Parenteel van Herman ANDRIES (VISSCHER)


 
I    Herman ANDRIES (VISSCHER), geboren rond 1541.
Gehuwd voor de kerk circa 1565 met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Herm(ens) VISSCHER (zie II).
   2.  Barber VISSCHER, geboren rond 1570.

II    Gerrit Herm(ens) VISSCHER, geboren rond 1566, overleden voor 1657. Gerrit bezit een zaalweer in den Haegen (waarschijnlijk Groot Biesterbosch). De grootte: eenen halven mrg lants betimmert mit een huijs van gbt. enden een schuijrtjen. Noch eenen camp daer bij gelegen, groot 5 sch. gesaijs. Noch 1 mudde gnt het Boschcampken. Eenen acker van 1 sch. gesaijs inden Dorpetenck, 2 ackers bij Amelincx boschken gelegen, beyde groot 1/2 mld. gesaijs. Eenen acker indem Assenderperenck oock groot 1/2 mld. gesaijs ende noch een boschken achter den Hoff gelegen, gr 1/2 mld gesaijs.

28 oktober 1607: Gerrit Hermens VISSCHER oprukking (22 oktober 1613, 30 oktober 1619, 6 oktober 1625, 3 oktober 1631, 5 oktober 1637 en 25 oktober 1643)
19 februari 1613: Gerrit Hermens VISSCHER en Marrij JANSS bekomen transport na overdracht door Willem Hendricx n.u. (Nomuni uxoris: optredend voor zijn echtgenote) Aeltgen MARTENS, als erfgenaam van haar vader Marten in den HAEGEN, van enige percelen die tot een bijzonder zaalweer worden gelegd.
10 juni 1621: Gerrit Hermens VISSCHER en Merrie JANS oprukking (18 mei 1627, 20 juni 1633, 31 mei 1639).
23 december 1639: Gerrit Hermens VISSCHER approbatie voor een dispositie ten behoeve van zijn kinderen.
21 juli 1643: Egbert DANIELS, scholtis van Heerde, en Juffr. Swane van HEUDT oprukking na transport door Gerrit Hermens VISSCHER en zijn kinderen Jan, Dirck, Dries en Beernt Gerritz VISSCHER, Egbert EVERTS en Hermantgen Gerrit VISSCHER en Gijsbert JANS en Stijne Gerrits VISSCHER.
23 december 1639: Gerrit Hermens VISSCHER approbatie van een dispositie ten behoeve van Jan Gerritz, zijn oudste zoon, en diens huisvrouw Lambertgen en de andere kinderen. Op verzoek van zijn schoonzoon Egbert EVERTSZ.

[NB: Zaalweer: De kern van een herengoed; meestal stond hier een huis op.
mld: molder; oppervlaktemaat
sch: schepel; oppervlaktemaat
gesaijs: gesaais (gezaais); te bezaaien akkerland
gnt: genaamd
oprukking: de bezitter van een herengoed moest eens in de 6 jaar belasting betalen zijnde 2 goudguldens
approbatie: goedkeuring door de (kerkelijke) overheid
dispositie: ].
Zoon van Herman ANDRIES (VISSCHER) (zie I) en N. N.
Gehuwd voor de kerk rond 1590 met Marry (Mary) JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Gerrits (zie IIIa).
   2.  Hermantgen Gerrits, geboren rond 1602.
Gehuwd voor de kerk voor 1639 met Egberts EVERTS.
   3.  Dirck Gerritsz, geboren rond 1604.
   4.  Stijne Gerrits, geboren circa 1606.
Gehuwd voor de kerk voor 1643 met Gijsbert JANS.
   5.  Beernt Gerritsz, geboren circa 1608.
   6.  Dries Gerrits (zie IIIb).

IIIa    Jan Gerrits VISSCHER, geboren circa 1600, overleden na 1648, zoon van Gerrit Herm(ens) VISSCHER (zie II) en Marry (Mary) JANS.
Gehuwd voor de kerk circa 1635 met Lambertgen STEVENS, geboren circa 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Jansen (zie IVa).
   2.  Herman (Harmen) Jansen (zie IVb).

IVa    Steven Jansen VISSCHER, geboren circa 1640, overleden na 1687, 31 juli 1657: Steven Jansz investiture en oprukking als erfgenaam van zijn grootvader Gerrit Hermans VISSCHER.
Bron: Archief Rekenkamer, inv.nr. 1533 fol. 32 vso, zoon van Jan Gerrits VISSCHER (zie IIIa) en Lambertgen STEVENS.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1668 te Heerde met Teunissen (Teunisje) JANS, overleden voor 1683.
Gehuwd voor de kerk (2) op donderdag 24 juni 1683 te Heerde met Aeltjen JACOBS, overleden na 1683.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Stevens, gedoopt op zaterdag 9 november 1669 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op donderdag 10 januari 1697 te Heerde met Gerbrechjen Jans van PUTTEN, geboren circa 1650, dochter van Jan Hendrikcks van PUTTEN.
   2.  Hendrikje Stevens, gedoopt op donderdag 22 oktober 1671 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1701 met Egbert JANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op zondag 17 november 1715 te Heerde met Jan GERRITS.
   3.  Janna Stevens, gedoopt op donderdag 27 september 1674 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op maandag 4 december 1702 te Vorden met Gerrit HERMS.
   4.  Janneken Stevens, gedoopt op donderdag 18 maart 1677 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 7 november 1700 te Heerde met Hendrik Reindersz REINDERT, 28 jaar oud, gedoopt op donderdag 24 maart 1672 te Heerde.
   5.  Egbert Stevens (zie Va).
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Arent Stevens (zie Vb).

Va    Egbert Stevens VISSCHER, gedoopt op zondag 28 december 1681 te Heerde, zoon van Steven Jansen VISSCHER (zie IVa) en Teunissen (Teunisje) JANS.
Ondertrouwd op zondag 23 december 1708 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op woensdag 23 januari 1709 te Hattem met Kersje WOLTERS, 26 jaar oud, gedoopt op donderdag 3 september 1682 te Hattem, dochter van Derks WOLTERS en Willempje HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruijd Egberts, gedoopt op zondag 12 mei 1709 te Hattem, overleden voor 1712.
   2.  Steventje Egberts, gedoopt op zondag 4 mei 1710 te Hattem.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op maandag 17 februari 1738 te Heerde met Albert STOFFERS.
   3.  Willemijn Egberts, gedoopt op woensdag 29 april 1711 te Hattem.
   4.  Geertruijd Egberts, gedoopt op maandag 16 mei 1712 te Hattem, overleden voor 1715.
   5.  Wouter Egberts, gedoopt op zondag 22 oktober 1713 te Vorchten.
   6.  Geertruijd Egberts, gedoopt op zondag 10 februari 1715 te Hattem, overleden voor 1718.
   7.  Willemtjen Egberts, gedoopt op zondag 26 april 1716 te Heerde.
   8.  Bartholt Harman Egberts, gedoopt op zondag 11 juli 1717 te Heerde.
   9.  Geertruit Egberts, gedoopt op zondag 17 juli 1718 te Heerde.
   10.  Teunisjen Egberts, gedoopt op woensdag 14 juni 1719 te Heerde.
   11.  Wolter Egberts, gedoopt op zondag 28 juli 1720 te Heerde, overleden voor 1724.
   12.  Wolter Egberts, gedoopt op zondag 7 mei 1724 te Heerde.

Vb    Arent Stevens VISSCHER, gedoopt op donderdag 9 augustus 1685 te Heerde, zoon van Steven Jansen VISSCHER (zie IVa) en Aeltjen JACOBS.
Gehuwd voor de kerk circa 1712 te Heerde met Merrighje van EERDE, {Merrighje is eerder gehuwd geweest te Heerde.}.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambert Arents, gedoopt op zondag 17 januari 1712 te Hattem.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op zondag 23 december 1736 te Heerde met Lubbigje LUBBERS.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1755 met Berendina HERMSEN.

IVb    Herman (Harmen) Jansen VISSCHER, geboren circa 1645 te Heerde. Wonende in Hoorne.
16 januari 1677: Hermen Jansen VISSCHER approbatie voor de tuchting van zijn vrouw Aeltjen SARRIS.
Bron: Rekenkamer inv.nr. 1535 fol. 101.
[approbatie: goedkeuring door de (kerkelijke) overheid], zoon van Jan Gerrits VISSCHER (zie IIIa) en Lambertgen STEVENS.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 6 maart 1670 te Heerde met Aeltien (Aaltjen) SARRIS, geboren circa 1647. Wonende in Hoorne. Dochter van Sarris JACOBS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harms (zie Vc).
   2.  Sarris, gedoopt op woensdag 17 oktober 1674 te Heerde, overleden voor 1684 te Heerde.
   3.  Steven Herms (zie Vd).
   4.  Sarris Herms (zie Ve).

Vc    Jan Harms VISSCHER, diaken (1723 - ca 1725). Gedoopt op donderdag 25 februari 1672 te Heerde, overleden circa 1725 te naw Heerde, wonende in Wapenveld. Op Pinksteren 1699 tot lidmaat aangenomen (RAG: DTB 875-52/3). Met Paaschen 1723 verkozen tot Diaken. In 1725 tot diaken verkozen Steven Visscher, in plaats van Dries van Emst, kerkmeester wordende, hoogstens plaatsing voor dit jaar gecombineert, in plaats van Jan Visscher, die overleden is. (RAG: DTB 876-218/1, 219/3). Zoon van Herman (Harmen) Jansen VISSCHER (zie IVb) en Aeltien (Aaltjen) SARRIS.
Ondertrouwd op zondag 6 mei 1703 te Heerde met Gerritje Jans BOEVE, 24 jaar oud, gedoopt op zondag 18 december 1678 te Heerde, overleden na 1724 te naw Heerde. Wonende in Wapenveld. Dochter van Jan Claesz BOEVE en Trijntje JANSZ, "Den 6. Mei 1703 Jan Herms Visscher en Garritje Jans Boeve, beiden tot Wapenveld".
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje, gedoopt (NG) op zondag 22 juni 1704 te Heerde, overleden voor 1707 te naw Heerde.
   2.  Herman Janse (zie VIa).
   3.  Trijntje, gedoopt (NG) op zondag 13 februari 1707 te Heerde, overleden 1707-1708 te naw Heerde.
   4.  Trijntje Jans (zie VIb).
   5.  Aaltje Jans (zie VIc).
   6.  Janna, gedoopt (NG) op donderdag 28 januari 1712 te Heerde.
   7.  Berend Jans, gedoopt (NG) op zaterdag 6 januari 1714 te Heerde.
Ondertrouwd op woensdag 19 mei 1756 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op zondag 13 juni 1756 te Heerde (NG) met Catharina Wilhelmina van INGEN, "Op Paaschen 1751 met attestatie van Zutphen naar Heerde" (RAG: DTB 876-283/24).
   8.  Gerrit Jans (zie VId).
   9.  Jannes, gedoopt (NG) op zondag 6 februari 1718 te Heerde.
   10.  Merrie, gedoopt (NG) op zondag 13 augustus 1719 te Heerde.
   11.  Jan, gedoopt (NG) op zondag 8 juni 1721 te Heerde.
   12.  Stijntje VISSCHERS (zie VIe).

VIa    Herman Janse VISSCHER, gedoopt (NG) op dinsdag 18 augustus 1705 te Heerde, overleden op vrijdag 22 april 1791 te Hattem op 85-jarige leeftijd. Op Paaschen 1730 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-406/8). Zoon van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 6 november 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 21 november 1734 te Heerde (NG), "Herman Janse Visscher J:M: en Gerritje Gerrits J:D: beide in Wapenveld". Echtgenote is Gerritje Gerrits BREDENHOFF, 31 jaar oud, geboren te Wapenveld, gedoopt op zondag 10 juni 1703 te Heerde, overleden op dinsdag 15 april 1788 te Hattem op 84-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Gerrits BREDENHOFF en Hilligje TIMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan VISSER (zie VIIa).

VIIa    Jan VISSER, gedoopt (NG) op zondag 16 oktober 1740 te Heerde, overleden op dinsdag 28 mei 1782 te Hattem op 41-jarige leeftijd. In 1767 op belijdenisse aangenomen in de Nederduits Gereformeerde Kerk van Hattem. Zoon van Herman Janse VISSCHER (zie VIa) en Gerritje Gerrits BREDENHOFF.
Ondertrouwd op zaterdag 27 april 1776 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 12 mei 1776 te Hattem, "Jan VISSCHER, J.M., van Hattem, en Hendrikje KASPERS, J.D. van het Hogeveen, beiden wonende alhier". Echtgenote is Hendrikjen KASPERS (CASSPERS), 32 jaar oud, geboren op zondag 8 december 1743, gedoopt op zondag 8 december 1743, overleden op donderdag 11 april 1811 te Hattem op 67-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 239 (aan de Markt), haar buren zijn Digeer BENDER en Lubbertus BAARNEVELD. Aangevers zijn haar echtgenoot Jan Klaassen VAN DIJK (58 jr, grutter te Hattem) en Lubbertus BARNEVELD (34 jr, broodbakker te Hattem), begraven op zaterdag 13 april 1811 te Hattem. In april 1776 op belijdenisse aangenomen in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Hattem. Dochter van Berent KASPERS en Marrigjen JANS. {Zij is later ondertrouwd op zondag 3 april 1785 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op zondag 8 mei 1785 te Hattem, "Jan Klaassen J:M: geb: onder Hattem met Hendrikje Caspers weduwe van Jan Visser geb: van ´t Hogeveen beide wonende alhier". Echtgenoot is Jan Klaassen van DIJK, grutter (1811), geboren ca. 1754, overleden op zondag 14 september 1817 te Hattem, te zijner huize in Wijk A nr. 239. Aangevers zijn Berend WOLTERS (44 jr, mr. kuiper) en Lubbertus BARNEVELD (39 jr, mr. broodbakker en winkelier).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen (zie VIIIa).
   2.  Berend (zie VIIIb).
   3.  Gerrit, gedoopt (ND) op maandag 27 maart 1780 te Hattem, op Paasmaandag. Overleden op donderdag 31 mei 1781 te Hattem op 1-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 2 juni 1781 te Hattem.
   4.  Gerrit (zie VIIIc).

VIIIa    Harmen VISSER, karreman (1813, 1816), dagloner (1820), dagloner binnen de stad wonende (1823), gedoopt op zondag 6 april 1777 te Hattem, overleden op zaterdag 9 januari 1847 om 19:30 uur te Hattem op 69-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn zijn zoon Jan VISSER (38 jr, karreman) en Steven TICHELAAR (61 jr, kledermaker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043 in Hattem. Op 20 maart 1799 op belijdenis tot lidmaat aangenomen. (RAG: RBS 855). Hij woont in 1807 en in 1809 in de Kerkstraat. Op 20 juni 1806 overlijdt Marrigjen Kaspers, oud 79 jaren en weduwe van Roelof MARTENS ten huize van Harm in de Kerkstraat. De buren dan zijn de weduwe SCHMIEDEMAN en Evert VAN OLST. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op vrijdag 24 februari 1804 te Hattem (getuige(n): SANDBERG en SCHMIEDEMAN), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op zondag 11 maart 1804 te Hattem met Willemina Aleida van MERLE (MARLE), 19 jaar oud, landbouwster te Hattem (1853), geboren op donderdag 25 maart 1784 te Hattem, overleden op dinsdag 17 februari 1857 om 05:30 uur te Hattem op 72-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 69. Aangevers zijn haar zoon Jan VISSER (48 jr, karreman) en Jan Lunenberg (68 jr, koster). Op den 3e April 1805 op belijdenisse aangenomen (RAG: RBG 855.2), dochter van Dries van MERLE (MARLE) en Klaasjen HULSBERGEN. Ze wonen binnen de stad.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clasina, gedoopt op zondag 22 juli 1804 te Hattem, overleden op zaterdag 10 januari 1880 te Kralingen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johan Frederik DOODEN, overleden voor 1880.
   2.  Hendrikjen (zie IXa).
   3.  Jan, Karreman (1852, 1857), geboren op vrijdag 19 augustus 1808 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 4 september 1808 te Hattem, overleden op woensdag 28 april 1886 om 11:00 uur te Hattem op 77-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 54. Aangevers zijn zijn neef Dirk van der WORP (33 jr, arbeider) en Berend LUNENBERG (63 jr, wagenmaker). Hij blijft ongehuwd.
   4.  Geertruid (zie IXb).
   5.  Dries (zie IXc).
   6.  Harmen, schilder (1848), geboren op woensdag 31 juli 1816 om 01.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan de HAAN (58 jr, schoenmaker) en Teunis WENDT (27 jr, kleermaker). Overleden voor 1877.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 17 mei 1848 te Amsterdam met Johanna Dorothea KRENNING, dienstbaar (1848), geboren circa 1822 te Abcoude-Baambrugge, overleden op zaterdag 29 september 1877 te Abcoude-Baambrugge, dochter van Willem KRENNING en Anna Margaretha KLAPMEIJER.
   7.  Johanna Jacoba, geboren op donderdag 13 april 1820 om 17.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan WIESSENBERG (49 jr, karreman) en Jan LUNENBERG (33 jr, broodbakker en winkelier). Overleden op vrijdag 21 april 1820 om 18:00 uur te Hattem, 8 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 99. Aangevers zijn Gerrit KELDER (44 jr, landbouwer) en Steven BRUGMAN ((39 jr, karreman), beiden niet verwant.
   8.  Marrigjen (zie IXd).

IXa    Hendrikjen VISSER, dienstmeid (1829), geboren op maandag 20 juli 1807 te Hattem, gedoopt (NG) op maandag 27 juli 1807 te Hattem, overleden op vrijdag 12 januari 1866 te Utrecht op 58-jarige leeftijd, dochter van Harmen VISSER (zie VIIIa) en Willemina Aleida van MERLE (MARLE), landbouwster te Hattem (1853).
Kind:
   1.  Klaas VISSER, geboren op vrijdag 19 juni 1829 om 04:30 uur te Hattem, ten huize zijner groutouders in Wijk A nr. 33. Aangever is Christina Louise EGGENGOOR (55 jr, Stads Vroedvrouw) en getuigen zijn Steven FUTZELAAR (43 jr, kleermaker) en Peter KAMPHUIS (48 jr, dagloner). Overleden op maandag 28 december 1829 om 22:00 uur te Hattem, 192 dagen oud, ten huize van zijner grootouders in Wijk A nr. 66. Getuigen zijn de buren Steven FUTZELAAR (45 jr, kleermaker) en Peter KAMPHUIS (49 jr, dagloner). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043 in Hattem. Onecht kind.

IXb    Geertruid VISSER, geboren op zondag 29 juli 1810 te Hattem, gedoopt op woensdag 15 augustus 1810 te Hattem, dochter van Harmen VISSER (zie VIIIa) en Willemina Aleida van MERLE (MARLE), landbouwster te Hattem (1853).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1841 te Loosdrecht met Matthijs van WAGENINGEN, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 17 juli 1813 te Amersfoort, zoon van Johannes van WAGENINGEN en Maria Catharina KOUFFELD (KOUFELT).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (zie Xa).
   2.  Maria Willemina, geboren circa 1844 te Loosdrecht.
Gehuwd op zaterdag 9 juli 1887 te Loosdrecht met Hendrik van HENNEKER, geboren circa 1838 te Nijkerk, zoon van Hendrik van HENNEKER en Aaltje van SLOOTEN.
   3.  Klaasina (zie Xb).
   4.  Hermanus (zie Xc).

Xa    Johannes van WAGENINGEN, geboren circa 1843 te Loosdrecht, zoon van Matthijs van WAGENINGEN en Geertruid VISSER (zie IXb).
Gehuwd op zaterdag 22 januari 1870 te Loosdrecht met Geesje BRUGGINK, geboren circa 1848 te Kampen, dochter van Dirk Jan BRUGGINK en Hendrika Frederika van ZANTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Jan, geboren circa 1872 te Loosdrecht.
Gehuwd op zaterdag 2 juni 1900 te Loosdrecht met Geertrui Maria LABEL, geboren circa 1871 te Amsterdam, dochter van Hendrik Lourens LABEL en Maria TOPSVOORT.
   2.  Geertruida, geboren circa 1878 te Loosdrecht.
Gehuwd op zaterdag 5 november 1910 te Loosdrecht met Wygert van NIGTEVECHT, geboren circa 1873 te Loosdrecht, zoon van Arie van NIGTEVECHT en Jacoba Grada VERBURG.
   3.  Egbertina, geboren circa 1881 te Loosdrecht.
Gehuwd op woensdag 26 juni 1907 te Hilversum met Hendrik MIJNARENDS, photograaf (1907), geboren circa 1876 te Amsterdam, zoon van Pieter Johannes MIJNARENDS, behanger (1907), en Jacoba BOUHUIS.
   4.  Arie, geboren circa 1884, overleden op woensdag 9 november 1927 te Utrecht. Arie is ongehuwd gebleven.

Xb    Klaasina van WAGENINGEN, geboren circa 1846 te Loosdrecht, dochter van Matthijs van WAGENINGEN en Geertruid VISSER (zie IXb).
Gehuwd op zaterdag 28 november 1874 te Loosdrecht met Bastiaan VURENS van ES, timmerman (1914), geboren circa 1842 te Leersum, zoon van Hendrik VUUREM van ES en Aaltje JONKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida, geboren circa 1875 te Loosdrecht.
Gehuwd op donderdag 10 oktober 1907 te Loosdrecht met Lambertus DOLMAN, geboren circa 1865 te Loosdrecht, zoon van Willem DOLMAN en Geertruida KOPER.
   2.  Matthijs Hendrik, geboren circa 1881 te Loosdrecht.
Gehuwd op vrijdag 12 augustus 1910 te Loosdrecht met Maria SLAGT, geboren circa 1885 te Loosdrecht, dochter van Willem SLAGT en Mensje DOLMAN.
   3.  Bastiaan, slager (1914), geboren circa 1887 te Loosdrecht.
Gehuwd op woensdag 9 september 1914 te Haarlemmermeer met Anna GALIS, geboren circa 1888 te Haarlemmermeer, dochter van Jan GALIS, arbeider (1914), en Cornelisje TROMP.

Xc    Hermanus van WAGENINGEN, geboren circa 1852 te Loosdrecht, overleden voor 1933, zoon van Matthijs van WAGENINGEN en Geertruid VISSER (zie IXb).
Gehuwd op woensdag 2 april 1879 te Achttienhoven met Hendrikje van VULPEN, geboren circa 1857 te Achttienhoven, overleden op maandag 13 november 1933 te Zeist, dochter van Wouter van VULPEN en Gijsbertje van ZOEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren circa 1883 te Loosdrecht.
Gehuwd op zaterdag 17 juni 1905 te Loosdrecht met Tijmen WIEBERDINK, timmerman (1929), geboren circa 1875 te Ermelo (in overlijdensakte staat Elspeet als geboorteplaats vermeld.), overleden op zondag 21 juli 1929 te Nunspeet, zoon van Jan WIEBERDINK en Wijnre VISCH.
   2.  Wouter (zie XIa).
   3.  Klasina, geboren op woensdag 1 januari 1890 te Loosdrecht.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 1 april 1921 te Loosdrecht met Johannes van der NEUT, 31 jaar oud, geboren op woensdag 1 januari 1890 te Vinkeveen en Waverveen, zoon van Pieter van der NEUT en Alida van HARBERDEN.

XIa    Wouter van WAGENINGEN, geboren circa 1885 te Loosdrecht, overleden op maandag 18 november 1918 te Zeist, zoon van Hermanus van WAGENINGEN (zie Xc) en Hendrikje van VULPEN.
Gehuwd op vrijdag 28 april 1911 te Loenen met Cornelia MEIJERS, 21 jaar oud, geboren op zondag 18 augustus 1889 te Loenen, overleden na 1918, dochter van Teuntje MEIJERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus, geboren 1917, overleden op zaterdag 20 juli 1918 te Zeist.

IXc    Dries VISSER, gepensioneerd militair (1852), landbouwer (1863, 1882, 1889), arbeider (1853, 1865, 1886, 1889, 1893 te Dalfsen), geboren op maandag 14 juni 1813 om 08.00 uur te Hattem (aangifte door: Jan VELTKAMP (50 jr, landbouwer) en Gerrit KELDER (39 jr, karreman).), overleden op dinsdag 12 december 1893 om 01:30 uur te Dalfsen op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Klaas SCHEURNAGEL (55 jr, arbeider) en Berend Jan TOL (65 jr, arbeider).), in het huis nr. 61 in het buurtschap Emmen. Hij woont in 1853 in het buurtschap Emmen onder Dalfsen. Zoon van Harmen VISSER (zie VIIIa) en Willemina Aleida van MERLE (MARLE), landbouwster te Hattem (1853).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op zaterdag 26 november 1853 te Dalfsen (getuige(n): Gerard Willem NIJKAMP (36 jr, arbeider te Ankum, broer), Willem van LEUSEN (39 jr, landbouwer), Hendrik Jan KAMPMAN (34 jr, tolgaarder) en Coenraad van BEINUM (28 jr, bakker)) met Gerrigjen NIJKAMP, 27 jaar oud, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889), geboren op zaterdag 11 november 1826 om 08:00 uur te Dalfsen (aangifte door: Antonij DOEVELAAR (27 jr, dagloner) en Harm NIJBOER (47 jr, dagloner).), in een huis in het buurtschap Ankum. Overleden op maandag 9 september 1907 om 11:30 uur te Zwollerkerspel op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Albert de RUITER (29 jr, arbeider) en Willem van DIJK (63 jr, landbouwer).), in het huis nr. 31 in Ittersum. Dochter van Hendrik Jan NIJKAMP, arbeider te Ankum onder Dalfsen (1853), en Fennigje van VULSTEREN, arbeidster te Ankum onder Dalfsen (1853).
Uit dit huwelijk:
   1.  Harm Jan (zie Xd).
   2.  Fennigje, dienstbode (1889), geboren op woensdag 16 april 1856 om 02:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Jan DIJK (45 jr, landbouwer) en Jan WILDERINK (37 jr, landbouwer). Overleden na 1922.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 2 november 1889 te Dalfsen (getuige(n): Willem KISTENBRINK (41 jr, bakker), Jan Willem REIMELINK (39 jr, bakker), Harm HERMINK (38 jr, winkelier) en Jan PUT (34 jr, metselaar)) met Evert Jan van KUIK, 42 jaar oud, tapper (1889), geboren op maandag 1 maart 1847 om 05:00 uur te Dalfsen. Getuigen bij de aangifte zijn Johan Hendrik Wilhelm van ZUIDEN (34 jr, koekbakker) en Gerrit Jan van der KOLK (33 jr, bakker). Overleden op zaterdag 18 maart 1922 te Dalfsen op 75-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan van KUIK, logementhouder (1847), en Wolthera Everdina van der KOLK.
   3.  Mina, geboren op zaterdag 6 februari 1858 om 07:00 uur te Dalfsen (aangifte door: Mannes RUNHAAR (47 jr, kleermaker) en Joggem HOLLEBOOM (33 jr, schoenmaker).), in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Overleden op donderdag 2 juni 1859 om 24:00 uur te Dalfsen op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Berend LUGT (64 jr, landbouwer) en Peter KOOIJKER (43 jr, landbouwer).), in het huis nr. 28 in het buurtschap Emmen.
   4.  Hendrik Jan (zie Xe).
   5.  Willemina Alijda (zie Xf).
   6.  Hendrik (zie Xg).
   7.  Gerrit Jan (zie Xh).

Xd    Harm Jan VISSER, boerenknecht (1886), dagloner (1887, 1898), landbouwer (1901, 1917), geboren op zaterdag 22 april 1854 om 11:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 67 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Carel August Wilhelm KIEKIND (54 jr, gepensioneerd militair) en Jacob van OENE (33 jr, arbeider). Overleden op zondag 26 februari 1939 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn huwelijk woont hij in Zwollerkerspel. Zoon van Dries VISSER (zie IXc) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 15 mei 1886 te Oldebroek (getuige(n): Onno WOLTHUIS (49 jr, ambtenaar ter gemeente secretarie), Johannes Bernardus BISTERVELD (45 jr, landbouwer), Jakob WILDEMAN (30 jr, metselaar) en Dirk KLUMPJE (28 jr, landbouwer)) met Jakoba BLOK, 26 jaar oud, dagloonster (1887, 1896), landbouwster (1917), geboren op dinsdag 27 september 1859 om 02:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Beerd KROEZE (58 jr, landbouwer) en Gerrit VOLKERS (24 jr, smidsknecht). Overleden op dinsdag 26 mei 1936 te Oldebroek op 76-jarige leeftijd, dochter van Aart BLOK, landbouwer (1859, 1886), en Stijntje WONING, landbouwster (1859).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XIb).
   2.  (levenloos meisje), geboren op vrijdag 13 september 1889 te Oldebroek, overleden op vrijdag 13 september 1889 om 08:00 uur te Oldebroek, 0 dagen oud. Aangevers zijn haar vader en Onno WOLTHUIS (53 jr, ambtenaar ter secretarie).
   3.  Stijntje, geboren op donderdag 12 oktober 1893 om 22:00 uur te Hattemerbroek (gem. Oldebroek) (aangifte door: Hermannus TROON (69 jr, gemeentebode) en Cornelis van OENE (32 jr, dagloner)), overleden op zondag 25 augustus 1901 om 21:00 uur te Oldebroek op 7-jarige leeftijd. Aangevers zijn Hermannus KROON (77 jr, gemeentebode) en Harmen KROEZE (59 jr, arbeider).
   4.  Aart, geboren op zaterdag 15 augustus 1896 om 05:00 uur te Hattemerbroek (gem. Oldebroek) (aangifte door: Arend van der VEEN (37 jr, koetsier), Hendrikus Antonie van BEEK (35 jr, stratenmaker)), overleden op maandag 21 december 1896 om 03:00 uur te Oldebroek, 128 dagen oud. Aangevers zijn Hendrik KORENBERG (40 jr, dagloner) en Hendrikus VELUWENKAMP (37 jr, dagloner).

XIb    Dries VISSER, landbouwer (1917), poedermaker (1919), geboren op zaterdag 13 augustus 1887 om 18:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (63 jr, gemeentebode) en Onno WOLTHUIS (51 jr, ambtenaar ter secretarie)), zoon van Harm Jan VISSER (zie Xd) en Jakoba BLOK, dagloonster (1887, 1896), landbouwster (1917).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 26 april 1917 te Oldebroek met Berendje BASTIAAN, 26 jaar oud, landbouwster (1917), geboren op woensdag 12 november 1890 om 02:30 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (66 jr, gemeentebode) en Jacob van der BEEK (45 jr, gemeenteveldwachter)), dochter van Berend BASTIAAN, landbouwer (1890, 1917), en Gerrigje KIP, landbouwster (1890, 1917).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje, geboren juli 1919 te Oldebroek, overleden op woensdag 8 oktober 1919 te Oldebroek.

Xe    Hendrik Jan VISSER, boerenknecht te Dalfsen (1882), landbouwer (1883), zonder beroep (1937), geboren op dinsdag 17 april 1860 om 17:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 107. Getuigen zijn Gerrit van ES (45 jr, winkelier) en Willem van der WORP (35 jr, karman). Overleden op zondag 16 mei 1937 om 04:30 uur te Zwollerkerspel op 77-jarige leeftijd. Aangever is Willem Jan TENDEN (71 jr, pluimveehouder). Zoon van Dries VISSER (zie IXc) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 20 oktober 1882 te Zwollerkerspel (getuige(n): Albertus VAN DER KOLK (39 jr, ambtenaar ter secretarie), Hendrik Martinus WITTENAAR (67 jr, veldwachter), Johan Christiaan Baron VAN HAERSOLTE VAN HAERST (28 jr, zonder beroep) en Willem VAN DORT (32 jr, veldwachter)) met Johanna PIERIK, 28 jaar oud, geboren op donderdag 5 oktober 1854 om 03:00 uur te Berkum Bruggenhoek (Zwollerkerspel), in het huis nr. 13 in Berkum Bruggenhoek. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik MARSMAN (35 jr, koetsier) en Johannes VAN DEN BERG (28 jr, tuinman). Overleden op dinsdag 19 mei 1953 op 98-jarige leeftijd. Zij woont in 1882 in Berkum Poepershoek. Dochter van Lubbert PIERIK, landbouwer (1882), en Maria JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus, Bakker (1910), geboren op zondag 9 september 1883 om 18:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jacob BONGERS (48 jr, landbouwer) en Willem van DORD (32 jr, veldwaqchter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr 33. Overleden op vrijdag 12 december 1924 te Zwolle op 41-jarige leeftijd, aangiftedatum!?
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op dinsdag 8 november 1910 te Zwolle met Grada Jacoba LEIJENDEKKER, geboren circa 1890 te Zwolle, dochter van Derk LEIJENDEKKER, schoenmaker (1910), en Lucresia ter WEE. {Zij is later gehuwd op dinsdag 9 november 1926 te Zwolle met Arnold Fredrik Hendrik ROTS, geboren circa 1889 te Aalten.}
   2.  Lambertus, Landbouwer (1908), geboren op vrijdag 11 september 1885 om 19:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Willem ARNOLDINK (26 jr, landbouwer) en Hendrik Martinus HATTEMA (69 jr, veldwachter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr 33.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 7 mei 1908 te Zwollerkerspel met Margje SNIJDER, dienstbode (1908), geboren circa 1888 te Nieuwleusen, dochter van Klaas SNIJDER, landbouwer (1908), en Klaasjen KRAGT.

Xf    Willemina Alijda VISSER, dienstbode te Heino (1889), geboren op woensdag 4 februari 1863 om 16:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr.6. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen PIK (63 jr, arbeider) en Jacob de WEERDT (36 jr, arbeider). Overleden op dinsdag 27 juni 1933 om 07:00 uur te Zwollerkerspel op 70-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan van der LINDEN (57 jr, aanspreker) en Willem SCHIELAND (48 jr, gemeenteontvanger), dochter van Dries VISSER (zie IXc) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 16 mei 1889 te Heino (getuige(n): Reint SMIT (41 jr, smid), Theodorus VAN DE VEGTE (40 jr, timmerman), Dirk Jan MAAT (33 jr, landbouwer) en Jacob MULDER (41 jr, veldwachter)) met Antonij MUNNIKHUIS, 28 jaar oud, landarbeider (1886), wegwerker (1899), spoorwegarbeider (1889, 1922), geboren op woensdag 19 september 1860 om 14:00 uur te Dalfsen. Getuigen bij de aangifte zijn Arend Jan KUIPER (58 jr, kuiper) en Hendrik Jan HERKEN (47 jr, schoenmaker). Overleden op donderdag 1 augustus 1935 om 19:00 uur te Zwollerkerspel op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Jan van der LINDE (59 jr, aanspreker)), zoon van Evert MUNNIKHUIS, arbeider (1860), en Hendrika HULZEBOSCH, arbeidster (1860). {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 9 september 1886 te Zwollerkerspel met Jennegien van der KOLK, boerenmeid (1886), geboren circa 1863 te Heino, overleden voor 1889, dochter van Albert van der KOLK, dagloner (1886), en Gerrigje HULZEBOSCH.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Hendrikus, geboren op zaterdag 16 november 1889 om 04:30 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Frederik van der GROND (48 jr, kastelein) en Hermannus STIL (66 jr, veldwachter)), in het huis te Berkum nr. 31.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 7 juni 1917 te Zwollerkerspel met Femia Helena VISSCHER, 25 jaar oud, geboren op zondag 10 april 1892 om 01:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Klaas van OS (35 jr, veldwachter) en Hermannus STIL (68 jr, veldwachter)), in het huis in Oldeneel nr 25. Dochter van Jan VISSCHER, boerenarbeider (1917), en Aaltje van den BERG.
   2.  Willemina Hendrika, geboren op donderdag 29 juni 1899 om 07:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Harm DEUZEMAN (42 jr, veldwachter) en Albertus van der KOLK (56 jr, gemeenteontvanger)), in het huis in Ittersum nr 31a.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 1 juni 1922 te Zwollerkerspel met Johan VEERMAN, spoorwegarbeider (1922), geboren circa 1898 te Wijhe, zoon van Evert VEERMAN, boerenarbeider (1922), en Geertje BRUGMAN.

Xg    Hendrik VISSER, boerenknecht te Genemuiden (1894), landbouwer (1919), geboren op dinsdag 14 november 1865 om 14:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 6. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen MULDER (72 jr, zonder beroep) en Jan de WEERDT (40 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 20 november 1956 te Oldebroek op 91-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis in Wijk W2. Zoon van Dries VISSER (zie IXc) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 10 mei 1894 te Hasselt (getuige(n): Reindert BUTER (73 jr, veehouder), Gerrit VAN DE VELDE (62 jr, voornaamste bode), Gerrit Rijk IN DE VEGTE (46 jr, veehouder) en Willem ZWOL (41 jr, veehouder)) met Marrigje KROES, 21 jaar oud, geboren op maandag 17 juni 1872 te Zwollerkerspel, overleden op maandag 21 november 1938 te Oldebroek op 66-jarige leeftijd. Zij woont in 1894 te Hasselt. Dochter van Roelof KROES, veehouder (1894), en Jentje van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XIc).
   2.  Jentje, geboren op donderdag 25 maart 1897 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 22 mei 1919 te Zwolle met Jan DOCTER, gemeenteambtenaar (1919), geboren circa 1896 te Zwolle, zoon van Hendrik DOCTER, warmoezenier (1919), en Janna RIETBERG.
   3.  Gerrigje, geboren op donderdag 28 april 1898 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 6 september 1917 te Zwolle met Roelof de WOLF, landbouwer (1917), geboren circa 1899 te Zwolle, zoon van Johannes de WOLF en Aaltje NIENHUIS.
   4.  Roelofje, geboren op zaterdag 29 juli 1899 te Zwolle, overleden op maandag 14 augustus 1899 te Zwolle, 16 dagen oud.
   5.  Roelof, geboren op woensdag 5 september 1900 te Zwolle, overleden op donderdag 27 september 1900 te Zwolle, 22 dagen oud.
   6.  Roelofje, geboren op zaterdag 7 december 1901 te Zwolle.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 3 maart 1921 te Zwolle met Frederik DOORNWEERD, metaaldraaier (1921), geboren circa 1901 te Zwolle, zoon van Tijmen DOORNWEERD, landbouwer (1921), en Johanna van der SLUIS.
   7.  Hendrik, geboren op zaterdag 14 november 1903 te Zwolle.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 23 oktober 1924 te Zwolle met J. van RIESSEN.
   8.  Marrigje, geboren op woensdag 16 november 1904 te Zwolle, overleden op dinsdag 7 maart 1905 te Zwolle, 111 dagen oud.
   9.  Marrigje, geboren op zaterdag 25 april 1908 te Zwolle, overleden op dinsdag 8 december 1908 te Zwolle, 227 dagen oud.
   10.  Roelof, geboren op zaterdag 19 juni 1909 te Zwolle. Verhuist op 17 mei 1929 naar Ommen.
   11.  Marrigje, geboren op maandag 21 november 1910 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1933 te Zwolle met K. van der KOLK.
   12.  Femmigje Wilhelmina, geboren op donderdag 21 november 1912 te Zwolle.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 27 juni 1935 te Zwolle met F. van DORP.
   13.  Jennigje, geboren op maandag 15 december 1913 te Zwolle.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1933 te Zwolle met R. van VOORTHUIZEN.

XIc    Dries VISSER, landbouwer (1918), geboren op dinsdag 8 januari 1895 te Hasselt, zoon van Hendrik VISSER (zie Xg) en Marrigje KROES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 13 maart 1918 te Harderwijk met Petertje POPPEN, geboren circa 1892 te Harderwijk, dochter van Marten POPPEN, visscher (1918), en Willempje DOOIJEWAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje, geboren 1933 te Harderwijk, overleden op donderdag 17 mei 1934 te Harderwijk.

Xh    Gerrit Jan VISSER, boerenknecht (1892), arbeider (1897), landbouwer (1917, 1919), tuinbouwer (1932), geboren op donderdag 16 april 1868 om 11:00 uur te Dalfsen, in het huis nr. 48 in het buurtschap Emmen. Getuigen bij de aangifte zijn Mannes RUNHAAR (58 jr, kleermaker) en Martinus Hendrikus ten BIEZEN (55 jr, arbeider). Overleden op woensdag 22 april 1953 te Zwollerkerspel op 85-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis Campherbeeklaan 19 te Berkum. Zoon van Dries VISSER (zie IXc) en Gerrigjen NIJKAMP, dienstmeid in het buurtschap Emmen onder Dalfsen (1853), arbeidster (1856, 1858, 1886), zonder (1889).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 21 april 1892 te Zwollerkerspel met Diena POST, 21 jaar oud, boerenmeid (1892), geboren op dinsdag 14 februari 1871 te Ambt Vollenhove, overleden op dinsdag 24 juli 1951 te Zwollerkerspel op 80-jarige leeftijd, dochter van Lubbert POST, arbeider (1892), en Niesje BERGMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dries (zie XId).
   2.  Lubbertus, Gemeentearbeider (1919), geboren op zaterdag 16 december 1893 om 18:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Gerrit EIKENAAR (35 jr, timmerman) en Klaas van OS (37 jr, veldwachter)), in het huis in Berkum Poepershoek nr. 33.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 1 mei 1919 te Zwolle met Jentje ZONDERVAN, dienstbode (1919), geboren circa 1893 te Nieuwleusen, dochter van Jan ZONDERVAN, landbouwer (1919), en Aaltje van DORSTEN.
   3.  Gerrigje, geboren op donderdag 28 mei 1896 om 17:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Evert Jan RUNHAAR (55 jr, kastelein) en Antoni CURAAD (52 jr, koopman)), in het huis in Berkum Poepershoek nr. 33.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1920 te Zwollerkerspel met Willem van den BERG, 27 jaar oud, landbouwer (1920), geboren op maandag 13 februari 1893 om 04:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jan Harm LIPPINKHOF (49 jr, schipper) en Albertus van der KOLK (49 jr, ontvanger)), in het huis Berkum Bruggenhoek nr. 44. Zoon van Hendrik van den BERG, arbeider (1893), en Gerrigjen ZIELEMAN.
   4.  Harm Jan, geboren op maandag 6 september 1897 te Zwollerkerspel, overleden op donderdag 23 september 1897 om 06:00 uur te Zwollerkerspel, 17 dagen oud (aangifte door: Hendrik LAND (48 jr, arbeider) en Jan PIERIK (33 jr, arbeider)), in het huis nr. 33a in het buurtschap Berkum-Poepershoek.
   5.  Herman, landbouwer (1931), geboren op maandag 25 november 1901 om 05:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Koop KRAGT (26 jr, arbeider) en Gerrit Helms GRUPPEN (26 jr, slager)).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 6 mei 1931 te Dalfsen met Hendrikje PIERIK, geboren circa 1900 te Dalfsen, dochter van Arend Jan PIERIK en Willempje PIERIK, landbouwster (1931).
   6.  Gerrit Jan, landbouwer (1929), geboren circa 1904 te Zwolle, overleden na 1938.
Gehuwd op donderdag 23 mei 1929 te Zwollerkerspel met Niesje MEULINK, 24 jaar oud, geboren op maandag 20 maart 1905 te Zwollerkerspel (aangiftedatum), overleden op zaterdag 1 oktober 1938 te Zwolle op 33-jarige leeftijd, dochter van Hendrik MEULINK en Wichertje BORST.
   7.  Niesje, geboren circa 1909 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 7 april 1932 te Zwolle met Roelof PIERIK, tuinbouwer (1932), geboren circa 1908 te Zwollerkerspel, zoon van Harm Jan PIERIK, landbouwer (1932), en Geesje FLIERJANS.
   8.  Diena Johanna (zie XIe).
   9.  Hendrik Jan, geboren op dinsdag 1 april 1913 te Zwolle.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 13 mei 1942 te Zwolle met A. POST.

XId    Dries VISSER, landbouwer (1917), geboren circa 1893 te Zwollerkerspel, zoon van Gerrit Jan VISSER (zie Xh) en Diena POST, boerenmeid (1892).
Gehuwd op donderdag 3 mei 1917 te Zwolle met Elisabeth BOER, 24 jaar oud, geboren op zondag 11 september 1892 om 06:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jan BOER (29 jr, arbeider) en Derk de LEEUW (51 jr, landbouwer)), in het huis in Spoolde nr. 93. Dochter van Hendrik BOER, arbeider (1891), fabrieksarbeider (1917), en Everdina BRINKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, landbouwer, geboren op zondag 27 september 1925 te Zwolle, overleden op vrijdag 21 januari 1949 te Pagaralam (NOI) op 23-jarige leeftijd, begraven te Bandung. Dirk is tijdens de tweede politionele actie in/bij Pagaralam op Sumatra gesneuveld. Hij was soldaat bij 4-4 Regiment Infanterie.

XIe    Diena Johanna VISSER, geboren op dinsdag 10 oktober 1911 te Zwolle, dochter van Gerrit Jan VISSER (zie Xh) en Diena POST, boerenmeid (1892).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 7 maart 1940 te Zwolle met Albert PRUIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina Lubbertha, geboren februari 1945 te Zwollerkerspel, overleden op maandag 22 oktober 1945 te Dalfsen.

IXd    Marrigjen VISSER, winkelierster (1883), geboren op zondag 23 februari 1823 om 09:00 uur te Hattem (aangifte door: Peter SCHULTING (35 jr, steenbakkersknecht) en Peter KAMPHUIS (34 jr, Mr.Smid) beiden niet verwant en binnen de stad wonend.), overleden op woensdag 4 april 1888 om 16:00 uur te Hattem op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot met als getuige Arend Jan van der WORP (52 jr, wagenmaker).), in het huis in Wijk A nr. 330. Dochter van Harmen VISSER (zie VIIIa) en Willemina Aleida van MERLE (MARLE), landbouwster te Hattem (1853).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 30 juni 1852 te Hattem (getuige(n): Hendrikus VAN PIEKEREN (52 jr, veerman, neef bruidegom), Jan VISSER (43 jr, karreman, broer), Dries VISSER (39 jr, gepensioneerd militair, broer) en Berend LUNENBERG (29 jr, wagenmaker)), met het huwelijk wordt 1 kind (Derk) gewettigd. Echtgenoot is Willem van der WORP, 27 jaar oud, dagloner (1854), arbeider (1883, 1888), geboren op donderdag 14 april 1825 om 14:00 uur te Hattem (aangifte door: Door afwezigheid van de vader is de aangever Christina Louisa EGGENGOOR (50 jr, stadsvroedvrouw) met als getuigen Ariaan SCHUTTE (30 jr, verver en glazemaker) en Jan Karel STUIT (38 jr, timmerman en wagenmaker).), in het huis in Wijk A nr. 208. Overleden op woensdag 12 juli 1916 om 17:30 uur te Hattem op 91-jarige leeftijd (aangifte door: Albertus WENDT (72 jr, timmerman) en Jan Christiaan MARFELINK (45 jr, fabrieksarbeider).), te zijnen huize in Wijk A nr. 52. Zoon van Dirk van der WORP en Antjen GROLLEMANS, dagloonster (1825).
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, arbeider (1901), geboren op zondag 23 mei 1852 te Hattem, overleden op maandag 3 september 1928 te Zwolle op 76-jarige leeftijd (aangiftedatum).
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op donderdag 5 september 1901 te Zwolle met Janna de WEERDT, 42 jaar oud, werkvrouw (1901), geboren op zondag 30 januari 1859 te Hattem, dochter van Jacob de WEERDT en Bartjen PIK. {Zij was eerder gehuwd voor 1901 met Machiel HUISKAMP, overleden voor 1901.}
   2.  Levenloos kind, geboren op vrijdag 14 juli 1854 te Hattem, overleden op vrijdag 14 juli 1854 te Hattem, 0 dagen oud.
   3.  Willemina Aleida (zie Xi).
   4.  Antonie, geboren op donderdag 11 juli 1861 te Hattem, overleden op donderdag 7 mei 1863 te Hattem op 1-jarige leeftijd.
   5.  Antonie (zie Xj).

