Zwolle met Elisabeth BOER, 24 jaar oud, geboren op zondag 11 september 1892 om 06:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jan BOER (29 jr, arbeider) en Derk de LEEUW (51 jr, landbouwer)), in het huis in Spoolde nr. 93. Dochter van Hendrik BOER, arbeider (1891), fabrieksarbeider (1917), en Everdina BRINKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, landbouwer, geboren op zondag 27 september 1925 te Zwolle, overleden op vrijdag 21 januari 1949 te Pagaralam (NOI) op 23-jarige leeftijd, begraven te Bandung. Dirk is tijdens de tweede politionele actie in/bij Pagaralam op Sumatra gesneuveld. Hij was soldaat bij 4-4 Regiment Infanterie.

VIIIb    Berend VISSER, schoenmaker (1812, 1814, 1847, 1856), meester schoenmaker (1821, 1827), geboren op donderdag 30 juli 1778 te Hattem, overleden op woensdag 5 november 1856 om 12:00 uur te Hattem op 78-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 289. Aangevers zijn zijn zoon Jan VISSER (42 jr, schoenmaker) en Jannes BROUWER (47 jr, hersteller van uurwerken). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op vrijdag 24 december 1802 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op donderdag 20 januari 1803 te Hattem met Janna LANGEVOORT, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 7 november 1778 te Veessen, gedoopt (NG) op zondag 8 november 1778 te Veessen (getuige(n): Jannetjen HENDRIKS), overleden op maandag 12 juni 1837 om 02:00 uur te Hattem op 58-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 274. Aangevers zijn haar echtgenoot en Geert SCHIPPER (31 jr, timmerman, behuwde zoon). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. Ten tijde van haar huwelijk woont ze in Hattem. Dochter van Lubbertus DIRKS (LANGEVOORT) en Hendrikjen JANS (de WITTE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen, dienstmeid (1827), gedoopt op zondag 17 april 1803 te Hattem, overleden op woensdag 13 juli 1887 om 04:30 uur te Hattem op 84-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn Evert ROUWENHORST (68 jr, timmerman) en Berend LUNENBERG (64 jr, wagenmaker).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 12 januari 1827 te Hattem (getuige(n): Gerrit Jan LOODE (57 jr, timmermansbaas), Johannes JOOSTEMA (56 jr, winkelier), Roelof SCHUURMAN (43 jr, timmermansbaas) en Hendrik KAMPHUIS (36 jr, timmermansbaas)) met Geert SCHIPPER, 21 jaar oud, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), geboren op zondag 5 januari 1806 te Hattem, gedoopt (NH) op donderdag 9 januari 1806 te Hattem, overleden op donderdag 30 september 1886 om 23:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn Berend TER HAVE (41 jr, timmerman) en Berend LUNENBERG (64 jr, wagenmaker), zoon van Berend Caspers SCHIPPER, treepmaker (1842), en Albertjen HENDRIKS.
   2.  Lubbertus, gedoopt (NG) op zondag 21 oktober 1804 te Hattem, overleden op zondag 18 mei 1806 te Hattem op 1-jarige leeftijd, aan de Homoetsche Poort. De buren zijn Weduwe van HIERDEN en Frans CREEDER. Begraven op woensdag 21 mei 1806 te Hattem.
   3.  Lubbertus (zie IXb).
   4.  Janna, geboren op maandag 11 september 1809 te Hattem, gedoopt op zondag 24 september 1809 te Hattem, overleden op woensdag 10 november 1897 om 15:30 uur te Hattem op 88-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 91. Aangevers zijn haar zoon Berend ten HAVE (52 jr, timmerman) en Berend de HAAN (68 jr, gemeentebode), "Den 14 april 1831 voor ds VAN DER ROEST in tegenwoordigheid van den ouderling D. BLIJENBERG in belijdenisse aangenomen" (RAG: RBS 855).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 28 augustus 1839 te Utrecht met Wiechert ten HAVE, 23 jaar oud, timmerman (1874, 1878), geboren op zondag 19 november 1815 om 22:00 uur te Elburg, gedoopt op donderdag 7 december 1815 te Elburg, overleden op woensdag 11 augustus 1897 om 06:30 uur te Hattem op 81-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 91. Aangevers zijn zijn zoon Berend TEN HAVE (52 jr, timmerman) en Berend DE HAAN (68 jr, gemeentebode). Onecht kind. In de familie Ten Have wordt aangenomen, dat Wiegert de zoon is van een Kozak, die in Hattem was gelegerd. De Kozakken hebben Hattem op 16 november 1813 bevrijd van de Fransen. Zijn moeder, Jannigje, zou veel van deze Kozak hebben gehouden, maar hij kon niet met haar trouwen, omdat dat niet werd toegestaan door de Russische regering. Zijn naam is onbekend gebleven en hij is waarschijnlijk in het voorjaar van 1915 weer naar Rusland teruggekeerd. (Bron: Hennie van Schie). Zoon van Jannigje ten HAVE, dagloonster (1841).
   5.  Dirkjen, geboren op donderdag 30 januari 1812 om 19.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Abraham SCHUTTE (45 jr, Glasemaker en verver) en Evert van DRAGT (29 jr, tapper). Overleden op dinsdag 2 maart 1841 te Vreeswijk op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 5 augustus 1840 te Vreeswijk met Cornelis VERBOOM, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 1 januari 1819 te Vreeswijk. Onecht kind. Zoon van Klasina VERBOOM.
   6.  Jan (zie IXc).
   7.  Hendrik, geboren op vrijdag 15 juni 1821 om 04:30 uur te Hattem. Getuigen zijn Abraham SCHUTTE (55 jr, mr. glasemaker en verver) en Johannes Lodewijk STRENG (34 jr, steenbakkersknecht), beiden niet verwant.

IXb    Lubbertus VISSER, schoenmaker (1844, 1846, 1851, 1857, 1877, 1886), geboren op woensdag 8 april 1807 te Hattem, gedoopt op donderdag 16 april 1807 te Hattem, overleden op maandag 13 mei 1901 om 18:00 uur te Hattem op 94-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 235. Aangevers zijn zijn zoon Berend VISSER (57 jr, arbeider) en zijn schoonzoon Gradus WENDT (50 jr, kleermaker). Zoon van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 6 oktober 1842 te Zwollerkerspel met Janssien van WEEGHEL, 24 jaar oud, geboren op maandag 4 mei 1818 te Schelle (Zwollerkerspel), overleden op dinsdag 29 december 1857 om 17:00 uur te Hattem op 39-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 194. Aangevers zijn haar zwager Dries KROESE (46 jr, landbouwer) en Anthony VAN WAGENINGEN (60 jr, metselaar). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 296 in Hattem. Dochter van Hendrik van WEEGHEL, landbouwer (1851), en Stientjen Willems WIENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie Xe).
   2.  Hendrik, geboren op woensdag 28 oktober 1846 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 105. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (65 jr, landbouwer) en zijn oom Dries KROESE (35 jr, landbouwer). Overleden op zaterdag 16 augustus 1851 om 16:00 uur te Hattem op 4-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 194. Aangevers zijn zijn vader Lubbertus VISSER (44 jr, schoenmaker) en zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (69 jr, landbouwer). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 403 in Hattem.
   3.  Christina, dienstmeid (1875), geboren op zondag 4 maart 1849 om 15:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 185bis. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Hendrik van WEEGHEL (67 jr, landbouwer) en haar oom Geert SCHIPPER (42 jr, timmerman). Overleden op dinsdag 7 mei 1907 om 09:00 uur te Hattem op 58-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 410. Aangevers zijn haar schoonzoon Gerrit Jan JONKER (30 jr, broodbakker) en haar zwager Arend Jan van der WORP (72 jr, winkelier).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 6 mei 1875 te Hattem (getuige(n): Arend Jan VAN DE WORP (40 jr, winkelier, zwager bruidegom), Gerhardus BOSCH (56 jr, smid, oom bruidegom), Berend VISSER (31 jr arbeider, broer bruid) en Geert SCHIPPER (69 jr, timmerman, oom bruid)) met Gradus WENDT, 24 jaar oud, kleermaker (1875, 1877, 1901, 1907), geboren op dinsdag 8 april 1851 om 08:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 131. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gradus BOSCH (70 jr, smid) en zijn oom Gerhardus BOSCH (32 jr, smid). Overleden op dinsdag 23 oktober 1945 te Hattem op 94-jarige leeftijd. Wwont ten tijde van zijn huwelijk te Hattemmeer. Zoon van Toon WENDT, kleermaker (1875), en Berendina BOS. {Hij is later gehuwd 1908-1926 te naw Hattem met Hinderkie KIELEMA, geboren op maandag 26 augustus 1861 te Delfzijl, overleden op dinsdag 13 april 1926 te Hattem op 64-jarige leeftijd.}
   4.  Johannes, schoenmaker (1872), geboren op dinsdag 6 mei 1851 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (69 jr, landbouwer) en Dries KROESE (39 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 24 januari 1872 om 14:30 uur te Hattem op 20-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 215. Aangevers zijn zijn vader en zijn oom Wiechert ten HAVE (56 jr, timmerman). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 326 in Hattem. Hij bleef ongehuwd.
   5.  Hendrik (zie Xf).
   6.  Johanna, geboren op zaterdag 8 november 1856 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik van WEEGHEL (74 jr, landbouwer) en Wiechert ten HAVE (40 jr, timmerman). Overleden op maandag 11 juli 1932 om 12:00 uur te Wolfheze (Renkum) op 75-jarige leeftijd, opgenomen in overlijdensregister Hattem met als aangiftedatum 16 juli 1932.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 6 november 1889 te Hattem (getuige(n): Jan VAN OLST (39 jr, arbeider, broer), Frans VAN OLST (28 jr, schilder, broer), Berend VISSER (45 jr, arbeider, broer) en Gradus WENDT (38 jr, kleermaker, zwager bruid)) met Lubbertus van OLST, 36 jaar oud, arbeider (1889, 1901, 1924), geboren op vrijdag 4 februari 1853 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 238a. Getuigen bij de aangifte zijn Jan van OLST (61 jr, landbouwer) en Lubbertus de HAAN (58 jr, schoenmaker). Overleden op dinsdag 27 mei 1924 om 07:00 uur te Hattem op 71-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk B nr. 103/1. Aangevers zijn Jan BROUWER (49 jr, winkelier) en Derk Teunis KEMPER (49 jr, gemeenteveldwachter). Zoon van Evert van OLST, arbeider (1853, 1889), en Barbera de HAAN.

Xe    Berend VISSER, arbeider (1877, 1882, 1901, 1910), geboren op zondag 7 januari 1844 om 07:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 94. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (38 jr, timmerman) en Dries KROESE (32 jr, landbouwer). Overleden op vrijdag 30 januari 1925 om 23:30 uur te Hattem op 81-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 220. Aangevers zijn zijn schoonzoon Jan BROUWER (49 jr, winkelier) en Hendrik RENES (41 jr, gemeenteveldwachter). Zoon van Lubbertus VISSER (zie IXb) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 7 juli 1877 te Hattem (getuige(n): Lubbertus VISSER (70 jr, schoenmaker, vader),Gradus WENDT (26 jr, klompenmaker, zwager bruidegom), Arend HOOGERS (40 jr, landbouwer te Oldebroek, broer) en Gerrit Jan WESTERIK (55 jr, smid)) met Aaltjen HOOGERS, 38 jaar oud, geboren op woensdag 26 september 1838 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit Willem BLOM (31 jr, koopman) en Arend VAN ES (48 jr, Mr.Metselaar). Overleden op donderdag 25 oktober 1917 om 21:30 uur te Hattem op 79-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 235. Aangevers zijn haar schoonzonen Jan BROUWER (42 jr, winkelier) en Hendrik VAN DOORNUM (32 jr, huisschilder). Ten tijde van haar huwelijk met Berend VISSER woont zij minder dan 6 maanden te Assen. Dochter van Hendrik HOOGERS ENGELBERTUSZN, kleinlapper (1838), en Gerrigjen DEKKER. {Zij was eerder gehuwd < 1866 met Marcus KOETSIER, overleden < 1877 te naw Assen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Janssien, geboren op donderdag 9 mei 1878 om 14:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 215. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Lubbertus VISSER (71 jr, schoenmaker) en haar oom Gradus WENDT (27 jr, kleermaker). In 1901 wonende te Hattem, doch voor minder dan 6 maanden te Kampen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 15 augustus 1901 te Hattem (getuige(n): Evert TIJSSEN (62 jr, visscher, oom bruid), Gradus WENDT (50 jr, kleermaker, oom bruid), Lubbertus VAN OLST (48 jr, arbeider, oom bruid) en Hendrik TIJSSEN (30 jr, visscher, neef bruid)) met Jan BROUWER, 26 jaar oud, sigarenmaker (1901, 1910), winkelier (1925), geboren op maandag 1 maart 1875 te Kampen, overleden > 1925, zoon van Jan BROUWER, zonder beroep (1901), en Aaltje FIJN.
   2.  (levenloos meisje), geboren op vrijdag 30 januari 1880 te Hattem, overleden op vrijdag 30 januari 1880 te Hattem, 0 dagen oud.
   3.  Gerrigjen, geboren op vrijdag 5 mei 1882 om 09:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 215. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Lubbertus VISSER (75 jr, schoenmaker) en haar oom Gradus WENDT (31 jr, kleermaker). Overleden op zondag 18 september 1949 te Hattem op 67-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende Kruisstraat A336.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 6 april 1910 te Hattem (getuige(n): Gerrit Jan VAN DOORNUM (33 jr, huisschilder te Coevorden, broer), Blandikus Catharikus VAN DOORNUM (28 jr, huisschilder te Genemuiden, broer), Hendrik KOETSIER (43 jr, steenkolenhandelaar te Arnhem, halfbroer bruid) en Jan BROUWER (35 jr, sigarenmaker, zwager bruid)) met Hendrik van DOORNUM, 25 jaar oud, huisschilder (1910), geboren op dinsdag 17 maart 1885 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 357. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van DOORNUM (73 jr, kleermaker) en Frederik SCHUTTEROP (28 jr, winkelier). Zoon van Hendrikus van DOORNUM, schilder (1885), huisschilder (1910), en Johanna Alberdina van den BOS.

Xf    Hendrik VISSER, timmerman (1886), geboren op vrijdag 17 februari 1854 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. De getuigen bij de aangifte zijn Wiechert ten HAVE (38 jr, timmerman) en Lambertus Jacobus MENSINK (32 jr, arbeider), overleden op donderdag 21 november 1940 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Op 8 juni 1934 gaat Hendrik bij zijn dochters Lubberta en Wilhelmina Hendrika wonen aan de Van Breestraat 183 bhs in Amsterdam. Zoon van Lubbertus VISSER (zie IXb) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1886 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (42, arbeider, broer), Gradus WENDT (35 jr, kleermaker, zwager bruidegom), Jan VAN ZWOLL (62 jr, bakker) en Arend Jan VAN DER WORP (51 jr, wagenmaker)). Hendrik woont dan al in Amsterdam. Echtgenote is Gerrigjen ROSEBOOM, 28 jaar oud, geboren op donderdag 4 februari 1858 om 09:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 113. Getuigen bij de aangifte zijn Willem VAN OENE (63 jr, tolgaarder) en Berend DE HAAN (28 jr, schoenmaker). Overleden op vrijdag 7 oktober 1910 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd. In 1886 wonende te Hattem doch voor minder dan 6 maanden te Amsterdam. Dochter van Willem Hendrik ROSEBOOM, sluiswachter (1858, 1886), en Johanna Berendina DERKS.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op donderdag 13 april 1916 te Amsterdam, gescheiden na 8 jaar op vrijdag 12 december 1924 te Amsterdam van Hendrika Maria EIJSULT, geboren op woensdag 16 mei 1855 te Amsterdam, dochter van Dirk EIJSULT en Jansje Maria Elisabeth BARENTSZ. {Zij was eerder gehuwd voor 1916, gescheiden voor 1916 van Adolph Pieter HINZE.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Berendina, kinderjuffrouw, huishoudster, geboren op zondag 29 mei 1887 te Amsterdam, overleden op woensdag 16 juli 1975 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd. Ze woont dan met haar zussen Lubberta en Wilhelmina Hendrika aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Ze blijft ongehuwd.
   2.  Lubberta, huishoudster, geboren op vrijdag 24 augustus 1888 te Amsterdam, overleden op vrijdag 28 mei 1976 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Ze woont sinds 28 april 1969 met haar zussen Johanna Berendina en Wilhelmina Hendrika aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Ze blijft ongehuwd.
   3.  Wilhelmina Hendrika, geboren op woensdag 20 november 1889 te Amsterdam, overleden op vrijdag 3 juni 1977 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Ze woont dan sinds 28 april 1969 met haar zussen Johanna Berendina en Lubberta aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Zij blijft ongehuwd.
   4.  Lubbertus, timmerman, geboren op vrijdag 5 juni 1891 te Amsterdam, overleden op donderdag 24 oktober 1963 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 22 oktober 1925 te Amsterdam met Cornelia Johanna van ANDEL, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 20 juni 1893 te Dordt, overleden op maandag 11 mei 1970 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Pieter van ANDEL en Pieternella Elisabeth VISSER. Ze blijven (naw) kinderloos.
   5.  Gerritje Hendrica, geboren op zaterdag 4 februari 1893 te Amsterdam, overleden op vrijdag 12 februari 1897 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.
   6.  Jantje Christina, geboren op zondag 17 maart 1895 te Amsterdam, overleden op maandag 23 november 1896 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Aaltje Johanna, geboren op zondag 19 juli 1896 te Amsterdam, overleden op zaterdag 5 september 1896 te Amsterdam, 48 dagen oud.
   8.  Gerrit Hendrik, geboren op zondag 24 juli 1898 te Amsterdam, overleden op zaterdag 20 februari 1904 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd.

IXc    Jan VISSER, schoenmaker (1847, 1852, 1860, 1863, 1892), geboren op vrijdag 16 september 1814 om 07.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Evert van DRAGT (31 jr, tapper) en Abraham SCHUTTE (49 jr, verver). Overleden op maandag 25 januari 1892 om 18:30 uur te Hattem op 77-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 54. Aangevers zijn Klaas BLOM (45 jr, arbeider) en Lubbertus VOSKUIL (38 jr, visser). Zoon van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 8 mei 1847 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (68 jr, schoenmaker, vader), Lubbertus VISSER (40 jr, schoenmaker, broer), Geert SCHIPPER (41 jr, timmerman, zwager bruidegom) en Gerrit VISSER (65 jr, bakker, oom)) met Peetje van OOSTEN, 28 jaar oud, dienstmeid te Zwolle (1847), geboren op zondag 15 november 1818 om 17:00 uur te Ambt Kerspel Doornspijk. Getuigen bij de aangifte zijn Jacob REUS (28 jr, bouwman) en Brand DOORNWEERD (27 jr, bouwman). Overleden op donderdag 5 maart 1863 om 04:30 uur te Hattem op 44-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 330. Aangevers zijn Hendrik DOKTER (65 jr, arbeider) en Jannes BROUWER (54 jr, hersteller van uurwerken). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 198 in Hattem. Dochter van Gerrit van OOSTEN, daghuurder (1818) landbouwer te Hattem (1847), en Willempje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op zaterdag 3 juni 1848 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 268. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (42 jr, timmerman) en Jannes BROUWER (39 jr, hersteller van uurwerken).
   2.  Willem Jan, geboren op donderdag 9 oktober 1851 om 11:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (45 jr, timmerman) en Hendrikus WENDT (28 jr, kleermaker). Overleden op vrijdag 24 september 1852 om 06:30 uur te Hattem, 351 dagen oud, te zijner huize Wijk A nr. 289. Aangevers zijn zijn vader en Jannes BROUWER (43 jr, hersteller van uurwerken). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 126 in Hattem.
   3.  Willem Jan, geboren op woensdag 10 mei 1854 om 11:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen bij de aangifte zijn Jannes BROUWER (45 jr, hersteller van uurwerken) en Berend de HAAN (25 jr, schoenmaker).
   4.  Berendina, geboren op zaterdag 27 maart 1858 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen zijn Jannes BROUWER (49 jr, hersteller van uurwerken) en Berend de HAAN (28 jr, schoenmaker). Overleden op dinsdag 22 juni 1858 om 04:00 uur te Hattem, 87 dagen oud, te harer huize in Wijk A nr. 289. Aangevers zijn haar vader en Berend de HAAN (29 jr, schoenmaker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043 in Hattem.
   5.  (levenloos meisje), geboren op donderdag 13 september 1860 te Hattem, overleden op donderdag 13 september 1860 om 08:00 uur te Hattem, 0 dagen oud (aangifte door: Aangevers zijn haar vader en Hendrik Dekker (62 jr, arbeider).), te harer huize in Wijk A nr. 289. Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem.

VIIIc    Gerrit VISSER, daghuurder (1813, 1815), broodslijter (1819, 1823) dagloner (1820), bakker (1831, 1836, 1845, 1856), gedoopt (NG) op vrijdag 15 februari 1782 te Hattem, overleden op vrijdag 9 mei 1856 om 19:00 uur te Hattem op 74-jarige leeftijd. Gestorven in het huis in Wijk A nr. 77. Aangevers zijn zijn zoon Hendrik VISSER (50 jr, bakker) en Johannes Jacobus VALKENAAR (53 jr, Rijksambtenaar). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. In augustus 1832 koopt hij van Jan MULLER de bank in Vak C Rij 5 Nr. 5 in de Grote Kerk in Hattem. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op donderdag 15 december 1803 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op zondag 1 januari 1804 te Hattem met Hendrina LANGEVOORT, 21 jaar oud, geboren op woensdag 10 april 1782 te Veessen, gedoopt (NG) op zondag 14 april 1782 te Veessen (getuige(n): Maria SPOORLEER), overleden op donderdag 5 februari 1874 om 15:00 uur te Hattem op 91-jarige leeftijd. Gestorven in het huis in Wijk A nr. 98. Aangevers zijn haar zoon Hendrik VISSER (68 jr, bakker) en Dirk Jan FIECHTER (37 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem, dochter van Lubbertus DIRKS (LANGEVOORT) en Hendrikjen JANS (de WITTE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie IXd).
   2.  Hendrik (zie IXe).
   3.  Johannes (zie IXf).
   4.  Lubberta, naaister (1831), geboren op zaterdag 3 maart 1810 te Hattem, gedoopt op woensdag 21 maart 1810 te Hattem, overleden op donderdag 23 juni 1831 om 02:30 uur te Hattem op 21-jarige leeftijd, ter harer huize in Wijk A nr. 80. Aangevers zijn haar vader en Hendrik Wilhelm RIJSCHEN (36 jr, winkelier en een goede vriend van Lubberta). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. "Den 14 April 1831 voor ds VAN DER ROEST in tegenwoordigheid van den ouderling D. BLIJENBERG in belijdenisse aangenomen" (RAG: RBS 855). Ze bleef ongehuwd.
   5.  Dirk, geboren op zondag 5 december 1813 om 06.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Johantien FIECHTER (45 jr, kleermaker) en Gerrit Jan LOODE (47 jr, timmerman). Overleden op zondag 6 oktober 1816 om 10.00 uur te Hattem op 2-jarige leeftijd. Overleden in het huis nr. 7. Aangevers zijn Abraham SCHUTTE (50 jr, verver) en Berend VISSER (35 jr, schoenmaker en oom).
   6.  Hendrikje, geboren op donderdag 9 november 1815 om 07.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Frans KREDE (51 jr, Mr. metselaar) en Steven BRUGMAN (36 jr, tapper). Overleden op zaterdag 31 maart 1849 om 01:00 uur te Hattem op 33-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk C nr. 116. Aangevers zijn Geert SCHIPPER (43 jr, timmerman, behuwd neef) en Evert WIJNEN (42 jr, visser). Begraven te Hattem, in april 1849 op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 403 in Hattem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 21 juni 1848 te Hattem (getuige(n): Gerrit VISSER (66 jr, bakker, vader), Jan VISSER (44 jr, koornmolenaar, broer), Derk DE JONG (72 jr, zonder beroep) en Harmen SCHUTTE (46 jr, schilder)) met Gerrit Jan BEERTHUIS, 29 jaar oud, weversbaas te Hattem (1848), geboren op vrijdag 11 september 1818 te Borne, overleden op donderdag 18 september 1862 te Deventer op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan BEERTHUIS, landbouwer te Borne (1848, 1856), en Jenneken PETERS. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 31 juli 1851 te Hattem met Neeltje DIJKHOF, 23 jaar oud, geboren op maandag 12 mei 1828 te Oene, dochter van Gerrit DIJKHOF en Hendrika DALHUISEN.}
   7.  Derk (zie IXg).
   8.  Lubbertus (zie IXh).
   9.  Gerrigjen, geboren op maandag 30 juni 1823 om 20:30 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Abraham SCHUTTE (56 jr, Mr.Glasemaker en verver) en haar oom Berend VISSER (44 jr, Mr.Schoenmaker) beiden binnen de stad wonend. Overleden op donderdag 30 juni 1859 om 02:00 uur te Hattem op 36-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk B nr. 3. Aangevers zijn haar echtgenoot en Jan van DIJK ((59 jr, arbeider). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 034 te Hattem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 4 februari 1852 te Hattem (getuige(n): Albert DE JONG (42 jr, schipper, broer), Gerrit DE WEERT (52 jr, schipper, zwager bruidegom), Jan VISSER (47 jr, koornmolenaar te Oldebroek, broer) en Hendrik VISSER (46 jr, bakker, broer)) met Derk de JONG, 32 jaar oud, schipper (1846, 1852, 1859, 1875), beurtschipper (1874, 1886, 1898), geboren op maandag 4 oktober 1819 om 06:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte Jan Gerrits JOCHEMS (67 jr, landeigenaar) en Hendrikus ten HAVE (32 jr, landbouwer), overleden op zondag 12 juni 1898 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Hij woont in Kampen. Derk onderhield in 1850 al een beurtdienst tussen Apeldoorn en Rotterdam met de tjalk *Vrouwe Gerritje*. Zoon van Derk de JONG, veerschipper van Hattem op Amsterdam (1819), rentenier (1846), en Marrigje HOFMEIJER. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 23 oktober 1846 te Hattem met Arentjen van der WORP, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 1 februari 1817 te Veessen, overleden op vrijdag 7 september 1849 te Deventer op 32-jarige leeftijd, dochter van Evert Jurriens van der WORP, schipper (1846), en Janna VOORHORST. Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op maandag 31 december 1860 te Doesburg met Lammerdina de BOCK, geboren circa 1840 te Doesburg, dochter van Hendrik de BOCK en Frederica FALTER.}

IXd    Jan VISSER, korenmolenaar te Oldebroek (1836, 1845, 1852), zonder beroep (1867, 1868, 1873), schutter bij de tweede afdeling Geldersche Schutterij (1836), gedoopt op donderdag 10 mei 1804 te Hattem, overleden op zaterdag 20 december 1884 om 17:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 27. Aangevers zijn Berend LUNENBERG (62 jr, wagenmaker) en Arend Jan van der WORP (49 jr, wagenmaker). Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op zaterdag 6 februari 1836 te Oldebroek (getuige(n): Dries Albertus DE HAAN (50 jr), Jakobus VAN HULSEN (35 jr, veldwachter), Hendrik LEURINK (35 jr, veldwachter) en Gerrit Franks DE HAAN (29 jr, dagloner)) met Trientjen Lubberts van TONGEREN, 53 jaar oud, landbouwster (1836), geboren op zondag 8 december 1782 te Hattem, gedoopt op zondag 8 december 1782 te Hattem, overleden op woensdag 15 maart 1865 om 03:00 uur te Hattem op 82-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot en Gerhardus BOSCH (46 jr, smid).), te haren huize in Wijk B nr. 4. Begraven op de algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177 te Hattem. Dochter van Lubbert van TONGEREN en Hendrikjen DRIES (van DIJK). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 31 mei 1811 te Hattem met Hendrik Alberts NEUTEBOOM, 26 jaar oud, geboren op zondag 27 februari 1785 te Hattem, overleden voor 1836, zoon van Albert NEUTEBOOM en Jannigje Jans van den BOSCH.}
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op donderdag 31 januari 1867 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (61 jr, bakker, broer), Derk VISSER (48 jr, bakker te Heerde, broer), Dries KROESE (55 jr, landbouwer) en Gerhardus BOSCH (48 jr, smid)) met Johanna VEURINK, 33 jaar oud, dienstmeid (1867), geboren op donderdag 7 november 1833 te Gramsbergen, overleden op maandag 31 december 1906 te Deventer op 73-jarige leeftijd, dochter van Evert VEURINK en Geertruida KAMPHUIS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerritdina, geboren op donderdag 20 februari 1868 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk B nr. 4. Getuigen bij de aangifte zijn haar oom Hendrik VISSER (62 jr, bakker) en Gerhardus BOSCH (49 jr, smid). Overleden op dinsdag 5 oktober 1943 te Zwolle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1899 te Zwolle met Gerard BOMHOF, 29 jaar oud, slager (1899, 1930), geboren op zaterdag 23 oktober 1869 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op woensdag 12 januari 1949 te Ermelo op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem BOMHOF, slager (1899), en Geertjen OELEN.
   2.  Jan (zie Xg).
   3.  Gerrit, Winkelier (1903), geboren op dinsdag 28 oktober 1873 om 05:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk B nr. 5. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik VISSER (67 jr, bakker) en Gerhardus BOSCH (54 jr, smid). Overleden na 1940.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 13 augustus 1903 te Aalten met Johanna BREEKVELDT, geboren circa 1873 te Aalten, overleden op dinsdag 17 september 1940 te Arnhem, dochter van Willem Frederik George BREEKVELDT, koopman (1903), en Garritdina OONK.

Xg    Jan VISSER, gereformeerd Predikant (1897), geboren op maandag 20 februari 1871 te Oldebroek, overleden op dinsdag 9 oktober 1956 te Zeist op 85-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebben in het huis E. Casimirlaan 67. Zoon van Jan VISSER (zie IXd) en Johanna VEURINK, dienstmeid (1867).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 13 juli 1897 te Zwolle met Janna Elisabeth WENTZEL, 27 jaar oud, geboren op maandag 21 maart 1870 te Zwolle (aangiftedatum), overleden na 1956 te naw Zeist, dochter van Julius Everhard WENTZEL, slager (1897), en Magrita HAGEDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op vrijdag 15 april 1898 te Borculo.
   2.  Jan, geboren op zaterdag 10 oktober 1903 te Sprang-Capelle.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 18 mei 1938 te Nijkerk met A. van de VEEN.
   3.  Lucretia Leona, geboren op vrijdag 16 september 1904 te Sprang-Capelle. Op 6 november 1940 vertrokken naar Wijchen.
   4.  Hendrik, geboren op woensdag 6 juni 1906 te Sprang-Capelle.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 5 september 1934 te Dordt met E. BAARS.

IXe    Hendrik VISSER, bakker (1845, 1860, 1874), geboren op donderdag 12 december 1805 te Hattem, gedoopt op zondag 15 december 1805 te Hattem, overleden op dinsdag 9 januari 1894 om 12:00 uur te Hattem op 88-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 29. Aangevers zijn Berend de HAAN (64 jr, gemeentebode) en Arend Jan van der WORP (58 jr, winkelier). In 1860 is hij eigenaar van de bank in Vak B Rij 6 Nr. 2 in de Grote Kerk in Hattem. In 1874 woonachtig te Hattem in Wijk A nr. 98. Hij kan vanwege sterke beving niet schrijven. Zijn bijnaam is Neus. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op woensdag 31 oktober 1860 te Hattem (getuige(n): Jan VISSER (56 jr, landbouwer, broer), Lubbertus VISSER (53 jr, schoenmaker, neef), Gerrit Hulleman BLOM (61 jr, visscher, vader bruid) en Aalt DE HAAN (24 jr, arbeider, zwager bruid)) met Gerrigjen BLOM, 35 jaar oud, dienstmeid (1860), geboren op woensdag 27 april 1825 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 146. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus ten HAVE (37 jr, landbouwer) en Arend ROSEBOOM (36 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 10 februari 1915 om 09:30 uur te Hattem op 89-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 135. Aangevers zijn Jan BROUWER (39 jr, winkelier) en Derk Teunis KEMPER (39 jr, gemeenteveldwachter). Dochter van Gerrit Hulleman BLOM, arbeider (1825), visscher (1860), en Willemina GEELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Hendrina, geboren op vrijdag 16 augustus 1861 om 04:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 77. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbertus VISSER (54 jr, schoenmaker) en Harmen VELDKAMP (35 jr, bakker). Overleden op donderdag 18 september 1862 om 04:30 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 98. Aangevers zijn haar vader en haar neef Gerrit VISSER (25 jr, bakker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 011 in Hattem.
   2.  Hendrina, geboren op maandag 28 november 1864 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 98. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Gerrit Hulleman BLOM (65 jr, landbouwer) en Willem Pieter BARNEDSEN (34 jr, kleermaker). Overleden op vrijdag 15 februari 1901 te Zwolle op 36-jarige leeftijd. Aangiftedatum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 28 april 1886 te Hattem (getuige(n): Evert DE VRIES (30 jr, slijter, broer), Otto DE VRIES (62 jr, oom), Gerrit MEULEMAN (55 jr, koperslager, oom) en Bernardus HUNINK (42 jr, bakker)) met Herm de VRIES, 22 jaar oud, touwslager (1886), fabrikant (1901), geboren op donderdag 6 augustus 1863 te Zwolle, overleden op zaterdag 11 december 1915 te Zwolle op 52-jarige leeftijd. Aangiftedatum. Zoon van Herm de VRIES, touwslager te Zwolle (1886), en Hendrika Johanna MEULEMAN. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op dinsdag 16 juli 1901 te Zwolle met Johanna Wilhelmina van GREUNINGEN, geboren circa 1874 te Alkemade, dochter van Pieter van GREUNINGEN en Martina Helena van de VLUGT.}

IXf    Johannes VISSER, bakker (1836, 1856, 1861, 1872, 1887), geboren op donderdag 10 december 1807 te Hattem, gedoopt op donderdag 17 december 1807 te Hattem, overleden op vrijdag 16 februari 1894 om 20:30 uur te Hattem op 86-jarige leeftijd (aangifte door: Lubbert LANGEVOORT (64 jr, arbeider) en Henricus VAN REUTEN (40 jr, schoenmaker)), te zijnen huize in Wijk A nr. 100. Johannes is toeziend voogd van zijn latere schoondochter Johanna Gezina BEERTHUIS. In 1861 woont hij in Grafhorst. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op donderdag 31 maart 1836 te Grafhorst met Geertje RUITENBERG, 26 jaar oud, dienstmeid (1836), geboren op zondag 30 april 1809 te Grafhorst, overleden op zaterdag 31 maart 1855 te Grafhorst op 45-jarige leeftijd, dochter van Albert RUITENBERG en Aaltje Jans DEKKER.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op donderdag 17 april 1856 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (77 jr, schoenmaker, oom), Hendrik VISSER (50 jr, bakker, broer), Gerrit Jan BEERTHUIS (37 jr, weversbaas, broer bruid) en Geert SCHIPPER (50 jr, timmerman)) met Janna BEERTHUIS, 44 jaar oud, geboren op woensdag 15 januari 1812 te Borne, overleden op vrijdag 6 mei 1887 om 11:30 uur te Hattem op 75-jarige leeftijd (aangifte door: Berend BERENDS (65 jr, sjouwerman) en Lubbert LANGEVOORT (58 jr, arbeider).), te haren huize in Wijk A nr. 100. Dochter van Gerrit Jan BEERTHUIS, landbouwer te Borne (1848, 1856), en Jenneken PETERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrina, geboren op maandag 25 juli 1836 te Grafhorst, overleden op vrijdag 29 juli 1836 te Grafhorst, 4 dagen oud.
   2.  Gerrit VISSCHER (zie Xh).
   3.  Albert, geboren op woensdag 24 april 1839 te Grafhorst, overleden op woensdag 21 augustus 1839 te Grafhorst, 119 dagen oud.
   4.  Albert (zie Xi).
   5.  Hendrina, dienstmeid te Sassenheim (1882), geboren op dinsdag 30 november 1841 te Grafhorst, overleden op zaterdag 10 februari 1906 om 08:00 uur te Heerde op 64-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp. Aangevers zijn Gerrit Jan van DIJK (55 jr, winkelier) en Albert DRAGT (30 jr, wagenmaker).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op zondag 3 december 1882 te Heerde (getuige(n): Jan VAN LOHUIZEN (62 jr, smid), Christoffel DRAGT (46 jr, wagenmaker), Barend WICHERSON (42 jr, zadelmaker) en Johannes DOCTER (44 jr, gemeentebode)) met Lubbertus BARNEVELD, 44 jaar oud, bakkersknecht (1869), bakker te Heerde (1882), geboren op donderdag 30 augustus 1838 om 09:30 uur te Hattem (aangifte door: Albert BARENDSEN (36 jr, kleermaker) en Pieter ZINK (24 jr, houtkoper).), in het huis in Wijk A nr. 206. Overleden op woensdag 5 februari 1908 om 22:30 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Arend REINDERS (27 jr, timmerman) en Gerrit WESTHOF (27 jr, arbeider).), te zijnen huize in het Dorp. Zoon van Coenraad Gerrit BARNEVELD, broodbakker (1838), bakker (1882), en Stijntje KOOPS. {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 29 juli 1869 te Hattem met Johanna Geertruida Gerharda SCHOLTEN, geboren rond 1840 te Heerde, overleden op zondag 5 maart 1882 te Heerde.}
   6.  Lubbertus, geboren op zaterdag 22 april 1843 te Grafhorst, overleden op dinsdag 1 april 1845 te Grafhorst op 1-jarige leeftijd.
   7.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 6 april 1844 te Grafhorst, overleden op zaterdag 6 april 1844 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   8.  Lubbertus (zie Xj).
   9.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 30 januari 1847 te Grafhorst, overleden op zaterdag 30 januari 1847 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   10.  (levenloze jongen), geboren op woensdag 12 januari 1848 te Grafhorst, overleden op woensdag 12 januari 1848 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   11.  Jan (zie Xk).
   12.  Aaltje, geboren op zaterdag 3 april 1852 te Grafhorst, overleden op maandag 24 januari 1853 te Grafhorst, 296 dagen oud.