Xi    Willemina Aleida van der WORP, geboren op maandag 20 februari 1860 te Hattem, dochter van Willem van der WORP, dagloner (1854), arbeider (1883, 1888), en Marrigjen VISSER (zie IXd).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 12 juli 1883 te Hattem met Dirk Antonie van den EIJNDEN, 21 jaar oud, ossenslager (1883), werkman (1914), geboren op zaterdag 19 oktober 1861 te Amsterdam, zoon van Hendrik van den EIJNDEN, hotelhouder (1883), en Elizabeth BESSELING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Margje (zie XIf).
   2.  Hendrika Louisa (zie XIg).
   3.  Hendrik Willem, geboren op woensdag 11 juli 1888 te Amsterdam, overleden op zaterdag 1 november 1930 te Utrecht op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 5 september 1917 te Utrecht met Anthonia Jacoba van OS, geboren circa 1893 te Utrecht, overleden na 1930, dochter van Jurrie van OS en Jannette van den BRINK.
   4.  Willem, geboren op zaterdag 28 november 1891 te Amsterdam.
   5.  Dirk Antonie, geboren op dinsdag 15 november 1892 te Amsterdam.
   6.  Maria Wilhelmina, geboren op woensdag 20 december 1893 te Amsterdam.
   7.  Maria Petronella, geboren op vrijdag 14 augustus 1896 te Amsterdam.
   8.  Christina Hendrika, geboren op vrijdag 21 oktober 1898 te Amsterdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 9 april 1931 te Amsterdam met William Johan KONINGS, kleermaker (1931), geboren circa 1906 te Den Haag, zoon van Hermanus Nicolaas KONINGS, kleermaker (1931), en Paulina Frederika WUSTROW.

XIf    Elisabeth Margje van den EIJNDEN, geboren op zondag 17 augustus 1884 te Amsterdam, dochter van Dirk Antonie van den EIJNDEN, ossenslager (1883), werkman (1914), en Willemina Aleida van der WORP (zie Xi).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 27 mei 1914 te Amsterdam met Jacobus Josephus BROER, 27 jaar oud, brievenbesteller (1914), geboren op dinsdag 26 april 1887 te Uithoorn, overleden op maandag 12 juni 1922 te Groningen op 35-jarige leeftijd, zoon van Josephus Dominicus BROER, metselaar, en Theodora de BRUIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Josephus, geboren op zondag 6 juni 1915 te Amsterdam.
   2.  Elisabeth Margje, geboren op zaterdag 6 juli 1918 te Amsterdam.
   3.  Hendrik Willem, geboren op donderdag 12 juni 1919 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 27 juni 1946 te Amsterdam met J.H. GAILLARD.

XIg    Hendrika Louisa van den EIJNDEN, geboren op dinsdag 7 september 1886 te Amsterdam, overleden op zondag 5 maart 1967 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, begraven op donderdag 9 maart 1967 te Amsterdam, op de begraafplaats De Nieuwe Ooster*, grafnummer 3-81-L-229, dochter van Dirk Antonie van den EIJNDEN, ossenslager (1883), werkman (1914), en Willemina Aleida van der WORP (zie Xi).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 21 juni 1916 te Amsterdam met Andreas Johannes van MIERLO, 29 jaar oud, werkman (1916), geboren op zondag 10 april 1887 te Raamsdonk, overleden op dinsdag 16 augustus 1966 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd, zoon van Hubertus van MIERLO en Cornelia van GOOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Alijda, geboren op donderdag 1 juni 1916 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1939 te Amsterdam met B.A. RUARUS.
   2.  Hendrika Louisa, geboren op zaterdag 28 februari 1920 te Amsterdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 30 mei 1952 te Amsterdam met C.D. SCHÖNDUVE.
   3.  Andreas Johannes, geboren op zaterdag 18 maart 1922 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 15 mei 1946 te Amsterdam met W. van der LINDEN.

Xj    Antonie van der WORP, arbeider (1891, 1912), opperman (1920), geboren op donderdag 26 april 1866 te Hattem, overleden op vrijdag 25 juli 1941 te Hattem op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem van der WORP, dagloner (1854), arbeider (1883, 1888), en Marrigjen VISSER (zie IXd).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 1 april 1891 te Hattem. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd met Marrigjen VERWEIJ, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 18 december 1868 te Hattem, overleden na 1941, dochter van Hendrik VERWEIJ en Alijda MENSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, arbeider (1912), dagloner (1920), geboren op vrijdag 3 januari 1890 te Hattem, overleden op dinsdag 17 februari 1920 te Deventer op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 9 oktober 1912 te Hattem met Gesiena RAVE, geboren circa 1893 te Hattem, overleden op vrijdag 7 maart 1919 te Hattem, dochter van Albert RAVE, arbeider (1912), en Gesiena HENGEVELD.
   2.  Willem (zie XIh).
   3.  Alijda, geboren op dinsdag 4 juli 1893 te Hattem, overleden op zondag 8 juli 1894 te Hattem op 1-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik (zie XIi).
   5.  Marinus, geboren op vrijdag 18 september 1896 te Hattem.
   6.  Aleida, geboren op vrijdag 20 mei 1898 te Hattem, overleden op zondag 5 februari 1899 te Hattem, 261 dagen oud.

XIh    Willem van der WORP, arbeider (1913), geboren op maandag 12 oktober 1891 te Hattem, zoon van Antonie van der WORP (zie Xj) en Marrigjen VERWEIJ.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 19 februari 1913 te Hattem met Lubberta Gerritdina KARRSING, 26 jaar oud, geboren op donderdag 11 november 1886 te Hattem, dochter van Hendrik Willem KARRSING, jachtopziener (1913), en Willempje van WELSUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje, geboren 1913 te Hattem, overleden op woensdag 4 december 1918 te Hattem.

XIi    Hendrik van der WORP, arbeider (1917), geboren op dinsdag 4 december 1894 te Hattem, zoon van Antonie van der WORP (zie Xj) en Marrigjen VERWEIJ.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 2 november 1916 te Hattem met Roelofje WILDEMAN, 19 jaar oud, geboren op zaterdag 28 november 1896 te Oldebroek (aangiftedatum), dochter van Klaas WILDEMAN, koopman (1916), en Asselina BLOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigjen, geboren 04 1917 te Hattem, overleden op dinsdag 23 oktober 1917 te Hattem.
   2.  Hendrik, geboren 1920 te Hattem, overleden op maandag 4 juli 1921 te Hattem, 7 maanden oud geworden.

VIIIb    Berend VISSER, schoenmaker (1812, 1814, 1847, 1856), meester schoenmaker (1821, 1827), geboren op donderdag 30 juli 1778 te Hattem, overleden op woensdag 5 november 1856 om 12:00 uur te Hattem op 78-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 289. Aangevers zijn zijn zoon Jan VISSER (42 jr, schoenmaker) en Jannes BROUWER (47 jr, hersteller van uurwerken). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op vrijdag 24 december 1802 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op donderdag 20 januari 1803 te Hattem met Janna LANGEVOORT, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 7 november 1778 te Veessen, gedoopt (NG) op zondag 8 november 1778 te Veessen (getuige(n): Jannetjen HENDRIKS), overleden op maandag 12 juni 1837 om 02:00 uur te Hattem op 58-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 274. Aangevers zijn haar echtgenoot en Geert SCHIPPER (31 jr, timmerman, behuwde zoon). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. Ten tijde van haar huwelijk woont ze in Hattem. Dochter van Lubbertus DIRKS (LANGEVOORT) en Hendrikjen JANS (de WITTE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen (zie IXe).
   2.  Lubbertus, gedoopt (NG) op zondag 21 oktober 1804 te Hattem, overleden op zondag 18 mei 1806 te Hattem op 1-jarige leeftijd, aan de Homoetsche Poort. De buren zijn Weduwe van HIERDEN en Frans CREEDER. Begraven op woensdag 21 mei 1806 te Hattem.
   3.  Lubbertus (zie IXf).
   4.  Janna (zie IXg).
   5.  Dirkjen, geboren op donderdag 30 januari 1812 om 19.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Abraham SCHUTTE (45 jr, Glasemaker en verver) en Evert van DRAGT (29 jr, tapper). Overleden op dinsdag 2 maart 1841 te Vreeswijk op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 5 augustus 1840 te Vreeswijk met Cornelis VERBOOM, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 1 januari 1819 te Vreeswijk. Onecht kind. Zoon van Klasina VERBOOM.
   6.  Jan (zie IXh).
   7.  Hendrik, geboren op vrijdag 15 juni 1821 om 04:30 uur te Hattem. Getuigen zijn Abraham SCHUTTE (55 jr, mr. glasemaker en verver) en Johannes Lodewijk STRENG (34 jr, steenbakkersknecht), beiden niet verwant.

IXe    Hendrikjen VISSER, dienstmeid (1827), gedoopt op zondag 17 april 1803 te Hattem, overleden op woensdag 13 juli 1887 om 04:30 uur te Hattem op 84-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn Evert ROUWENHORST (68 jr, timmerman) en Berend LUNENBERG (64 jr, wagenmaker), dochter van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 12 januari 1827 te Hattem (getuige(n): Gerrit Jan LOODE (57 jr, timmermansbaas), Johannes JOOSTEMA (56 jr, winkelier), Roelof SCHUURMAN (43 jr, timmermansbaas) en Hendrik KAMPHUIS (36 jr, timmermansbaas)) met Geert SCHIPPER, 21 jaar oud, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), geboren op zondag 5 januari 1806 te Hattem, gedoopt (NH) op donderdag 9 januari 1806 te Hattem, overleden op donderdag 30 september 1886 om 23:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 66. Aangevers zijn Berend TER HAVE (41 jr, timmerman) en Berend LUNENBERG (64 jr, wagenmaker), zoon van Berend Caspers SCHIPPER, treepmaker (1842), en Albertjen HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertjen, geboren op zaterdag 19 mei 1827 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 154. Getuigen zijn Hendrik KAMPHUIS (36 jr. timmerman) en Johan Hendrik SCHEFFER (54 jr, karreman).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 14 december 1854 te Zwolle. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Johannes de GRAAF, schipper (1854), geboren circa 1832 te Zwolle, zoon van Jan de GRAAF, schipper (1854), en Maria Elisabeth STROOMBERG.
   2.  Berend, geboren op maandag 27 april 1829 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in de Wijk A nr. 154. Getuigen zijn Johannes JOOSTEMA (59 jr, buiten speciaal beroep) en Lubbertus de HAAN (31 jr).
   3.  Berendina (zie Xk).
   4.  Jan (zie Xl).
   5.  Hendrik (zie Xm).
   6.  Johanna (zie Xn).
   7.  Lubberta (zie Xo).
   8.  Geert, geboren op vrijdag 25 maart 1842 te Hattem, overleden op donderdag 26 oktober 1871 te Hattem op 29-jarige leeftijd. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 002 in Hattem.

Xk    Berendina SCHIPPER, dienstbode (1856), geboren op zondag 21 november 1830 om 08:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 201. Getuigen zijn Jan Karel WENDT (43 jr, wagenmaker) en Hendrik RADEMAKER (32 jr, wagenmaker). Overleden op donderdag 26 november 1903 te Kampen op 73-jarige leeftijd, in het huis aan de 3e Ebbingestraat 6. Dochter van Geert SCHIPPER, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), en Hendrikjen VISSER (zie IXe).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 7 augustus 1856 te Kampen met Jacob LEENE, 27 jaar oud, touwslager (1856), meesterknecht in een touwslagerij, geboren op woensdag 10 december 1828 te Kampen, overleden op dinsdag 16 december 1884 te Kampen op 56-jarige leeftijd, in het huis Groenestraat Wijk 3 nr 123. Zoon van Berend LEENE, arbeider (1856), en Barber HUPSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie XIj).
   2.  Hendrikje (zie XIk).
   3.  Bartus, geboren op dinsdag 11 februari 1862 te Kampen, overleden op zondag 1 oktober 1865 te Kampen op 3-jarige leeftijd. Geboren en overleden in een huis aan de Broederweg, wijk 3 nr 345.
   4.  Geertje, geboren op maandag 22 februari 1864 te Kampen, overleden op dinsdag 18 april 1865 te Kampen op 1-jarige leeftijd. Geboren en overleden in het huis Broederweg, wijk 3 nr 345.
   5.  Bartels, geboren op woensdag 11 april 1866 te Kampen, in het huis Broederweg wijk 3 nr 345. Overleden op maandag 8 mei 1871 te Kampen op 5-jarige leeftijd, in het huis Groenestraat wijk 4 nr 106.
   6.  Gerard, geboren op dinsdag 18 februari 1868 te Kampen, overleden op woensdag 3 juni 1868 te Kampen, 106 dagen oud. Geboren en overleden in het huis Broederweg, Wijk 3 nr 345.
   7.  Berendina, geboren op maandag 25 juli 1870 te Kampen, overleden op zondag 27 augustus 1871 te Kampen op 1-jarige leeftijd. Geboren en overleden in het huis Groenestraat, Wijk 4 nr 106.
   8.  Berendina (zie XIl).
   9.  Bartus, geboren op woensdag 28 oktober 1874 te Kampen, overleden op maandag 24 januari 1876 te Kampen op 1-jarige leeftijd. Geboren en overleden in het huis Groenestraat, Wijk 4 nr 106.

XIj    Berend LEENE, boekdrukker (1892, 1928), geboren op zondag 11 oktober 1857 te Kampen, overleden op dinsdag 26 april 1938 te Kampen op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacob LEENE, touwslager (1856), meesterknecht in een touwslagerij, en Berendina SCHIPPER (zie Xk).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 10 november 1892 te Kampen met Hermina GROOTENHUIS, 24 jaar oud, geboren op donderdag 30 april 1868 te Kampen, overleden op maandag 21 november 1927 te Kampen op 59-jarige leeftijd, dochter van Albertus GROOTENHUIS, tuinier (1892), en Zwaantje GROOTENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina (zie XIIa).
   2.  Zwaantje, onderwijzeres bijzonder lagere school, geboren op maandag 3 december 1894 te Kampen, overleden op donderdag 9 september 1993 te Ede op 98-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba, dienstbode, verpleegster, geboren op vrijdag 31 juli 1896 te Kampen, overleden op vrijdag 16 maart 1984 te Kampen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op donderdag 10 juni 1943 te Den Haag met Arend SLOTTER, 66 jaar oud, scheepskapitein, schipper, geboren op woensdag 23 mei 1877 te Avereest, overleden op zaterdag 31 augustus 1957 te Kampen op 80-jarige leeftijd.
   4.  Albertha (zie XIIb).
   5.  Jakob (zie XIIc).
   6.  Albertus (zie XIId).
   7.  Berend Herminus (zie XIIe).
   8.  Christina (zie XIIf).
   9.  Hendrika, onderwijzeres te Waubach, geboren op maandag 25 mei 1908 te Kampen, overleden op vrijdag 28 februari 1992 te Landgraaf (Dld) op 83-jarige leeftijd.
   10.  Herman (zie XIIg).

XIIa    Berendina LEENE, Costuumnaaister, eigenaresse wolwinkel, geboren op vrijdag 29 september 1893 te Kampen, overleden op maandag 20 augustus 1979 te Woerden op 85-jarige leeftijd, dochter van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 8 juni 1922 te Kampen met Berend HENNEPHOF, 25 jaar oud, reiziger (1922), predikant, geboren op woensdag 9 september 1896 te Kampen, overleden op zondag 6 december 1970 te Dordrecht op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Stubbe Klaas HENNEPHOF en Berendina Catharina BOOIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Jan, geboren op dinsdag 12 juni 1923 te Kampen.
   2.  Berend Herminus, geboren op vrijdag 3 oktober 1924 te Kampen, overleden op woensdag 12 juli 1939 op 14-jarige leeftijd.
   3.  Catharinus, geboren op vrijdag 12 februari 1926 te Kampen.
   4.  Gerard Anton, geboren op maandag 28 maart 1927 te Kampen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 2 juli 1952 met J.G. VLOT.
   5.  Albertus, geboren op donderdag 6 maart 1930 te Kampen.
   6.  Catharina Hermien, geboren op woensdag 29 april 1931 te Kampen.
   7.  Herman (zie XIIIa).
   8.  Jacobus, geboren op vrijdag 24 mei 1935 te Den Haag.

XIIIa    Herman HENNEPHOF, geboren op donderdag 23 februari 1933 te Kampen, zoon van Berend HENNEPHOF, reiziger (1922), predikant, en Berendina LEENE (zie XIIa).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 17 augustus 1963 te Istanbul (Turkije) met R. Elfriede GEBHARDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Birgit.
   2.  Andrea.

XIIb    Albertha LEENE, wollennaaister, winkelierster handwerkzaak, geboren op woensdag 8 juni 1898 te Kampen, overleden op woensdag 18 mei 1988 te Zeist op 89-jarige leeftijd. In De Wijngaard. Begraven op dinsdag 24 mei 1988 te oorn, op de Algemene Begraafplaats. Dochter van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 31 maart 1927 te Kampen met Jan Johannes SCHELTENS, 34 jaar oud, tuinder (1927), ambtenaar ter secretarie, predikant, geboren op vrijdag 13 mei 1892 te Kampen, overleden op zondag 4 juni 1978 te Doorm op 86-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 6 juni 1978 te Doorn, op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Zoon van Jan SCHELTENS, kleermaker (1927), en Philippina ZALSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren op woensdag 1 februari 1928 te Kampen.
Gehuwd met A. DOORNBOS.
   2.  Hermina, geboren op zondag 10 februari 1929 te Kampen.
Gehuwd op zondag 26 februari 1854 te Emmen met Nicolaas TROOST, geboren te Gorinchem.
   3.  Philippina, geboren op dinsdag 6 januari 1931 te Kampen.
Gehuwd met A. LEGUYT.
   4.  Johannes Albertus, geboren op woensdag 6 oktober 1937 te Emmen.
Gehuwd met J.J. LAKERVELD.
   5.  Jacoba Berendina, geboren op dinsdag 2 januari 1940 te Emmen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 27 juni 1963 met R. HUISMAN.

XIIc    Jakob LEENE, winkelbediende, eigenaar meubelzaak in Hoorn, reiziger in maufacturen, koopman in 2e hands artikelen, geboren op dinsdag 23 januari 1900 te Kampen, overleden op zaterdag 9 mei 1981 te Hoorn op 81-jarige leeftijd, zoon van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 5 oktober 1922 te Wymbritseradeel met Romkje ZOETHOUT, 23 jaar oud, geboren op zondag 16 april 1899 te Wymbritseradeel, overleden op zaterdag 21 april 1990 te Hoorn op 91-jarige leeftijd, dochter van Jacob ZOETHOUT en Abeltje BOOTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Hermina, geboren op zondag 26 augustus 1923 te Hoorn.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 2 oktober 1947 met H. WESSELS.
   2.  Hermina Alida, geboren op maandag 1 juni 1925 te Hoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 2 oktober 1947 met J. SOM.
   3.  Berendina Jacoba, geboren op zaterdag 2 april 1927 te Hoorn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 30 juli 1953 met D. van ELTEN.
   4.  Jacob Berend, geboren op dinsdag 13 oktober 1931 te Hoorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 29 april 1960 met H.E. DALLINGA.
   5.  Berend (zie XIIIb).

XIIIb    Berend LEENE, geboren op zaterdag 14 maart 1936 te Hoorn, zoon van Jakob LEENE (zie XIIc) en Romkje ZOETHOUT.
Gehuwd met Alice Tjitske de JONG, geboren te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Annemieke Karin (zie XIVa).
   2.  Drs. Frank Edwin.

XIVa    Annemieke Karin LEENE, geboren op vrijdag 5 januari 1968 te Apeldoorn, dochter van Berend LEENE (zie XIIIb) en Alice Tjitske de JONG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 31 mei 1995 te Apeldoorn, gescheiden na 6 jaar op donderdag 3 januari 2002 van Daniël Peter LAMSMA, geboren op maandag 27 oktober 1969 te Eindhoven, overleden op maandag 17 november 2003 op 34-jarige leeftijd, begraven op donderdag 20 november 2003 te Ugchelen, op de begraafplaats Heidehof, Keienbergweg 54.
Uit dit huwelijk:
   1.  Boïse Talisa, geboren op zaterdag 23 november 1996 te Apeldoorn.
   2.  Mike Delano, geboren op woensdag 15 september 1999 te Apeldoorn.

XIId    Albertus LEENE, boekdrukker (1928), typograaf, geboren op dinsdag 31 december 1901 te Kampen, overleden op maandag 28 juni 1982 te Hilversum op 80-jarige leeftijd, begraven op donderdag 1 juli 1982 te Hilversum, op de begraafplaats *Zuiderhof*, Ko;hornseweg. Zoon van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 16 augustus 1928 te Kampen met Grietje JACOBS, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 18 december 1906 te Kampen, overleden op maandag 13 januari 1992 te Hilversum op 85-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 17 januari 1992 te Hilversum, op de begraafplaats *Zuiderhof* aan de Kolhornseweg. Dochter van Wolter JACOBS en Johanna Gerritdina BOSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie XIIIc).
   2.  Johanna Gerritdina, klinisch Psychologe, geboren op vrijdag 12 juni 1931 te Kampen.
   3.  Prof. Dr. Wolter (zie XIIId).
   4.  Hermina (zie XIIIe).
   5.  Ing. Jacob Albertus (zie XIIIf).
   6.  Gerri Willemina (zie XIIIg).

XIIIc    Berend LEENE, ambtenaar cultuurmij, geboren op donderdag 27 juni 1929 te Kampen, overleden op maandag 18 juni 1990 te Drunen op 60-jarige leeftijd. Laatst wonend De Ruyterstraat 22 te Drunen,, begraven op vrijdag 22 juni 1990 te Drunen, op de Algemene Begraafplaats aan de Akkerlaan. Zoon van Albertus LEENE (zie XIId) en Grietje JACOBS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 12 november 1957 te Kampen met Lutzia Martha RAMAKER, 25 jaar oud, geboren op donderdag 8 september 1932 te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Wolter Jacob (zie XIVb).
   2.  Willem Meint Caspert, geboren op zondag 16 april 1961 te Breda.
Gehuwd circa 1985 met Sophie.
   3.  Casper Berend (zie XIVc).
   4.  Johan Gerhard (zie XIVd).
   5.  Wiko Peter, geboren op zaterdag 23 december 1967 te Drunen.
Gehuwd met Miranda.
   6.  Martijn Lucius Adriaan, geboren op zondag 28 oktober 1973 te Drunen.

XIVb    Albertus Wolter Jacob LEENE, geboren op maandag 2 maart 1959 te Breda, zoon van Berend LEENE (zie XIIIc) en Lutzia Martha RAMAKER.
Gehuwd met Simone.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tobias, geboren op zondag 6 september 1987.
   2.  Mark.

XIVc    Casper Berend LEENE, geboren op maandag 17 augustus 1964 te Drunen, zoon van Berend LEENE (zie XIIIc) en Lutzia Martha RAMAKER.
Gehuwd circa 1988 met Yvette.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans.
   2.  Ankie.

XIVd    Johan Gerhard LEENE, kennistechnoloog, geboren op maandag 2 mei 1966 te Drunen, zoon van Berend LEENE (zie XIIIc) en Lutzia Martha RAMAKER.
Gehuwd na 1998 met J.A.M.M. van SON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Loïs Lu Anne, geboren circa 1998.
   2.  Siemen Jan, geboren op zondag 10 maart 2002.
   3.  Isaï Berend, geboren op zondag 10 maart 2002.

XIIId    Prof. Dr. Wolter LEENE, Professor Algemene Histologie aan de Universiteit van Amsterdam, geboren op donderdag 1 december 1932 te Kampen, zoon van Albertus LEENE (zie XIId) en Grietje JACOBS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 18 augustus 1959 met Krijna Klazina HOFLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaritta Elisabeth Karina, geboren op maandag 1 januari 1962 te Amsterdam.
Gehuwd met Peter.
   2.  Marjoleine Saskia Dorothea, Jazz vocaliste, zangdocent, geboren 1963 te Amsterdam.
Gehuwd met Gerard.
   3.  Peter Albert Wolter.
   4.  Jeroen Marco Gabe.

XIIIe    Hermina LEENE, geboren op maandag 10 juni 1935 te Kampen, dochter van Albertus LEENE (zie XIId) en Grietje JACOBS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op dinsdag 8 maart 1960 met Johan Theodorus DIEMEL, procuratiehouder, geboren voor 1953 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem.
   2.  Marco Albert.
   3.  Anita Hermina (zie XIVe).

XIVe    Anita Hermina DIEMEL, dochter van Johan Theodorus DIEMEL, procuratiehouder, en Hermina LEENE (zie XIIIe).
Gehuwd met Hendrik van EE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robin Daniel.
   2.  Mathijs Emanuel.

XIIIf    Ing. Jacob Albertus LEENE, onderzoeker bij TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie, geboren op maandag 12 april 1937 te Kampen, zoon van Albertus LEENE (zie XIId) en Grietje JACOBS.
Gehuwd met Dorothea FISCHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaritha Athalia (zie XIVf).
   2.  Albert Lodewijk (zie XIVg).
   3.  Ingrid Dorothea (zie XIVh).

XIVf    Margaritha Athalia LEENE, geboren 1962, dochter van Ing. Jacob Albertus LEENE (zie XIIIf) en Dorothea FISCHER.
Gehuwd met Ben Johan Karel de VREE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Floris.
   2.  Coen Albertus.

XIVg    Albert Lodewijk LEENE, geboren 1966, zoon van Ing. Jacob Albertus LEENE (zie XIIIf) en Dorothea FISCHER.
Gehuwd met Ria BROERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Lodewijk.
   2.  Maria Oderica.
   3.  Lidwien Johanna.

XIVh    Ingrid Dorothea LEENE, dochter van Ing. Jacob Albertus LEENE (zie XIIIf) en Dorothea FISCHER.
Gehuwd met Bertus REUVEKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bart.
   2.  Els.
   3.  Anne.

XIIIg    Gerri Willemina LEENE, geboren op maandag 31 oktober 1938 te Kampen, dochter van Albertus LEENE (zie XIId) en Grietje JACOBS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op dinsdag 2 december 1958 met Jacob BORGDORFF, 22 jaar oud, geboren op donderdag 30 april 1936 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margriet Joanna (zie XIVi).
   2.  Willemina Jentine.
   3.  Hermina Catherina.
   4.  Jacobus Aren.

XIVi    Margriet Joanna BORGDORFF, geboren op vrijdag 18 september 1959, dochter van Jacob BORGDORFF en Gerri Willemina LEENE (zie XIIIg).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 12 september 1984 te Delft met Rene Adolf VOSKAMP, 30 jaar oud, geboren op donderdag 29 april 1954 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjolein Joanna, geboren op maandag 28 april 1986 te Delft.
   2.  Pauline, geboren op zondag 12 juni 1988.
   3.  Heleen, geboren op zaterdag 1 december 1990.
   4.  Ariënne, geboren op zaterdag 1 december 1990.

XIIe    Berend Herminus LEENE, kantoorbediende (1931), bankbediende, procuratiehouder bij een Amsterdamse Bank, geboren op zaterdag 7 mei 1904 te Kampen, overleden op woensdag 5 maart 1986 te s-Graveland op 81-jarige leeftijd, begraven op maandag 10 maart 1986 te Hilversum, op de Noorderbegraafplaats aan de Laan 40-45. Zoon van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 5 november 1931 te Kampen met Wilhelmina Berendina TUINMAN, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 14 april 1911 te Kampen, overleden op woensdag 29 januari 1975 te Hilversum op 63-jarige leeftijd. Laatst wonende W.C. Bradelaan 15 te Hilversum. Dochter van Harmen TUINMAN, emaillebrander (1931), en Grietje de KASTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina (zie XIIIh).
   2.  Grietje (zie XIIIi).
   3.  Hans Rudolf, geboren op woensdag 19 juli 1939 te Amsterdam.
Gehuwd met Johanna Berendina Elisabeth STRAATMAN.
   4.  Wilhelmina Berendina (zie XIIIj).

XIIIh    Hermina LEENE, geboren op zaterdag 17 december 1932 te Amsterdam, dochter van Berend Herminus LEENE (zie XIIe) en Wilhelmina Berendina TUINMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 7 december 1955 met Hendrik GRINGHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karin (zie XIVj).
   2.  Pauline (zie XIVk).
   3.  Sandra, geboren op dinsdag 23 maart 1965 te Amsterdam.

XIVj    Karin GRINGHUIS, geboren op zaterdag 31 mei 1958, dochter van Hendrik GRINGHUIS en Hermina LEENE (zie XIIIh).
Gehuwd met Leen BORGHOUT, geboren op woensdag 1 april 1959.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosemarijn Wilhelmina, geboren op zondag 23 juli 1995.
   2.  Liselotte Hermine.

XIVk    Pauline GRINGHUIS, geboren op vrijdag 12 februari 1960, dochter van Hendrik GRINGHUIS en Hermina LEENE (zie XIIIh).
Gehuwd met Rob KNOPPERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ruben, geboren op zaterdag 25 januari 1997.
   2.  Maurits.

XIIIi    Grietje LEENE, geboren op woensdag 3 oktober 1934 te Amsterdam, dochter van Berend Herminus LEENE (zie XIIe) en Wilhelmina Berendina TUINMAN.
Gehuwd met Joh. G. BOSMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berdian.
   2.  Jannemien.

XIIIj    Wilhelmina Berendina LEENE, dagelijkse leider *De Gong Matengaarde*, geboren op dinsdag 9 juli 1946 te Amsterdam, dochter van Berend Herminus LEENE (zie XIIe) en Wilhelmina Berendina TUINMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 7 februari 1968 met Harry C. STOFFELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans.
   2.  Martijn.

XIIf    Christina LEENE, onderwijzeres, geboren op woensdag 7 maart 1906 te Kampen, overleden op dinsdag 8 december 1992 te Rheden op 86-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 11 december 1992 te Rheden, op de Algemene Begraafplaats Heiderust. Zij is op 20 augustus 1901 vanuit Kampen in Amsterdam ingeschreven. Dochter van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 20 augustus 1931 te Kampen met Willem Jacobus GILLISSEN, 28 jaar oud, onderwijzer (1931), leraar wis- en natuurkunde, geboren op zondag 14 juni 1903 te Amsterdam, overleden op woensdag 11 november 1992 te Rheden op 89-jarige leeftijd, begraven op zondag 15 november 1992 te Rheden, op de begraafplaats *Heiderust*. Zoon van Wilhelmus Jacobus GILLISSEN, opzichter (1931), en Wilhelmina Christina van der HAVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hermina Christina, geboren op maandag 6 juni 1932 te Amsterdam. Ze verlaat op 26 juni 1953 het ouderlijk huis.
Gehuwd met Wiebe HENDRIKS.
   2.  Nelly, geboren op donderdag 27 september 1934 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 12 september 1957 te Amsterdam met Egbertus de BOER.
   3.  Grethe, geboren op woensdag 21 juli 1937 te Amsterdam. Ze verhuist op 20 oktober 1958 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn.
Gehuwd met Henk ROSENDAHL.
   4.  Willem Jacobus, geboren op woensdag 9 december 1942 te Amsterdam. Hij verhuist op 20 oktober 1961 met zijn ouders vanuit Amsterdam naar Bussum.

XIIg    Herman LEENE, carosseriebouwer bij Beynes (treinen), wagenmaker, modelmaker, geboren op dinsdag 10 januari 1911 te Kampen, overleden op donderdag 5 oktober 1978 te Bolsward op 67-jarige leeftijd, zoon van Berend LEENE (zie XIj) en Hermina GROOTENHUIS.
Gehuwd op donderdag 26 mei 1836 te Veendam met Grietje WETSEMA, geboren op dinsdag 19 oktober 1909 te Noorddijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op zondag 5 september 1937 te Haarlem.
   2.  Hermina Berendina, geboren op zaterdag 7 september 1940 te Haarlem.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 10 april 1963 met E. de JONG.

XIk    Hendrikje LEENE, geboren op dinsdag 7 februari 1860 te Kampen, in het huis Broerweg Wijk 3 nr 345. Overleden op donderdag 22 december 1927 te Apeldoorn op 67-jarige leeftijd, dochter van Jacob LEENE, touwslager (1856), meesterknecht in een touwslagerij, en Berendina SCHIPPER (zie Xk).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 10 mei 1883 te Kampen met Egbert RIPHAGEN, 25 jaar oud, smid (1883), geboren op maandag 18 mei 1857 te Hattem, overleden op dinsdag 12 december 1939 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd, zoon van Roelof RIPHAGEN, smid (1856), en Berendina Cornelia de WEERDT. {Hij was ook ooit gehuwd met Antonia van den HOF, overleden na 1939.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob, spoorwegambtenaar (1913), geboren op zondag 14 november 1886 te Haarlem.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op maandag 21 juli 1913 te Naarden met Christina Petronella de LEZENNE COULANDER, 26 jaar oud, geboren op zondag 5 september 1886 te Amsterdam, overleden op zaterdag 27 mei 1961 te Den Haag op 74-jarige leeftijd, dochter van Willem de LEZENNE COULANDER, typograaf (1913), en Christina Petronella TOSCANIE.
   2.  Alida, winkelierster handwerken, geboren op donderdag 7 februari 1889 te Haarlem.
   3.  Roelof, geboren op vrijdag 28 augustus 1891 te Haarlem.
Gehuwd met Elisabeth Johanna RUSTIGE, geboren op woensdag 30 maart 1898.
   4.  Hendrik, tekenaar-constructeur, geboren op woensdag 9 augustus 1893 te Haarlem, overleden op maandag 25 januari 1965 te Doorn op 71-jarige leeftijd.
   5.  Egbertha, geboren op donderdag 9 januari 1896 te Amsterdam.
Gehuwd met Frederik Ernst WIJDA.
   6.  Hendrikus Jan, gereformeerd predikant, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Wilhelmina Maria DEKKER, geboren te Gouda.

XIl    Berendina LEENE, geboren op donderdag 5 september 1872 te Kampen, overleden op dinsdag 17 januari 1956 te Amersfoort op 83-jarige leeftijd, dochter van Jacob LEENE, touwslager (1856), meesterknecht in een touwslagerij, en Berendina SCHIPPER (zie Xk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op maandag 23 augustus 1897 te Kampen met Hendrikus van der SNEE, 24 jaar oud, timmerman (1897), geboren op maandag 24 februari 1873 te Kampen, overleden op woensdag 19 december 1945 te Amersfoort op 72-jarige leeftijd, zoon van Albert van der SNEE, tabakskerver (1897), en Maria Johanna SOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert, geboren op dinsdag 2 augustus 1898 te Haarlem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 24 mei 1923 te Amersfoort met Hendrika Cornelia HAANSCHOTEN, 26 jaar oud, geboren op zondag 15 november 1896 te Sloten.
   2.  Jacoba, geboren op dinsdag 12 mei 1903 te Haarlem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 7 oktober 1926 te Amersfoort met Peter Adriaan PASSENIER, geboren circa 1902 te ´s-Graveland, zoon van Gerrit PASSENIER en Janna BUDDINGH.
   3.  Berendina Hendrika, geboren op zondag 23 juli 1905 te Amersfoort.
   4.  Maria Johanna, geboren op zondag 5 mei 1907 te Amersfoort.
   5.  Hendrika Egbertha, geboren op maandag 27 september 1909 te Amersfoort.
   6.  Jacob, geboren op vrijdag 10 oktober 1913 te Amersfoort.

Xl    Jan SCHIPPER, opperman (1868), timmerman (1874), geboren op zondag 18 augustus 1833 te Hattem, zoon van Geert SCHIPPER, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), en Hendrikjen VISSER (zie IXe).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 17 april 1856 te Hattem met Maria ROTTINK, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 9 februari 1833 te Heerde, overleden op zaterdag 21 februari 1885 te Zwolle op 52-jarige leeftijd (aangiftedatum), dochter van Berend ROTTINK en Martha TROMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen (zie XIm).
   2.  Martha Maria (zie XIn).
   3.  Geert (zie XIo).
   4.  Lubbertus, geboren op donderdag 27 februari 1868 te Heerde, overleden op woensdag 18 maart 1868 te Heerde, 20 dagen oud.

XIm    Hendrikjen SCHIPPER, geboren op donderdag 3 juli 1856 te Hattem, overleden op dinsdag 27 december 1910 te Zwolle op 54-jarige leeftijd (aangiftedatum), dochter van Jan SCHIPPER (zie Xl) en Maria ROTTINK.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op donderdag 19 november 1874 te Zwolle met Nikolaas VERHULST, stucadoor (1874, 1918), geboren circa 1852 te Zwolle, overleden op vrijdag 15 juli 1904 te Zwolle (aangiftedatum), zoon van Gerrit Joannes VERHULST en Elisabeth BUNING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Johannes, schilder (1901), geboren op zaterdag 13 maart 1875 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op donderdag 4 november 1897 te Zwolle, gescheiden na 3 jaar op maandag 3 december 1900 te Zwolle van Klaasje VOS, dienstbode (1897), geboren circa 1877 te Nieuwleusen, dochter van Egbert VOS en Hilligje WITHAAR.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op donderdag 9 mei 1901 te Zwolle met Grietje van GELDER, 24 jaar oud, geboren op donderdag 28 september 1876 te Oldebroek (aangiftedatum), dochter van Aalt van GELDER, stoker (1901), en Fennigje van PIJKEREN.
   2.  Maria Martha, geboren op zaterdag 27 april 1878 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 15 november 1900 te Zwolle met Dirk DIJKSTRA, leerling machinist (1900), geboren circa 1879 te Arum (Wonseradeel), zoon van Wiebe DIJKSTRA, ladingmeester (1900), en Klaasje HUIZINGA.
   3.  Nicolaas, schilder (1918), geboren circa 1881 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 15 augustus 1918 te Zwolle met Anna Maria ARGELOO, geboren circa 1891 te Zwolle, dochter van Hendrik ARGELOO, houtzager (1918), en Fennigje VASBINDER.
   4.  Jan, stafmuzikant (1907), geboren op vrijdag 19 oktober 1883 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op dinsdag 15 oktober 1907 te Zwolle met Johanna SCHUWER, kostuumnaaister (1907), geboren circa 1882 te Zwolle, dochter van Johannes Andreas SCHUWER, smid (1907), en Jennigje MEENHORST.
   5.  Martha Maria, kostummnaaister (1907), geboren op maandag 8 oktober 1888 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op woensdag 23 maart 1949 te Zwolle op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op donderdag 15 augustus 1907 te Zwolle met Berend Jan STEGEMAN, leerling machinist (1907), geboren circa 1887 te Hilversum, overleden na 1949, zoon van Hendrik STEGEMAN, machinist (1907), en Antje BILJART.
   6.  Hendrikje, geboren op woensdag 9 maart 1892 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 6 juli 1911 te Zwolle met Antonie WEIJL, emailleur (1911), geboren circa 1882 te Zwolle, zoon van Johannes WEIJL en Johanna SIEPMAN.
   7.  Johanna, geboren op zaterdag 22 december 1894 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 2 september 1915 te Zwolle, gescheiden na 12 jaar op donderdag 10 november 1927 te Dordrecht van Gerrit de JONG, wagenmeester (1915), geboren circa 1892 te Haarzuilens, zoon van Jan de JONG, spoorwegwachter (1915), en Marijtje VERSLOOT.

XIn    Martha Maria SCHIPPER, dienstbode (1885), geboren op dinsdag 15 maart 1859 te Hattem, overleden op maandag 27 februari 1933 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHIPPER (zie Xl) en Maria ROTTINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 5 februari 1885 te Zwolle met Johan Wilhelm SLOT, 23 jaar oud, schilder (1885, 1920), geboren op maandag 16 september 1861 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op maandag 24 juni 1935 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, zoon van Evert Jan SLOT, zadelmaker (1885), en Elisabeth EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Martha, geboren op donderdag 25 augustus 1887 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 5 december 1912 te Zwolle met Klaas STOTER, barbier (1912), geboren circa 1887 te Hoogeveen, zoon van Albert STOTER, scheepsbevrachter (1912), en Jantje DEUTEN.
   2.  Elisabeth, geboren op dinsdag 29 oktober 1889 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 14 december 1915 te Zwolle met Arie van ´t WEL, letterzetter (1915), geboren circa 1890 te Amersfoort, zoon van Wilhelmus van ´t WEL, sigarenmaker (1915), en Johanna OUWERKERK.
   3.  Berend Jan, machinezetter (1920), geboren op zaterdag 14 november 1896 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op dinsdag 30 november 1920 te Zwolle met Elisabeth Maria PLATTEL, strijkster (1920), geboren circa 1896 te Zwolle, dochter van Gerhardus Johannes PLATTEL, schoenmaker (1920), en Maria Juliana DIROWIE.

XIo    Geert SCHIPPER, timmerman (1887, 1911, 1919), geboren circa 1862 te Zwolle, zoon van Jan SCHIPPER (zie Xl) en Maria ROTTINK.
Gehuwd (1) op donderdag 21 mei 1885 te Zwolle met Aaltje POT, geboren circa 1864 te Kampen, overleden voor 1887, dochter van Willem POT, oppasser 91887), en Gerritdina van der WILLIGEN.
Gehuwd (2) op donderdag 28 april 1887 te Zwolle met Dina POT, geboren circa 1862 te Zwolle, dochter van Willem POT, oppasser 91887), en Gerritdina van der WILLIGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, timmerman (1911), geboren circa 1886 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 28 september 1911 te Zwolle met Christina GROENSTEGE, geboren circa 1888 te Zwolle, dochter van Reindert GROENSTEGE en Willemina Christina WIENBELT.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aaltje, geboren circa 1888 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 11 augustus 1910 te Zwolle met Roelof ROELOFS, 21 jaar oud, schippersknecht (1910), geboren op vrijdag 18 januari 1889 te Zalk en Veecaten, zoon van Roelof ROELOFS, arbeider (1910), en Gerrigje DISSELHOF.
   3.  Willem, gasmeterhersteller (1919), geboren circa 1891 te Zwolle.
Gehuwd op woensdag 28 mei 1919 te Zwolle met Klazina Arendina SELHORST, dochter van Jan Gerrit SELHORST, rietdekker (1919), en Willemina Egberdina WEULINK.
   4.  Marinus, magazijnbediende (1921), geboren circa 1892 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 13 oktober 1921 te Zwolle met Hendrina van den BERG, dienstbode (1921), geboren circa 1900 te Zwolle, dochter van Johannes Jacobus van den BERG, arbider reiniging (1921), en Hendrika GERRITSEN.
   5.  Johannes Lubbertus, timmerman (1921), geboren circa 1895 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 20 oktober 1921 te Zwolle, gescheiden na 8 jaar op donderdag 14 augustus 1930 te Zwolle van Johanna Everdina SCHUTTE, geboren te Zwolle, dochter van Piet SCHUTTE en Doetje BOONTJE.
   6.  Geertje, geboren circa 1904 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 24 maart 1931 te Zwolle met Albertus AALDENBERG, rijwielhandelaar (1931), geboren circa 1902 te Zwolle, zoon van Willem Frederik AALDENBERG en Aaltje KRUISDIJK.

Xm    Hendrik SCHIPPER, arbeider (1866), timmerman (1891, 1903, 1912), geboren op zaterdag 19 september 1835 te Hattem, overleden op zaterdag 17 april 1897 te Zwolle op 61-jarige leeftijd (aangiftedatum), zoon van Geert SCHIPPER, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), en Hendrikjen VISSER (zie IXe).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 november 1863 te Hattem met Arentje BOEVE, 32 jaar oud, geboren op woensdag 12 oktober 1831 te Heerde, overleden op zaterdag 6 januari 1866 te Oldebroek op 34-jarige leeftijd (aangiftedatum), dochter van Sarris BOEVE en Aaltje van LOHUIZEN, landbouwster (1843).
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op donderdag 16 augustus 1866 te Zwolle met Dina WOLTERS, geboren circa 1842 te Zwolle, overleden op donderdag 18 oktober 1883 te Zwolle (aangiftedatum), dochter van Derk WOLTERS, scheepstimmerman (1866), en Willemina GEERLINGS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikje, geboren op dinsdag 18 april 1865 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op zondag 13 augustus 1865 te Oldebroek, 117 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Derk, smid (1891), geboren op woensdag 7 oktober 1868 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 26 november 1891 te Zwolle met Jantje DEKKER, geboren circa 1867 te Avereest, dochter van Jan DEKKER en Harmpje MEIJER.
   3.  Dina, geboren circa 1871 te Amsterdam, overleden op donderdag 30 november 1933 te Kampen.
Gehuwd op donderdag 23 mei 1912 te Zwolle met Aalt Bartus van der SNEE, sigarensorteerder (1912), geboren circa 1878 te Kampen, overleden op zaterdag 22 januari 1949 te Kampen, zoon van Gerrit van der SNEE, timmerman (1912), en Geertje FEMER. {Hij is later gehuwd na 1933 met Klasina van der KAMP, overleden na 1949.}
   4.  Hendrik, magazijnknecht (1903), geboren op vrijdag 14 april 1876 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 14 mei 1903 te Zwolle met Willemina ter MOLEN, geboren circa 1882 te Zwolle, dochter van Hendrik ter MOLEN, landbouwer (1903), en Janna HORSTMAN.
   5.  Hein, geboren op vrijdag 3 juni 1881 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 15 januari 1914 te Bunnik met Teuntje SCHAAP, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 7 augustus 1891 te Bunnik, dochter van Jan SCHAAP en Geertruij Anna VERWEIJ.

Xn    Johanna SCHIPPER, geboren op vrijdag 18 augustus 1837 te Hattem, dochter van Geert SCHIPPER, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), en Hendrikjen VISSER (zie IXe).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 13 mei 1863 te Zwolle met Hendrik WOLTERS, scheepstimmerman (1863), geboren circa 1840 te Zwolle, zoon van Derk WOLTERS, scheepstimmerman (1866), en Willemina GEERLINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Hendrika, geboren op zaterdag 29 augustus 1863 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 29 maart 1883 te Zwolle met Willem DIJKSTRA, schipper (1883), geboren circa 1859 te Lemsterland, zoon van Johannes Hendriks DIJKSTRA, schipper (1883), en Martha Willems HOTTINGA.
   2.  Cornelia, geboren op zaterdag 13 november 1875 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op vrijdag 17 juli 1942 te Zwolle op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op dinsdag 15 september 1903 te Zwolle met Jan van den BOS, notarisklerk (1903), geboren circa 1873 te Zwolle, overleden voor 1942, zoon van Willem van den BOS, kantoorknecht (1903), en Merrigje van ASSENDORP.
   3.  Luberta, geboren op maandag 14 oktober 1878 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op donderdag 3 februari 1921 te Heerde op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 15 augustus 1912 te Zwolle met Haiko de POEL, 27 jaar oud, winkelbediende (1912), geboren op woensdag 27 augustus 1884 te Grijpskerk, zoon van Albert de POEL, spoorwegbeambte (1884), nachtwaker (1912), en Anna HUIZINGA.