Xh    Gerrit VISSCHER, milicien bij het 3e Regiment Infanterie (1861), bakker (1861, 1863, 1866, 1869, 1872, 1879, 1886 te Zwolle), zonder beroep te Ermelo (1911, geboren op dinsdag 30 januari 1838 te Grafhorst, overleden op donderdag 4 augustus 1921 om 06:00 uur te Nunspeet op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Berend MULDER (39 jr, gemeentebode) en Anne Frederik Moerkarchen VAN DER MEULEN (68 jr).), te zijnen huize in Nunspeet. Zoon van Johannes VISSER (zie IXf) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op maandag 15 juli 1861 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (55 jr, bakker, oom), Gerhardus BOSCH (42 jr, smid), Hendrikus WENDT (38 jr, kleermaker), Martinus FIECHTER (27 jr, winkelier)) met Harmina KISTEMAKER, 25 jaar oud, dienstmeid te Hattem (1861), geboren op woensdag 11 november 1835 om 12:30 uur te Borculo (aangifte door: Hendrik ten ARVE (43 jr, veldwachter) en Jannes HULBERS (52 jr, wever).), in een huis te Geesteren. Overleden op maandag 6 januari 1879 om 00:30 uur te Hattem op 43-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot Gerrit VISSCHER (50 jr, bakker) en Harmen Jan HUISMAN (77 jr, arbeider).), te haren huize in Wijk A nr. 34. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 3, grafnr. 105 in Hattem. Dochter van Hendrik KISTEMAKER, kleermaker (1835), en Willemina ten BÜSKEN, arbeidster te Borculo (1861).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op donderdag 11 januari 1883 te Zwolle met Josina VRIJE, dienstbode (1883), geboren circa 1849 te Middelburg, overleden op zondag 29 januari 1922 te Amsterdam. Zij woont in Nunspeet. Dochter van Cornelis Johannes VRIJE en Neeltje STROO.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johan VISSER (zie XId).
   2.  Hendrik Willem, geboren op zondag 1 november 1863 om 09:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Berend LUNENBERG (41 jr, wagenmaker) en Harmen COSTER (38 jr, landbouwer). Overleden op zaterdag 22 april 1865 om 16:30 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 34. Aangevers zijn zijn vader en Berend LUNENBERG (41 jr, wagenmaker). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177 in Hattem.
   3.  Hendrik Willem, bakkersknecht (1885), geboren op donderdag 8 maart 1866 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Evert Hendrik KARSSING (47 jr, arbeider) en Gerrit Jan van der HORST (31 jr, arbeider).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 5 november 1885 te Zwollerkerspel met Johanna Hendrika ter BEEKE, geboren circa 1862 te Kampen, dochter van Barend ter BEEKE en Johanna Margaretha ter BURG.
   4.  Geertje, geboren op zaterdag 24 juli 1869 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Jan VISSER (54 jr, schoenmaker) en Evert ACHTERHUIS (48 jr, karreman).
   5.  Wilhelmina, geboren op woensdag 13 november 1872 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbertus VISSER (27 jr, bakker) en Gerrit Willem van den BERG (51 jr, landbouwer).
   6.  Christina Hermanna, geboren op dinsdag 4 juli 1876 te Hattem.

XId    Johan VISSER, dagloner te Zalk en Veecaten (1886), arbeider (1887, 1904, 1909, 1911), geboren op dinsdag 13 augustus 1861 te Grafhorst, overleden op vrijdag 8 september 1911 om 04:00 uur te Heerde op 50-jarige leeftijd, te zijnen huize in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Gerhard POST (34 jr, arbeider) en Johannes KISTEMAKER (29 jr, klompenmaker). Zoon van Gerrit VISSCHER (zie Xh) en Harmina KISTEMAKER, dienstmeid te Hattem (1861).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 22 mei 1886 te Heerde (getuige(n): Derk POST (49 jr, briefbesteller), Johannes DOCTER (47 jr, gemeentebode), Jan VAN LEEUWEN (29 jr, winkelier) en Egbert Gijsbertus VAN DEN BERG (29 jr, schoenmaker)) met Jantje van DUREN, 20 jaar oud, dienstmeid (1886), geboren op dinsdag 26 december 1865 om 03:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jan HENDRIKS (46 jr, veldwachter) en Johannes DOCTER (28 jr, gemeentebode). Overleden op vrijdag 23 december 1910 om 22:00 uur te Heerde op 44-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Marten BIJSTERBOSCH (47 jr, arbeider) en Jacob HORST (37 jr, arbeider). Haar voogd is Hendrik van DUREN met als toeziend voogd Roelof Cornelis van de PUT. Dochter van Jan van DUREN, arbeider (1865), en Hendrikje DUL, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina, geboren op woensdag 1 september 1886 te Heerde, overleden op vrijdag 9 december 1887 te Heerde op 1-jarige leeftijd.
   2.  Jan (zie XIIa).
   3.  Gesina, geboren op vrijdag 18 september 1891 te Heerde, overleden op woensdag 20 januari 1892 te Heerde, 124 dagen oud.
   4.  Gerritje, arbeidster 91915), geboren op dinsdag 24 maart 1896 te Heerde, overleden op vrijdag 4 augustus 1961 te Zwolle op 65-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis Heigersweg 31 te Heerde.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 11 september 1915 te Heerde met Johan SCHOLTEN, 21 jaar oud, arbeider (1915), geboren op donderdag 22 februari 1894 te Heerde, overleden na 1961 te naw Heerde, zoon van Egbert SCHOLTEN, arbeider (1915), en Roelofje VELDKAMP.
   5.  Hermina Johanna, geboren op donderdag 24 maart 1904 te Heerde, overleden op woensdag 16 november 1904 om 07:00 uur te Heerde, 237 dagen oud (aangifte door: Jannes POST (74 jr, arbeider) en Berend VELDKAMP (69 jr, arbeider).), in een huis in de Wijk Wapenveld.

XIIa    Jan VISSER, arbeider (1909), fabrieksarbeider (1927), geboren op zondag 4 september 1887 om 15:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Gerit STEENBERGEN (64 jr, arbeider) en Evert LOGTENBERG (53 jr, winkelier). Zoon van Johan VISSER (zie XId) en Jantje van DUREN, dienstmeid (1886).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 6 maart 1909 te Heerde (getuige(n): Hendrikus VELDKAMP (48 jr, arbeider, oom bruid), Harmen UIJT DEN BOGAARD (70 jr), Albert KOETZIER (33 jr, herbergier) en Johannes BREDEWOUT (22 jr, arbeider)) met Berendina VELDKAMP, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 6 april 1888 om 23:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Jan van LEEUWEN (31 jr, winkelier) en Jacobus PLEITER (30 jr, veldwachter). Dochter van Berend VELDKAMP en Dirkje VELDKAMP. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, geboren op maandag 7 januari 1918 te naw Heerde, overleden op dinsdag 17 mei 2005 te Zwolle op 87-jarige leeftijd, begraven op maandag 23 mei 2005 te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 21 maart 1942 te Heerde met Geertje VELDKAMP, 23 jaar oud, geboren op woensdag 5 maart 1919 te Wapenveld, dochter van Willem VELDKAMP, steenfabrieksarbeider, en Derkje KOMMER.
   2.  Berend Jan, geboren op vrijdag 8 april 1921 te Wapenveld, overleden op vrijdag 21 september 2001 te Wapenveld op 80-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd circa 1944 met Johanna Everdina VELDKAMP, geboren op dinsdag 16 december 1924 te Wapenveld, overleden op donderdag 9 mei 1996 te Wapenveld op 71-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg. Dochter van Willem VELDKAMP, steenfabrieksarbeider, en Derkje KOMMER.
   3.  Hendrika, geboren op dinsdag 16 december 1924 te Heerde, overleden op zaterdag 12 februari 1927 om 13:00 uur te Heerde op 2-jarige leeftijd. Aangevers zijn Hendrik Jan van het VELD (62 jr, aanspreker) en Timen Heerman DALHUISEN (34 jr, landbouwer).

Xi    Albert VISSER, geboren op zondag 31 mei 1840 te Grafhorst, zoon van Johannes VISSER (zie IXf) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 4 juni 1864 te Woudrichem met Gerritje HARTMAN, 20 jaar oud, geboren op maandag 25 maart 1844 te Woudrichem, dochter van Arie HARTMAN en Maria van VUGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren circa 1866 te Gorinchem, overleden op zondag 16 september 1866 te Gorinchem.
   2.  Geertje, geboren op dinsdag 10 september 1867 te Gorinchem.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op donderdag 26 maart 1885 te Sas van Gent, gescheiden na 7 jaar op maandag 18 juli 1892 te Sas van Gent. Echtscheiding bij vonnis Arrondisements Rechtbank Middelburg d.d. 16 december 1891. Echtgenoot is Julianus de MEIJER, geboren circa 1861 te Selzaete, zoon van Petrus de MEIJER en Catharina WAUTERS.
   3.  Maria, geboren circa 1870 te Sliedrecht, overleden voor 1911.
Gehuwd op donderdag 11 februari 1892 te Sas van Gent. Met het huwelijk werd 1 kind erkend. Echtgenoot is Adolphus LIOEN, geboren circa 1862 te Westdorpe, zoon van Josephus Belzaminus LIOEN en Nathalia de MUNCK. {Hij is later gehuwd op donderdag 6 juli 1911 te Terneuzen met Wilhelmina Adriana Christina de SMIDT, geboren circa 1871 te Terneuzen, overleden op vrijdag 18 april 1947 te Amersfoort, dochter van Andries de SMIDT en Willemina VERBRUGGE.}
   4.  Johanna, geboren circa 1872 te Sliedrecht.
Gehuwd op donderdag 13 november 1890 te Sas van Gent met Abraham van LAERE, geboren circa 1862 te Breskens, zoon van Abraham van LAERE en Catharina van der VEERE.
   5.  Albert (zie XIe).
   6.  Hendriena, geboren circa 1878 te Sas van Gent, overleden op dinsdag 23 september 1952 te Axel.
Gehuwd op donderdag 1 december 1898 te sas van Gent met Jacobus Bonaventura Franciscus SLOCK, geboren circa 1873 te Sas van Gent, overleden na 1952, zoon van Jacobus Bonaventura SLOCK en Elisabeth Maria KALFSVEL.
   7.  Cornelis Adrianus, geboren circa 1880 te Sas van Gent.
Gehuwd op donderdag 6 oktober 1904 te Sas van Gent met Dorothea Maria BOSCHER, geboren circa 1879 te Sas van Gent, dochter van Cornelis Gerardus Dominicus BOSCHER en Serafina Francisca VERMOET.

XIe    Albert VISSER, geboren circa 1877 te Sas van Gent, overleden op zondag 24 mei 1942 te Apeldoorn, zoon van Albert VISSER (zie Xi) en Gerritje HARTMAN.
Gehuwd (1) na 1900 met Hermina OXENER.
Gehuwd (2) op zaterdag 14 april 1900 te Sas van Gent met Celina Maria MAENHOUT, geboren circa 1877 te Assenede, dochter van Carolus Augustus MAENHOUT en Florence van SCHOOTE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren circa 1900 te Sas van Gent.
Gehuwd op dinsdag 28 december 1920 te Sas van Gent met Marinus Wilhelmus van RIJSSEL, geboren circa 1895 te Sas van Gent, zoon van Franciscus van RIJSSEL en Magdalena Jozina BOONE.

Xj    Lubbertus VISSER, bakker (1872, 1885), geboren op zaterdag 26 april 1845 te Grafhorst, overleden op dinsdag 15 november 1898 te Kampen op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes VISSER (zie IXf) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op donderdag 1 augustus 1872 te Hattem met Tonia Aleida BROUWER, 30 jaar oud, geboren op vrijdag 25 maart 1842 te Hattem, overleden op woensdag 4 juli 1883 te Hattem op 41-jarige leeftijd, dochter van Jannis BROUWER en Hendrika JANSEN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op donderdag 6 augustus 1885 te Kampen met Berendina Hermina Heintje HAGEDOORN, naaister (1885), geboren circa 1847 te Genemuiden, overleden 1919 te Kampen, dochter van Hein HAGEDOORN en Hermina Berendina BRUINTJES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertje, geboren op zaterdag 16 mei 1874 te Hattem, overleden op zondag 9 april 1944 te Zwolle op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op donderdag 8 oktober 1914 te Zwolle. Met het huwelijk is 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Johannes DIRCKINCK, 45 jaar oud, koopman (1914), geboren op zaterdag 27 maart 1869 te Zwolle (aangiftedatum), overleden na 1944, zoon van Roelof DIRCKINCK en Everdiena van den BELT.
   2.  Hendrika Johanna, geboren op vrijdag 22 november 1878 te Hattem, overleden op donderdag 27 mei 1943 te Kampen op 64-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hein, sigarenmaker (1930), geboren circa 1890 te Kampen, overleden op vrijdag 7 februari 1947 te Kampen.
Gehuwd op donderdag 11 september 1930 te Kampen met Grietje POST, 36 jaar oud, geboren op zaterdag 16 december 1893 te Urk, overleden na 1947, dochter van Jan POST, visscher (1930), en Hendrikje VISSCHER.

Xk    Jan VISSER, stoker (1872), machinist (1888), geboren op zondag 20 mei 1849 te Grafhorst. Woont in 1872 te Sliedrecht, doch voor minder dan 6 maanden daarvoor te Gorinchem. Zoon van Johannes VISSER (zie IXf) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 3 augustus 1872 te Epe (getuige(n): Lubbertus VISSER (27 jr, bakker, broer), Willem VAN DE WORP (47 jr, voerman), Willem DALHUISEN (58 jr, landbouwer te Epe, oom bruid) en Hendrikus MONTIZAAN (39 jr, horologiemaker te Epe)) met Johanna Geziena BEERTHUIS, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 27 februari 1852 te Hattem. Woont ten tijde van haar huwelijk te Epe. Mijnt de WILDE, landbouwer te Oene onder Epe, is haar voogd met haar (toekomstige) schoonvader Johannes VISSER als toeziend voogd. Dochter van Gerrit Jan BEERTHUIS, weversbaas te Hattem (1848), en Neeltje DIJKHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren op zondag 12 maart 1871 om 16:00 uur te Hattem (aangifte door: Aangever is Elisabeth BUDDINGH (58 jr, vroedvrouw), huisvrouw van Albertus KOOPMAN met als getuigen Jannes VISSER (62 jr, bakker) en Willem Jan MULLER (41 jr, landbouwer).), in het huis in Wijk A nr. 191. Onecht kind. Bij de geboorteakte is de volgende aantekening geschreven: "Het kind genaamd Neeltje voorkomende in de nevenstaande acte, is bijgevolg huwelijk tussen Jan VISSER en Johanna Gezina BEERTHUIS gesloten op den derden Augustus 1800 twee en zeventig voor den Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Epe heeft plaatsgehad, door partijen erkend en aangenomen, waarvan zij deze aantekening aan deze acte. De Ambtenaar der Burgerlijke Stand te Hattem (get). C.J.L. Mos.
Hattem 10 Augustus 1872.
De Griffier A.H. Philegen".

Ten tijde van haar huwelijk woont Neeltje in Werkendam en Sleeuwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 8 oktober 1903 te Almkerk (N-B) met Adrianus Antonie van der SLUIJS, geboren circa 1876 te Made en Drimmelen, zoon van Pieter Willem van der SLUIJS en Helena BAAN.
   2.  Gerrit Jan (zie XIf).
   3.  Henrica Johanna Gesina, geboren op woensdag 22 december 1886 om 23:30 uur te ´s-Hertogenbosch (aangifte door: Wilhelmus Fredericus Christiaan FRIEDLI (63 jr) en Henricus BEUMER (47 jr, machinist)), in het huis op de Kanaaldijk Wijk E nr. 520.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 11 oktober 1916 te Almkerk met Adrianus van DELZEN, geboren te Leerdam, zoon van Hendrik van DELZEN en Margaretha KON.
   4.  Hendrina Maria, geboren op zaterdag 25 februari 1888 om 11:00 uur te ´s-Hertogenbosch (aangifte door: Maria Theresia de MOL (59 jr, vroedvrouw) en Wilhelmus Passier (58 jr, zaakwaarnemer)), in het huis aan de Kanaaldijk Wijk E nr 586. Vader Jan Visser kan niet zelf aangifte van de geboorte doen, omdat hij op reis is.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 4 april 1912 te Almkerk met Adriaan Cornelis de LATER, geboren te Almkerk, zoon van Antonij de LATER en Elisabeth van DRUNEN.

XIf    Gerrit Jan VISSER, geboren circa 1881 te Werkendam, zoon van Jan VISSER (zie Xk) en Johanna Geziena BEERTHUIS.
Gehuwd op vrijdag 24 november 1905 te Made en Drimmelen met Anna Cornelia van LOON, geboren circa 1882 te Made en Drimmelen, dochter van Adriaan van LOON en Wilhelmina Geertruida van der SLUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan, overleden op woensdag 1 december 1915 te Dussen.
   2.  levenloos kind, overleden op maandag 28 november 1921 te Dussen.

IXg    Derk VISSER, bakker (1845, 1847, 1857, 1885, 1898), broodbakker (1871, 1895), bakkersknecht (1878), geboren op maandag 4 januari 1819 om 20:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Abraham SCHUTTE (53 jr, meester glasmaker en verver) en Gerrit BOEVE Janszoon (40 jr, daghuurder). Overleden op zondag 16 oktober 1898 om 10:00 uur te Zwolle op 79-jarige leeftijd, in een huis aan de Molenstraat. Aangevers zijn de aansprekers Jan VADERS (48 jr) en Jan Hendrik ZWEERS (50 jr). In 1852 zijn ze woonachtig in Heerde. Hij woont in 1885 in Zwolle. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 24 januari 1845 te Hattem (getuige(n): Jan Visser (40, korenmolenaar te Oldebroek, broer van de bruidegom), Hendrik Visser (39, bakker te Hattem, broer van de bruidegom), Jan Jaspers (24, zonder bepaald beroep, broer van de bruid), Jan Jaspers (61, timmerman, oom van de bruid)) met Janna Alberdina JASPERS, 23 jaar oud, geboren op maandag 23 april 1821 om 01:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn haar ooms Tobias Hendrik JASPERS (35 jr, broodbakker & winkelier) en Egbert RIPHAGEN (35 jr, meester smid). Overleden op maandag 7 november 1864 om 17:00 uur te Wapenveld op 43-jarige leeftijd. Aangevers zijn Gerrit WILLIGHAGEN (71 jr, arbeider) en Hendrik van MUNSTER (69 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 123 te Hattem. (In de trouwakte van haar zoon Hendrikus geven zowel Derk VISSER als Hendrikus ten onrechte aan dat zij Johanna zou heten.), dochter van Hendrikus JASPERS, landbouwer (1813), broodbakker (1819), bode van het Stedelijk Bestuur Hattem (1820, 1821, 1845, 1875), en Janna Jans van NEE, dienstmaagd (1819).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie Xl).
   2.  Hendrikus (zie Xm).
   3.  Hendrina Hendrikje, dienstmeid te Hattem (1878), strijkster (1910), geboren op zaterdag 11 augustus 1849 om 07:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (38 jr, arbeider) en Timen van ARK (27 jr, bakker). Overleden op woensdag 19 maart 1930 om 14:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 147. Aangevers zijn Jan BROUWER (55 jr, winkelier) en Hendrikus van der VEEN (27 jr, ambtenaar ter secretarie).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 6 februari 1878 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (75 jr, bakker, oom bruid), Jan JASPERS (57 jr, ambtenaar ter secretarie, oom bruid), Hendrikus JASPERS (25 jr, timmerman, neef bruid) en Willem VAN DE WEG (26 jr, huisschilder te Oldebroek)) met Bernardus FOKS, 26 jaar oud, huisschilder (1878, 1905), schilder (1880), geboren op maandag 16 juni 1851 om 17:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus VAN PIEKEREN (51 jr, voerman) en Jan LUNENBERG (62 jr, koster). Overleden op dinsdag 15 maart 1892 om 17:00 uur te Hattem op 40-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 225. Aangevers zijn Arend ROUWENHORST (45 jr, timmerman) en Dirk Jan NOORTMAN (25 jr, schilder te Wijhe). Zoon van Harmen FOKS, kleermaker (1851), en Johanna Antonia WELINK.
   4.  Johanna, geboren op dinsdag 16 september 1851 om 06:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (38 jr, arbeider) en Timen van ARK (27 jr, bakker). Overleden op vrijdag 16 juli 1937 te Zwolle op 85-jarige leeftijd. Ten tijde van haar huwelijk woont ze te Hattem, doch voor minder dan zes maanden wonende te Hilversum.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 4 juni 1885 te Hattem (getuige(n): Gerrit Willem VAN WELSUM (38 jr, arbeider, broer (zwager?) bruid, Hendrik VAN WELSUM (26 jr, arbeider, broer (zwager?) bruid), Wiechert VAN TONGEREN (37 jr, arbeider, zwager bruid) en Jan VAN PIEKEREN (43 jr, voerman)) met Albertus Adrianus FOKS, 31 jaar oud, timmerman (1885), geboren op woensdag 4 januari 1854 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Frans KLOK (54 jr, metselaar) en Albert BOMHOF (32 jr, timmerman). Overleden voor 1937 (mogelijk overleden te Zwolle op 8 september 1903 (aangiftedatum)). Zoon van Harmen FOKS, kleermaker (1851), en Johanna Antonia WELINK.
   5.  Jan (zie Xn).
   6.  Derk (zie Xo).

Xl    Gerrit VISSER, gemeenteveldwachter (1873), brigadier der rijksveldwacht (1906), geboren op woensdag 18 maart 1846 om 01:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Jan Gerritsen van LEEUWEN (60 jr, koopman) en Reinder BOEVE (34 jr, arbeider). Overleden op maandag 17 december 1906 te Ommen, Stad op 60-jarige leeftijd, zoon van Derk VISSER (zie IXg) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1873 te Stad Ommen met Dedrika van ZUIDEN, dienstmeid te Ommen (1873), geboren circa 1846 te Dalfsen, overleden op woensdag 7 mei 1930 te Wolfheze, dochter van Johan Hendrik Wilhelm van ZUIDEN, suikergoedbakker (1873), en Jentje WENINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, gemeenteambtenaar (1907), geboren circa 1877 te Ommen, Stad, overleden op dinsdag 18 februari 1947 te Apeldoorn.
Gehuwd op donderdag 20 juni 1907 te Enschede met Egberdina Hendrika STRIJKER, geboren circa 1877 te Barneveld, overleden na 1947, dochter van Hendrik Reinder STRIJKER en Willemina Alberdina SCHEERMAN.

Xm    Hendrikus VISSER, boerenknecht (1871), dagloner (1879, 1883), arbeider (1895, 1906), landbouwer (1915), geboren op dinsdag 18 mei 1847 om 05:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (35 jr, arbeider) en Hendrik KAMPHUIS (31 jr, arbeider). Overleden op vrijdag 13 maart 1925 om 05:30 uur te Heerde op 77-jarige leeftijd. Aangevers zijn Berend van den BERG (73 jr, landarbeider) en Klaas KERSING (52 jr, landarbeider). Zoon van Derk VISSER (zie IXg) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 28 oktober 1871 te Heerde (getuige(n): Jan HANEKAMP (46 jr, metselaar), Aart ORDELMAN (30 jr, arbeider), Hein DIKSCHEI (29 jr, arbeider) allen te Heerde en Hannes VAN BATAVIA (29 jr, landbouwer) te Nunspeet) met Johanna REGTERSCHOT, 22 jaar oud, dienstmeid (1871), landbouwster (1896), geboren op zaterdag 25 augustus 1849 om 10:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Joan Joachim VAHL (34 jr, arbeider) en Fredrik JUNGERMAN (37 jr, arbeider). Overleden op woensdag 1 januari 1936 te Heerde op 86-jarige leeftijd, dochter van Bessel REGTERSCHOT, milicien (1849), molenaar en boerenknecht (1849), arbeider (1849, 1871), dagloner (1874), en Johanna EILANDER, arbeidster (1847), dienstmeid, zonder beroep (1871), dagloonster (1874).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie XIg).
   2.  Johanna, dienstmeid (1904), geboren op maandag 24 juli 1876 te Wapenveld, overleden op woensdag 26 mei 1948 te Heerde op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 28 mei 1904 te Heerde met Roelof van der HOEVE, 29 jaar oud, boerenknecht (1904), geboren op zondag 27 december 1874 te Epe, overleden op dinsdag 13 november 1945 te Zwolle op 70-jarige leeftijd, wonende te Heerde. Zoon van Jan van der HOEVE, arbeider (1904), en Reintje JONKER, arbeidster (1904).
   3.  Johanna Alberdina, geboren op donderdag 13 februari 1879 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (46 jr, herbergier) en Johannes DOCTER (40 jr, gemeentebode). Overleden op dinsdag 21 juni 1927 om 04:00 uur te Heerde op 48-jarige leeftijd. Aangevers zijn Evert LIEFERS (26 jr, fabrieksarbeider) en Geert HELDER (25 jr, landarbeider). Overleden in het kraambed.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 29 december 1906 te Heerde (getuige(n): Bessel Jan VISSER (25 jr, boerenknecht, broer), Gerrit Jan VAN DIJK (56 jr, winkelier), Jan BOEVE (43 jr, hotelhouder) en Jan VAN LEEUWEN (37 jr, bierhandelaar)) met Teunis EILANDER, 24 jaar oud, bakker te Heerde (1906, 1911), broodbakker (1927), geboren op donderdag 27 juli 1882 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 146. Getuigen bij de aangifte zijn Toon WENDT (67 jr, kleermaker) en Roelof MULLER (67 jr, kleermaker). Overleden op maandag 15 oktober 1979 te Heerde op 97-jarige leeftijd. Woont tenminste 6 maanden voor zijn huwelijk in Epe. Zoon van Willem EILANDER, arbeider (1882), landbouwer (1906), en Eerlandje KNUL.
   4.  Bessel Jan, boerenknecht (1906), geboren op woensdag 10 augustus 1881 om 09:00 uur te Hattem, in een huis in Werven. Getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (48 jr, herbergier) en Kornelus BRUMMEL (25 jr, dagloner).
   5.  Gerrit (zie XIh).
   6.  Hendrikje, geboren op zaterdag 21 augustus 1886 te Werven (Heerde).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 3 september 1910 te Monster met Johannes KUIVENHOVEN, 24 jaar oud, geboren op donderdag 28 januari 1886 te Monster, zoon van Pieter KUIVENHOVEN en Lena LOOIJEN.
   7.  Jannetje, geboren op vrijdag 9 november 1888 te Werven, overleden op woensdag 3 oktober 1934 om 16:30 uur te Zwolle op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd met Teunis EILANDER, overleden na 1934.
   8.  Dirkje, geboren op dinsdag 6 januari 1891 te Heerde, overleden op vrijdag 3 december 1965 te Heerde (?) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 20 mei 1915 te Heerde met Dirk Hillebrand van DOMMELEN, landbouwer (1915), geboren rond 1893 te Lange Ruigeweide, zoon van Hendrik van DOMMEL, landbouwer (1915), en Cornelia Jacoba de BRUIJN.
   9.  Hendrikus (zie XIi).

XIg    Dirk VISSER, boerenknecht (1896), landbouwer (1906, 1929), geboren op maandag 22 januari 1872 te Wapenveld, overleden op donderdag 12 februari 1953 te Oldebroek op 81-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xm) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 24 december 1896 te Oldebroek met Janna EILANDER, 34 jaar oud, landbouwster (1896), geboren op maandag 27 oktober 1862 te Wapenveld, overleden op woensdag 30 oktober 1940 te Oldebroek op 78-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus EILANDER, boerenknecht (1860), en Jennigje van den BERG, arbeidster (1860). {Zij was eerder gehuwd voor 1896 met Jacob IMMEKER, landbouwer (1895), geboren circa 1832 te Oldebroek, overleden op woensdag 27 november 1895 te Oldebroek.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren op zaterdag 1 april 1899 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op woensdag 10 januari 1906 te Oldebroek op 6-jarige leeftijd.
   2.  Johan, melkontvanger (1929), geboren op dinsdag 2 april 1901 te Oldebroek (aangiftedatum).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 december 1929 te Hellendoorn met Johanna Willemina Frederika LENDERINK, geboren circa 1907 te Olst, dochter van Antonie LENDERINK en Zwaantje MARKVOORT.
   3.  Dirkje, geboren op dinsdag 6 juni 1905 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op dinsdag 26 maart 1907 te Oldebroek op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gerrit, geboren op dinsdag 19 maart 1907 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op zaterdag 13 april 1907 te Oldebroek, 25 dagen oud.

XIh    Gerrit VISSER, veldarbeider, grondwerker, nachtwaker, geboren op zaterdag 27 september 1884 om 08:00 uur te Heerde, in een huis in de wijk Werven. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes DOCTER (46 jr, gemeentebode) en Jacobus PLEITER (27 jr, veldwachter). Overleden op donderdag 2 december 1976 te Zwolle op 92-jarige leeftijd, in het Sophia ziekenhuis, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xm) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 13 november 1909 te Heerde met Trijntje HARMSEN, 21 jaar oud, naaister, geboren op woensdag 28 december 1887 om 03:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes DOCTER (49 jr, gemeentebode) en Jan VAN LEEUWEN (31 jr, winkelier). Overleden op dinsdag 4 december 1945 te Zwolle op 57-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, dochter van Albert Jan HARMSEN, arbeider (1887, 1913), landbouwer (1922), en Teuntje van de MARS, boerenmeid (1887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op dinsdag 5 juli 1910 te Wapenveld, overleden op maandag 30 maart 1981 te Wapenveld op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op woensdag 15 december 1948 te Heerde met Harm Jan MOOIJ, 40 jaar oud, geboren op maandag 23 maart 1908 te Heerde.
   2.  Teuntje, geboren op dinsdag 4 februari 1913 te Wapenveld, overleden op maandag 29 april 1985 te Heerde op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 15 december 1934 te Heerde met Willem OLTHUIS, 25 jaar oud, geboren op vrijdag 19 februari 1909 te Heerde.
   3.  Hendrika, dienstbode, geboren op vrijdag 2 oktober 1914 te Wapenveld, overleden op vrijdag 5 december 2003 te Hattem op 89-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 9 december 2003 te Hattem.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 28 juli 1934 te Heerde met Jannes BUZEPOL, 26 jaar oud, timmerman, calculator, geboren op dinsdag 22 oktober 1907 te Zalk en Veecaten, overleden op vrijdag 6 februari 1987 te Zwolle op 79-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende te Hattem. Zoon van Herm BUZEPOL, rietdekker (1898), en Annigje van der HOEK.
   4.  Albert Jan, geboren op dinsdag 23 januari 1917 te Wapenveld, overleden op zondag 2 januari 2000 te Heerde op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 25 mei 1944 te Heerde met Annie Paulina Elisabeth de HAAS, 26 jaar oud, geboren op woensdag 13 maart 1918 te ´s-Gravenhage, overleden op vrijdag 17 november 1995 te Heerde op 77-jarige leeftijd.
   5.  Trijntje, geboren op vrijdag 11 maart 1921 te Wapenveld, overleden op zondag 23 juli 2000 te Wezep op 79-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op zaterdag 28 november 1942 te Heerde met Willem JONKER, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 10 januari 1919 te Hattem, overleden op vrijdag 15 oktober 1976 te Zwolle op 57-jarige leeftijd, zoon van Hendrik JONKER en Derkje van den BERG.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op donderdag 31 januari 1980 te Heerde met Gerrit van ERVEN, 58 jaar oud, geboren op woensdag 1 juni 1921 te Oldebroek, overleden na 2000 te naw Oldebroek.
   6.  Gerrit (zie XIIb).

XIIb    Gerrit VISSER, geboren op maandag 2 juni 1924 te Wapenveld, overleden op zondag 21 april 1996 te Gaanderen op 71-jarige leeftijd, begraven te Gaanderen, zoon van Gerrit VISSER (zie XIh) en Trijntje HARMSEN, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 23 november 1950 te Doetichem met Teresia Catharina Maria SCHOONHOVEN, 22 jaar oud, geboren op zondag 27 mei 1928 te Doetichem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika Maria, geboren op vrijdag 2 november 1951 te Doetichem.
   2.  Gerardus Petrus Maria, geboren op dinsdag 23 maart 1954 te Doetichem.
   3.  Maria Hendrika Gerarda, geboren op maandag 6 juni 1955 te Doetichem.
   4.  Agnes Gerarda Maria, geboren op donderdag 14 juni 1956 te Doetichem.
   5.  Robertus Andreas Gerardus, geboren op zondag 21 oktober 1962 te Doetichem.
   6.  Catharina Johanna Maria, geboren op donderdag 9 mei 1968 te Doetichem.

XIi    Hendrikus VISSER, bakkersknecht (1916), besteller bij de Posterijen en Telegrafie (1928), geboren op woensdag 5 juni 1895 om 20:00 uur te Heerde (aangifte door: Johannes DOCTER (56 jr, gemeentebode) en Hendrikus VORDERMAN (44 jr, bakker).), in een huis in de Wijk Werven. Overleden op zondag 28 mei 1978 te Wapenveld op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xm) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1916 te Heerde met Jansje WIELINK, 22 jaar oud, dienstbode ( 1916), geboren op dinsdag 31 juli 1894 om 15:00 uur te Epe (aangifte door: Gerrit van SNEL (57 jr, kleermaker) en Berend HAVERKAMP (42 jr, brugwachter).), in een huis te Oene. Overleden op maandag 17 januari 1972 te Wapenveld op 77-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WIELINK, dagloner (1894), en Jantje ter STEGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op zondag 31 december 1916 te Heerde.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 1 februari 1940 te Heerde met Steven DEKKER, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 22 december 1914 te Heerde, overleden op zondag 19 september 1999 te Heerde op 84-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik, geboren op dinsdag 22 juni 1920 te Heerde.
   3.  Hendrikus, geboren op woensdag 3 maart 1926 te Heerde.
   4.  Jantje, geboren op donderdag 5 januari 1928 te Heerde, overleden op vrijdag 18 mei 1928 om 12:00 uur te Heerde, 134 dagen oud (aangifte door: Hendrik Jan van het VELD (64 jr, aanspreker) en Hendrik Lammert SNEL (28 jr, ambtenaar ter gemeente).).
   5.  Jan, geboren op zaterdag 20 februari 1932 te Heerde.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1950 te Hattem met Aaltje van GELDER, 20 jaar oud, geboren op zaterdag 22 februari 1930 te Hattem, overleden op maandag 24 januari 1983 te Hattem op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op woensdag 22 augustus 1984 te Drachten met Yfke Harmke PRUIKSMA, 57 jaar oud, geboren op vrijdag 17 september 1926 te Langweer.
   6.  Gerrit, geboren op dinsdag 19 oktober 1937 te Heerde, overleden op zondag 22 september 2002 te Heerde op 64-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld.

Xn    Jan VISSER, bakker (1880), broodbakker (1885, 1889, 1892, 1894 in het dorp Wezep), bakkersknecht (1895), geboren op donderdag 9 februari 1854 te Heerde. Aangiftedatum. Overleden op vrijdag 1 maart 1895 om 02:00 uur te Oldebroek op 41-jarige leeftijd, te zijnen huize. Aangevers zijn Arend uit de BULTEN (46 jr, dagloner) en Hendrik Jan BERGHORST (35 jr, dagloner). Zoon van Derk VISSER (zie IXg) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1879 te Zwolle met Femma STEGEMAN, 24 jaar oud, dagloonster (1896), broodventster (1902), geboren op woensdag 24 mei 1854 te Meppel, overleden op dinsdag 21 november 1922 te Hoogland op 68-jarige leeftijd, dochter van Berent STEGEMAN, tuinman (1896), en Dina van der SLUIS. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op donderdag 6 augustus 1896 te Oldebroek met Jan PLEITER, landbouwer (1900), geboren circa 1860 te Oldebroek, overleden op dinsdag 5 juni 1900 te Oldebroek, zoon van Kornelis PLEITER en Marrigjen uit de BULTEN. Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op donderdag 24 april 1902 te Oldebroek met Hendrik Willem van der VELDE, geboren circa 1855 te Oldebroek, overleden op zondag 11 februari 1917 te Wezep, zoon van Lubbert van der VELDE en Jansje van WIJHE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (zie XIj).
   2.  Berend, melkboer (1912), geboren op vrijdag 27 augustus 1880 om 19:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Jan ROZEBOOM (42 jr, horologiemaker) en Jan van den BOSCH (37 jr, dagloner)).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 23 mei 1912 te Winschoten met Zwaantje STUBBE, dienstmeid (1912), geboren circa 1882 te Wedde, dochter van Bareld STUBBE, arbeider (1912), en Fenna NOMDEN.
   3.  Johanna Alberdina, geboren op zondag 7 januari 1883 om 01:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Adrianus Cornelis MENDEL (46 jr, koopman) en Andries van der BEEK (28 jr, postbode)).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 29 december 1904 te Oldebroek met Teunis EBING, 26 jaar oud, molenaar (1906), geboren op vrijdag 1 november 1878 te Hoogland, zoon van Gerrit EBING, molenaar (1906), en Hillegonda DONKER.
   4.  Albertus, geboren op woensdag 7 januari 1885 om 21:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Dirk Kluiver (45 jr, grof- en hoefsmid) en Jan Limburg (27 jr, wagenmaker)).
   5.  Gerrit, geboren op woensdag 27 april 1887 om 02:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Dirk MULDER (51 jr, veldwachter) en Jan LIMBURG (29 jr, wagenmaker)).
   6.  Berendina, geboren op zondag 16 juni 1889 om 02:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Karel BOSCH (54 jr, haltechef) en Albert STEEN (30 jr, stoker)).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 31 mei 1912 te Nunspeet met Peter BAKKER, timmerman (1912), geboren circa 1890 te Nunspeet, zoon van Peter BAKKER, timmerman (1912), en Evertje den HERDER.
   7.  Gezina, geboren op dinsdag 12 januari 1892 om 15:00 uur te Wezep (aangifte door: Kornelis BAKKER (67 jr, landbouwer) en Onno WOLTHUIS (55 jr, ambtenaar ter secretarie)), overleden op zaterdag 16 maart 1895 om 14:00 uur te Oldebroek op 3-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan van den BOSCH (51 jr, koopman) en Willem van UNEN (27 jr, dagloner).
   8.  Jan (zie XIk).

XIj    Derk VISSER, arbeider (1903), geboren op zondag 17 februari 1878 te Zwolle. Aangiftedatum. Overleden na 1948, zoon van Jan VISSER (zie Xn) en Femma STEGEMAN, dagloonster (1896), broodventster (1902).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 16 april 1903 te Winschoten met Geertruida KIEWIET, geboren circa 1882 te Winschoten, overleden op dinsdag 28 september 1948 te Winschoten, dochter van Klaas KIEWIET, arbeider (1903), en Wobke de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren 1904 te Winschoten, overleden op donderdag 12 januari 1905 te Winschoten. Klaas is 3 maanden oud geworden.
   2.  Derk, geboren 1918 te Winschoten, overleden op woensdag 1 januari 1919 te Winschoten. Derk is 2 maanden geworden.

XIk    Jan VISSER, arbeider (1916), bakker (1922), geboren op zaterdag 1 september 1894 om 11:00 uur te Wesep (gem. Oldebroek) (aangifte door: Gerrit NAGELHOUT (28 jr, landbouwer) en Jan FIDDER (26 jr, dagloner)), overleden na 1922, zoon van Jan VISSER (zie Xn) en Femma STEGEMAN, dagloonster (1896), broodventster (1902).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 20 juli 1916 te Hattem met Johanna VISSER, 21 jaar oud, dagloonster (1894), geboren op dinsdag 20 november 1894 om 10:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (70 jr, gemeentebode) en Dirk MULDER (58 jr, gemeenteveldwachter)), dochter van Steven VISSER (zie Xs) en Hendrikje TEMPELMAN, dagloonster (1887, 1889).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frits Stephan Johan, geboren ca 1921 te Hattem, overleden op zondag 26 november 1922 om 02:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 207. Aangevers zijn Hermannus van den BERG (47 jr, arbeider) en Hendrik RENES (38 jr, gemeenteveldwachter).

Xo    Derk VISSER, bakker (1883), broodbakker (1909), geboren op zaterdag 25 juli 1857 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in de Wijk Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus MONTIZAAN (25 jr, horologiemaker) en Peter WINTERINK (27 jr, ontvanger). Overleden op zaterdag 18 september 1926 te Zwolle op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum. Zoon van Derk VISSER (zie IXg) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 2 mei 1883 te Zwolle (getuige(n): Wolter BRINKHUIS, 53 jaar, schilder; Herm TULP, 49, boekhandelaar (beiden zwager van de bruid); Herm Jan RUNHAAR, 37, bakker (broer van de bruid) en Reinard FOKS, 33, schilder (zwager van de bruidegom).) met Johanna Geertrui Elisabeth RUNHAAR, 32 jaar oud, zonder beroep (1883), geboren op dinsdag 8 april 1851 te Zwolle. Aangiftedatum, overleden op dinsdag 24 maart 1914 te Zwolle op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum, dochter van Derk Willem RUNHAAR en Johanna Geertrui Elisabeth HOENDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, machinetekenaar (1909), geboren circa 1884 te Zwolle.
Gehuwd op woensdag 13 oktober 1909 te Zaandijk met Trijntje KLEIMAN, geboren circa 1884 te Rotterdam, dochter van Hendrik KLEIMAN, smid 91909), en Maria TIMMER.
   2.  Johanna Alberdina, geboren circa 1888 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 22 november 1921 te Zwolle met Bernard PUMA, onderwijzer (1921), geboren circa 1866 te Leermens (´t Zandt, Gr), overleden op maandag 13 april 1936 te Zwolle, zoon van Jan Wijbes PUMA en Aaltje STENEMA. {Hij was eerder gehuwd op donderdag 17 mei 1888 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Nieske de BOER, geboren circa 1867 te Westergeest, overleden voor 1921.}
   3.  Derk Willem, bankwerker (1922), geboren op maandag 8 mei 1893 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 28 maart 1922 te Zwolle met Jantiena Hendrika SCHUURMAN, geboren circa 1895 te Vollenhove, Stad, dochter van Klaas SCHUURMAN en Maria Magrieta BOVEN.
   4.  Hendrik Jan, timmerman (1927), geboren op vrijdag 23 augustus 1895 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op dinsdag 22 november 1927 te Zwolle met Cornelia HORSTING, 28 jaar oud, geboren op maandag 6 maart 1899 te Zwolle (aangiftedatum), dochter van Jan Albert Bernardus HORSTING, boekbinder (1927), en Derkje NEUTEBOOM.

IXh    Lubbertus VISSER, bakker (1849), geboren op maandag 17 juli 1820 om 23.00 uur te Hattem (aangifte door: Abraham SCHUTTE (43 jr, Mr. Verver en Glaasemaker) en Jan LUNENBERG (32 jr, Mr. Broodbakker en winkelier).), zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 24 oktober 1849 te Hattem (getuige(n): Jan VISSER (45 jr, Koornmolenaar te Oldebroek, broer), Johan Martinus VAN STEE (39 jr, smid te Zalk, zwager bruid), Jan JASPERS (35 jr, bakker) en Dirk DE JONG (73 jr, zonder beroep)) met Wesselina BOEVE, 27 jaar oud, geboren op maandag 31 december 1821 om 03:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Arend KAMPJES (50 jr, daghuurder) en Willem SCHUTTE (46 jr, daghuurder) beiden te Wythmen), in haar huis te Wythmen. Ten tijde van haar huwelijk wonende te Hattem. Dochter van Gerrit Jan BOEVE, hovenier (1822), tuinman te Zwollerkerspel (1849), en Petronella van DELDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op woensdag 27 maart 1850 om 05:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 80. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gerrit VISSER (68 jr, bakker) en Jonas RIPHAGEN (32 jr, smid).
   2.  Gerrit Jan, geboren 1856 te Emmen (Dalfsen), overleden op zaterdag 5 december 1857 te Emmen (Dalfsen).
   3.  Lubbertus, geboren circa 1861 te Emmen (Dalfsen), overleden op vrijdag 30 oktober 1863 te Emmen (Dalfsen).

VIb    Gerrit Jans VISSCHER, gedoopt (NG) op zondag 12 juli 1716 te Heerde, overleden na 1770. Op Paaschen 1747 lidmaat geworden (RAG: DTB 876-280/11), zoon van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 5 februari 1752 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 27 februari 1752 te Heerde (NG) met Trijntjen Jacobs SPIJKERBOER, geboren te Hattem, overleden op zaterdag 30 april 1808 te Heerde. Nalatende kinderen en kindskinderen. "Gerrit Visser Jongman onder Heerde met Trijntje Jacobs onder Hattem". Op 27 februari 1752 met attestatie naar Heerde vertrokken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Gerrits VISSER, gedoopt (NG) op maandag 21 januari 1754 te Heerde, overleden op zaterdag 5 augustus 1815 om 16:00 uur te Wapenveld op 61-jarige leeftijd, te haren huize nr 271 in buurschap Wapenveld. Aangevers zijn de buren Derk Berend van der SCHEER en Willem Jans SIX. Zij liet kinderen na. Begraven op woensdag 9 augustus 1815 te Heerde.
Ondertrouwd op vrijdag 2 februari 1781 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op zondag 18 februari 1781 te Heerde (NG), "den 2. Febr 1781 Jacobus Docter, weduwnaar en Geertjen Visser, J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde. Na drie Sondaagse Proclamatien alhier getrouwt den 18. Febr." met Jacobus DOCTER, 34 jaar oud, landbouwer (1815), gedoopt (NG) op zondag 8 mei 1746 te Heerde, overleden op vrijdag 24 februari 1815 om 08:00 uur te Heerde op 68-jarige leeftijd, te zijnen huize nr. 271 in Wapenveld. Aangevers zijn zijn buren Gerrit IJZERMAN en Sarris Jacobs BRINKHUIS. Begraven op dinsdag 28 februari 1815 te Heerde, zoon van Hendrik DOCTER en Margrietha van APELDOORN.
   2.  Jan, gedoopt (NG) op zondag 27 oktober 1754 te Heerde.
   3.  Jacob Gerrits VISSER (zie VIIb).
   4.  Steven, gedoopt (NG) op zondag 13 augustus 1758 te Heerde, overleden voor 1764 te naw Heerde.
   5.  Gerrit VISSER, gedoopt (NG) op maandag 11 mei 1761 te Heerde, {in het doopboek staat zijn moeder aangegeven als Trijntjen Jans}.
   6.  Gergjen VISSER, gedoopt (NG) op zondag 5 juni 1763 te Heerde.
   7.  Steven VISSER, geboren circa 1764 te Heerde, overleden op donderdag 13 november 1834 om 21:00 uur te Heerde, ten huize van Gerrit PLEITER. Aangevers zijn de buren Drik VAN DER SCHEER (50 jr, dagloner) en Gerrit KLOMP (27 jr, dagloner). Hij blijft ongehuwd.
   8.  Zarris VISSER, gedoopt (NG) op zondag 11 maart 1770 te Heerde.

VIIb    Jacob Gerrits VISSER, gedoopt (NG) op zondag 17 oktober 1756 te Heerde, overleden op zondag 17 april 1796 te Heerde op 39-jarige leeftijd. Nalatende vrouw en kinderen. Zoon van Gerrit Jans VISSCHER (zie VIb) en Trijntjen Jacobs SPIJKERBOER.
Ondertrouwd op vrijdag 19 oktober 1787 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op zondag 11 november 1787 te Heerde (NG) met Aaltjen Claas BOEVE, 23 jaar oud, geboren te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 14 oktober 1764 te Heerde, overleden op maandag 30 juni 1834 om 10:30 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd. Aangevers zijn haar buren Albert VAN DEN BERG (39 jr, kleermaker) en Steven IJZERMAN (27 jr, landbouwer). Dochter van Klaas Sarris BOEVE en Jennigjen Lammers GROENEBERGEN, "Jacob Garrits Visser J:M: en Aaltjen Boeve J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde". {Zij is later ondertrouwd op zaterdag 19 april 1800 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 11 mei 1800 te Heerde (NG), "Harmen Berends J:M: geboren te Hattem, wonende te Wapenveld onder Heerde en Aaltjen Claas Boeve, weduwe van Jacob Visser, geboren en wonende te Wapenveld na gemaakte afdoening met haar kinderen". Getrouwd door W. Brederode, Predikant te Heerde. Echtgenoot is Harmen BERENDS (KONING), geboren te Hattem.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie VIIId).
   2.  Trientjen (Trijntje) Jacobs, dienstmeid (1814), geboren op woensdag 1 september 1790 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 5 september 1790 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden.), overleden op vrijdag 14 januari 1848 om 19:00 uur te Heerde op 57-jarige leeftijd, ten haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Gerrit Jan HAVERKAMP (52 jr, koopman) en Derk PROPER (29 jr, verver).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 7 mei 1814 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL (57 jr), Willem COENZES (64 jr), Harmen RUIJS (58 jr) en Jan VAN ARK (29 jr)) met Gerrit Maas van LEEUWEN, 27 jaar oud, dagloner (1814, 1825, 1834), geboren op dinsdag 1 augustus 1786 te Heerde, gedoopt op zondag 6 augustus 1786 te Heerde, overleden op zaterdag 5 april 1834 om 02:00 uur te Heerde op 47-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn zijn buren Albert VAN DER BEEK (28 jr, timmerman) en Johannes DIKKESCHEI (63 jr, dagloner). Zoon van Maas Gerrits van LEEUWEN en Fennigjen Arends van OLST.
   3.  Jannigjen, dienstmeid (1817), geboren op woensdag 5 december 1792 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 9 december 1792 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden), overleden op zaterdag 22 juli 1854 om 11:00 uur te Heerde op 61-jarige leeftijd (aangifte door: Bernard Maarten van der WAL (31 jr, timmerman) en Antonie Everaard van der WAL (29 jr, schoenmaker).), te haren huize bij het Dorp. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zondag 30 november 1817 te Heerde (getuige(n): Harmen RUIJS (60 jr, vice-burgemeester), Jan VAN NOOREL (60 jr, rentenier), Jan VAN ARK (30 jr, bakker) en Willem COENZE (67 jr, dagloner)), gehuwd voor de kerk op zondag 30 november 1817 te Heerde met Gijsbert JONKER, 26 jaar oud, papiermakersknecht (1817), arbeider (1854), geboren op zondag 10 april 1791 te Heerde, gedoopt (ND) op woensdag 13 april 1791 te Heerde, overleden op woensdag 30 november 1864 om 18:00 uur te Heerde op 73-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn Antonie Everhard VAN DER WAL (41 jr, schoenmaker) en Jacobus SNEL (39 jr, kuiper). Zoon van Willem JONKER, koopman, en Gergjen Gijsberts KAPPERS, "Den 30 november 1817 is Gijsbert Jonker, J:M met Jennigje Visser J:D: kerkelijk in den Echt verbonden".
   4.  Gerrit, zonder beroep (1823), geboren op zondag 26 oktober 1794 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 2 november 1794 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden), overleden op dinsdag 7 januari 1823 om 14:00 uur te Heerde op 28-jarige leeftijd, te zijnen huize nr. 299 in Wapenveld. Aangevers zijn de buren Derk Gerrits van der SCHEER (42 jr, dagloner) en Willem HORST (30 jr, dagloner). Begraven op zaterdag 11 januari 1823 te Heerde. Hij bleef ongehuwd.
   5.  Gergjen, dienstmeid (1820), geboren op zaterdag 5 maart 1796 te Heerde, gedoopt (NG) op woensdag 9 maart 1796 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten doop gehouden), overleden op woensdag 3 april 1861 om 01:00 uur te Heerde op 65-jarige leeftijd, te haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Derk PROPER (42 jr, verver) en Albertus ten HAVE (33 jr, bakker).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1820 te Heerde (getuige(n): Harmen RUIJS (64 jr, koopman), Jan VAN NOOREL (64 jr, rentenier), Peter PROPER (44 jr, deurwaarder) en Willem COENZES (69 jr, dagloner)) met Jan DOCTER, 45 jaar oud, bierbrouwer (1820), logementhouder (1858), geboren op donderdag 16 februari 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 19 februari 1775 te Heerde, overleden op dinsdag 29 juni 1858 om 10:00 uur te Heerde op 83-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp Heerde. Aangevers zijn Jacobus Geerdinius Antonius OMZIEK (30 jr, organist) en Albertus TEN HAVE (30 jr, bakker). Zoon van Daniël DOCTER en Geesjen JANSIEN.

VIIId    Klaas VISSER, boerenknecht (1814), dagloner (1820, 1845), arbeider (1846, 1848), geboren op woensdag 17 december 1788 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 21 december 1788 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden.), overleden op zondag 20 maart 1853 om 12:00 uur te Heerde op 64-jarige leeftijd, te zijnen huize in Hoorn. Aangevers zijn Evert EILANDER (46 jr, arbeider) en Arend STIJF (42 jr, arbeider). Zoon van Jacob Gerrits VISSER (zie VIIb) en Aaltjen Claas BOEVE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 8 april 1814 te Veessen (getuige(n): Lambert BAKHUIS (62 jr, rentenier), Jan DOCTER (68 jr, rentenier), Jan NIJENSTEEN (41 jr, bouwman) en Reinder SCHOONHOVEN (61 jr, rentenier)) met Janna Zwiers DIESSELHOF, 24 jaar oud, dienstmaagd (1814), geboren op zaterdag 27 februari 1790 te Veessen, overleden op woensdag 1 juli 1829 om 08:30 uur te Olst op 39-jarige leeftijd, in het huis nr. 61. Aangevers zijn Antonij VAN DER MEIJ (35 jr, wagenmaker) en Hendrik KAMPHUIS (76 jr, bouwman). Dochter van Zwier Janzen DIJSSELHOF en Willempje EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie IXi).
   2.  Zwier (zie IXj).
   3.  Willem, geboren circa 1818 te Veessen/Olst, overleden op maandag 12 mei 1828 om 02:00 uur te Olst (aangifte door: Hendrik KAMPHUIS (73 jr, bouwman) en Evert DIJKSLAG (60 jr, bouwman)).
   4.  Albert (zie IXk).
   5.  Gerrit Jan, geboren januari 1824 te Olst, overleden op donderdag 6 mei 1824 om 04:00 uur te Olst (aangifte door: Evert DIJKSLAG (54 jr, daghuurder) en Berend BERGHUIS (24 jr, veldwachter)), in het huis nr. 59.
   6.  Willemina, dienstmeid (1866), geboren circa 1825 te Olst, overleden op vrijdag 16 februari 1866 te Oldebroek.
   7.  Aaltje, geboren circa 1826 te Olst, overleden op zondag 15 april 1827 om 17:00 uur te Olst (aangifte door: Hendrik KAMPHUIS (74 jr, bouwman) en Evert DIJKSLAG (57 jr, bouwman)), in het huis nr. 59.
   8.  Aaltje, dienstmeid te Heerde (1860), winkelierster (1902), geboren op vrijdag 30 november 1827 te Olst, overleden op zondag 16 februari 1902 om 20:00 uur te Oldebroek op 74-jarige leeftijd. Aangevers zijn Frank VAN DORP (57 jr, arbeider) en Harm VAN OENE (42 jr, timmerman).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 28 juli 1860 te Heerde (getuige(n): Klaas KROESE (33 jr, kleermaker, broer), Johannes Lodewijk VAN APELDOORN (55 jr, bakker), Jacobus PLEITER (48 jr, veldwachter) en Geessen VAN WERVEN (38 jr, schoenmaker)) met Hendrik KROESE, 30 jaar oud, bakkersknecht te Oosterwolde (1860). brodbakker (1892), geboren op woensdag 28 april 1830 om 23:30 uur te Hattem, in het huis in wijk A nr. 158. Getuigen bij de aangifte zijn Jan KROESE (43 jr, landbouwer) en Evert BLOM (41 jr, portier). Overleden op vrijdag 25 november 1892 om 05:30 uur te Oldebroek op 62-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan BOER (42 jr, landbouwer) en Harm van OENE (31 jr timmerman). Zoon van Hendrik KROESE, arbeider (1830), tolgaarder te Epe (1860), en Gerrigjen van den BERG.

IXi    Jacob VISSER, timmerman (1845, 1850, 1872, 1877), geboren op vrijdag 15 september 1815 te Veessen, overleden op dinsdag 6 maart 1877 om 06:00 uur te Oldebroek op 61-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan POL (59 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (46 jr, landbouwer). Zoon van Klaas VISSER (zie VIIId) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1845 te Oldebroek (getuige(n): Dries Albertus DE HEN (62 jr, bode), Hendrik NAGELHOUT (47 jr, landbouwer), Evert VAN HAARST (41 jr, boekbinder) en Jan BLAAUW (26 jr, landbouwer)) met Neeltje Van VEEN, 25 jaar oud, geboren op maandag 22 november 1819 om 18:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn de oom van vader Beert, Klaas van OLST (60 jr, klompenmaker) en de neef van vader Beert, Lambert van OLST (31 jr, klompenmaker). Overleden op woensdag 12 april 1905 om 22:00 uur te Oldebroek op 85-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp Wezep. Aangevers zijn Antonij EIKENAAR (32 jr, landbouwer) en Gerrit Jan van den BRINK (29 jr, klerk ter secretarie). Dochter van Beerd van VEEN, schoenmaker (1819, 1845), en Christina van PIJKEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kristina, geboren op zondag 26 juli 1846 om 16:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Dries Albertus de HEN (62 jr, bode) en Evert van HAARST (42 jr, boekbinder). Overleden op vrijdag 2 maart 1894 om 18:00 uur te Oldebroek op 47-jarige leeftijd, te haren huize. Aangevers zijn Jan PUTTENSTEIN (63 jr, landbouwer) en Hendrik POL (43 jr, landbouwer).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 25 mei 1872 te Oldebroek (getuige(n): Dries VAN OENE (38 jr, landbouwer), Fredrik BROEKHUIS (44 jr, landbouwer), Hendrik PUTTENSTEIN (26 jr, landbouwer) en Johannes DIJKHOF (26 jr, bakker)) met Beerd KOELE, 25 jaar oud, dekker (1872, 1882), rietdekker (1898), geboren op vrijdag 4 september 1846 om 18:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Jan SANDERS (33 jr, dagloner) en Gerrit BERGHORST (48 jr, schoenmaker). Overleden op zondag 10 april 1898 om 01:00 uur te Oldebroek op 51-jarige leeftijd, te zijnen huize. Aangevers zijn Hendrik POL (47 jr, landbouwer) en Antonie EIKENAARS (25 jr, dagloner). Zoon van Gerrit KOELE, dekker te Oldebroek (1846, 1852, 1872, 1878), riet- en strodekker (1880), en Lubbetje van ´t HUL.
   2.  Jan, timmerman (1878, 1885), geboren op dinsdag 8 januari 1850 om 13:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Willem PUTTENSTEIN (28 jr, landbouwer) en Helmig FLIER (30 jr, landbouwer). Overleden op donderdag 12 februari 1885 om 06:00 uur te Oldebroek op 35-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan POL (67 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (54 jr, landbouwer).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 28 september 1878 te Oldebroek (getuige(n): Jan LINDEBOOM (31 jr, landbouwer), Jacob VAN DER BEEK (33 jr, veldwachter), Hermannus TROON (54 jr, bode) en Jan ROZEBOOM (40 jr, horologiemaker)) met Sara KOELE, 25 jaar oud, geboren op woensdag 10 november 1852 om 11:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbert KLEIN (60 jr, landbouwer) en Gerrit Frank BROEKHUIS (59 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 29 september 1880 om 19:00 uur te Oldebroek op 27-jarige leeftijd, te haren huize. Aangevers zijn Jan POL (62 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (50 jr, landbouwer). Dochter van Gerrit KOELE, dekker te Oldebroek (1846, 1852, 1872, 1878), riet- en strodekker (1880), en Lubbetje van ´t HUL.
   3.  Beerd, timmerman (1887), geboren op woensdag 8 december 1852 te Oldebroek, overleden op zaterdag 19 maart 1887 om 02:00 uur te Oldebroek op 34-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan POL (60 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (56 jr, landbouwer).
   4.  Kornelis, geboren op zaterdag 21 april 1855 te Oldebroek. Aangiftedatum. Overleden op zaterdag 13 augustus 1864 te Oldebroek op 9-jarige leeftijd.
   5.  Jan Willem, geboren op zaterdag 3 juli 1858 te Oldebroek. Aangiftedatum. Overleden op maandag 2 mei 1864 te Oldebroek op 5-jarige leeftijd.
   6.  Frederik, timmerman (1886), geboren op vrijdag 19 februari 1864 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op zondag 14 februari 1886 om 11:00 uur te Oldebroek op 21-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan PUTTENSTEIN (55 jr, landbouwer) en Hendrik BLEIJENBURG (30 jr, dagloner).

IXj    Zwier VISSER, boerenknecht (1839, 1846), daghuurder (1847, 1849, 1880), arbeider (1885), geboren circa 1816 te Olst, overleden op dinsdag 16 februari 1886 te Wengelo (Wijhe), zoon van Klaas VISSER (zie VIIId) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd (1) op zaterdag 19 oktober 1839 te Olst met (An)Tonia WENSINK, dienstmeid (1839), geboren circa 1815, overleden op vrijdag 16 mei 1845 te Duur (Olst), dochter van Harm WENSINK, landbouwer (1839), en Gerrigjen DIJKSLAG, landbouwster (1839).
Gehuwd (2) op woensdag 15 april 1846 te Olst (getuige(n): Hendrikus EIJLERS (27 jr, boerenknecht), Jan DISTENBERG (34 jr, kleermaker), Jan Stein HAMPE (47 jr, koopman) en Bernardus RIEDEMAN) met Gerrigien GROLLEMAN, dienstmeid te Olst (1846), dagloonster (1877), geboren circa 1817 te Wijhe, overleden op maandag 12 december 1898 te Rande (Diepenveen), dochter van Egbert GROLLEMAN en Gerritdiena LEEMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  (levenloze jongen), geboren op dinsdag 12 november 1839 te Olst, overleden op dinsdag 12 november 1839 om 17:00 uur te Olst, 0 dagen oud (aangifte door: Hendrikus KROON (35 jr, landman) en Willem BRAND (25 jr, daghuurder)), in de Wijk Hengforden.
   2.  Gerrit Jan (zie Xp).
   3.  Klasina VISSCHER, geboren circa 1843 te Olst, overleden op vrijdag 4 mei 1917 te Deventer.
Gehuwd op donderdag 1 november 1866 te Olst met Hendrik BLASMAN, daghuurder (1866), koetsier (1883), geboren circa 1839 te Olst, overleden op dinsdag 27 maart 1883 te Olst, zoon van Hendrik BLASMAN en Janna KLUIN. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Tonia, geboren op vrijdag 8 oktober 1847 te Olst, overleden op vrijdag 15 oktober 1847 om 18:00 uur te Olst, 7 dagen oud (aangifte door: Gerrit OVERDORP (61 jr, landbouwer) en Egbert NIJHOF (58 jr, daghuurder)).
   5.  Tonia, geboren circa 1848 te Olst, overleden op zondag 26 augustus 1849 om 17:00 uur te Olst (aangifte door: Jannes STEENBRUGGEN (63 jr, landbouwer) en Gerrit OVERDORP (63 jr, landbouwer)).
   6.  Gerrit, boerenknecht (1877), landbouwer (1921), geboren circa 1850 te Olst, overleden op donderdag 22 december 1921 te Voorst.
Gehuwd op donderdag 3 mei 1877 te Diepenveen met Berendina LUEKS, dienstmaagd (1877), geboren circa 1852 te Bathmen, overleden op vrijdag 8 juli 1927 te Voorst, dochter van Harm LUEKS, dagloner (1877), en Hendrika VROEMMISSE.
   7.  Willem (zie Xq).
   8.  Teunis, geboren circa 1857 te Olst, overleden op dinsdag 18 februari 1862 te Wengelo (Wijhe).
   9.  Everdina, dienstmeid (1878), geboren circa 1858 te Wijhe, overleden op woensdag 2 mei 1934 te Epe.
Gehuwd (1) op zaterdag 2 november 1878 te Wijhe met Egbert TELLEGEN, boerenknecht (1878), geboren circa 1849 te Heerde, overleden voor 1899, zoon van Gerrit Willem TELLEGEN, landbouwer, en Hendrikje KEIZER.
Gehuwd (2) op zaterdag 23 september 1899 te Epe met Harmen BOSSENBROEK, landbouwer (1899), geboren circa 1867 te Nijbroek, overleden na 1934, zoon van Jan BOSSENBROEK, landbouwer (1899), en Janna de WEERD, landbouwster (1899).
   10.  Jennigje, geboren circa 1860 te Wijhe, overleden op dinsdag 8 oktober 1867 te Wengelo (Wijhe).

Xp    Gerrit Jan VISSER, dienstknecht (1864), daghuurder (1866), geboren circa 1841 te Olst, overleden op woensdag 24 juli 1867 te Wijhe, zoon van Zwier VISSER (zie IXj) en (An)Tonia WENSINK, dienstmeid (1839).
Gehuwd op donderdag 14 januari 1864 te Wijhe met Aaltjen KRIJGSMAN, dienstmeid (1864), geboren circa 1843 te Nijbroek, dochter van Aart Jan KRIJGSMAN, arbeider (1864), en Gerdina KLUIN, arbeidster (1864).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwier, geboren circa 1863 te Vaassen, overleden op vrijdag 2 februari 1866 om 07:00 uur te Olst, in het huis nr 54 één in het buurtschap Wilsum.
   2.  Gerritdine, geboren circa 1867 te Wijhe, overleden op zondag 6 oktober 1867 te Wijhe. Zij wordt 15 weken oud.

Xq    Willem VISSER, boerenknecht (1880), koopman (1912), geboren op dinsdag 16 november 1852 om 08:00 uur te Olst (aangifte door: Egbert NIJHOF (64 jr, daghuurder) en Antonij WILLIGHAGEN (31 jr, daghuurder)), overleden op zondag 20 juli 1913 om 13:00 uur te Olst op 60-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit JANSEN (48 jr, kantoorbediende) en Hermannus VISSER (60 jr, koopman, achterneef)), in het huis nr. 69. Zoon van Zwier VISSER (zie IXj) en Gerrigien GROLLEMAN, dienstmeid te Olst (1846), dagloonster (1877).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 8 mei 1880 te Olst (getuige(n): Gerlof WEIDEMAN (72 jr, gemeentebode), Bernardus Hendrikus RIKKERT (51 jr, horlogemaker), Hendrik VISSER (40 jr, klompenmaker) en Lambertus VISSER (41 jr, daghuurder)) met Johanna TELLEGEN, 27 jaar oud, dienstmeid te Olst (1880), geboren op zondag 5 september 1852 om 01:00 uur te Epe. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit VAN MOSSEL (42 jr, dagloner) en Harmen ROEMERMAN (28 jr, papiervormmaker). Overleden op maandag 18 december 1922 om 17:00 uur te Olst op 70-jarige leeftijd. De aangevers zijn Hendrik WILLEMS (70 jr, zonder beroep) en Cornelis Jacobus OSKAM (43 jr, schoenmaker). Dochter van Hendrikus TELLEGEN, daghuurder te Epe (1880), en Aleida FEIJTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willem, reiziger (1912), geboren circa 1886 te Olst.
Gehuwd op donderdag 4 juli 1912 te Markelo met Gerritdina Johanna DOLLEKAMP, geboren circa 1888 te Markelo, dochter van Willem DOLLEKAMP en Hendrika GREVINK, winkelierster (1912).

IXk    Albert VISSER, boerenknecht (1848, 1849), daghuurder (1852), geboren op woensdag 29 november 1820 om 22:30 uur te Olst (aangifte door: Egbertus MIDDELBURG (25 jr, kantoorbediende) en Willem KAMPHUIS (27 jr, smid)), overleden op vrijdag 14 oktober 1864 om 08:00 uur te Olst op 43-jarige leeftijd (aangifte door: Hermannus REGTERSCHOT (28 jr, landbouwer) en Albert Jan PETERS (30 jr, daghuurder)), in het huis nr. 71 één. Zoon van Klaas VISSER (zie VIIId) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 19 oktober 1848 te Olst (getuige(n): Hendrik KOK (56 jr, kastelein), Albert HINK (40 jr, koopman), Hendrikus RIETBERG (88 jr, winkelier) en Jan WESTENBERG (37 jr, kleermaker).) met Janna SCHOTERMAN, dienstmeid te Olst (1848), geboren circa 1821 te Raalte, overleden op maandag 20 februari 1888 om 11:00 uur te Olst (aangifte door: Lammert Jan REGTERSCHOT (48 jr, slachter) en Willem KREKEL (44 jr, klompenmaker)), in het huis nr. 106. Dochter van Gerrit Jan SCHOTERMAN, daghuurder te Olst (1848), en Hermina NIENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op maandag 5 februari 1849 om 16:00 uur te Olst (aangifte door: Johan Hendrik KEMMER (38 jr, daghuurder) en Gerrit STEINVOORT (34 jr, daghuurder)), overleden op maandag 3 augustus 1914 om 23:30 uur te Olst op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert KAMPHUIS (64 jr, arbeider) en Jacob BRAND (31 jr, landbouwer)), in het huis nr. 303.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 24 december 1874 te Olst (getuige(n): Willem BARGENS (80 jr, zonder beroep), Egbert WAGENVOORT (59 jr, daghuurder), Jan KOBUS (48 jr, klompenmaker) en Hendrik VISSER (36 jr, klompenmaker)) met Albert Jan EILERTS, 20 jaar oud, daghuurder (1874), landbouwer (1908), geboren op donderdag 25 mei 1854 om 06:00 uur te Olst (aangifte door: Jan NIEUWENHUIS (60 jr, landbouwer) en Herm BROEZE (32 jr, daghuurder)), overleden op maandag 10 maart 1913 om 20:00 uur te Olst op 58-jarige leeftijd, in het huis nr. 303. Aangevers zijn Jacob BRAND (30 jr, arbeider) en Hermannus DENGERINK (40 jr, arbeider). Zoon van Hendrikus EILERTS, daghuurder (1854), en Zwaantjen HOEKMAN. Met het huwelijk is een kind gewettigd.
   2.  Geert Jan, daghuurder (1888), geboren op donderdag 12 september 1850 te Olst, overleden op donderdag 15 april 1897 te Hengelo (Ov.) op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op donderdag 1 november 1888 te Olst (getuige(n): Gerrit HORSSELENBERG (23 jr kleermaker, zoon bruid), Arend HULSBERGEN (61 jr, wagenmaker), Jacobus Egbertus HULSBERGEN (30 jr, wagenmaker) en Gerrit Willem BANENINK (73 jr, schoenmaker)) met Diena Johanna (Dina) BAKKER, 44 jaar oud, huisvrouw, geboren op woensdag 8 november 1843 om 15:00 uur te Deventer, overleden circa 1939 te Haarlem, New York (USA). Zij woont in 1888 te Olst. Vertrokken op 23 oktober 1907 met dochter Johanna naar Patterson/Haarlem nabij New York (USA), alwaar 2 van haar dochters Willemina (ongehuwd) en Gerritjen, gehuwd met Jan Willem Roerink reeds woonden. Dochter van Willem BAKKER, olijslager, en Willemken HAARLEMANS, huisvrouw. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 19 november 1863 te Deventer (getuige(n): W. Bakker, J. Willems)) met Geerlig HORSSELENBERG, 28 jaar oud, tapper, geboren op vrijdag 6 november 1835 te Wijhe, gedoopt (NH) op vrijdag 6 november 1835 te Wijhe (getuige(n): Floor Witholt (38 jr, daghuurder), Willem Witholt (50 jr. visser)), overleden op donderdag 11 april 1878 om 16:00 uur te Olst op 42-jarige leeftijd (aangifte door: Egbert Jans Brascams ((46 jr, landbouwer) Adolf Carel Kattenwinkel (31 jr, landbouwer)), begraven te Wijhe.}
   3.  Albert Jan, daghuurder (1880), geboren circa 1851 te Olst, overleden op dinsdag 8 juni 1880 om 23:00 uur te Olst (aangifte door: Lammert Jan REGTERSCHOT (40 jr, daghuurder)). Hij bleef ongehuwd.
   4.  Hermannus (zie Xr).
   5.  Jan Willem, blauwverver te Deventer (1888), geboren circa 1855 te Olst, overleden 1923 te Raalte.
Gehuwd op dinsdag 23 oktober 1888 te Heino (getuige(n): Aart WINTERS (60 jr, kleermaker), Reint SMITS (40 jr, smid), Hermannes Johannes BUTINK (27 jr, schoenmaker) en Jacob MULDER (41 jr, veldwachter)) met Hendrika KNIPPENBERG, geboren rond 1876 te Wijhe. Zij woont in 1888 te Heino. Haar voogd is Dirk KNIPPENBERG (verver te Heino) en toeziend voogd is Herman BAAS (nachtwacht te Deventer). Dochter van Hendrik KNIPPENBERG en Jennigjen SCHOTERMAN.
   6.  Antonij, daghuurder (1881), geboren circa 1863 te Olst, overleden op donderdag 3 november 1881 om 08:00 uur te Olst (aangifte door: Willem KREKEL (36 jr, daghuurder) en Hendrik WALDMEESTER (65 jr, daghuurder)), in het huis nr. 106. Hij bleef ongehuwd.

Xr    Hermannus VISSER, daghuurder (1877, 1883), koopman te Olst (1912), geboren op zondag 1 augustus 1852 om 16:00 uur te Olst (aangifte door: Gerrit REGTERSCHOT (42 jr, daghuurder) en Jan Hendrik GROENEWOLD (38 jr, timmerman)), overleden op maandag 7 augustus 1933 te Deventer op 81-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXk) en Janna SCHOTERMAN, dienstmeid te Olst (1848).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 2 mei 1877 te Olst (getuige(n): Gerrit Jan VISSER (27 jr, daghuurder, broer), Hendrik VISSER (38 jr, klompenmaker). Reindert KLUIN (32 jr, koetsier) en Johannes BRAND (25 jr, daghuurder).) met Trijntje HAVERKAMP, 34 jaar oud, dienstmeid (1877), geboren op dinsdag 2 augustus 1842 te Olst, overleden op dinsdag 21 februari 1922 om 19:00 uur te Olst op 79-jarige leeftijd, in het huis nr. 88. Aangevers zijn Willem ELFERINK (30 jr, slagersknecht) en Jan RENSHOF (26 jr, slagersknecht). Dochter van Derk HAVERKAMP en Alijda HANSEN. {Zij was eerder gehuwd voor 1876 met Antonij TIESKENS, molenaarsknecht, geboren circa 1843 te Olst, overleden op vrijdag 28 maart 1873 te Olst, zoon van Jan Willem TIESKENS en Jenneken HAARBRINK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan, geboren circa 1880 te Olst, overleden op zaterdag 23 juni 1883 om 01:00 uur te Olst (aangifte door: Jan Willem de WEERD (46 jr, bakker) en Frederik Gottlieb HOGENBERG (53 jr, schoenmaker)), in het huis nr. 65 één.
   2.  Albert Jan, bouwkundig opzichter te Apeldoorn (1912), geboren circa 1884 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 16 maart 1912 te Olst (getuige(n): Derk Jan TIESKENS (40 jr, wagenmaker te Haarlem, halfbroer bruidegom), Willem Hendrik Samuel KOK (30 jr, controleur Eeerste Nederlandsche Electrische Tramwegmaatschappij te Haarlem, halfzwager bruidegom), Harm Jan VELDKAMP (40 jr, koopman, zwager bruidegom) en Vapolite STAAL (32 jr, ambtenaar te Amsterdam, zwager bruidegom).) met Jacomina Johanna BLACKSTONE, geboren circa 1884 te Goes, in 1912 wonende te Olst, doch binnen de laatste 6 maanden te Amsterdam. Dochter van Johannes BLACKSTONE en Neeltje BREETVELD.