Xo    Lubberta SCHIPPER, geboren op zondag 22 december 1839 te Hattem, overleden op maandag 13 maart 1905 te Hattem op 65-jarige leeftijd. Aangiftedatum, dochter van Geert SCHIPPER, timmermansknecht (1827, 1829), timmerman (1830, 1842, 1849, 1875), arbeider (1854), en Hendrikjen VISSER (zie IXe).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op dinsdag 14 april 1874 te Hattem met Jacob SPANNENBERG, 31 jaar oud, schipper (1898), geboren op maandag 18 april 1842 te Hattem, overleden op donderdag 3 februari 1916 te Hattem op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem SPANNENBERG en Alida SCHUTTE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alijda (zie XIp).
   2.  Jacob, geboren op maandag 28 maart 1881 te Hattem, overleden op dinsdag 5 juli 1881 te Kampen, 99 dagen oud.
   3.  Jacob, geboren op donderdag 20 september 1883 te Hattem.

XIp    Alijda SPANNENBERG, geboren op zaterdag 6 november 1875 te Hattem, dochter van Jacob SPANNENBERG, schipper (1898), en Lubberta SCHIPPER (zie Xo).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 22 september 1898 te Hattem met Bernardus Gerrit RODING, 27 jaar oud, geemploijeerde (1898), geboren op zondag 21 mei 1871 te Amsterdam, zoon van Gerrit Johan RODING, ezelinnenhouder (1898), en Hendrika Juliana TORMIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Johan, kantoorbediende, geboren op zaterdag 15 juli 1899 te Amsterdam, overleden op woensdag 14 juli 1926 te Voorburg op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 9 september 1925 te Amsterdam met Maria VERAAR, overleden na 1926.
   2.  Jacob (zie XIIh).
   3.  Hendrik Julius, geboren op zaterdag 31 oktober 1908 te Amsterdam.
Gehuwd op 63-jarige leeftijd op woensdag 2 augustus 1972 te Amsterdam met Maria Theodora van GEMEN, 59 jaar oud, geboren op donderdag 12 juni 1913 te Den Bosch. Op 27 december 1973 verhuizen ze naar Hattem, Spoorstraat 12.

XIIh    Jacob RODING, kantoorbediende, geboren op zaterdag 15 februari 1902 te Amsterdam, zoon van Bernardus Gerrit RODING, geemploijeerde (1898), en Alijda SPANNENBERG (zie XIp).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1933 te Amsterdam met Everarda VINK, 26 jaar oud, geboren op donderdag 4 april 1907 te Amsterdam. Het gezin verhuist op 27 september 1939 naar Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard, geboren op zondag 9 juni 1935 te Amsterdam.
   2.  Helena, geboren op dinsdag 1 maart 1938 te Amsterdam.

IXf    Lubbertus VISSER, schoenmaker (1844, 1846, 1851, 1857, 1877, 1886), geboren op woensdag 8 april 1807 te Hattem, gedoopt op donderdag 16 april 1807 te Hattem, overleden op maandag 13 mei 1901 om 18:00 uur te Hattem op 94-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 235. Aangevers zijn zijn zoon Berend VISSER (57 jr, arbeider) en zijn schoonzoon Gradus WENDT (50 jr, kleermaker). Zoon van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 6 oktober 1842 te Zwollerkerspel met Janssien van WEEGHEL, 24 jaar oud, geboren op maandag 4 mei 1818 te Schelle (Zwollerkerspel), overleden op dinsdag 29 december 1857 om 17:00 uur te Hattem op 39-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 194. Aangevers zijn haar zwager Dries KROESE (46 jr, landbouwer) en Anthony VAN WAGENINGEN (60 jr, metselaar). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 296 in Hattem. Dochter van Hendrik van WEEGHEL, landbouwer (1851), en Stientjen Willems WIENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend (zie Xp).
   2.  Hendrik, geboren op woensdag 28 oktober 1846 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 105. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (65 jr, landbouwer) en zijn oom Dries KROESE (35 jr, landbouwer). Overleden op zaterdag 16 augustus 1851 om 16:00 uur te Hattem op 4-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 194. Aangevers zijn zijn vader Lubbertus VISSER (44 jr, schoenmaker) en zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (69 jr, landbouwer). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 403 in Hattem.
   3.  Christina (zie Xq).
   4.  Johannes, schoenmaker (1872), geboren op dinsdag 6 mei 1851 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Hendrik van WEEGHEL (69 jr, landbouwer) en Dries KROESE (39 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 24 januari 1872 om 14:30 uur te Hattem op 20-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 215. Aangevers zijn zijn vader en zijn oom Wiechert ten HAVE (56 jr, timmerman). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 326 in Hattem. Hij bleef ongehuwd.
   5.  Hendrik (zie Xr).
   6.  Johanna (zie Xs).

Xp    Berend VISSER, arbeider (1877, 1882, 1901, 1910), geboren op zondag 7 januari 1844 om 07:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 94. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (38 jr, timmerman) en Dries KROESE (32 jr, landbouwer). Overleden op vrijdag 30 januari 1925 om 23:30 uur te Hattem op 81-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 220. Aangevers zijn zijn schoonzoon Jan BROUWER (49 jr, winkelier) en Hendrik RENES (41 jr, gemeenteveldwachter). Zoon van Lubbertus VISSER (zie IXf) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 7 juli 1877 te Hattem (getuige(n): Lubbertus VISSER (70 jr, schoenmaker, vader),Gradus WENDT (26 jr, klompenmaker, zwager bruidegom), Arend HOOGERS (40 jr, landbouwer te Oldebroek, broer) en Gerrit Jan WESTERIK (55 jr, smid)) met Aaltjen HOOGERS, 38 jaar oud, geboren op woensdag 26 september 1838 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit Willem BLOM (31 jr, koopman) en Arend VAN ES (48 jr, Mr.Metselaar). Overleden op donderdag 25 oktober 1917 om 21:30 uur te Hattem op 79-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 235. Aangevers zijn haar schoonzonen Jan BROUWER (42 jr, winkelier) en Hendrik VAN DOORNUM (32 jr, huisschilder). Ten tijde van haar huwelijk met Berend VISSER woont zij minder dan 6 maanden te Assen. Dochter van Hendrik HOOGERS ENGELBERTUSZN, kleinlapper (1838), en Gerrigjen DEKKER. {Zij was eerder gehuwd < 1866 met Marcus KOETSIER, overleden < 1877 te naw Assen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Janssien (zie XIq).
   2.  (levenloos meisje), geboren op vrijdag 30 januari 1880 te Hattem, overleden op vrijdag 30 januari 1880 te Hattem, 0 dagen oud.
   3.  Gerrigjen, geboren op vrijdag 5 mei 1882 om 09:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 215. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Lubbertus VISSER (75 jr, schoenmaker) en haar oom Gradus WENDT (31 jr, kleermaker). Overleden op zondag 18 september 1949 te Hattem op 67-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende Kruisstraat A336.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 6 april 1910 te Hattem (getuige(n): Gerrit Jan VAN DOORNUM (33 jr, huisschilder te Coevorden, broer), Blandikus Catharikus VAN DOORNUM (28 jr, huisschilder te Genemuiden, broer), Hendrik KOETSIER (43 jr, steenkolenhandelaar te Arnhem, halfbroer bruid) en Jan BROUWER (35 jr, sigarenmaker, zwager bruid)) met Hendrik van DOORNUM, 25 jaar oud, huisschilder (1910), geboren op dinsdag 17 maart 1885 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 357. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van DOORNUM (73 jr, kleermaker) en Frederik SCHUTTEROP (28 jr, winkelier). Zoon van Hendrikus van DOORNUM, schilder (1885), huisschilder (1910), en Johanna Alberdina van den BOS.

XIq    Janssien VISSER, geboren op donderdag 9 mei 1878 om 14:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 215. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Lubbertus VISSER (71 jr, schoenmaker) en haar oom Gradus WENDT (27 jr, kleermaker). In 1901 wonende te Hattem, doch voor minder dan 6 maanden te Kampen. Dochter van Berend VISSER (zie Xp) en Aaltjen HOOGERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 15 augustus 1901 te Hattem (getuige(n): Evert TIJSSEN (62 jr, visscher, oom bruid), Gradus WENDT (50 jr, kleermaker, oom bruid), Lubbertus VAN OLST (48 jr, arbeider, oom bruid) en Hendrik TIJSSEN (30 jr, visscher, neef bruid)) met Jan BROUWER, 26 jaar oud, sigarenmaker (1901, 1910), winkelier (1925), geboren op maandag 1 maart 1875 te Kampen, overleden > 1925, zoon van Jan BROUWER, zonder beroep (1901), en Aaltje FIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend, geboren circa 1904 te Kampen, overleden op woensdag 8 april 1914 te Hattem.

Xq    Christina VISSER, dienstmeid (1875), geboren op zondag 4 maart 1849 om 15:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 185bis. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Hendrik van WEEGHEL (67 jr, landbouwer) en haar oom Geert SCHIPPER (42 jr, timmerman). Overleden op dinsdag 7 mei 1907 om 09:00 uur te Hattem op 58-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 410. Aangevers zijn haar schoonzoon Gerrit Jan JONKER (30 jr, broodbakker) en haar zwager Arend Jan van der WORP (72 jr, winkelier), dochter van Lubbertus VISSER (zie IXf) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 6 mei 1875 te Hattem (getuige(n): Arend Jan VAN DE WORP (40 jr, winkelier, zwager bruidegom), Gerhardus BOSCH (56 jr, smid, oom bruidegom), Berend VISSER (31 jr arbeider, broer bruid) en Geert SCHIPPER (69 jr, timmerman, oom bruid)) met Gradus WENDT, 24 jaar oud, kleermaker (1875, 1877, 1901, 1907), geboren op dinsdag 8 april 1851 om 08:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 131. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gradus BOSCH (70 jr, smid) en zijn oom Gerhardus BOSCH (32 jr, smid). Overleden op dinsdag 23 oktober 1945 te Hattem op 94-jarige leeftijd. Wwont ten tijde van zijn huwelijk te Hattemmeer. Zoon van Toon WENDT, kleermaker (1875), en Berendina BOS. {Hij is later gehuwd 1908-1926 te naw Hattem met Hinderkie KIELEMA, geboren op maandag 26 augustus 1861 te Delfzijl, overleden op dinsdag 13 april 1926 te Hattem op 64-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren op donderdag 24 februari 1876 te Hattem, overleden na 1938.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 4 juni 1903 te Hattem met Gerrit Jan JONKER, broodbakker (1903), bakker (1938), geboren circa 1877 te Zalk en Veecaten, overleden op dinsdag 26 april 1938 te Hattem, zoon van Hendrikus JONKER en Johanna van NEE.
   2.  Lubbertus (zie XIr).
   3.  Antonie Johannes, kleermaker (1923), geboren op vrijdag 3 december 1880 te Hattem, overleden op donderdag 1 maart 1923 te Oldebroek op 42-jarige leeftijd.
   4.  Johannes, kleermaker (1912), geboren op zaterdag 27 oktober 1883 te Hattem.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 8 februari 1912 te Zwolle met Elisabeth VISSER, geboren circa 1892 te Zwolle, dochter van Gerrit VISSCHER en Aleida LUMKEMAN.
   5.  Gerhardus (zie XIs).
   6.  Janssien, geboren op dinsdag 21 januari 1890 te Hattem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 19 maart 1914 te Hattem met Teunis van WINKOOP, 27 jaar oud, kleermaker (1914), geboren op zondag 29 augustus 1886 te Hattem, overleden op zaterdag 12 april 1924 te Hattem op 37-jarige leeftijd, zoon van Lambertus van WINKOOP en Hendrikjen de HAAN.
   7.  Christiaan Arend Jan, geboren op vrijdag 3 november 1893 te Hattem, overleden op maandag 9 september 1901 te Hattem op 7-jarige leeftijd.
   8.  Berend, geboren op zondag 8 september 1895 te Hattem.

XIr    Lubbertus WENDT, kleermakersknecht (1902), geboren op donderdag 11 juli 1878 te Hattem, zoon van Gradus WENDT, kleermaker (1875, 1877, 1901, 1907), en Christina VISSER (zie Xq).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 17 april 1902 te Hattem met Geertruida Gerritdina van der WAL, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 7 maart 1879 te Hattem, dochter van Arend Jan van der WAL en Johanna HOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Johanna, geboren circa 1903 te Velp (Rheden).
Gehuwd op dinsdag 25 juli 1922 te Zwolle met Gerrit ERDTSIECK, metselaar (1922), geboren circa 1901 te Zwolle, zoon van Derk ERDTSIECK, metselaar (1922), en Jennigje EENKHOORN.
   2.  Johanna, geboren 1904 te Velp (Rheden).
Gehuwd op dinsdag 21 juli 1925 te Zwolle met Hendrik Jan HOLLANDER, winkelier (1925), geboren circa 1905 te Zwolle.

XIs    Gerhardus WENDT, kleermaker (1912, 1920), geboren op donderdag 4 november 1886 te Hattem, zoon van Gradus WENDT, kleermaker (1875, 1877, 1901, 1907), en Christina VISSER (zie Xq).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 14 november 1912 te Kampen met Johanna van DIJK, geboren circa 1885 te Kampen, overleden op donderdag 4 december 1924 te Hattem, dochter van Berend van DIJK, sigarenmaker (1912), en Arendje KASPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze jongen, geboren op maandag 4 augustus 1913 te Hattem, overleden op zondag 3 augustus 1913 te Hattem.
   2.  Arend, geboren maart 1920 te Hattem, overleden op woensdag 14 april 1920 te Hattem.

Xr    Hendrik VISSER, timmerman (1886), geboren op vrijdag 17 februari 1854 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. De getuigen bij de aangifte zijn Wiechert ten HAVE (38 jr, timmerman) en Lambertus Jacobus MENSINK (32 jr, arbeider), overleden op donderdag 21 november 1940 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Op 8 juni 1934 gaat Hendrik bij zijn dochters Lubberta en Wilhelmina Hendrika wonen aan de Van Breestraat 183 bhs in Amsterdam. Zoon van Lubbertus VISSER (zie IXf) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op donderdag 27 mei 1886 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (42, arbeider, broer), Gradus WENDT (35 jr, kleermaker, zwager bruidegom), Jan VAN ZWOLL (62 jr, bakker) en Arend Jan VAN DER WORP (51 jr, wagenmaker)). Hendrik woont dan al in Amsterdam. Echtgenote is Gerrigjen ROSEBOOM, 28 jaar oud, geboren op donderdag 4 februari 1858 om 09:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 113. Getuigen bij de aangifte zijn Willem VAN OENE (63 jr, tolgaarder) en Berend DE HAAN (28 jr, schoenmaker). Overleden op vrijdag 7 oktober 1910 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd. In 1886 wonende te Hattem doch voor minder dan 6 maanden te Amsterdam. Dochter van Willem Hendrik ROSEBOOM, sluiswachter (1858, 1886), en Johanna Berendina DERKS.
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op donderdag 13 april 1916 te Amsterdam, gescheiden na 8 jaar op vrijdag 12 december 1924 te Amsterdam van Hendrika Maria EIJSULT, geboren op woensdag 16 mei 1855 te Amsterdam, dochter van Dirk EIJSULT en Jansje Maria Elisabeth BARENTSZ. {Zij was eerder gehuwd voor 1916, gescheiden voor 1916 van Adolph Pieter HINZE.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Berendina, kinderjuffrouw, huishoudster, geboren op zondag 29 mei 1887 te Amsterdam, overleden op woensdag 16 juli 1975 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd. Ze woont dan met haar zussen Lubberta en Wilhelmina Hendrika aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Ze blijft ongehuwd.
   2.  Lubberta, huishoudster, geboren op vrijdag 24 augustus 1888 te Amsterdam, overleden op vrijdag 28 mei 1976 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Ze woont sinds 28 april 1969 met haar zussen Johanna Berendina en Wilhelmina Hendrika aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Ze blijft ongehuwd.
   3.  Wilhelmina Hendrika, geboren op woensdag 20 november 1889 te Amsterdam, overleden op vrijdag 3 juni 1977 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Ze woont dan sinds 28 april 1969 met haar zussen Johanna Berendina en Lubberta aan de C.K. Eloutstraat 3 in Amsterdam. Zij blijft ongehuwd.
   4.  Lubbertus, timmerman, geboren op vrijdag 5 juni 1891 te Amsterdam, overleden op donderdag 24 oktober 1963 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 22 oktober 1925 te Amsterdam met Cornelia Johanna van ANDEL, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 20 juni 1893 te Dordt, overleden op maandag 11 mei 1970 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Pieter van ANDEL en Pieternella Elisabeth VISSER. Ze blijven (naw) kinderloos.
   5.  Gerritje Hendrica, geboren op zaterdag 4 februari 1893 te Amsterdam, overleden op vrijdag 12 februari 1897 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.
   6.  Jantje Christina, geboren op zondag 17 maart 1895 te Amsterdam, overleden op maandag 23 november 1896 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Aaltje Johanna, geboren op zondag 19 juli 1896 te Amsterdam, overleden op zaterdag 5 september 1896 te Amsterdam, 48 dagen oud.
   8.  Gerrit Hendrik, geboren op zondag 24 juli 1898 te Amsterdam, overleden op zaterdag 20 februari 1904 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd.

Xs    Johanna VISSER, geboren op zaterdag 8 november 1856 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 194. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik van WEEGHEL (74 jr, landbouwer) en Wiechert ten HAVE (40 jr, timmerman). Overleden op maandag 11 juli 1932 om 12:00 uur te Wolfheze (Renkum) op 75-jarige leeftijd, opgenomen in overlijdensregister Hattem met als aangiftedatum 16 juli 1932. Dochter van Lubbertus VISSER (zie IXf) en Janssien van WEEGHEL.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 6 november 1889 te Hattem (getuige(n): Jan VAN OLST (39 jr, arbeider, broer), Frans VAN OLST (28 jr, schilder, broer), Berend VISSER (45 jr, arbeider, broer) en Gradus WENDT (38 jr, kleermaker, zwager bruid)) met Lubbertus van OLST, 36 jaar oud, arbeider (1889, 1901, 1924), geboren op vrijdag 4 februari 1853 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 238a. Getuigen bij de aangifte zijn Jan van OLST (61 jr, landbouwer) en Lubbertus de HAAN (58 jr, schoenmaker). Overleden op dinsdag 27 mei 1924 om 07:00 uur te Hattem op 71-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk B nr. 103/1. Aangevers zijn Jan BROUWER (49 jr, winkelier) en Derk Teunis KEMPER (49 jr, gemeenteveldwachter). Zoon van Evert van OLST, arbeider (1853, 1889), en Barbera de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbera, geboren op zondag 2 november 1890 te Hattem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 28 april 1915 te Hattem met Hendrik BRUINS, 25 jaar oud, timmerman (1915), geboren op dinsdag 17 december 1889 om 11:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Derk BRUINS (56 jr, landbouwer) en Peter van VLEUTEN (28 jr, ambtenaar ter secretarie)), in het huis in ´s-Heerenbroek nr. 38. Zoon van Hendrik BRUINS, timmerman (1889, 1915), en Geesje de GROOT.
   2.  Lubbertus Johannes (zie XIt).

XIt    Lubbertus Johannes van OLST, schoenmaker (1920), geboren op vrijdag 12 augustus 1892 te Hattem, overleden op dinsdag 7 augustus 1934 te Hattem op 41-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus van OLST, arbeider (1889, 1901, 1924), en Johanna VISSER (zie Xs).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 17 november 1920 te Hattem met Alberta ROSEBOOM, 20 jaar oud, geboren op zondag 24 december 1899 te Hattem, overleden na 1934, dochter van Jan Frederik ROSEBOOM, arbeider (1920), en Klaasje BOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lubbertus, geboren 1921 te Hattem, overleden op woensdag 5 april 1922 te Hattem.

IXg    Janna VISSER, geboren op maandag 11 september 1809 te Hattem, gedoopt op zondag 24 september 1809 te Hattem, overleden op woensdag 10 november 1897 om 15:30 uur te Hattem op 88-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 91. Aangevers zijn haar zoon Berend ten HAVE (52 jr, timmerman) en Berend de HAAN (68 jr, gemeentebode), "Den 14 april 1831 voor ds VAN DER ROEST in tegenwoordigheid van den ouderling D. BLIJENBERG in belijdenisse aangenomen" (RAG: RBS 855). Dochter van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 28 augustus 1839 te Utrecht met Wiechert ten HAVE, 23 jaar oud, timmerman (1874, 1878), geboren op zondag 19 november 1815 om 22:00 uur te Elburg, gedoopt op donderdag 7 december 1815 te Elburg, overleden op woensdag 11 augustus 1897 om 06:30 uur te Hattem op 81-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 91. Aangevers zijn zijn zoon Berend TEN HAVE (52 jr, timmerman) en Berend DE HAAN (68 jr, gemeentebode). Onecht kind. In de familie Ten Have wordt aangenomen, dat Wiegert de zoon is van een Kozak, die in Hattem was gelegerd. De Kozakken hebben Hattem op 16 november 1813 bevrijd van de Fransen. Zijn moeder, Jannigje, zou veel van deze Kozak hebben gehouden, maar hij kon niet met haar trouwen, omdat dat niet werd toegestaan door de Russische regering. Zijn naam is onbekend gebleven en hij is waarschijnlijk in het voorjaar van 1915 weer naar Rusland teruggekeerd. (Bron: Hennie van Schie). Zoon van Jannigje ten HAVE, dagloonster (1841).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiechert (zie Xt).
   2.  Johanna, geboren op dinsdag 24 januari 1843 te Hattem, overleden op zondag 10 maart 1844 te Hattem op 1-jarige leeftijd. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 065 in Hattem.
   3.  Berend (zie Xu).
   4.  Jannigje (zie Xv).
   5.  Levenloze jongen, geboren op maandag 12 mei 1851 te Hattem, overleden op maandag 12 mei 1851 te Hattem, 0 dagen oud.
   6.  Johannes (zie Xw).

Xt    Wiechert ten HAVE, geboren op maandag 16 november 1840 te Hattem, overleden op donderdag 21 april 1881 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Wiechert ten HAVE, timmerman (1874, 1878), en Janna VISSER (zie IXg).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 11 mei 1871 te Hattem met Johanna van der WORP, 24 jaar oud, dienstmeid (1871), winkelierster (1904), geboren op vrijdag 18 december 1846 te Hattem, overleden op zondag 17 maart 1940 te Bennebroek op 93-jarige leeftijd. Johanna woont van 11 augustus 1904 tot 17 april 1905 bij haar zoon Jurrien in Amsterdam. Dochter van Jurjen van der WORP en Geertje de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiechert (zie XIu).
   2.  Jurrien (zie XIv).
   3.  Johanna Gerritdina (zie XIw).
   4.  Gerrit (zie XIx).
   5.  Derkje (zie XIy).

XIu    Wiechert ten HAVE, bediende (1898), eigenaar boekhandel, geboren op maandag 29 juli 1872 te Hattem, overleden op donderdag 15 december 1966 op 94-jarige leeftijd. Hij is dan woonachtig in Bussum. Begraven op dinsdag 20 december 1966 te Amsterdam. De boekhandel/uitgeverij groeit van een onderneming gericht op christelijke lectuur uit tot een zaak waar boeken over veel verschillende onderwerpen verkrijgbaar zijn, ook over architectuur en toegepaste kunst, en waar een kunstafdeling met platen, etsen en kalenders aanwezig is. Na de spreuken en levenswijsheden die door de uitgeverij worden gedrukt, volgen opdrachten voor jubilea en receptiealbums, gedenkboeken, ex-libris, oorkonden, bullen en heraldische tekeningen, ook op perkament. *Het Calligrafisch Atelier Nelly ten Have* (door hem in 1925 opgericht) tesamen met zijn boekhandel waren eerst gevestigd in het winkelpand in de Kalverstraat en vanaf 1946 aan de Herengracht 335. Zoon van Wiechert ten HAVE (zie Xt) en Johanna van der WORP, dienstmeid (1871), winkelierster (1904).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 3 maart 1898 te Amsterdam met Adriana van der PLAS, 25 jaar oud, geboren op zondag 3 november 1872 te Hardinxveld, overleden 1923, dochter van Dirk van der PLAS, opzichter (1898), en Neeltje van ANDEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Neeltje, ambtenaar kinderwet, directrice meisjesschool, maatschappelijk werkster, secretaresse van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid sectie Holland (1930-1967), secretaresse van de Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk en van het OCV-bulletin, geboren op donderdag 15 december 1898 te Amsterdam, overleden op woensdag 28 juli 1982 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Tot 1927 woont ze in Leipzig (Dld). Zij blijft ongehuwd.
   2.  Nellij Johanna (zie XIIi).
   3.  Wiechert, procuratiehouder, boekhandelaar. Geboren op zondag 15 december 1901 te Amsterdam, overleden op vrijdag 21 september 1984 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. Wiechert vestigt zich op 27 februari 1926 in Semarang (Nederlands Oost-Indie). Gehuwd op 45-jarige leeftijd op woensdag 11 juni 1947 te Soerabaja (NOI) met Wilhelmina RIOUX, 44 jaar oud, geboren op zaterdag 30 mei 1903 te Malang (NOI), overleden op zaterdag 7 april 1990 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Op 19 juni 1956 keert het echtpaar definitief terug in Nederland. Na een jaar in Loosdrecht gewoond te hebben vestigen zij zich op 20 juli 1957 in Amsterdam aan de Dirk Schäferstraat 5-I.
   4.  Adriana, geboren op woensdag 15 juli 1903 te Amsterdam, overleden op dinsdag 3 oktober 1989 op 86-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 7 oktober 1989 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op woensdag 20 december 1933 te Amsterdam met Diederik Marie van SCHOUWENBURG, 27 jaar oud, geboren op maandag 11 juni 1906 te Dodewaard, overleden op zondag 28 juni 1981 te Den Haag op 75-jarige leeftijd, begraven op donderdag 2 juli 1981 te Amsterdam, zoon van Nicolaas van SCHOUWENBURG en Gerardina Johanna GIJSMAN.
   5.  Jan (zie XIIj).
   6.  Derkje (Dicky) (zie XIIk).
   7.  Martina Jacoba (Tiny), kalligraaf, geboren op donderdag 10 maart 1910 te Amsterdam, overleden op zaterdag 11 juli 1970 te Velden am Wörthersee (Dld) op 60-jarige leeftijd, begraven op maandag 20 juli 1970 te Amsterdam. Zij vestigt zich op 7 april 1936 in Bussum. Ze maakt ambachtelijke werkstukken en banden voor industrieel vervaardige boeken. Ze werkt vanaf 1927 bij de boekhandel Ten Have van haar vader samen met haar oudere zuster Nelly. Ze volgt een opleiding aan de Kunstgewerbeschule in Offenbach am Main en krijgt daar les in de methode van de letterontwerper Rudolf Koch. Ze ontwerpt en maakt grafische illustraties en versieringen, maar werkt in een andere vormgeving dan haar zuster Nelly. Decoratie van letters, dikwijls unieke werkstukken in opdracht, inspireert zij vaak op bloemen. Zij krijgt schilderles van de schilder VERHEY en schildert in diens atelier bloemen en planten natuurgetrouw na. Ze maakt ook schetsstudies van bloemen en bestudeert daarnaast oude handschriften in kloosters en bibliotheken en werkt zelfs enkele maanden in een klooster in Leuven. Ze legt ook letters op in bladgoud naar een procédé, dat door VERHEY werd ontwikkeld en maakt zelf haar verfkleuren. Voor verenigingen kalligrafeert ze programmas en dergelijke.
   8.  Jurriën, geboren op donderdag 21 november 1912 te Amsterdam, overleden op woensdag 10 maart 2004 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op dinsdag 16 maart 2004 te Amsterdam. Zijn as is op zee verstrooid.

XIIi    Nellij Johanna ten HAVE, Illustrator en kalligraaf, geboren op donderdag 17 mei 1900 te Amsterdam, overleden op zaterdag 11 september 1982 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. Nelly is in 1916 gaan werken in de Amsterdamse boekhandel en uitgeverij van haar vader. Zij versiert unieke werkstukken en industrieel drukwerk en boekbanden. Zij werkt later samen met haar jongere zuster Tiny. Ze begint na een examen middelbaar schoonschrijven met het versieren van eigen gedichtjes, bijbelteksten en spreuken. Haar vader laat haar een opleiding volgen tot kalligrafie en in 1925 verbindt hij het, door hem opgerichte *Calligrafisch Atelier Nelly ten Have* aan zijn bedrijf. Zij werkt begin jaren dertig met eenvoudige geometrische ornamenten verwant aan de Amsterdamsche School-typografie van Hendrik Wijdeveld en maakt sierranden met ranken in de trant van William Morris. Zij blijft ook na haar huwelijk voor het bedrijf kalligraferen. Er verschijnt een uitgebreide catalogus met geïllustreerde voorbeelden. Het Calligrafisch Atelier was eerst gevestigd in het winkelpand in de Kalverstraat en vanaf 1946 aan de Herengracht 335. Dochter van Wiechert ten HAVE (zie XIu) en Adriana van der PLAS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 23 juni 1932 te Amsterdam met Albert SPRUIJT, 28 jaar oud, kantoorbediende, geboren op dinsdag 28 juli 1903 te Amsterdam, overleden op donderdag 4 januari 1979 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Jacobus SPRUIJT en Theodora Joanna RIJKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Adriana, geboren op zondag 26 mei 1935 te Amsterdam.

XIIj    Jan ten HAVE, geboren op zaterdag 26 november 1904 te Amsterdam, zoon van Wiechert ten HAVE (zie XIu) en Adriana van der PLAS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 1 september 1933 te Bloemendaal met Cornelia Eleonora Constantia LASSCHUIT, 24 jaar oud, geboren op donderdag 3 september 1908 te Pasir Poetib (NOI). Op 11 november 1941 vestigt het echtpaar zich in Haarlem aan de Kamerling Onnesstraat 33.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Helena Maria, geboren op maandag 20 augustus 1934 te Amsterdam.
   2.  Jan Wiechert, geboren op donderdag 8 oktober 1936 te Amsterdam.

XIIk    Derkje (Dicky) ten HAVE, geboren op maandag 22 juli 1907 te Amsterdam, overleden op zondag 1 juni 2003 te Bussum op 95-jarige leeftijd, dochter van Wiechert ten HAVE (zie XIu) en Adriana van der PLAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 7 september 1933 te Amsterdam met Hendrik Gerhardus CLAASSEN, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 19 januari 1904 te Amsterdam, overleden op dinsdag 28 februari 1978 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Gerhardus CLAASSEN en Cornelia Huiberdina de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeanne Corry, geboren op maandag 25 juni 1934 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 23 december 1955 te Amsterdam met P. van MUNSTER.
   2.  Henk Jurriën, geboren op vrijdag 25 december 1936 te Amsterdam. Op 5 oktober 1959 heeft hij het ouderlijk huis verlaten.
   3.  Dick Ernst, geboren op woensdag 2 maart 1938 te Amsterdam.
   4.  Wiechert Johan, geboren op vrijdag 23 februari 1940 te Amsterdam.
   5.  Johanna Janneke, geboren op zaterdag 7 maart 1942 te Amsterdam.
   6.  Tiny Martha, geboren op maandag 16 september 1946 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op woensdag 6 september 1967 te Amsterdam met E.H. CORNELISSE.
   7.  Nelly Mieneke, geboren op zondag 24 juli 1949 te Amsterdam.
Gehuwd met LEESER.

XIv    Jurrien ten HAVE, kantoorbediende (1897), procuratiehouder (1915), geboren op maandag 15 september 1873 te Hattem, overleden op donderdag 10 februari 1966 te Amsterdam op 92-jarige leeftijd, zoon van Wiechert ten HAVE (zie Xt) en Johanna van der WORP, dienstmeid (1871), winkelierster (1904).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op dinsdag 31 augustus 1897 te Kampen met Kornelia Gezina RIESEBOS, 30 jaar oud, geboren op zaterdag 26 januari 1867 te Kampen, overleden op zaterdag 12 april 1913 te Amsterdam op 46-jarige leeftijd, dochter van Hermanus RIESEBOS en Willemina Carolina SCHORSE. Het echtpaar vestigt zich op 15 september 1897 aan de Prinsenstraat 28 in Amsterdam.
Van 14 januari 1911 tot 26 mei 1912 woont Kornelia s neef Petrus Johannes van WIELINK, geboren 26 juni 1892 te Amsterdam, van beroep instrumentmaker bij hen. Van 21 april 1914 tot 25 augustus 1914 woont zijn nicht Pieternella ten HAVE (geb. 23 mei 1903) uit Gorichem bij hem.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op donderdag 23 september 1915 te Amsterdam met Anna Maria KOSTER, 34 jaar oud, geboren op donderdag 11 november 1880 te Amsterdam, overleden op maandag 16 februari 1953 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Fredrik KOSTER en Alida Cornelia KOENE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wichert Hermanus, geboren op zondag 4 juni 1899 te Amsterdam, overleden op dinsdag 27 juli 1920 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd.
   2.  Carolina Willemina Hendrika Geertruida, geboren op maandag 27 juni 1904 te Amsterdam, overleden op woensdag 31 december 1913 te Amsterdam op 9-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Cornelis Marinus, geboren op vrijdag 17 november 1916 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 25 mei 1944 te Amsterdam met A. de JONGE.
   4.  Maria, verkoopster, geboren op donderdag 31 oktober 1918 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1944 te Amsterdam met E.J. DIEPERSLOOT.

XIw    Johanna Gerritdina ten HAVE, geboren op donderdag 21 januari 1875 te Hattem, overleden op donderdag 30 juli 1964 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd, begraven op maandag 3 augustus 1964 te Amsterdam, dochter van Wiechert ten HAVE (zie Xt) en Johanna van der WORP, dienstmeid (1871), winkelierster (1904).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 3 januari 1901 te Amsterdam met Jacob van der PLAS, 26 jaar oud, opzichter (1901), chef bij de gemeente waterleidingen (1926), geboren op vrijdag 14 augustus 1874 te Hardinxveld, begraven op zaterdag 18 april 1953 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, zoon van Dirk van der PLAS, opzichter (1898), en Neeltje van ANDEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk, geboren op dinsdag 8 oktober 1901 te Bloemendaal.
   2.  Johanna Gerritdina, geboren op maandag 30 november 1903 te Bloemendaal.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 13 oktober 1926 te Amsterdam met Gerrit Izaäk de MAAKER, bouwkundig opzichter tekenaar, geboren circa 1896 te Haarlem, zoon van Andries de MAAKER, architect, en Fennigjen van ES.
   3.  Jan, geboren op woensdag 5 juni 1907 te Bloemendaal.
   4.  Gerrit, geboren op maandag 3 februari 1913 te Amsterdam.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op dinsdag 6 mei 1947 te Amsterdam met F. SNEEP.

XIx    Gerrit ten HAVE, geboren op zaterdag 10 februari 1877 te Hattem, zoon van Wiechert ten HAVE (zie Xt) en Johanna van der WORP, dienstmeid (1871), winkelierster (1904).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 1 mei 1902 te Gorinchem met Gerrigje Johanna SCHULTINK, 23 jaar oud, geboren op woensdag 16 april 1879 te Nieuwland, dochter van Johannes SCHULTINK en Pieternella van BOSSIJ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieternella, geboren op zaterdag 23 mei 1903. Zij woont van 21 april 1914 tot 25 augustus 1914 bij haar neef Jurrien in Amsterdam.

XIy    Derkje ten HAVE, geboren op woensdag 10 april 1878 te Hattem, overleden op donderdag 28 juni 1951 te Deventer op 73-jarige leeftijd, dochter van Wiechert ten HAVE (zie Xt) en Johanna van der WORP, dienstmeid (1871), winkelierster (1904).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 13 oktober 1904 te Amsterdam met Derk Jan de JONG, 23 jaar oud, boekhouder (1904), koopman (1932), geboren op woensdag 11 mei 1881 te Deventer, overleden op donderdag 29 november 1945 te Deventer op 64-jarige leeftijd, zoon van Derk Jan de JONG, kleermaker (1904), en Berendina HOFMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina, geboren 1907 te Deventer, overleden op dinsdag 29 september 1908 te Deventer.
   2.  Johanna Berendina, geboren op vrijdag 23 oktober 1908 te Deventer.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op maandag 19 december 1932 te Deventer met Jan Maurits UIJTENHOUDT, 28 jaar oud, officier-vlieger der tweede Klasse Koninklijke Marine, geboren op woensdag 25 mei 1904 te Amsterdam, overleden op vrijdag 10 mei 1940 op 35-jarige leeftijd. Bij beschikking van den minister van Defensie is de luitenant ter zee 2e klasse mar. res. J.M. UYTENHOUDT den 15 Mei a.s. geplaatsts aan boord van Hr. Ms. van Meerlandt (uit het Utrechts Nieuwsblad van 28 april 1930).
Vanaf 7 mei 1940 waren drie watervliegen van het type Fokker T-VIII met de registratienummers R-1 t/m R-3 vanaf het Marinevliegkamp De Mok op Texel op het Brasermermeer gestationeerd. Op 10 mei 1940 kregen deze vliegtuigen de opdracht om naar Scheveningen te vliegen om aldaar regeringspersonen op te halen en over te brengen naar Engeland. Als eerste vertrok om 07.30 uur de R-3. Binnen korte tijd kwam het aan in Scheveningen en nam onder meer de ministers Van Kleffens en Welter aan boord. De reis naar Engeland verliep zonder problemen. Na de R-3 startte om 09.00 uur de R-1 van het Brasemermeer. Tijdens de vlucht naar Scheveningen werd het toestel aangevallen door een Duits vliegtuig. Met een lek in de benzinetank wist het toch de Scheveningse Pier te bereiken. Vervolgens arriveerde het op de *De Mok* gestationeerde reservetoestel de R-4 in Scheveningen, gevlogen door Jan Maurits. Terwijl het toestel naar het strand taxiede, werd het aangevallen en in brand geschoten door een Messerschmitt 109, waarbij Jan Maurits sneuvelde. De boordschutter Korporaal-vliegtuigmaker N.R.L. KOOIMAN, werd zwaar gewond en als gevolg daarvan overleed hij op 12 mei 1940. Zoon van Willem UIJTENHOUDT, architect, en Jantje van DIJK.
Gehuwd (2) na 1966 te Den Haag met Leendert SPREIJ, rijksambtenaar, geboren op woensdag 29 januari 1902 te Zoeterwoude, zoon van Jacob SPREIJ en Maria Nelettha BOGAARDS. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 30 juli 1926 te Batavia (NOI) met Engelina Jantina DIEMER, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 20 maart 1900 te Hemelumer Oldephaert, overleden op woensdag 22 juni 1966 te Den Haag op 66-jarige leeftijd.}
   3.  Wichert (zie XIIl).
   4.  Derk Jan.
Gehuwd met Joke KROES, geboren te Steenwijkerland.

XIIl    Wichert de JONG, koopman (1946), zoon van Derk Jan de JONG, boekhouder (1904), koopman (1932), en Derkje ten HAVE (zie XIy).
Gehuwd met Johanna Berendina SLIJPER, geboren op zaterdag 10 oktober 1908 te Deventer, overleden op dinsdag 26 augustus 1969 te Deventer op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk Jan, geboren op maandag 7 januari 1946 te Deventer, overleden op woensdag 9 januari 1946 te Gorssel, 2 dagen oud.

Xu    Berend ten HAVE, timmerman (1897), meubelmaker, geboren op zaterdag 22 februari 1845 te Hattem, overleden op woensdag 5 januari 1927 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, zoon van Wiechert ten HAVE, timmerman (1874, 1878), en Janna VISSER (zie IXg).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op vrijdag 8 maart 1878 te Hattem met Hendrika van den BURG, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 30 september 1854 te Wapenveld, overleden op zaterdag 29 september 1923 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan van den BURG, rentmeester (1878), en Willemine ZURING. Op 10 mei 1918 vestigt het gezin zich vanuit Hattem in Amsterdam aan de Spiegelgracht 21.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiechert Jan, meubelmaker (1923), geboren op zaterdag 7 december 1878 te Hattem, overleden op vrijdag 19 december 1969 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd. Hij woont van 13 mei 1901 tot 11 januari 1902 bij zijn neef Jurrien aan de Saxenburgstraat 22 in Amsterdam. Daarna gaat hij wonen aan de Nieuwerzijds Voorburgwal 153.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op woensdag 10 oktober 1923 te Amsterdam met Rosalia ENGL, 38 jaar oud, geboren op woensdag 3 december 1884 te Krems (Oostenrijk), dochter van Anton ENGL en Maria PUMMER.
   2.  Willemina Johanna, geboren op maandag 19 april 1880 te Hattem, overleden op zondag 18 november 1962 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. Ze neemt de zorg op zich van haar nicht Hendrikje, dochter van haar broer Jan Frederik, en in de periode 21 augustus - 3 december 1929 van Catharina Louise van CREVEL, geboren op 18 juni 1923 te Amsterdam, dochter van Hanna van Crevel (geboren 1887).
   3.  Johannes Berend (zie XIz).
   4.  Johanna Hendrika (zie XIaa).
   5.  Jan Frederik (zie XIab).
   6.  Christina Hillegonda, geboren op dinsdag 5 januari 1886 te Hattem, overleden op maandag 26 september 1904 te Hattem op 18-jarige leeftijd.
   7.  Berendina Frederika (zie XIac).
   8.  Hendrika, geboren op donderdag 12 september 1889 te Hattem, overleden op maandag 21 oktober 1968 te Enkhuizen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 8 januari 1914 te Hattem met Jan SCHOLTEN, slager (1914), geboren circa 1888 te Enkhuizen, zoon van Jonas SCHOLTEN, grutter (1914), en Wilhelmina STELLING.
   9.  Jansje (zie XIad).
   10.  Berend, kantoorbediende (1918), adjunct commies PTT, geboren op dinsdag 17 oktober 1893 te Hattem, overleden op donderdag 21 november 1963 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. Berend vestigt zich op 8 januari 1918 tot 16 juli 1918 vanuit Hattem bij zijn broer Johannes Berend in Amsterdam. Daarna vestigt hij zich bij zijn ouders ook in Amsterdam. Hij verliest na de Tweede Wereldoorlog zijn Nederlanderschap vanwege dienstneming bij de Waffen SS (Postschutz).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 26 september 1918 te Amsterdam met Anna SEILER, 26 jaar oud, geboren op woensdag 27 april 1892 te Pottendorf (Oostenrijk), overleden op woensdag 26 februari 1975 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, dochter van Franz SEILER en Anna BROST.
   11.  Gerrit Hendrik, geboren op zaterdag 22 mei 1897 te Hattem, overleden op vrijdag 14 juni 1912 te Hattem op 15-jarige leeftijd.

XIz    Johannes Berend ten HAVE, violist (1918), geboren op dinsdag 20 december 1881 te Hattem, overleden op woensdag 3 februari 1965 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Hij woont van 7 augustus 1913 tot 15 december 1913 en van 20 april 1914 tot 15 juli 1915 aan de Nieuwendijk 53 in Amsterdam. In de tussenliggende periode woont hij bij zijn ouders aan de Achterstraat in Hattem. Op 6 september 1915 vestigt hij zich permanent in Amsterdam. Zoon van Berend ten HAVE (zie Xu) en Hendrika van den BURG.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op donderdag 18 juli 1918 te Amsterdam, gescheiden na 31 jaar op dinsdag 23 mei 1950 te Amsterdam van Catharina LEEREVELD, geboren op woensdag 8 december 1897 te Amsterdam (gezindte: RK), dochter van Johannes Hendrikus Rudolf LEEREVELD, meubelmaker (1918), en Annetta Catharina van den BOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Catharina, geboren op maandag 25 juli 1921 te Amsterdam.
   2.  Catharina Hillegonda, geboren op dinsdag 25 december 1928 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 2 februari 1950 te Amsterdam met J. UITSLAGER.

XIaa    Johanna Hendrika ten HAVE, geboren op woensdag 11 juli 1883 te Hattem, overleden op vrijdag 1 juni 1962 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Berend ten HAVE (zie Xu) en Hendrika van den BURG.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1913 te Hattem met Jan NIEUWSMA, 24 jaar oud, zetboer (1913), geboren op vrijdag 20 januari 1888 te Ferwerderadeel, overleden op dinsdag 23 januari 1973 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Sipke Renzes NIEUWSMA, zetboer (1913), en Elske Jans de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sipke, geboren op maandag 27 oktober 1913 te Buer (Dld).
   2.  Berend, geboren op dinsdag 11 januari 1916 te Naarden, overleden op vrijdag 29 oktober 1937 op 21-jarige leeftijd.
   3.  Gelske, geboren op vrijdag 11 oktober 1918 te Apeldoorn.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 3 maart 1948 te Amsterdam met T.G. JANSSENS.
   4.  Hendrika, geboren op dinsdag 6 september 1921 te Apeldoorn.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 4 juni 1954 te Amsterdam met A. EIKEBOOM.
   5.  Johanna Hendrika, geboren op zondag 7 juni 1925 te Heijthuijsen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 18 november 1950 te Amsterdam met F. CUHFUS.

XIab    Jan Frederik ten HAVE, timmerman (1927), geboren op dinsdag 30 september 1884 te Hattem, overleden op vrijdag 25 februari 1966 te Hattem op 81-jarige leeftijd, zoon van Berend ten HAVE (zie Xu) en Hendrika van den BURG.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op woensdag 12 mei 1909 te Hattem met Berendje ROSEBOOM, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 12 november 1886 te Hattem, overleden op zondag 27 oktober 1918 te Hattem op 31-jarige leeftijd, dochter van Hendrik ROSEBOOM, tapper (1909), en Bartje BOUWMEESTER.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op donderdag 27 november 1919 te Hattem met Johanna Engelina KOEKENDAAL, geboren circa 1887 te Doetichem Ambt, dochter van Hendrik KOEKENDAAL, spoorbeambte, en Johanna Theodora VEURNTJES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrikje, geboren op zaterdag 16 december 1916 te Hattem. Op 17 februari 1925 vertrekt ze vanuit Hattem naar Amsterdam, waar ze bij haar grootouders gaat wonen, onder de zorg van haar tante Willemina Johanna.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  levenloos meisje, geboren op zaterdag 14 mei 1927 te Hattem, overleden op zaterdag 14 mei 1927 te Hattem, 0 dagen oud.

XIac    Berendina Frederika ten HAVE, geboren op dinsdag 4 oktober 1887 te Hattem, overleden op vrijdag 25 februari 1944 te Groningen op 56-jarige leeftijd, dochter van Berend ten HAVE (zie Xu) en Hendrika van den BURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 2 februari 1916 te Amsterdam met Petrus Eduardus Maria BOUCHIER, fotograaf (1916), geboren circa 1892 te Amsterdam, zoon van Petrus Paulus BOUCHIER en Johanna Magdalena de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna Wilhelmina, geboren te Groningen, overleden op woensdag 4 juni 1919 te Groningen. Zij is 6 weken oud geworden.
   2.  Maria Jacomina Timothea Bouchier, geboren te Gronigen, overleden op vrijdag 3 februari 1928 te Groningen. Zij is drie maanden oud geworden.