Vd    Steven Herms VISSCHER, diaken 1725 - 1728, ouderling 1731-1734, gedoopt op dinsdag 29 maart 1678 te Heerde, overleden op zaterdag 26 december 1750 te Heerde op 72-jarige leeftijd, "Op Michiel (= september) 1706 als lidmaat aangenomen. (RAG: DTB 875-56/3). In 1725 tot diaken verkozen Steven Visscher, in plaats van Dries van Emst, kerkmeester wordende, hoogstens plaatsing voor dit jaar gecombineert, in plaats van Jan Visscher, die overleden is". In 1728 tot diaken benoemd Zarris Claassen Boeve in plaats van Steven Visscher". Op Paaschen 1731 is ouderling geworden Steven Visscher in plaats van Frederik Bijsterbosch. Na de classis te Vaassen is gecommitteerd als ouderling Steven Visscher. Op Paaschen 1734 is tot ouderling verkozen Herman Lammert in plaats van Steven Visscher". (RAG: DTB 876-219/3, 220/1, 221/3, 222/1), zoon van Herman (Harmen) Jansen VISSCHER (zie IVb) en Aeltien (Aaltjen) SARRIS.
Ondertrouwd op zondag 22 februari 1705 te Heerde met Geertje JANS, geboren 1680 te Heerde, overleden op zaterdag 16 mei 1750 te Heerde. In de trouwakte (1822/19) van haar kleindochter Hendrikjen Jans Visser staat zij genoemd als Hendrikjen Jans. "Steven Harms Visscher en Geertje Jans J:D: beide tot Wapenveld".
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Stevens VISSER (zie VIc).
   2.  Geertje Stevens, gedoopt (NG) op zondag 16 maart 1710 te Heerde, overleden op donderdag 31 juli 1783 op 73-jarige leeftijd, begraven op maandag 4 augustus 1783 te Apeldoorn.
Ondertrouwd op vrijdag 9 april 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 9 mei 1734 te Heerde (NG) met Berent Hendriks BOEVE, 21 jaar oud, gedoopt op zondag 26 juni 1712 te Heerde, begraven op zondag 24 mei 1767 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Teunis BOEVE en Mechteltje LUBBERTS. In 1752 verkopen ze een kamp wei-hooiland (op Nw Oevers) in Wapenvelderbroek voor f 400 aan haar broer en schoonzus Jan Stevens VISSER en Janna MARTENS.
   3.  Jan Stevens (zie VId).
   4.  Aaltje Stevens, geboren op maandag 6 mei 1715 te Heerde, {nog geen ´harde bewijzen´ gevonden dat zij inderdaad een dochter is}. In Michelij (=september) 1739 op Belijdenisse aangenomen (RAG: DTB 876-275/11).
   5.  Sarrijs, gedoopt (NG) op zondag 1 december 1715 te Heerde, overleden voor 1721 te naw Heerde.
   6.  Sarris Stevens (zie VIe).
   7.  Willemtje Stevens, geboren circa 1723 te Heerde, {nog geen ´harde bewijzen´ gevonden dat zij inderdaad een dochter is}.
Ondertrouwd op zaterdag 6 november 1751 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 28 november 1751 te Heerde (NG) met Maas van OENE, "Maas van Oene J:M: en Willemtje Stevens Visscher J:D: alhier".

VIc    Harmen Stevens VISSER, geboren circa 1707 te Heerde, overleden op maandag 20 oktober 1788 te Hattem. In 1769 bewoner van het pand (in 1984) Kerkstraat 24. {nog geen harde ´bewijzen´ gevonden dat hij inderdaad een zoon is}. In 1778 is hij eigenaar van de bank in Vak B Rij 1 Nr. 7 en van de bank in Vak B rij 8 Nr. 11 in de Grote Kerk in Hattem. Zoon van Steven Herms VISSCHER (zie Vd) en Geertje JANS.
Ondertrouwd op vrijdag 8 april 1735 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 1 mei 1735 te Heerde (NG) met Trijntjen JANS (WESTHOFF), geboren te naw Wapenveld, overleden op zondag 22 oktober 1780 te Hattem, "Herman Stevens Visscher, J:M: en Trijntje Jans Westhoff J:D: beide in Wapenvelt".
In 1751 verkopen ze aan zijn broer en schoonzus Sarris Stevens VISSER en Henrickje JACOBS een huis, hof en een hoekje land in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 200.
In 1758 verkopen ze aan Maas Gerrits van OENE en Willempje STEEVENS een kampje hooi-weiland in het Hoornerbroek ter waarde van f 150.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermens, gedoopt op zondag 14 oktober 1736 te Heerde.
   2.  Steven Harmszen (zie VIIc).
   3.  Gerrit Hermens.

VIIc    Steven Harmszen VISSER, Landman (1823), geboren te Apeldoorn?? Overleden op zondag 26 november 1797 te Hattem, {In trouwakte van dochter Trientjen (1811/2) staat overlijdensjaar 1795 vermeld}zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIc) en Trijntjen JANS (WESTHOFF).
Ondertrouwd op zaterdag 13 april 1776 te Hattem, gehuwd op zondag 5 mei 1776 te Hattem, "Attestatie van Oldebroek - Steven Harmszen VISSER, J.M. van Apeldoorn, wonende onder Hattem, en Hilletje AARTS, J.D. van ´t Oldebroek". Echtgenote is Hilligjen AARTS, 34 jaar oud, gedoopt (NG) op zondag 15 april 1742 te Oldebroek, overleden op zaterdag 21 juni 1823 om 19:00 uur te Oldebroek op 81-jarige leeftijd, in het huis nr. 378, nalatende vier kinderen. Aangevers zijn de buren Willem HOFMEESTER (33 jr, mr. kleermaker) en Joost Duim (22 jr, mr. hoefsmid). Dochter van Aart FRANKS en Neeltjen ALBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientjen Stevens, gedoopt (NG) op zondag 16 november 1777 te Hattem, overleden op zaterdag 1 november 1862 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op vrijdag 3 mei 1811 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL, Harm RUIJS, Gerrit GERRITSEN en Fredrik Willem VAN DEDEM) met Lambert SCHOLTEN, 40 jaar oud, broodbakker (1811, 1814), landman (1835), bakker (1848), geboren op zondag 17 juni 1770 te Hattem, overleden op woensdag 3 mei 1848 te Oldebroek op 77-jarige leeftijd, zoon van Jannes SCHOUTEN en Geesjen GERRITS. {Hij was eerder gehuwd voor 1811 met Geertje HENDRIKS, overleden voor 1811.}
   2.  Aart, landbouwer (1857), gedoopt op zondag 18 februari 1781 te Hattem, overleden op dinsdag 3 februari 1857 te Oldebroek op 75-jarige leeftijd.
   3.  Harmen Stevens (zie VIIIe).
   4.  Jan Stevens (zie VIIIf).
   5.  Albert, gedoopt op woensdag 2 februari 1785 te Hattem, begraven op maandag 24 april 1786 te Hattem op 1-jarige leeftijd.

VIIIe    Harmen Stevens VISSER, landbouwer (1812, 1813, 1819, 1821, 1828, 1830, 1845), bouwman in buurtschap Het Veen (1822, 1824), arbeider (1843, 1856, 1858), dagloner (1853), gedoopt (NG) op woensdag 1 oktober 1783 te Hattem, overleden op zaterdag 3 juli 1858 om 18:30 uur te Hattem op 74-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk C nr. 93. Aangevers zijn Jacob Jansen MINK (48 jr, kuiper) en Gerrit MACHIELS (65 jr, arbeider). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 283 in Hattem. Hij woont in 1808 en 1809 in het Veen. Zoon van Steven Harmszen VISSER (zie VIIc) en Hilligjen AARTS.
Ondertrouwd op vrijdag 10 juli 1807 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 26 juli 1807 te Hattem met Henderina Kobus MULDER, 19 jaar oud, dagloner (1853), gedoopt (NG) op zondag 17 februari 1788 te Hattem, overleden op woensdag 20 november 1861 om 08:00 uur te Hattem op 73-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk C nr. 93. Aangevers zijn Willem VAN OENE (67 jr, tolgaarder) en Jan MACHIELS (25 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 447, dochter van Kobus JANS en Margien JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven (zie IXl).
   2.  Cobus, gedoopt op woensdag 20 september 1809 te Hattem, overleden op woensdag 5 september 1810 te Hattem, 350 dagen oud, te zijnen huize in Hattemerveen. De buren zijn Peter HARMS en Jan WIJNEN.
   3.  Kobus, geboren op zondag 2 december 1810 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 9 december 1810 te Hattem, overleden op vrijdag 24 februari 1815 om 11.00 uur te Hattem op 4-jarige leeftijd. Overleden in het huis in Wijk D nr. 40 in het buurtschap Het Vheen. Aangevers zijn de buren Jan WIENEN (28 jr, landbouwer) en Willem van de BEEK (34 jr, landbouwer).
   4.  (levenloos jongen), geboren op zaterdag 14 maart 1812 om 22:00 uur te Hattem. Aangevers zijn Jan WIENEN (25 jr, landbouwer) en Lammert SCHOLTEN (42 jr, broodbakker). Overleden op zaterdag 14 maart 1812 te Hattem, 0 dagen oud.
   5.  Hendrik Aarts, geboren op zaterdag 4 september 1813 om 17.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Hendrik TOP (48 jr, broodbakker en winkelier) en Jan WIENEN (26 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 3 juni 1817 te Hattem op 3-jarige leeftijd. Overleden in het huis Wijk C nr. 47. Aangevers zijn Jan WIENEN (30 jr, landbouwer) en Hendrik Arends KOOPMAN (20 jr, landbouwer).
   6.  Marrigje, geboren op woensdag 8 maart 1815 om 23.00 uur te Hattem (aangifte door: Jan WIENEN (29 jr, landbouwer) en Jan van RIESSEN (35 jr, karreman).).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 4 januari 1840 te Heerde met Georg DEUR, geboren circa 1808 te Heerde, zoon van Georg DEUR en Heiltje LAUWERS.
   7.  Cobus (Jacobus), geboren op woensdag 14 augustus 1816 om 11.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan WIENEN (39 jr, landbouwer) en Jan van RIESSEN (40 jr, karreman). Overleden op donderdag 29 maart 1832 om 16:30 uur te Heerde op 15-jarige leeftijd, ten huize van Bart van ESSEN. Aangevers zijn de buren Teunis HANEKAMP (36 jr, landbouwer) en Gerrit Herms MUIS (55 jr, dagloner).
   8.  Hendrikjen, geboren op zaterdag 11 juli 1818 om 00.30 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (58 jr, landbouwer) en Jan WIJNEN (32 jr, landbouwer). Overleden op zondag 23 augustus 1818 om 00.30 uur te Hattem, 43 dagen oud. Overleden in het huis in Wijk D nr. 47. Aangevers zijn Berend HULSBERGEN (59 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (32 jr, landbouwer).
   9.  Hendrikjen, dienstmeid (1845), geboren op donderdag 15 juli 1819 om 16.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (59 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (33 jr, landbouwer). Overleden op vrijdag 29 maart 1901 om 20:00 uur te Heerde op 81-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp. Aangevers zijn Hendrik NIJENHUIS (63 jr, klompenmaker) en Roelof Cornelius van de PUT (54 jr, arbeider),.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 8 maart 1845 te Heerde (getuige(n): Derk BOEVE (62 jr, arbeider), Gerrit MULDER (28 jr, boerenknecht), Johannes DIKKESCHEI (74 jr, arbeider), Harmen Jan VAN DER VEGT (25 jr, kuiper)) met Willem DEUR, 23 jaar oud, kleermaker (1845, 1875), geboren op dinsdag 24 juli 1821 om 06:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Mannes BOS (30 jr, dagloner te Veessen) en Jacobus DE WEERD (46 jr, bakker). Overleden op maandag 12 juli 1875 om 21:00 uur te Heerde op 53-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn gerrit VAN LEEUWEN (54 jr, landbouwer) en Hendrik NIJENHUIS (36 jr, klompenmaker). Zoon van Karel DEUR, arbeider (1845), kleermaker, en Maria de WEERD.
   10.  Jantjen, geboren op zondag 8 april 1821 om 11:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Berend HULSBERGEN (63 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (34 jr, landbouwer), beiden zijn niet verwant.
   11.  Albert (zie IXm).
   12.  Berend, zonder beroep, geboren op zaterdag 17 juli 1824 om 12:00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan van OGTROP (42 jr, landbouwer in het Veen) en Lubbertus BARNEVELD (46 jr, winkelier binnen de stad). Overleden op dinsdag 16 mei 1843 om 22:00 uur te Hattem op 18-jarige leeftijd, in het huis in Wijk C nr. 88. Aangevers zijn Jacob van den ESKER (58 jr, landbouwer) en Gerrit MACHIELS (48 jr, koopman). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 283 in Hattem. Hij bleef ongehuwd.
   13.  Jan, geboren op dinsdag 21 maart 1826 om 20:00 uur te Hattem, in Wijk C nr. 46. Getuigen zijn Johannes Lodewijk STRENG (39 jr, arbeider) en Gerhardus Aswen van DOORNUM (35 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 11 september 1827 om 05:00 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, in Wijk C nr. 46. Aangevers zijn vader Harmen Steven VISSER en Lammert KLUIVER (35 jr, landbouwer).
   14.  Trijntjen, dienstmeid te Heerde (1856), geboren op donderdag 9 oktober 1828 om 03:00 uur te Hattem (aangifte door: Jan LUNENBERG (40 jr, koster bij de Hervormden)) en Lammert KLUIVER (36 jr, landbouwer).), in het huis in Wijk C nr. 46. Overleden op zondag 9 maart 1913 om 09:00 uur te Heerde op 84-jarige leeftijd (aangifte door: Harmen HORST (60 jr, bakker) en Hendrik Jan DRAAIJER (32 jr, rietdekker).), te haren huize in Wijk Hoornerveen. ongehuwde moeder.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 25 oktober 1856 te Heerde (getuige(n): Aart VAN DE PUT (48 jr, veldwachter), Jacobus PLEITER (44 jr, veldwachter), Willem DEUR (35 jr, kleermaker) en Jan VISSER (27 jr, arbeider, niet verwant)) met Evert EIJLANDER, 50 jaar oud, landbouwer (1829, 1864), arbeider (1856), geboren op maandag 18 augustus 1806 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 24 augustus 1806 te Hattem, overleden op zondag 19 augustus 1888 te Heerde op 82-jarige leeftijd, zoon van Peter EIJLANDER, landbouwer (1829), en Aaltjen DALHUIS. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 5 juni 1829 te Hattem (getuige(n): Wolter MULLER (55 jr, landbouwer), Gerrit KELDER (53 jr, commies der Stedelijke Middelen),Teunis WENDT (39 jr, kleermaker) en Gerhardus EIJLANDER (33 jr, smid, broer)) met Marrigje HORST, 22 jaar oud, dienstmeid (1829), geboren op woensdag 27 mei 1807 te Hattem, gedoopt op zondag 31 mei 1807 te Hattem, overleden op woensdag 21 mei 1856 te Heerde op 48-jarige leeftijd, dochter van Lammert HORST, landbouwer te Oldebroek (1829), en Fennigjen JANS.}
   15.  Janna, dienstmeid (1856), geboren op dinsdag 24 augustus 1830 om 21:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 60. Getuigen zijn Lammert KLUIVER (47 jr, landbouwer) en Albert HULSBERGEN (33 jr, landbouwer). Overleden op donderdag 27 september 1866 om 04:00 uur te Heerde op 36-jarige leeftijd, te haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Johan Jacob ROUCAMP (59 jr, rijkscommies) en Kornelis van GASTEREN (40 jr, rijkscommies). In 1856 wonende te Oldebroek, in 1860 wonende te Zwolle.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1856 te Epe (getuige(n): Hendrik WILDBRINK (33 jr, landbouwer onder Apeldoorn), Peter JONKER (47 jr, landbouwer), Hendrik JONKER (47 jr, smid) en Gerrit VAN LAAR (53 jr, bode)) met Gerrit STEENBERGEN, 30 jaar oud, dienstknecht (1856), geboren op woensdag 24 augustus 1825 om 12:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Egbert KEIZER (22 jr, dagloner) en Jacob PETERS (55 jr, dagloner). Overleden op woensdag 20 april 1859 om 09:00 uur te Heerde op 33-jarige leeftijd, te zijnen huize in de buurt Horsthoek. Aangevers zijn Jan VAN TRIEST (42 jr, arbeider) en Kornelis MARSKAMP (38 jr, arbeider). Zoon van Derk STEENBERGEN, dagloner (1825), en Janna BITTER.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zaterdag 4 augustus 1860 te Heerde (getuige(n): Jan HENDRIKS (40 jr, veldwachter), Wessel Johannes RAKHORTS (36 jr, winkelier), Peter HENDRINK (30 jr, gemeenteontvanger) en Derk Willem LEERTOUWER (26 jr, schoenmakersknecht)) met Hendrik van AS, 28 jaar oud, kleermaker te Heerde (1860), geboren op zondag 25 september 1831 om 01:00 uur te Doornspijk (aangifte door: Hendrik Jan HOLSTEGE (57 jr, dagloner) en Jan SMIT (35 jr, dagloner)), overleden op woensdag 22 mei 1867 te Heerde op 35-jarige leeftijd, zoon van Reijnerus Martinus van AS, kledermaker te Doornspijk (1831), kleermaker te Hattem (1860), en Gerritje BOSCH.

IXl    Steven VISSER, flankeur bij de 1e Compagnie van het Flank Bataillon van de 7e Afdeling Infanterie (lichting 1827) (1835), dagloner (1839), bakker (1842, 1848, 1852), landbouwer (1856), geboren op donderdag 24 maart 1808 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 3 april 1808 te Hattem, overleden op maandag 21 januari 1856 te Oldebroek op 47-jarige leeftijd, zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIe) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 9 mei 1835 te Oldebroek (getuige(n): Geerlof LOKHORST (48 jr, wolkammer), Hendrik SCHOLTEN (21 jr, tuinman, neef bruid), Jan SNELLEN (48 jr, wolkammer), Jacob DE HEN (49 jr, wolkammer)) met Geesjen SCHOLTEN, 21 jaar oud, landbouwster (1835), dagloonster (1839), landbouwster (1878), geboren op zaterdag 19 februari 1814 om 10:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Willem COENZES en Hendrik van LEEUWEN. Overleden op donderdag 13 november 1890 te Oldebroek op 76-jarige leeftijd, dochter van Lambert SCHOLTEN, broodbakker (1811, 1814), landman (1835), bakker (1848), en Trientjen Stevens VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert, geboren op woensdag 17 februari 1836 te Oldebroek, overleden op donderdag 25 april 1839 te Oldebroek op 3-jarige leeftijd, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   2.  Trijntje, geboren op woensdag 8 november 1837 te Oldebroek, overleden op zondag 6 juni 1852 te Oldebroek op 14-jarige leeftijd.
   3.  Lammert, Landbouwer (1878), geboren op donderdag 19 december 1839 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op maandag 20 mei 1878 te Oldebroek op 38-jarige leeftijd.
   4.  (levenloze jongen) VISS(CH)ER, geboren op vrijdag 2 september 1842 te Oldebroek, overleden op vrijdag 2 september 1842 te Oldebroek, 0 dagen oud, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   5.  Hendrikje, geboren op zondag 2 juli 1843 te Oldebroek, overleden op woensdag 25 april 1866 te Oldebroek op 22-jarige leeftijd.
   6.  Hermina, geboren op zaterdag 17 januari 1846 te Oldebroek, overleden op vrijdag 8 maart 1929 te Oldebroek op 83-jarige leeftijd.
   7.  Jacob, geboren op dinsdag 8 februari 1848 te Oldebroek, overleden op maandag 3 juli 1848 te Oldebroek, 146 dagen oud, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   8.  Jantje, landbouwster (1875), geboren op dinsdag 8 februari 1848 te Oldebroek, overleden op zaterdag 10 april 1875 te Oldebroek op 27-jarige leeftijd.
   9.  Jacob, geboren op zaterdag 1 december 1849 te Oldebroek, overleden op donderdag 6 augustus 1914 te Wezep op 64-jarige leeftijd.
   10.  Trijntje, geboren op maandag 20 juni 1853 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op zondag 25 juni 1876 te Oldebroek op 23-jarige leeftijd.
   11.  Steven, geboren circa 1856 te Oldebroek, overleden op zaterdag 26 februari 1927 te Oldebroek.

IXm    Albert VISSER, dagloner (1879, 1887), boerenknecht (1853), arbeider (1855, 1857, 1863, 1893), geboren op donderdag 19 september 1822 om 17:00 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (63 jr, bouwman) en Jan WIENEN (36 jr, bouwman), beiden wonend in het buurschap het Veen en niet verwant. Overleden op donderdag 5 januari 1893 om 04:00 uur te Hattem op 70-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (46 jr, landbouwer) en Berend KAMP (40 jr, landbouwer). Hij woonde voor zijn huwelijk in Oldebroek. Zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIe) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 30 april 1853 te Oldebroek (getuige(n): Hendrik DE HAAN (69 jr, gemeentebode), Gerrit ROZEBOOM Janszoon (35 jr, horlogemaker), Gerrit VAN DER BEEK Janszoon (35 jr, koopman) en Johannes Hendrikus WENTZEL (25 jr, wever)) met Zwiertje VELUWENKAMP, 30 jaar oud, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879), geboren op zaterdag 29 juni 1822 om 16:00 uur te Oldebroek. Getuigen zijn Hendrik KRUIDHOF (41 jr, tuinman, in de Vrijheid van Elburg wonende) en Engbert KRUIDHOF (28 jr, dagloner). Overleden op zondag 18 november 1894 om 15:00 uur te Hattem op 72-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (47 jr, landbouwer) en Hendrik Jan DEKKER (50 jr, landbouwer). Ze woonde voor haar huwelijk in Zwollerkerspel. Dochter van Steven VELUWENKAMP, dagloner (1822, 1853), en Hendrikje DEKKER. Het gezin woont in de omgeving van hotel "Dennenheuvel" aan de Veldweg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina, dienstmeid (1879), geboren op zondag 26 augustus 1855 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 94a. Getuigen bij de aangifte zijn Jacob Jansen MINK (46 jr, kuiper) en Cornelis BOERS (39 jr, landbouwer). Overleden op zondag 1 mei 1927 te Oldebroek op 71-jarige leeftijd. Woont ten tijde van haar huwelijk in Oldebroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 26 april 1879 te Oldebroek (getuige(n): Gerrit VAN PUTTEN (68 jr, landbouwer, stiefvader bruidegom), Goossen GROEN (61 jr, landbouwer), Jan ROZEBOOM (41 jr, horolgiemaker) en Hermannus TROON (55 jr, bode)) met Antonie GOUDBEEK, 25 jaar oud, boerenknecht (1879), geboren op zondag 15 januari 1854 om 0700 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Hoege DIJKHOF (43 jr, herbergier) en Klaas van OLST (23 jr, dagloner). Overleden op maandag 17 november 1947 te Hattem op 93-jarige leeftijd, zoon van Albert GOUDBEEK, dagloner (1854), en Fennetje (Fenna) van der VEEN, dagloonster (1879).
   2.  Steven (zie Xs).
   3.  Hendrik, arbeider (1890), koopman (1896), geboren op zaterdag 24 september 1859 om 18:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 93. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van DOORNUM (47 jr, kleermaker) en Kornelis TIJSSEN (33 jr, arbeider). Overleden op maandag 3 augustus 1942 te Hattem op 82-jarige leeftijd.
   4.  Hendrikus (zie Xt).
   5.  Berend (zie Xu).

Xs    Steven VISSER, dagloner (1887, 1889, 1894), arbeider (1896, 1916, 1922), landbouwer (1932), geboren op donderdag 22 oktober 1857 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 94a. De getuigen bij de aangifte zijn Jacob Jansen MINK (48 jr, kuiper) en Gerhardus BOSCH (38 jr, smid). Overleden op vrijdag 12 april 1940 te Hattem op 82-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXm) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 9 april 1887 te Oldebroek (getuige(n): Gijsbert VAN DE LANT (73 jr, zonder beroep), Aart VAN DE GRIFT (61 jr, landbouwer), Chris WOLTHUIS (50 jr, ambtenaar ter secretarie) en Aart Antonie SCHULD (42 jr, broodbakker)) met Hendrikje TEMPELMAN, 22 jaar oud, dagloonster (1887, 1889), geboren op dinsdag 10 mei 1864 om 15:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus KERS (48 jr, landbouwer) en Gerrit BULTMAN (29 jr, dagloner). Overleden op dinsdag 25 juni 1929 om 14:30 uur te Hattem op 65-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 297 (Apeldoornseweg). Aangevers zijn Jan BROUWER (54 jr, winkelier) en Hendrikus van der VEEN (26 jr, ambtenaar ter secretarie), dochter van Jan TEMPELMAN, dagloner (1864, 1887), en Janna van OMMEN, dagloonster (1864, 1887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert, geboren op dinsdag 8 november 1887 om 20:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Onno Wolthuis (51 jr, ambtenaar ter secretarie) en Anthonie Schuls (43 jr, broodbakker)).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 9 maart 1921 te Zaandam met Engelina Christina Zutticia SCHAGEN, geboren circa 1894 te Zaandam, dochter van Simon SCHAGEN en Christina Zutticia HAMMING.
   2.  Jan, electricien (1921), geboren op zaterdag 11 mei 1889 om 09:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Onno WOLTHUIS (52 jr, ambtenaar ter secretarie) en Hendrikus VISSER (27 jr, broodbakker).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 13 oktober 1921 te Hattem met Hendrika Frederika BLOK, geboren ca 1898 te Heerde, dochter van Gerrit BLOK, werkbaas (1921), en Wilmina Frederika KAAL.
   3.  Zwier, electricien (1922), geboren op vrijdag 8 januari 1892 te Oldebroek.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op woensdag 25 oktober 1922 te Hattem met Hendrikjen van ES, geboren ca 1893 te Hattem, dochter van Hendrik Jan van ES, winkelier (1922), en Jansje VELUWENKAMP.
   4.  Johanna, dagloonster (1894), geboren op dinsdag 20 november 1894 om 10:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (70 jr, gemeentebode) en Dirk MULDER (58 jr, gemeenteveldwachter)).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 20 juli 1916 te Hattem met Jan VISSER, 21 jaar oud (zie XIk).
   5.  Hendrik, garagehouder (1932), geboren op vrijdag 26 maart 1897 te Hattem, overleden op donderdag 20 oktober 1932 om 06:00 uur te Heerde op 35-jarige leeftijd, hij woonde in Hattem. Aangevers zijn zijn vader Steven VISSER (74 jr, landbouwer te Hattem) en zijn broer Jan VISSER (43 jr, electriciën te Heerde).
Gehuwd met Gerritdina Maria van LAAR, overleden na 1932.
   6.  Jantje, geboren op donderdag 8 november 1900 te Hattem.
   7.  (levenloos meisje), geboren op donderdag 20 augustus 1908 te Hattem, overleden op donderdag 20 augustus 1908 om 06:15 uur te Hattem, 0 dagen oud, in het huis in Wijk C nr. 163. Aangevers zijn Gerrit WIESSENBERG (61 jr, arbeider) en Johannes Jacobus de GRAAF (26 jr, arbeider).

Xt    Hendrikus VISSER, bakkersknecht (1878), bakker (1890, 1896), geboren op donderdag 30 mei 1861 om 22:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 93. Getuigen zijn Gerardus BOSCH (42 jr, smid) en Jan Willem van de WAA (43 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 12 juni 1917 om 10:00 uur te Hattem op 56-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 314. Aangevers zijn zijn zwagers Arend van ES (55 jr, schoenmaker) en Hendrik van ES (61 jr, bakker). Hij vertrekt op 17-jarige leeftijd naar Oldebroek. Op 3 augustus 1889 keert hij terug naar Hattem; eerst woont hij bij zijn ouders op "Molecate". Na zijn huwelijk vestigt het paar zich in de binnenstad en wordt hij bakker; de bakkerij is gevestigd aan de (huidige) Molenbelt. Zoon van Albert VISSER (zie IXm) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 23 april 1890 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (30 jr, arbeider, broer), Gerrit MUNTS (72 jr, geweermaker, oom bruidegom), Hendrik VAN ES (34 jr, winkelier, broer bruid) en Arend VAN ES (28 jr, schoenmaker, broer bruid)) met Trijntje van ES, 21 jaar oud, geboren op donderdag 30 april 1868 te Hattem, overleden op zaterdag 10 november 1934 te Hattem op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van ES, winkelier (1890, 1892), en Hendrikje NIJKAMP. Na het huwelijk gaat het paar in de binnenstad wonen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert, geboren op maandag 25 mei 1891 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 163. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gerrit van ES (76 jr, winkelier) en zijn oom Arend van ES (29 jr, schoenmaker). Overleden op woensdag 16 maart 1892 om 22:00 uur te Hattem, 296 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 163. Aangevers zijn de grootvader Gerrit van ES (77 jr, winkelier) en zijn oom Arend van ES (30 jr, schoenmaker).
   2.  Hendrikje, geboren op zaterdag 28 januari 1893 te Hattem, overleden op vrijdag 10 mei 1940 te Hattem op 47-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende aan boord van een schip te Hattem.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 16 februari 1928 te Hattem met Gerrit KREEFT, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 14 mei 1895 te Zwartsluis.
   3.  Albert (zie XIl).
   4.  Gerritje, geboren op zondag 5 juli 1896 te Hattem.

XIl    Albert VISSER, geboren op donderdag 19 juli 1894 te Hattem, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xt) en Trijntje van ES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 13 september 1923 te Hattem met Hendrika van OMMEN, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 14 maart 1896 te Epe, dochter van Berend van OMMEN, werkzaam op een bloemenkwekerij te Arnhem, boomkwekersknecht bij kunstschilder Jan Voerman Sr. te Hattem (1897-1907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus, geboren op zondag 14 december 1924 te Hattem.
   2.  Berend, geboren op donderdag 11 november 1926 te Hattem.
   3.  Téo, geboren op zondag 20 mei 1928 te Hattem.
Gehuwd met Hennie van den BERG.
   4.  Albert, geboren op zondag 1 juni 1930 te Hattem.

Xu    Berend VISSER, arbeider (1893, 1896), geboren op zaterdag 4 juli 1863 om 10:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 123. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen MULDER (69 jr, arbeider) en Gerhardus BOSCH (44 jr, smid). Overleden op maandag 20 mei 1935 te Hattem op 71-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXm) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op woensdag 3 mei 1893 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (33 jr, arbeider, broer), Gerrit SCHAKELAAR (23 jr, arbeider, broer), Jannes WIJNEN (39 jr, arbeider, oom bruid) en Jacob DE WEERDT (67 jr, arbeider, neef bruid)) met Hendrina SCHAKELAAR, 21 jaar oud, dienstmeid (1893), geboren op maandag 25 december 1871 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 37. Getuigen bij de aangifte zijn Jan HOOGLAND (52 jr, zonder beroep) en Jan HUISMAN (65 jr, arbeider). Overleden op vrijdag 15 maart 1895 om 22:00 uur te Hattem op 23-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 199. Aangevers zijn Gerrit WIESSENBERG (53 jr, arbeider) en Klaas BLOM (49 jr, arbeider). Dochter van Coenraad SCHAKELAAR, arbeider (1871), en Hendrikjen van der WORP.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1896 te Hattem (getuige(n): Steven VISSER (38 jr, arbeider, broer), Hendrik VISSER (36 jr, koopman, broer), Hendrikus VISSER (34 jr, bakker) en Gerrit SCHAKELAAR (26 jr, arbeider, zwager bruidegom)) met Egberdina BOERDAM, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 17 augustus 1869 om 23:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jacobus PLEITER (57 jr, veldwachter) en Johannes DOCTER (30 jr, gemeentebode). Overleden op zaterdag 29 december 1945 te Hattem op 76-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende Apeldoornscheweg C293. Dochter van Gerrit BOERDAM, dagloner (1869), en Reintje HAAS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Zwiertje, geboren op woensdag 14 februari 1894 te Hattem, overleden op zaterdag 3 maart 1894 om 23:00 uur te Hattem, 17 dagen oud, in het huis in Eijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (47 jr, landbouwer) en Reindert van EMST (30 jr, landbouwer).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Albert, geboren op vrijdag 29 oktober 1897 te Hattem.
   3.  Gerrit, geboren op dinsdag 22 oktober 1901 te Hattem.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 27 oktober 1922 te naw Hattem met N. N.
   4.  Zwier, geboren op dinsdag 13 september 1904 te Hattem.
   5.  Reintje, geboren op donderdag 12 september 1907 te Hattem. Op 20 november 1931 naar Heerde vertrokken.
   6.  Hendrik, geboren op zondag 8 juni 1913 te Hattem, overleden op dinsdag 13 december 1927 om 10:00 uur te Hattem op 14-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wjk C nr. 208/3. Aangevers zijn Aart van der BEEK (45 jr, timmerman en wonende te Oldebroek) en Hendrikus van der VEEN (25 jr, ambtenaar ter secretarie).

VIIIf    Jan Stevens VISSER, boerenknecht (1823), landmanknecht (1823), dagloner (1825, 1828), landbouwer (1851, 1853), gedoopt op woensdag 2 februari 1785 te Hattem, overleden op donderdag 4 mei 1854 om 13:00 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wapenveld. Aangevers zijn Klaas HEIDEVELD (37 jr, arbeider) en Jacob BREDENHOFF (32 jr, landbouwer). Woont ten tijde van zijn huwelijk in Heerde. Zoon van Steven Harmszen VISSER (zie VIIc) en Hilligjen AARTS.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op vrijdag 4 juli 1823 te Hattem (getuige(n): Engelbertus HOOGERS (56 jr, landman), Johan Marten FIECHTER (53 jr, Mr.Kleermaker), Harmen Stevens VISSER (49 jr, landman, broer) en Albert HULSBERGEN Berendszn (26 jr, landman, neef van de bruid).) met Barta HULSBERGEN, 36 jaar oud, doende boerenbedrijf (1823), gedoopt op zaterdag 27 januari 1787 te Hattem, overleden op zaterdag 9 augustus 1834 te Wapenveld (Heerde) op 47-jarige leeftijd. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 185. Dochter van Jan HULSBERGEN, landman (1823), en Maria van STRATEN. Ze wonen onder Heerde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op dinsdag 26 augustus 1823 om 15:00 uur te Hattem, ten huize van haar grootvader HULSBERGEN. Getuigen zijn Jan HULSBERGEN (60 jr, landman, grootvader) en Derk BLIJENBERG (49 jr, landman), beiden binnen de stad wonend. Overleden op maandag 19 juli 1824 om 18:00 uur te Hattem, 328 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 166 (binnen de stad). Aangevers zijn Jan HULSBERGEN (61 jr, landbouwer, grootvader) en Hendrik RADEMAKER (37 jr, wagenmaker).
   2.  Hendrikje, arbeidster (1852), landbouwster (1859), geboren op woensdag 3 augustus 1825 om 06:00 uur te Heerde (aangifte door: Jan TROMP (66 jr, dagloner) en Abraham JONKER (46 jr, herbergier)), in een huis in de Wijk Wapenveld. Overleden op donderdag 24 maart 1859 te Oene op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1851 te Heerde (getuige(n): Jan LOGTENBERG (55 jr, landbouwer, broer), Aart VAN DE PUT (42 jr, veldwachter), Jacobus PLEITER (38 jr, veldwachter) en Gerrit VAN KEULEN (35 jr, veldwachter)) met Albert LOGTENBERG, 45 jaar oud, landbouwer (1851), geboren op maandag 28 oktober 1805 te Oene, gedoopt op zondag 3 november 1805 te Oene, overleden op woensdag 12 februari 1890 te Oene op 84-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn huwelijk woont hij in Epe. Zoon van Jacob LOGTENBERG en Janna Gerrits WESTERINK, landbouwster te Epe (1851). {Hij was eerder gehuwd op 42-jarige leeftijd op zaterdag 4 maart 1848 te Epe met Jannigjen van LAAR, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 8 september 1818 te Veessen, overleden op woensdag 13 april 1949 te Oene op 130-jarige leeftijd.}
   3.  Jan (zie IXn).

IXn    Jan VISSER, landbouwer (1853, 1854, 1858, 1862, 1882, 1888, 1904), arbeider (1854), geboren op vrijdag 15 februari 1828 om 13:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jannes van den BELT (46 jr, dagloner) en Nicolaas ALEXANDER (25 jr, landman). Overleden op woensdag 23 mei 1917 om 10:00 uur te Heerde op 89-jarige leeftijd. Aangevers zijn Gerrit Jan BOSCH (54 jr, arbeider) en Hendrik BOSMAN (51 jr, arbeider). Zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIf) en Barta HULSBERGEN, doende boerenbedrijf (1823).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op zaterdag 30 april 1853 te Heerde (getuige(n): Lammert ZIELHUIS (23 jr, landbouwer te Olderbroek, broer), Gerrit VOOR DE POORT (58 jr, landbouwer), Derk Jan VAN ZOMEREN (31 jr, tuinier) en Lodewijk MONTIZAAN (26 jr, horlogemaker)) met Janna ZIELHUIS, 25 jaar oud, landbouwster (1853), geboren op zondag 16 maart 1828 te Oldebroek, overleden op zondag 26 december 1869 om 23:00 uur te Wapenveld op 41-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Albert BOSCH (62 jr, landbouwer) en Evert IJZERMAN (28 jr, landbouwer). Dochter van Hendrik ZIELHUIS, landbouwer (1853, 1869), en Heiltje BOER, landbouwster (1853).
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op zaterdag 8 september 1888 te Heerde (getuige(n): Hendrik VISSER (30 jr, landbouwer, zoon), Johannes DOCTER (49 jr, gemeentebode), Jacobus PLEITER (31 jr, veldwachter) en Jan BOEVE (25 jr, logementhouder)) met Willemina MENTZ, 51 jaar oud, geboren op zaterdag 17 juni 1837 om 05:00 uur te Heerde (aangifte door: Berend van OMMEN (53 jr, landbouwer) en Hendrik van OENE (53 jr, schoenmaker)), in een huis te Werven. Overleden op woensdag 6 april 1921 te Heerde op 83-jarige leeftijd, dochter van Johan Justus MENTZ, smid te Werven (1837), en Hendrikje van KEULEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, geboren op woensdag 13 september 1854 om 13:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Willem DUUR (33 jr, kleermaker) en Jan Valentien van den BERG (30 jr, schoenmaker). Overleden op donderdag 19 oktober 1854 om 21:00 uur te Wapenveld, 36 dagen oud (aangifte door: Aangevers zijn Jacob BREDENHOFF (37 jr, arbeider) en Roelof DURING (39 jr, arbeider).).
   2.  Jan (zie Xv).
   3.  Hendrik, geboren op dinsdag 27 januari 1857 te Wapenveld, overleden op zondag 31 januari 1858 om 11:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Albert BOSCH (39 jr, arbeider) en Jacob BREDENHOFF (31 jr, landbouwer).
   4.  Hendrik (zie Xw).
   5.  Bartus, geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Wapenveld, overleden op woensdag 19 maart 1862 om 21:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Jacob BREDENHOFF (46 jr, landbouwer) en Roelof DURINK (46 jr, arbeider).
   6.  Barta, geboren op dinsdag 5 mei 1863 te Wapenveld, overleden op vrijdag 20 december 1929 te Apeldoorn op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 14 juli 1888 te Heerde met Gerrit Jan GELDERMAN, bakker (1888), geboren circa 1859 te Heerde, overleden op woensdag 19 februari 1930 te Apeldoorn, zoon van Jacob GELDERMAN, bakker, en Hendrika Josina ABBINK.
   7.  Heijltje, geboren op maandag 20 november 1865 te Heerde, overleden op vrijdag 5 september 1873 om 11:00 uur te Heerde op 7-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Roelof MEIJER (59 jr, landbouwer) en Harmen van OLST (38 jr, landbouwer).
   8.  Hendrikus Johannes, geboren op dinsdag 17 december 1867 te Wapenveld, overleden op maandag 22 februari 1875 te Oldebroek op 7-jarige leeftijd, ten huize van zijn grootvader Hendrik ZIELHUIS te Oldebroek. Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 261 in Hattem.

Xv    Jan VISSER, landbouwer (1882, 1899, 1914), geboren op woensdag 29 augustus 1855 te Wapenveld, overleden op zaterdag 10 mei 1941 te Heerde op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie IXn) en Janna ZIELHUIS, landbouwster (1853).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 8 juli 1882 te Heerde (getuige(n): Evert IJZERMAN (25 jr, landbouwer, broer bruid), Wicher TEN HAVE (49 jr, herbergier), Daniel DE GRAAF (24 jr, vrachtrijder) en Jacobus PLEITER (25 jr, veldwachter)) met Geertje IJZERMAN, 22 jaar oud, arbeidster (1905), landbouwster (1911), geboren op dinsdag 27 maart 1860 te Heerde, overleden op zondag 19 september 1937 te Heerde op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob IJZERMAN, landbouwer (1876), en Hilligje LIEFERS, landbouwster (1882).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op zondag 29 oktober 1882 om 23:00 uur te Heerde. In een huis in de Wjk Wapenveld. getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (50 jr, herbergier) en Johannes DOCTER (44 jr, gemeentebode). Overleden op dinsdag 8 december 1914 om 03:30 uur te Heerde op 32-jarige leeftijd. Aangevers zijn Albert BOSMAN (63 jr, arbeider) en Jan HORST (53 jr, arbeider).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 1 april 1905 te Heerde (getuige(n): Evert IJZERMAN (38 jr, broer), Hendrik VAN DER BEEK (40 jr, landbouwer), Jan BOEVE (42 jr, logementhouder) en Jan VAN DE VRUGT (28 jr, gemeentebode)) met Gerrit IJZERMAN, 34 jaar oud, landbouwer (1905), geboren op donderdag 15 september 1870 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes Jacobus VAN HEEKEREN (27 jr, commies ter secretarie) en Johannes DOCTER (30 jr, gemeentebode). Overleden na 1914, zoon van Hendrik IJZERMAN, landbouwer (1869), en Evertje LIEFFERS.
   2.  Hilligje, Dienstbode (1911), geboren circa 1888 te Heerde.
Gehuwd op vrijdag 4 augustus 1911 te Nunspeet met Gerrit Jan van OLST, bakker (1911), geboren circa 1888 te Nunspeet, zoon van Hermanus van OLST en Petertje van de BUNTE.
   3.  (levenloos meisje), geboren op zaterdag 25 november 1899 te Heerde, overleden op zaterdag 25 november 1899 om 13:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Hendrik SCHUURMAN (65 jr, arbeider) en Steven BREZEMAN (31 jr, arbeider). dochter van Jan VISSER.

Xw    Hendrik VISSER, landbouwer (1904) arbeider (1905), geboren op zondag 25 juli 1858 te Wapenveld, overleden op zaterdag 25 november 1933 te Heerde op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie IXn) en Janna ZIELHUIS, landbouwster (1853).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op zaterdag 19 maart 1904 te Heerde met Alberta van OMMEN, 32 jaar oud, geboren op zaterdag 24 juni 1871 te Heerde, overleden op vrijdag 16 december 1921 te Heerde op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan van OMMEN, akkerbouwer, en Annigje EIKELBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Annigje, geboren juli 1905 te Heerde, overleden op dinsdag 22 augustus 1905 om 02:00 uur te Heerde, in een huis in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Hendrik DURING (61 jr, arbeider) en Gerrit Jan BOSCH (42 jr, landbouwer).

VId    Jan Stevens VISSCHER, diaken 1760-1764, ouderling 1766-1770, gedoopt op zondag 29 november 1711 te Heerde, overleden op dinsdag 3 maart 1801 te Heerde op 89-jarige leeftijd, begraven op maandag 9 maart 1801 te Heerde. Op Paaschen 1755 aangenomen als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde (RAG: DTB 876-287/9). Hij was medeeigenaar van het huis (in 1984) Kerkstraat 24 te Hattem ergens in de periode 1751 - 1761. Op Paaschen 1760 is verkozen tot diaken Jan Stevensen Visscher in plaats van Tijmen Jacobs. Op Paaschen 1764 is gekozen tot diaken Claas Sarris Boeve in plaats van Jan Stevens Visscher. Op de gewone tijd voor Paaschen 1766 is tot Ouderling verkozen Jan Stevens Visser in plaats van Jan van Emst. Na de classis te Barneveld met de predikant gecommitteerd Jan Stevens Visser als jongste Ouderling gewoonte. Op de gewone tijd voor Paaschen 1770 is tot Ouderling verkozen de Heer Van Marle in plaats van Jan Stevens Visser (RAG: DTB 876-231/1, 232/2, 233/2, 236/1). Zoon van Steven Herms VISSCHER (zie Vd) en Geertje JANS.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 6 februari 1740 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op zondag 28 februari 1740 te Heerde (NG) met Janna MARTENS, overleden op dinsdag 24 november 1761 te Heerde, begraven op zaterdag 28 november 1761 te Heerde. Jan Visser´s vrouw overleden den 24. Nov 1761 en heeft nagelaten haar man en 4 kinderen; begraven den 28. dito. "Jan Stevens Visscher, J:M: en Janna Martens, J:D: beide in Wapenvelt".
In 1751 kopen ze van Wolter GYSBERTS en Henrickje JANS een akker zaailand (in het Haesendal) in het buurschap Wapenveld voor f 125.
In 1752 kopen ze een kamp wei-hooiland (op Nw Oevers) in Wapenvelderbroek voor f 400 van zijn zwager en zus Beernt Henrix BOEVE en Geertje Stevens VISSER.
Ook in 1752 kopen ze van Egbert VISSER en Geertruij VISSER een 1/2 mudde zaailand ´de Groothansakker´ in de Wapenvelder Enk ter waarde van f 397.
In 1757 kopen ze van Harmen VISSER en Geertje van EMST de Biemans akker, het turfakkertje in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 450.
Ondertrouwd (2) op vrijdag 17 juni 1763 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 51-jarige leeftijd op zondag 10 juli 1763 te Heerde (NG) met Anna (Annetjen) ALBERTS, overleden op dinsdag 15 februari 1791 te Heerde, "Jan Stevens Visser, weduwnaar in Wapenvelt en Annetjen Alberts J:D: tot Oene".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marten VISSCHERS, gedoopt (NG) op zondag 17 september 1741 te Heerde, overleden voor 1761.
   2.  Arendjen Jans, gedoopt (NG) op zondag 3 maart 1743 te Heerde, overleden op woensdag 9 juni 1773 te Heerde op 30-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 11 juni 1773 te Heerde. Zij heeft nagelaten haar man en 3 kinders. Op Pinksteren 1764 op belijdenis aangenomen.
Ondertrouwd op donderdag 17 april 1766 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 4 mei 1766 te Heerde (NG) met Jan Jans (Kers) van het SPIJKER.
   3.  Steven, gedoopt op zondag 8 augustus 1745 te Heerde, overleden <= 1750 te Heerde.
   4.  Geertjen Jans, gedoopt (NG) op zondag 5 maart 1747 te Heerde, overleden op zaterdag 26 juni 1784 te Heerde op 37-jarige leeftijd. Nalatende man en 1 kind. Begraven op woensdag 30 juni 1784 te Heerde, "Den 25. Mei 1773 op belijdenis tot lidmaat aangenomen" (RAG: DTB 881.1-3/9).
Ondertrouwd op vrijdag 6 juni 1777 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 29 juni 1777 te Heerde (NG) met Jan SARRIS, "Jan Sarris J:M:, Geertjen Jans Visser J:D: beide in Wapenveld onder Heerde".
   5.  Steven Jans (zie VIId).
   6.  Margjen Jans VISSER, geboren 1760 te Wapenveld, {In overlijdensakte staat aangegeven dat zij 54 jaar is; het is mogelijk dat Marijtjen en Margjen één en dezelfde persoon zijn}gedoopt op zondag 23 november 1760 te Heerde, overleden op zaterdag 17 februari 1816 om 20:00 uur te Heerde, te haren huize nr. 229 in de buurt Horsthoek. Aangevers zijn haar buren Pieter TEUNISSEN (87 jr) en Aart TABAK (32 jr). Zij laat kinderen na. Begraven op vrijdag 23 februari 1816 te Heerde. Den 6. mei 1782 op belijdenis tot lidmaat aangenomen. Op 13 april 1792 met attestatie naar Epe vertrokken (Lidmatenboek. RAG: DTB 881.1-10/20).
Ondertrouwd op vrijdag 14 december 1781 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 6 januari 1782 te Heerde (NG) met Jacob Timens BREDENHOFF, geboren 1752 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 6 februari 1752 te Heerde, overleden op zondag 28 januari 1810 te Heerde, aan een onbekende besmettelijke ziekte. Zoon van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER, "Jacob Tijmens J:M: en Marrigjen Jans Visser J:D: beide in Wapenveld onder Heerde". Op 15 april 1792 met attest uit Heerde naar Epe overgekomen; op 23 september 1798 weer met attest teruggegaan naar Heerde. (RAG: DTB 662.5-24/9). "Den 21 September 1798 zijn Jacob Tijmens en Margjen Jans Visser, Ehelieden met attestatie van Epe ingekomen." (RAG: DTB 881.1-25/9).
   7.  Marijtjen Jans, gedoopt (NG) op zondag 23 november 1760 te Heerde, overleden voor 1762.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Janna Jans VISSER, gedoopt (NG) op zondag 6 oktober 1765 te Heerde.
   9.  Aaltjen Jans VISSER, landbouwster (1851), gedoopt (NG) op zondag 4 december 1768 te Heerde, overleden op zondag 8 juni 1851 om 08:00 uur te Heerde op 82-jarige leeftijd (aangifte door: Egbert KEIJZER (70 jr, arbeider) en Egbert VAN DE WETERING (31 jr, landbouwer)), te haren huize in het Dorp. Den 23. April 1788 op belijdenis tot lidmaat aangenomen (RAG: DTB 881.1-15/7).
Ondertrouwd op vrijdag 5 april 1793 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 28 april 1793 te Heerde (NG) met Daniel Teunissen EIJLANDER, landbouwer, gedoopt op dinsdag 7 juli 1795 te Heerde, overleden op vrijdag 15 augustus 1834 te Heerde op 39-jarige leeftijd, zoon van Teunis EIJLANDER en Hendrikjen Daniëls BOERS, "Den 5. April 1793 zijn ingeschreven Daniel Teunissen Eijlander J:M: en Aaltjen Jans Visser J:D: beide in Wapenveld onder Heerde".
   10.  Hendrikjen Jans VISSER, geboren op zaterdag 1 februari 1772 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 2 februari 1772 te Heerde (getuige(n): Janna AALBERS), overleden op maandag 16 april 1832 om 11:30 uur te Olst op 60-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes STUT (58 jr, rentenier) en Johannes Hinrick HILLGRAVE (34 jr, orgelmaker)), in het huis nr. 38.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 10 juli 1802 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 1 augustus 1802 te Heerde (NG) met Jan EILERTS, overleden op woensdag 10 mei 1815 te Heerde, "Jan Eilers, weduwnaar van Grietje Van Gerrevink, geboren te Epe, wonende te Heerde en Hendrikjen Jans Visser, J:D: geboren te Wapenveld, wonende te Heerde". Getrouwd in de Gereformeerde Kerk door W. Brederode, Predikant. {Hij was ook ooit gehuwd met Grietje van GERREVINK.}
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op zondag 29 december 1822 te Heerde (getuige(n): Berend VAN DIJK (70 jr, dagloner), Pieter PROPER (47 jr, koopman), Berend BOEVE (42 jr, koopman) en Willem COENZES (72 jr, dagloner)), gehuwd voor de kerk op zondag 29 december 1822 te Heerde (NH) met Johannes STRUNK, koopman (1822), zonder (1839), gedoopt x-1-1772 te Wijhe, overleden op maandag 11 november 1839 om 12:00 uur te Olst (aangifte door: Jannes VELUWENKAMP (55 jr, schoenmaker) en Berend VAN DER WORP (39 jr, timmerman)). In 1822 woont hij in Olst. Zoon van Johannes STRUNK en Niesje WESTENBERG. {Hij was eerder gehuwd < 1819 met Hendrikjen BRUNINKS, overleden op zondag 31 oktober 1819 te Olst.}
   11.  Aalbert Jans VISSER (zie VIIe).

VIId    Steven Jans VISSCHER, dagloner (1812), geboren te Wapenveld, gedoopt op zaterdag 17 oktober 1750 te Heerde, overleden op zaterdag 6 februari 1830 te Wissel (Epe) op 79-jarige leeftijd. Op 25 mei 1774 op belijdenis tot lidmaat in Heerde aangenomen. Op 25 maart 1779 met attestatie naar Epe vertrokken, (Lidmatenboek Heerde. RAG: DTB 881.1-4/4) den 26. Maart 1779 als lidmaten te Epe ingekomen Steven Jans Visser en Janna Tijmens, ehelieden met attest van Heerde in dato den 25. Maart 1779 (RAG: DTB 662.5-10/14). Zoon van Jan Stevens VISSCHER (zie VId) en Janna MARTENS.
Ondertrouwd op vrijdag 2 februari 1776 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 25 februari 1776 te Heerde (NG) met Janna Timens BREDENHOFF, dagloonster (1812), geboren 1749 te Wapenveld, gedoopt op zondag 15 juni 1749 te Heerde, overleden op zaterdag 6 februari 1813 te Epe, dochter van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER, "Steven Jans Visser J:M: en Janna Tijmens J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde".
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijmen, geboren op maandag 8 maart 1779 te Epe, gedoopt op zondag 14 maart 1779 te Epe (getuige(n): Aaltje JANS (zijn grootmoeder)), overleden op zaterdag 20 april 1782 te Epe op 3-jarige leeftijd, in een huis "op den Dullink". Begraven op donderdag 25 april 1782 te Epe.
   2.  Jan Stevens VISSER (zie VIIIg).
   3.  Janna, geboren op zondag 5 februari 1786 te Epe, gedoopt op zondag 12 februari 1786 te Epe, overleden voor 1790 te Epe.
   4.  Aaltjen VISSER, dienstmaagd (1813), geboren op vrijdag 14 maart 1788 te Epe, gedoopt op zondag 16 maart 1788 te Epe, overleden op maandag 15 mei 1848 te Epe op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 april 1813 te Epe met Jacob SMIT, 30 jaar oud, klompenmaker (1813), geboren op zondag 24 november 1782 te Epe, zoon van Aalt SMIT en Aartjen BROUWERS.
   5.  Janna VISSER, geboren op dinsdag 9 februari 1790 te Epe, gedoopt (NG) op zaterdag 13 februari 1790 te Epe, overleden op maandag 7 april 1823 om 10:00 uur te Heerde op 33-jarige leeftijd, in het huis nr. 91 in Heerde. Aangevers zijn de buren Steven WIJNHOUD (31 jr, landbouwer) en Harmen DRAAIJER (27 jr, dagloner). Begraven op donderdag 10 april 1823 te Heerde. Nalatende haar man.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 15 maart 1823 te Heerde (getuige(n): Berend VAN DIJK (70 jr, dagloner), Willem COENZES (72 jr, dagloner), Jan VAN ARK (37 jr, bakker) en Berend BOEVE (42 jr, koopman)) met Martin SCHWILLA, 31 jaar oud, gedoopt op zaterdag 16 april 1791 te Brun in Moravië, overleden na 1823. Louis SIPON, Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie, Jurjan LUDERS, kleermaker, Peter BLOM, kleermaker, en Harmen Willem HENNIPHOF, straatmaker, allen te Kampen woonachtig, verklaren voor de vrederechter te Kampen ter instantie van Martin SCHWILLA, voormalig Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling infanterie, wonende te Kampen, wel te weten dat Frans SCHWILLA en Catrina MILLES, vader en moeder, hebben gewoond te Brun in Moravien en aldaar beiden zijn overleden, de vader op den 9e January en de moeder op den 16e September des jaars 1806.
Tevens verklaren de comparanten dat zij alle als gewezen militairen met Martin SCHWILLA hebben gediend.
Zij verklaren ook dat de grootouders van zowel vaders als van moederszijde zijn overleden in respectievelijuk Rubschitz in Moravien en Neudorpf in Moravien.

Een drietal officieren, dienende bij de 7e Afdeling Infanterie, verklaren dat ze Martin SCHWILLA wel kennen en dat deze in dienst is getreden als fusilier bij het 8e Bataillon Infanterie van Ligne op 8 september 1816 en dat ze weten dat hij uit Duitsland is gekomen en daarvoor nooit in Holland heeft gewoond. Op 1 januari 1819 is hij overgegaan naar het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie. Van te voren heeft hij gediend als fusilier bij het 25e Regiment Pruisische Infanterie. Zoon van Frans SCHWILLA en Catrina MILLES.
   6.  Tijmen VISSER, geboren op dinsdag 23 april 1793 te Epe, gedoopt op zondag 28 april 1793 te Epe (getuige(n): Margjen Jans VISSER (zus van vader)).

VIIIg    Jan Stevens VISSER, dagloner (1812, 1815, 1819, 1828, 1842), geboren op zondag 22 juni 1783 te Epe, gedoopt op zondag 29 juni 1783 te Epe (getuige(n): Annetjen ALBERS (stiefmoeder van vader)), overleden op woensdag 13 mei 1846 te Epe op 62-jarige leeftijd, zoon van Steven Jans VISSCHER (zie VIId) en Janna Timens BREDENHOFF, dagloonster (1812).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op maandag 7 december 1812 te Epe (getuige(n): Steven Jans VISSER (63 jr, vader), Marten Jans GROOTHUIS (67 jr, vader), petrus Lambertus LAMBREGTS (53 jr)< en Jannes JONKER (28 jr, smid)) met Aaltje GROOTHUIS, 26 jaar oud, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850), geboren op woensdag 15 februari 1786 te Nunspeet, overleden op maandag 20 januari 1851 te Epe op 64-jarige leeftijd, dochter van Marten Jans GROOTHUIS, dagloner te Nunspeet (1812), en Aaltje EVERS, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, dienstmeid (1835), landbouwster (1887), geboren circa 1814 te Epe, overleden op woensdag 23 maart 1887 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 28 maart 1835 te Epe met Jan van de VOSSE, Doende eigen werk (1835), landbouwer (1868), geboren circa 1804 te Epe, overleden op zondag 29 maart 1868 te Epe, zoon van Gerrit van de VOSSE en Weintjen JANS.
   2.  Aart (zie IXo).
   3.  Steven (zie IXp).
   4.  Maria, Dienstmeid (1846), geboren circa 1821 te Epe, overleden op maandag 12 oktober 1846 te Epe.
   5.  Teuntje, dienstmeid (1853), dagloonster (1858), geboren circa 1825 te Epe, overleden op donderdag 8 maart 1894 te Epe.
Gehuwd (1) op zaterdag 19 februari 1853 te Epe met Cornelis van ZUUK, boerenknecht (1853), arbeider (1857), geboren circa 1821 te Epe, overleden op vrijdag 4 september 1857 te Horsthoek, zoon van Gerrit Pijkeren van ZUUK en Neeltje Kornelis RUITER.
Gehuwd (2) op zaterdag 3 juli 1858 te Epe met Jan ter VELDE, dagloner (1858), geboren circa 1816 te Heerde, overleden voor 1894, zoon van Marten ter VELDE en Aaltjen HERMS. {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Lammerdiena van TRIEST, overleden voor 1858.}
   6.  Aaltje, dienstmeid te Epe (1850), geboren op zaterdag 16 februari 1828 om 18:00 uur te Epe (aangifte door: Aalt van SCHAVEREN (40 jr, dagloner) en Gerrit van den BRINK (32 jr, dagloner te Vaassen)), overleden op maandag 1 januari 1877 om 01:00 uur te Heerde op 48-jarige leeftijd, in een huis in de Wijk Hoornerveen. Aangevers zijn Johannes MONTIZAAN (54 jr, landbouwer) en Teunis HEKKERT (28 jr, dagloner).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 4 mei 1850 te Heerde (getuige(n): Willem DE GUNST (29 jr, arbeider), Gerrit MARSKAMP (24 jr, arbeider), David Josephius VAN DER WAL (23 jr, koperslager) en Hendrik KAMPHUIS (23 jr, smid)) met Gerrit HAAS, 23 jaar oud, boerenknecht en milicien (1850), dagloner (1875), geboren op woensdag 27 september 1826 om 18:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Lubbertus MOL (48 jr, landbouwer) en Marten NISSINK (35 jr, wagenmaker)), overleden na 1877, zoon van Eijbert HAAS, landbouwer (1826), en Hendrikje FIDDER, arbeidster te Heerde (1850).

IXo    Aart VISSER, boerenknecht (1842), dagloner (1850), landbouwer (1865), geboren op woensdag 14 juni 1815 om 16:00 uur te Epe (aangifte door: Jan van den POLL (34 jr, koopman) en Aart JONKER (61 jr, spekslager)), overleden op dinsdag 21 november 1865 te Epe op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIg) en Aaltje GROOTHUIS, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 25 juni 1842 te Epe (getuige(n): Jan KETEL (55 jr, veldwachter), Jan WENSINK (29 jr, veldwachter), Rijk VAN APELDOORN (32 jr, landbouwer) en Arend Gerrit VAN APELDOORN (34 jr, schoenmaker)) met Aaltje STEGEMAN, 21 jaar oud, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876), geboren op maandag 26 februari 1821 om 20:00 uur te Epe, overleden op maandag 10 november 1890 te Epe op 69-jarige leeftijd, dochter van Lammert Gerrits STEGEMAN, karman (1831), landbouwer (1821), en Jannetje JONKER, doende eigen werk te Epe (1842).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje, dienstmeid (1865), dagloonster (1876), geboren op dinsdag 29 november 1842 te Epe, overleden op donderdag 22 september 1887 te Epe op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 12 augustus 1865 te Epe met Derk van PUTTEN, 35 jaar oud, dagloner (1865, 1876), geboren op donderdag 3 september 1829 te Epe, overleden op donderdag 22 september 1887 te Epe op 58-jarige leeftijd, zoon van Timen Hendriks van PUTTEN, dagloner (1865), en Willemina BRINKMAN. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 augustus 1858 te Heerde met Harmpje van den BERG, 22 jaar oud, arbeidster (1858, 1859), geboren op zaterdag 16 januari 1836 te Heerde, overleden op dinsdag 15 maart 1859 te Heerde op 23-jarige leeftijd, dochter van Albert van den BERG, kleermaker (1821, 1835), en Aaltjen REGTERSCHOT, dienstmeid (1835), arbeidster (1863).}
   2.  Jan (zie Xx).
   3.  Lammert (zie Xy).
   4.  Aaltje, dienstmeid te Olst (1876), geboren op vrijdag 5 juli 1850 om 23:00 uur te Epe (aangifte door: Bartus van ESSEN (26 jr, dagloner) en Willem KRIJGSMAN (34 jr, landman)), overleden op dinsdag 20 december 1904 om 13:00 uur te Olst op 54-jarige leeftijd (aangifte door: Wolter Antonij ZANDBERGEN (36 jr, handelsreiziger) en Gerhard WIMMERS (26 jr, koffiehuishouder)), in het huis nr 18 één in het buurtschap Wilsum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 15 december 1876 te Olst (getuige(n): Mannes JANS (58 jr, landbouwer, oom bruidegom), Jan ONDENJER (57 jr, verver), Gerrit VAN VREDEN (40 jr, klompenmaker), Hendrik VISSER (38 jr, klompenmaker)) met Frederik NEUTEBOOM, 25 jaar oud, klompenmaker te Olst (1876, 1902, 1904, 1914, 1932), geboren op donderdag 6 november 1851 om 03:00 uur te Nijbroek (Voorst) (aangifte door: Reinder KLUIN (26 jr, landbouwer en Gerrit KLUIN (49 jr, dagloner)), overleden op woensdag 3 februari 1932 om 04:30 uur te Olst op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Jan VELDHUIS (57 jr, koopman) en Jannes VELDWIJK (49 jr, landbouwer)), in het huis nr. G14 in het buurtschap Wilsum. Zoon van Teunis NEUTEBOOM, klompenmaker te Nijbroek (1851), en Janna KLUIN.
   5.  Gerhardus (zie Xz).
   6.  Jannes (zie Xaa).
   7.  Maria, geboren op donderdag 28 oktober 1858 te Epe, overleden op vrijdag 1 mei 1868 te Epe op 9-jarige leeftijd.
   8.  Aaltje, landbouwster (1882), geboren op donderdag 15 mei 1862 te Epe, overleden op maandag 16 maart 1925 te Epe op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 4 maart 1882 te Epe met Jannes ter VELDE, 25 jaar oud, dagloner (1882), geboren op vrijdag 22 augustus 1856 te Epe, overleden op vrijdag 19 november 1926 te Epe op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan ter VELDE, dagloner, en Lamerdina van TRIEST.

Xx    Jan VISSER, landbouwer (1875, 1890), dagloner (1895, 1904), geboren op vrijdag 7 november 1845 te Epe, overleden op maandag 18 april 1904 te Epe op 58-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXo) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 6 maart 1875 te Heerde met Heiltje uijt den BOOGAARD, 26 jaar oud, dienstmeid (1875), landbouwster (1890), geboren op vrijdag 5 januari 1849 te Markluiden (Heerde), overleden op vrijdag 19 februari 1892 te Epe op 43-jarige leeftijd, dochter van Arent uijt den BOOGAARD, koopman (1875), en Aartje OVERBOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie XIm).
   2.  Aartje, geboren op vrijdag 5 oktober 1877 te Heerde, overleden op maandag 21 december 1953 te Heerde op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 21 maart 1908 te Heerde met Dirk van den BOSCH, geboren rond 1877 te Heerde, zoon van Jan van den BOSCH en Derkje DEKKER.
   3.  Arend Jan (zie XIn).
   4.  Maria Hendrika, Kindermeisje (1895), geboren op vrijdag 15 september 1882 te Heerde, overleden op dinsdag 23 juli 1895 te Epe op 12-jarige leeftijd.
   5.  Bartha, geboren op zaterdag 26 september 1885 te Heerde, overleden op dinsdag 12 maart 1968 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op donderdag 16 april 1925 te Apeldoorn met Gerrit Jan OLDENHOF, 46 jaar oud, geboren op zondag 28 april 1878 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 28 maart 1933 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan OLDENHOF en Hendrika WIJNGAARDS.
   6.  Hendrik Jan, geboren op dinsdag 5 februari 1889 te Epe, overleden op zondag 26 januari 1890 te Epe, 355 dagen oud.

XIm    Aart VISSER, Arbeider (1909), geboren op donderdag 11 november 1875 te Heerde, overleden op zaterdag 2 april 1955 te Oldebroek op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie Xx) en Heiltje uijt den BOOGAARD, dienstmeid (1875), landbouwster (1890).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 9 december 1909 te Oldebroek met Engeltje KASPERINK, geboren circa 1882 te Zalk en Veecaten, dochter van Hendrik KASPERINK en Agatha LABOTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren 1913 te Oldebroek, overleden op zondag 12 oktober 1913 te Oldebroek.

XIn    Arend Jan VISSER, bakker (1907), broodbakker (1932), geboren op maandag 12 juli 1880 te Heerde, overleden op vrijdag 28 oktober 1932 om 07:00 uur te Heerde op 52-jarige leeftijd (aangifte door: Henri Johan Gerrit ARENDS (44 jr, klompenmaker) en Johannes VOORHORST (34 jr, fabrieksarbeider).), zoon van Jan VISSER (zie Xx) en Heiltje uijt den BOOGAARD, dienstmeid (1875), landbouwster (1890).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 3 augustus 1907 te Heerde met Arendina BOEVE, 33 jaar oud, geboren op zondag 12 juli 1874 te Wapenveld, overleden op woensdag 5 september 1973 te Wapenveld op 99-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg. Dochter van Arend BOEVE, landbouwer (1860, 1907), en Gerharda VISSER, landbouwster (1860).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, geboren op donderdag 11 juni 1908.
   2.  Arend, geboren op donderdag 30 december 1909, overleden op vrijdag 24 september 1993 op 83-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd met Hendrikje van DIJK, geboren op maandag 14 februari 1910, overleden op zaterdag 14 oktober 1989 op 79-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
   3.  Gerhardus, geboren op vrijdag 14 maart 1913.
   4.  Bertha, geboren op vrijdag 26 februari 1915, overleden op maandag 17 maart 1969 op 54-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
   5.  NN.
   6.  nn.

Xy    Lammert VISSER, landbouwer (1908), geboren op donderdag 2 december 1847 te Epe, overleden op donderdag 11 december 1913 te Epe op 66-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXo) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 22 augustus 1874 te Epe met Evertje BRUMMEL, 26 jaar oud, landbouwster (1908), geboren op vrijdag 14 juli 1848 te Epe, overleden op donderdag 18 februari 1915 te Epe op 66-jarige leeftijd, dochter van Willem BRUMMEL en Jacomina BROEKHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mina, geboren op woensdag 3 maart 1875 te Epe, overleden op dinsdag 16 mei 1939 te Epe op 64-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 14 december 1895 te Epe met Willem SPROKHOLT, 19 jaar oud, dagloner (1895), geboren op zondag 16 januari 1876 te Epe, overleden op donderdag 20 januari 1966 op 90-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Zoon van Hendrik SPROKHOLT, dagloner (1895), en Leentje KAMPHUIS, dagloonster (1895).
   2.  Aaltje, geboren op zaterdag 20 oktober 1877 te Epe, overleden op woensdag 26 augustus 1936 te Epe op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 29 januari 1898 te Epe met Gerrit Dirks HALKERS, dagloner (1898), geboren circa 1873 te Epe, overleden voor 1936 te naw Epe, zoon van Arend Jan HALKERS en Marrigje APOOL.
   3.  Willem (zie XIo).
   4.  Aartje, naaister, geboren op maandag 3 november 1884 te Epe, overleden op dinsdag 31 mei 1904 te Epe op 19-jarige leeftijd.
   5.  Lamberta Maria, geboren op woensdag 27 juni 1888 te Epe, overleden op zaterdag 21 oktober 1967 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op zaterdag 29 augustus 1908 te Epe met Jan van WERVEN, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op donderdag 9 september 1880 te Epe, overleden op donderdag 8 maart 1917 te Epe op 36-jarige leeftijd, zoon van Hermen Jan van WERVEN, landbouwer, en Maria MULDER, landbouwster, zij krijgen 3 kinderen.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zaterdag 12 januari 1918 te Epe, gescheiden na 22 jaar op woensdag 21 augustus 1940 te Zutphen van Dirk KIESKAMP, landbouwer, geboren op vrijdag 1 maart 1889 te Epe, zoon van Lucas KIESKAMP en Hermina VELDHUIS.

XIo    Willem VISSER, landbouwer (1908), geboren op zondag 13 juni 1880 te Epe, overleden op donderdag 26 december 1957 op 77-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Zoon van Lammert VISSER (zie Xy) en Evertje BRUMMEL, landbouwster (1908).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 29 augustus 1908 te Epe met Maria van WERVEN, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 8 november 1887 te Epe, overleden op zondag 20 september 1987 op 99-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Dochter van Hermen Jan van WERVEN, landbouwer, en Maria MULDER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert, geboren op maandag 15 maart 1909 te Epe, overleden op zondag 15 november 1970 op 61-jarige leeftijd, begraven te Emst.
Gehuwd met Hendrika Everdina van PUTTEN, geboren op zondag 21 september 1913, overleden op donderdag 13 oktober 1994 op 81-jarige leeftijd, begraven te Emst.
   2.  Hermen Jan, geboren op woensdag 7 februari 1912 te Epe, overleden op zaterdag 24 april 1976 op 64-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de begraafplaats Norelbos.

Xz    Gerhardus VISSER, dagloner (1879, 1897), geboren op maandag 7 februari 1853 te Epe, overleden op donderdag 2 september 1897 te Epe op 44-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXo) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 22 februari 1879 te Epe met Hendrikje LEURINK, 27 jaar oud, dagloonster (1879), geboren op zaterdag 21 februari 1852 te Epe, overleden op maandag 12 september 1932 te Epe op 80-jarige leeftijd, dochter van Reiner LEURINK en Janna WETERKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Jan (zie XIp).

XIp    Aart Jan VISSER, dagloner (1913), landbouwer (1928), geboren op zondag 21 december 1879 te Epe, overleden op zondag 20 mei 1928 te Epe op 48-jarige leeftijd, begraven te Emst, zoon van Gerhardus VISSER (zie Xz) en Hendrikje LEURINK, dagloonster (1879).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1913 te Epe met Leentje ALBERTUS, 24 jaar oud, geboren op zondag 4 november 1888 te Epe, overleden op vrijdag 5 april 1968 te Epe op 79-jarige leeftijd, begraven te Emst, dochter van Arend ALBERTUS en Jannetje van ASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Arend, geboren circa 1915 te Epe, overleden op woensdag 24 november 1915 te Epe.
   2.  Gerhardus Arend, geboren december 1921 te Epe, overleden op donderdag 13 oktober 1921 te Epe.

Xaa    Jannes VISSER, landbouwer (1882, 1917), geboren op dinsdag 29 januari 1856 te Epe, overleden op zaterdag 5 maart 1932 te Epe op 76-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXo) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 1 april 1882 te Epe met Aaltje HUISKAMP, 27 jaar oud, landbouwster (1882, 1907), geboren op zondag 4 februari 1855 te Epe, overleden op donderdag 20 februari 1936 te Epe op 81-jarige leeftijd, dochter van Hermen (Harmen) HUISKAMP, landbouwer (1850), en Janna JONKER. Ze krijgen 3 zonen (Herman (1885), Aart (1891), Johannes (1894)) en 3 dochters (Aaltje (1883), Maria Johanna (1888) en Johanna Maria (1899)).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje, geboren op maandag 5 maart 1883 te Epe.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 18 mei 1907 te Epe met Cornelis BRUMMEL, 31 jaar oud, landbouwer (1907), geboren op dinsdag 15 februari 1876 te Epe, zoon van Jacob BRUMMEL en Johanna BEERSEN, landbouwster (1907).
   2.  Maria Johanna, geboren op vrijdag 13 april 1888 te Epe, overleden op maandag 28 maart 1960 op 71-jarige leeftijd, begraven te Oene, op de Algemene Begraafplaats.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 april 1917 te Epe met Derk TIJSSEN, 28 jaar oud, bakker, geboren op maandag 16 april 1888 te Epe, overleden op zondag 24 augustus 1975 op 87-jarige leeftijd, begraven te Oene, op de Algemene Begraafplaats. Zoon van Frederikus Koenradus TIJSSEN, winkelier, en Geertje BOSCH.
   3.  Johanna Maria, geboren op donderdag 31 augustus 1899 te Epe, overleden op zondag 25 mei 1980 te Epe op 80-jarige leeftijd, begraven te Oene, op de Algemene Begraafplaats.
Gehuwd voor 1934 met Arend Gerhard ROELOFS, landbouwer (1938), geboren op zondag 15 april 1900 te Oene, overleden op maandag 25 maart 1985 te Epe op 84-jarige leeftijd, begraven te Oene, op de Algemene Begraafplaats.