XIad    Jansje ten HAVE, geboren op woensdag 15 april 1891 te Hattem, overleden op zondag 18 juni 1978 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, begraven op donderdag 22 juni 1978 te Amsterdam. Jansje voegt zich op 18 mei 1918 vanuit Hattem bij haar ouders in Amsterdam. Dochter van Berend ten HAVE (zie Xu) en Hendrika van den BURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 18 september 1919 te Amsterdam met Theodorus Hendrikus Cornelis DOBBER, 25 jaar oud, spoorbeambte (1919), boekhouder, geboren op woensdag 10 januari 1894 te Amsterdam, overleden op woensdag 17 september 1958 te Haarlem op 64-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Cornelis DOBBER, agent van Politie (1919), en Clara Regina Carolina HARTMAN. Het gezin vestigt zich op 14 october 1930 vanuit Valkenburg (L) in Krommenie. Op 10 december 1956 vestigt het echtpaar zich in Haarlem. Na het overlijden van haar echtgenoot vestigt Jansje zich op 20 mei 1960 in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje Hendrika, geboren op zondag 23 mei 1920 te Valkenburg (L).
   2.  Theodora Antonia (zie XIIm).
   3.  Cornelia Johanna, geboren op zaterdag 20 januari 1923 te Schin op Geul.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op dinsdag 24 augustus 1948 te Castricum met H. VOS.
   4.  Theodorus Cornelis, geboren op zondag 30 mei 1926 te Schin op Geul.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 17 juni 1953 te Wormer met A. VREDEVOORT.
   5.  Berendina Jacoba, geboren op maandag 9 januari 1928 te Schin op Geul.
   6.  Antonius Franciscus, geboren op woensdag 19 februari 1930 te Valkenburg (L).
   7.  Wichert Jan, geboren op zondag 27 maart 1932 te Krommenie, overleden op woensdag 9 december 2009 te Hoorn op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op dinsdag 15 december 2009 te Hoorn.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 26 april 1963 te Geldrop met F.L.M. Cissy KROON.

XIIm    Theodora Antonia DOBBER, geboren op zondag 23 oktober 1921 te Valkenburg (L), dochter van Theodorus Hendrikus Cornelis DOBBER, spoorbeambte (1919), boekhouder, en Jansje ten HAVE (zie XIad).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op maandag 9 april 1945 te Haarlem met Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, 31 jaar oud, conciërge, geboren op vrijdag 28 november 1913 te Santpoort, gedoopt (RK) op vrijdag 28 november 1913 te Velsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Petrus (zie XIIIk).
   2.  Joke (zie XIIIl).
   3.  Ella (zie XIIIm).
   4.  Theodorus H.C. Ted (zie XIIIn).
   5.  Thea (zie XIIIo).

XIIIk    Johannes Petrus BIERMAN, geboren op woensdag 3 april 1946 te Santpoort, zoon van Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, conciërge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIIm).
Gehuwd (1) met Willy HOOGLAND.
Gehuwd (2) met Nora NN, geboren te Moskou.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Mariska.
   2.  Sandra.

XIIIl    Joke BIERMAN, geboren op zaterdag 17 januari 1948 te Santpoort, overleden op zondag 12 november 1995 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, conciërge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIIm).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 2 augustus 1974 te IJmuiden met Leen MEYBOOM, overleden op dinsdag 9 januari 1990 te IJmuiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard.

XIIIm    Ella BIERMAN, schoonheidsspecialiste, geboren op donderdag 24 augustus 1950 te Santpoort, dochter van Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, conciërge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIIm).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 2 augustus 1974 te IJmuiden met Ben OVERWETER.
Uit dit huwelijk:
   1.  René, geboren 1980.

XIIIn    Theodorus H.C. Ted BIERMAN, geboren op zondag 11 mei 1952 te Santpoort, zoon van Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, conciërge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIIm).
Gehuwd (1) met Janny SCHIPPERS.
Gehuwd (2) met Mirjam SOTO MAGOR.
Gehuwd (3) met Sylvia PORTINGA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dieter.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Di.go.
Uit het derde huwelijk:
   3.  David.
   4.  Thijs.

XIIIo    Thea BIERMAN, geboren op vrijdag 14 januari 1955 te Santpoort, dochter van Nicolaas Christiaan Nico BIERMAN, conciërge, en Theodora Antonia DOBBER (zie XIIm).
Gehuwd met Max CARBAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Casper.
   2.  Daniël.

Xv    Jannigje ten HAVE, geboren op vrijdag 29 september 1848 te Hattem, overleden op zondag 18 januari 1914 te Wageningen op 65-jarige leeftijd, dochter van Wiechert ten HAVE, timmerman (1874, 1878), en Janna VISSER (zie IXg).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 27 februari 1874 te Hattem met Gerrit van der HOOGT, beeldhouwer (1874), geboren circa 1849 te Kampen, overleden op donderdag 11 februari 1926 te Wageningen, zoon van Jacobus van der HOOGT, koopman (1874), en Albertiena EIJKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Martinus, geboren circa 1875 te Amsterdam, overleden op woensdag 3 september 1941 te Wageningen.
Gehuwd met Albertina Pieternella van ZIJL, overleden na 1941.
   2.  Martina Anna Maria, zangeres (1921), geboren circa 1890 te Amsterdam.
Gehuwd op donderdag 7 juli 1921 te Wageningen met Johannes Laurens Paul ZONDAG, houtvester (1921), geboren circa 1886 te Batavia.

Xw    Johannes ten HAVE, leraar rechtlijnig tekenen (1882),leraar middelbaar onderwijs, tekenaar/schilder, geboren op zaterdag 16 oktober 1852 te Hattem, overleden op donderdag 17 december 1903 te Bergen op Zoom op 51-jarige leeftijd. Hij heeft de portreten van zijn grootouders Wichert en Janna in 1878 te Hattem geschilderd. Zoon van Wiechert ten HAVE, timmerman (1874, 1878), en Janna VISSER (zie IXg).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 3 juli 1879 te Amsterdam met Frederika Alida MEUSER, geboren circa 1854 te Amsterdam, overleden na 1903, dochter van Christian Theodor Ludwig MEUSER, slachter (1879), en Adriaantje van SCHALKWIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wichert Christiaan, 1e luitenant der infanterie (1911), geboren op woensdag 25 mei 1881 om 18:00 uur te Bergen op Zoom (aangifte door: Gaspar Benard BIESEN (32 jr) en Petrus Paulus Maria JURGENS (25 jr, commies ter secretarie)), in het huis in de Wouwsterstraat Wijk G nr. 34. Overleden op donderdag 12 december 1946 te Haarlem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 12 april 1911 te Haarlem met Hermina HERBSCHLEB, geboren circa 1890 te Amsterdam, overleden voor 1946, dochter van Christiaan Karel HERBSCHLEB en Jannetje MOLIJN.
   2.  Christiaan Theodorus Ludwig, geboren op zondag 18 juni 1882 om 01:00 uur te Bergen op Zoom (aangifte door: Adriaan BRUIN (43 jr, muziekmaster) en Petrus Ludovicus WEIJTS (42 jr, kleermaker)), in het huis in de Wouwsterstraat Wijk G nr. 34. Overleden op vrijdag 17 december 1886 te Bergen op Zoom op 4-jarige leeftijd.
   3.  Barend Hendrik, directeur eener glasfabriek (1917), geboren op dinsdag 15 juli 1884 te Bergen op Zoom (aangifte door: Paulus Coenraad GÖRLITZ (32 jr) en Willem RUTGERS (28 jr, leraar)), in het huis in de Lievevrouwestraat Wijk B nr. 27.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op dinsdag 30 oktober 1917 te Haarlem met Maria Antonia Anna Antoinetta SIMONS, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 19 september 1891 te Amsterdam, dochter van Hendrik Kornelis Jacobus SIMONS en Johanna Petronella Elisabeth KRAMER.
   4.  Adriana Alida, geboren op zaterdag 16 maart 1889 om 21:00 uur te Bergen op Zoom (aangifte door: Cornelis Albertus HARTE (49 jr, boekhouder) en Gaspar Benard BIESEN (41 jr,commies ter secretarie)), in het huis in de Lievevrouwestraat Wijk B nr. 31.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op donderdag 27 oktober 1910 te Amsterdam, gescheiden na 9 jaar op vrijdag 28 november 1919 van Edouard Désiré Hippolyte SCHELTUS, opzichter op een petroleum verscheepplaats (1910), geboren op maandag 25 september 1876 te Parijs (Fr), zoon van Jacobus Paulus Leonard Otto SCHELTUS en Johanna Jacoba BUBBENS.
Gehuwd (2) met Hermanus van der VEEN, geboren circa 1878 te Vollenhove Stad, overleden op zondag 27 oktober 1946 te Ubbergen, zoon van Johan Gerrit van der VEEN en Maria Hendrika PRIOR.
   5.  Frederik Johannes, geboren op maandag 11 maart 1895 om 05:00 uur te Bergen op Zoom (aangifte door: Cornelis Albertus HARTE (55 jr, boekhandelaar) en Johannes Cugenius DiederiusVERGROESEN (43 jr, gemeentesecretaris)), in het huis in de Lievevrouwestraat Wijk B nr. 31.

IXh    Jan VISSER, schoenmaker (1847, 1852, 1860, 1863, 1892), geboren op vrijdag 16 september 1814 om 07.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Evert van DRAGT (31 jr, tapper) en Abraham SCHUTTE (49 jr, verver). Overleden op maandag 25 januari 1892 om 18:30 uur te Hattem op 77-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 54. Aangevers zijn Klaas BLOM (45 jr, arbeider) en Lubbertus VOSKUIL (38 jr, visser). Zoon van Berend VISSER (zie VIIIb) en Janna LANGEVOORT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 8 mei 1847 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (68 jr, schoenmaker, vader), Lubbertus VISSER (40 jr, schoenmaker, broer), Geert SCHIPPER (41 jr, timmerman, zwager bruidegom) en Gerrit VISSER (65 jr, bakker, oom)) met Peetje van OOSTEN, 28 jaar oud, dienstmeid te Zwolle (1847), geboren op zondag 15 november 1818 om 17:00 uur te Ambt Kerspel Doornspijk. Getuigen bij de aangifte zijn Jacob REUS (28 jr, bouwman) en Brand DOORNWEERD (27 jr, bouwman). Overleden op donderdag 5 maart 1863 om 04:30 uur te Hattem op 44-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 330. Aangevers zijn Hendrik DOKTER (65 jr, arbeider) en Jannes BROUWER (54 jr, hersteller van uurwerken). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 198 in Hattem. Dochter van Gerrit van OOSTEN, daghuurder (1818) landbouwer te Hattem (1847), en Willempje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op zaterdag 3 juni 1848 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 268. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (42 jr, timmerman) en Jannes BROUWER (39 jr, hersteller van uurwerken).
   2.  Willem Jan, geboren op donderdag 9 oktober 1851 om 11:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen bij de aangifte zijn Geert SCHIPPER (45 jr, timmerman) en Hendrikus WENDT (28 jr, kleermaker). Overleden op vrijdag 24 september 1852 om 06:30 uur te Hattem, 351 dagen oud, te zijner huize Wijk A nr. 289. Aangevers zijn zijn vader en Jannes BROUWER (43 jr, hersteller van uurwerken). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 126 in Hattem.
   3.  Willem Jan, geboren op woensdag 10 mei 1854 om 11:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen bij de aangifte zijn Jannes BROUWER (45 jr, hersteller van uurwerken) en Berend de HAAN (25 jr, schoenmaker).
   4.  Berendina, geboren op zaterdag 27 maart 1858 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 229. Getuigen zijn Jannes BROUWER (49 jr, hersteller van uurwerken) en Berend de HAAN (28 jr, schoenmaker). Overleden op dinsdag 22 juni 1858 om 04:00 uur te Hattem, 87 dagen oud, te harer huize in Wijk A nr. 289. Aangevers zijn haar vader en Berend de HAAN (29 jr, schoenmaker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 043 in Hattem.
   5.  (levenloos meisje), geboren op donderdag 13 september 1860 te Hattem, overleden op donderdag 13 september 1860 om 08:00 uur te Hattem, 0 dagen oud (aangifte door: Aangevers zijn haar vader en Hendrik Dekker (62 jr, arbeider).), te harer huize in Wijk A nr. 289. Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem.

VIIIc    Gerrit VISSER, daghuurder (1813, 1815), broodslijter (1819, 1823) dagloner (1820), bakker (1831, 1836, 1845, 1856), gedoopt (NG) op vrijdag 15 februari 1782 te Hattem, overleden op vrijdag 9 mei 1856 om 19:00 uur te Hattem op 74-jarige leeftijd. Gestorven in het huis in Wijk A nr. 77. Aangevers zijn zijn zoon Hendrik VISSER (50 jr, bakker) en Johannes Jacobus VALKENAAR (53 jr, Rijksambtenaar). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. In augustus 1832 koopt hij van Jan MULLER de bank in Vak C Rij 5 Nr. 5 in de Grote Kerk in Hattem. Zoon van Jan VISSER (zie VIIa) en Hendrikjen KASPERS (CASSPERS).
Ondertrouwd op donderdag 15 december 1803 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op zondag 1 januari 1804 te Hattem met Hendrina LANGEVOORT, 21 jaar oud, geboren op woensdag 10 april 1782 te Veessen, gedoopt (NG) op zondag 14 april 1782 te Veessen (getuige(n): Maria SPOORLEER), overleden op donderdag 5 februari 1874 om 15:00 uur te Hattem op 91-jarige leeftijd. Gestorven in het huis in Wijk A nr. 98. Aangevers zijn haar zoon Hendrik VISSER (68 jr, bakker) en Dirk Jan FIECHTER (37 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem, dochter van Lubbertus DIRKS (LANGEVOORT) en Hendrikjen JANS (de WITTE).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie IXi).
   2.  Hendrik (zie IXj).
   3.  Johannes (zie IXk).
   4.  Lubberta, naaister (1831), geboren op zaterdag 3 maart 1810 te Hattem, gedoopt op woensdag 21 maart 1810 te Hattem, overleden op donderdag 23 juni 1831 om 02:30 uur te Hattem op 21-jarige leeftijd, ter harer huize in Wijk A nr. 80. Aangevers zijn haar vader en Hendrik Wilhelm RIJSCHEN (36 jr, winkelier en een goede vriend van Lubberta). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 044 in Hattem. "Den 14 April 1831 voor ds VAN DER ROEST in tegenwoordigheid van den ouderling D. BLIJENBERG in belijdenisse aangenomen" (RAG: RBS 855). Ze bleef ongehuwd.
   5.  Dirk, geboren op zondag 5 december 1813 om 06.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Johantien FIECHTER (45 jr, kleermaker) en Gerrit Jan LOODE (47 jr, timmerman). Overleden op zondag 6 oktober 1816 om 10.00 uur te Hattem op 2-jarige leeftijd. Overleden in het huis nr. 7. Aangevers zijn Abraham SCHUTTE (50 jr, verver) en Berend VISSER (35 jr, schoenmaker en oom).
   6.  Hendrikje (zie IXl).
   7.  Derk (zie IXm).
   8.  Lubbertus (zie IXn).
   9.  Gerrigjen (zie IXo).

IXi    Jan VISSER, korenmolenaar te Oldebroek (1836, 1845, 1852), zonder beroep (1867, 1868, 1873), schutter bij de tweede afdeling Geldersche Schutterij (1836), gedoopt op donderdag 10 mei 1804 te Hattem, overleden op zaterdag 20 december 1884 om 17:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 27. Aangevers zijn Berend LUNENBERG (62 jr, wagenmaker) en Arend Jan van der WORP (49 jr, wagenmaker). Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op zaterdag 6 februari 1836 te Oldebroek (getuige(n): Dries Albertus DE HAAN (50 jr), Jakobus VAN HULSEN (35 jr, veldwachter), Hendrik LEURINK (35 jr, veldwachter) en Gerrit Franks DE HAAN (29 jr, dagloner)) met Trientjen Lubberts van TONGEREN, 53 jaar oud, landbouwster (1836), geboren op zondag 8 december 1782 te Hattem, gedoopt op zondag 8 december 1782 te Hattem, overleden op woensdag 15 maart 1865 om 03:00 uur te Hattem op 82-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot en Gerhardus BOSCH (46 jr, smid).), te haren huize in Wijk B nr. 4. Begraven op de algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177 te Hattem. Dochter van Lubbert van TONGEREN en Hendrikjen DRIES (van DIJK). {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 31 mei 1811 te Hattem met Hendrik Alberts NEUTEBOOM, 26 jaar oud, geboren op zondag 27 februari 1785 te Hattem, overleden voor 1836, zoon van Albert NEUTEBOOM en Jannigje Jans van den BOSCH.}
Gehuwd (2) op 62-jarige leeftijd op donderdag 31 januari 1867 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (61 jr, bakker, broer), Derk VISSER (48 jr, bakker te Heerde, broer), Dries KROESE (55 jr, landbouwer) en Gerhardus BOSCH (48 jr, smid)) met Johanna VEURINK, 33 jaar oud, dienstmeid (1867), geboren op donderdag 7 november 1833 te Gramsbergen, overleden op maandag 31 december 1906 te Deventer op 73-jarige leeftijd, dochter van Evert VEURINK en Geertruida KAMPHUIS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Gerritdina (zie Xx).
   2.  Jan (zie Xy).
   3.  Gerrit, Winkelier (1903), geboren op dinsdag 28 oktober 1873 om 05:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk B nr. 5. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrik VISSER (67 jr, bakker) en Gerhardus BOSCH (54 jr, smid). Overleden na 1940.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 13 augustus 1903 te Aalten met Johanna BREEKVELDT, geboren circa 1873 te Aalten, overleden op dinsdag 17 september 1940 te Arnhem, dochter van Willem Frederik George BREEKVELDT, koopman (1903), en Garritdina OONK.

Xx    Gerritdina VISSER, geboren op donderdag 20 februari 1868 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk B nr. 4. Getuigen bij de aangifte zijn haar oom Hendrik VISSER (62 jr, bakker) en Gerhardus BOSCH (49 jr, smid). Overleden op dinsdag 5 oktober 1943 te Zwolle op 75-jarige leeftijd, dochter van Jan VISSER (zie IXi) en Johanna VEURINK, dienstmeid (1867).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1899 te Zwolle met Gerard BOMHOF, 29 jaar oud, slager (1899, 1930), geboren op zaterdag 23 oktober 1869 te Zwolle (aangiftedatum), overleden op woensdag 12 januari 1949 te Ermelo op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan Willem BOMHOF, slager (1899), en Geertjen OELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Geertruida, geboren circa 1900 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 9 december 1930 te Zwolle met Willem Fredrik George Johannes BREEKVELDT, hulp-opzichter (1930), geboren circa 1899 te Enschede, zoon van Hendrik BREEKVELDT, hoofd ener school (1930), en Jenneke van der SIJDE.

Xy    Jan VISSER, gereformeerd Predikant (1897), geboren op maandag 20 februari 1871 te Oldebroek, overleden op dinsdag 9 oktober 1956 te Zeist op 85-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebben in het huis E. Casimirlaan 67. Zoon van Jan VISSER (zie IXi) en Johanna VEURINK, dienstmeid (1867).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 13 juli 1897 te Zwolle met Janna Elisabeth WENTZEL, 27 jaar oud, geboren op maandag 21 maart 1870 te Zwolle (aangiftedatum), overleden na 1956 te naw Zeist, dochter van Julius Everhard WENTZEL, slager (1897), en Magrita HAGEDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op vrijdag 15 april 1898 te Borculo.
   2.  Jan, geboren op zaterdag 10 oktober 1903 te Sprang-Capelle.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 18 mei 1938 te Nijkerk met A. van de VEEN.
   3.  Lucretia Leona, geboren op vrijdag 16 september 1904 te Sprang-Capelle. Op 6 november 1940 vertrokken naar Wijchen.
   4.  Hendrik, geboren op woensdag 6 juni 1906 te Sprang-Capelle.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 5 september 1934 te Dordt met E. BAARS.

IXj    Hendrik VISSER, bakker (1845, 1860, 1874), geboren op donderdag 12 december 1805 te Hattem, gedoopt op zondag 15 december 1805 te Hattem, overleden op dinsdag 9 januari 1894 om 12:00 uur te Hattem op 88-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 29. Aangevers zijn Berend de HAAN (64 jr, gemeentebode) en Arend Jan van der WORP (58 jr, winkelier). In 1860 is hij eigenaar van de bank in Vak B Rij 6 Nr. 2 in de Grote Kerk in Hattem. In 1874 woonachtig te Hattem in Wijk A nr. 98. Hij kan vanwege sterke beving niet schrijven. Zijn bijnaam is Neus. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op woensdag 31 oktober 1860 te Hattem (getuige(n): Jan VISSER (56 jr, landbouwer, broer), Lubbertus VISSER (53 jr, schoenmaker, neef), Gerrit Hulleman BLOM (61 jr, visscher, vader bruid) en Aalt DE HAAN (24 jr, arbeider, zwager bruid)) met Gerrigjen BLOM, 35 jaar oud, dienstmeid (1860), geboren op woensdag 27 april 1825 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 146. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus ten HAVE (37 jr, landbouwer) en Arend ROSEBOOM (36 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 10 februari 1915 om 09:30 uur te Hattem op 89-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 135. Aangevers zijn Jan BROUWER (39 jr, winkelier) en Derk Teunis KEMPER (39 jr, gemeenteveldwachter). Dochter van Gerrit Hulleman BLOM, arbeider (1825), visscher (1860), en Willemina GEELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Hendrina, geboren op vrijdag 16 augustus 1861 om 04:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 77. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbertus VISSER (54 jr, schoenmaker) en Harmen VELDKAMP (35 jr, bakker). Overleden op donderdag 18 september 1862 om 04:30 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk A nr. 98. Aangevers zijn haar vader en haar neef Gerrit VISSER (25 jr, bakker). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 011 in Hattem.
   2.  Hendrina (zie Xz).

Xz    Hendrina VISSER, geboren op maandag 28 november 1864 om 19:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 98. Getuigen bij de aangifte zijn haar grootvader Gerrit Hulleman BLOM (65 jr, landbouwer) en Willem Pieter BARNEDSEN (34 jr, kleermaker). Overleden op vrijdag 15 februari 1901 te Zwolle op 36-jarige leeftijd. Aangiftedatum. Dochter van Hendrik VISSER (zie IXj) en Gerrigjen BLOM, dienstmeid (1860).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 28 april 1886 te Hattem (getuige(n): Evert DE VRIES (30 jr, slijter, broer), Otto DE VRIES (62 jr, oom), Gerrit MEULEMAN (55 jr, koperslager, oom) en Bernardus HUNINK (42 jr, bakker)) met Herm de VRIES, 22 jaar oud, touwslager (1886), fabrikant (1901), geboren op donderdag 6 augustus 1863 te Zwolle, overleden op zaterdag 11 december 1915 te Zwolle op 52-jarige leeftijd. Aangiftedatum. Zoon van Herm de VRIES, touwslager te Zwolle (1886), en Hendrika Johanna MEULEMAN. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op dinsdag 16 juli 1901 te Zwolle met Johanna Wilhelmina van GREUNINGEN, geboren circa 1874 te Alkemade, dochter van Pieter van GREUNINGEN en Martina Helena van de VLUGT.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Gerritje, geboren circa 1887 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 2 augustus 1921 te Utrecht met Laurens RIJNEVELD, geboren circa 1895 te Haarlem, zoon van Willem Alexander RIJNEVELD en Wilhelmina SNIP.
   2.  Gerrigje, telefoniste, geboren circa 1895 te Zwolle.
Gehuwd op woensdag 1 november 1922 te Amsterdam, gescheiden na 16 jaar op vrijdag 18 november 1938 te Utrecht van Antonius Izaäk van DEINSE, kantoorbediende, geboren circa 1897 te Deventer, zoon van Joannes Jacobus van DEINSE, pensionhouder, en Antonia Berndina RIJKS.

IXk    Johannes VISSER, bakker (1836, 1856, 1861, 1872, 1887), geboren op donderdag 10 december 1807 te Hattem, gedoopt op donderdag 17 december 1807 te Hattem, overleden op vrijdag 16 februari 1894 om 20:30 uur te Hattem op 86-jarige leeftijd (aangifte door: Lubbert LANGEVOORT (64 jr, arbeider) en Henricus VAN REUTEN (40 jr, schoenmaker)), te zijnen huize in Wijk A nr. 100. Johannes is toeziend voogd van zijn latere schoondochter Johanna Gezina BEERTHUIS. In 1861 woont hij in Grafhorst. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op donderdag 31 maart 1836 te Grafhorst met Geertje RUITENBERG, 26 jaar oud, dienstmeid (1836), geboren op zondag 30 april 1809 te Grafhorst, overleden op zaterdag 31 maart 1855 te Grafhorst op 45-jarige leeftijd, dochter van Albert RUITENBERG en Aaltje Jans DEKKER.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op donderdag 17 april 1856 te Hattem (getuige(n): Berend VISSER (77 jr, schoenmaker, oom), Hendrik VISSER (50 jr, bakker, broer), Gerrit Jan BEERTHUIS (37 jr, weversbaas, broer bruid) en Geert SCHIPPER (50 jr, timmerman)) met Janna BEERTHUIS, 44 jaar oud, geboren op woensdag 15 januari 1812 te Borne, overleden op vrijdag 6 mei 1887 om 11:30 uur te Hattem op 75-jarige leeftijd (aangifte door: Berend BERENDS (65 jr, sjouwerman) en Lubbert LANGEVOORT (58 jr, arbeider).), te haren huize in Wijk A nr. 100. Dochter van Gerrit Jan BEERTHUIS, landbouwer te Borne (1848, 1856), en Jenneken PETERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrina, geboren op maandag 25 juli 1836 te Grafhorst, overleden op vrijdag 29 juli 1836 te Grafhorst, 4 dagen oud.
   2.  Gerrit VISSCHER (zie Xaa).
   3.  Albert, geboren op woensdag 24 april 1839 te Grafhorst, overleden op woensdag 21 augustus 1839 te Grafhorst, 119 dagen oud.
   4.  Albert (zie Xab).
   5.  Hendrina (zie Xac).
   6.  Lubbertus, geboren op zaterdag 22 april 1843 te Grafhorst, overleden op dinsdag 1 april 1845 te Grafhorst op 1-jarige leeftijd.
   7.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 6 april 1844 te Grafhorst, overleden op zaterdag 6 april 1844 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   8.  Lubbertus (zie Xad).
   9.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 30 januari 1847 te Grafhorst, overleden op zaterdag 30 januari 1847 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   10.  (levenloze jongen), geboren op woensdag 12 januari 1848 te Grafhorst, overleden op woensdag 12 januari 1848 te Grafhorst, 0 dagen oud.
   11.  Jan (zie Xae).
   12.  Aaltje, geboren op zaterdag 3 april 1852 te Grafhorst, overleden op maandag 24 januari 1853 te Grafhorst, 296 dagen oud.

Xaa    Gerrit VISSCHER, milicien bij het 3e Regiment Infanterie (1861), bakker (1861, 1863, 1866, 1869, 1872, 1879, 1886 te Zwolle), zonder beroep te Ermelo (1911, geboren op dinsdag 30 januari 1838 te Grafhorst, overleden op donderdag 4 augustus 1921 om 06:00 uur te Nunspeet op 83-jarige leeftijd (aangifte door: Berend MULDER (39 jr, gemeentebode) en Anne Frederik Moerkarchen VAN DER MEULEN (68 jr).), te zijnen huize in Nunspeet. Zoon van Johannes VISSER (zie IXk) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op maandag 15 juli 1861 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (55 jr, bakker, oom), Gerhardus BOSCH (42 jr, smid), Hendrikus WENDT (38 jr, kleermaker), Martinus FIECHTER (27 jr, winkelier)) met Harmina KISTEMAKER, 25 jaar oud, dienstmeid te Hattem (1861), geboren op woensdag 11 november 1835 om 12:30 uur te Borculo (aangifte door: Hendrik ten ARVE (43 jr, veldwachter) en Jannes HULBERS (52 jr, wever).), in een huis te Geesteren. Overleden op maandag 6 januari 1879 om 00:30 uur te Hattem op 43-jarige leeftijd (aangifte door: Haar echtgenoot Gerrit VISSCHER (50 jr, bakker) en Harmen Jan HUISMAN (77 jr, arbeider).), te haren huize in Wijk A nr. 34. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 3, grafnr. 105 in Hattem. Dochter van Hendrik KISTEMAKER, kleermaker (1835), en Willemina ten BÜSKEN, arbeidster te Borculo (1861).
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op donderdag 11 januari 1883 te Zwolle met Josina VRIJE, dienstbode (1883), geboren circa 1849 te Middelburg, overleden op zondag 29 januari 1922 te Amsterdam. Zij woont in Nunspeet. Dochter van Cornelis Johannes VRIJE en Neeltje STROO.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johan VISSER (zie XIae).
   2.  Hendrik Willem, geboren op zondag 1 november 1863 om 09:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Berend LUNENBERG (41 jr, wagenmaker) en Harmen COSTER (38 jr, landbouwer). Overleden op zaterdag 22 april 1865 om 16:30 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 34. Aangevers zijn zijn vader en Berend LUNENBERG (41 jr, wagenmaker). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 177 in Hattem.
   3.  Hendrik Willem, bakkersknecht (1885), geboren op donderdag 8 maart 1866 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Evert Hendrik KARSSING (47 jr, arbeider) en Gerrit Jan van der HORST (31 jr, arbeider).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 5 november 1885 te Zwollerkerspel met Johanna Hendrika ter BEEKE, geboren circa 1862 te Kampen, dochter van Barend ter BEEKE en Johanna Margaretha ter BURG.
   4.  Geertje, geboren op zaterdag 24 juli 1869 om 00:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Jan VISSER (54 jr, schoenmaker) en Evert ACHTERHUIS (48 jr, karreman).
   5.  Wilhelmina, geboren op woensdag 13 november 1872 om 03:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 34. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbertus VISSER (27 jr, bakker) en Gerrit Willem van den BERG (51 jr, landbouwer).
   6.  Christina Hermanna, geboren op dinsdag 4 juli 1876 te Hattem.

XIae    Johan VISSER, dagloner te Zalk en Veecaten (1886), arbeider (1887, 1904, 1909, 1911), geboren op dinsdag 13 augustus 1861 te Grafhorst, overleden op vrijdag 8 september 1911 om 04:00 uur te Heerde op 50-jarige leeftijd, te zijnen huize in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Gerhard POST (34 jr, arbeider) en Johannes KISTEMAKER (29 jr, klompenmaker). Zoon van Gerrit VISSCHER (zie Xaa) en Harmina KISTEMAKER, dienstmeid te Hattem (1861).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 22 mei 1886 te Heerde (getuige(n): Derk POST (49 jr, briefbesteller), Johannes DOCTER (47 jr, gemeentebode), Jan VAN LEEUWEN (29 jr, winkelier) en Egbert Gijsbertus VAN DEN BERG (29 jr, schoenmaker)) met Jantje van DUREN, 20 jaar oud, dienstmeid (1886), geboren op dinsdag 26 december 1865 om 03:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jan HENDRIKS (46 jr, veldwachter) en Johannes DOCTER (28 jr, gemeentebode). Overleden op vrijdag 23 december 1910 om 22:00 uur te Heerde op 44-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Marten BIJSTERBOSCH (47 jr, arbeider) en Jacob HORST (37 jr, arbeider). Haar voogd is Hendrik van DUREN met als toeziend voogd Roelof Cornelis van de PUT. Dochter van Jan van DUREN, arbeider (1865), en Hendrikje DUL, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina, geboren op woensdag 1 september 1886 te Heerde, overleden op vrijdag 9 december 1887 te Heerde op 1-jarige leeftijd.
   2.  Jan (zie XIIn).
   3.  Gesina, geboren op vrijdag 18 september 1891 te Heerde, overleden op woensdag 20 januari 1892 te Heerde, 124 dagen oud.
   4.  Gerritje, arbeidster 91915), geboren op dinsdag 24 maart 1896 te Heerde, overleden op vrijdag 4 augustus 1961 te Zwolle op 65-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende in het huis Heigersweg 31 te Heerde.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 11 september 1915 te Heerde met Johan SCHOLTEN, 21 jaar oud, arbeider (1915), geboren op donderdag 22 februari 1894 te Heerde, overleden na 1961 te naw Heerde, zoon van Egbert SCHOLTEN, arbeider (1915), en Roelofje VELDKAMP.
   5.  Hermina Johanna, geboren op donderdag 24 maart 1904 te Heerde, overleden op woensdag 16 november 1904 om 07:00 uur te Heerde, 237 dagen oud (aangifte door: Jannes POST (74 jr, arbeider) en Berend VELDKAMP (69 jr, arbeider).), in een huis in de Wijk Wapenveld.

XIIn    Jan VISSER, arbeider (1909), fabrieksarbeider (1927), geboren op zondag 4 september 1887 om 15:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Gerit STEENBERGEN (64 jr, arbeider) en Evert LOGTENBERG (53 jr, winkelier). Zoon van Johan VISSER (zie XIae) en Jantje van DUREN, dienstmeid (1886).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 6 maart 1909 te Heerde (getuige(n): Hendrikus VELDKAMP (48 jr, arbeider, oom bruid), Harmen UIJT DEN BOGAARD (70 jr), Albert KOETZIER (33 jr, herbergier) en Johannes BREDEWOUT (22 jr, arbeider)) met Berendina VELDKAMP, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 6 april 1888 om 23:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Jan van LEEUWEN (31 jr, winkelier) en Jacobus PLEITER (30 jr, veldwachter). Dochter van Berend VELDKAMP en Dirkje VELDKAMP. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan, geboren op maandag 7 januari 1918 te naw Heerde, overleden op dinsdag 17 mei 2005 te Zwolle op 87-jarige leeftijd, begraven op maandag 23 mei 2005 te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 21 maart 1942 te Heerde met Geertje VELDKAMP, 23 jaar oud, geboren op woensdag 5 maart 1919 te Wapenveld, dochter van Willem VELDKAMP, steenfabrieksarbeider, en Derkje KOMMER.
   2.  Berend Jan, geboren op vrijdag 8 april 1921 te Wapenveld, overleden op vrijdag 21 september 2001 te Wapenveld op 80-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd circa 1944 met Johanna Everdina VELDKAMP, geboren op dinsdag 16 december 1924 te Wapenveld, overleden op donderdag 9 mei 1996 te Wapenveld op 71-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg. Dochter van Willem VELDKAMP, steenfabrieksarbeider, en Derkje KOMMER.
   3.  Hendrika, geboren op dinsdag 16 december 1924 te Heerde, overleden op zaterdag 12 februari 1927 om 13:00 uur te Heerde op 2-jarige leeftijd. Aangevers zijn Hendrik Jan van het VELD (62 jr, aanspreker) en Timen Heerman DALHUISEN (34 jr, landbouwer).

Xab    Albert VISSER, geboren op zondag 31 mei 1840 te Grafhorst, zoon van Johannes VISSER (zie IXk) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 4 juni 1864 te Woudrichem met Gerritje HARTMAN, 20 jaar oud, geboren op maandag 25 maart 1844 te Woudrichem, dochter van Arie HARTMAN en Maria van VUGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, geboren circa 1866 te Gorinchem, overleden op zondag 16 september 1866 te Gorinchem.
   2.  Geertje, geboren op dinsdag 10 september 1867 te Gorinchem.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op donderdag 26 maart 1885 te Sas van Gent, gescheiden na 7 jaar op maandag 18 juli 1892 te Sas van Gent. Echtscheiding bij vonnis Arrondisements Rechtbank Middelburg d.d. 16 december 1891. Echtgenoot is Julianus de MEIJER, geboren circa 1861 te Selzaete, zoon van Petrus de MEIJER en Catharina WAUTERS.
   3.  Maria (zie XIaf).
   4.  Johanna (zie XIag).
   5.  Albert (zie XIah).
   6.  Hendriena (zie XIai).
   7.  Cornelis Adrianus, geboren circa 1880 te Sas van Gent.
Gehuwd op donderdag 6 oktober 1904 te Sas van Gent met Dorothea Maria BOSCHER, geboren circa 1879 te Sas van Gent, dochter van Cornelis Gerardus Dominicus BOSCHER en Serafina Francisca VERMOET.

XIaf    Maria VISSER, geboren circa 1870 te Sliedrecht, overleden voor 1911, dochter van Albert VISSER (zie Xab) en Gerritje HARTMAN.
Gehuwd op donderdag 11 februari 1892 te Sas van Gent. Met het huwelijk werd 1 kind erkend. Echtgenoot is Adolphus LIOEN, geboren circa 1862 te Westdorpe, zoon van Josephus Belzaminus LIOEN en Nathalia de MUNCK. {Hij is later gehuwd op donderdag 6 juli 1911 te Terneuzen met Wilhelmina Adriana Christina de SMIDT, geboren circa 1871 te Terneuzen, overleden op vrijdag 18 april 1947 te Amersfoort, dochter van Andries de SMIDT en Willemina VERBRUGGE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Adolphus Albert, geboren op zaterdag 23 januari 1892 te Sas van Gent (aangiftedatum). Erkend bij huwelijk ouders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 29 september 1921 te Sas van Gent met Marie Irma MATTHEEUWS, geboren circa 1900 te Philippine, dochter van Edmundus Franciscus MATTHEEUWS en Adlaid Marie GOETHALS.
   2.  Nathalia Maria, geboren circa 1893 te Sas van Gent.
Gehuwd op woensdag 16 juni 1920 te Sas van Gent met Alfred COLPAERT, geboren circa 1888 te Sas van Gent.

XIag    Johanna VISSER, geboren circa 1872 te Sliedrecht, dochter van Albert VISSER (zie Xab) en Gerritje HARTMAN.
Gehuwd op donderdag 13 november 1890 te Sas van Gent met Abraham van LAERE, geboren circa 1862 te Breskens, zoon van Abraham van LAERE en Catharina van der VEERE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria, geboren op zaterdag 22 maart 1902 te IJsselmonde.

XIah    Albert VISSER, geboren circa 1877 te Sas van Gent, overleden op zondag 24 mei 1942 te Apeldoorn, zoon van Albert VISSER (zie Xab) en Gerritje HARTMAN.
Gehuwd (1) na 1900 met Hermina OXENER.
Gehuwd (2) op zaterdag 14 april 1900 te Sas van Gent met Celina Maria MAENHOUT, geboren circa 1877 te Assenede, dochter van Carolus Augustus MAENHOUT en Florence van SCHOOTE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren circa 1900 te Sas van Gent.
Gehuwd op dinsdag 28 december 1920 te Sas van Gent met Marinus Wilhelmus van RIJSSEL, geboren circa 1895 te Sas van Gent, zoon van Franciscus van RIJSSEL en Magdalena Jozina BOONE.

XIai    Hendriena VISSER, geboren circa 1878 te Sas van Gent, overleden op dinsdag 23 september 1952 te Axel, dochter van Albert VISSER (zie Xab) en Gerritje HARTMAN.
Gehuwd op donderdag 1 december 1898 te sas van Gent met Jacobus Bonaventura Franciscus SLOCK, geboren circa 1873 te Sas van Gent, overleden na 1952, zoon van Jacobus Bonaventura SLOCK en Elisabeth Maria KALFSVEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leontine Marie, geboren circa 1899 te Sas van Gent.
Gehuwd op woensdag 23 augustus 1922 te Sas van Gent, gescheiden na 1 jaar op woensdag 7 november 1923 te Middelburg van Hermanus Johannes van BIJNEN, geboren circa 1895 te Amsterdam.

Xac    Hendrina VISSER, dienstmeid te Sassenheim (1882), geboren op dinsdag 30 november 1841 te Grafhorst, overleden op zaterdag 10 februari 1906 om 08:00 uur te Heerde op 64-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp. Aangevers zijn Gerrit Jan van DIJK (55 jr, winkelier) en Albert DRAGT (30 jr, wagenmaker). Dochter van Johannes VISSER (zie IXk) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op zondag 3 december 1882 te Heerde (getuige(n): Jan VAN LOHUIZEN (62 jr, smid), Christoffel DRAGT (46 jr, wagenmaker), Barend WICHERSON (42 jr, zadelmaker) en Johannes DOCTER (44 jr, gemeentebode)) met Lubbertus BARNEVELD, 44 jaar oud, bakkersknecht (1869), bakker te Heerde (1882), geboren op donderdag 30 augustus 1838 om 09:30 uur te Hattem (aangifte door: Albert BARENDSEN (36 jr, kleermaker) en Pieter ZINK (24 jr, houtkoper).), in het huis in Wijk A nr. 206. Overleden op woensdag 5 februari 1908 om 22:30 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd (aangifte door: Arend REINDERS (27 jr, timmerman) en Gerrit WESTHOF (27 jr, arbeider).), te zijnen huize in het Dorp. Zoon van Coenraad Gerrit BARNEVELD, broodbakker (1838), bakker (1882), en Stijntje KOOPS. {Hij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 29 juli 1869 te Hattem met Johanna Geertruida Gerharda SCHOLTEN, geboren rond 1840 te Heerde, overleden op zondag 5 maart 1882 te Heerde.}
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloze jongen, geboren op zondag 8 juni 1884 te Heerde, overleden op zondag 8 juni 1884 te Heerde, 0 dagen oud.

Xad    Lubbertus VISSER, bakker (1872, 1885), geboren op zaterdag 26 april 1845 te Grafhorst, overleden op dinsdag 15 november 1898 te Kampen op 53-jarige leeftijd, zoon van Johannes VISSER (zie IXk) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op donderdag 1 augustus 1872 te Hattem met Tonia Aleida BROUWER, 30 jaar oud, geboren op vrijdag 25 maart 1842 te Hattem, overleden op woensdag 4 juli 1883 te Hattem op 41-jarige leeftijd, dochter van Jannis BROUWER en Hendrika JANSEN.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op donderdag 6 augustus 1885 te Kampen met Berendina Hermina Heintje HAGEDOORN, naaister (1885), geboren circa 1847 te Genemuiden, overleden 1919 te Kampen, dochter van Hein HAGEDOORN en Hermina Berendina BRUINTJES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Geertje, geboren op zaterdag 16 mei 1874 te Hattem, overleden op zondag 9 april 1944 te Zwolle op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op donderdag 8 oktober 1914 te Zwolle. Met het huwelijk is 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Johannes DIRCKINCK, 45 jaar oud, koopman (1914), geboren op zaterdag 27 maart 1869 te Zwolle (aangiftedatum), overleden na 1944, zoon van Roelof DIRCKINCK en Everdiena van den BELT.
   2.  Hendrika Johanna, geboren op vrijdag 22 november 1878 te Hattem, overleden op donderdag 27 mei 1943 te Kampen op 64-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Hein, sigarenmaker (1930), geboren circa 1890 te Kampen, overleden op vrijdag 7 februari 1947 te Kampen.
Gehuwd op donderdag 11 september 1930 te Kampen met Grietje POST, 36 jaar oud, geboren op zaterdag 16 december 1893 te Urk, overleden na 1947, dochter van Jan POST, visscher (1930), en Hendrikje VISSCHER.

Xae    Jan VISSER, stoker (1872), machinist (1888), geboren op zondag 20 mei 1849 te Grafhorst. Woont in 1872 te Sliedrecht, doch voor minder dan 6 maanden daarvoor te Gorinchem. Zoon van Johannes VISSER (zie IXk) en Geertje RUITENBERG, dienstmeid (1836).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 3 augustus 1872 te Epe (getuige(n): Lubbertus VISSER (27 jr, bakker, broer), Willem VAN DE WORP (47 jr, voerman), Willem DALHUISEN (58 jr, landbouwer te Epe, oom bruid) en Hendrikus MONTIZAAN (39 jr, horologiemaker te Epe)) met Johanna Geziena BEERTHUIS, 20 jaar oud, geboren op vrijdag 27 februari 1852 te Hattem. Woont ten tijde van haar huwelijk te Epe. Mijnt de WILDE, landbouwer te Oene onder Epe, is haar voogd met haar (toekomstige) schoonvader Johannes VISSER als toeziend voogd. Dochter van Gerrit Jan BEERTHUIS, weversbaas te Hattem (1848), en Neeltje DIJKHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje, geboren op zondag 12 maart 1871 om 16:00 uur te Hattem (aangifte door: Aangever is Elisabeth BUDDINGH (58 jr, vroedvrouw), huisvrouw van Albertus KOOPMAN met als getuigen Jannes VISSER (62 jr, bakker) en Willem Jan MULLER (41 jr, landbouwer).), in het huis in Wijk A nr. 191. Onecht kind. Bij de geboorteakte is de volgende aantekening geschreven: "Het kind genaamd Neeltje voorkomende in de nevenstaande acte, is bijgevolg huwelijk tussen Jan VISSER en Johanna Gezina BEERTHUIS gesloten op den derden Augustus 1800 twee en zeventig voor den Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Epe heeft plaatsgehad, door partijen erkend en aangenomen, waarvan zij deze aantekening aan deze acte. De Ambtenaar der Burgerlijke Stand te Hattem (get). C.J.L. Mos.
Hattem 10 Augustus 1872.
De Griffier A.H. Philegen".

Ten tijde van haar huwelijk woont Neeltje in Werkendam en Sleeuwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 8 oktober 1903 te Almkerk (N-B) met Adrianus Antonie van der SLUIJS, geboren circa 1876 te Made en Drimmelen, zoon van Pieter Willem van der SLUIJS en Helena BAAN.
   2.  Gerrit Jan (zie XIaj).
   3.  Henrica Johanna Gesina, geboren op woensdag 22 december 1886 om 23:30 uur te ´s-Hertogenbosch (aangifte door: Wilhelmus Fredericus Christiaan FRIEDLI (63 jr) en Henricus BEUMER (47 jr, machinist)), in het huis op de Kanaaldijk Wijk E nr. 520.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 11 oktober 1916 te Almkerk met Adrianus van DELZEN, geboren te Leerdam, zoon van Hendrik van DELZEN en Margaretha KON.
   4.  Hendrina Maria, geboren op zaterdag 25 februari 1888 om 11:00 uur te ´s-Hertogenbosch (aangifte door: Maria Theresia de MOL (59 jr, vroedvrouw) en Wilhelmus Passier (58 jr, zaakwaarnemer)), in het huis aan de Kanaaldijk Wijk E nr 586. Vader Jan Visser kan niet zelf aangifte van de geboorte doen, omdat hij op reis is.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 4 april 1912 te Almkerk met Adriaan Cornelis de LATER, geboren te Almkerk, zoon van Antonij de LATER en Elisabeth van DRUNEN.

XIaj    Gerrit Jan VISSER, geboren circa 1881 te Werkendam, zoon van Jan VISSER (zie Xae) en Johanna Geziena BEERTHUIS.
Gehuwd op vrijdag 24 november 1905 te Made en Drimmelen met Anna Cornelia van LOON, geboren circa 1882 te Made en Drimmelen, dochter van Adriaan van LOON en Wilhelmina Geertruida van der SLUIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan, overleden op woensdag 1 december 1915 te Dussen.
   2.  levenloos kind, overleden op maandag 28 november 1921 te Dussen.

IXl    Hendrikje VISSER, geboren op donderdag 9 november 1815 om 07.00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Frans KREDE (51 jr, Mr. metselaar) en Steven BRUGMAN (36 jr, tapper). Overleden op zaterdag 31 maart 1849 om 01:00 uur te Hattem op 33-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk C nr. 116. Aangevers zijn Geert SCHIPPER (43 jr, timmerman, behuwd neef) en Evert WIJNEN (42 jr, visser). Begraven te Hattem, in april 1849 op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 403 in Hattem. Dochter van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 21 juni 1848 te Hattem (getuige(n): Gerrit VISSER (66 jr, bakker, vader), Jan VISSER (44 jr, koornmolenaar, broer), Derk DE JONG (72 jr, zonder beroep) en Harmen SCHUTTE (46 jr, schilder)) met Gerrit Jan BEERTHUIS, 29 jaar oud, weversbaas te Hattem (1848), geboren op vrijdag 11 september 1818 te Borne, overleden op donderdag 18 september 1862 te Deventer op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan BEERTHUIS, landbouwer te Borne (1848, 1856), en Jenneken PETERS. {Hij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 31 juli 1851 te Hattem met Neeltje DIJKHOF, 23 jaar oud, geboren op maandag 12 mei 1828 te Oene, dochter van Gerrit DIJKHOF en Hendrika DALHUISEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikjen (zie Xaf).

Xaf    Hendrikjen BEERTHUIS, dienstmeid (1874), geboren op vrijdag 30 maart 1849 te Hattem, overleden op dinsdag 26 december 1939 te Hattem op 90-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jan BEERTHUIS, weversbaas te Hattem (1848), en Hendrikje VISSER (zie IXl).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 30 april 1874 te Hattem met Bernardus HUNINK, 31 jaar oud, bakker (1874, 1905), geboren op donderdag 29 september 1842 te Apeldoorn, overleden op woensdag 17 april 1929 te Hattem op 86-jarige leeftijd, zoon van Bernardus HUNINK, timmerman (1842), en Johanna ter WEEME.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika, geboren op donderdag 2 september 1875 te Veessen, overleden op dinsdag 24 juni 1890 te Hattem op 14-jarige leeftijd.
   2.  Gerrit Jan (zie XIak).
   3.  Maria, geboren op dinsdag 12 februari 1878 te Veessen, overleden op woensdag 30 maart 1904 te Hattem op 26-jarige leeftijd.
   4.  Bernardus, bakker (1912), geboren op zondag 6 april 1879 te Veessen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op vrijdag 12 april 1912 te Lonneker met Hendrika Wichertje ZWERUS, naaister (1912), geboren circa 1892 te Kampen, dochter van Gerrit Jan ZWERUS, bakker (1912), en Hilligje van DRIESSEN.
   5.  Hendrik (zie XIal).
   6.  Johannes (zie XIam).

XIak    Gerrit Jan HUNINK, bakker (1903, 1906), geboren op donderdag 25 januari 1877 te Veessen, zoon van Bernardus HUNINK, bakker (1874, 1905), en Hendrikjen BEERTHUIS (zie Xaf).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op donderdag 9 juli 1903 te Apeldoorn met Stijntje ten BOSKE, 25 jaar oud, geboren op maandag 1 april 1878 te Utrecht, overleden op zondag 2 april 1905 te Apeldoorn op 27-jarige leeftijd, dochter van Hilbert Arie ten BOSKE, bakker (1906), en Geurtje de ROOS.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op donderdag 6 september 1906 te Apeldoorn met Geurtje ten BOSKE, geboren circa 1885 te Amsterdam, dochter van Hilbert Arie ten BOSKE, bakker (1906), en Geurtje de ROOS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika Maria, geboren 1905 te Apeldoorn, overleden op woensdag 12 juli 1905 te Apeldoorn, zij is 4 maanden oud geworden.

XIal    Hendrik HUNINK, timmerman (1905), geboren op woensdag 7 april 1880 te Veessen, overleden op vrijdag 28 mei 1948 te Enschede op 68-jarige leeftijd, zoon van Bernardus HUNINK, bakker (1874, 1905), en Hendrikjen BEERTHUIS (zie Xaf).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 18 mei 1905 te Hengelo met Jacomina Philippina HAAN, geboren circa 1882 te Hengelo, overleden na 1948, dochter van Gerrit HAAN en Gerritje MODDERKOLK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje, winkelierster (1931), geboren circa 1909 te Hengelo.
Gehuwd op donderdag 15 oktober 1931 te Hengelo met Johan Hendrik van HEEK, kantoorbediende (1931), geboren circa 1908 te Hengelo, zoon van Johan van HEEK, gemeenteopzichter (1931), en Pietertje van der PLAATS.

XIam    Johannes HUNINK, bakker (1913, 1952), geboren op zondag 2 november 1890 te Hattem, overleden op dinsdag 17 augustus 1943 te Hattem op 52-jarige leeftijd, zoon van Bernardus HUNINK, bakker (1874, 1905), en Hendrikjen BEERTHUIS (zie Xaf).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 25 juni 1913 te Hattem met Susanna Constantia DIETVORST, geboren circa 1882 te Cappellen (Belgie), overleden na 1943, dochter van Constantius DIETVORST en Paulina Joanna ELIAERTS. {Zij was eerder gehuwd voor 1913 met Auguste HAMMENTIEN, overleden voor 1913.}
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos meisje, geboren op donderdag 5 augustus 1915 te Hattem, overleden op donderdag 5 augustus 1915 te Hattem, 0 dagen oud.
   2.  Bernardus, bakkersknecht, geboren circa 1918 te Hattem, overleden op donderdag 30 september 1943 te Hattem.
   3.  Christine Pauline, bonnencontroleuse (1943), geboren circa 1921 te Hattem, overleden op maandag 5 juli 1943 te Hattem.

IXm    Derk VISSER, bakker (1845, 1847, 1857, 1885, 1898), broodbakker (1871, 1895), bakkersknecht (1878), geboren op maandag 4 januari 1819 om 20:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Abraham SCHUTTE (53 jr, meester glasmaker en verver) en Gerrit BOEVE Janszoon (40 jr, daghuurder). Overleden op zondag 16 oktober 1898 om 10:00 uur te Zwolle op 79-jarige leeftijd, in een huis aan de Molenstraat. Aangevers zijn de aansprekers Jan VADERS (48 jr) en Jan Hendrik ZWEERS (50 jr). In 1852 zijn ze woonachtig in Heerde. Hij woont in 1885 in Zwolle. Zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 24 januari 1845 te Hattem (getuige(n): Jan Visser (40, korenmolenaar te Oldebroek, broer van de bruidegom), Hendrik Visser (39, bakker te Hattem, broer van de bruidegom), Jan Jaspers (24, zonder bepaald beroep, broer van de bruid), Jan Jaspers (61, timmerman, oom van de bruid)) met Janna Alberdina JASPERS, 23 jaar oud, geboren op maandag 23 april 1821 om 01:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn haar ooms Tobias Hendrik JASPERS (35 jr, broodbakker & winkelier) en Egbert RIPHAGEN (35 jr, meester smid). Overleden op maandag 7 november 1864 om 17:00 uur te Wapenveld op 43-jarige leeftijd. Aangevers zijn Gerrit WILLIGHAGEN (71 jr, arbeider) en Hendrik van MUNSTER (69 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 123 te Hattem. (In de trouwakte van haar zoon Hendrikus geven zowel Derk VISSER als Hendrikus ten onrechte aan dat zij Johanna zou heten.), dochter van Hendrikus JASPERS, landbouwer (1813), broodbakker (1819), bode van het Stedelijk Bestuur Hattem (1820, 1821, 1845, 1875), en Janna Jans van NEE, dienstmaagd (1819).
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit (zie Xag).
   2.  Hendrikus (zie Xah).
   3.  Hendrina Hendrikje (zie Xai).
   4.  Johanna (zie Xaj).
   5.  Jan (zie Xak).
   6.  Derk (zie Xal).

Xag    Gerrit VISSER, gemeenteveldwachter (1873), brigadier der rijksveldwacht (1906), geboren op woensdag 18 maart 1846 om 01:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Jan Gerritsen van LEEUWEN (60 jr, koopman) en Reinder BOEVE (34 jr, arbeider). Overleden op maandag 17 december 1906 te Ommen, Stad op 60-jarige leeftijd, zoon van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1873 te Stad Ommen met Dedrika van ZUIDEN, dienstmeid te Ommen (1873), geboren circa 1846 te Dalfsen, overleden op woensdag 7 mei 1930 te Wolfheze, dochter van Johan Hendrik Wilhelm van ZUIDEN, suikergoedbakker (1873), en Jentje WENINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, gemeenteambtenaar (1907), geboren circa 1877 te Ommen, Stad, overleden op dinsdag 18 februari 1947 te Apeldoorn.
Gehuwd op donderdag 20 juni 1907 te Enschede met Egberdina Hendrika STRIJKER, geboren circa 1877 te Barneveld, overleden na 1947, dochter van Hendrik Reinder STRIJKER en Willemina Alberdina SCHEERMAN.

Xah    Hendrikus VISSER, boerenknecht (1871), dagloner (1879, 1883), arbeider (1895, 1906), landbouwer (1915), geboren op dinsdag 18 mei 1847 om 05:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (35 jr, arbeider) en Hendrik KAMPHUIS (31 jr, arbeider). Overleden op vrijdag 13 maart 1925 om 05:30 uur te Heerde op 77-jarige leeftijd. Aangevers zijn Berend van den BERG (73 jr, landarbeider) en Klaas KERSING (52 jr, landarbeider). Zoon van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 28 oktober 1871 te Heerde (getuige(n): Jan HANEKAMP (46 jr, metselaar), Aart ORDELMAN (30 jr, arbeider), Hein DIKSCHEI (29 jr, arbeider) allen te Heerde en Hannes VAN BATAVIA (29 jr, landbouwer) te Nunspeet) met Johanna REGTERSCHOT, 22 jaar oud, dienstmeid (1871), landbouwster (1896), geboren op zaterdag 25 augustus 1849 om 10:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Joan Joachim VAHL (34 jr, arbeider) en Fredrik JUNGERMAN (37 jr, arbeider). Overleden op woensdag 1 januari 1936 te Heerde op 86-jarige leeftijd, dochter van Bessel REGTERSCHOT, milicien (1849), molenaar en boerenknecht (1849), arbeider (1849, 1871), dagloner (1874), en Johanna EILANDER, arbeidster (1847), dienstmeid, zonder beroep (1871), dagloonster (1874).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (zie XIan).
   2.  Johanna (zie XIao).
   3.  Johanna Alberdina (zie XIap).
   4.  Bessel Jan, boerenknecht (1906), geboren op woensdag 10 augustus 1881 om 09:00 uur te Hattem, in een huis in Werven. Getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (48 jr, herbergier) en Kornelus BRUMMEL (25 jr, dagloner).
   5.  Gerrit (zie XIaq).
   6.  Hendrikje (zie XIar).
   7.  Jannetje, geboren op vrijdag 9 november 1888 te Werven, overleden op woensdag 3 oktober 1934 om 16:30 uur te Zwolle op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd met Teunis EILANDER, overleden na 1934.
   8.  Dirkje, geboren op dinsdag 6 januari 1891 te Heerde, overleden op vrijdag 3 december 1965 te Heerde (?) op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 20 mei 1915 te Heerde met Dirk Hillebrand van DOMMELEN, landbouwer (1915), geboren rond 1893 te Lange Ruigeweide, zoon van Hendrik van DOMMEL, landbouwer (1915), en Cornelia Jacoba de BRUIJN.
   9.  Hendrikus (zie XIas).

XIan    Dirk VISSER, boerenknecht (1896), landbouwer (1906, 1929), geboren op maandag 22 januari 1872 te Wapenveld, overleden op donderdag 12 februari 1953 te Oldebroek op 81-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 24 december 1896 te Oldebroek met Janna EILANDER, 34 jaar oud, landbouwster (1896), geboren op maandag 27 oktober 1862 te Wapenveld, overleden op woensdag 30 oktober 1940 te Oldebroek op 78-jarige leeftijd, dochter van Gerhardus EILANDER, boerenknecht (1860), en Jennigje van den BERG, arbeidster (1860). {Zij was eerder gehuwd voor 1896 met Jacob IMMEKER, landbouwer (1895), geboren circa 1832 te Oldebroek, overleden op woensdag 27 november 1895 te Oldebroek.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren op zaterdag 1 april 1899 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op woensdag 10 januari 1906 te Oldebroek op 6-jarige leeftijd.
   2.  Johan, melkontvanger (1929), geboren op dinsdag 2 april 1901 te Oldebroek (aangiftedatum).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 december 1929 te Hellendoorn met Johanna Willemina Frederika LENDERINK, geboren circa 1907 te Olst, dochter van Antonie LENDERINK en Zwaantje MARKVOORT.
   3.  Dirkje, geboren op dinsdag 6 juni 1905 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op dinsdag 26 maart 1907 te Oldebroek op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gerrit, geboren op dinsdag 19 maart 1907 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op zaterdag 13 april 1907 te Oldebroek, 25 dagen oud.

XIao    Johanna VISSER, dienstmeid (1904), geboren op maandag 24 juli 1876 te Wapenveld, overleden op woensdag 26 mei 1948 te Heerde op 71-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 28 mei 1904 te Heerde met Roelof van der HOEVE, 29 jaar oud, boerenknecht (1904), geboren op zondag 27 december 1874 te Epe, overleden op dinsdag 13 november 1945 te Zwolle op 70-jarige leeftijd, wonende te Heerde. Zoon van Jan van der HOEVE, arbeider (1904), en Reintje JONKER, arbeidster (1904).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje, geboren op dinsdag 2 maart 1909 te Heerde, overleden op zondag 18 april 1982 te Zwolle op 73-jarige leeftijd, begraven te Heerde, op de begraafplaats Engelmanskamp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 2 juni 1934 te Heerde met Hendrikus van OMMEN, 27 jaar oud, geboren op maandag 27 augustus 1906 te buurtschap Assendorp (Heerde), overleden op zondag 16 oktober 1994 te Heerde op 88-jarige leeftijd, begraven te Heerde, op de begraafplaats Engelmanskamp. Zoon van Aart van OMMEN en Clasina Wilhelmina BOMHOF.

XIap    Johanna Alberdina VISSER, geboren op donderdag 13 februari 1879 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (46 jr, herbergier) en Johannes DOCTER (40 jr, gemeentebode). Overleden op dinsdag 21 juni 1927 om 04:00 uur te Heerde op 48-jarige leeftijd. Aangevers zijn Evert LIEFERS (26 jr, fabrieksarbeider) en Geert HELDER (25 jr, landarbeider). Overleden in het kraambed. Dochter van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 29 december 1906 te Heerde (getuige(n): Bessel Jan VISSER (25 jr, boerenknecht, broer), Gerrit Jan VAN DIJK (56 jr, winkelier), Jan BOEVE (43 jr, hotelhouder) en Jan VAN LEEUWEN (37 jr, bierhandelaar)) met Teunis EILANDER, 24 jaar oud, bakker te Heerde (1906, 1911), broodbakker (1927), geboren op donderdag 27 juli 1882 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 146. Getuigen bij de aangifte zijn Toon WENDT (67 jr, kleermaker) en Roelof MULLER (67 jr, kleermaker). Overleden op maandag 15 oktober 1979 te Heerde op 97-jarige leeftijd. Woont tenminste 6 maanden voor zijn huwelijk in Epe. Zoon van Willem EILANDER, arbeider (1882), landbouwer (1906), en Eerlandje KNUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, geboren op woensdag 4 december 1907 te Wapenveld, overleden op vrijdag 27 juni 1997 te Wapenveld op 89-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelweg.
Gehuwd met Zwaantje DOCTER, geboren op woensdag 5 augustus 1908, overleden op vrijdag 27 april 2001 te Wapenveld op 92-jarige leeftijd, begraven op woensdag 2 mei 2001 te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelwweg. Zij krijgen 7 kinderen.
   2.  Johannes, geboren 1909.
   3.  Hendrikus, geboren 1910 te Heerde, overleden op donderdag 14 september 1911 te Wapenveld.
   4.  Eerlandje (zie XIIo).
   5.  Hendriekje, geboren op zondag 19 oktober 1913 te Wapenveld, overleden op zaterdag 27 oktober 1979 op 66-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelweg.
   6.  Geertje, geboren op woensdag 8 maart 1916 te Wapenveld.
   7.  Teunis, geboren op donderdag 4 juli 1918 te Wapenveld.
   8.  Johannes Albertus, geboren op vrijdag 5 november 1920 te Wapenveld, overleden op dinsdag 5 november 1996 te Wapenveld op 76-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelweg.
Gehuwd met Hendrika Johanna van der TOORN, geboren op donderdag 16 augustus 1923, overleden op maandag 4 april 2005 op 81-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelweg.
   9.  levenloos kind, geboren op maandag 13 juni 1927 te Heerde, overleden op maandag 13 juni 1927 te Heerde, 0 dagen oud.
   10.  Jan, geboren op maandag 22 mei 1933 te Wapenveld, overleden op dinsdag 27 februari 1996 te Wapenveld op 62-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats Kwartelweg.
   11.  NN.

XIIo    Eerlandje EILANDER, geboren op dinsdag 9 januari 1912 te Heerde, overleden op zondag 4 juni 2000 te Heerde op 88-jarige leeftijd, begraven op donderdag 8 juni 2000 te Hattem, dochter van Teunis EILANDER, bakker te Heerde (1906, 1911), broodbakker (1927), en Johanna Alberdina VISSER (zie XIap).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 14 april 1938 te Heerde met Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN, 28 jaar oud, geboren op zaterdag 2 oktober 1909 te Groningen, overleden op donderdag 20 oktober 1983 te Zwolle op 74-jarige leeftijd, begraven op maandag 24 oktober 1983 te Hattem, zoon van Antonius Gerardus CORNELISSEN en Margien FOKKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Gerardus (Anton) (zie XIIIp).
   2.  Johanna Alberdina (Titie) (zie XIIIq).
   3.  Teunis (Tonni) (zie XIIIr).
   4.  Geertruida (Truus) (zie XIIIs).
   5.  Margien Gien (zie XIIIt).
   6.  Eerlandje Elly (zie XIIIu).
   7.  Petrus Johannes (Peter) (zie XIIIv).
   8.  Godefrida Anna (Frieda) (zie XIIIw).
   9.  Willem (Wim) (zie XIIIx).
   10.  Kornelis (Kees) (zie XIIIy).
   11.  Piet (zie XIIIz).
   12.  Geertje (Greet) (zie XIIIaa).
   13.  Ivonne (zie XIIIab).

XIIIp    Antonius Gerardus (Anton) CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Driesje (Drea) van BOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Johannes (Johan) (zie XIVl).
   2.  Jacob (Rob) (zie XIVm).

XIVl    Petrus Johannes (Johan) CORNELISSEN, zoon van Antonius Gerardus (Anton) CORNELISSEN (zie XIIIp) en Driesje (Drea) van BOVEN.
Gehuwd met Astrid ROELOFS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joyce.
   2.  Madelon.
   3.  Tamara.

XIVm    Jacob (Rob) CORNELISSEN, zoon van Antonius Gerardus (Anton) CORNELISSEN (zie XIIIp) en Driesje (Drea) van BOVEN.
Gehuwd met Aaltje (Alie) HOLSTEGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tabitha.
   2.  Twan.

XIIIq    Johanna Alberdina (Titie) CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Willem (Wim) FIDDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Lydia) (zie XIVn).
   2.  Harmen (Han) (zie XIVo).
   3.  Eerlanda (Ellen) (zie XIVp).

XIVn    Elisabeth (Lydia) FIDDER, dochter van Willem (Wim) FIDDER en Johanna Alberdina (Titie) CORNELISSEN (zie XIIIq).
Gehuwd met Evert Diederik TEEKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lodewijk Willem Jan.

XIVo    Harmen (Han) FIDDER, zoon van Willem (Wim) FIDDER en Johanna Alberdina (Titie) CORNELISSEN (zie XIIIq).
Gehuwd met Klaaske OOSTENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Linda.
   2.  Willem Harmen Stephan Willem.
   3.  Susanna.

XIVp    Eerlanda (Ellen) FIDDER, dochter van Willem (Wim) FIDDER en Johanna Alberdina (Titie) CORNELISSEN (zie XIIIq).
Gehuwd met Rob BUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasmijn Catherina Johanna.
   2.  Daniel Willem Henk.

XIIIr    Teunis (Tonni) CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd (1) met Janna VINKE.
Gehuwd (2) met Riet TIJSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolanda (zie XIVq).
   2.  Eddy.
   3.  Ronald (zie XIVr).
   4.  Frank (zie XIVs).

XIVq    Jolanda CORNELISSEN, dochter van Teunis (Tonni) CORNELISSEN (zie XIIIr) en Janna VINKE.
Gehuwd met Hendrik Hendrikus (Henk) van den ESSCHERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosanne.
   2.  Daniël.

XIVr    Ronald CORNELISSEN, zoon van Teunis (Tonni) CORNELISSEN (zie XIIIr) en Janna VINKE.
Gehuwd (1) met Jeannette van WEEGEL.
Gehuwd (2) met Astrid DRAAYER.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Kelly.
   2.  Jordy.
   3.  Davy.

XIVs    Frank CORNELISSEN, zoon van Teunis (Tonni) CORNELISSEN (zie XIIIr) en Janna VINKE.
Gehuwd met Erika van den BELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sabine.

XIIIs    Geertruida (Truus) CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Gerrit VELS, geboren op woensdag 17 augustus 1938 te Wezep, overleden op dinsdag 5 april 1977 te Wezep op 38-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 9 april 1977 te Wezep.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Eerlandje (Greet) (zie XIVt).
   2.  Petra Johanna Hendrika.
Gehuwd met Erik HAMBERG.
   3.  Sandra Geertruida.
Gehuwd met Albert Jean FOPPEN.

XIVt    Grietje Eerlandje (Greet) VELS, dochter van Gerrit VELS en Geertruida (Truus) CORNELISSEN (zie XIIIs).
Gehuwd met Geert MEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dinand.

XIIIt    Margien Gien CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Henk LUBBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eduward.
   2.  Mark.
   3.  Anita Heleen.

XIIIu    Eerlandje Elly CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Ferdinand Gabriel (Ferdi) VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Arnold (zie XIVu).
   2.  Peter Ferdinand (Ferdi) (zie XIVv).
   3.  Petra Geziena Alida (Ada) (zie XIVw).
   4.  Markjan (Mark).
Gehuwd met Maaike KEMPES.

XIVu    Pieter Arnold VEENSTRA, zoon van Ferdinand Gabriel (Ferdi) VEENSTRA en Eerlandje Elly CORNELISSEN (zie XIIIu).
Gehuwd met Bianca Petrus Rosalia Maria de MAAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amber.
   2.  Merlijn.

XIVv    Peter Ferdinand (Ferdi) VEENSTRA, zoon van Ferdinand Gabriel (Ferdi) VEENSTRA en Eerlandje Elly CORNELISSEN (zie XIIIu).
Gehuwd met Indra Jozefien MENSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maximilaan Ferdinand Gerardus (Max).
   2.  Tobias Peter Johannes.

XIVw    Petra Geziena Alida (Ada) VEENSTRA, dochter van Ferdinand Gabriel (Ferdi) VEENSTRA en Eerlandje Elly CORNELISSEN (zie XIIIu).
Gehuwd met Steffen Dirk BUIKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jesse Dirk.
   2.  Sil Steffen.
   3.  Floortje Maria Allen.

XIIIv    Petrus Johannes (Peter) CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Mientje (Miep) PIERIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard Johan (Arjan).
   2.  William.
   3.  Edith Willemina.
   4.  Petra Annemieke.

XIIIw    Godefrida Anna (Frieda) CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Hendrik (Henk) STOFFERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit Johan (Ger).
   2.  Rudolf (Rudi).

XIIIx    Willem (Wim) CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Ans BORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dave Frederic.
   2.  Sabine.
Gehuwd met Nordin BRAAKMAN.

XIIIy    Kornelis (Kees) CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Willemina Jannigje (Mienie) HOLTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Linda Willemina.

XIIIz    Piet CORNELISSEN, zoon van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Gerie van DIEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Theodoor (Jack).
Gehuwd met Grietje Pieternella Adriana (Margaretha) van der REE, dochter van Arie van der REE en Ada van der SCHIPPER.
   2.  Matthias Jonathan (Mathijs).

XIIIaa    Geertje (Greet) CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Jimmy James LEWIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jamaal Marcel.
   2.  Melinda Denise.

XIIIab    Ivonne CORNELISSEN, dochter van Petrus Johannes (Jo) CORNELISSEN en Eerlandje EILANDER (zie XIIo).
Gehuwd met Willem (Wim) van den BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ivonne Nicolette.
Gehuwd met Roy Cornelis Johannes GIESEN.
   2.  Willem Richard.
Gehuwd met Lorraine Marielle VEENENDAAL.

XIaq    Gerrit VISSER, veldarbeider, grondwerker, nachtwaker, geboren op zaterdag 27 september 1884 om 08:00 uur te Heerde, in een huis in de wijk Werven. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes DOCTER (46 jr, gemeentebode) en Jacobus PLEITER (27 jr, veldwachter). Overleden op donderdag 2 december 1976 te Zwolle op 92-jarige leeftijd, in het Sophia ziekenhuis, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 13 november 1909 te Heerde met Trijntje HARMSEN, 21 jaar oud, naaister, geboren op woensdag 28 december 1887 om 03:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes DOCTER (49 jr, gemeentebode) en Jan VAN LEEUWEN (31 jr, winkelier). Overleden op dinsdag 4 december 1945 te Zwolle op 57-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, dochter van Albert Jan HARMSEN, arbeider (1887, 1913), landbouwer (1922), en Teuntje van de MARS, boerenmeid (1887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op dinsdag 5 juli 1910 te Wapenveld, overleden op maandag 30 maart 1981 te Wapenveld op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op woensdag 15 december 1948 te Heerde met Harm Jan MOOIJ, 40 jaar oud, geboren op maandag 23 maart 1908 te Heerde.
   2.  Teuntje, geboren op dinsdag 4 februari 1913 te Wapenveld, overleden op maandag 29 april 1985 te Heerde op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 15 december 1934 te Heerde met Willem OLTHUIS, 25 jaar oud, geboren op vrijdag 19 februari 1909 te Heerde.
   3.  Hendrika (zie XIIp).
   4.  Albert Jan, geboren op dinsdag 23 januari 1917 te Wapenveld, overleden op zondag 2 januari 2000 te Heerde op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 25 mei 1944 te Heerde met Annie Paulina Elisabeth de HAAS, 26 jaar oud, geboren op woensdag 13 maart 1918 te ´s-Gravenhage, overleden op vrijdag 17 november 1995 te Heerde op 77-jarige leeftijd.
   5.  Trijntje (zie XIIq).
   6.  Gerrit (zie XIIr).

XIIp    Hendrika VISSER, dienstbode, geboren op vrijdag 2 oktober 1914 te Wapenveld, overleden op vrijdag 5 december 2003 te Hattem op 89-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 9 december 2003 te Hattem, dochter van Gerrit VISSER (zie XIaq) en Trijntje HARMSEN, naaister.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 28 juli 1934 te Heerde met Jannes BUZEPOL, 26 jaar oud, timmerman, calculator, geboren op dinsdag 22 oktober 1907 te Zalk en Veecaten, overleden op vrijdag 6 februari 1987 te Zwolle op 79-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende te Hattem. Zoon van Herm BUZEPOL, rietdekker (1898), en Annigje van der HOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herm (zie XIIIac).
   2.  Trijntje Gerrie (zie XIIIad).
   3.  Jan (zie XIIIae).

XIIIac    Herm BUZEPOL, luitenant ter zee van vakdiensten der tweede klasse oudste categorie b.d. bij de Koninklijke Marine. Geboren op zondag 6 december 1936 te Hattem, zoon van Jannes BUZEPOL, timmerman, calculator, en Hendrika VISSER (zie XIIp).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 26 april 1968 te Deventer met Wilhelmina Petronella VERRA, 34 jaar oud, geboren op woensdag 31 januari 1934 te Deventer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Johanna (Henriëtte) (zie XIVx).
   2.  Bianca (zie XIVy).

XIVx    Hendrika Johanna (Henriëtte) BUZEPOL, dokterassistente, geboren op zaterdag 14 december 1968 te Rotterdam, in het Dijkzigt Ziekenhuis. Dochter van Herm BUZEPOL (zie XIIIac) en Wilhelmina Petronella VERRA.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op woensdag 20 mei 1998 te Waalre, gescheiden 1999 te Waalre van Helmut ARTS. {Hij was eerder gehuwd op woensdag 20 mei 1998 te Waalre, gescheiden 1999 te Waalre.}
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op donderdag 5 april 2001 te Eindhoven met Jaap van SCHAGEN, 30 jaar oud, geboren op vrijdag 11 september 1970 om 17:15 uur te Utrecht.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Perry, geboren op woensdag 10 april 2002 om 00:57 uur te Eindhoven.

XIVy    Bianca BUZEPOL, dokterassistente, geboren op zaterdag 14 december 1968 te Rotterdam, in het Dijkzigt Ziekenhuis. Dochter van Herm BUZEPOL (zie XIIIac) en Wilhelmina Petronella VERRA.
Gehuwd met Brand-Jan van den BRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vera, geboren op donderdag 2 januari 1997 te Ede.
   2.  Joost, geboren op woensdag 6 mei 1998 te Ede.
   3.  Toine, geboren op zaterdag 22 juli 2000 te Ede.

XIIIad    Trijntje Gerrie BUZEPOL, geboren op zondag 12 september 1943 te Hattem, dochter van Jannes BUZEPOL, timmerman, calculator, en Hendrika VISSER (zie XIIp).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op donderdag 7 februari 1963 te Hattem met Gerrit Jan NEUTEBOOM, 19 jaar oud, klompenmaker, geboren op zondag 16 mei 1943 te Hattem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hendrika (Cora) (zie XIVz).
   2.  Jan (zie XIVaa).
   3.  Bert (zie XIVab).

XIVz    Jacoba Hendrika (Cora) NEUTEBOOM, geboren op woensdag 10 juli 1963 te Hattem, dochter van Gerrit Jan NEUTEBOOM, klompenmaker, en Trijntje Gerrie BUZEPOL (zie XIIIad).
Gehuwd met Eric KLOOSTERZIEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijke, geboren op woensdag 26 april 1995 te Zwolle.
   2.  Sander Egbert, geboren op vrijdag 10 juli 1998 te Zwolle.
   3.  Geke, geboren te Zwolle.
   4.  Anniek.

XIVaa    Jan NEUTEBOOM, geboren op woensdag 21 oktober 1964 te Hattem, zoon van Gerrit Jan NEUTEBOOM, klompenmaker, en Trijntje Gerrie BUZEPOL (zie XIIIad).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 28 september 1993 te Elburg met Catharina Jacoba (Carin) JUNTE, 26 jaar oud, geboren op zondag 19 maart 1967.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sanne, geboren op maandag 3 maart 1997 te Elburg.
   2.  Joost, geboren op zondag 20 februari 2000 te Elburg.

XIVab    Bert NEUTEBOOM, chauffeur, geboren op woensdag 17 maart 1971 te Zwolle, zoon van Gerrit Jan NEUTEBOOM, klompenmaker, en Trijntje Gerrie BUZEPOL (zie XIIIad).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 24 september 1998 te Hattem met Jannetje LEUSINK, 31 jaar oud, geboren op maandag 31 juli 1967 te Hattem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bram Gerrit, geboren op maandag 10 april 2000 te Zwolle.
   2.  Tijmen Hendrik, geboren op vrijdag 22 februari 2002 te Zwolle.

XIIIae    Jan BUZEPOL, kapitein ter zee bd Koninklijke Marine, VVD gemeenteraadslid Bunnik (2002-2006), fractievoorzitter VVD gemeenteraad Bunnik (2006-2010), fractievoorzitter De Liberalen Bunnik (2010-heden), geboren op zondag 23 november 1947 te Hattem, gedoopt (NH) op zondag 25 januari 1948 te Hattem, door ds. J.J. van Zorge, zoon van Jannes BUZEPOL, timmerman, calculator, en Hendrika VISSER (zie XIIp).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 10 november 1972 te Hattem, gehuwd voor de kerk op vrijdag 10 november 1972 te Hattem (Gereformeerd) met Atje Daniëlla van der MEULEN, 21 jaar oud, apothekersassistente, geboren op donderdag 12 april 1951 te Emmen, gedoopt (Ger) op zondag 15 april 1951 te Emmen, dochter van Arend Bouwe van der MEULEN, districtsleider Douwe Egberts, en Gatske HOLTROP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend-Jan Michiel (zie XIVac).
   2.  (levenloos meisje), geboren op maandag 16 augustus 1976 te Den Helder, overleden op maandag 16 augustus 1976 te Den Helder, 0 dagen oud.
   3.  Welmoeth Jantineke, senior medewerkster Investment Management Service KASBANK Amsterdam (2009), geboren op donderdag 23 maart 1978 om 07:30 uur te Willemstad - Curaçao, gedoopt op zondag 30 april 1978 te Willemstad - Curaçao, door vlootpredikant ds. Eugene BALJET.

XIVac    Arend-Jan Michiel BUZEPOL, senior Consultant Logica (2009), teamleader bij CGI (2013), geboren op zaterdag 24 november 1973 om 09.21 uur te Den Helder, gedoopt op dinsdag 25 december 1973 te Hattem, door ds. H. van der WEIJ, zoon van Jan BUZEPOL (zie XIIIae) en Atje Daniëlla van der MEULEN, apothekersassistente.
Ondertrouwd (1) op vrijdag 24 november 2000 te Bunnik, gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 29 juni 2001 te Maarsen (getuige(n): Welmoeth Jantineke BUZEPOL en Robert Frederik OKKERMAN), gehuwd voor de kerk op vrijdag 29 juni 2001 te Bunnik, gescheiden 2008 te Utrecht van Miranda Wilhelmina OKKERMAN, geboren op dinsdag 23 november 1971 te Bunnik, dochter van Adrianus Frederik OKKERMAN en Johanna Wilhelmina Maria OOSTENDIEN.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op maandag 12 oktober 2009 te Bunnik, gehuwd voor de kerk op vrijdag 6 augustus 2010 te Minsk (Belarus) (Russisch-Orthodox) met Tatsiana Aliaksandrauna NICHYPURCHYK, 30 jaar oud, senior developer bij eFocus (2013), geboren op woensdag 6 juni 1979 te Borisov (Wit-Rusland) (uit eerder huwelijk Timofey Cornelis Aleksander Kinneging, geboren 12 juli 2005), dochter van Aleksander NICHYPURCHYK en Maria. {Zij was eerder gehuwd voor 2007, gescheiden 2008 van Denny KINNEGING.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jasmijn Jada Rosalie, geboren op vrijdag 6 mei 2005 om 04:53 uur te Odijk.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maxime Jan Aleksander, geboren op zaterdag 5 januari 2013 om 06:05 uur te Utrecht.

XIIq    Trijntje VISSER, geboren op vrijdag 11 maart 1921 te Wapenveld, overleden op zondag 23 juli 2000 te Wezep op 79-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, dochter van Gerrit VISSER (zie XIaq) en Trijntje HARMSEN, naaister.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op zaterdag 28 november 1942 te Heerde met Willem JONKER, 23 jaar oud, geboren op vrijdag 10 januari 1919 te Hattem, overleden op vrijdag 15 oktober 1976 te Zwolle op 57-jarige leeftijd, zoon van Hendrik JONKER en Derkje van den BERG.
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op donderdag 31 januari 1980 te Heerde met Gerrit van ERVEN, 58 jaar oud, geboren op woensdag 1 juni 1921 te Oldebroek, overleden na 2000 te naw Oldebroek.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Derkje Trijntje, geboren op dinsdag 18 april 1944 te Heerde, overleden op woensdag 4 december 1946 te Zwolle op 2-jarige leeftijd.
   2.  Willem, geboren op maandag 30 juni 1947 te Wijhe.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 11 juli 1968 te Oldebroek met H. van WEEGHEL.

XIIr    Gerrit VISSER, geboren op maandag 2 juni 1924 te Wapenveld, overleden op zondag 21 april 1996 te Gaanderen op 71-jarige leeftijd, begraven te Gaanderen, zoon van Gerrit VISSER (zie XIaq) en Trijntje HARMSEN, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 23 november 1950 te Doetichem met Teresia Catharina Maria SCHOONHOVEN, 22 jaar oud, geboren op zondag 27 mei 1928 te Doetichem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika Maria, geboren op vrijdag 2 november 1951 te Doetichem.
   2.  Gerardus Petrus Maria, geboren op dinsdag 23 maart 1954 te Doetichem.
   3.  Maria Hendrika Gerarda, geboren op maandag 6 juni 1955 te Doetichem.
   4.  Agnes Gerarda Maria, geboren op donderdag 14 juni 1956 te Doetichem.
   5.  Robertus Andreas Gerardus, geboren op zondag 21 oktober 1962 te Doetichem.
   6.  Catharina Johanna Maria, geboren op donderdag 9 mei 1968 te Doetichem.

XIar    Hendrikje VISSER, geboren op zaterdag 21 augustus 1886 te Werven (Heerde), dochter van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 3 september 1910 te Monster met Johannes KUIVENHOVEN, 24 jaar oud, geboren op donderdag 28 januari 1886 te Monster, zoon van Pieter KUIVENHOVEN en Lena LOOIJEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter, geboren maart 1911 te Monster, overleden op dinsdag 28 november 1911 te Monster, hij is 8 maanden oud geworden.

XIas    Hendrikus VISSER, bakkersknecht (1916), besteller bij de Posterijen en Telegrafie (1928), geboren op woensdag 5 juni 1895 om 20:00 uur te Heerde (aangifte door: Johannes DOCTER (56 jr, gemeentebode) en Hendrikus VORDERMAN (44 jr, bakker).), in een huis in de Wijk Werven. Overleden op zondag 28 mei 1978 te Wapenveld op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xah) en Johanna REGTERSCHOT, dienstmeid (1871), landbouwster (1896).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1916 te Heerde met Jansje WIELINK, 22 jaar oud, dienstbode ( 1916), geboren op dinsdag 31 juli 1894 om 15:00 uur te Epe (aangifte door: Gerrit van SNEL (57 jr, kleermaker) en Berend HAVERKAMP (42 jr, brugwachter).), in een huis te Oene. Overleden op maandag 17 januari 1972 te Wapenveld op 77-jarige leeftijd, dochter van Hendrik WIELINK, dagloner (1894), en Jantje ter STEGE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna, geboren op zondag 31 december 1916 te Heerde.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 1 februari 1940 te Heerde met Steven DEKKER, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 22 december 1914 te Heerde, overleden op zondag 19 september 1999 te Heerde op 84-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik, geboren op dinsdag 22 juni 1920 te Heerde.
   3.  Hendrikus, geboren op woensdag 3 maart 1926 te Heerde.
   4.  Jantje, geboren op donderdag 5 januari 1928 te Heerde, overleden op vrijdag 18 mei 1928 om 12:00 uur te Heerde, 134 dagen oud (aangifte door: Hendrik Jan van het VELD (64 jr, aanspreker) en Hendrik Lammert SNEL (28 jr, ambtenaar ter gemeente).).
   5.  Jan, geboren op zaterdag 20 februari 1932 te Heerde.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1950 te Hattem met Aaltje van GELDER, 20 jaar oud, geboren op zaterdag 22 februari 1930 te Hattem, overleden op maandag 24 januari 1983 te Hattem op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op woensdag 22 augustus 1984 te Drachten met Yfke Harmke PRUIKSMA, 57 jaar oud, geboren op vrijdag 17 september 1926 te Langweer.
   6.  Gerrit, geboren op dinsdag 19 oktober 1937 te Heerde, overleden op zondag 22 september 2002 te Heerde op 64-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld.

Xai    Hendrina Hendrikje VISSER, dienstmeid te Hattem (1878), strijkster (1910), geboren op zaterdag 11 augustus 1849 om 07:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (38 jr, arbeider) en Timen van ARK (27 jr, bakker). Overleden op woensdag 19 maart 1930 om 14:00 uur te Hattem op 80-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk A nr. 147. Aangevers zijn Jan BROUWER (55 jr, winkelier) en Hendrikus van der VEEN (27 jr, ambtenaar ter secretarie). Dochter van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 6 februari 1878 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (75 jr, bakker, oom bruid), Jan JASPERS (57 jr, ambtenaar ter secretarie, oom bruid), Hendrikus JASPERS (25 jr, timmerman, neef bruid) en Willem VAN DE WEG (26 jr, huisschilder te Oldebroek)) met Bernardus FOKS, 26 jaar oud, huisschilder (1878, 1905), schilder (1880), geboren op maandag 16 juni 1851 om 17:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus VAN PIEKEREN (51 jr, voerman) en Jan LUNENBERG (62 jr, koster). Overleden op dinsdag 15 maart 1892 om 17:00 uur te Hattem op 40-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk A nr. 225. Aangevers zijn Arend ROUWENHORST (45 jr, timmerman) en Dirk Jan NOORTMAN (25 jr, schilder te Wijhe). Zoon van Harmen FOKS, kleermaker (1851), en Johanna Antonia WELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen, geboren op zondag 2 maart 1879 om 11:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 125. Getuigen bij de aangifte zijn Jacob STEENBERGEN (65 jr, arbeider) en Wiechert van de WAL (46 jr, winkelier). Overleden op woensdag 15 september 1880 om 19:30 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, in het huis in Wijk A nr. 125. De aangever is zijn vader met als getuige Jacob STEENBERGEN (76 jr, arbeider).
   2.  Janna Alberdina (zie XIat).
   3.  Harmen (zie XIau).
   4.  Derkina, geboren op zondag 16 december 1888 te Hattem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 4 juli 1912 te Hattem met Jan BERENDS, 24 jaar oud, geboren op zondag 16 oktober 1887 om 19:00 uur te Genemuiden (aangifte door: Dirk BROUWER (28 jr, arbeider) en Jan Harmen WOLTERZOON (27 jr, veehouder)), in een huis aan de Achterweg. Zoon van Jan BERENDS, smid (1883, 1887), en Willemina JASPERS.
   5.  Johanna Antonia, geboren op zondag 16 december 1888 te Hattem, overleden op zaterdag 5 januari 1889 te Hattem, 20 dagen oud.

XIat    Janna Alberdina FOKS, geboren op zaterdag 25 december 1880 te Hattem, dochter van Bernardus FOKS, huisschilder (1878, 1905), schilder (1880), en Hendrina Hendrikje VISSER (zie Xai).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 26 juli 1905 te Hattem met Antonie van der WORP, 29 jaar oud, kleermaker (1905, 1913, 1942), geboren op zondag 12 december 1875 te Hattem, zoon van Arend Jan van der WORP, wagemaker (1873), winkelier (1907), en Tonia WENDT, naaister (1873).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Johannes, kleermaker (1942), geboren circa 1914 te Hattem, overleden op zaterdag 14 februari 1942 te Zwolle, wonende te Hattem.

XIau    Harmen FOKS, smid (1910), geboren op woensdag 2 augustus 1882 te Hattem, zoon van Bernardus FOKS, huisschilder (1878, 1905), schilder (1880), en Hendrina Hendrikje VISSER (zie Xai).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 29 september 1910 te Hattem met Anna Alberdina van het LINDENHOUT, geboren circa 1883 te Appeltern, dochter van Jan Willem van het LINDENHOUT en Klasina Adriana BUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johan Willem, smid (1937), geboren circa 1913 te Hattem, overleden op donderdag 16 december 1937 te hattem.

Xaj    Johanna VISSER, geboren op dinsdag 16 september 1851 om 06:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Reinder BOEVE (38 jr, arbeider) en Timen van ARK (27 jr, bakker). Overleden op vrijdag 16 juli 1937 te Zwolle op 85-jarige leeftijd. Ten tijde van haar huwelijk woont ze te Hattem, doch voor minder dan zes maanden wonende te Hilversum. Dochter van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op donderdag 4 juni 1885 te Hattem (getuige(n): Gerrit Willem VAN WELSUM (38 jr, arbeider, broer (zwager?) bruid, Hendrik VAN WELSUM (26 jr, arbeider, broer (zwager?) bruid), Wiechert VAN TONGEREN (37 jr, arbeider, zwager bruid) en Jan VAN PIEKEREN (43 jr, voerman)) met Albertus Adrianus FOKS, 31 jaar oud, timmerman (1885), geboren op woensdag 4 januari 1854 om 20:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 20. Getuigen bij de aangifte zijn Frans KLOK (54 jr, metselaar) en Albert BOMHOF (32 jr, timmerman). Overleden voor 1937 (mogelijk overleden te Zwolle op 8 september 1903 (aangiftedatum)). Zoon van Harmen FOKS, kleermaker (1851), en Johanna Antonia WELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen, depothouder (1925), geboren 1893 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 15 oktober 1925 te Zwolle met Henrietta Johanna Geertruida STUUROP, geboren circa 1899 te Amersfoort, dochter van Jacob Willem Alexander STUUROP, spoorwegambtenaar (1925), en Willempje TENNEKES.

Xak    Jan VISSER, bakker (1880), broodbakker (1885, 1889, 1892, 1894 in het dorp Wezep), bakkersknecht (1895), geboren op donderdag 9 februari 1854 te Heerde. Aangiftedatum. Overleden op vrijdag 1 maart 1895 om 02:00 uur te Oldebroek op 41-jarige leeftijd, te zijnen huize. Aangevers zijn Arend uit de BULTEN (46 jr, dagloner) en Hendrik Jan BERGHORST (35 jr, dagloner). Zoon van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1879 te Zwolle met Femma STEGEMAN, 24 jaar oud, dagloonster (1896), broodventster (1902), geboren op woensdag 24 mei 1854 te Meppel, overleden op dinsdag 21 november 1922 te Hoogland op 68-jarige leeftijd, dochter van Berent STEGEMAN, tuinman (1896), en Dina van der SLUIS. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op donderdag 6 augustus 1896 te Oldebroek met Jan PLEITER, landbouwer (1900), geboren circa 1860 te Oldebroek, overleden op dinsdag 5 juni 1900 te Oldebroek, zoon van Kornelis PLEITER en Marrigjen uit de BULTEN. Zij is later gehuwd op 47-jarige leeftijd op donderdag 24 april 1902 te Oldebroek met Hendrik Willem van der VELDE, geboren circa 1855 te Oldebroek, overleden op zondag 11 februari 1917 te Wezep, zoon van Lubbert van der VELDE en Jansje van WIJHE.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (zie XIav).
   2.  Berend, melkboer (1912), geboren op vrijdag 27 augustus 1880 om 19:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Jan ROZEBOOM (42 jr, horologiemaker) en Jan van den BOSCH (37 jr, dagloner)).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 23 mei 1912 te Winschoten met Zwaantje STUBBE, dienstmeid (1912), geboren circa 1882 te Wedde, dochter van Bareld STUBBE, arbeider (1912), en Fenna NOMDEN.
   3.  Johanna Alberdina (zie XIaw).
   4.  Albertus, geboren op woensdag 7 januari 1885 om 21:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Dirk Kluiver (45 jr, grof- en hoefsmid) en Jan Limburg (27 jr, wagenmaker)).
   5.  Gerrit, geboren op woensdag 27 april 1887 om 02:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Dirk MULDER (51 jr, veldwachter) en Jan LIMBURG (29 jr, wagenmaker)).
   6.  Berendina, geboren op zondag 16 juni 1889 om 02:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Karel BOSCH (54 jr, haltechef) en Albert STEEN (30 jr, stoker)).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 31 mei 1912 te Nunspeet met Peter BAKKER, timmerman (1912), geboren circa 1890 te Nunspeet, zoon van Peter BAKKER, timmerman (1912), en Evertje den HERDER.
   7.  Gezina, geboren op dinsdag 12 januari 1892 om 15:00 uur te Wezep (aangifte door: Kornelis BAKKER (67 jr, landbouwer) en Onno WOLTHUIS (55 jr, ambtenaar ter secretarie)), overleden op zaterdag 16 maart 1895 om 14:00 uur te Oldebroek op 3-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan van den BOSCH (51 jr, koopman) en Willem van UNEN (27 jr, dagloner).
   8.  Jan (zie XIax).