IXp    Steven VISSER, dagloner (1847, 1890), arbeider (1882, 1901), landbouwer (1878, 1892), geboren op donderdag 18 maart 1819 om 04:00 uur te Epe (aangifte door: Harmen Kornelis SCHRIJVER (59 jr, dagloner) en Aart WAGENAAR (54 jr, veldwachter)), overleden op zondag 23 februari 1902 te Epe op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIg) en Aaltje GROOTHUIS, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 10 april 1847 te Epe (getuige(n): Hermannus WENSENK (71 jr), Jan WENSENK (34 jr, veldwachter), Peter JONKERS (38 jr, veldwachter te Oene) en Gerrit Jan FLIJM (58 jr, wever te Oene)) met Hermpje (Hermina) HULSMAN, 23 jaar oud, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892), geboren op zaterdag 7 juni 1823 om 11:00 uur te Epe (aangifte door: Jannis Jans VAN ZUNK (39 jr, landbouwer) en Jan VAN LOHUIZEN Teuniszoon (27 jr, broodbakker)), overleden op dinsdag 21 maart 1893 te Epe op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan HULSMAN, landbouwer (1823), dagloner (1847), en Aaltje Arends van de BEEK, dagloonster (1847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalt, geboren circa 1848 te Epe, overleden op zaterdag 14 februari 1852 te Epe.
   2.  Jan (zie Xab).
   3.  Aaltje, geboren circa 1852 te Epe, overleden op zondag 13 april 1856 te Epe.
   4.  Aalt, boerenknecht (1877), geboren circa 1854 te Epe.
Gehuwd op donderdag 6 december 1877 te Doornspijk met Willempje PATER, dienstmeid (1877), geboren circa 1854 te Doornspijk, dochter van Gerrit PATER, dagloner (1877), en Jantje HOEKERT.
   5.  Aaltje, geboren circa 1857 te Epe, overleden op woensdag 17 juni 1914 te Nunspeet.
Gehuwd op zaterdag 7 december 1878 te Epe met Tijmen DOPPENBERG, 25 jaar oud, landbouwer (1878), dagloner (1907), geboren op woensdag 9 november 1853 te Ermelo, overleden op dinsdag 8 januari 1907 te Vierhouten op 53-jarige leeftijd, zoon van Hendrik DOPPENBERG en Neeltje TIMMER, landbouwster (1878).
   6.  Janna, geboren circa 1860 te Epe, overleden op zondag 28 maart 1920 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 2 mei 1885 te Epe met Lammert KLEIBOER, molenaarsknecht (1885), geboren circa 1863 te Vaassen, zoon van Hendrik KLEIBOER, dagloner (1885), en Wilhelmina PROPER.
   7.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 22 november 1862 te Epe, overleden op zaterdag 22 november 1862 te Epe, 0 dagen oud.
   8.  Mannes (zie Xac).
   9.  Reijer (zie Xad).

Xab    Jan VISSER, arbeider (1882), dagloner (1903), geboren op dinsdag 1 januari 1850 te Epe, overleden op zondag 8 november 1903 te Nunspeet op 53-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXp) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 11 november 1882 te Heerde met Elsje van de HOEVE, dienstmeid (1882), geboren ca 1856 te Heerde, overleden op zondag 26 november 1916 te Nunspeet, dochter van Aart van de HOEVE en Berendina GEURTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven, Arbeider (1919), geboren circa 1885 te Nunspeet.
Gehuwd op vrijdag 10 januari 1919 te Nunspeet met Jentje van den BERG, geboren circa 1886 te Nunspeet, dochter van Aart van den BERG en Jannetje LOKHORST.
   2.  Aart, Bakker (1909), geboren circa 1887 te Ermelo.
Gehuwd op zaterdag 6 februari 1909 te Apeldoorn met Rikje HENDRIKS, geboren circa 1889 te Apeldoorn, dochter van Jan HENDRIKS en Peetje MOUW.
   3.  Hermina, geboren circa 1890 te Nunspeet.
Gehuwd op vrijdag 1 juli 1921 te Nunspeet met Jannes KRONEMAN, spoorwegarbeider (1921), geboren circa 1896 te Doornspijk, zoon van Aart KRONEMAN, Koopman (1921), en Geertje ASSEN.

Xac    Mannes VISSER, boerenknecht (1892), arbeider (1896, 1898, 1903), dagloner (1901), landbouwer (1919, 1920), geboren op vrijdag 29 juli 1864 te Epe, overleden op zondag 7 november 1943 te Epe op 79-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXp) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1892 te Heerde met Mientje van den BELD, arbeidster (1896, 1898), geboren circa 1863 te Heerde, overleden op donderdag 27 december 1900 te Heerde, dochter van Aart van den BELD, arbeider (1863), en Johanna RUIS, arbeidster (1892).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op zaterdag 11 mei 1901 te Heerde met Grada TIEMENS, geboren ca 1871 te Epe, overleden > 1906 te naw Heerde, dochter van Harmen Jan TIEMENS, klompenmaker (1901), en Grada VOS. {Zij was eerder gehuwd voor 1900 met Hendrik J. VOS, overleden voor 1901.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Steven, arbeider (1920), geboren op zondag 11 december 1892 te Heerde.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 31 juli 1920 te Heerde met Johanna ten HAVE, dienstbode (1920), geboren circa 1898 te Mettmann (Duitsland), dochter van Gerrit ten HAVE, karman (1888), en Hendrikje van TRIEST.
   2.  Aart Jan, schoenmaker (1919), geboren circa 1894 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 26 april 1919 te Epe met Grietje van BRUG, dienstbode (1919), geboren circa 1892 te Wymbritseradeel, dochter van Alle van BRUG, dagloner (1919), en Wytske ten CATE.
   3.  Hermina, geboren ca 12-1895 te Heerde, overleden op maandag 1 juni 1896 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Daniël DOCTER (65 jr, landbouwer) en Aart IJZERMAN (54 jr, vrachtrijder).
   4.  Jannes, geboren ca 2-1897 te Heerde, overleden op dinsdag 19 april 1898 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (56 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (51 jr, bakker).
   5.  Hermina, geboren ca 1899 te Heerde, overleden op zaterdag 7 februari 1903 om 22:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (61 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (56 jr, arbeider).
   6.  Jan, geboren 00-11-1899 te Heerde, overleden op dinsdag 10 juli 1900 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Roelof DALHUISEN (53 jr, arbeider) en Peter IJZERMAN (32 jr, vrachtrijder).
   7.  (levenloos jongen), geboren op zondag 23 december 1900 te Heerde, overleden op zondag 23 december 1900 om 15:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (58 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (54 jr, koopman).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Jannes, geboren op vrijdag 20 januari 1905 te Heerde, overleden op dinsdag 7 februari 1905 om 20:00 uur te Heerde, 18 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Peter IJZERMAN (37 jr, arbeider) en Gerhard KOETSIER (35 jr, arbeider).
   9.  Harm Jan, geboren januari 1906 te Heerde, overleden op donderdag 8 februari 1906 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in het Dorp. Aangevers zijn Timen SCHUT (73 jr, arbeider) en Gerhardus van de BEEK (28 jr, timmerman).
   10.  (levenloze jongen), geboren op donderdag 29 augustus 1907 te Epe, overleden op donderdag 29 augustus 1907 te Epe, 0 dagen oud.
   11.  Harmen Jan, geboren circa 1911 te Epe, overleden op woensdag 3 januari 1912 te Epe.

Xad    Reijer VISSER, dagloner (1890), landbouwer (1925), geboren op vrijdag 29 juli 1864 te Epe, overleden op vrijdag 8 mei 1925 te Epe op 60-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXp) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 5 juli 1890 te Epe met Fennetje PIJKEREN, dienstbode (1890), landbouwster, geboren circa 1867 te Epe, overleden op dinsdag 25 augustus 1925 te Epe, dochter van Gerrit PIJKEREN en Fennigje LANGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren op dinsdag 16 februari 1904 te Epe, overleden op maandag 24 januari 1983 op 78-jarige leeftijd, begraven te Emst.
Gehuwd met Gerrit BERKHOFF, geboren op zaterdag 26 maart 1904 te Epe, overleden op donderdag 22 oktober 1998 op 94-jarige leeftijd, begraven te Emst, zoon van Pieter Louis BERKHOFF en Hendrikje DOPPENBERG.

VIIe    Aalbert Jans VISSER, bouwman (1812), landbouwer (1825, 1829, 1834), dagloner (1829), voerman (1835), karreman (1842), arbeider (1843), vrachtrijder (1847), geboren op woensdag 26 juni 1776 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 30 juni 1776 te Heerde (getuige(n): Grietje GERRITS), overleden op zaterdag 26 juni 1847 om 06:00 uur te Heerde op 71-jarige leeftijd (aangifte door: Jurrien HAGEDOORN (50 jr, arbeider) en Egbert van de WETERING (27 jr, arbeider).), te zijnen huize in het Dorp. Zoon van Jan Stevens VISSCHER (zie VId) en Anna (Annetjen) ALBERTS.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 15 juni 1805 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 7 juli 1805 te Oene (NG) (getuige(n): Maria JURRIENS (moeder van de bruid)) met Janna WILLEMS (van OLST), geboren te naw Olst, overleden op zondag 25 mei 1823 te Heerde, dochter van Willem ANDRIES en Maria JURRIENS.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op zaterdag 30 april 1825 te Heerde (getuige(n): Willem COENZES (74 jr, dagloner), Berend VAN DIJK (73 jr, dagloner), Berend BORREMAN (39 jr, justitiedienaar) en Johannes DIKKESCHEI (54 jr, dagloner)) met Grietje HOEKERT, 32 jaar oud, dienstmeid (1825), arbeidster (1855), geboren op maandag 1 oktober 1792 te Heerde, gedoopt op zondag 7 oktober 1792 te Heerde, overleden op zaterdag 27 januari 1855 te Heerde op 62-jarige leeftijd, dochter van Berent HOEKERT en Aaltjen WOLTERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna, dienstmeid (1829), arbeidster (1843), geboren op donderdag 12 december 1805 te Epe, in een huis in het buurtschap Oene. Gedoopt op zondag 15 december 1805 te Epe, overleden op vrijdag 24 oktober 1873 om 07:00 uur te Heerde op 67-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Jan KERS (64 jr, landbouwer) en Beert BOSMAN (31 jr, landbouwer).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op zaterdag 18 juli 1829 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL (71 jr, grondeigenaar), Willem COENZES (79 jr, dagloner), Jan Willem VAN ZOMEREN (28 jr, dagloner) en Johannes DIKKESCHEI (58 jr, dagloner)) met Lammert MEIJER, 31 jaar oud, boerenknecht (1829), geboren op zaterdag 7 oktober 1797 te Heerde, overleden op donderdag 7 april 1842 te Heerde op 44-jarige leeftijd, zoon van Steven Lammerts MEIJER, dagloner (1829) te Zwollerkerspel, en Geertruij HENDRIKS.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op vrijdag 17 november 1843 te Heerde (getuige(n): Derk IJZITS (?) (47 jr, kleermaker), Egbertus Jacobus NIKKELS (50 jr, spekslager), Gerrit VOOR DE POORT (49 jr, landbouwer) en Lambert SMIT (43 jr, timmerman)) met Klaas Berends EIJLANDER, 57 jaar oud, arbeider (1843), geboren op dinsdag 7 februari 1786 te Heerde, gedoopt op zondag 12 februari 1786 te Heerde, overleden voor 1874 te naw Heerde. Op 2 september 1812 neemt Klaas BERENDS de naam EIJLANDER aan (Bron: Huwelijkse bijlage Trouwakte 1843/27), zoon van Berend TEUNIS (EIJLANDER) en Willempje KLAAS. {Hij was ook ooit gehuwd met Aaltje GERRITS, overleden op maandag 29 april 1839 te Heerde.}
   2.  Maria, dienstmeid (1835), geboren op zaterdag 20 december 1806 te Heerde, gedoopt (NG) op vrijdag 26 december 1806 te Heerde (getuige(n): Magteldje WILLEMS).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 5 februari 1835 te Zwolle met Marten van HEEZEL, 26 jaar oud, schutter (1835), geboren op vrijdag 6 januari 1809 te Zwolle, zoon van Roelof van HEEZEL, timmerman (1835), en Aleida SANDERS.
   3.  Jan, geboren op woensdag 23 maart 1808 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 3 april 1808 te Heerde (getuige(n): Hendrikje VISSER), overleden <= 1811 te Heerde.
   4.  Willem (zie VIIIh).
   5.  Jan (zie VIIIi).
   6.  Harmen (zie VIIIj).
   7.  Janna, geboren op donderdag 2 december 1813 om 18:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Willem COENJES (63 jr, dagloner) en Hendrik van LEEUWEN (37 jr, kleermaker). Overleden op zaterdag 12 april 1862 te Enschede op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 14 januari 1841 te Enschede met Cord Henrich MENKENS, schrijnwerker, geboren circa 1802 te Schönemoor (Dld), overleden op zaterdag 11 december 1886 te Enschede, zoon van Alex MENKENS, schipper, en Anna Elisabeth VOGT.
   8.  Geertjen, dienstmeid (1835), geboren op zaterdag 9 december 1815 om 05:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Willem COENJES (65 jr, dagloner) en Hendrik van LEEUWEN (39 jr, kleermaker). Overleden op zaterdag 18 juni 1892 om 18:00 uur te Hattem op 76-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 296. Aangevers zijn haar echtgenoot en Hendrikus van DOORNUM (41 jr, schilder).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 28 februari 1835 te Hattem met Hendrik Frederikus SOUMAN, 25 jaar oud, schoenmaker (1835, 1892), geboren op zondag 18 februari 1810 te Hattem, gedoopt op woensdag 14 maart 1810 te Hattem, overleden > 1892, zoon van Willem Frederik SOUMAN en Hendrika HARDON.
   9.  Jennigjen, dienstmeid (1843), geboren op maandag 3 augustus 1818 om 03:00 uur te Heerde (aangifte door: Abraham IJzaak van GELDER (42 jr, koopman) en Derk HAGEDOORN (55 jr, dagloner).), overleden op donderdag 12 maart 1908 te Epe op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 18 februari 1843 te Heerde met Albert GELDERMAN, boerenknecht (1843), geboren circa 1820 te Heerde, overleden op dinsdag 13 januari 1914 te Epe, zoon van Gerrit GELDERMAN en Aaltjen TEUNIS, arbeidster (1843).
   10.  Andries, landbouwer (1844), geboren op zaterdag 25 september 1819 om 03:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Dirk HAAGENDOORN (56 jr, dagloner) en Abraham van GELDER (43 jr, koopman). Overleden op zondag 10 januari 1904 te Noord Eschmarke op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 20 september 1844 te Lonneker met Hermina LUTJE SCHIPHOLT, geboren circa 1818 te Lonneker, overleden op donderdag 17 september 1885 te Lonneker, dochter van Lucas LUTKE SCHIPHOLT en Hendrina KUIPERS.
   11.  Aaltjen, dienstmeid (1850), kuipersche (1875), geboren op maandag 18 juni 1821 om 12:00 uur te Heerde (aangifte door: Willem Abraham JONKER (72 jr, koopman) en Harmen GERRITS (28 jr, boerenknegt).).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op donderdag 7 november 1850 te Zwolle met Jan van den BOS, 39 jaar oud, kuiper (1850), geboren op vrijdag 3 mei 1811 te Zwolle, zoon van Hendrik van den BOS en Catharina Cornelia LUDERS. {Hij was eerder gehuwd voor 1850 met Egberdina RIGTERS, overleden voor 1850.}
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op donderdag 7 oktober 1875 te Zwolle met Hendrik TIJDEMAN, kuiper (1875), geboren circa 1842 te Zwolle. {Hij was eerder gehuwd voor 1875 met Hendrina Geertruida van den BOSCH, overleden voor 1875.}
   12.  Hendrikje, dienstmeid te Twello (1850), geboren op vrijdag 8 november 1822 om 16:00 uur te Heerde (aangifte door: Derk HAGENDOORN (60 jr, dagloner) en Daniel EILANDER (55 jr, landbouwer).), overleden op vrijdag 20 januari 1899 te Ruinen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 27 april 1850 te Voorst (getuige(n): Hermanus HUISMAN (42 jr, winkelier), Bernardus PALASTES (49 jr, kledermaker), Evert Jan MOL (56 jr, landman), Willem Jan VAN ENTER (31 jr, polderontvanger)) met Hendrik Jan SEEGERS, 30 jaar oud, gepensioneerd militair (1850), geboren op vrijdag 10 maart 1820 te Zwolle, overleden op woensdag 18 januari 1899 te Ruinen (Dr) op 78-jarige leeftijd. In 1850 wonende te Terwolde (Gld). Zoon van Hendrik SEEGERS, kledermaker (1850), en Maria VADERS. {Hij was eerder gehuwd voor 1848 met Gesina BOEKHOLT, overleden op vrijdag 3 maart 1848.}
Uit het tweede huwelijk:
   13.  Aartje (Aaltje), arbeidster (1857), geboren op woensdag 28 december 1825 om 16:00 uur te Heerde (aangifte door: Gerrit GERRITSEN (77 jr, koopman) en Johannes DIKKESCHEI (55 jr, dagloner).), overleden op vrijdag 12 februari 1904 om 02:00 uur te Heerde op 78-jarige leeftijd (aangifte door: Jan FEITH (71 jr, arbeider) en Egbert STEENBERGEN (24 jr, landbouwer).), te haren huize in Wijk Asschendorp. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 13 mei 1857 te Heerde (getuige(n): Jacobus PLEITER (46 jr, veldwachter), Lambert DIJKSLAG (39 jr, arbeider), Johannes MONTIZAAN (34 jr, klompenmaker), Hendrik MONTIZAAN (25 jr, horologiemaker)) met Daniël (van de) RORIJE, 44 jaar oud, arbeider (1857), dagloner (1881), geboren op vrijdag 30 oktober 1812 te Assendorp (Heerde), overleden op dinsdag 8 februari 1881 te Heerde op 68-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jans RORIJE, landman, dagloner (1827), en Hendrikje ALBERS, landvrouw, arbeidster (1840).
   14.  Berend (zie VIIIk).
   15.  Steven, geboren op vrijdag 15 oktober 1830 om 22:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Martinus GERRITSEN (66 jr, dagloner) en Willem VAN PIJKEREN (72 jr, landbouwer), overleden op zaterdag 6 november 1830 om 01:00 uur te Heerde, 22 dagen oud. Aangevers zijn Verstinus Martinus GERRITSEN (66 jr, dagloner) en Jurrien HAGEDOORN (32 jr, dagloner).
   16.  Jacob (zie VIIIl).

VIIIh    Willem VISSER, boerenknecht (1833), arbeider (1840, 1861, 1866), landbouwer (1874), dagloner (1842, 1877), geboren op zondag 13 augustus 1809 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 27 augustus 1809 te Heerde, door den moeder zelve ten doop gehouden. Overleden op zondag 22 april 1877 om 08:00 uur te Heerde op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit van OENE (47 jr, dagloner) en Leendert van den BOSCH (37 jr, dagloner).), te zijnen huize in de Wijk Hoorn. Zoon van Aalbert Jans VISSER (zie VIIe) en Janna WILLEMS (van OLST).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op maandag 21 oktober 1833 te Zwollerkerspel met Gerridina Jansen NIJBROEK, 29 jaar oud, dienstmeid (1833), landbouwster te Heerde (1874), geboren op zondag 29 januari 1804 te Windesheim, overleden op vrijdag 16 november 1888 te Heerde op 84-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jansen NIJBROEK en Elizabeth Martens DUIM. In 1861 wonen ze in Heerde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert VISSCHER (zie IXq).
   2.  Fennigje VISSCHER, dienstmeid (1861), geboren op donderdag 28 januari 1836 te Zwollerkerspel, in een huis in Windesheim. Overleden op vrijdag 9 oktober 1908 om 23:00 uur te Heerde op 72-jarige leeftijd (aangifte door: Evert SONDORP (76 jr, arbeider) en Jan van de VRUGT (32 jr, gemeentebode).), te haren huize in de Wijk Wapenveld. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 27 april 1861 te Heerde (getuige(n): Joachim MONTIZAAN (41 jr, horologiemaker), johannes MONTIZAAN (38 jr, kleermaker), Gerrit Blezius BOLLEMAN (37 jr, timmerman) en Lubbertus MONTIZAAN (26 jr, horologiemaker)) met Hendrikus PALM, 22 jaar oud, arbeider (1861), dagloner (1876), landbouwer (1869, 1903, 1910), geboren op zondag 7 april 1839 te Heerde, overleden op zondag 21 februari 1915 te Heerde op 75-jarige leeftijd, zoon van Hendrik PALM, arbeider (1861), en Hendrika MEIJER.
   3.  Jan VISSCHER, boerenarbeider (1867, 1898), geboren circa 1838 te Zwollerkerspel, overleden op zaterdag 12 november 1898 te Westenholte.
Gehuwd op vrijdag 26 juli 1867 te IJsselmuiden met Gerritje EIBRINK, dienstmeid (1867), geboren circa 1842 te Oldebroek, dochter van Hendrik EIBRINK en Jannigje BOSMAN.
   4.  Elisabeth VISSCHER, geboren op vrijdag 11 september 1840 om 08:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Lambert DIJKSLAG (32 jr, arbeider) en Harm BOMHOF (26 jr, arbeider). Overleden op zondag 13 september 1840 om 04:00 uur te Heerde, 2 dagen oud. Aangevers zijn Lambert DIJKSLAG (32 jr, arbeider) en Harm BOMHOF (27 jr, arbeider).
   5.  Gerrit (zie IXr).
   6.  Hendrik, boerenknecht (1874), geboren op zaterdag 28 mei 1842 om 18:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Albert RORIJE (31 jr, dagloner) en Gerrit van ZALK (32 jr, timmerman).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 29 april 1875 te Kampen met Maria KONING BASTIAAN, dienstbode (1875), geboren circa 1853 te Wilsum, dochter van Hendrik KONING BASTIAAN en Hilligje ten HOEVE.

IXq    Albert VISSCHER, dagloner (1868, 1883, 1886) arbeider (1862, 1866, 1870, 1895, 1906), geboren op maandag 3 februari 1834 te Zwollerkerspel. Aangiftedatum, overleden op dinsdag 29 juni 1909 om 16:00 uur te Heerde op 75-jarige leeftijd (aangifte door: Dries VAN NOREL (37 jr, landbouwer) en Jan VAN DE VRUGT (32 jr, gemeentebode).), te zijnen huize in de Wijk Asschendorp. Zoon van Willem VISSER (zie VIIIh) en Gerridina Jansen NIJBROEK, dienstmeid (1833), landbouwster te Heerde (1874).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op woensdag 21 mei 1862 te Heerde met Elisabeth BLAAUWENOORT, 22 jaar oud, dienstmeid (1862), geboren op zondag 5 april 1840 te Veessen, overleden op maandag 26 juli 1869 om 09:00 uur te Heerde op 29-jarige leeftijd (aangifte door: Derk VAN OENE (65 jr, arbeider) en Jan Berend VAN DEN BOSCH (61 jr, landbouwer).), te haren huize in het Dorp. Dochter van Berend BLAAUWENOORT en Aaltje SCHUURMAN.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op zaterdag 6 februari 1886 te Heerde met Hendrikien BOER, dienstbode (1872), geboren rond 1842 te Kampen, overleden op zaterdag 11 november 1911 te Heerde, in de Wijk Assendorp. Dochter van Teunis Gerrits BOER, landman (1886), en Margretha ROZEBOOM, landvrouw (1886). {Zij was eerder gehuwd op donderdag 19 december 1872 te Kampen met Willem MEIJER, 36 jaar oud, boerenknecht (1872), arbeider (1885), geboren op dinsdag 12 januari 1836 te Heerde, overleden op maandag 9 maart 1885 te Heerde op 49-jarige leeftijd, zoon van Jan MEIJER en Janna Jas van de KOLK.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerritdina VISSER, geboren op zaterdag 22 november 1862 te Vorgten, overleden op zondag 26 mei 1895 om 22:00 uur te Heerde op 32-jarige leeftijd (aangifte door: Jan BOSWIJK (48 jr, arbeider) en Jan BIJSTERBOSCH (49 jr, arbeider).), te harer huis in de Wijk Markluiden. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zondag 6 mei 1883 te Heerde met Hendrik Jan TELLEGEN, 24 jaar oud, boerenarbeider (1883), geboren op zaterdag 26 maart 1859 te Heerde. In een huis in de wijk De Vosse, overleden op zondag 1 juli 1928 te Heerde op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan TELLEGEN, arbeider (1883), en Janna APOOL, arbeidster (1883). {Hij is later gehuwd na 1895 met Janneken BRINKHUIS.}
   2.  Berend Jan VISSER (zie Xae).
   3.  Willem, geboren op zondag 15 april 1866 om 19:00 uur te Heerde, in een huis in Assendorp. Getuigen bij de aangifte zijn Willem SMIT (34 jr, landbouwer) en Johannes DOCTER (28 jr, gemeentebode). Overleden op woensdag 25 april 1866 om 05:00 uur te Heerde, 10 dagen oud (aangifte door: Teunis BOSMAN (38 jr, arbeider) en Jannes MARTENS (27 jr, arbeider)).
   4.  Aaltje, geboren op zondag 15 april 1866 te Heerde, in haar huis in Assendorp. Overleden op zaterdag 2 mei 1868 om 13:00 uur te Heerde op 2-jarige leeftijd, te haren huize in Assendorp. Aangevers zijn Derk VAN OENE (64 jr, dagloner) en Berend VAN DEN BOSCH (60 jr, dagloner).
   5.  Aalt, geboren op dinsdag 10 november 1868 te Heerde, in Assendorp. Overleden op donderdag 16 juni 1870 om 06:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, in Assendelft. (Aangevers zijn Dirk VAN OENE (65 jr, landbouwer) en Berend VAN DEN BOSCH (63 jr, landbouwer).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Hendrika Alberdina, geboren op zaterdag 5 juni 1886 te Assendorp (Heerde), overleden op zaterdag 16 oktober 1954 te Heerde op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 15 september 1906 te Heerde met Gerrit ROEKE, arbeider (1906), geboren rond 1881 te Heerde, zoon van Hendrik ROEKE, arbeider (1906), en Johanna RORIJE.

Xae    Berend Jan VISSER, boerenknecht (1888), arbeider (1893, 1894, 1903, 1908), landbouwer (1927), geboren op woensdag 22 juni 1864 te Vorgten, overleden op dinsdag 24 februari 1942 te Zwolle op 77-jarige leeftijd. Woonachtig in Heerde en vermoedelijk in het ziekenhuis in Zwolle overleden. Zoon van Albert VISSCHER (zie IXq) en Elisabeth BLAAUWENOORT, dienstmeid (1862).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op donderdag 29 maart 1888 te Wilsum met Hilligje ten HOEVE, boerenmeid (1888), arbeidster (1893, 1894), geboren circa 1868 te Wilsum, overleden op vrijdag 9 april 1909 te Heerde, in de wijk Assendorp. Dochter van Dries ten HOEVE, arbeider, en Jentje BASTIAANNET.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op zaterdag 7 maart 1914 te Heerde met Johanna WAGENAAR, 57 jaar oud, geboren op donderdag 21 augustus 1856 te Hoornerveen (Heerde), overleden op zaterdag 13 november 1926 te Wolfheze op 70-jarige leeftijd, dochter van Lubbertus WAGENAAR en Janna SCHAKELAAR. {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 22 september 1883 te Heerde met Willem RUITER, 33 jaar oud, logementhouder, geboren op maandag 24 juni 1850 te Kolthoorn (Heerde), overleden op woensdag 22 januari 1913 te Hoornerveen (Heerde) op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan RUITER en Fennigje WATERKAMP.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Berendje, dienstbode (1908), geboren ca 1888 te Wilsum, overleden op vrijdag 23 september 1921 om 15:00 uur te Heerde. Aangevers zijn Timen BOSMAN (47 jr, landbouwer) en Albert DIJKSLAG (29 jr, landbouwer).
Gehuwd op zaterdag 29 februari 1908 te Heerde (getuige(n): Harmen UIJT DEN BOGAARD (70 jr), Aart VEERMAN (54 jr, landbouwer), Jan SMIT (41 jr, bierbottelaar) en Albert KOETZIER (32 jr, herbergier)) met Teunis EILANDER, 22 jaar oud, boerenknecht (1908), geboren op zondag 16 augustus 1885 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Aangeefster is Hinderina WIJNBERG (47 jr, vroedvrouw) i.v.m. afwezigheid van de vader bij de bevalling. getuigen bij de aangifte zijn Johannes DOCTER (46 jr, gemeentebode) en Jannes MARTENS (46 jr, veldwachter). Overleden > 1921. Hij woont ten tijde van zijn huwelijk in Olst. Zoon van Jan EILANDER, dagloner (1885), arbeider te Olst (1908), en Alberdina KLOESEMAN.
   2.  Jentje, geboren op vrijdag 19 september 1890 te Assendorp (Heerde), overleden op zondag 8 februari 1942 te Heerde op 51-jarige leeftijd.
   3.  Aaltje, geboren op dinsdag 1 november 1892 te Assendorp (Heerde), overleden op woensdag 8 februari 1893 om 02:00 uur te Heerde, 99 dagen oud, in een huis in de Wijk Asschendorp. Aangevers zijn Jacob DIJKSLAG (29 jr, arbeider) en Wicher WICHERS (27 jr, koopman).
   4.  Albert, geboren op dinsdag 19 december 1893 te Assendorp (Heerde), overleden op zondag 11 februari 1894 om 01:00 uur te Heerde, 54 dagen oud, in een huis in de Wijk Asschendorp. Aangevers zijn Klaas WICHERS (59 jr, koopman) en Eliemandus Petrus Adrianus ZWERES (29 jr, landbouwer).
   5.  Aaltje, geboren op donderdag 10 januari 1895 te Assendorp (Heerde), overleden op donderdag 6 augustus 1908 om 10:00 uur te Heerde op 13-jarige leeftijd, in een huis in de Wijk Asschendorp. Aangevers zijn Gerhardus VAN LEEUWEN (63 jr, landbouwer) en Aart VEERMAN (55 jr, landbouwer).
   6.  Dries, geboren op dinsdag 2 februari 1897 te Assendorp (Heerde), overleden op woensdag 27 mei 1903 om 14:00 uur te Heerde op 6-jarige leeftijd, in een huis in de Wijk Asschendorp. Aangevers zijn Gerhardus van LEEUWEN (58 jr, landbouwer) en Aart VEERMAN (49 jr, landbouwer).
   7.  Hendrik, geboren op zondag 8 januari 1899 te Assendorp (Heerde).
   8.  Albert, geboren op maandag 1 september 1902 te Assendorp (Heerde).
   9.  Dries, Boerenknecht (1927), geboren circa 1906 te Heerde.
Gehuwd op woensdag 28 september 1927 te Dalfsen met Janna van der VEEN, geboren circa 1906 te Dalfsen, dochter van Jan Willem van der VEEN en Gerridina van der VEEN.

IXr    Gerrit VISSER, boerenknecht te IJsselmuiden (1866), arbeider (1867, 1871), landbouwer (1874), dagloner (1874), geboren op zaterdag 28 mei 1842 om 23:30 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Albert RORIJE (31 jr, dagloner) en Gerrit van ZALK (32 jr, timmerman). Overleden op maandag 17 november 1890 te Heerde op 48-jarige leeftijd, zoon van Willem VISSER (zie VIIIh) en Gerridina Jansen NIJBROEK, dienstmeid (1833), landbouwster te Heerde (1874).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op vrijdag 7 december 1866 te Heerde (getuige(n): Johannes DOCTER (29 jr, gemeentebode), Jan VAN LOHUIZEN (46 jr, smid), Beert DE BRAKE (28 jr, landbouwer) en Evert LIEFERS (46 jr, landbouwer)) met Lena IJZERMAN, 29 jaar oud, arbeidster (1860, 1866), geboren op zaterdag 6 mei 1837 om 12:00 uur te Heerde (aangifte door: Dries BROUWER (37 jr, arbeider) en Aart VAN DE HOEVE (60 jr, arbeider).), in een huis in Wapenveld. Overleden op donderdag 26 februari 1874 om 18:00 uur te Heerde op 36-jarige leeftijd (aangifte door: Willem DROST (55 jr, landbouwer) en Jan LIEFERS (45 jr, landbouwer).), te haren huize in Wapenveld in het kraambed. Dochter van Steven IJZERMAN, arbeider (1837, 1860), landbouwer (1866, 1874 te Hattem), en Elsje Hendriks van der SCHEER. De echtelieden zijn door hun vorige huwelijken zwager en schoonzus van elkaar. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 29 december 1860 te Heerde (getuige(n): Joachim MONTIZAAN (40 jr, horlogemaker), Albert VAN TIMENS (40 jr, schoenmaker), Hendrik KAMPHUIS (34 jr, smid) en Gerrit DIJKSLAG (25 jr, arbeider)) met Jan EILANDER, 29 jaar oud, arbeider (1860), rietdekker (1865), geboren op donderdag 7 april 1831 te Heerde, overleden op donderdag 20 april 1865 te Heerde op 34-jarige leeftijd, zoon van Gerrit EILANDER, dekker (1863), en Janna KERS.}
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op zaterdag 19 september 1874 te Heerde (getuige(n): Evert LIEFERS (54 jr, landbouwer), Jan VAN LOHUIZEN (54 jr, smid), Gerrit Jan HOUTMAN (34 jr, voetbode), Wichers TEN HAVE (42 jr, herbergier)) met Lammertje EILANDER, 36 jaar oud, dienstmeid (1870), geboren op zaterdag 18 augustus 1838 om 03:00 uur te Heerde (aangifte door: Jurriën van DULLINK (51 jr, schoenmaker) en Jan KERS (29 jr, arbeider)), in een huis in de Wijk Wapenveld. Overleden na 1902, dochter van Gerrit EILANDER, dekker (1863), en Janna KERS. {Zij was eerder gehuwd op 31-jarige leeftijd op zaterdag 19 februari 1870 te Heerde (getuige(n): Johannes Jacobus VAN HEEKEREN (28 jr, Commies ter Secretarie), Johannes DOCTER (31 jr, gemeentebode), Daniël Gerrit HAVERKAMP (33 jr, winkelier) en Jan VAN LOHUIZEN (49 jr, smid)) met Albert van VELDE, 30 jaar oud, arbeider (1870), geboren op maandag 27 mei 1839 te Heerde, overleden voor 1874 te Heerde, zoon van Berend van VELDE, arbeider (1847), en Fennigje BORSTENBROEK.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  (levenloos meisje), geboren op zondag 29 december 1867 te Heerde, overleden op zondag 29 december 1867 om 15:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in Wapenveld. Aangevers zijn Derk KLUIVER (29 jr, arbeider) en Johannes DOCTER (29 jr, bode).
   2.  (levenloos jongen), geboren op woensdag 27 september 1871 te Heerde, overleden op woensdag 27 september 1871 om 01:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in Wapenveld. Aangevers zijn Jacobus PLEITER (59 jr, veldwachter) en Jan Garritsen van LEEUWEN (47 jr, landbouwer).
   3.  Willem, geboren 2-1874 te Heerde, overleden op woensdag 18 maart 1874 om 11:00 uur te Heerde, in Wapenveld. Aangevers zijn Lammert DOORNINK (44 jr, landbouwer) en Jan BRINKHUIS (40 jr, landbouwer).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Gerrit Willem (zie Xaf).

Xaf    Gerrit Willem VISSER, arbeider (1902), geboren op zaterdag 26 juni 1875 te Heerde, overleden na 1912, zoon van Gerrit VISSER (zie IXr) en Lammertje EILANDER, dienstmeid (1870).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 16 augustus 1902 te Heerde (getuige(n): Jan OLTHUIS (55 jr, arbeider, oom bruid), Harmen UIJT DEN BOGAARD (63 jr, herbergier), Johannes DOCTER (63 jr, gemeentebode), Roelof Cornelius VAN DE PUT (55 jr, zonder beroep)) met Evertje OLTHUIS, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 6 juli 1878 te Heerde, dochter van Derk OLTHUIS, arbeider (1902), en Hendrikje PORT, arbeidster (1902).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren november 1902 te Heerde, overleden op dinsdag 16 december 1902 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Hendrikus van SLEEN (69 jr, arbeider) en Berend van DIEREN (24 jr, arbeider).