XIav    Derk VISSER, arbeider (1903), geboren op zondag 17 februari 1878 te Zwolle. Aangiftedatum. Overleden na 1948, zoon van Jan VISSER (zie Xak) en Femma STEGEMAN, dagloonster (1896), broodventster (1902).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 16 april 1903 te Winschoten met Geertruida KIEWIET, geboren circa 1882 te Winschoten, overleden op dinsdag 28 september 1948 te Winschoten, dochter van Klaas KIEWIET, arbeider (1903), en Wobke de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas, geboren 1904 te Winschoten, overleden op donderdag 12 januari 1905 te Winschoten. Klaas is 3 maanden oud geworden.
   2.  Derk, geboren 1918 te Winschoten, overleden op woensdag 1 januari 1919 te Winschoten. Derk is 2 maanden geworden.

XIaw    Johanna Alberdina VISSER, geboren op zondag 7 januari 1883 om 01:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Adrianus Cornelis MENDEL (46 jr, koopman) en Andries van der BEEK (28 jr, postbode)), dochter van Jan VISSER (zie Xak) en Femma STEGEMAN, dagloonster (1896), broodventster (1902).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 29 december 1904 te Oldebroek met Teunis EBING, 26 jaar oud, molenaar (1906), geboren op vrijdag 1 november 1878 te Hoogland, zoon van Gerrit EBING, molenaar (1906), en Hillegonda DONKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegonda, geboren circa 1906 te Hoogland, overleden op zaterdag 1 juni 1935 te Amersfoort.
Gehuwd op dinsdag 4 september 1923 te Hoogland met Matthijs van de WETERING, 25 jaar oud, geboren op donderdag 23 december 1897 te Amersfoort, overleden na 1935, zoon van Gerardus Johannes van de WETERING en Geertruida MASTENBROEK.
   2.  Femma, geboren circa 1908 te Hoogland.
Gehuwd op donderdag 27 februari 1930 te Hoogland met Gerrit Jan van DOORN, geboren circa 1907 te Amersfoort, zoon van Jan van DOORN en Hendrika van GEENHUIZEN.
   3.  Gerrit, geboren circa 1909, overleden op donderdag 6 januari 1916 te Hoogland.
   4.  Johanna Alberdina, geboren circa 1911 te Hoogland.
Gehuwd op donderdag 23 juli 1931 te Hoogland met Emanuel REESER, geboren circa 1891 te ´s-Gravenhage, zoon van Johannes Philip REESER en Aafke BEEUWKES.

XIax    Jan VISSER, arbeider (1916), bakker (1922), geboren op zaterdag 1 september 1894 om 11:00 uur te Wesep (gem. Oldebroek) (aangifte door: Gerrit NAGELHOUT (28 jr, landbouwer) en Jan FIDDER (26 jr, dagloner)), overleden na 1922, zoon van Jan VISSER (zie Xak) en Femma STEGEMAN, dagloonster (1896), broodventster (1902).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 20 juli 1916 te Hattem met Johanna VISSER, 21 jaar oud (zie XIbq).
Uit dit huwelijk:
   1.  Frits Stephan Johan, geboren ca 1921 te Hattem, overleden op zondag 26 november 1922 om 02:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 207. Aangevers zijn Hermannus van den BERG (47 jr, arbeider) en Hendrik RENES (38 jr, gemeenteveldwachter).

Xal    Derk VISSER, bakker (1883), broodbakker (1909), geboren op zaterdag 25 juli 1857 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in de Wijk Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus MONTIZAAN (25 jr, horologiemaker) en Peter WINTERINK (27 jr, ontvanger). Overleden op zaterdag 18 september 1926 te Zwolle op 69-jarige leeftijd. Aangiftedatum. Zoon van Derk VISSER (zie IXm) en Janna Alberdina JASPERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 2 mei 1883 te Zwolle (getuige(n): Wolter BRINKHUIS, 53 jaar, schilder; Herm TULP, 49, boekhandelaar (beiden zwager van de bruid); Herm Jan RUNHAAR, 37, bakker (broer van de bruid) en Reinard FOKS, 33, schilder (zwager van de bruidegom).) met Johanna Geertrui Elisabeth RUNHAAR, 32 jaar oud, zonder beroep (1883), geboren op dinsdag 8 april 1851 te Zwolle. Aangiftedatum, overleden op dinsdag 24 maart 1914 te Zwolle op 62-jarige leeftijd. Aangiftedatum, dochter van Derk Willem RUNHAAR en Johanna Geertrui Elisabeth HOENDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, machinetekenaar (1909), geboren circa 1884 te Zwolle.
Gehuwd op woensdag 13 oktober 1909 te Zaandijk met Trijntje KLEIMAN, geboren circa 1884 te Rotterdam, dochter van Hendrik KLEIMAN, smid 91909), en Maria TIMMER.
   2.  Johanna Alberdina, geboren circa 1888 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 22 november 1921 te Zwolle met Bernard PUMA, onderwijzer (1921), geboren circa 1866 te Leermens (´t Zandt, Gr), overleden op maandag 13 april 1936 te Zwolle, zoon van Jan Wijbes PUMA en Aaltje STENEMA. {Hij was eerder gehuwd op donderdag 17 mei 1888 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Nieske de BOER, geboren circa 1867 te Westergeest, overleden voor 1921.}
   3.  Derk Willem, bankwerker (1922), geboren op maandag 8 mei 1893 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op dinsdag 28 maart 1922 te Zwolle met Jantiena Hendrika SCHUURMAN, geboren circa 1895 te Vollenhove, Stad, dochter van Klaas SCHUURMAN en Maria Magrieta BOVEN.
   4.  Hendrik Jan, timmerman (1927), geboren op vrijdag 23 augustus 1895 te Zwolle (aangiftedatum).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op dinsdag 22 november 1927 te Zwolle met Cornelia HORSTING, 28 jaar oud, geboren op maandag 6 maart 1899 te Zwolle (aangiftedatum), dochter van Jan Albert Bernardus HORSTING, boekbinder (1927), en Derkje NEUTEBOOM.

IXn    Lubbertus VISSER, bakker (1849), geboren op maandag 17 juli 1820 om 23.00 uur te Hattem (aangifte door: Abraham SCHUTTE (43 jr, Mr. Verver en Glaasemaker) en Jan LUNENBERG (32 jr, Mr. Broodbakker en winkelier).), zoon van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op woensdag 24 oktober 1849 te Hattem (getuige(n): Jan VISSER (45 jr, Koornmolenaar te Oldebroek, broer), Johan Martinus VAN STEE (39 jr, smid te Zalk, zwager bruid), Jan JASPERS (35 jr, bakker) en Dirk DE JONG (73 jr, zonder beroep)) met Wesselina BOEVE, 27 jaar oud, geboren op maandag 31 december 1821 om 03:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Arend KAMPJES (50 jr, daghuurder) en Willem SCHUTTE (46 jr, daghuurder) beiden te Wythmen), in haar huis te Wythmen. Ten tijde van haar huwelijk wonende te Hattem. Dochter van Gerrit Jan BOEVE, hovenier (1822), tuinman te Zwollerkerspel (1849), en Petronella van DELDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren op woensdag 27 maart 1850 om 05:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 80. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gerrit VISSER (68 jr, bakker) en Jonas RIPHAGEN (32 jr, smid).
   2.  Gerrit Jan, geboren 1856 te Emmen (Dalfsen), overleden op zaterdag 5 december 1857 te Emmen (Dalfsen).
   3.  Lubbertus, geboren circa 1861 te Emmen (Dalfsen), overleden op vrijdag 30 oktober 1863 te Emmen (Dalfsen).

IXo    Gerrigjen VISSER, geboren op maandag 30 juni 1823 om 20:30 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Abraham SCHUTTE (56 jr, Mr.Glasemaker en verver) en haar oom Berend VISSER (44 jr, Mr.Schoenmaker) beiden binnen de stad wonend. Overleden op donderdag 30 juni 1859 om 02:00 uur te Hattem op 36-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk B nr. 3. Aangevers zijn haar echtgenoot en Jan van DIJK ((59 jr, arbeider). Begraven te Hattem, op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 034 te Hattem. Dochter van Gerrit VISSER (zie VIIIc) en Hendrina LANGEVOORT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 4 februari 1852 te Hattem (getuige(n): Albert DE JONG (42 jr, schipper, broer), Gerrit DE WEERT (52 jr, schipper, zwager bruidegom), Jan VISSER (47 jr, koornmolenaar te Oldebroek, broer) en Hendrik VISSER (46 jr, bakker, broer)) met Derk de JONG, 32 jaar oud, schipper (1846, 1852, 1859, 1875), beurtschipper (1874, 1886, 1898), geboren op maandag 4 oktober 1819 om 06:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte Jan Gerrits JOCHEMS (67 jr, landeigenaar) en Hendrikus ten HAVE (32 jr, landbouwer), overleden op zondag 12 juni 1898 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Hij woont in Kampen. Derk onderhield in 1850 al een beurtdienst tussen Apeldoorn en Rotterdam met de tjalk *Vrouwe Gerritje*. Zoon van Derk de JONG, veerschipper van Hattem op Amsterdam (1819), rentenier (1846), en Marrigje HOFMEIJER. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 23 oktober 1846 te Hattem met Arentjen van der WORP, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 1 februari 1817 te Veessen, overleden op vrijdag 7 september 1849 te Deventer op 32-jarige leeftijd, dochter van Evert Jurriens van der WORP, schipper (1846), en Janna VOORHORST. Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op maandag 31 december 1860 te Doesburg met Lammerdina de BOCK, geboren circa 1840 te Doesburg, dochter van Hendrik de BOCK en Frederica FALTER.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritdina Hendrina (zie Xam).
   2.  Marrigjen, geboren op dinsdag 17 januari 1854 te Hattem, overleden 1897 te Kampen (checken).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 8 februari 1883 te Kampen met Jacob van der SLACHT, 26 jaar oud, schipper (1883), geboren op woensdag 16 april 1856 te Gaarkeuken (Grijpskerk). Ouders wonen te Doezum. Overleden 1929 te Kampen (nog te checken), zoon van Fokke van der SLACHT, schipper (1856), en Maaike LETTINGA. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op donderdag 22 november 1900 te Kampen met Jannigje SLEURINK, geboren circa 1863 te Kampen, overleden op vrijdag 21 april 1939 te Kampen, dochter van Dirk SLEURINK en Geesje van der KAMP.}
   3.  Berta (zie Xan).
   4.  Evert, sleepbootkapitein (1886), geboren op donderdag 18 juni 1857 te Hattem.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op dinsdag 28 december 1886 te Kampen met Reintina JONKER, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 3 maart 1865 te IJsselmuiden, dochter van Harm JONKER, fabrieksopzichter (1886), en Roelofje van der WEERD.
   5.  Derk, geboren op zaterdag 14 mei 1859 te Hattem.

Xam    Gerritdina Hendrina de JONG, geboren op vrijdag 15 oktober 1852 te Hattem, overleden op maandag 16 april 1917 te Zwollerkerspel op 64-jarige leeftijd (aangiftedatum??), dochter van Derk de JONG, schipper (1846, 1852, 1859, 1875), beurtschipper (1874, 1886, 1898), en Gerrigjen VISSER (zie IXo).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 16 december 1875 te Kampen met Matthijs van HENSBERGEN, bakenmeester (1875, 1889), rijksbakenmeester (1910), geboren circa 1844 te Kampen, overleden op maandag 7 maart 1932 te Zwolle (aangiftedatum??), zoon van Jacobus van HENSBERGEN en Gerregien BRUGGINK, winkelierster (1875).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus (zie XIay).
   2.  Gerritje, geboren circa 1880 te Kampen.
Gehuwd op dinsdag 19 mei 1908 te Zwolle met Lammert VOLKERS, 29 jaar oud, magazijnmeester (1908), geboren op dinsdag 20 augustus 1878 te Zwolle (aangiftedatum), zoon van Asjen Teunis VOLKERS en Berendina Diderika van den BERG.
   3.  Gerritdina, geboren circa 1883 te Kampen.
Gehuwd op dinsdag 23 mei 1905 te Zwollerkerspel met Johannes MERJENBERG, 22 jaar oud, varkenhandelaar (1905), geboren op dinsdag 1 augustus 1882 te Zwolle (aangiftedatum), zoon van Johannes Cornelis MERJENBERG en Gerritdina van der GRONDEN.
   4.  Derk Jan, smid (1910), leraar (1932), geboren op dinsdag 26 mei 1885 om 23:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Hendrik WESTERIK (54 jr, schipper) en Johannes van OORSCHOT (59 jr, besteller)), in het huis in Spoolde nr. 57.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op dinsdag 7 juni 1910 te Zwolle met Catharina Daniella van HEUSDEN, geboren circa 1886 te Zwolle, overleden voor 1932, dochter van Marten van HEUSDEN en Daniella van WIELINK.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op donderdag 22 december 1932 te Zwolle met Willemina BOVEN, 40 jaar oud, geboren op dinsdag 7 juni 1892 te Zwolle (aangiftedatum), dochter van Arent BOVEN en Jentjen MORRE.
   5.  Derkje, geboren op vrijdag 8 februari 1889 om 08:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Johan HALFWERK (37 jr, landbouwer) en Willem BEKKER (37 jr, schipper)), in het huis in Spoolde nr. 57.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op dinsdag 24 maart 1914 te Zwollerkerspel met Barend DURINGSHOFF, 27 jaar oud, timmerman (1914), geboren op woensdag 19 januari 1887 te Zwolle (aangiftedatum), zoon van Gerhardus Johannis DURINGSHOFF, houtdraaier (1914), en Aleida SPEEK.
   6.  Johanna (zie XIaz).
   7.  Margje, geboren op zondag 23 mei 1897 om 11:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Hendrik WUTSTENBERG (32 jr, arbeider) en Jacob WAGTELENBERG (39 jr, arbeider) beiden uit Hattem), in het huis in Spoolde nr 55.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 16 mei 1918 te Maassluis met Bastiaan BOOGAART, 24 jaar oud, geboren op maandag 5 maart 1894 te Maassluis, zoon van Arij BOOGAART en Wilhelmina van WEEL.

XIay    Jacobus van HENSBERGEN, timmerman (1901), ploegbaas (1930), geboren circa 1877 te Kampen, zoon van Matthijs van HENSBERGEN, bakenmeester (1875, 1889), rijksbakenmeester (1910), en Gerritdina Hendrina de JONG (zie Xam).
Gehuwd op donderdag 8 augustus 1901 te Zwollerkerspel met Maria WIJNEN, 23 jaar oud, dienstmeid (1901), geboren op dinsdag 25 december 1877 om 07:00 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Gerrit de GRAAF (62 jr, arbeider) en Albert KAMPHUIS (47 jr, arbeider)), in het huis in Spoolde nr 60k. Overleden op donderdag 23 september 1943 te Zwolle op 65-jarige leeftijd, dochter van Martinus WIJNEN, sluiswachter (1901), en Hendrika ESSELINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs, kantoorbediende (1930), geboren circa 1903 te Zwolle.
Gehuwd op dinsdag 12 augustus 1930 te Zwolle met Willemina NIJENHUIS, geboren circa 1905 te Zwolle, dochter van Geert NIJENHUIS, schilder (1930), en Antonia Cornelia RODINK.

XIaz    Johanna van HENSBERGEN, geboren op zondag 17 maart 1895 om 00:30 uur te Zwollerkerspel (aangifte door: Jannes WIJNEN (43 jr, arbeider te Hattem) en Lambertus KROES (23 jr, arbeider)), in het huis in Spoolde nr. 57. Dochter van Matthijs van HENSBERGEN, bakenmeester (1875, 1889), rijksbakenmeester (1910), en Gerritdina Hendrina de JONG (zie Xam).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op dinsdag 8 augustus 1916 te Zwollerkerspel met Tjerk DONKERBROEK, manufacturier (1916), koopman (1924), geboren circa 1894 te Leek, zoon van Albert DONKERBROEK, landbouwer (1916), en Aaltje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathijs, geboren circa 1920 te Groningen, overleden op donderdag 29 mei 1924 te Groningen.

Xan    Berta de JONG, winkelierster (1890), geboren op vrijdag 20 juli 1855 te Hattem, overleden op dinsdag 21 december 1897 te Brink en Orden (Apeldoorn) op 42-jarige leeftijd, dochter van Derk de JONG, schipper (1846, 1852, 1859, 1875), beurtschipper (1874, 1886, 1898), en Gerrigjen VISSER (zie IXo).
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op donderdag 22 mei 1890 te Kampen met Berend SCHILDER, sigarenmaker (1890), geboren circa 1858 te Kampen, overleden voor 1893, zoon van Klaas SCHILDER en Jentien van der BELD. {Hij was eerder gehuwd voor 1890 met Hilligje van DIJK, overleden voor 1890.}
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op donderdag 16 februari 1893 te Kampen met Johannes Hendrikus KORTINK, 30 jaar oud, brievenbesteller (1893, 1897), geboren op zondag 31 augustus 1862 te Apeldoorn, overleden na 1897, zoon van Peter KORTINK en Carolina HUISMAN. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 19 mei 1888 te Apeldoorn met Hendrijetta SNELLENBERG, dienstbode (1888), geboren circa 1862 te Eemnes, overleden op woensdag 30 januari 1889 te Brink en Orden (Apeldoorn). Hendrijetta sterft in het kraambed. Dochter van Aart SNELLENBERG, kapitein stoomboot (1889), en Lena VERHAGEN. Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op zaterdag 25 januari 1902 te Apeldoorn met Gerarda Maria SCHREIBER, geboren circa 1863 te Amsterdam, dochter van Aart SCHREIBER en Johanna Henderika BENNINK.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Dirk Cornelis, geboren op zondag 10 december 1893 te Apeldoorn.
   2.  Johannes Hendrikus, geboren op maandag 24 december 1894 te Brink en Orden (Apeldoorn), overleden op donderdag 28 januari 1897 te Brink en Orden (Apeldoorn) op 2-jarige leeftijd.

VIb    Trijntje Jans VISSCHER, gedoopt (NG) op maandag 17 december 1708 te Heerde. Op Pinksterdag 1733 als lidmaat aangenomen (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-272/1). Dochter van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Gehuwd met Herman STEVENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, gedoopt (NG) op zondag 14 oktober 1736 te Heerde.
   2.  Zarris, gedoopt (NG) op zondag 23 juli 1752 te Heerde.

VIc    Aaltje Jans VISSCHER, geboren te Wapenveld, gedoopt circa 1710 te Heerde, overleden op zaterdag 1 juli 1786 te Heerde, begraven op woensdag 5 juli 1786 te Heerde. Nalatende 5 kinderen. Op Pinksterdag 1733 als lidmaat aangenomen (Lidmatenboek. RAG: DTB 876-272/2). Dochter van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 30 januari 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 14 februari 1734 te Heerde (NG) met Timen Jacobs BREDENHOFF, 36 jaar oud, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, gedoopt op donderdag 7 november 1697 te Heerde, overleden op zondag 20 juni 1779 te Heerde op 81-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 25 juni 1779 te Heerde. Hij laat zijn vrouw en 6 kinders na. Met Christmis 1733 aangenomen als lidmaat (RAG: DTB 876-272/9). "Op Paaschen 1757 tot diaken verkozen Timan Jacobs in plaats van Jan van Emst". "Op Paaschen 1760 is verkozen tot diaken Jan Stevensen Visscher in plaats van Tijmen Jacobs". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1768 verkozen tot ouderling en gecommitteerd na de classis in Epe". "Op de gewone tijd voor Paaschen 1771 is tot ouderling verkozen Jacob Roelofs in plaats van Tijmen Jacobs". (RAG: DTB 876-229/1, 231/1, 234/5, 235/1, 237/1).

Hij heeft met "Jacobs" het patroniem van zijn grootvader van moederszijde meegekregen, waarnaar hij is vernoemd. Zoon van Hendrik Gerrits BREDENHOFF en Hilligje TIMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Timens, geboren 1735 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 30 januari 1735 te Heerde, overleden 1747 te Heerde.
   2.  Hen(d)rikje Timens (zie VIIb).
   3.  Jan Timens, geboren 1738 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 2 februari 1738 te Heerde, overleden 1748 te Heerde.
   4.  Jacob Timens, geboren 1740 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 24 januari 1740 te Heerde, overleden 1748 te Heerde.
   5.  Gerritje Timens (zie VIIc).
   6.  Geertje Timens (zie VIId).
   7.  Herman Timens, geboren 1747 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 26 november 1747 te Heerde, overleden 1748.
   8.  Janna Timens (zie VIIe).
   9.  Jacob Timens (zie VIIf).
   10.  Jan Timens, geboren 1753 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 4 november 1753 te Heerde, overleden op vrijdag 20 april 1810 te apenveld.
Ondertrouwd op vrijdag 20 februari 1795 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 15 maart 1795 te Heerde. Jan Timens, jongeman uijt Wapenvelt onder Heerde, thans wonende onder Epe en Janna Arents weduwe in Wapenvelt onder Heerde. Echtgenote is Janna Arents van OLST, 33 jaar oud, geboren op zondag 6 december 1761 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 6 december 1761 te Heerde, overleden op zondag 4 juli 1841 te Wapenveld op 79-jarige leeftijd, dochter van Arent Claas van OLST en Grietjen (Geertjen) JANS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1794 met Egbert WESSELS, geboren 1752, overleden 1794. Zij is later gehuwd na 1810 met Berend SCHUT, geboren 1758, overleden 1843.}

VIIb    Hen(d)rikje Timens BREDENHOFF, geboren 1736 te Wapenveld, gedoopt (NG) op maandag 21 mei 1736 te Heerde, overleden op donderdag 10 augustus 1797 te Vorchten, dochter van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER (zie VIc).
Ondertrouwd op zondag 28 oktober 1764 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op zondag 18 november 1764 te Vorchten met Gerrit Teunissen ZWERUS, 22 jaar oud, landbouwer en timmerman, gedoopt op vrijdag 24 november 1741 te Vorchten, overleden op vrijdag 12 augustus 1803 te Vochten op 61-jarige leeftijd (Ook wel genoemd SUERIS of ASSUERIS). in 1778/1779 diaken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntje Gerrits (zie VIIId).
   2.  Tijmen Gerrits (zie VIIIe).
   3.  Aaltjen Gerrits, geboren op vrijdag 1 april 1768 te Vorchten, gedoopt op maandag 4 april 1768 te Vorchten, overleden voor 1771.
   4.  Teunis Gerrits (zie VIIIf).
   5.  Aaltjen Gerrits, gedoopt op zondag 20 oktober 1771 te Vorchten.
   6.  Jennigjen Gerrits, gedoopt op zondag 18 juli 1773 te Vorchten, overleden op dinsdag 25 mei 1852 te Heerde op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrikus BORREMAN, overleden voor 1852.
   7.  Hermina Gerrits, gedoopt op zondag 22 januari 1775 te Vorchten, overleden op maandag 28 augustus 1848 te Vorchten op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Kornelis HOEVENAAR, overleden voor 1848.
   8.  Gerrit Gerrits, gedoopt op zondag 21 juni 1778 te Vorchten.
   9.  Gerrigjen Gerrits, gedoopt op zondag 3 februari 1782 te Vorchten.

VIIId    Teuntje Gerrits ZWERUS, daghuurster (1837), gedoopt op zondag 15 december 1765 te Vorchten, overleden op zaterdag 4 mei 1839 om 08:00 uur te Vorchten op 73-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Teunissen ZWERUS, landbouwer en timmerman, en Hen(d)rikje Timens BREDENHOFF (zie VIIb).
Ondertrouwd op vrijdag 29 oktober 1784 te Vorchten, gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op zondag 21 november 1784 te Heerde. Willem wordt in het kerkelijk register vermeld als Willem Gerrits van der Maten. Echtgenoot is Willem Gerrits van RIJSSEN, bouwman (1820), landbouwer (1821, 1833), daghuurder (1837), geboren circa 1760 te Heerde, overleden op donderdag 25 januari 1855 te Vorchten. Willem Gerrits van RIJSSEN wordt ook wel genoemd Willem Gerritsz van der MATEN. Zoon van Gerrit Jansen van RIJSSEN en Gergjen Peters EILANDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gergjen van der MATEN (van RIJSSEN) (zie IXp).
   2.  Hendrikje, geboren op zondag 7 januari 1787 te Vorchten, gedoopt op zondag 14 januari 1787 te Heerde.
   3.  Gerrit, geboren 1789 te Vorchten, gedoopt op zondag 8 februari 1789 te Vorchten.
   4.  Peter, boerenknecht (1816), dagloner (1838), geboren op dinsdag 9 november 1790 te Veessen, overleden op maandag 13 augustus 1838 te Gortel (Epe) op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 21 september 1816 te Wijhe met Jannegie Harms ZONNENBERG, 24 jaar oud, boerenmeid (1816), geboren op zaterdag 8 september 1792 te Vaassen, overleden na 1838, dochter van Hendrik HARMS en Berendina HENDRIKS.
   5.  Teunis (zie IXq).
   6.  Gerardus, boerenknecht (1820), geboren 1796 te Vorchten, gedoopt op zondag 31 januari 1796 te Vorchten.
Gehuwd op zaterdag 11 maart 1820 te Wijhe, met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenote is Egberdina Egbers van LAAR, dienstmeid (1820), geboren circa 1795 te Vorchten, dochter van Gerrit Egberts van LAAR en Maria JANS, boerin (1820).
   7.  Aaltjen, dienstmeid (1819), geboren 1798 te Vorchten, gedoopt op vrijdag 16 maart 1798 te Vorchten.
Gehuwd op zaterdag 6 maart 1819 te Heerde met Albert Gerrits RUITER, boerenknecht (1819), geboren circa 1797 te Hattem, zoon van Gerrit Albers RUITER en Jennigjen EGBERTS.
   8.  Jan, dagloner (1828), geboren 1799 te Vorchten, gedoopt op zondag 17 november 1799 te Vorchten.
Gehuwd op zaterdag 14 juni 1828 te Heerde met Hendrika van BESSEN, dienstmeid (1828), geboren circa 1798 te Veessen, dochter van Jan derks van BESSEN, landbouwer (1828), en Hendrikje Harms WIJENBERG.
   9.  Geertjen, dienstmeid (1830), geboren 1801 te Vorchten, gedoopt op zondag 13 december 1801 te Vorchten.
Gehuwd (1) op zaterdag 5 juni 1830 te Heerde met Jan PRUIS, onderwijzer (1830), geboren circa 1800 te Elburg, overleden voor 1837, zoon van Jurrien PRUIS, landbouwer (1830), en Jannetje DRIESSEN.
Gehuwd (2) op zaterdag 3 juni 1837 te Wijhe met Hendrik VERWIJ, steenbakkersknegt (1837), geboren circa 1786 te Hattem, zoon van Derk VERWIJ en Hendrikjen van SUTTEM.
   10.  Teuntje (zie IXr).
   11.  Lijsje, dienstmeid (1837), geboren 1805 te Vorchten, gedoopt op zondag 1 september 1805 te Vorchten.
Gehuwd op zaterdag 30 september 1837 te Wijhe met Johannes STRUNK, looijersknecht (1837), geboren circa 1804 te Wijhe, zoon van Jacob Gerrits STRUNK en Johanna MASSIER, winkelierster (1837). {Hij was ook ooit gehuwd met Derkjen VRIELINK, overleden voor 1837.}
   12.  Tijmen (zie IXs).
   13.  Willem, geboren 1811 te Vorchten, gedoopt op zondag 3 maart 1811 te Vorchten.

IXp    Gergjen van der MATEN (van RIJSSEN), arbeidster (1847, 1861), gedoopt op zondag 12 december 1784 te Vorchten, overleden op zondag 12 mei 1861 te Vorchten op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrits van RIJSSEN, bouwman (1820), landbouwer (1821, 1833), daghuurder (1837), en Teuntje Gerrits ZWERUS (zie VIIId).
Gehuwd met Jan Gerrits KRANGE, geboren circa 1787 te Heerde, overleden op vrijdag 11 december 1840 te Werven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntje (zie Xao).
   2.  Willem, geboren op dinsdag 6 april 1819 te Werven.
   3.  Geertjen, geboren op maandag 6 november 1820 te Werven.
   4.  Willemijna, geboren op woensdag 10 juli 1822 te Werven, overleden op maandag 29 juli 1822 te Vorchten, 19 dagen oud.
   5.  Willemina, dienstmeid (1854), geboren op maandag 2 februari 1824 te Vorchten.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op vrijdag 24 maart 1854 te Wijhe met Berend SLOOT, boerenknecht (1854), geboren circa 1827 te Heino, overleden voor 1871, zoon van Berend SLOOT en Lamberdina MEULINK.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op vrijdag 13 oktober 1871 te Hardenberg, Ambt met Geugje KOOIJ, brievenbesteller (1871), geboren circa 1840 te Avereest, zoon van Wicher Jans KOOIJ en Lammigje Klaas te LINDE. {Hij was eerder gehuwd voor 1871 met Willemina SCHOL, overleden voor 1871.}
   6.  Hendrik, arbeider (1847), geboren op woensdag 6 juli 1825 te Vorchten, overleden op zaterdag 1 mei 1847 te Werven (Heerde) op 21-jarige leeftijd.
   7.  Janna, geboren op donderdag 2 augustus 1827 te Heerde, overleden op zaterdag 11 april 1835 te Werven op 7-jarige leeftijd.

Xao    Teuntje KRANGE, geboren circa 1814 te Heerde, overleden op zaterdag 12 oktober 1889 te Heerde, dochter van Jan Gerrits KRANGE en Gergjen van der MATEN (van RIJSSEN) (zie IXp).
Gehuwd met Marten LIEFERS, arbeider (1870), overleden voor 1889.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigje LIEFERTS, dienstmeid (1870), geboren op woensdag 13 september 1848 te Wapenveld.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 26 maart 1870 te Heerde met Willem Frederik TELGEN, boerenknecht (1870), geboren circa 1840 te Twello, zoon van Jan TELGEN, dagloner (1870), en Willemina KELDER.

IXq    Teunis van RIJSSEN, landbouwer (1821), arbeider (1881), geboren op woensdag 13 maart 1793 te Vorchten, gedoopt op zondag 17 maart 1793 te Vorchten, overleden 1842 te Olst, zoon van Willem Gerrits van RIJSSEN, bouwman (1820), landbouwer (1821, 1833), daghuurder (1837), en Teuntje Gerrits ZWERUS (zie VIIId).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op maandag 2 juli 1821 te Heerde met Johanna Catrina BOEVE, 22 jaar oud, dienstmeid (1821), daghuurster (1846, 1852), landbouwster (1847), arbeidster (1881), geboren op donderdag 30 mei 1799 te Heerde, dochter van Hendrik Herms BOEVE, hovenier (1821), en Hendrika LEFRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntjen (zie Xap).
   2.  Hendrika, geboren op maandag 23 september 1822 te Vorchten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 3 april 1846 te Olst met Gerrit GROOTHEDDE, 28 jaar oud, boerenknecht (1846), geboren op vrijdag 10 oktober 1817 te Vaassen, zoon van Teunis GROOTHEDDE, daghuurder (1846), en Gerritje KAPPERS.
   3.  Willem, daghuurder (1850), geboren circa 1825 te Olst.
Gehuwd op donderdag 16 mei 1850 te Olst met Cornelia RIPHAGEN, 27 jaar oud, dienstmeid (1850), geboren op woensdag 12 februari 1823 te Oene, dochter van Lulof RIPHAGEN, daghuurder (1850), en Hermina KAMPHUIS.
   4.  Hendrik, boerenknecht (1858), landbouwer (1871), dagloner (1893), geboren circa 1828 te Olst, overleden op dinsdag 19 september 1893 te Wiessel (Apeldoorn).
Gehuwd (1) op zaterdag 28 augustus 1858 te Epe met Aartje STOKKING, overleden voor 1893, dochter van Hendrik STOKKING en Aartje NIJHOF.
Gehuwd (2) op zaterdag 3 juni 1871 te Epe met Antje BULTMAN, 30 jaar oud, dienstmeid (1871), geboren op zondag 9 augustus 1840 te Oene, overleden na 1893, dochter van Jan BULTMAN en Aaltje WITMAN, dagloonster (1871).
   5.  Gerrit, dagloner (1852), geboren circa 1830 te Welsum (Olst).
Gehuwd op zaterdag 21 februari 1852 te Epe, met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenote is Jantje WOLTERS, dagloonster (1852), geboren circa 1825 te Vaassen, dochter van Peter WOLTERS en Fennetje ZUURINK, dagloonster (1852).
   6.  Gerrigje, geboren circa 1835 te Olst, overleden op vrijdag 29 december 1905 te Terwolde.
Gehuwd op zaterdag 25 juli 1857 te Olst met Lambert Jan de WEERT, 25 jaar oud, boerenknecht (1857), geboren op zondag 4 december 1831 te Veessen, overleden na 1905, zoon van Hendrik de WEERT en Jennigje BOLLEWIJN.
   7.  Herm, boerenknecht (1863), arbeider (1881), geboren circa 1838 te Olst, overleden op dinsdag 15 april 1930 te Heerde.
Gehuwd (1) op vrijdag 26 juni 1863 te Heerde. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenote is Willemina KRUISWEG, 25 jaar oud, geboren op maandag 14 augustus 1837 te Heerde, overleden voor 1881, dochter van Jannes KRUISWEG, landbouwer (1863), en Johanna te HOVE.
Gehuwd (2) op donderdag 23 juni 1881 te Heerde met Hendrikje van de BOSCH, 38 jaar oud, geboren op dinsdag 28 februari 1843 te Heerde, overleden voor 1930, dochter van Roelof van de BOSCH, brugwachter (1881), en Everdina HOFMEIJER. {Zij was eerder gehuwd voor 1881 met Mannes HILLEBRAND, overleden voor 1881.}
   8.  Johannes (zie Xaq).

Xap    Teuntjen van RIJSSEN, dienstmeid (1847, 1852), geboren op dinsdag 21 augustus 1821 te Vorchten, overleden op zondag 22 november 1896 te Terwolde op 75-jarige leeftijd, dochter van Teunis van RIJSSEN (zie IXq) en Johanna Catrina BOEVE, dienstmeid (1821), daghuurster (1846, 1852), landbouwster (1847), arbeidster (1881).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op zaterdag 1 mei 1847 te Voorst met Bartholdus van WERVEN, tuinman (1847), geboren circa 1817 te Twello, overleden op zaterdag 28 augustus 1847 te Twello, zoon van Hendrik van WERVEN, tuinman (1847), en Aartjen van WIJNGAARDEN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op woensdag 11 februari 1852 te Olst met Gerrit BROEKHUIS, 30 jaar oud, boerenknecht (1852), daghuurder (1876), geboren op dinsdag 11 september 1821 te Epe, overleden op maandag 16 oktober 1876 te Terwolde op 55-jarige leeftijd, zoon van Hendrik BROEKHUIS, daghuurder (1852), en Aaltje Gerrits van ´t ERVE.
Gehuwd (3) op 56-jarige leeftijd op zaterdag 27 oktober 1877 te Voorst met Roelof VINKE, daghuurder (1877), geboren circa 1833 te Olst, overleden na 1896, zoon van Gerrit Derks VINKE en Janna JANSEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren circa 1853 te Gorssel, overleden op zaterdag 9 augustus 1873 te Terwolde.
   2.  Johanna Catharina, geboren circa 1858 te Terwolde, overleden op zondag 28 november 1875 te Terwolde.

Xaq    Johannes van RIJSSEN, landbouwer (1876, 1914), geboren circa 1842 te Olst, zoon van Teunis van RIJSSEN (zie IXq) en Johanna Catrina BOEVE, dienstmeid (1821), daghuurster (1846, 1852), landbouwster (1847), arbeidster (1881).
Gehuwd op zaterdag 22 juli 1876 te Voorst met Derkje BRINKMAN, geboren circa 1850 te Nijbroek, dochter van Antonij BRINKMAN, landbouwer, en Teune HOFMEIJER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntje (zie XIba).

XIba    Teuntje van RIJSSEN, geboren circa 1885 te Olst, overleden op dinsdag 7 januari 1930 te Epe, dochter van Johannes van RIJSSEN (zie Xaq) en Derkje BRINKMAN.
Gehuwd op zaterdag 17 oktober 1914 te Olst met Gerrit Jan WIJNHOUD, 28 jaar oud, landbouwer (1914, 1933), geboren op maandag 26 juli 1886 te Zuppelt (Heerde), overleden op vrijdag 28 april 1933 te Deventer op 46-jarige leeftijd, wonende te Olst. Zoon van Steven WIJNHOUD, landbouwer (1914), en Cornelisje VISCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Johannes, geboren circa 1915 te Olst, overleden op woensdag 29 december 1948 te Deventer.

IXr    Teuntje van RIJSSEN, landbouwster (1863), gedoopt op zondag 8 april 1804 te Vorchten, overleden op woensdag 21 augustus 1867 te Hattem op 63-jarige leeftijd, dochter van Willem Gerrits van RIJSSEN, bouwman (1820), landbouwer (1821, 1833), daghuurder (1837), en Teuntje Gerrits ZWERUS (zie VIIId).
Gehuwd met Gerrit de WEERDT, timmerman, geboren circa 1806 te Hattem, overleden op woensdag 31 maart 1852 te Hattem, zoon van Willem de WEERDT en Elizabetha MORRE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, timmerman (1860, 1864), geboren op maandag 21 februari 1831 te Hattem, overleden op woensdag 20 januari 1864 te Hattem op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zondag 19 augustus 1860 te Hattem met Catharina BRUINS, dienstmeid (1860), geboren circa 1838 te Deventer, overleden na 1864, dochter van Gerrit Jan BRUINS, winkelbediende (1860), en Hendrika KORDINK.
   2.  Teunis, geboren op zondag 26 mei 1833 te Hattem.
   3.  Elizabeth, geboren op donderdag 30 oktober 1834 te Hattem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 22 mei 1862 te Kampen met Jan van SLOTEN, smid (1862), geboren circa 1837 te Kampen, zoon van Lammert van SLOTEN, smid (1862), en Grietje de JONG.
   4.  Teuntjen, dienstmeid (1863), geboren op dinsdag 17 januari 1837 te Hattem, overleden op dinsdag 6 februari 1900 te Hattem op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 13 mei 1863 te Hattem met Klaas van VEEN, landbouwer (1863), geboren circa 1824 te Zalk en Veecaten, overleden voor 1900, zoon van Harm Peters van VEEN en Hermina Francina MENSING.
   5.  Gerrit Willem, timmerman (1865, 1905), geboren op woensdag 23 januari 1839 te Hattem, overleden op woensdag 17 mei 1905 te Hattem op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1865 te Hattem met Wilhelmina Catrina van ´t ENDE, dienstmeid (1865), geboren circa 1843 te Hattem, dochter van Hendrik van ´t ENDE, winkelier (1850, 1854), landbouwer (1846, 1862), en Aaltjen van der KOLK.
   6.  Hendrik Jan, timmerman (1873), geboren op zaterdag 3 december 1842 te Hattem.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 24 mei 1873 te Hattem met Alijda EIJLANDER, geboren circa 1841 te Hattem, dochter van Gerhardus EIJLANDER, smid (1829), en Aaltjen ENGBERTS.
   7.  Geertje, geboren op maandag 1 december 1845 te Hattem.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op vrijdag 30 april 1869 te Den Ham met Christiaan LANGENBERG, huisschilder (1869), geboren circa 1841 te Hardenberg, Stad, zoon van Berend Jan LANGENBERG, huisschilder (1869), en Johanna LAMPE.

IXs    Tijmen van RIJSSEN, landbouwer (1833, 1861), gedoopt op zaterdag 23 januari 1808 te Vorchten, zoon van Willem Gerrits van RIJSSEN, bouwman (1820), landbouwer (1821, 1833), daghuurder (1837), en Teuntje Gerrits ZWERUS (zie VIIId).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 18 mei 1833 te Heerde met Gargjen GELDERMAN, dienstmeid (1833), geboren circa 1810 te Veessen, dochter van Rutger GELDERMAN, landbouwer (1833), en Janna WELLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teuntje, geboren circa 1834 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 18 mei 1861 te Heerde met Hendrik BOSMAN, arbeider (1861), geboren circa 1830 te Heerde, zoon van Harm BOSMAN, arbeider (1861), en Anna BOMHOF.

VIIIe    Tijmen Gerrits ZWERUS, timmerman, gedoopt op donderdag 15 januari 1767 te Vorchten, zoon van Gerrit Teunissen ZWERUS, landbouwer en timmerman, en Hen(d)rikje Timens BREDENHOFF (zie VIIb).
Gehuwd met Stijntje EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie IXt).

IXt    Jan ZWERUS, timmerman (1874), geboren circa 1805 te Heerde, overleden op donderdag 21 mei 1874 te Werven (gem. Heerde), zoon van Tijmen Gerrits ZWERUS (zie VIIIe) en Stijntje EGBERTS.
Gehuwd met Janna NIEMEIJER, overleden na 1874.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timen (zie Xar).
   2.  Hendrik (zie Xas).
   3.  Gerrit, landbouwer (1906), geboren circa 1841 te Wijhe, overleden op vrijdag 7 september 1906 te Heerde.
Gehuwd met Jennigje IJZERMAN, overleden na 1906.
   4.  Christina, geboren circa 1843 te Wijhe, overleden op dinsdag 2 december 1902 te Veessen.
Gehuwd met Teunis KIESEBRINK, overleden na 1902.
   5.  Hendrikje, geboren circa 1845 te Wijhe, overleden op vrijdag 31 oktober 1902 te Hoorn (gem. Heerde).
Gehuwd met Willem HOUTJES, overleden na 1902.
   6.  Jan, landbouwer (1918), geboren circa 1852 te Heerde, overleden op woensdag 5 juni 1918 te Heerde.
Gehuwd met Stina TELLEGEN, overleden na 1918.

Xar    Timen ZWERUS, timmerman (1907), geboren circa 1835 te Heerde, overleden op vrijdag 19 april 1907 te Hoorn (gem Heerde), zoon van Jan ZWERUS (zie IXt) en Janna NIEMEIJER.
Gehuwd met Hendrika BOEVE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, dienstbode (1892), geboren op zondag 12 juni 1864 te Werven (Heerde), overleden voor 1928.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 3 januari 1892 te Zwollerkerspel met Jan TROMP, wisselwachter (1892), seinhuiswachter (1928), geboren circa 1871 te Zwollekerspel, overleden op zaterdag 18 januari 1947 te Zwollerkerspel, zoon van Hendrik TROMP (zie Xat) en Anna van der WORP. {Hij is later gehuwd op donderdag 11 oktober 1928 te Zwolle met Aaltje KEMPER, geboren circa 1879 te Zwollerkerspel, overleden na 1947, dochter van Jan Willem KEMPER en Willemiena WIJNHOUT.}
   2.  Willem, arbeider (1890), geboren op maandag 10 september 1866 te Epe, overleden voor 1949.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 29 mei 1890 te Zwollerkerspel met Hendrikje TROMP, geboren circa 1869 te Zwollerkerspel, overleden op maandag 14 november 1949 te Zwolle, dochter van Hendrik TROMP (zie Xat) en Anna van der WORP.
   3.  Jan, landbouwer (1929), geboren circa 1874 te Epe, overleden op vrijdag 29 maart 1929 te Heerde.
Gehuwd met Johanna van den BRINK, overleden voor 1929.

Xas    Hendrik ZWERUS, timmerman (1899), geboren circa 1837 te Heerde, overleden op zaterdag 8 april 1899 te Wapenveld, zoon van Jan ZWERUS (zie IXt) en Janna NIEMEIJER.
Gehuwd met Johanna van der WAL, overleden na 1899.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren circa 1862 te Heerde, overleden op maandag 2 augustus 1948 te Heerde.
Gehuwd met Harm VENEMAN, overleden voor 1948.

VIIIf    Teunis Gerrits ZWERUS, opperman (1840), gedoopt op zondag 5 november 1769 te Vorchten, overleden op donderdag 22 oktober 1840 te Vorchten op 70-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Teunissen ZWERUS, landbouwer en timmerman, en Hen(d)rikje Timens BREDENHOFF (zie VIIb).
Gehuwd met Berendina BREDEWOLT, overleden na 1840.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus (zie IXu).
   2.  Margjen, geboren circa 1802 te Heerde, overleden op donderdag 22 mei 1873 te Vorchten.
Gehuwd met Gerrit BEUMER, overleden voor 1873.

IXu    Hendrikus ZWERUS, timmerman (1860), geboren circa 1800, gedoopt te Heerde, zoon van Teunis Gerrits ZWERUS (zie VIIIf) en Berendina BREDEWOLT.
Gehuwd met Janna FREDERIKS, overleden voor 1860.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diena, geboren circa 1829 te Vorchten, overleden op woensdag 29 mei 1839 te Vorchten.

VIIc    Gerritje Timens BREDENHOFF, geboren 1742 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 23 september 1742 te Heerde, dochter van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER (zie VIc).
Ondertrouwd op vrijdag 29 juli 1768 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 21 augustus 1768 te Heerde met Marten Teunissen van de BEEK, geboren circa 1740.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Martens, gedoopt op zondag 18 december 1768 te Heerde.
   2.  Tiemen Martens, geboren op zaterdag 30 juli 1774 te Heerde, gedoopt op zondag 31 juli 1774 te Heerde.
   3.  Hilligjen Martens, geboren op donderdag 25 juli 1776 te Heerde, gedoopt op zondag 28 juli 1776 te Heerde.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 10 augustus 1806 te Hattem met Johan Frederic BOHLE.
   4.  Hendrikjen MARTENS (zie VIIIg).

VIIIg    Hendrikjen MARTENS, geboren op donderdag 5 november 1778 te Heerde, gedoopt op zondag 8 november 1778 te Heerde, overleden op dinsdag 10 december 1844 te Hattem op 66-jarige leeftijd, dochter van Marten Teunissen van de BEEK en Gerritje Timens BREDENHOFF (zie VIIc).
Ondertrouwd op vrijdag 8 januari 1802 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op donderdag 28 januari 1802 te Heerde met Cornelis WIENEN (WIJNEN), dagloner (1815), visser (1834), geboren circa 1773 te Hattem, overleden op donderdag 1 oktober 1857 te Hattem, zoon van Evert WIJNEN en Hendrika VELTKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika WIJNEN (zie IXv).
   2.  Gerrigjen WIJNEN (zie IXw).
   3.  Teunisjen WIJNEN, geboren 1814 te Hattem, overleden op maandag 27 februari 1815 te Hattem.
   4.  Evertjen WIJNEN (zie IXx).

IXv    Hendrika WIJNEN, dienstmeid (1834), geboren op donderdag 27 januari 1803 te Hattem, overleden op vrijdag 3 september 1880 te Hattem op 77-jarige leeftijd, dochter van Cornelis WIENEN (WIJNEN), dagloner (1815), visser (1834), en Hendrikjen MARTENS (zie VIIIg).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 7 februari 1834 te Hattem met Jan TROMP, 26 jaar oud, arbeider (1834), militair (1845, 1857), arbeider (1866, 1868), geboren op zaterdag 1 augustus 1807 te Heerde, gedoopt op zondag 16 augustus 1807 te Heerde, overleden op dinsdag 11 februari 1890 te Hattem op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan TROMP en Maria GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie Xat).
   2.  Jan, geboren op vrijdag 9 maart 1838 te Hattem, overleden op woensdag 14 maart 1838 te Hattem, 5 dagen oud. Slechts 5 dagen oud geworden.
   3.  Maria, geboren op zondag 14 april 1839 te Hattem, overleden op woensdag 27 augustus 1845 te Hattem op 6-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis (zie Xau).
   5.  Maria (zie Xav).