VIIIi    Jan VISSER, arbeider (1842), vrachtrijder (1870, 1874), landbouwer (1849, 1853, 1876), geboren op woensdag 12 december 1810 te Heerde, gedoopt (ND) op zondag 16 december 1810 te Heerde (getuige(n): Margje VISSER), overleden op zaterdag 6 oktober 1888 te Heerde op 77-jarige leeftijd, zoon van Aalbert Jans VISSER (zie VIIe) en Janna WILLEMS (van OLST).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op zaterdag 7 mei 1842 te Heerde met Janna BOSMAN, 27 jaar oud, dienstmeid (1842), landbouwster (1876), geboren op vrijdag 23 december 1814 te Vaassen, overleden op zondag 26 september 1886 te Heerde op 71-jarige leeftijd, dochter van Wicher BOSMAN, arbeider (1842), en Willempje van TONGEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (zie IXs).
   2.  Albert (zie IXt).
   3.  Wicher (zie IXu).
   4.  Gerrit (zie IXv).
   5.  Johannes, geboren op dinsdag 10 augustus 1852 om 22:30 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van den GALL ( 78 jr, ontvanger) en Jurrien HAGEDOORN (54 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 20 april 1853 om 11:00 uur te Heerde, 253 dagen oud, in een huis in het dorp. Aangevers zijn Egbert KEIJZER (71 jr, arbeider) en Egbert van de WETERING (33 jr, landbouwer).
   6.  Jannes, landbouwer (1880), geboren op dinsdag 10 augustus 1852 om 22:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van den GALL ( 78 jr, ontvanger) en Jurrien HAGEDOORN (54 jr, landbouwer). Overleden op donderdag 18 maart 1880 om 17:00 uur te Heerde op 27-jarige leeftijd, te zijnen huize in de Kenterstraat. Aangevers zijn Derk POST (44 jr, postbode) en Teunis JONKER (31 jr, arbeider). Hij blijft ongehuwd.

IXs    Jan Willem VISSER, boerenknecht (1870), landbouwer (1871, 1874, 1876, 1898), vrachtrijder (1898), geboren ca 1843 te Epe, overleden op woensdag 21 maart 1923 te Raalte, zoon van Jan VISSER (zie VIIIi) en Janna BOSMAN, dienstmeid (1842), landbouwster (1876).
Gehuwd op maandag 31 oktober 1870 te Heerde met Willemina HEKKERT, geboren ca 1849 te Diepenveen, overleden op vrijdag 18 september 1908 te Raalte, dochter van Lambertus HEKKERT, landbouwer (1870), en Hendrika NIJMEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op woensdag 11 oktober 1871 om 23:00 uur te Heerde, in Markluiden. Getuigen bij de aangifte zijn Harm Hendrik BUNTE (33 jr, landbouwer) en Johannes DOCTER (33 jr, gemeentebode). Overleden op vrijdag 8 december 1871 om 03:00 uur te Heerde, 58 dagen oud, in Markluiden. Aangevers zijn Roelof BIJSTERBOSCH (41 jr, landbouwer) en Harm Hendrik BUNTE (35 jr, landbouwer).
   2.  Jan (zie Xag).
   3.  (levenloos meisje), geboren op vrijdag 30 januari 1874 te Heerde, overleden op vrijdag 30 januari 1874 om 16:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in Markluiden. Aangevers zijn Albert FRANSEN (44 jr, landbouwer) en Roelof BIJSTERBOSCH (43 jr, landbouwer).
   4.  Hendrika, geboren op woensdag 20 januari 1875 te Markluiden (Heerde).
   5.  Johannes, geboren op maandag 8 mei 1876 te Markluiden (Heerde), overleden op zaterdag 18 november 1876 om 07:00 uur te Heerde, 194 dagen oud, in Markluiden. Aangevers zijn Albert FRANSEN (47 jr, landbouwer) en Roelof BIJSTERBOSCH (46 jr, landbouwer).

Xag    Jan VISSER, landbouwer (1898), geboren op vrijdag 18 oktober 1872 om 07:00 uur te Heerde, in een huis in Markluiden. Getuigen bij de aangifte zijn Roelof BIJSTERBOSCH (42 jr, landbouwer) en Wicher ten HAVE (40 jr, landbouwer). Overleden 1922 te Raalte, zoon van Jan Willem VISSER (zie IXs) en Willemina HEKKERT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 22 januari 1898 te Olst met Antje WIJNHOLT, geboren circa 1869 te Olst, overleden op maandag 2 oktober 1939 te Raalte, dochter van Jan WIJNHOLT, daghuurder (1898), en Maria van BRUMMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem, mandenmaker (1932), geboren circa 1902 te Raalte.
Gehuwd op zaterdag 4 juni 1932 te Raalte met Anna ROELOFS, dienstbode (1932), geboren circa 1899 te Raalte, dochter van Jan ROELOFS en Gerardina Joanna HUISMAN.
   2.  Maria, dienstbode (1927), geboren circa 1906 te Raalte.
Gehuwd op donderdag 7 april 1927 te Deventer met Hendrik RUITENBEEK, fabrieksarbeider (1927), geboren circa 1905 te Deventer, zoon van Hendrik RUITENBEEK en Hendrika Everdina ZURINK.

IXt    Albert VISSER, vrachtrijder (1874, 1875, 1881), landbouwer (1893), geboren op dinsdag 15 oktober 1844 om 22:00 uur te Heerde (aangifte door: Warner VEENHUIZEN (54 jr, landbouwer) en Gerrit STIJF (65 jr, arbeider).), overleden op vrijdag 14 april 1893 om 09:00 uur te Heerde op 48-jarige leeftijd (aangifte door: Willem VELS (72 jr, vrachtrijder) en Gerhardus HOLTKAMP (46 jr, rijksveldwachter).), te zijnen huis in de Kerkstraat. Zoon van Jan VISSER (zie VIIIi) en Janna BOSMAN, dienstmeid (1842), landbouwster (1876).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 29 april 1873 te Heerde met Derkje ORDELMAN, 27 jaar oud, geboren op maandag 2 februari 1846 te Vorgten, overleden op zondag 13 maart 1932 te Heerde op 86-jarige leeftijd, dochter van Berend ORDELMAN en Willemina HARENS. {Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op vrijdag 31 augustus 1894 te Heerde met Willem FIKS, 56 jaar oud, geboren op maandag 15 januari 1838 te Heerde, overleden op vrijdag 12 januari 1900 te Vaassen op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit FIKS en Hendrikje BOEVE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op zondag 17 mei 1874 te Heerde, overleden op woensdag 16 september 1874 om 22:00 uur te Heerde, 122 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Derk POST (39 jr, postbode) en Aart IJZERMAN (32 jr, vrachtrijder).
   2.  (levensloos jongen), geboren op zondag 1 augustus 1875 te Heerde, overleden op zondag 1 augustus 1875 om 18:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Daniël DOCTER (44 jr, landbouwer) en Willem FIKS (38 jr, wegwerker).
   3.  Johanna, Mutsennaaister (1942), geboren op donderdag 15 maart 1877 te Heerde, overleden op zondag 6 december 1942 te Heerde op 65-jarige leeftijd.
   4.  Willemina, geboren op dinsdag 8 oktober 1878 te Heerde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 30 mei 1903 te Heerde met Marinus BIJSTERBOSCH, 22 jaar oud, geboren op woensdag 18 augustus 1880 te Horsthoek (Heerde), overleden op dinsdag 5 maart 1946 te Heerde op 65-jarige leeftijd, zoon van Arent BIJSTERBOSCH en Johanna LUNENBERG.
   5.  Jan, geboren op vrijdag 14 november 1879 te Heerde, overleden op zaterdag 15 januari 1881 om 19:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, te zijnen huize in de Kenterstraat. Aangevers zijn Daniël DOCTER (49 jr, landbouwer) en Harmen de GRAAF (26 jr, dagloner).
   6.  Berend, geboren op zondag 26 februari 1882 te Heerde, overleden op zondag 15 oktober 1882 te Heerde, 231 dagen oud.
   7.  Jansje, geboren op zondag 17 mei 1885 te Heerde, overleden op vrijdag 31 december 1886 te Heerde op 1-jarige leeftijd.

IXu    Wicher VISSER, arbeider (1876), landbouwer (1906, 1920), geboren op donderdag 10 juni 1847 om 02:00 uur te Heerde (aangifte door: Albert VISSER (75 jr, arbeider) en Evert Jan APELDOORN (32 jr, timmerman).), in een huis aan de Kentelstraat. Overleden op donderdag 28 februari 1929 om 02:00 uur te Heerde op 81-jarige leeftijd (aangifte door: Reinder Roelof van LEEUWEN (45 jr, landbouwer) en Arend Jan KEIZER (45 jr, landbouwer).), zoon van Jan VISSER (zie VIIIi) en Janna BOSMAN, dienstmeid (1842), landbouwster (1876).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 12 augustus 1876 te Heerde met Geesje van LOHUIZEN, 28 jaar oud, geboren op dinsdag 30 mei 1848 te Heerde, overleden op woensdag 20 april 1932 te Heerde op 83-jarige leeftijd, dochter van Koendert van LOHUIZEN, landbouwer (1876), en Lamberdina NIEMEIJER, landbouwster (1876).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, landbouwer (1906), geboren op zondag 26 november 1876 te Markluiden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 6 oktober 1906 te Heerde met Janna KOOPMAN, geboren ca 1882 te Heerde, dochter van Jan KOOPMAN, voerman (1906), en Aaltje IJZERMAN.
   2.  Dirk, geboren op zondag 9 februari 1879 te Markluiden.
   3.  Johannes, geboren op vrijdag 20 mei 1881 te Markluiden.
   4.  Dirkje, geboren op donderdag 19 juni 1884 te Markluiden.
   5.  Koendert, geboren op donderdag 19 juni 1884 te Markluiden.
   6.  Jannetje, geboren op zondag 20 februari 1887 te Markluiden, overleden op zaterdag 30 juli 1983 te Heerde? op 96-jarige leeftijd.
   7.  Hendrik Jan (zie Xah).

Xah    Hendrik Jan VISSER, arbeider (1920), fabrieksarbeider (1929), geboren op donderdag 10 oktober 1889 te Markluiden, zoon van Wicher VISSER (zie IXu) en Geesje van LOHUIZEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 20 maart 1920 te Heerde met Johanna van LOHUIZEN, 21 jaar oud, geboren op zondag 31 juli 1898 te Zuppelt (Heerde), dochter van Koendert van LOHUIZEN, arbeider (1920), en Grietje BOEVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna, geboren april 1928 te Heerde, overleden op vrijdag 22 maart 1929 om 15:00 uur te Heerde. Aangevers zijn Gerrit BIJSTERBOSCH (48 jr, landarbeider) en Hendrik Arend KAMPHUIS (30 jr, landarbeider),.

IXv    Gerrit VISSER, arbeider (1874), vrachtrijder (1891, 1894), geboren op woensdag 19 december 1849 om 07:00 uur te Heerde (aangifte door: Tijmen van ARK (28 jr, bakker) en Johannes DIKKESCHEI (79 jr, arbeider).), in een huis aan de Strate. Overleden op zondag 19 januari 1930 te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie VIIIi) en Janna BOSMAN, dienstmeid (1842), landbouwster (1876).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op zaterdag 6 juni 1874 te Heerde met Aartje van DIJK, 22 jaar oud, geboren op donderdag 6 november 1851 te Heerde, overleden op donderdag 30 januari 1890 te Heerde op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan van DIJK, timmerman (1874), en Bertje SCHOONDERBEEK.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op zaterdag 8 augustus 1891 te Heerde met Aaltje van VELZEN, geboren ca 1847 te Heerde, overleden op vrijdag 6 oktober 1922 te Heerde, dochter van Berend van VELZEN en Fennigje VOSSENBROEK. {Zij was eerder gehuwd op zaterdag 29 december 1866 te Heerde met Harmen HORST, geboren circa 1830 te Heerde, overleden <= 1891 te Heerde, zoon van Jan HORST en Everdje Gerrits BOSCH. Met het huwelijk wordt een kind gewettigd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Janna, geboren op vrijdag 4 december 1874 te Heerde.
   2.  Bartje, geboren op donderdag 9 maart 1876 te Heerde.
   3.  Jan, geboren op zaterdag 10 november 1877 te Heerde.
   4.  Jannetje, geboren op zaterdag 4 oktober 1879 te Heerde, overleden op zondag 17 juli 1960 te Zaandam op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 30 november 1911 te Amsterdam met Klaas POEZE, 43 jaar oud, onderwijzer en huisleraar, geboren op donderdag 19 november 1868 te Hindeloopen, overleden op vrijdag 14 maart 1947 te Zaandam op 78-jarige leeftijd, zoon van Albert POESE (POUSE) en Lolke de BOER.
   5.  Gerrit (zie Xai).
   6.  Aartje, geboren op dinsdag 1 december 1885 te Heerde, overleden op donderdag 22 maart 1894 om 09:00 uur te Heerde op 8-jarige leeftijd, in een huis in het dorp. Aangevers zijn Jannes MARTENS (55 jr, veldwachter) en Jan Willem van het LINDENHOUT (47 jr, brievengaarder).
   7.  Gerritje, geboren op maandag 4 maart 1889 te Heerde.

Xai    Gerrit VISSER, slagersknecht, geboren op vrijdag 20 mei 1881 te Het Veen (Heerde), zoon van Gerrit VISSER (zie IXv) en Aartje van DIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 21 november 1903 te Epe met Johanna ter HAAR, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 22 april 1881 te Epe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bertha Johanna, geboren op donderdag 26 september 1901 te Epe.
   2.  Gerrit (zie XIq).
   3.  Aaltje.

XIq    Gerrit VISSER, boerenknecht, geboren op vrijdag 28 september 1906 te Wijhe, overleden op donderdag 14 september 1995 op 88-jarige leeftijd, begraven te Emst, zoon van Gerrit VISSER (zie Xai) en Johanna ter HAAR.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 4 mei 1929 te Heino met Gerrigje ROESINK, 19 jaar oud, geboren op vrijdag 28 januari 1910 te Raalte, overleden op woensdag 10 oktober 1990 op 80-jarige leeftijd, begraven te Emst.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan, geboren mei 1934 te Epe, overleden op maandag 17 september 1934 te Emst.
   2.  Bartus, geboren november 1947 te Epe, overleden op zondag 7 maart 1948 te Apeldoorn.

VIIIj    Harmen VISSER, boerenknecht (1843), arbeider (1846), geboren op vrijdag 28 augustus 1812 om 02:00 uur te Heerde (aangifte door: Jan van NOOREL (55 jr, koopman) en Willem COENZES (62 jr, dagloner).), in een huis in het Dorp. Overleden op zondag 1 februari 1891 te Heerde op 78-jarige leeftijd, zoon van Aalbert Jans VISSER (zie VIIe) en Janna WILLEMS (van OLST).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op zaterdag 27 mei 1843 te Heerde (getuige(n): Jan VAN ARK (56 jr, bakker), Warner VEENHUIZEN (53 jr, tapper), Gerrit Hendriks VAN ZALK (33 jr, timmerman) en Gerhardus VEENHUIZEN (24 jr, landbouwer)) met Berendina BESSELS, 25 jaar oud, dienstmeid (1843), arbeidster (1844), geboren op vrijdag 25 juli 1817 te Veessen, overleden op vrijdag 5 april 1844 te Vorchten op 26-jarige leeftijd. Buitenechtelijk kind. Gewettigd door het huwelijk van haar moeder op 16 februari 1820 te Heerde. Dochter van Egbert BESSELS, arbeider te Heerde (1843), en Hendrina de WEERT.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op woensdag 15 april 1846 te Heerde met Gezina van de WETERING, 36 jaar oud, arbeidster (1846), geboren op donderdag 21 september 1809 te Heerde, gedoopt op zondag 1 oktober 1809 te Heerde, overleden op zaterdag 9 september 1882 te Horsthoek (Heerde) op 72-jarige leeftijd, dochter van Jan Toons van de WETERING en Willemina EGBERTS, arbeidster (1846).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, geboren op donderdag 29 februari 1844 om 07:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Berend ORDELMAN (36 jr, schoenmaker) en Warner VEENHUIZEN (54 jr, landbouwer). Overleden op vrijdag 30 januari 1846 om 18:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jurrien HAGEDOORN (48 jr, arbeider) en Egbert van de WETERING (26 jr, arbeider).

VIIIk    Berend VISSER, landbouwer (1881), bouwknecht (1882), arbeider (1869, 1896), geboren op vrijdag 20 maart 1829 om 17:00 uur te Heerde (aangifte door: Derk HAGEDOORN (65 jr, dagloner) en Berend van DIJK (77 jr, dagloner).), overleden op dinsdag 28 april 1896 om 18:00 uur te Heerde op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Willem ZANDBERGEN (57 jr, arbeider) en Albert Jan van de VRUGT (23 jr, arbeider).), te zijner huis in de Kenterstraat. Zoon van Aalbert Jans VISSER (zie VIIe) en Grietje HOEKERT, dienstmeid (1825), arbeidster (1855).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op zaterdag 30 januari 1869 te Heerde (getuige(n): Jan VAN EGTEREN (44 jr, koetsier), Herhard KLEIN KRANENBURG (29 jr, tuinman). Aart van de PUT (60 jr, veldwachter) en Johannes DOCTER (30 jr, gemeentebode)) met Johanna van LOGHEM, 33 jaar oud, dienstmeid (1869), geboren op donderdag 11 juni 1835 om 23:00 uur te Epe (aangifte door: Andries VAN DE BELD (62 jr, radmaker) en Johannes DURAND (44 jr, schilder)), overleden op woensdag 22 juni 1881 te Heerde op 46-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van LOCHEM, dagloner (1835), arbeider, en Hermina van NOOREL, arbeidster.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op vrijdag 13 januari 1882 te Heerde (getuige(n): Jan VISSER (71 jr, vrachrijder, broer), Gerrit VISSER (32 jr, landbouwer, neef), Jan VAN DIJK (57 jr, timmerman) en Gerhard KLEIN KRANENBURG (42 jr, timmerman)) met Geertje de WILDE, 47 jaar oud, geboren op zaterdag 27 december 1834 om 20:00 uur te Oene (aangifte door: Eimbert KAMPHUIS (58 jr, landbouwer) en Dirk KONIJNENBERG (31 jr, tapper)), overleden na 1896 te naw Heerde, dochter van Mijnt de WILDE, dagloner (1834), landman (1882), en Gerrigje KAMPHUIS, landvrouw (1882). {Zij was eerder gehuwd voor 1858 te naw Heerde met Willem STOKKING, overleden op maandag 6 september 1858 te Heerde. Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 29 oktober 1859 te Heerde met Jan van TRIEST, geboren circa 1816 te Epe, overleden op zaterdag 2 november 1878 te Heerde, zoon van Gerrit van TRIEST en Hendrikje Jans VLIM.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit (zie IXw).
   2.  Alberta Willemina, geboren circa 1874 te Heerde.
Gehuwd op vrijdag 19 augustus 1898 te Oldebroek met Fredrik Reinier GARRETSEN, geboren circa 1872 te Oldebroek, zoon van Fredrik Wilhelm GARRETSEN en Reindje EELTINK.
   3.  Aaltje, geboren rond 1876 te Heerde, overleden op vrijdag 8 februari 1878 om 03:00 uur te Heerde, in een huis in het Dorp. Aangevers zijn Jan VAN DIJK (53 jr, timmerman) en Gerhard KLEIN KRANENBURG (38 jr, tuinman).
   4.  (levensloos meisje), geboren op woensdag 22 juni 1881 te Heerde, overleden op woensdag 22 juni 1881 om 07:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Wijk den Bonenburg. Aangevers zijn Gerhard KLEIN KRANENBURG (41 jr, tuinman) en Harmen LINDEBOOM (39 jr, landbouwer).

IXw    Gerrit VISSER, Timmerman (1899, 1914), geboren op woensdag 13 september 1871 te Heerde. Aangiftedatum. Zoon van Berend VISSER (zie VIIIk) en Johanna van LOGHEM, dienstmeid (1869).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 6 mei 1899 te Heerde met Roelofje JONKER, dienstmeid (1899), geboren ca 1877 te Heerde, dochter van Teunis JONKER, arbeider (1899), en Klasina DRAAIJER, arbeidster (1899).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren ca 1910 te naw Heerde, overleden op donderdag 5 februari 1914 om 16:00 uur te Heerde. Aangevers zijn Hendrik BERGHORST (48 jr, arbeider) en Hendrik van der WAL (25 jr, metselaar).

VIIIl    Jacob VISSER, boerenknecht (1860), arbeider (1869), schoenmaker (1898, 1907), geboren op zaterdag 13 september 1834 om 20:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jan WONINK (65 jr, dagloner) en Jannes OLTHUIS (61 jr, dagloner). Overleden op dinsdag 5 februari 1907 om 11:30 uur te Hattem op 72-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 249. Aangevers zijn zijn zoon Albert VISSER (37 jr, polderjongen) en Evert BORGMEIJER (45 jr, arbeider). Zoon van Aalbert Jans VISSER (zie VIIe) en Grietje HOEKERT, dienstmeid (1825), arbeidster (1855).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 9 februari 1860 te Hattem (getuige(n): Pauwel EIJKELBOOM (38 jr, arbeider, broer te Oldebroek), Teunis EIJKELBOOM (26 jr, arbeider, broer te Oldebroek), Berend DE HAAN (30 jr, schoenmaker) en Frans KLOK (60 jr, metselaar)) met Jantjen EIJKELBOOM, 31 jaar oud, geboren op vrijdag 25 juli 1828 om 18:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 45. Getuigen bij de aangifte zijn Jan Post van OGTROP (47 jr, dagloner) en Peter WAGENBURG (41 jr, korenmolenaar te Oldebroek). Overleden op zondag 18 december 1898 om 07:00 uur te Hattem op 70-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 176. De aangevers zijn haar echtgenoot en Jonas DALHUISEN (61 jr, klompenmaker). Dochter van Dirk EIJKELBOOM, landbouwer (1828), en Dina WILDEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina, geboren op vrijdag 21 augustus 1863 om 04:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 5. Getuigen bij de aangifte zijn haar ooms Geerlig EIKELBOOM (37 jr, arbeider) en Teunis EIJKELBOOM (30 jr, arbeider). Overleden op vrijdag 19 april 1901 om 02:00 uur te Hattem op 37-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk B nr. 119. Aangevers zijn haar echtgenoot en Bernardus STEENMAN (48 jr, tapper).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 21 januari 1885 te Hattem (getuige(n): Gerrit WIESSENBERG (43 jr, arbeider, oom bruidegom), Gerrit WIJNEN (55 jr, arbeider, oom bruidegom), Geerlig EIJKELBOOM (58 jr, arbeider, oom bruid) en Teunis EIJKELBOOM (51 jr, arbeider, oom bruid)) met Gerrit WIESSENBERG, 24 jaar oud, arbeider (1885, 1901), zonder beroep (1932), geboren op zondag 9 september 1860 om 11:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Jan BASTIANI (67 jr, dagloner) en Asje van de STEEGE (39 jr, dagloner). Overleden op woensdag 3 augustus 1932 om 11:00 uur te Hattem op 71-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk B nr. 186. Aangevers zijn Jan BROUWER (57 jr, winkelier) en Jan BARTELS (24 jr, ambtenaar ter secretarie). Zoon van Harmen WIESSENBERG, dagloner (1860), arbeider (1885), en Elizabeth WIJNE, dagloonster (1860).
   2.  Albert, polderjongen (1907), geboren op dinsdag 2 februari 1869 om 05:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 97. Getuigen bij de aangifte zijn Egbert van DIEPEN (62 jr, karreman) en Jan Hendrik van HULST (38 jr, karreman). Overleden > 1907.

VIe    Sarris Stevens VISSCHER, gedoopt (NG) op vrijdag 21 maart 1721 te Heerde, overleden op dinsdag 17 november 1801 te Heerde op 80-jarige leeftijd, begraven op maandag 23 november 1801 te Heerde. Op Pinksteren 1764 op belijdenis aangenomen. Zoon van Steven Herms VISSCHER (zie Vd) en Geertje JANS.
Ondertrouwd (1) op zondag 28 februari 1751 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 21 maart 1751 te Heerde (NG) met Hendrikje JACOBS, overleden voor 1767, "Zarris Stevens Visscher J:M: en Hendrikje Jacobs J:D: beiden alhier".
In 1751 kopen ze van zijn broer en schoonzus Harmen Stevens VISSER en Trijntje JANS een huis, hof en een hoekje land in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 200. Ook in 1751 kopen ze van Gerrit VISSER een akkertje zaailand (in de lege Enk) in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 100.
In 1752 kopen ze van Gerrit RYX en Gerrigje GERRITS in erfkoop een weiland ´de Marse´ in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 250.
In 1759 verkopen ze aan Henrik HERMS een erfportie ongereed goed in het kerspel Heerde ter waarde van f 200.
In 1755 ruilverkavelen ze met Roelof BEERNTS en Geertruid van INGEN 2 1/2 en 3/4 morgen hooiland in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 100.
Ondertrouwd (2) op zaterdag 20 juni 1767 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op zondag 5 juli 1767 te Heerde (NG) met Grietjen Gerrits WATERKAMP, geboren ca 1739 te naw Heerde, overleden op zaterdag 26 februari 1814 om 19:00 uur te Heerde, in het huis nr. 45 in het dorp Heerde. Aangevers zijn de buren Hendrik VAN TONGEREN en Maas VAN APELDOORN. Begraven op woensdag 2 maart 1814 te Heerde. Nalatende 2 kinderen. Dochter van Gerrit TEUNIS en N. N.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Steven, gedoopt (NG) op zondag 6 februari 1752 te Heerde, overleden voor 1762 te Heerde.
   2.  Geertjen Sarris (Sennes) VISSER, geboren op zondag 20 mei 1753 te Heerde, overleden op dinsdag 19 juli 1814 om 22.00 uur te Hattem op 61-jarige leeftijd. Overleden in het huis in Wijk A nr. 84 in den Kerkstraat. Aangevers zijn de buren Jan MULLER (28 jr, landbouwer) en Daniel van GALEN (46 jr, schoenlapper).
Ondertrouwd op zaterdag 30 september 1775 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 22 oktober 1775 te Hattem (NG), "Jan Jansz Ruiter J:M: van Hattem en Geertje Sarries Visser J:D: van Heerde beide hier woonachtig". Echtgenoot is Jan Jansen RUITER, bouwman, geboren te naw Hattem, overleden < 7-1814, "Den 30. Sept 1775 zijn te Hattem ingeschreven Jan Jansen Ruiter J:M: van Hattem en Geertje Sarris Visser J:D: van Heerde. Met attest gaan trouwen in Hattem den 22 Oct. 1775". (Trouwboek Heerde. RAG: DTB 880-8/9).
   3.  Jacob Sarris, gedoopt op zondag 9 februari 1755 te Heerde.
   4.  Gerritjen, gedoopt op zondag 4 april 1756 te Heerde, overleden voor 1759 te Heerde.
   5.  Gerritjen Sarris, gedoopt op zondag 4 maart 1759 te Heerde.
   6.  Steven Sarris VISSER, gedoopt (NG) op zondag 14 maart 1762 te Heerde.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Aaltjen Sarris VISSER, gedoopt (NG) op maandag 4 april 1768 te Heerde, overleden op donderdag 1 november 1827 om 04:00 uur te Heerde op 59-jarige leeftijd. Aangevers zijn Derk Gerrits VAN DER SCHEER (50 jr, landbouwer) en Arend WONINK (26 jr, landbouwer). Zij blijft ongehuwd.
   8.  Willempjen Sarris, geboren op woensdag 20 juli 1774 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 24 juli 1774 te Heerde (getuige(n): Aaltjen GERRITS), overleden op zondag 9 mei 1841 om 22:00 uur te Heerde op 66-jarige leeftijd, te haren huize in de buurt Wapenveld. Aangevers zijn Hermannus BOEVE (46 jr, arbeider) en Willem DOORNINK (46 jr, landbouwer). Ze blijft ongehuwd.

Ve    Sarris Herms VISSCHER, geboren te Wapenveld, gedoopt op vrijdag 27 oktober 1684 te Heerde, "Op Paaschen 1743 is ouderling geworden Zarris Visscher in plaats van Hulshoff. Zarris Visscher indispoost zijnde heeft zijn commissie na de classis te Hattem overgegeven aan Steven Jans Wijnolds als oudste ouderling, dat van de leden des Kerkeraads goedgeleurd is geworden". (RAG: DTB 225/1), zoon van Herman (Harmen) Jansen VISSCHER (zie IVb) en Aeltien (Aaltjen) SARRIS.
Ondertrouwd op zaterdag 23 november 1715 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op zondag 15 december 1715 te Heerde (NG), "Sarris Herms Visscher J:M: te Wapenveld en Margaretha Willems J:D: in Merklant beide onder Heerde." met Margaretha (Grietje) (WILLEMS) LUBBERS, 28 jaar oud, gedoopt op woensdag 5 november 1687 te Heerde. Jongedochter in Merklant. Dochter van Willem LUBBERTS en Giesbertjen WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Serrijs (zie VIf).
   2.  Hendrik Sarris, gedoopt (NG) op donderdag 1 januari 1722 te Heerde, overleden voor 1727 te naw Heerde.
   3.  Aaltje Sarris, gedoopt op zondag 23 april 1724 te Heerde, {nog geen ´harde bewijzen´ gevonden dat zij inderdaad zijn kind is}. Op Christmis 1746 aangenomen als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde (RAG: DTB 876-279/19).
   4.  Henrik Sarris (zie VIg).
   5.  Gijsbertjen Sarris, gedoopt op zondag 1 april 1731 te Heerde NG, overleden op maandag 26 augustus 1805 te Heerde op 74-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 31 augustus 1805 te Heerde. In 1752 als lidmaat aangenomen (RAG: DTB 876-285/6).
Ondertrouwd op vrijdag 4 maart 1757 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 27 maart 1757 te Heerde (NG) met Albert Jans KEISER, 26 jaar oud, gedoopt (NG) op zondag 17 september 1730 te Heerde, overleden op zaterdag 19 september 1807 te Heerde op 77-jarige leeftijd. Nalatende 4 kinderen. Begraven op woensdag 23 september 1807 te Heerde, zoon van Jan Claassen KEIJSER en Hendrikje CLAAS, "Albert Jans Keiser J:M: en Gijsbertje Zarris Visscher J:D: beide alhier".

VIf    Herman Serrijs VISSCHER, gedoopt (NG) op zondag 21 januari 1720 te Heerde, "Op Michelij (= september) 1741 aangenomen als lidmaat (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-276/14). Zoon van Sarris Herms VISSCHER (zie Ve) en Margaretha (Grietje) (WILLEMS) LUBBERS.
Ondertrouwd op zaterdag 5 februari 1757 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op zondag 27 februari 1757 te Heerde (NG), "Herman Visscher J:M: en Geertje van Emst J:D: beide alhier". Echtgenote is Geertien Jans van EMST, 22 jaar oud, gedoopt op zaterdag 18 december 1734 te Heerde, jongedochter van Heerde. Dochter van Jan van EMST en Catharina van APELDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zarris, gedoopt (NG) op zondag 18 maart 1759 te Heerde.
   2.  Grietjen, gedoopt (NG) op zondag 3 augustus 1760 te Heerde.
   3.  Catarina VISSER, gedoopt (NG) op zondag 28 februari 1762 te Heerde, overleden op woensdag 21 december 1836 om 01:00 uur te Heerde op 74-jarige leeftijd. Aangevers zijn haar buren Gerrit van de VOSSE (48 jr, landbouwer) en Jan BOEVE (41 jr, landbouwer). Ze blijft ongehuwd.
   4.  Sarris (Serris) VISSER (zie VIIf).
   5.  Jan VISSER (zie VIIg).

VIIf    Sarris (Serris) VISSER, smid te Terwolde (1829), zonder (1843), geboren op vrijdag 17 februari 1764 te Heerde, overleden op vrijdag 18 maart 1853 te Terwolde op 89-jarige leeftijd. In overlijdensakte worden Saris VISSER en Janna RAKHORST als ouders genoemd. Zoon van Herman Serrijs VISSCHER (zie VIf) en Geertien Jans van EMST.
Gehuwd voor de kerk te naw Epe met Jenneken STUKKERS (STOKKERS), geboren circa 1765 te Neede, overleden op maandag 6 mei 1839 te Terwolde. In haar overlijdensakte staat haar familienaam als STOKKERS vermeld. Dochter van Jan STUKKERS (STOKKERS) en Geertruij SCHOLTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie VIIIm).
   2.  Berend (zie VIIIn).

VIIIm    Jan VISSER, smid (1828), ijzersmid (1843), geboren op zondag 15 januari 1804 te Terwolde, overleden op zondag 8 september 1867 te Wilp (Voorst) op 63-jarige leeftijd, zoon van Sarris (Serris) VISSER (zie VIIf) en Jenneken STUKKERS (STOKKERS).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op maandag 27 oktober 1828 te Deventer met Janna MENOP, 32 jaar oud, dienstmeid (1824), bleekster (1828), geboren op dinsdag 29 maart 1796 te Bathmen, overleden op woensdag 15 november 1854 te Terwolde op 58-jarige leeftijd, dochter van Willem MENOP en Janna NIJENHUIS. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 29 juli 1824 te Deventer met Hendrik Hendriks BIELDERMAN, 28 jaar oud, tuinman (1824), geboren op vrijdag 1 april 1796 te Bathmen, overleden voor 1828, zoon van Arent Hendriks of BIELDERMAN en Gerritjen GERRITS, boerin (1824).}
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op donderdag 10 maart 1859 te Deventer met Maria MOIJLERMAN (MEULEMAN), geboren circa 1808 te Gorssel, overleden na 1867. {Zij was eerder gehuwd voor 1859 met Bernardus LOKMAN, overleden voor 1859.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sientjen, geboren circa 1829 te Deventer, overleden op maandag 24 november 1834 te Deventer.
   2.  Gerrit Jan (zie IXx).
   3.  Johanna, geboren circa 1835 te Terwolde. Zij blijft ongehuwd. Overleden op vrijdag 3 mei 1861 te Terwolde.
   4.  Sientjen, geboren circa 1837 te Deventer, overleden op zaterdag 19 augustus 1843 te Terwolde.
   5.  Wilmiena Johanna, geboren circa 1864 te Deventer, overleden op zondag 15 december 1895 te Deventer.
Gehuwd op woensdag 1 juni 1892 te Deventer met Johann Bathas WAGNER, bierhandelaar (1892), geboren circa 1864 te Metzingen (Wurttenberg), overleden op woensdag 23 maart 1898 te Zwollerkerspel, zoon van Christian WAGNER, wijngaardenier, en Anna Maria BIRKERT.
   6.  Maria, geboren 1865 te Deventer, overleden op zondag 2 juli 1865 te Deventer. Zij is 14 dagen oud geworden.

IXx    Gerrit Jan VISSER, smid (1860), geweermaker (1865), geboren circa 1832 te Deventer, overleden op donderdag 23 juni 1910 te Deventer, zoon van Jan VISSER (zie VIIIm) en Janna MENOP, dienstmeid (1824), bleekster (1828).
Gehuwd (1) op donderdag 3 mei 1860 te Deventer met Maria DIJCKKAMP, 37 jaar oud, geboren op zaterdag 12 april 1823 te Heerde, overleden op zondag 18 juni 1865 te Deventer op 42-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits DIJCKKAMP en Grietjen EGBERTS.
Gehuwd (2) op donderdag 9 november 1865 te Deventer met Pietronella SWEPINK, geboren circa 1833 te Deventer, overleden op zaterdag 5 januari 1907 te Deventer, dochter van Antonie Hendrik SWEPINK en Elisabeth van DIJK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Willem, geboren 1861 te Deventer, overleden op zondag 24 maart 1861 te Deventer. Hij is 2 maanden oud geworden.

VIIIn    Berend VISSER, smid (1829, 1843), geboren op donderdag 15 mei 1806 te Terwolde, overleden op zaterdag 8 juli 1843 om 11:00 uur te Olst op 37-jarige leeftijd (aangifte door: Teunis ROUWENDAL (72 jr, landbouwer) en Gerrit Jan van ENCK (58 jr, landbouwer)), zoon van Sarris (Serris) VISSER (zie VIIf) en Jenneken STUKKERS (STOKKERS).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 31 juli 1829 te Olst (getuige(n): Serris VISSER (65 jr, smid, vader), Gerrit Gosen MOL (68 jr, bouwman, vader), Gerrit Jan VAN ENDE (52 jr, koopman) en Jan WISSINK (63 jr, bakker).) met Gerritdina (Gerdina) MOL, 24 jaar oud, dienstmeid te Apeldoorn, gewoond hebbende te Deventer (1829), geboren op dinsdag 21 augustus 1804 te Voorst, overleden voor 1889 te naw Terwolde, dochter van Gerrit Gosen MOL, landbouwer te Apeldoorn (1829), en Geertruij Arends SLIJKHUIS, landbouwster (1829).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sander, geboren op donderdag 25 november 1830 te Olst, overleden op woensdag 1 december 1830 om 17:00 uur te Olst, 6 dagen oud (aangifte door: Gerrit Jan van ENCK (44 jr, koornmolenaar) en Teunis ROUWENDAL (59 jr, bouwman)).
   2.  Berend, geboren circa 1833 te Olst, overleden op dinsdag 30 april 1844 om 07:00 uur te Olst (aangifte door: Gerrit Jan van ENCK (59 jr, landbouwer) en Teunis ROUWENDAL (73 jr, landbouwer)).
   3.  Gerrit (zie IXy).
   4.  Jan Sarris, geboren circa 1837 te Olst, overleden op vrijdag 16 juni 1843 om 05:00 uur te Olst (aangifte door: Teunis ROUWENDAL (72 jr, landbouwer) en Jan van ENCK (29 jr, molenaar)).
   5.  Hermina, geboren november 1840 te Olst, overleden op dinsdag 19 januari 1841 om 04:00 uur te Olst (aangifte door: Teunis ROUWENDAL (70 jr, landbouwer) en Hendrik JALINK (33 jr)).
   6.  Geertruida, geboren circa 1841 te Olst, overleden op maandag 24 april 1843 om 14:00 uur te Olst (aangifte door: Gerrit Jan van ENCK (59 jr, grondeigenaar) en Teunis ROUWENDAL (72 jr, landbouwer)).
   7.  Hermina, geboren circa 1842 te Olst, overleden op dinsdag 20 juni 1843 om 11:00 uur te Olst (aangifte door: Gerrit Jan van ENCK (59 jr, landbouwer) en Jan van ENCK (29 jr, molenaar)), in een huis in het buurtschap Wilsum.