Xat    Hendrik TROMP, arbeider (1857, 1882), spoorwegarbeider (1890, 1896, 1906), geboren op woensdag 26 november 1834 te Hattem, zoon van Jan TROMP, arbeider (1834), militair (1845, 1857), arbeider (1866, 1868), en Hendrika WIJNEN (zie IXv).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 28 oktober 1857 te Hattem met Anna van der WORP, 20 jaar oud, geboren op zaterdag 29 oktober 1836 te Hattem, dochter van Hendrikus van der WORP, arbeider (1857), en Helena de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus, arbeider (1882), spoorwegarbeider (1906), geboren op zondag 21 februari 1858 te Hattem, overleden op dinsdag 5 maart 1940 te Zwollerkerspel op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op donderdag 28 september 1882 te Zwollerkerspel met Johanna SCHEER, boerenmeid (1882), geboren circa 1850 te Vollenhove, Stad, overleden voor 1906, dochter van Albert SCHEER, arbeider (1882), en Johanna Geertruida van den BERG.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op donderdag 25 januari 1906 te Zwollerkerspel met Jansje DOOSJE, geboren circa 1865 te Heino, overleden voor 1940, dochter van Harm Jan DOOSJE en Hendrikje SCHIPPER. {Zij was eerder gehuwd voor 1906 met Hendrik DIJKSLAG, overleden voor 1906.}
   2.  Jannigje, geboren op dinsdag 7 februari 1860 te Hattem.
   3.  Hendrika, geboren circa 1867 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op donderdag 8 mei 1890 te Zwollerkerspel met Gerrit BOSSENBROEK, 32 jaar oud, boerenknecht (1890), geboren op dinsdag 6 april 1858 te Epe, zoon van Hermen BOSSENBROEK, arbeider (1890), en Cornelia Wilhelmina van ´t SPIJKER.
   4.  Hendrikje, geboren circa 1869 te Zwollerkerspel, overleden op maandag 14 november 1949 te Zwolle.
Gehuwd op donderdag 29 mei 1890 te Zwollerkerspel met Willem ZWERUS, 23 jaar oud, arbeider (1890), geboren op maandag 10 september 1866 te Epe, overleden voor 1949, zoon van Timen ZWERUS (zie Xar) en Hendrika BOEVE.
   5.  Jan, wisselwachter (1892), seinhuiswachter (1928), geboren circa 1871 te Zwollekerspel, overleden op zaterdag 18 januari 1947 te Zwollerkerspel.
Gehuwd (1) op zondag 3 januari 1892 te Zwollerkerspel met Janna ZWERUS, 27 jaar oud, dienstbode (1892), geboren op zondag 12 juni 1864 te Werven (Heerde), overleden voor 1928, dochter van Timen ZWERUS (zie Xar) en Hendrika BOEVE.
Gehuwd (2) op donderdag 11 oktober 1928 te Zwolle met Aaltje KEMPER, geboren circa 1879 te Zwollerkerspel, overleden na 1947, dochter van Jan Willem KEMPER en Willemiena WIJNHOUT. {Zij was eerder gehuwd voor 1928 met Gerrit KOOPMAN, overleden voor 1928.}
   6.  Helena, boerenmeid (1890), geboren circa 1874 te Ermelo.
Gehuwd op donderdag 6 maart 1890 te Zwollerkerspel met Gerrit van OMMEN, koopman (1890), geboren circa 1864 te Oldebroek, zoon van Hendrik van OMMEN, arbeider (1890), en Geertje van GELDER.
   7.  Egberdina, geboren circa 1875 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op donderdag 2 januari 1896 te Zwollerkerspel. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd. Echtgenoot is Hendrik Jan KLUINHAAR, arbeider (1896), geboren circa 1868 te Zwollerkerspel, zoon van Engbert KLUINHAAR, arbeider (1896), en Berentdina EIKENAAR.
   8.  Hendrik, spoorwegarbeider (1900), geboren circa 1878 te Zwollerkerspel.
Gehuwd op donderdag 17 mei 1900 te Zwollerkerspel met Mijgje VISSCHER, 21 jaar oud, dienstbode (1900), geboren op zaterdag 1 juni 1878 te IJsselmuiden, dochter van Evert VISSCHER, spoorwegarbeider (1900), en Niesje BROUWER.

Xau    Cornelis TROMP, arbeider (1866, 1872), geboren op woensdag 10 mei 1843 te Hattem, overleden op vrijdag 29 september 1882 te Hattem op 39-jarige leeftijd, zoon van Jan TROMP, arbeider (1834), militair (1845, 1857), arbeider (1866, 1868), en Hendrika WIJNEN (zie IXv).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op donderdag 27 september 1866 te Hattem met Anna SCHAKELAAR, 23 jaar oud, geboren op zondag 13 augustus 1843 te Hattem, overleden op woensdag 23 november 1870 te Hattem op 27-jarige leeftijd, dochter van Hendrik SCHAKELAAR en Anna TREEP.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op donderdag 18 april 1872 te Hattem met Albertdina WIJNEN, 31 jaar oud, geboren op vrijdag 1 januari 1841 te Hattem, overleden op donderdag 11 april 1895 te Hattem op 54-jarige leeftijd, dochter van Marten WIJNEN, visser (1872), en Jansjen LANGEVOORT. {Zij was eerder gehuwd voor 1872 met Berend van WEEGHEL, overleden voor 1872.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Marten, geboren op donderdag 25 september 1873 te Hattem, overleden op maandag 20 juli 1874 te Hattem, 298 dagen oud.
   2.  Hendrikus, geboren op woensdag 4 november 1874 te Hattem, overleden op woensdag 21 juli 1875 te Hattem, 259 dagen oud.
   3.  Jansjen, geboren op vrijdag 13 oktober 1876 te Hattem, overleden op woensdag 1 november 1876 te Hattem, 19 dagen oud, zij is 17 dagen oud geworden.
   4.  Albertdina, geboren op dinsdag 18 december 1877 te Hattem, overleden op zaterdag 2 februari 1878 te Hattem, 46 dagen oud, zij is 1 maand oud geworden.
   5.  Cornelis, geboren op zondag 12 oktober 1879 te Hattem, overleden op donderdag 23 oktober 1879 te Hattem, 11 dagen oud.

Xav    Maria TROMP, geboren op vrijdag 20 augustus 1847 te Hattem, overleden op zaterdag 6 november 1937 te Hattem op 90-jarige leeftijd, dochter van Jan TROMP, arbeider (1834), militair (1845, 1857), arbeider (1866, 1868), en Hendrika WIJNEN (zie IXv).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 10 september 1868 te Hattem met Lubbertus SCHAKELAAR, 31 jaar oud, arbeider (1868, 1899, 1911), geboren op maandag 23 januari 1837 te Hattem, overleden op donderdag 13 juli 1911 te Hattem op 74-jarige leeftijd, zoon van Hendrik SCHAKELAAR en Anna TREEP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren op donderdag 18 maart 1869 te Hattem, overleden op vrijdag 16 januari 1874 te Hattem op 4-jarige leeftijd.
   2.  Jan (zie XIbb).
   3.  Hendrik (zie XIbc).
   4.  Hendrika (zie XIbd).
   5.  Johannes, geboren op dinsdag 1 april 1879 te Hattem.
   6.  Anna (zie XIbe).

XIbb    Jan SCHAKELAAR, arbeider (1899), grondwerker (1921), landbouwer (1939), geboren op zondag 19 februari 1871 te Hattem, overleden op zaterdag 30 december 1939 te Hattem op 68-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus SCHAKELAAR, arbeider (1868, 1899, 1911), en Maria TROMP (zie Xav).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 22 juni 1899 te Hattem met Jansje SCHOONHOVEN, 22 jaar oud, geboren op maandag 15 januari 1877 te Oldebroek (aangiftedatum), overleden op maandag 31 december 1945 te Hattem op 68-jarige leeftijd, dochter van Wolter SCHOONHOVEN, arbeider (1899), en Jansje HEIDEVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op zaterdag 30 september 1899 te Hattem.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 4 mei 1921 te Oldebroek met Evert van EMST, grondwerker (1921), geboren circa 1900 te Oldebroek, zoon van Evert van EMST en Jannigje MENSINK.
   2.  Jansje, geboren op dinsdag 26 maart 1901 te Hattem, overleden op vrijdag 29 augustus 1924 te Oldebroek op 23-jarige leeftijd.
   3.  Wolter, grondwerker (1945), geboren circa 1905 te Hattem, overleden op donderdag 27 december 1945 te Hattem.

XIbc    Hendrik SCHAKELAAR, arbeider (1901), landbouwer (1946), geboren op zaterdag 1 november 1873 te Hattem, overleden op woensdag 3 april 1946 te Hattem op 72-jarige leeftijd, zoon van Lubbertus SCHAKELAAR, arbeider (1868, 1899, 1911), en Maria TROMP (zie Xav).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 8 mei 1901 te Hattem met Jennigje AGTERHUIS, 20 jaar oud, geboren op woensdag 2 maart 1881 te Hattem, overleden op maandag 12 mei 1947 te Hattem op 66-jarige leeftijd, dochter van Dries AGTERHUIS, arbeider (1901), en Grietjen van DIJK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik, geboren circa 1914 te Hattem, overleden op donderdag 24 juni 1915 te Hattem.
   2.  Hendrika, geboren circa 1923 te Hattem, overleden op zondag 6 juli 1947 te Hattem.

XIbd    Hendrika SCHAKELAAR, geboren op woensdag 22 december 1875 te Hattem, dochter van Lubbertus SCHAKELAAR, arbeider (1868, 1899, 1911), en Maria TROMP (zie Xav).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 10 mei 1900 te Hattem met Jan JONKER, 29 jaar oud, machinist (1900, 1905), geboren op maandag 20 februari 1871 te Oldebroek (aangiftedatum), zoon van Hendrik Willem JONKER, arbeider (1900), en Geertje van den ESKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  (levenloos meisje), geboren op zondag 10 september 1905 te Hattem, overleden op zondag 10 september 1905 te Hattem, 0 dagen oud.

XIbe    Anna SCHAKELAAR, geboren op zaterdag 5 augustus 1882 te Hattem, overleden na 1950, dochter van Lubbertus SCHAKELAAR, arbeider (1868, 1899, 1911), en Maria TROMP (zie Xav).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 6 september 1902 te Hattem met Alexander uit de BULTEN, 24 jaar oud, arbeider (1902), cafehouder (1928), geboren op maandag 22 juli 1878 te Hattem, overleden op zondag 8 oktober 1950 te Hattem op 72-jarige leeftijd, zoon van Rijk uit de BULTEN, arbeider (1902), en Gerrigjen KINKET.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrigjen, geboren circa 1903 te Hattem.
Gehuwd op woensdag 5 september 1928 te Deventer met Thomas Antonie HENDRIKSEN, chef-fitter (1928), geboren circa 1892 te Amsterdam, zoon van Johannes Jacobus HENDRIKSEN, chef-fitter (1928), en Henrietta van STRAALEN.

IXw    Gerrigjen WIJNEN, arbeidster (1856), spinster (1870), geboren circa 1808 te Hattem, overleden op dinsdag 4 oktober 1881 te Hattem, dochter van Cornelis WIENEN (WIJNEN), dagloner (1815), visser (1834), en Hendrikjen MARTENS (zie VIIIg).
Gehuwd op vrijdag 20 juni 1834 te Hattem met Berend KAMPHUIS, molenaarsknegt (1834), arbeider (1847), geboren circa 1811 te Hattem, overleden op woensdag 1 september 1847 te Hattem, zoon van Dirk KAMPHUIS, arbeider (1834), en Aaltjen HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, arbeider (1856), geboren circa 1835 te Hattem, overleden op vrijdag 14 november 1856 te Hattem.
   2.  Knelis, arbeider (1867), geboren circa 1838 te Hattem.
Gehuwd op woensdag 18 december 1867 te Hattem met Hendrikje KOOPMAN, dienstmeid (1867), geboren circa 1845 te Oldebroek, dochter van hendrik KOOPMAN, arbeider (1867), en Geesje LANGENBERG.
   3.  Hendrikjen, geboren circa 1842 te Hattem.
Gehuwd op vrijdag 8 mei 1868 te Hattem met Evert BRAND, arbeider (1868), geboren circa 1845 te Wijhe, zoon van Jan BRAND, arbeider (1868), en Johanna BANNINK.
   4.  Evert, arbeider (1870), geboren circa 1846 te Hattem.
Gehuwd op donderdag 21 april 1870 te Hattem met Maria van den BERG, dienstmeid (1870), geboren circa 1845 te Hattem, dochter van Jacob van den BERG en Geertje van der STEGE.

IXx    Evertjen WIJNEN, geboren circa 1819 te Hattem, dochter van Cornelis WIENEN (WIJNEN), dagloner (1815), visser (1834), en Hendrikjen MARTENS (zie VIIIg).
Gehuwd op donderdag 27 december 1849 te Hattem met Willem van de BEEK, dagloner (1849), arbeider (1852, 1874), geboren circa 1819 te Zwolle, zoon van Andries van de BEEK en Janna SCHAKELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries, arbeider (1874), geboren circa 1849 te Hattem.
Gehuwd op zaterdag 18 april 1874 te Hattem met Alberdina VROS, geboren circa 1853 te Hattem, dochter van Willem VROS, arbeider (1874), en Geertruij van ´t REEF.
   2.  Jan van der BEEK, geboren januari 1852 te Hattem, overleden op vrijdag 17 september 1852 te Hattem.
   3.  Evert, arbeider (1884), geboren circa 1856 te Hattem.
Gehuwd op zaterdag 24 mei 1884 te Hattem met Willemina SCHAKELAAR, geboren circa 1862 te Hattem, dochter van Hendrik SCHAKELAAR, arbeider (1884), en Bartjen BASTIANI.

VIId    Geertje Timens BREDENHOFF, geboren 1746 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 17 juli 1746 te Heerde, dochter van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER (zie VIc).
Gehuwd voor de kerk op zondag 21 augustus 1768 te Heerde met Marten Teunissen VOERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis, geboren op zondag 18 december 1768.
   2.  Aaltje, geboren op maandag 16 april 1770.

VIIe    Janna Timens BREDENHOFF, dagloonster (1812), geboren 1749 te Wapenveld, gedoopt op zondag 15 juni 1749 te Heerde, overleden op zaterdag 6 februari 1813 te Epe, dochter van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER (zie VIc).
Ondertrouwd op vrijdag 2 februari 1776 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 25 februari 1776 te Heerde (NG) met Steven Jans VISSCHER, 25 jaar oud (zie VIIm), "Steven Jans Visser J:M: en Janna Tijmens J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde".
Uit dit huwelijk:
   1.  Tijmen, geboren op maandag 8 maart 1779 te Epe, gedoopt op zondag 14 maart 1779 te Epe (getuige(n): Aaltje JANS (zijn grootmoeder)), overleden op zaterdag 20 april 1782 te Epe op 3-jarige leeftijd, in een huis "op den Dullink". Begraven op donderdag 25 april 1782 te Epe.
   2.  Jan Stevens VISSER (zie VIIIh).
   3.  Janna, geboren op zondag 5 februari 1786 te Epe, gedoopt op zondag 12 februari 1786 te Epe, overleden voor 1790 te Epe.
   4.  Aaltjen VISSER, dienstmaagd (1813), geboren op vrijdag 14 maart 1788 te Epe, gedoopt op zondag 16 maart 1788 te Epe, overleden op maandag 15 mei 1848 te Epe op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 april 1813 te Epe met Jacob SMIT, 30 jaar oud, klompenmaker (1813), geboren op zondag 24 november 1782 te Epe, zoon van Aalt SMIT en Aartjen BROUWERS.
   5.  Janna VISSER, geboren op dinsdag 9 februari 1790 te Epe, gedoopt (NG) op zaterdag 13 februari 1790 te Epe, overleden op maandag 7 april 1823 om 10:00 uur te Heerde op 33-jarige leeftijd, in het huis nr. 91 in Heerde. Aangevers zijn de buren Steven WIJNHOUD (31 jr, landbouwer) en Harmen DRAAIJER (27 jr, dagloner). Begraven op donderdag 10 april 1823 te Heerde. Nalatende haar man.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 15 maart 1823 te Heerde (getuige(n): Berend VAN DIJK (70 jr, dagloner), Willem COENZES (72 jr, dagloner), Jan VAN ARK (37 jr, bakker) en Berend BOEVE (42 jr, koopman)) met Martin SCHWILLA, 31 jaar oud, gedoopt op zaterdag 16 april 1791 te Brun in Moravië, overleden na 1823. Louis SIPON, Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie, Jurjan LUDERS, kleermaker, Peter BLOM, kleermaker, en Harmen Willem HENNIPHOF, straatmaker, allen te Kampen woonachtig, verklaren voor de vrederechter te Kampen ter instantie van Martin SCHWILLA, voormalig Sappeur bij het 2e Bataillon der 7e Afdeling infanterie, wonende te Kampen, wel te weten dat Frans SCHWILLA en Catrina MILLES, vader en moeder, hebben gewoond te Brun in Moravien en aldaar beiden zijn overleden, de vader op den 9e January en de moeder op den 16e September des jaars 1806.
Tevens verklaren de comparanten dat zij alle als gewezen militairen met Martin SCHWILLA hebben gediend.
Zij verklaren ook dat de grootouders van zowel vaders als van moederszijde zijn overleden in respectievelijuk Rubschitz in Moravien en Neudorpf in Moravien.

Een drietal officieren, dienende bij de 7e Afdeling Infanterie, verklaren dat ze Martin SCHWILLA wel kennen en dat deze in dienst is getreden als fusilier bij het 8e Bataillon Infanterie van Ligne op 8 september 1816 en dat ze weten dat hij uit Duitsland is gekomen en daarvoor nooit in Holland heeft gewoond. Op 1 januari 1819 is hij overgegaan naar het 2e Bataillon der 7e Afdeling Infanterie. Van te voren heeft hij gediend als fusilier bij het 25e Regiment Pruisische Infanterie. Zoon van Frans SCHWILLA en Catrina MILLES.
   6.  Tijmen VISSER, geboren op dinsdag 23 april 1793 te Epe, gedoopt op zondag 28 april 1793 te Epe (getuige(n): Margjen Jans VISSER (zus van vader)).

VIIIh    Jan Stevens VISSER, dagloner (1812, 1815, 1819, 1828, 1842), geboren op zondag 22 juni 1783 te Epe, gedoopt op zondag 29 juni 1783 te Epe (getuige(n): Annetjen ALBERS (stiefmoeder van vader)), overleden op woensdag 13 mei 1846 te Epe op 62-jarige leeftijd, zoon van Steven Jans VISSCHER (zie VIIm) en Janna Timens BREDENHOFF (zie VIIe).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op maandag 7 december 1812 te Epe (getuige(n): Steven Jans VISSER (63 jr, vader), Marten Jans GROOTHUIS (67 jr, vader), petrus Lambertus LAMBREGTS (53 jr)< en Jannes JONKER (28 jr, smid)) met Aaltje GROOTHUIS, 26 jaar oud, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850), geboren op woensdag 15 februari 1786 te Nunspeet, overleden op maandag 20 januari 1851 te Epe op 64-jarige leeftijd, dochter van Marten Jans GROOTHUIS, dagloner te Nunspeet (1812), en Aaltje EVERS, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna (zie IXy).
   2.  Aart (zie IXz).
   3.  Steven (zie IXaa).
   4.  Maria, Dienstmeid (1846), geboren circa 1821 te Epe, overleden op maandag 12 oktober 1846 te Epe.
   5.  Teuntje, dienstmeid (1853), dagloonster (1858), geboren circa 1825 te Epe, overleden op donderdag 8 maart 1894 te Epe.
Gehuwd (1) op zaterdag 19 februari 1853 te Epe met Cornelis van ZUUK, boerenknecht (1853), arbeider (1857), geboren circa 1821 te Epe, overleden op vrijdag 4 september 1857 te Horsthoek, zoon van Gerrit Pijkeren van ZUUK en Neeltje Kornelis RUITER.
Gehuwd (2) op zaterdag 3 juli 1858 te Epe met Jan ter VELDE, dagloner (1858), geboren circa 1816 te Heerde, overleden voor 1894, zoon van Marten ter VELDE en Aaltjen HERMS. {Hij was eerder gehuwd voor 1858 met Lammerdiena van TRIEST, overleden voor 1858.}
   6.  Aaltje, dienstmeid te Epe (1850), geboren op zaterdag 16 februari 1828 om 18:00 uur te Epe (aangifte door: Aalt van SCHAVEREN (40 jr, dagloner) en Gerrit van den BRINK (32 jr, dagloner te Vaassen)), overleden op maandag 1 januari 1877 om 01:00 uur te Heerde op 48-jarige leeftijd, in een huis in de Wijk Hoornerveen. Aangevers zijn Johannes MONTIZAAN (54 jr, landbouwer) en Teunis HEKKERT (28 jr, dagloner).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 4 mei 1850 te Heerde (getuige(n): Willem DE GUNST (29 jr, arbeider), Gerrit MARSKAMP (24 jr, arbeider), David Josephius VAN DER WAL (23 jr, koperslager) en Hendrik KAMPHUIS (23 jr, smid)) met Gerrit HAAS, 23 jaar oud, boerenknecht en milicien (1850), dagloner (1875), geboren op woensdag 27 september 1826 om 18:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Lubbertus MOL (48 jr, landbouwer) en Marten NISSINK (35 jr, wagenmaker)), overleden na 1877, zoon van Eijbert HAAS, landbouwer (1826), en Hendrikje FIDDER, arbeidster te Heerde (1850).

IXy    Janna VISSER, dienstmeid (1835), landbouwster (1887), geboren circa 1814 te Epe, overleden op woensdag 23 maart 1887 te Epe, dochter van Jan Stevens VISSER (zie VIIIh) en Aaltje GROOTHUIS, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850).
Gehuwd op zaterdag 28 maart 1835 te Epe met Jan van de VOSSE, Doende eigen werk (1835), landbouwer (1868), geboren circa 1804 te Epe, overleden op zondag 29 maart 1868 te Epe, zoon van Gerrit van de VOSSE en Weintjen JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Weintje (zie Xaw).
   2.  Jannes, geboren circa 1839 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 21 november 1863 te Epe met Margaretha HOEKERT, geboren circa 1837 te Epe, dochter van Absalon HOEKERT en Willemina van EMST.
   3.  Jan, geboren circa 1842 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 29 augustus 1868 te Epe met Aaltje WITTEVEEN, geboren circa 1842 te Epe, dochter van Gerrit WITTEVEEN en Aartje van LOHUIZEN.
   4.  Maria, geboren circa 1845 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 21 november 1863 te Epe met Aart van ESSEN, geboren circa 1831 te Epe, zoon van Hendrik van ESSEN en Berendje BOSCH.

Xaw    Weintje van de VOSSE, geboren circa 1836 te Epe, dochter van Jan van de VOSSE, Doende eigen werk (1835), landbouwer (1868), en Janna VISSER (zie IXy).
Gehuwd (1) op zaterdag 3 maart 1860 te Epe met Jan VOSSELMAN, geboren circa 1820 te Epe, overleden voor 1877 te naw Epe, zoon van Gerrit VOSSELMAN en Maria VOSSELMAN. {Hij was eerder gehuwd voor 1859 met Aaltje BROUWER, overleden voor 1860.}
Gehuwd (2) op zaterdag 27 oktober 1877 te Epe met Hendrikus WITTEVEEN, geboren circa 1830 te Epe, zoon van Arend WITTEVEEN en Hendrikje van LEEUWEN. {Hij was eerder gehuwd voor 1876 te naw Epe met Hendrika van NOREL, overleden voor 1877 te naw Epe.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, landbouwer, geboren op donderdag 12 februari 1863 te Epe, overleden op vrijdag 2 april 1915 te Apeldoorn op 52-jarige leeftijd. Overleden in het ziekenhuis te Apeldoorn.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 5 augustus 1893 te Heerde met Hendrika JOOSTEMAN, 23 jaar oud, geboren op zondag 22 augustus 1869 te Oldebroek, overleden na 1930 te naw Epe.

IXz    Aart VISSER, boerenknecht (1842), dagloner (1850), landbouwer (1865), geboren op woensdag 14 juni 1815 om 16:00 uur te Epe (aangifte door: Jan van den POLL (34 jr, koopman) en Aart JONKER (61 jr, spekslager)), overleden op dinsdag 21 november 1865 te Epe op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIh) en Aaltje GROOTHUIS, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 25 juni 1842 te Epe (getuige(n): Jan KETEL (55 jr, veldwachter), Jan WENSINK (29 jr, veldwachter), Rijk VAN APELDOORN (32 jr, landbouwer) en Arend Gerrit VAN APELDOORN (34 jr, schoenmaker)) met Aaltje STEGEMAN, 21 jaar oud, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876), geboren op maandag 26 februari 1821 om 20:00 uur te Epe, overleden op maandag 10 november 1890 te Epe op 69-jarige leeftijd, dochter van Lammert Gerrits STEGEMAN, karman (1831), landbouwer (1821), en Jannetje JONKER, doende eigen werk te Epe (1842).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje (zie Xax).
   2.  Jan (zie Xay).
   3.  Lammert (zie Xaz).
   4.  Aaltje (zie Xba).
   5.  Gerhardus (zie Xbb).
   6.  Jannes, landbouwer (1882, 1917), geboren op dinsdag 29 januari 1856 te Epe, overleden op zaterdag 5 maart 1932 te Epe op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 1 april 1882 te Epe met Aaltje HUISKAMP, 27 jaar oud, landbouwster (1882, 1907), geboren op zondag 4 februari 1855 te Epe, overleden op donderdag 20 februari 1936 te Epe op 81-jarige leeftijd, dochter van Hermen (Harmen) HUISKAMP, landbouwer (1850), en Janna JONKER. Ze krijgen 3 zonen (Herman (1885), Aart (1891), Johannes (1894)) en 3 dochters (Aaltje (1883), Maria Johanna (1888) en Johanna Maria (1899)).
   7.  Maria, geboren op donderdag 28 oktober 1858 te Epe, overleden op vrijdag 1 mei 1868 te Epe op 9-jarige leeftijd.
   8.  Aaltje (zie Xbc).

Xax    Jannetje VISSER, dienstmeid (1865), dagloonster (1876), geboren op dinsdag 29 november 1842 te Epe, overleden op donderdag 22 september 1887 te Epe op 44-jarige leeftijd, dochter van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 12 augustus 1865 te Epe met Derk van PUTTEN, 35 jaar oud, dagloner (1865, 1876), geboren op donderdag 3 september 1829 te Epe, overleden op donderdag 22 september 1887 te Epe op 58-jarige leeftijd, zoon van Timen Hendriks van PUTTEN, dagloner (1865), en Willemina BRINKMAN. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 7 augustus 1858 te Heerde met Harmpje van den BERG, 22 jaar oud, arbeidster (1858, 1859), geboren op zaterdag 16 januari 1836 te Heerde, overleden op dinsdag 15 maart 1859 te Heerde op 23-jarige leeftijd, dochter van Albert van den BERG, kleermaker (1821, 1835), en Aaltjen REGTERSCHOT, dienstmeid (1835), arbeidster (1863).}
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, dienstbode (1889), geboren op donderdag 18 januari 1866 te Epe, overleden op donderdag 27 april 1933 te Zwolle op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 27 april 1889 te Voorst met Jacob van der LINDE, daghuurder (1889), geboren circa 1859, overleden na 1933, zoon van Marinus van der LINDE, daghuurder (1857), en Aaltjen GROENEWOUD, dienstmeid (1857).
   2.  Aart, arbeider, geboren op zondag 27 september 1868 te Epe, overleden op dinsdag 29 oktober 1918 te Apeldoorn op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 9 oktober 1897 te Apeldoorn met Gerritje HULSHOF, 22 jaar oud, dienstbode (1897), geboren op donderdag 4 februari 1875 te Epe, dochter van Gerrit HULSHOF en Heintje WESTERINK.
   3.  Tijmen (zie XIbf).
   4.  Aaltje (zie XIbg).
   5.  Jan, geboren op zaterdag 6 februari 1875 te Epe, overleden op woensdag 3 mei 1876 te Epe op 1-jarige leeftijd.
   6.  Derk Jan, geboren op zondag 22 oktober 1876 te Epe, overleden op maandag 14 juni 1880 te Epe op 3-jarige leeftijd.
   7.  Maria, geboren op maandag 15 juli 1878 te Epe, overleden op zondag 30 juli 1933 te Apeldoorn op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd met Harmen Jan ter MATEN.
   8.  Derkje, dienstbode (1903), geboren op zondag 9 juli 1882 te Epe, overleden na 1950.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 3 oktober 1903 te Voorst met Albert Jan BOUHOF, molenaarsknecht (1903), landbouwer (1950), overleden op zondag 16 april 1950 te Voorst, zoon van Gerrit Willem BOUHOF en Hendrika BONHOF.
   9.  Gerhardus Johannes, geboren op woensdag 20 mei 1885 te Epe, overleden op woensdag 28 april 1937 te Apeldoorn op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria MULDER.

XIbf    Tijmen van PUTTEN, boerenknecht (1897), arbeider (1904), gemeentewegwerker, geboren op zondag 12 juni 1870 te Epe, overleden op maandag 11 januari 1932 te Apeldoorn op 61-jarige leeftijd, zoon van Derk van PUTTEN, dagloner (1865, 1876), en Jannetje VISSER (zie Xax).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 10 april 1897 te Voorst met Frederika FRENS, dienstbode (1897), overleden op vrijdag 27 januari 1928 te Apeldoorn, dochter van Johannes FRENS en Evertje BEEKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evert Jan, geboren op vrijdag 15 december 1899 te Apeldoorn, overleden voor 1901.
   2.  Evert Jan, geboren op zaterdag 19 oktober 1901 te Apeldoorn, overleden op maandag 9 maart 1903 te Wormen (Apeldoorn) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Johannes, geboren op zaterdag 24 december 1904 te Brink en Orden.

XIbg    Aaltje van PUTTEN, geboren op zondag 16 februari 1873 te Epe, dochter van Derk van PUTTEN, dagloner (1865, 1876), en Jannetje VISSER (zie Xax).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 24 februari 1898 te Deventer met Albertus KOERS, dagloner (1898), geboren circa 1867 te Brummen, overleden op zondag 25 juli 1948 te Deventer, zoon van Willem KOERS en Aaltjen PETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem, katoendrukker (1928), geboren circa 1898 te Deventer.
Gehuwd op donderdag 15 november 1928 te Deventer met Elisabeth KONIJNENBERG, fabrieksarbeidster, geboren circa 1904 te Deventer.
   2.  Johanna Aleida, geboren circa 1900 te Gorssel, overleden op dinsdag 5 november 1901 te Deventer.
   3.  Aaltje, geboren circa 1902 te Deventer, overleden op vrijdag 17 april 1903 te Deventer.

Xay    Jan VISSER, landbouwer (1875, 1890), dagloner (1895, 1904), geboren op vrijdag 7 november 1845 te Epe, overleden op maandag 18 april 1904 te Epe op 58-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 6 maart 1875 te Heerde met Heiltje uijt den BOOGAARD, 26 jaar oud, dienstmeid (1875), landbouwster (1890), geboren op vrijdag 5 januari 1849 te Markluiden (Heerde), overleden op vrijdag 19 februari 1892 te Epe op 43-jarige leeftijd, dochter van Arent uijt den BOOGAARD, koopman (1875), en Aartje OVERBOSCH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie XIbh).
   2.  Aartje, geboren op vrijdag 5 oktober 1877 te Heerde, overleden op maandag 21 december 1953 te Heerde op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 21 maart 1908 te Heerde met Dirk van den BOSCH, geboren rond 1877 te Heerde, zoon van Jan van den BOSCH en Derkje DEKKER.
   3.  Arend Jan (zie XIbi).
   4.  Maria Hendrika, Kindermeisje (1895), geboren op vrijdag 15 september 1882 te Heerde, overleden op dinsdag 23 juli 1895 te Epe op 12-jarige leeftijd.
   5.  Bartha, geboren op zaterdag 26 september 1885 te Heerde, overleden op dinsdag 12 maart 1968 te Apeldoorn op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op donderdag 16 april 1925 te Apeldoorn met Gerrit Jan OLDENHOF, 46 jaar oud, geboren op zondag 28 april 1878 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 28 maart 1933 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan OLDENHOF en Hendrika WIJNGAARDS.
   6.  Hendrik Jan, geboren op dinsdag 5 februari 1889 te Epe, overleden op zondag 26 januari 1890 te Epe, 355 dagen oud.

XIbh    Aart VISSER, Arbeider (1909), geboren op donderdag 11 november 1875 te Heerde, overleden op zaterdag 2 april 1955 te Oldebroek op 79-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie Xay) en Heiltje uijt den BOOGAARD, dienstmeid (1875), landbouwster (1890).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 9 december 1909 te Oldebroek met Engeltje KASPERINK, geboren circa 1882 te Zalk en Veecaten, dochter van Hendrik KASPERINK en Agatha LABOTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren 1913 te Oldebroek, overleden op zondag 12 oktober 1913 te Oldebroek.

XIbi    Arend Jan VISSER, bakker (1907), broodbakker (1932), geboren op maandag 12 juli 1880 te Heerde, overleden op vrijdag 28 oktober 1932 om 07:00 uur te Heerde op 52-jarige leeftijd (aangifte door: Henri Johan Gerrit ARENDS (44 jr, klompenmaker) en Johannes VOORHORST (34 jr, fabrieksarbeider).), zoon van Jan VISSER (zie Xay) en Heiltje uijt den BOOGAARD, dienstmeid (1875), landbouwster (1890).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 3 augustus 1907 te Heerde met Arendina BOEVE, 33 jaar oud, geboren op zondag 12 juli 1874 te Wapenveld, overleden op woensdag 5 september 1973 te Wapenveld op 99-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg. Dochter van Arend BOEVE, landbouwer (1860, 1907), en Gerharda VISSER, landbouwster (1860).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, geboren op donderdag 11 juni 1908.
   2.  Arend, geboren op donderdag 30 december 1909, overleden op vrijdag 24 september 1993 op 83-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
Gehuwd met Hendrikje van DIJK, geboren op maandag 14 februari 1910, overleden op zaterdag 14 oktober 1989 op 79-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
   3.  Gerhardus, geboren op vrijdag 14 maart 1913.
   4.  Bertha, geboren op vrijdag 26 februari 1915, overleden op maandag 17 maart 1969 op 54-jarige leeftijd, begraven te Wapenveld, op de begraafplaats aan de Kwartelweg.
   5.  NN.
   6.  nn.

Xaz    Lammert VISSER, landbouwer (1908), geboren op donderdag 2 december 1847 te Epe, overleden op donderdag 11 december 1913 te Epe op 66-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 22 augustus 1874 te Epe met Evertje BRUMMEL, 26 jaar oud, landbouwster (1908), geboren op vrijdag 14 juli 1848 te Epe, overleden op donderdag 18 februari 1915 te Epe op 66-jarige leeftijd, dochter van Willem BRUMMEL en Jacomina BROEKHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mina, geboren op woensdag 3 maart 1875 te Epe, overleden op dinsdag 16 mei 1939 te Epe op 64-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 14 december 1895 te Epe met Willem SPROKHOLT, 19 jaar oud, dagloner (1895), geboren op zondag 16 januari 1876 te Epe, overleden op donderdag 20 januari 1966 op 90-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Zoon van Hendrik SPROKHOLT, dagloner (1895), en Leentje KAMPHUIS, dagloonster (1895).
   2.  Aaltje, geboren op zaterdag 20 oktober 1877 te Epe, overleden op woensdag 26 augustus 1936 te Epe op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 29 januari 1898 te Epe met Gerrit Dirks HALKERS, dagloner (1898), geboren circa 1873 te Epe, overleden voor 1936 te naw Epe, zoon van Arend Jan HALKERS en Marrigje APOOL.
   3.  Willem (zie XIbj).
   4.  Aartje, naaister, geboren op maandag 3 november 1884 te Epe, overleden op dinsdag 31 mei 1904 te Epe op 19-jarige leeftijd.
   5.  Lamberta Maria (zie XIbk).

XIbj    Willem VISSER, landbouwer (1908), geboren op zondag 13 juni 1880 te Epe, overleden op donderdag 26 december 1957 op 77-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Zoon van Lammert VISSER (zie Xaz) en Evertje BRUMMEL, landbouwster (1908).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 29 augustus 1908 te Epe met Maria van WERVEN, 20 jaar oud, geboren op dinsdag 8 november 1887 te Epe, overleden op zondag 20 september 1987 op 99-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de oude begraafplaats. Dochter van Hermen Jan van WERVEN, landbouwer, en Maria MULDER, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert, geboren op maandag 15 maart 1909 te Epe, overleden op zondag 15 november 1970 op 61-jarige leeftijd, begraven te Emst.
Gehuwd met Hendrika Everdina van PUTTEN, geboren op zondag 21 september 1913, overleden op donderdag 13 oktober 1994 op 81-jarige leeftijd, begraven te Emst.
   2.  Hermen Jan, geboren op woensdag 7 februari 1912 te Epe, overleden op zaterdag 24 april 1976 op 64-jarige leeftijd, begraven te Epe, op de begraafplaats Norelbos.

XIbk    Lamberta Maria VISSER, geboren op woensdag 27 juni 1888 te Epe, overleden op zaterdag 21 oktober 1967 op 79-jarige leeftijd, dochter van Lammert VISSER (zie Xaz) en Evertje BRUMMEL, landbouwster (1908).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op zaterdag 29 augustus 1908 te Epe met Jan van WERVEN, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op donderdag 9 september 1880 te Epe, overleden op donderdag 8 maart 1917 te Epe op 36-jarige leeftijd, zoon van Hermen Jan van WERVEN, landbouwer, en Maria MULDER, landbouwster, zij krijgen 3 kinderen.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zaterdag 12 januari 1918 te Epe, gescheiden na 22 jaar op woensdag 21 augustus 1940 te Zutphen van Dirk KIESKAMP, landbouwer, geboren op vrijdag 1 maart 1889 te Epe, zoon van Lucas KIESKAMP en Hermina VELDHUIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hermen Jan, geboren op zaterdag 5 juni 1909 te Epe.
Gehuwd met Katrijntje van OMMEN.
   2.  Lammert, geboren op zondag 24 november 1912 te Epe, overleden op dinsdag 11 maart 1980 te Epe op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 3 augustus 1940 met Janna Johanna BOSCH, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 7 augustus 1917 te Epe, overleden op woensdag 17 april 2002 op 84-jarige leeftijd. Zij krijgen 4 kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Lucas, geboren augustus 1918 te Emst, overleden op zondag 29 december 1918 te Emst.
   4.  Lamberta Everdina, geboren op donderdag 10 juni 1920 te Epe, begraven te Emst.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 25 mei 1940 te Epe met Evert BOSCH, 24 jaar oud, geboren op zondag 13 februari 1916 te Epe, begraven te Emst.
   5.  Hermina, geboren op zondag 30 december 1923 te Epe.
   6.  Dirk, geboren op woensdag 23 december 1925 te Epe, overleden op zondag 24 april 1927 te Epe op 1-jarige leeftijd.

Xba    Aaltje VISSER, dienstmeid te Olst (1876), geboren op vrijdag 5 juli 1850 om 23:00 uur te Epe (aangifte door: Bartus van ESSEN (26 jr, dagloner) en Willem KRIJGSMAN (34 jr, landman)), overleden op dinsdag 20 december 1904 om 13:00 uur te Olst op 54-jarige leeftijd (aangifte door: Wolter Antonij ZANDBERGEN (36 jr, handelsreiziger) en Gerhard WIMMERS (26 jr, koffiehuishouder)), in het huis nr 18 één in het buurtschap Wilsum. Dochter van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 15 december 1876 te Olst (getuige(n): Mannes JANS (58 jr, landbouwer, oom bruidegom), Jan ONDENJER (57 jr, verver), Gerrit VAN VREDEN (40 jr, klompenmaker), Hendrik VISSER (38 jr, klompenmaker)) met Frederik NEUTEBOOM, 25 jaar oud, klompenmaker te Olst (1876, 1902, 1904, 1914, 1932), geboren op donderdag 6 november 1851 om 03:00 uur te Nijbroek (Voorst) (aangifte door: Reinder KLUIN (26 jr, landbouwer en Gerrit KLUIN (49 jr, dagloner)), overleden op woensdag 3 februari 1932 om 04:30 uur te Olst op 80-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Jan VELDHUIS (57 jr, koopman) en Jannes VELDWIJK (49 jr, landbouwer)), in het huis nr. G14 in het buurtschap Wilsum. Zoon van Teunis NEUTEBOOM, klompenmaker te Nijbroek (1851), en Janna KLUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Aleida, dienstmeid (1897), geboren circa 1877 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 25 september 1897 te Olst met Evert Jan LANGEVOORDT, boerenknecht (1897), geboren rond 1869 te Olst, zoon van Mannes LANGEVOORDT, daghuurder (1897), en Johanna ZANDHUIS.
   2.  Aart, klompenmaker (1914), geboren circa 1879 te Olst.
   3.  Tonia, dienstmeid (1901), geboren circa 1880 te Olst.
Gehuwd op donderdag 15 augustus 1901 te Olst met Frederik LEURINK, boerenknecht (1901), geboren rond 1873 te Epe, zoon van Harmen LEURINK en Jannetje van NOREL.
   4.  Gerrit Jan, klompenmaker (1914), geboren circa 1885 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 7 maart 1914 te Olst (getuige(n): Aart NEUTEBOOM (34 jr, klompenmaker, broer) en Soert Jan VAN DIJK (57 jr, timmerman, zwager bruid)) met Aleida Lucretia OVERDORP, geboren circa 1876 te Olst, dochter van Teunis OVERDORP en Hendrika van der MEIJ.
   5.  Mina Maria, geboren circa 1889 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 17 december 1910 te Olst met Egbert ALBERTS, arbeider (1910), geboren rond 1887 te Epe, zoon van Willem ALBERTS, arbeider (1910), en Everdina BRUGGERS.
   6.  Aaltje, geboren circa 1892 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 11 oktober 1913 te Olst met Antonij VISCH, klompenmaker (1913), geboren circa 1888 te Epe, zoon van Derk VISCH, landbouwer (1913), en Janna KARRENBELD.
   7.  Frederik, geboren circa 1896 te Olst, overleden op zaterdag 22 februari 1902 om 03:00 uur te Olst, in het huis nr 18 één in het buurtschap Wilsum. Aangevers zijn Peter VAN ´T SPIJKER (66 jr, klompenmaker) en Berend BERENDS (47 jr, timmerman).

Xbb    Gerhardus VISSER, dagloner (1879, 1897), geboren op maandag 7 februari 1853 te Epe, overleden op donderdag 2 september 1897 te Epe op 44-jarige leeftijd, zoon van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 22 februari 1879 te Epe met Hendrikje LEURINK, 27 jaar oud, dagloonster (1879), geboren op zaterdag 21 februari 1852 te Epe, overleden op maandag 12 september 1932 te Epe op 80-jarige leeftijd, dochter van Reiner LEURINK en Janna WETERKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Jan (zie XIbl).

XIbl    Aart Jan VISSER, dagloner (1913), landbouwer (1928), geboren op zondag 21 december 1879 te Epe, overleden op zondag 20 mei 1928 te Epe op 48-jarige leeftijd, begraven te Emst, zoon van Gerhardus VISSER (zie Xbb) en Hendrikje LEURINK, dagloonster (1879).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1913 te Epe met Leentje ALBERTUS, 24 jaar oud, geboren op zondag 4 november 1888 te Epe, overleden op vrijdag 5 april 1968 te Epe op 79-jarige leeftijd, begraven te Emst, dochter van Arend ALBERTUS en Jannetje van ASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus Arend, geboren circa 1915 te Epe, overleden op woensdag 24 november 1915 te Epe.
   2.  Gerhardus Arend, geboren december 1921 te Epe, overleden op donderdag 13 oktober 1921 te Epe.

Xbc    Aaltje VISSER, landbouwster (1882), geboren op donderdag 15 mei 1862 te Epe, overleden op maandag 16 maart 1925 te Epe op 62-jarige leeftijd, dochter van Aart VISSER (zie IXz) en Aaltje STEGEMAN, doende huiswerk (1842), dagloonster (1865), zonder beroep te Epe (1876).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op zaterdag 4 maart 1882 te Epe met Jannes ter VELDE, 25 jaar oud, dagloner (1882), geboren op vrijdag 22 augustus 1856 te Epe, overleden op vrijdag 19 november 1926 te Epe op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan ter VELDE, dagloner, en Lamerdina van TRIEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje (zie XIbm).
   2.  Johanna Aleida, geboren op maandag 20 augustus 1888 te Epe.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 29 april 1911 te Apeldoorn met Gerrit ALFERINK, melkslijter (1911), zoon van Derk ALFERINK, arbeider (1911), en Hendrika Van HUFFELEN.
   3.  Aart, geboren op donderdag 15 januari 1891 te Epe.
   4.  Marinus, geboren op zondag 17 maart 1895 te Epe.
   5.  Lambertus, geboren op vrijdag 1 juli 1898 te Epe.

XIbm    Aaltje ter VELDE, dienstbode (1910), geboren op zondag 26 oktober 1884 te Epe, dochter van Jannes ter VELDE, dagloner (1882), en Aaltje VISSER (zie Xbc).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 7 mei 1910 te Epe met Evert Jan van den VLEKKERT, landbouwer.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind, overleden op zondag 10 maart 1918 te Epe.
   2.  Hendrikus Johannes, overleden op vrijdag 11 maart 1921 te Epe.

IXaa    Steven VISSER, dagloner (1847, 1890), arbeider (1882, 1901), landbouwer (1878, 1892), geboren op donderdag 18 maart 1819 om 04:00 uur te Epe (aangifte door: Harmen Kornelis SCHRIJVER (59 jr, dagloner) en Aart WAGENAAR (54 jr, veldwachter)), overleden op zondag 23 februari 1902 te Epe op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIh) en Aaltje GROOTHUIS, dienstmeid (1812), dagloonster (1835), arbeidster te Epe (1850).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 10 april 1847 te Epe (getuige(n): Hermannus WENSENK (71 jr), Jan WENSENK (34 jr, veldwachter), Peter JONKERS (38 jr, veldwachter te Oene) en Gerrit Jan FLIJM (58 jr, wever te Oene)) met Hermpje (Hermina) HULSMAN, 23 jaar oud, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892), geboren op zaterdag 7 juni 1823 om 11:00 uur te Epe (aangifte door: Jannis Jans VAN ZUNK (39 jr, landbouwer) en Jan VAN LOHUIZEN Teuniszoon (27 jr, broodbakker)), overleden op dinsdag 21 maart 1893 te Epe op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan HULSMAN, landbouwer (1823), dagloner (1847), en Aaltje Arends van de BEEK, dagloonster (1847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalt, geboren circa 1848 te Epe, overleden op zaterdag 14 februari 1852 te Epe.
   2.  Jan (zie Xbd).
   3.  Aaltje, geboren circa 1852 te Epe, overleden op zondag 13 april 1856 te Epe.
   4.  Aalt, boerenknecht (1877), geboren circa 1854 te Epe.
Gehuwd op donderdag 6 december 1877 te Doornspijk met Willempje PATER, dienstmeid (1877), geboren circa 1854 te Doornspijk, dochter van Gerrit PATER, dagloner (1877), en Jantje HOEKERT.
   5.  Aaltje, geboren circa 1857 te Epe, overleden op woensdag 17 juni 1914 te Nunspeet.
Gehuwd op zaterdag 7 december 1878 te Epe met Tijmen DOPPENBERG, 25 jaar oud, landbouwer (1878), dagloner (1907), geboren op woensdag 9 november 1853 te Ermelo, overleden op dinsdag 8 januari 1907 te Vierhouten op 53-jarige leeftijd, zoon van Hendrik DOPPENBERG en Neeltje TIMMER, landbouwster (1878).
   6.  Janna (zie Xbe).
   7.  (levenloze jongen), geboren op zaterdag 22 november 1862 te Epe, overleden op zaterdag 22 november 1862 te Epe, 0 dagen oud.
   8.  Mannes (zie Xbf).
   9.  Reijer (zie Xbg).