IXy    Gerrit VISSER, landbouwer (1869), landbouwer te Terwolde (1888), geboren circa 1835 te Olst, overleden op maandag 5 december 1904 om 10:30 uur te Olst (aangifte door: Evert VOORHORST (47 jr, landbouwer) en Berend LANKHORST (32 jr, landbouwer)), in het huis nr. 92 in het buurtschap Welsum. In 1888 woont hij in Terwolde. Zoon van Berend VISSER (zie VIIIn) en Gerritdina (Gerdina) MOL, dienstmeid te Apeldoorn, gewoond hebbende te Deventer (1829).
Gehuwd (1) op donderdag 27 mei 1869 te Voorst, met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenote is Helena VOORHORST, landbouwster, geboren circa 1849 te Terwolde, overleden op zondag 29 april 1883 te Terwolde, dochter van Jacob VOORHORST, landbouwer (1869), en Heiltje VOORHORST.
Gehuwd (2) op vrijdag 28 december 1888 te Olst (getuige(n): Evert LANKHORST (26 jr, landbouwer, broer), Antonis Johannes LANKHORST (55 jr, landbouwer, oom), Willem VOORHORST (65 jr, landbouwer, oom) en Evert VOORHORST (28 jr, landbouwer te Terwolde, neef)) met Hendrika LANKHORST, geboren circa 1860 te Olst, overleden op woensdag 17 januari 1900 om 15:00 uur te Olst (aangifte door: Antonie Johannes LANKHORST (66 jr, landbouwer, oom) en Evert VOORHORST (43 jr, landbouwer, neef)), in het huis nr. 92 in het buurtschap Wilsum. Zij is in het kraambed gestorven. Dochter van Hendrik Jan LANKHORST en Lulofje VOORHORST.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, geboren op woensdag 19 februari 1868 te Vorchten, hij wordt met het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Overleden op zaterdag 24 september 1870 te Terwolde op 2-jarige leeftijd.
   2.  Berend, geboren 1870 te Terwolde, overleden op zondag 10 april 1870 te Terwolde. Hij is 7 dagen oud geworden.
   3.  Heiltje, geboren circa 1871 te Terwolde.
Gehuwd op woensdag 22 februari 1893 te Voorst met Hendrik Adriaan LANKHORST, landbouwer (1893), geboren circa 1870 te Olst, zoon van Hendrik Jan LANKHORST en Lulofje VOORHORST.
   4.  levenloos meisje, geboren op maandag 27 juli 1874 te Terwolde, overleden op maandag 27 juli 1874 te Terwolde, 0 dagen oud.
   5.  levenloze jongen, geboren op woensdag 18 augustus 1875 te Terwolde, overleden op woensdag 18 augustus 1875 te Terwolde, 0 dagen oud.
   6.  Gerdina, geboren 1879 te Terwolde, overleden op zaterdag 1 november 1879 te Terwolde, zij is 10 maanden oud geworden.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Hendrika, geboren 00-01-1900 te Olst, overleden op donderdag 14 juni 1900 te Welsum (Olst). Zij is 4 maanden geworden.
   8.  Helena, geboren 00-01-1900 te Olst, overleden op donderdag 4 oktober 1900 te Welsum (Olst). Zij is 8 maanden geworden.

VIIg    Jan VISSER, smid, geboren op maandag 31 maart 1766 te Heerde, overleden op vrijdag 13 september 1833 te Apeldoorn op 67-jarige leeftijd, zoon van Herman Serrijs VISSCHER (zie VIf) en Geertien Jans van EMST.
Gehuwd met Hermina BUITENHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus (zie VIIIo).
   2.  Jan (zie VIIIp).
   3.  Gerrit, smid (1888), geboren circa 1807 te Apeldoorn, overleden op woensdag 24 oktober 1888 te Het Loo (Apeldoorn).

VIIIo    Hermanus VISSER, smid (1824, 1856), geboren circa 1798 te Apeldoorn, overleden op maandag 31 maart 1856 te Apeldoorn, zoon van Jan VISSER (zie VIIg) en Hermina BUITENHOF.
Gehuwd op zaterdag 30 oktober 1824 te Epe. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenote is Aartjen van LAAR, 28 jaar oud, dienstmeid (1824), geboren op zondag 3 april 1796 te Vaassen, gedoopt op zondag 10 april 1796 te Vaassen, overleden op zaterdag 29 augustus 1868 te Apeldoorn op 72-jarige leeftijd, dochter van Jannes van LAAR en Geertjen van LAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aartjen, geboren circa 1817 te Vaassen, overleden op zondag 3 juli 1892 te Apeldoorn.
Gehuwd op vrijdag 20 november 1846 te Apeldoorn met Elbertus JONKER, 30 jaar oud, verwer (1846, 1868), schilder (1873, 1895), geboren op dinsdag 16 januari 1816 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 21 mei 1895 te Het Loo (Apeldoorn) op 79-jarige leeftijd, zoon van Abraham JONKER, metselaar, en Neeltje Gerrits NIJDEKEN.
   2.  Johanna Hermina, geboren op zaterdag 5 november 1825 te Apeldoorn, overleden op donderdag 6 juli 1905 te Het Loo (Apeldoorn) op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 13 mei 1853 te Apeldoorn met Jan van LOENEN, 23 jaar oud, huisknecht (1853, 1866, 1884), geboren op zaterdag 11 juli 1829 te Apeldoorn, overleden op zondag 31 januari 1915 te Apeldoorn op 85-jarige leeftijd, zoon van Hermen Lucas van LOENEN en Maria HUISMAN.
   3.  Johannes (zie IXz).
   4.  Jan VISS(CH)ER, geboren op maandag 1 februari 1830 te Apeldoorn.
   5.  Mijntje, geboren op vrijdag 9 maart 1832 te Apeldoorn, overleden op zondag 10 november 1833 te Apeldoorn op 1-jarige leeftijd.
   6.  Hermiena, geboren op woensdag 11 maart 1835 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 16 januari 1892 te Apeldoorn op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 13 mei 1865 te Apeldoorn met Johan Daniel NIESSINK, 39 jaar oud, tuinman (1865), bloemist (1893), geboren op woensdag 13 juli 1825 te Apeldoorn, overleden op maandag 21 oktober 1901 te Ermelo op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan NIESSINK, arbeider (1825), tuinman (1865), en Gerritje SCHOUWS.

IXz    Johannes VISSER, grofsmid (1854), smidsknecht (1855), huisknecht (1858, 1874, 1885), hofbeambte (1877), geboren op dinsdag 8 januari 1828 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 22 juni 1909 te Het Loo (Apeldoorn) op 81-jarige leeftijd, zoon van Hermanus VISSER (zie VIIIo) en Aartjen van LAAR, dienstmeid (1824).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op zaterdag 11 november 1854 te Apeldoorn met Geertjen van VREDEN, dienstmeid (1854), geboren circa 1822 te Apeldoorn, overleden op maandag 21 juni 1875 te Apeldoorn, dochter van Willem van VREDEN en Elsje KNIPPENBERG.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op zaterdag 10 maart 1877 te Apeldoorn met Derkje ROZEBOOM, dienstmeid (1877), geboren circa 1851 te Ede, overleden op zaterdag 29 april 1933 te Apeldoorn, dochter van Gerrit ROZEBOOM en Hendrijntje van den BRINK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermanus, kwekeling, geboren op dinsdag 6 november 1855 te Apeldoorn, overleden op donderdag 3 september 1874 te Apeldoorn op 18-jarige leeftijd.
   2.  Willem, geboren op dinsdag 18 mei 1858 te Apeldoorn, overleden op maandag 11 april 1864 te Apeldoorn op 5-jarige leeftijd.
   3.  Elsje, dienstbode (1885), geboren op vrijdag 26 oktober 1860 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 14 mei 1909 te Het Loo (Apeldoorn) op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 23 mei 1885 te Apeldoorn met Willem de GRIP, schilder (1885), geboren circa 1859 te Apeldoorn, overleden na 1908, zoon van Jan de GRIP en Jacomijntje BRINK, huishoudster (1885).
   4.  Gerrit, geboren op vrijdag 12 september 1862 te Apeldoorn, overleden op donderdag 17 december 1863 te Apeldoorn op 1-jarige leeftijd.
   5.  Aartje, geboren op donderdag 2 maart 1865 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 30 augustus 1949 te Apeldoorn op 84-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Hendrina, geboren op woensdag 29 mei 1878 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 19 april 1940 te Apeldoorn op 61-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
   7.  Hermanus, geboren op dinsdag 1 juli 1879 te Apeldoorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 12 november 1907 te Apeldoorn met Johanna WIGGERS, geboren circa 1878 te Apeldoorn, dochter van Jan WIGGERS en Johanna ZWEEKHORST.
   8.  Geertje, geboren op vrijdag 24 juni 1881 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 11 oktober 1949 te Apeldoorn op 68-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
   9.  Gerrit, geboren op vrijdag 1 december 1882 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 18 september 1885 te Het Loo (Apeldoorn) op 2-jarige leeftijd.
   10.  Willem, behanger (1913), geboren op dinsdag 19 mei 1885 te Apeldoorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 13 november 1913 te Apeldoorn met Geertje de VRIES, geboren circa 1884 te Aengwirden, dochter van Pier de VRIES, landbouwer, en Aukje BUSMAN.
   11.  Johanna Hermina, geboren op donderdag 23 december 1886 te Apeldoorn, overleden op woensdag 5 september 1923 te Apeldoorn op 36-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
   12.  Derkje, geboren op zondag 5 mei 1889 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 7 oktober 1913 te Het Loo (Apeldoorn) op 24-jarige leeftijd. Zij blijft ongehuwd.
   13.  Johannes, geboren op vrijdag 2 januari 1891 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 6 juni 1891 te Het Loo (Apeldoorn), 155 dagen oud.

VIIIp    Jan VISSER, smid (1829, 1877), geboren circa 1802 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 13 februari 1877 te Apeldoorn, zoon van Jan VISSER (zie VIIg) en Hermina BUITENHOF.
Gehuwd op vrijdag 6 november 1829 te Apeldoorn met Johanna KULSDOM, dienstmeid (1829), geboren circa 1800 te Geesteren, overleden na 1877, dochter van Hendrikus KULSDOM en Geertruid DIEPERINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina, geboren op maandag 14 juni 1830 te Apeldoorn, overleden op zondag 28 maart 1897 te Het Loo (Apeldoorn) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op zaterdag 8 februari 1862 te Apeldoorn met Gerrit BUNTEN, smid (1862), geboren circa 1834 te Vaassen, overleden na 1896, zoon van Kornelis Johannes BUNTEN, veldwachter, en Everdina TERWEL.
   2.  Hendrika Geertruida, dienstmeid (1853), geboren op zaterdag 19 november 1831 te Apeldoorn, overleden op woensdag 17 mei 1854 te Apeldoorn op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 24 juni 1853 te Apeldoorn met Willem HUIGEN, arbeider (1853), geboren circa 1833 te Apeldoorn, zoon van Jacob HUIGEN, arbeider, en Henderika HUISMAN, arbeidster.
   3.  Johanna, geboren op zaterdag 12 januari 1833 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 16 februari 1833 te Apeldoorn, 35 dagen oud.
   4.  Johanna, geboren op dinsdag 5 augustus 1834 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 7 november 1891 te Wormen (Apeldoorn) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op zaterdag 10 februari 1872 te Apeldoorn met Jan BUURMAN, kleermaker (1872), geboren circa 1837 te Apeldoorn, zoon van Jan BUURMAN en Janna BERENDS.
   5.  levenloze jongen, geboren op woensdag 16 december 1835 te Apeldoorn, overleden op woensdag 16 december 1835 te Apeldoorn, 0 dagen oud.
   6.  Engelina Henderika, geboren circa 1838 te Apeldoorn, overleden op zondag 5 februari 1882 te Apeldoorn. Zij blijft ongehuwd.
   7.  levenloze jongen, geboren op dinsdag 1 januari 1839 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 1 januari 1839 te Apeldoorn, 0 dagen oud.
   8.  Geertruida Johanna, geboren op maandag 7 december 1840 te Apeldoorn.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 29 april 1871 te Apeldoorn met Derk KAMPHUIS, papierfabrikant (1871), geboren circa 1840, zoon van Derk KAMPHUIS en Maria van OLST.
   9.  Alberta, naaister (1885), huishoudster (1898), geboren op zondag 25 augustus 1844 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 24 juni 1898 te Apeldoorn op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op zaterdag 5 december 1885 te Apeldoorn met Johannes LANDAAL, kleermaker (1885), geboren circa 1833 te Apeldoorn, overleden voor 1898, zoon van Arie LANDAAL en Klasina Henderina HEETHAAR.

VIg    Henrik Sarris VISSCHER, diaken 1768-1771, ouderling 1774-1777, 1785-1788. Gedoopt (NG) op zondag 18 mei 1727 te Heerde, overleden na 1788. Op Paaschen 1750 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-283/2). In 1768 tot diaken verkozen Hendrik Zarris Visser in plaats van Jacob Roelofs. Op de gewone tijd voor Paaschen 1771 is tot diaken verkozen Jacob Egberts Keijser in plaats van Hendrik Zarris Visscher. Op de gewone tijd voor Paaschen 1774 is tot Ouderling verkozen Hendrik Visser in plaats van Jacob Roelofs. Na de classis te Nieuwkerk is met de Predikant na gewoonte gecommitteerd de jongste ouderling Hendrik Visser. Op de gewone tijd voor Paaschen 1777 is tot ouderling verkozen Berent Dewets in plaats van Hendrik Visser. Op de gewone tijd voor Paaschen 1785 is tot ouderling verkozen Hendrik Visser in plaats van Albert Keiser. Na de classis te Vaassen is met de Predikant na gewoonte gecommitteerd de jongste ouderling Hendrik Visser. De 15. Juni 1787 heeft de Kerkeraad na de Synode die te Nijmegen staat gehouden te worden, in plaats van Hendrik Visser, vrijwillig afstand doende, gecommitteerd als oud ouderling de Weledele Gestrenge Heer Peter van Meurs, schout en ontvanger Ambt Heerde. Op de gewone tijd voor Paaschen 1788 is tot ouderling verkozen Klaas Keiser in plaats van Hendrik Visser (RAG: DTB 876-234/2, 237/1, 238/2, 240/1, 244/2, 246/1, 246/2), zoon van Sarris Herms VISSCHER (zie Ve) en Margaretha (Grietje) (WILLEMS) LUBBERS.
Ondertrouwd op vrijdag 29 juli 1757 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 21 augustus 1757 te Heerde (NG) met Anna (Annigjen) Sarris (Zarris) BOEVE, in 1760 aangenomen als lidmaat ("Anna Boeve, huisvrouw van Henrik Visscher") (RAG: DTB 876-293/2), dochter van Zarris Claassen BOEVE, "Henrik Zarris Visscher J:M: en Anna Zarris Boeve J:D: beide alhier".
Uit dit huwelijk:
   1.  Zarris, gedoopt (NG) op zondag 2 juli 1758 te Heerde, overleden op zaterdag 26 augustus 1758 te Heerde, 55 dagen oud, begraven op dinsdag 29 augustus 1758 te Heerde, {in referte staat aangegeven dat een kind van Henderijk Visser is overleden; aangenomen is dat het dit kind en deze Hendrik betreft}.
   2.  Aeltjen Hendriks, gedoopt (NG) op maandag 19 november 1759 te Heerde, overleden op maandag 28 augustus 1826 om 07:00 uur te Heerde op 66-jarige leeftijd, te haren huize. Aangevers zijn de buren Willem EILANDER (43 jr, bouwman) en Peter EILANDER (56 jr, bouwman).
Ondertrouwd op vrijdag 20 mei 1785 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 12 juni 1785 te Heerde (NG), "Den 20 Meij 1785 zijn ingeschreven Hendrik Sarris Boeve J:M: in Wapenveld en Aaltjen Hendriks Visser J:D: in Markluijden beide onder Heerde". Echtgenoot is Hendrik Sarris BOEVE, overleden op zaterdag 19 maart 1836 te Heerde, zoon van Sarris BOEVE en Hendrikje JANS.
   3.  Grietjen Hendriks VISSER, gedoopt (NG) op zondag 21 juni 1761 te Heerde, overleden op zaterdag 15 augustus 1761 te Heerde, 55 dagen oud, begraven op dinsdag 18 augustus 1761 te Heerde, {in referte staat aangegeven dat een kind van Henderijk Visser is overleden; aangenomen is dat het dit kind en deze Hendrik betreft}.
   4.  Sarris VISSER (zie VIIh).
   5.  Grietjen Hendriks VISSER, geboren op zondag 17 juni 1764 te Heerde, overleden op woensdag 29 mei 1844 om 09:00 uur te Heerde op 79-jarige leeftijd (aangifte door: Aart van de PUT (36 jr, veldwachter) en Daniël DOCTER (34 jr, arbeider).), te haren huize in het Dorp. Ondertrouwd op zaterdag 1 juli 1797 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op zondag 23 juli 1797 te Heerde (NG) met Derk RAKHORST, 26 jaar oud, papierfabrikant, gedoopt (NG) op zondag 28 april 1771 te Heerde, overleden op dinsdag 6 juni 1820 om 15:00 uur te Heerde op 49-jarige leeftijd (aangifte door: Zijn buren Hendrien HENDRIKS (53 jr, dagloner) en Harmen de GRAAF (28 jr, dagloner).), te zijnen huize nr. 244 in de Wijk Horsthoek. Zoon van Willem Derks RAKHORST en Geertruid GROOTHEIDE, "Derk Rakhorst J:M: geboren en wonende onder Heerde en Grietje Vister J:D: geboren en wonende onder Heerde". In de Kerk te Heerde door den Predicant H. van Arragon.
   6.  Willem VISSER (zie VIIi).
   7.  Klaas (Claas) VISSER (zie VIIj).
   8.  Hermen VISSER, gedoopt (NG) op zondag 26 maart 1769 te Heerde.
   9.  Hendrik Hendriks, geboren op zaterdag 2 mei 1772 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 10 mei 1772 te Heerde (getuige(n): Gijsbertjen Sarris VISSER).

VIIh    Sarris VISSER, landbouwer (1810), daghuurder (1829), gedoopt (NG) op zondag 18 juli 1762 te Heerde, overleden op maandag 14 mei 1810 te Heerde op 47-jarige leeftijd. Nalatende vrouw en 5 kinderen. Zoon van Henrik Sarris VISSCHER (zie VIg) en Anna (Annigjen) Sarris (Zarris) BOEVE.
Ondertrouwd op vrijdag 29 juli 1791 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 21 augustus 1791 te Heerde (NG) met Beertjen GIJSBERTS (WAKERKAMP), 19 jaar oud, werkvrouw (1823, 1824), dagloonster (1826, 1829), arbeidster (1837), gedoopt op zondag 24 november 1771 te Heerde, overleden op maandag 20 januari 1840 te Heerde op 68-jarige leeftijd, dochter van Gijsbert EGBERS en Aaltjen GERRITS (ten HOPE), "Den 29. Julij 1791 zijn ingeschreven Sarris Vister J:M: in Markluijden en Beertje Gijsberts J:D: in Assendorp, beide onder Heerde".
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, landbouwster (1846), geboren op zaterdag 17 december 1791 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 25 december 1791 te Heerde (getuige(n): Aaltjen VISTERS (dit betreft naw Aeltjen Hendriks VISSER, zus vader)), overleden op dinsdag 3 november 1846 om 11:00 uur te Heerde op 54-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Sarris BUNKHUIS (65 jr, arbeider) en Hendrik SCHUURMAN (38 jr, arbeider).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 9 mei 1823 te Heerde (getuige(n): Harmen RUIJS (68 jr), Jan VAN NOOREL (66 jr), Berend VAN DIJK (71 jr, dagloner) en Willem COENZES (72 jr, dagloner)) met Derk Berends van der SCHEER, 34 jaar oud, landbouwer (1823), gedoopt op maandag 7 juli 1788 te Heerde, overleden op dinsdag 19 januari 1864 te Heerde op 75-jarige leeftijd, zoon van Berend Derks van der SCHEER en Gergjen LAMBERTS.
   2.  Gijsbert, geboren op woensdag 20 februari 1793 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 24 februari 1793 te Heerde (getuige(n): Aaltjen GARRITS).
   3.  Hendrikje (Henderkien), dienstmeid te Heerde (1837), geboren op vrijdag 6 januari 1797 te Oene, gedoopt op zondag 15 januari 1797 te Oene, overleden op donderdag 24 december 1840 om 14:00 uur te Heerde op 43-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik BUITENKAMP (52 jr, arbeider) en Gerhardus SPROKHOLT (40 jr, arbeider).), te haren huize. Gehuwd op 40-jarige leeftijd op zaterdag 10 juni 1837 te Heerde (getuige(n): Jan VAN STRAATEN (45 jr, veldwachter), Johannes DIKKESCHEI (67 jr, arbeider), Hendrik Lubbers VAN ESSEN (67 jr, veldwachter) en Willem VAN ZOMEREN (37 jr, arbeider)) met Antonij BIJSTERBOSCH, 37 jaar oud, arbeider (1837), geboren op dinsdag 21 januari 1800 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 2 februari 1800 te Heerde, overleden op zondag 23 februari 1868 te Heerde op 68-jarige leeftijd, zoon van Roelof Jacobs BIJSTERBOSCH en Gergje STEENBERGEN.
   4.  Aaltjen, dienstmeid (1829), gedoopt op zondag 14 januari 1798 te Epe, overleden op maandag 14 januari 1867 om 07:00 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd, te haren huize in Markluiden. Aangevers zijn Michiel NABUUR (36 jr, landbouwer) en Albert FRANSEN (37 jr, landbouwer). [in de overlijdensakte staat haar moeder aangegeven als Berendina WAKERKAMP].
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 8 mei 1829 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL (70 jr, grondeigenaar), Willem COENZES (79 jr, dagloner), Berend VAN DIJK (77 jr, dagloner) en Willem VAN ZOMEREN (28 jr, dagloner)) met Rutger BIJSTERBOSCH, landbouwer (1829), geboren rond 1795 te Heerde, overleden na 1866, zoon van Roelof Jacobs BIJSTERBOSCH en Gergje STEENBERGEN.
   5.  Christi(j)na, dienstmeid (1829), geboren op vrijdag 29 januari 1802 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 31 januari 1802 te Heerde (getuige(n): Teuntjen GIJSBERTS (naw zus van moeder)), overleden op zaterdag 8 januari 1842 om 01:00 uur te Heerde op 39-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik BUITENKAMP (53 jr, arbeider) en Lambert DOCTER (40 jr, arbeider).), te haren huize in Markluiden. Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1823 te Heerde met Gerrit VIEGE, 25 jaar oud, landbouwer (1823), geboren op dinsdag 30 mei 1797 te Oene (aangifte door: Berend van DIJK (71 jr, dagloner), Jan van NOOREL (66jr), Willem COENZES (72 jr, dagloner) en Berend BOEVE (42 jr, koopman)), overleden op zondag 29 juni 1823 te Markluiden op 26-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jans VIEGE, bouwman (1823), en Maria GERRITS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op zaterdag 5 december 1829 te Heerde (getuige(n): Willem COENZES (29 jr, dagloner), Willem VAN ZOMEREN (28 jr, dagloner), Johannes DIKKESCHEI (58 jr, dagloner), Berend BOEVE (38 jr, landbouwer)) met Niekus BIJSTERBOSCH, dagloner (1829), landbouwer, geboren rond 1798 te Heerde, overleden op zondag 16 maart 1879 te Markluiden, zoon van Roelof Jacobs BIJSTERBOSCH en Gergje STEENBERGEN. {Hij is later gehuwd op maandag 29 april 1844 te Heerde met Geertjen HANEKAMP, dochter van Albert HANEKAMP en Janna van ´t HUL.}
   6.  Hermina, dienstmeid (1829), geboren op maandag 16 december 1805 te Heerde, gedoopt (ND) op zondag 22 december 1805 te Heerde (getuige(n): Grietjen VISSERS (dit betreft naw Grietjen Hendriks VISSER, zus vader)), overleden op vrijdag 14 september 1877 te Marle op 71-jarige leeftijd (Wijhe).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 12 december 1829 te Wijhe met Gerrit HULLEMAN, wegwerker, geboren circa 1809 te Wijhe, overleden op donderdag 4 maart 1886 te Marle. Wordt ook wel Gerrit Gerrits genoemd. Zoon van Jannes HULLEMAN en Aaltjen GERRITS.
   7.  Serrisina, geboren op donderdag 19 juli 1810 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 5 augustus 1810 te Heerde. Door de moedere zelve ten doop gehouden. Overleden op zaterdag 20 augustus 1831 om 16:00 uur te Heerde op 21-jarige leeftijd, ten huize haren moeder. Aangevers zijn Jan Herms van LOHUIZEN (59 jr, landbouwer) en Gerrit BIJSTERBOSCH (34 jr, dagloner). Ze blijft ongehuwd.

VIIi    Willem VISSER, gedoopt (NG) op zondag 6 april 1766 te Heerde, overleden op dinsdag 23 januari 1810 te Heerde op 43-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 26 januari 1810 te Heerde, zoon van Henrik Sarris VISSCHER (zie VIg) en Anna (Annigjen) Sarris (Zarris) BOEVE.
Ondertrouwd op donderdag 16 april 1807 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op zondag 10 mei 1807 te Heerde (NH), "Willem Visser J:M: geboren en wonende te Heerde, oud 41 Jaren. Geref. en Hendrica Egberts Eikenaar, J:D: geboren te Heino, gewoond hebbende te Heino thans woonachtig onder Heerde, oud 22 Jaren. Gereformeerd". Door W. Brederode, predikant te Heerde in de echt verbonden. Echtgenote is Hendrika Egberts EIKENAAR, arbeidster (1833), geboren ca 1785 te Heino, overleden op zondag 8 februari 1863 om 08:00 uur te Heerde, te haren huize in Horsthoekerveld. Aangevers zijn Gerrit Timens MARSKAMP (70 jr, arbeider) en Hendrik BRINK (49 jr, arbeider). Dochter van Eibert EIKENAAR en Gezina NN. {Zij is later ondertrouwd op zaterdag 16 februari 1811 te Heerde, gehuwd voor de kerk op woensdag 6 maart 1811 te Heerde, "Aalbert Selgem J:M: geboren en wonende te Heerde, oud 37 jaren, Gereformeerd en Hendriva Eikenaars, weduwe Willem Visser, geboren te Heino, wonende te Heerde, oud 26 jaren". Getrouwd door N. van Meurs Scholting ten overstaan van Jan van Koont en broeder Rijk Geerling. Echtgenoot is Aalbert TELLEGEN, geboren ca 1774 te Heerde, overleden na 1862 te naw Heerde.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren op vrijdag 28 april 1809 te Heerde, gedoopt (ND) op zondag 7 mei 1809 te Heerde (getuige(n): Beertje GIJSBERTS).
   2.  Willempje, arbeidster (1851), geboren op vrijdag 6 juli 1810 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 22 juli 1810 te Heerde. Door de moeder zelve ten doop gehouden. Overleden op dinsdag 10 juni 1851 om 19:00 uur te Heerde op 40-jarige leeftijd, te haren huize in Markluiden. Aangevers zijn Hendrik van de GRIFT (36 jr, arbeider) en Berend van ESSEN (56 jr, arbeider).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 18 mei 1833 te Heerde (getuige(n): Berend BOEVE (52 jr, landbouwer), Jan VAN ARK (46 jr, broodbakker), Willem VAN ZOMEREN (33 jr, dagloner) en Johannes DIKKESCHEI (63 jr, dagloner)) met Jan KLOMP, 27 jaar oud, arbeider, tevens schutter bij de mobiele Gelderse Schutterij (1833), geboren op donderdag 8 augustus 1805 te Veessen, gedoopt (NG) op zondag 11 augustus 1805 te Veessen, overleden op zaterdag 1 december 1860 om 17:00 uur te Heerde op 55-jarige leeftijd, te zijnen huize in Markluiden. Aangevers zijn Hendrik TELLEGEN (43 jr, arbeider) en Jan TEN HAVE (39 jr, arbeider). Zoon van Berend Berends KLOMP en Maria Derks VINK, arbeidster (1833).

VIIj    Klaas (Claas) VISSER, gedoopt (NG) op zondag 11 oktober 1767 te Heerde, overleden op vrijdag 16 februari 1810 te Heerde op 42-jarige leeftijd, te zijnen huize in Markluiden, nalatende vrouw en 3 kinderen. Begraven op zaterdag 17 februari 1810 te Heerde. Den 9 April 1794 op belijdenisse tot lidmaat aangenomen (RAG: DTB 881.1-21/12), zoon van Henrik Sarris VISSCHER (zie VIg) en Anna (Annigjen) Sarris (Zarris) BOEVE.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 15 juli 1797 te Heerde / Twello, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 6 augustus 1797 te Twello (NG) met Hendrica (Hendrikjen) HISSING (HISSINK), 22 jaar oud, geboren op maandag 3 juli 1775 te Voorst, gedoopt op zondag 9 juli 1775 te Voorst, overleden op maandag 18 januari 1802 te Heerde op 26-jarige leeftijd. Nalatende man en één kind. Begraven op maandag 25 januari 1802 te Heerde, dochter van Jan HISSINK en Dersken AALDERS, "Claas Vister J:M: geboren en wonende te Heerde en Hendrica Hissink J:D: geboren te Voorst en wonende in Twello. In Twello getrouwd den 6. Aug. 1797".
Ondertrouwd (2) op zaterdag 12 mei 1804 te Heerde, "Klaas Visser. laatst weduwnaar van Henrica Hissing, geboren en wonende te Heerde na gemaakte afdoening zijn minderjarig kind en Janna Herms van Lohuijzen J:D: geboren en wonende te Heerde". Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op zondag 3 juni 1804 te Heerde (NH) (getuige(n): Sarris VISSER en Jan Herms VAN LOKHIJZEN (broers van bruidegom en bruid)). Getrouwd door W. Brederode, Predikant in de Hervormde Gemeente te Heerde. Echtgenote is Janna Herms van LOHUIJZEN, 29 jaar oud, dagloonster (1827), arbeidster (1843, 1844), geboren op vrijdag 31 maart 1775 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 2 april 1775 te Heerde (getuige(n): haar tante Maria Hendriks BIJSTERBOS), overleden op maandag 15 april 1844 om 12:00 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Arent UIT DEN BOGAARD (34 jr, arbeider) en Lammert DEKKER (44 jr, arbeider).), te haren huize in Markluiden. Dochter van Harm Jans van LOHUIJZEN en Trientjen Hendriks BIJSTERBOS. {Zij is later gehuwd na 1810 te naw Heerde met Harm van OENE, overleden voor 1844 te naw Heerde.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna, geboren op donderdag 17 januari 1799 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 27 januari 1799 te Heerde (getuige(n): Aaltjen VISTERS (dit betreft naw Aeltjen Hendriks VISSER,zus vader)), overleden voor 1802 te Heerde.
   2.  Evert Jan, geboren op zondag 27 juli 1800 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 3 augustus 1800 te Heerde (getuige(n): Diena HISSINKS (naw zus moeder)).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anna, dienstmeid (1837), geboren op dinsdag 19 maart 1805 te Heerde, gedoopt (ND) op zondag 24 maart 1805 te Heerde (getuige(n): Aaltjen VISSER), overleden op donderdag 25 juli 1878 om 13:00 uur te Heerde op 73-jarige leeftijd, te haren huize in de Wijk Zoppelt. Aangevers zijn Hendrik WIJNEN (64 jr, dagloner) en Hendrikus WIJNHOUD (54 jr, dagloner).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op zaterdag 18 februari 1837 te Heerde (getuige(n): Johannes DIKKESCHEI (67 jr, arbeider), Willem VAN ZOMEREN (36 jr, arbeider), Jan VAN STRAATEN (45 jr, veldwachter) en hendrik Lubbers VAN ESSEN (67 jr, veldwachter)) met Jan de BOER, 32 jaar oud, papiermakersknecht te Heerde (1837), arbeider (1878), geboren op zaterdag 22 december 1804 te Vaassen, gedoopt op woensdag 26 december 1804 te Vaassen, overleden op woensdag 5 juni 1878 te Zoppelt (Heerde) op 73-jarige leeftijd, zoon van Evert Jans de BOER en Stijntje HURRIS.
   4.  Trijntje, dienstmeid (1827), daghuurster (1861), geboren op dinsdag 28 oktober 1806 te Heerde, gedoopt (NH) op zondag 2 november 1806 te Heerde (getuige(n): Elizabeth GERRITS), overleden op vrijdag 3 januari 1879 om 06:00 uur te Heerde op 72-jarige leeftijd, te haren huize in de Wijk Asschendorp. Aangevers zijn Gerrit PLEITER (50 jr, arbeider) en Hendrikus STOKKING (32 jr, arbeider).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 31 mei 1827 te Heerde met Jan Teunis RORIJE, 29 jaar oud, dagloner (1827), arbeider (1854), daghuurder (1861), geboren op zaterdag 10 februari 1798 te Heerde, gedoopt op zaterdag 17 februari 1798 te Heerde, overleden op dinsdag 28 januari 1873 te Heerde op 74-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jans RORIJE, landman, dagloner (1827), en Hendrikje ALBERS, landvrouw, arbeidster (1840).
   5.  Klasina, arbeidster (1843), geboren op vrijdag 31 augustus 1810 te Heerde, gedoopt op zondag 16 september 1810 te Heerde. Door de moeder zelve ten doop gehouden. Overleden op zondag 26 november 1882 om 15:00 uur te Heerde op 72-jarige leeftijd, te haren huize in de Wijk Markluiden. Aangevers zijn Jan DRAAIJER (57 jr, landbouwer) en Gerrit BIJSTERBOSCH (46 jr, landbouwer).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 25 november 1843 te Heerde (getuige(n): Harm Hendrik BUNTE (46 jr, arbeider, neef bruid), Dries BRUMMEL (43 jr, landbouwer), Arent UIJT DEN BOGAARD (33 jr, koopman) en Jan Herms VAN LOHUIZEN (70 jr, landbouwer, oom bruid)) met Jacob KERS, 32 jaar oud, landbouwer (1843), dagloner (1882), geboren op zaterdag 19 januari 1811 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 27 januari 1811 te Heerde, overleden op dinsdag 4 februari 1890 te Heerde op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Hendriks KERS, arbeider (1843), en Hendrikje van PUTTEN.

IIIb    Dries Gerrits VISSCHER, geboren circa 1610, overleden na 1658. In het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde staat d.d. 8 augustus 1658 Dries Visscher genoemd (RAG: DTB 876-22/8). Zoon van Gerrit Herm(ens) VISSCHER (zie II) en Marry (Mary) JANS.
Gehuwd met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marnitus Dries, geboren circa 1635 te naw Heerde. Op Kerst 1659 als lidmaat aangenomen Marnitus Dries, dochter van Dries Visscher (RAG: DTB 875-15/15).
   2.  Claes Driesz (zie IVc).
   3.  Niesien.
Ondertrouwd op donderdag 17 mei 1668 te Heerde, gehuwd voor de kerk op donderdag 7 juni 1668 te Heerde (NG) met Gerrit JANSEN, zoon van Jan PEELEN.

IVc    Claes Driesz VISSCHER, geboren circa 1650, jongeman van Wapenveld. Zoon van Dries Gerrits VISSCHER (zie IIIb) en N. N.
Ondertrouwd op woensdag 6 maart 1675 te Heerde, gehuwd voor de kerk op woensdag 3 april 1675 te Heerde (NG) met Aaltje TEUNIS, geboren circa 1655 te Wapenveld, jongedochter van Wapenveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. Gedoopt op zaterdag 22 februari 1676 te Heerde.
   2.  Drees (zie Vf).
   3.  Gerrit, gedoopt op donderdag 19 augustus 1683 te Heerde.
   4.  Teunis, gedoopt op woensdag 23 juli 1687 te Heerde.
   5.  Gerritje Claas, geboren circa 1690 te Heerde. Op Christmis 1712 op belijdenisse als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Heerde aangenomen. (RAG: DTB 876-258/1).

Vf    Drees VISSCHER, gedoopt op donderdag 26 december 1680 te Heerde, "jongeman ´op ´t Oever´ in Wapenveld. Zoon van Claes Driesz VISSCHER (zie IVc) en Aaltje TEUNIS.
Ondertrouwd (1) op zaterdag 4 maart 1724 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op vrijdag 24 maart 1724 te Heerde (NG), "Dries Visscher J:M: en Elsje Eijlander J:D: beijde in Wapenveld op ´t oever". Echtgenote is Elsje (Eesje) EIJLANDER, 34 jaar oud, gedoopt op donderdag 9 maart 1690 te Heerde, overleden voor 1731, "jongedochter ´op ´t Oever´ in Wapenveld. Dochter van Gerrit HENRIX (EIJLANDER) en Albertje STEVENS.
Ondertrouwd (2) op zaterdag 24 maart 1731 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op zondag 15 april 1731 te Heerde (NG) met Aaltje LUBBERS, "Den 24. Meert 1731 ingeschreven Dries Claassen Visscher, weduwnaar en Aaltje Lubbers, weduwe beide in Wapenveld.".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aaltje, gedoopt (NG) op zondag 24 december 1724 te Heerde.
   2.  Merrigje, gedoopt op zondag 10 maart 1726 te Heerde.
   3.  Clasina, gedoopt op zondag 8 februari 1728 te Heerde.

Homepage | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software