Xbd    Jan VISSER, arbeider (1882), dagloner (1903), geboren op dinsdag 1 januari 1850 te Epe, overleden op zondag 8 november 1903 te Nunspeet op 53-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXaa) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 11 november 1882 te Heerde met Elsje van de HOEVE, dienstmeid (1882), geboren ca 1856 te Heerde, overleden op zondag 26 november 1916 te Nunspeet, dochter van Aart van de HOEVE en Berendina GEURTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven, Arbeider (1919), geboren circa 1885 te Nunspeet.
Gehuwd op vrijdag 10 januari 1919 te Nunspeet met Jentje van den BERG, geboren circa 1886 te Nunspeet, dochter van Aart van den BERG en Jannetje LOKHORST.
   2.  Aart, Bakker (1909), geboren circa 1887 te Ermelo.
Gehuwd op zaterdag 6 februari 1909 te Apeldoorn met Rikje HENDRIKS, geboren circa 1889 te Apeldoorn, dochter van Jan HENDRIKS en Peetje MOUW.
   3.  Hermina, geboren circa 1890 te Nunspeet.
Gehuwd op vrijdag 1 juli 1921 te Nunspeet met Jannes KRONEMAN, spoorwegarbeider (1921), geboren circa 1896 te Doornspijk, zoon van Aart KRONEMAN, Koopman (1921), en Geertje ASSEN.

Xbe    Janna VISSER, geboren circa 1860 te Epe, overleden op zondag 28 maart 1920 te Epe, dochter van Steven VISSER (zie IXaa) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd op zaterdag 2 mei 1885 te Epe met Lammert KLEIBOER, molenaarsknecht (1885), geboren circa 1863 te Vaassen, zoon van Hendrik KLEIBOER, dagloner (1885), en Wilhelmina PROPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina, geboren circa 1886 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 4 mei 1907 te Epe met Gerrit RODIJK, geboren circa 1886 te Epe, zoon van Marten RODIJK en Hendrika MULDER.
   2.  Steven, geboren circa 1888 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 16 november 1912 te Epe met Fennigje KAMPHUIS, geboren circa 1890 te Epe, dochter van Timen KAMPHUIS en Geertje van ZUUK.
   3.  Hendrik, geboren circa 1891 te Epe.
Gehuwd op donderdag 9 november 1911 te Apeldoorn met Hendrika PRIJS, geboren circa 1884 te Apeldoorn, dochter van Jan PRIJS en Geertjen BUITENHUIS.
   4.  Herman, geboren circa 1894 te Epe. Trouwt op dezelfde dag als zijn zus Johanna.
Gehuwd op zaterdag 16 juli 1921 te Epe met Gerritje van LOENEN, geboren circa 1896 te Epe, dochter van Tijmen van LOENEN en Fennetje HULS.
   5.  Johanna, geboren circa 1896 te Epe. Trouwt op dezelfde dag als haar broer Herman.
Gehuwd op zaterdag 16 juli 1921 te Epe met Wijnand VOSSELMAN, geboren circa 1897 te Epe, zoon van Jan VOSSELMAN en Hendrika JOOSTEMA.
   6.  Lammerdina Janna, geboren circa 1898 te Epe.
Gehuwd op zaterdag 2 juli 1921 te Epe met Peter van den BERG, geboren circa 1897 te Epe, zoon van Gerrit van den BERG en Johanna NIJKAMP.

Xbf    Mannes VISSER, boerenknecht (1892), arbeider (1896, 1898, 1903), dagloner (1901), landbouwer (1919, 1920), geboren op vrijdag 29 juli 1864 te Epe, overleden op zondag 7 november 1943 te Epe op 79-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXaa) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1892 te Heerde met Mientje van den BELD, arbeidster (1896, 1898), geboren circa 1863 te Heerde, overleden op donderdag 27 december 1900 te Heerde, dochter van Aart van den BELD, arbeider (1863), en Johanna RUIS, arbeidster (1892).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op zaterdag 11 mei 1901 te Heerde met Grada TIEMENS, geboren ca 1871 te Epe, overleden > 1906 te naw Heerde, dochter van Harmen Jan TIEMENS, klompenmaker (1901), en Grada VOS. {Zij was eerder gehuwd voor 1900 met Hendrik J. VOS, overleden voor 1901.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Steven, arbeider (1920), geboren op zondag 11 december 1892 te Heerde.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 31 juli 1920 te Heerde met Johanna ten HAVE, dienstbode (1920), geboren circa 1898 te Mettmann (Duitsland), dochter van Gerrit ten HAVE, karman (1888), en Hendrikje van TRIEST.
   2.  Aart Jan, schoenmaker (1919), geboren circa 1894 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 26 april 1919 te Epe met Grietje van BRUG, dienstbode (1919), geboren circa 1892 te Wymbritseradeel, dochter van Alle van BRUG, dagloner (1919), en Wytske ten CATE.
   3.  Hermina, geboren ca 12-1895 te Heerde, overleden op maandag 1 juni 1896 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Daniël DOCTER (65 jr, landbouwer) en Aart IJZERMAN (54 jr, vrachtrijder).
   4.  Jannes, geboren ca 2-1897 te Heerde, overleden op dinsdag 19 april 1898 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (56 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (51 jr, bakker).
   5.  Hermina, geboren ca 1899 te Heerde, overleden op zaterdag 7 februari 1903 om 22:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (61 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (56 jr, arbeider).
   6.  Jan, geboren 00-11-1899 te Heerde, overleden op dinsdag 10 juli 1900 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Roelof DALHUISEN (53 jr, arbeider) en Peter IJZERMAN (32 jr, vrachtrijder).
   7.  (levenloos jongen), geboren op zondag 23 december 1900 te Heerde, overleden op zondag 23 december 1900 om 15:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Aart IJZERMAN (58 jr, vrachtrijder) en Roelof DALHUISEN (54 jr, koopman).
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Jannes, geboren op vrijdag 20 januari 1905 te Heerde, overleden op dinsdag 7 februari 1905 om 20:00 uur te Heerde, 18 dagen oud, in een huis in de Kenterstraat. Aangevers zijn Peter IJZERMAN (37 jr, arbeider) en Gerhard KOETSIER (35 jr, arbeider).
   9.  Harm Jan, geboren januari 1906 te Heerde, overleden op donderdag 8 februari 1906 om 13:00 uur te Heerde, in een huis in het Dorp. Aangevers zijn Timen SCHUT (73 jr, arbeider) en Gerhardus van de BEEK (28 jr, timmerman).
   10.  (levenloze jongen), geboren op donderdag 29 augustus 1907 te Epe, overleden op donderdag 29 augustus 1907 te Epe, 0 dagen oud.
   11.  Harmen Jan, geboren circa 1911 te Epe, overleden op woensdag 3 januari 1912 te Epe.

Xbg    Reijer VISSER, dagloner (1890), landbouwer (1925), geboren op vrijdag 29 juli 1864 te Epe, overleden op vrijdag 8 mei 1925 te Epe op 60-jarige leeftijd, zoon van Steven VISSER (zie IXaa) en Hermpje (Hermina) HULSMAN, dagloonster (1847, 1890), landbouwster (1878, 1892).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 5 juli 1890 te Epe met Fennetje PIJKEREN, dienstbode (1890), landbouwster, geboren circa 1867 te Epe, overleden op dinsdag 25 augustus 1925 te Epe, dochter van Gerrit PIJKEREN en Fennigje LANGEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren op dinsdag 16 februari 1904 te Epe, overleden op maandag 24 januari 1983 op 78-jarige leeftijd, begraven te Emst.
Gehuwd met Gerrit BERKHOFF, geboren op zaterdag 26 maart 1904 te Epe, overleden op donderdag 22 oktober 1998 op 94-jarige leeftijd, begraven te Emst, zoon van Pieter Louis BERKHOFF en Hendrikje DOPPENBERG.

VIIf    Jacob Timens BREDENHOFF, geboren 1752 te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 6 februari 1752 te Heerde, overleden op zondag 28 januari 1810 te Heerde, aan een onbekende besmettelijke ziekte. Zoon van Timen Jacobs BREDENHOFF, diaken 1757-1760, ouderling 1768-1771, bouwman, en Aaltje Jans VISSCHER (zie VIc).
Ondertrouwd op vrijdag 14 december 1781 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 6 januari 1782 te Heerde (NG) met Margjen Jans VISSER (zie VIIn), "Jacob Tijmens J:M: en Marrigjen Jans Visser J:D: beide in Wapenveld onder Heerde". Op 15 april 1792 met attest uit Heerde naar Epe overgekomen; op 23 september 1798 weer met attest teruggegaan naar Heerde. (RAG: DTB 662.5-24/9). "Den 21 September 1798 zijn Jacob Tijmens en Margjen Jans Visser, Ehelieden met attestatie van Epe ingekomen." (RAG: DTB 881.1-25/9).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltjen JACOBS, geboren op woensdag 9 oktober 1782 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 13 oktober 1782 te Heerde (getuige(n): Aaltjen Jans VISTER (naw zus van de moeder)), overleden <= 1784 te Heerde.
   2.  Aaltjen JACOBS, geboren op zaterdag 29 november 1783 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 30 november 1783 te Heerde (getuige(n): Aaltjen VISTER (naw zus moeder)), overleden <= 1796 te Epe.
   3.  Jan JACOBS, geboren op zaterdag 10 december 1785 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 11 december 1785 te Heerde (getuige(n): Anna ALBERTS).
   4.  Tijmen JACOBS, geboren op woensdag 5 maart 1788 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 9 maart 1788 te Heerde (getuige(n): Hendrikjen TIJMENS), overleden voor 1790 te Heerde.
   5.  Steven JACOBS, geboren op woensdag 13 januari 1790 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 17 januari 1790 te Heerde (getuige(n): Aaltjen Jans VISTER (naw zus van moeder)).
   6.  Tijmen JACOBS, geboren op donderdag 12 april 1792 te Epe, gedoopt op zondag 15 april 1792 te Epe (getuige(n): Janna TIJMENS (zus van moeder)), overleden voor 1800 te naw Epe.
   7.  Janna JACOBS, geboren op zondag 18 januari 1795 te Epe, gedoopt op zondag 15 februari 1795 te Epe (getuige(n): Door de moeder zelfs ten Doop gehouden.), overleden <= 1798 te naw Epe.
   8.  Aaltjen JACOBS, geboren op donderdag 22 september 1796 te Epe, gedoopt op zondag 25 september 1796 te Epe (getuige(n): Janna TIJMENS), overleden <= 1804 te naw Heerde.
   9.  Janna JACOBS, geboren op zaterdag 21 juli 1798 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 29 juli 1798 te Heerde (getuige(n): Aaltjen Jans VISTER (naw zus van moeder)).
   10.  Tijmen JACOBS, geboren op zondag 2 maart 1800 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 9 maart 1800 te Heerde (getuige(n): Janna TIJMENS).
   11.  Aaltjen JACOBS, geboren op woensdag 1 augustus 1804 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 5 augustus 1804 te Heerde (getuige(n): Janna Arents VAN OLST).

VId    Gerrit Jans VISSCHER, gedoopt (NG) op zondag 12 juli 1716 te Heerde, overleden na 1770. Op Paaschen 1747 lidmaat geworden (RAG: DTB 876-280/11), zoon van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 5 februari 1752 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 27 februari 1752 te Heerde (NG) met Trijntjen Jacobs SPIJKERBOER, geboren te Hattem, overleden op zaterdag 30 april 1808 te Heerde. Nalatende kinderen en kindskinderen. "Gerrit Visser Jongman onder Heerde met Trijntje Jacobs onder Hattem". Op 27 februari 1752 met attestatie naar Heerde vertrokken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertjen Gerrits VISSER (zie VIIg).
   2.  Jan, gedoopt (NG) op zondag 27 oktober 1754 te Heerde.
   3.  Jacob Gerrits VISSER (zie VIIh).
   4.  Steven, gedoopt (NG) op zondag 13 augustus 1758 te Heerde, overleden voor 1764 te naw Heerde.
   5.  Gerrit VISSER, gedoopt (NG) op maandag 11 mei 1761 te Heerde, {in het doopboek staat zijn moeder aangegeven als Trijntjen Jans}.
   6.  Gergjen VISSER, gedoopt (NG) op zondag 5 juni 1763 te Heerde.
   7.  Steven VISSER, geboren circa 1764 te Heerde, overleden op donderdag 13 november 1834 om 21:00 uur te Heerde, ten huize van Gerrit PLEITER. Aangevers zijn de buren Drik VAN DER SCHEER (50 jr, dagloner) en Gerrit KLOMP (27 jr, dagloner). Hij blijft ongehuwd.
   8.  Zarris VISSER, gedoopt (NG) op zondag 11 maart 1770 te Heerde.

VIIg    Geertjen Gerrits VISSER, gedoopt (NG) op maandag 21 januari 1754 te Heerde, overleden op zaterdag 5 augustus 1815 om 16:00 uur te Wapenveld op 61-jarige leeftijd, te haren huize nr 271 in buurschap Wapenveld. Aangevers zijn de buren Derk Berend van der SCHEER en Willem Jans SIX. Zij liet kinderen na. Begraven op woensdag 9 augustus 1815 te Heerde, dochter van Gerrit Jans VISSCHER (zie VId) en Trijntjen Jacobs SPIJKERBOER.
Ondertrouwd op vrijdag 2 februari 1781 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op zondag 18 februari 1781 te Heerde (NG), "den 2. Febr 1781 Jacobus Docter, weduwnaar en Geertjen Visser, J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde. Na drie Sondaagse Proclamatien alhier getrouwt den 18. Febr." met Jacobus DOCTER, 34 jaar oud, landbouwer (1815), gedoopt (NG) op zondag 8 mei 1746 te Heerde, overleden op vrijdag 24 februari 1815 om 08:00 uur te Heerde op 68-jarige leeftijd, te zijnen huize nr. 271 in Wapenveld. Aangevers zijn zijn buren Gerrit IJZERMAN en Sarris Jacobs BRINKHUIS. Begraven op dinsdag 28 februari 1815 te Heerde, zoon van Hendrik DOCTER en Margrietha van APELDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (zie VIIIi).
   2.  Jennigje (Jannigjen), geboren op maandag 26 december 1785 te Heerde, gedoopt op woensdag 28 december 1785 te Heerde, overleden op zondag 5 november 1820 te Wapenveld op 34-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op zaterdag 15 april 1809 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 7 mei 1809 te Heerde met Gerrit PLEITER, 29 jaar oud, landbouwer, geboren op zondag 13 juni 1779 te Heerde, overleden op maandag 8 maart 1858 te Wapenveld op 78-jarige leeftijd, zoon van Wijcher Stevens PLEIJTER en Geertjen GERRITS. {Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op zaterdag 1 maart 1823 te Heerde met Machteldjen BERENDS (KONING), 19 jaar oud, geboren op vrijdag 11 maart 1803 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 13 maart 1803 te Heerde, dochter van Harmen BERENDS (KONING) en Aaltjen Claas BOEVE.}
   3.  Hendrik, geboren op maandag 24 september 1787 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 30 september 1787 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden).
   4.  Hendrika (zie VIIIj).

VIIIi    Trijntje DOCTER, geboren op zaterdag 18 januari 1783 te Heerde, gedoopt op zondag 19 januari 1783 te Heerde, overleden op maandag 20 december 1824 te Heino op 41-jarige leeftijd, dochter van Jacobus DOCTER, landbouwer (1815), en Geertjen Gerrits VISSER (zie VIIg).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 24 november 1811 te Heerde met Aart HAVERKAMP, 24 jaar oud, schoolonderwijzer, geboren op vrijdag 26 oktober 1787 te Heerde, gedoopt op zondag 28 oktober 1787 te Heerde, overleden op donderdag 20 december 1827 te Heino op 40-jarige leeftijd, zoon van Derk HAVERKAMP en Hendrika DOCTERS. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op zaterdag 29 juli 1826 te Heino met Arendina STOFFELS, geboren 1784, overleden 1863.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (zie IXab).
   2.  Jacobus, landbouwer, geboren circa 1815 te Heino, overleden op maandag 2 juni 1879 te Oldebroek.
Gehuwd op donderdag 5 mei 1859 te Hattem met Janna van ESSEN, 35 jaar oud, geboren op vrijdag 26 maart 1824 te Epe, overleden op zondag 22 december 1901 te Hattem op 77-jarige leeftijd, dochter van Albert van ESSEN en Willempje HOFSTEDE. {Zij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op zaterdag 21 mei 1881 te Oldebroek met Willem Pieter BARENDSEN, geboren circa 1830, overleden circa 1897.}
   3.  Henrietta Geertruida, geboren circa 1818 te Heino, overleden op vrijdag 12 februari 1858 te Oldebroek.
Gehuwd op zaterdag 4 mei 1839 te Oldebroek met Evert DEKKER, 23 jaar oud, geboren op woensdag 16 augustus 1815 te Hattem, overleden op zaterdag 4 maart 1882 te Oldebroek op 66-jarige leeftijd, zoon van Lammert Everts DEKKER en Jannigje Derks van der SCHEER. {Hij is later gehuwd op 46-jarige leeftijd op donderdag 21 november 1861 te Hattem met Maria TROMP, geboren circa 1837.}
   4.  Gehardus Hendrikus, geboren op maandag 3 april 1820 te Heino, overleden op zaterdag 5 augustus 1854 te Heino op 34-jarige leeftijd.
   5.  Daniël, dagloner, geboren op vrijdag 31 mei 1822 te Heino, overleden op donderdag 14 december 1899 te Epe op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 20 mei 1843 te Epe met Geerdina (Gerritje) DUKENBERG, 23 jaar oud, geboren op donderdag 6 april 1820 te Epe, overleden op zaterdag 18 december 1875 te Epe op 55-jarige leeftijd.

IXab    Derk HAVERKAMP, bakker, venter, koopman, geboren op maandag 17 augustus 1812 te Heino, overleden op zondag 14 oktober 1866 te Veessen op 54-jarige leeftijd, overleden aan cholera. Zoon van Aart HAVERKAMP, schoolonderwijzer, en Trijntje DOCTER (zie VIIIi).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op zaterdag 23 mei 1835 te Heerde met Alida HANSEN, geboren circa 1812 te Amsterdam, overleden op dinsdag 28 mei 1844 te Welsum (Olst), dochter van Willem HANSEN en Maria Elisabeth SCHOEK.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op zaterdag 15 april 1848 te Heerde met Jantje van TONGEREN, dienstmeid, geboren circa 1824 te Epe, overleden op zondag 14 oktober 1866 te Veessen, dochter van Gerrit van TONGEREN en Antje HUIBERTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aart, geboren 1836 te Heerde, overleden op zaterdag 11 maart 1837 te Welsum (Olst). Hij is 10 maanden oud.
   2.  Willem (zie Xbh).
   3.  Maria (zie Xbi).
   4.  Geertje, geboren 1844 te Welsum (Olst), overleden op zondag 22 december 1844 te Welsum (Olst), zij is 9 maanden oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Derk, geboren circa 1850 te Heerde, overleden op vrijdag 4 november 1859 te Heerde.
   6.  Gerrigje, geboren circa 1856 te Heerde, overleden op vrijdag 1 mei 1857 te Veessen.
   7.  Gerrigje, geboren circa 1857 te Heerde, overleden op woensdag 19 oktober 1859 te Heerde.
   8.  Derkje, geboren circa 1862 te Heerde, overleden op woensdag 17 oktober 1866 te Veessen.
   9.  Hendrikje, geboren circa 1865 te Heerde, overleden op woensdag 17 oktober 1866 te Veessen.

Xbh    Willem HAVERKAMP, arbeider (1896), landbouwer (1899), geboren circa 1837 te Olst, zoon van Derk HAVERKAMP (zie IXab) en Alida HANSEN.
Gehuwd op donderdag 17 november 1864 te Kampen met Willemptje KANIS, geboren circa 1842 te Kampen, overleden op woensdag 23 maart 1881 te Kamperveen, dochter van Jacob KANIS en Trijntje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirkje, geboren op zaterdag 15 september 1866 te Zalk.
   2.  Jacob, geboren op vrijdag 10 januari 1868 te Zalk.
   3.  Willem, geboren op zaterdag 30 april 1870 te Zalk en Veecaten, overleden op dinsdag 24 mei 1870 te Zalk en Veecaten, 24 dagen oud, hij is 24 dagen oud.
   4.  Trijntje, geboren op maandag 15 mei 1871 te Zalk.
   5.  Aleida (zie XIbn).
   6.  Willempje, geboren op vrijdag 20 oktober 1876 te Kamperveen.
   7.  Dirk, geboren op zaterdag 2 november 1878 te Kamperveen.
   8.  Jennigje, geboren op zaterdag 26 februari 1881 te Kamperveen, overleden op woensdag 22 maart 1882 te Kamperveen op 1-jarige leeftijd.

XIbn    Aleida HAVERKAMP, geboren op vrijdag 5 juni 1874 te Zalk en Veecaten, overleden op dinsdag 2 augustus 1938 te Hasselt op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem HAVERKAMP (zie Xbh) en Willemptje KANIS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op donderdag 22 oktober 1896 te IJsselmuiden met Jan SCHOONHOVEN, 24 jaar oud, arbeider (1896), geboren op woensdag 28 augustus 1872 te IJsselmuiden, overleden 1897 te IJsselmuiden/Dalfsen (?), zoon van Jan SCHOONHOVEN, boerenknecht (1872), arbeider (1896), en Annegien BUZEPOL, landbouwster (1917), veehoudster (1926).
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op donderdag 16 maart 1899 te Hasselt met Willem DEKKER, scheepstimmerman (1899), geboren 1867 te Hasselt, overleden op donderdag 1 juni 1939 te Hasselt, zoon van Klaas DEKKER en Willemina Karstina van der WERF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, wegwerker (1922), geboren circa 1897 te Hasselt.
Gehuwd op donderdag 13 april 1922 te Amsterdam met Marretje VISSER, geboren circa 1899 te Nieuwer-Amstel, dochter van Leendert VISSER en Annetje ENGEL.

Xbi    Maria HAVERKAMP, dienstmeid (1862), dagloonster (1877), geboren circa 1841 te Olst, overleden op dinsdag 18 maart 1890 te Epe, dochter van Derk HAVERKAMP (zie IXab) en Alida HANSEN.
Gehuwd (1) op zaterdag 18 oktober 1862 te Epe met Berend van GELDER, 28 jaar oud, dagloner, geboren op zondag 12 januari 1834 te Oene, overleden op zaterdag 13 januari 1872 te Epe op 38-jarige leeftijd, zoon van Albert van GELDER en Janna van BRUMMEN.
Gehuwd (2) op zaterdag 13 oktober 1877 te Epe met Tijmen KAMPHUIS, 47 jaar oud, dagloner (1863, 1877), landbouwer (1891), geboren op zaterdag 9 januari 1830 te Epe, overleden op dinsdag 1 december 1891 te Epe op 61-jarige leeftijd, zoon van Lammert KAMPHUIS, boerenknecht (1818), dagloner, en Janna Willems van ONCK, dienstmeid (1818); dagloonster (1834). {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op zaterdag 21 november 1863 te Epe met Gerritje de GRAAF, dagloonster (1863), geboren circa 1841 te Oene, overleden voor 1877, dochter van Hermannus de GRAAF, klompenmaker (1863), en Geertje VISCH.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albert Jan, geboren op zaterdag 17 oktober 1863 te Epe.
   2.  Derk, dagloner (1888), geboren circa 1866 te Epe.
Gehuwd op donderdag 20 december 1888 te Raalte met Gerritje JONKMAN, dienstbode (1888), geboren circa 1869 te Raalte, dochter van Henricus JONKMAN, arbeider, en Aaltjen DONKELAAR.
   3.  Berend, geboren op maandag 3 januari 1870 te Epe, overleden op zaterdag 5 april 1873 te Epe op 3-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Gerritje, dienstmeid (1898), geboren op maandag 26 mei 1879 te Epe.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op zaterdag 14 mei 1898 te Wijhe met Johannes BLOM, smid (1898), geboren circa 1875 te Wijhe, zoon van Karel BLOM en Janna van OMMEN.
   5.  Aleida, geboren op zaterdag 23 juli 1881 te Epe.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 9 november 1901 te Wijhe met Berend Jan ELBERS, schoenmaker (1901), geboren circa 1873 te Wijhe, zoon van Berend ELBERS, kuiper (1901), en Gerritje KETEL.

VIIIj    Hendrika DOCTER, dienstmaagd (1815), geboren op vrijdag 13 juni 1794 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 15 juni 1794 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden.), overleden op donderdag 5 november 1835 te Oldebroek op 41-jarige leeftijd, dochter van Jacobus DOCTER, landbouwer (1815), en Geertjen Gerrits VISSER (zie VIIg).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 17 november 1815 te Hattem met Hendrik WOLF, 20 jaar oud, boerenknecht (1815), landbouwer (1842, 1858), gedoopt op zondag 11 januari 1795 te Hattem, overleden op dinsdag 12 oktober 1875 te Heerde op 80-jarige leeftijd, zoon van Willem BERENDS (WOLF) en Jannigjen JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannigje, landbouwster (1840, 1857), geboren circa 1817 te Hattem, overleden op zaterdag 7 november 1857 te Oldebroek.
Gehuwd op zaterdag 1 augustus 1840 te Oldebroek met Gerrit HOFMEIJER, landbouwer (1840), geboren circa 1811 te Hattem, overleden na 1857, zoon van Serris Alberts HOFMEIJER en Gerrigje JONKER.
   2.  Willem (zie IXac).
   3.  Geertje, arbeidster, geboren circa 1820 te Oldebroek, overleden op vrijdag 17 augustus 1860 te Markluiden (Heerde).
   4.  Hendrik, landbouwer (1848), geboren circa 1824, overleden op zaterdag 30 september 1848 te Oldebroek.
   5.  Berend (zie IXad).
   6.  Jacobus, geboren circa 1828 te Oldebroek, overleden op dinsdag 22 mei 1832 te Oldebroek.
   7.  Tijmen, geboren circa 1829 te Oldebroek, overleden op donderdag 25 juni 1846 te Oldebroek.
   8.  Jacob Willem, landbouwer (1858, 1861), geboren circa 1830 te Oldebroek.
Gehuwd (1) op zaterdag 13 november 1858 te Heerde met Aaltje DIJK, arbeidster (1858), geboren circa 1837 te Heerde, overleden voor 1861, dochter van Geerling DIJK, arbeider (1858), en Johanna HANEKAMP.
Gehuwd (2) op zaterdag 9 maart 1861 te Heerde met Maria DIJK, geboren circa 1833 te Heerde, dochter van Geerling DIJK, arbeider (1858), en Johanna HANEKAMP. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd.
   9.  Gerrit (zie IXae).
   10.  Jacobus, geboren circa 1833, overleden op dinsdag 2 augustus 1842 te Oldebroek.
   11.  Levenloze jongen, geboren op donderdag 5 november 1835 te Oldebroek, overleden op donderdag 5 november 1835 te Oldebroek, 0 dagen oud.

IXac    Willem WOLF, landbouwer (1842), geboren circa 1819 te Oldebroek, overleden op zondag 23 juli 1854 te Hattem, zoon van Hendrik WOLF, boerenknecht (1815), landbouwer (1842, 1858), en Hendrika DOCTER (zie VIIIj).
Gehuwd op vrijdag 16 december 1842 te Hattem met Antjen BREDENOORD, overleden na 1854, dochter van Willem BREDENOORD, arbeider (1842), en Marrigjen KRUIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie Xbj).

Xbj    Hendrik WOLF, koopman (1906), geboren circa 1853 te Hattem, overleden op woensdag 21 maart 1906 te Epe, zoon van Willem WOLF (zie IXac) en Antjen BREDENOORD.
Gehuwd met Maria TERWELDE, geboren circa 1854 te Epe, overleden op donderdag 4 februari 1909 te Epe, dochter van Jan TERWELDE en Lammerdina van TRIEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, timmerman 1933), geboren circa 1878 te Epe, overleden op zondag 25 juni 1933 te Epe.
Gehuwd met Rijkje GORSELINK, overleden na 1933.
   2.  Willemina, geboren circa 1880 te Epe, overleden op maandag 5 november 1917 te Apeldoorn.
Gehuwd op zaterdag 14 december 1907 te Epe met Willem van de VRUGT, rijwielhersteller (1907), geboren circa 1876 te Epe, zoon van Hendrik van de VRUGT, klompenmaker (1907), en Gieba Willemina de WEERD. {Hij was eerder gehuwd voor 1907 met Grietje van LOHUIZEN, overleden voor 1907.}
   3.  Aart Gerhard, fabrieksarbeider (1919), landarbeideer (1926), geboren circa 1895 te Epe, overleden op dinsdag 26 oktober 1926 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 27 september 1919 te Heerde met Fennigje ROKE, geboren circa 1894 te Heerde, overleden na 1926, dochter van Egbert ROKE en Fennigje MARTENS.

IXad    Berend WOLF, landbouwer (1858), arbeider, landbouwer (1890), geboren circa 1826 te Oldebroek, overleden op zaterdag 30 januari 1897 te Zuppeld (Heerde), zoon van Hendrik WOLF, boerenknecht (1815), landbouwer (1842, 1858), en Hendrika DOCTER (zie VIIIj).
Gehuwd op zaterdag 4 september 1858 te Heerde met Jacomina van KEULEN, landbouwster (1858), geboren circa 1829 te Heerde, overleden voor 1897, dochter van Jacob van KEULEN en Neeltje GERRITS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie Xbk).

Xbk    Hendrik WOLF, landbouwer (1890), dagloner (1895), koetsier (1898, 1919), geboren circa 1865 te Heerde, overleden op vrijdag 25 maart 1938 te Apeldoorn, zoon van Berend WOLF (zie IXad) en Jacomina van KEULEN, landbouwster (1858).
Gehuwd op zaterdag 6 september 1890 te Heerde met Gerharda Margarita BERKHOFF, dienstmeid (1890), geboren circa 1866 te Epe, overleden na 1938, dochter van Johannes BERKHOFF, bakker (1890), en Antoinetta Lamberta van GERREVINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes, besteller (1919), geboren circa 1893 te Heerde.
Gehuwd op donderdag 9 januari 1919 te Apeldoorn met Jannetje KOETZIER, geboren circa 1896, dochter van Lammert KOETZIER, bleekersknecht (1919), en Berendina van DUREN.
   2.  Hendrik (zie XIbo).
   3.  Antoinetta Lamberta, geboren op dinsdag 7 juni 1898 te Apeldoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 29 juli 1920 te Apeldoorn met Hendrik Jan WELGRAVEN, verfmaker (1920), geboren circa 1897 te Apeldoorn, zoon van Gerrit WELGRAVEN, fabrieksarbeider (1920), en Heintje WELGRAVEN.

XIbo    Hendrik WOLF, nettenwever (1919), fabrieksarbeider (1939), geboren op donderdag 12 september 1895 te Apeldoorn, zoon van Hendrik WOLF (zie Xbk) en Gerharda Margarita BERKHOFF, dienstmeid (1890).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 13 november 1919 te Apeldoorn met Gerritjen PLANT, fabrieksarbeider (1919), geboren circa 1899 te Apeldoorn, overleden op woensdag 31 juli 1940 te Apeldoorn. Overleden in het kraambed. Dochter van Herman PLANT, metselaar (1919), en Berendina van LEEUWEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerharda Margaretha, geboren circa 1920 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 15 augustus 1939 te Apeldoorn.
   2.  Hendrika Gerritje, geboren 1940 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 24 augustus 1940 te Apeldoorn. Zij is 1 maand oud geworden.

IXae    Gerrit WOLF, landbouwer (1862), arbeider (1889), geboren circa 1832 te Oldebroek, overleden op dinsdag 31 juli 1906 te Assendorp (Heerde), zoon van Hendrik WOLF, boerenknecht (1815), landbouwer (1842, 1858), en Hendrika DOCTER (zie VIIIj).
Gehuwd op zaterdag 31 mei 1862 te Heerde met Willemina NIKKELS, geboren circa 1830 te Heerde, overleden voor 1906, dochter van Egbertus Jacobus NIKKELS en Anna Catharina KROESE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie Xbl).

Xbl    Hendrik WOLF, boerenknecht (1889), arbeider (1891, 1914, 1919), boerenarbeider (1924), geboren circa 1863 te Heerde, overleden op zaterdag 4 juli 1931 te Heerde, zoon van Gerrit WOLF (zie IXae) en Willemina NIKKELS.
Gehuwd op zaterdag 23 februari 1889 te Heerde met Aaltje HOGEBOOM, dienstmeid (1889), arbeidster (1891), geboren circa 1869 te Heerde, overleden op donderdag 2 juli 1925 te Heerde, dochter van Klaas HOGEBOOM, arbeider (1889), en Teuntje SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit, geboren 1891 te Heerde, overleden op vrijdag 4 december 1891 te Heerde. Hij is 4 maanden oud geworden.
   2.  Gerritje, geboren circa 1893 te Heerde, overleden op zaterdag 23 februari 1895 te Veessen.
   3.  Willemina, dienstbode (1919), geboren circa 1896 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 8 november 1919 te Heerde met Johannes MENSINK, vrachtrijder (1919), geboren circa 1896 te Heerde, zoon van Klaas MENSINK, vrachtrijder (1919), en Hendrika HENGEVELD.
   4.  Klaas, bakker, geboren circa 1898 te Heerde, overleden op zaterdag 27 september 1924 te Zwolle. Zij woont in Heerde.
   5.  Aaltje, geboren circa 1910 te Heerde, overleden op zondag 3 september 1911 te Veessen.
   6.  Arend, geboren circa 1914 te Heerde, overleden op dinsdag 9 juni 1914 te Heerde. Hij is 6 maanden oud geworden.

VIIh    Jacob Gerrits VISSER, gedoopt (NG) op zondag 17 oktober 1756 te Heerde, overleden op zondag 17 april 1796 te Heerde op 39-jarige leeftijd. Nalatende vrouw en kinderen. Zoon van Gerrit Jans VISSCHER (zie VId) en Trijntjen Jacobs SPIJKERBOER.
Ondertrouwd op vrijdag 19 oktober 1787 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op zondag 11 november 1787 te Heerde (NG) met Aaltjen Claas BOEVE, 23 jaar oud, geboren te Wapenveld, gedoopt (NG) op zondag 14 oktober 1764 te Heerde, overleden op maandag 30 juni 1834 om 10:30 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd. Aangevers zijn haar buren Albert VAN DEN BERG (39 jr, kleermaker) en Steven IJZERMAN (27 jr, landbouwer). Dochter van Klaas Sarris BOEVE en Jennigjen Lammers GROENEBERGEN, "Jacob Garrits Visser J:M: en Aaltjen Boeve J:D: beide in Wapenvelt onder Heerde". {Zij is later ondertrouwd op zaterdag 19 april 1800 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op zondag 11 mei 1800 te Heerde (NG), "Harmen Berends J:M: geboren te Hattem, wonende te Wapenveld onder Heerde en Aaltjen Claas Boeve, weduwe van Jacob Visser, geboren en wonende te Wapenveld na gemaakte afdoening met haar kinderen". Getrouwd door W. Brederode, Predikant te Heerde. Echtgenoot is Harmen BERENDS (KONING), geboren te Hattem.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas (zie VIIIk).
   2.  Trientjen (Trijntje) Jacobs (zie VIIIl).
   3.  Jannigjen (zie VIIIm).
   4.  Gerrit, zonder beroep (1823), geboren op zondag 26 oktober 1794 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 2 november 1794 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden), overleden op dinsdag 7 januari 1823 om 14:00 uur te Heerde op 28-jarige leeftijd, te zijnen huize nr. 299 in Wapenveld. Aangevers zijn de buren Derk Gerrits van der SCHEER (42 jr, dagloner) en Willem HORST (30 jr, dagloner). Begraven op zaterdag 11 januari 1823 te Heerde. Hij bleef ongehuwd.
   5.  Gergjen, dienstmeid (1820), geboren op zaterdag 5 maart 1796 te Heerde, gedoopt (NG) op woensdag 9 maart 1796 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten doop gehouden), overleden op woensdag 3 april 1861 om 01:00 uur te Heerde op 65-jarige leeftijd, te haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Derk PROPER (42 jr, verver) en Albertus ten HAVE (33 jr, bakker).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1820 te Heerde (getuige(n): Harmen RUIJS (64 jr, koopman), Jan VAN NOOREL (64 jr, rentenier), Peter PROPER (44 jr, deurwaarder) en Willem COENZES (69 jr, dagloner)) met Jan DOCTER, 45 jaar oud, bierbrouwer (1820), logementhouder (1858), geboren op donderdag 16 februari 1775 te Heerde, gedoopt op zondag 19 februari 1775 te Heerde, overleden op dinsdag 29 juni 1858 om 10:00 uur te Heerde op 83-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp Heerde. Aangevers zijn Jacobus Geerdinius Antonius OMZIEK (30 jr, organist) en Albertus TEN HAVE (30 jr, bakker). Zoon van Daniël DOCTER en Geesjen JANSIEN.

VIIIk    Klaas VISSER, boerenknecht (1814), dagloner (1820, 1845), arbeider (1846, 1848), geboren op woensdag 17 december 1788 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 21 december 1788 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden.), overleden op zondag 20 maart 1853 om 12:00 uur te Heerde op 64-jarige leeftijd, te zijnen huize in Hoorn. Aangevers zijn Evert EILANDER (46 jr, arbeider) en Arend STIJF (42 jr, arbeider). Zoon van Jacob Gerrits VISSER (zie VIIh) en Aaltjen Claas BOEVE.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 8 april 1814 te Veessen (getuige(n): Lambert BAKHUIS (62 jr, rentenier), Jan DOCTER (68 jr, rentenier), Jan NIJENSTEEN (41 jr, bouwman) en Reinder SCHOONHOVEN (61 jr, rentenier)) met Janna Zwiers DIESSELHOF, 24 jaar oud, dienstmaagd (1814), geboren op zaterdag 27 februari 1790 te Veessen, overleden op woensdag 1 juli 1829 om 08:30 uur te Olst op 39-jarige leeftijd, in het huis nr. 61. Aangevers zijn Antonij VAN DER MEIJ (35 jr, wagenmaker) en Hendrik KAMPHUIS (76 jr, bouwman). Dochter van Zwier Janzen DIJSSELHOF en Willempje EGBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (zie IXaf).
   2.  Zwier (zie IXag).
   3.  Willem, geboren circa 1818 te Veessen/Olst, overleden op maandag 12 mei 1828 om 02:00 uur te Olst (aangifte door: Hendrik KAMPHUIS (73 jr, bouwman) en Evert DIJKSLAG (60 jr, bouwman)).
   4.  Albert (zie IXah).
   5.  Gerrit Jan, geboren januari 1824 te Olst, overleden op donderdag 6 mei 1824 om 04:00 uur te Olst (aangifte door: Evert DIJKSLAG (54 jr, daghuurder) en Berend BERGHUIS (24 jr, veldwachter)), in het huis nr. 59.
   6.  Willemina, dienstmeid (1866), geboren circa 1825 te Olst, overleden op vrijdag 16 februari 1866 te Oldebroek.
   7.  Aaltje, geboren circa 1826 te Olst, overleden op zondag 15 april 1827 om 17:00 uur te Olst (aangifte door: Hendrik KAMPHUIS (74 jr, bouwman) en Evert DIJKSLAG (57 jr, bouwman)), in het huis nr. 59.
   8.  Aaltje, dienstmeid te Heerde (1860), winkelierster (1902), geboren op vrijdag 30 november 1827 te Olst, overleden op zondag 16 februari 1902 om 20:00 uur te Oldebroek op 74-jarige leeftijd. Aangevers zijn Frank VAN DORP (57 jr, arbeider) en Harm VAN OENE (42 jr, timmerman).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op zaterdag 28 juli 1860 te Heerde (getuige(n): Klaas KROESE (33 jr, kleermaker, broer), Johannes Lodewijk VAN APELDOORN (55 jr, bakker), Jacobus PLEITER (48 jr, veldwachter) en Geessen VAN WERVEN (38 jr, schoenmaker)) met Hendrik KROESE, 30 jaar oud, bakkersknecht te Oosterwolde (1860). brodbakker (1892), geboren op woensdag 28 april 1830 om 23:30 uur te Hattem, in het huis in wijk A nr. 158. Getuigen bij de aangifte zijn Jan KROESE (43 jr, landbouwer) en Evert BLOM (41 jr, portier). Overleden op vrijdag 25 november 1892 om 05:30 uur te Oldebroek op 62-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan BOER (42 jr, landbouwer) en Harm van OENE (31 jr timmerman). Zoon van Hendrik KROESE, arbeider (1830), tolgaarder te Epe (1860), en Gerrigjen van den BERG.

IXaf    Jacob VISSER, timmerman (1845, 1850, 1872, 1877), geboren op vrijdag 15 september 1815 te Veessen, overleden op dinsdag 6 maart 1877 om 06:00 uur te Oldebroek op 61-jarige leeftijd. Aangevers zijn Jan POL (59 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (46 jr, landbouwer). Zoon van Klaas VISSER (zie VIIIk) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1845 te Oldebroek (getuige(n): Dries Albertus DE HEN (62 jr, bode), Hendrik NAGELHOUT (47 jr, landbouwer), Evert VAN HAARST (41 jr, boekbinder) en Jan BLAAUW (26 jr, landbouwer)) met Neeltje Van VEEN, 25 jaar oud, geboren op maandag 22 november 1819 om 18:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn de oom van vader Beert, Klaas van OLST (60 jr, klompenmaker) en de neef van vader Beert, Lambert van OLST (31 jr, klompenmaker). Overleden op woensdag 12 april 1905 om 22:00 uur te Oldebroek op 85-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp Wezep. Aangevers zijn Antonij EIKENAAR (32 jr, landbouwer) en Gerrit Jan van den BRINK (29 jr, klerk ter secretarie). Dochter van Beerd van VEEN, schoenmaker (1819, 1845), en Christina van PIJKEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kristina (zie Xbm).
   2.  Jan, timmerman (1878, 1885), geboren op dinsdag 8 januari 1850 om 13:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Willem PUTTENSTEIN (28 jr, landbouwer) en Helmig FLIER (30 jr, landbouwer). Overleden op donderdag 12 februari 1885 om 06:00 uur te Oldebroek op 35-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan POL (67 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (54 jr, landbouwer).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 28 september 1878 te Oldebroek (getuige(n): Jan LINDEBOOM (31 jr, landbouwer), Jacob VAN DER BEEK (33 jr, veldwachter), Hermannus TROON (54 jr, bode) en Jan ROZEBOOM (40 jr, horologiemaker)) met Sara KOELE, 25 jaar oud, geboren op woensdag 10 november 1852 om 11:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Lubbert KLEIN (60 jr, landbouwer) en Gerrit Frank BROEKHUIS (59 jr, landbouwer). Overleden op woensdag 29 september 1880 om 19:00 uur te Oldebroek op 27-jarige leeftijd, te haren huize. Aangevers zijn Jan POL (62 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (50 jr, landbouwer). Dochter van Gerrit KOELE, dekker te Oldebroek (1846, 1852, 1872, 1878), riet- en strodekker (1880), en Lubbetje van ´t HUL.
   3.  Beerd, timmerman (1887), geboren op woensdag 8 december 1852 te Oldebroek, overleden op zaterdag 19 maart 1887 om 02:00 uur te Oldebroek op 34-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan POL (60 jr, landbouwer) en Jan PUTTENSTEIN (56 jr, landbouwer).
   4.  Kornelis, geboren op zaterdag 21 april 1855 te Oldebroek. Aangiftedatum. Overleden op zaterdag 13 augustus 1864 te Oldebroek op 9-jarige leeftijd.
   5.  Jan Willem, geboren op zaterdag 3 juli 1858 te Oldebroek. Aangiftedatum. Overleden op maandag 2 mei 1864 te Oldebroek op 5-jarige leeftijd.
   6.  Frederik, timmerman (1886), geboren op vrijdag 19 februari 1864 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op zondag 14 februari 1886 om 11:00 uur te Oldebroek op 21-jarige leeftijd, ten huize van zijn moeder. Aangevers zijn Jan PUTTENSTEIN (55 jr, landbouwer) en Hendrik BLEIJENBURG (30 jr, dagloner).

Xbm    Kristina VISSER, geboren op zondag 26 juli 1846 om 16:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Dries Albertus de HEN (62 jr, bode) en Evert van HAARST (42 jr, boekbinder). Overleden op vrijdag 2 maart 1894 om 18:00 uur te Oldebroek op 47-jarige leeftijd, te haren huize. Aangevers zijn Jan PUTTENSTEIN (63 jr, landbouwer) en Hendrik POL (43 jr, landbouwer). Dochter van Jacob VISSER (zie IXaf) en Neeltje Van VEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 25 mei 1872 te Oldebroek (getuige(n): Dries VAN OENE (38 jr, landbouwer), Fredrik BROEKHUIS (44 jr, landbouwer), Hendrik PUTTENSTEIN (26 jr, landbouwer) en Johannes DIJKHOF (26 jr, bakker)) met Beerd KOELE, 25 jaar oud, dekker (1872, 1882), rietdekker (1898), geboren op vrijdag 4 september 1846 om 18:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Jan SANDERS (33 jr, dagloner) en Gerrit BERGHORST (48 jr, schoenmaker). Overleden op zondag 10 april 1898 om 01:00 uur te Oldebroek op 51-jarige leeftijd, te zijnen huize. Aangevers zijn Hendrik POL (47 jr, landbouwer) en Antonie EIKENAARS (25 jr, dagloner). Zoon van Gerrit KOELE, dekker te Oldebroek (1846, 1852, 1872, 1878), riet- en strodekker (1880), en Lubbetje van ´t HUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelis (zie XIbp).

XIbp    Kornelis KOELE, Arbeider (1911), geboren op maandag 10 december 1883 te Oldebroek, overleden op donderdag 26 augustus 1976 te Oldebroek op 92-jarige leeftijd, zoon van Beerd KOELE, dekker (1872, 1882), rietdekker (1898), en Kristina VISSER (zie Xbm).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 27 april 1911 te Genemuiden met Anna van ENK, 22 jaar oud, dienstbode (1911), geboren op zaterdag 27 oktober 1888 te Genemuiden, in een huis aan de Kamperzeedijk. Overleden op maandag 8 april 1957 te Oldebroek op 68-jarige leeftijd, dochter van Dirk van ENK, timmerman (1883), en Annigje ALLON, dienstmeid (1883). Anna en Kornelis huwen op dezelfde dag als haar broer Reind.
Uit dit huwelijk:
   1.  Beerd, metselaar, geboren circa 1913 te Oldebroek, overleden op zondag 25 augustus 1946 te Assen.
Gehuwd met Ebeltje DIK.
   2.  Kristina Johanna (zie XIIs).

XIIs    Kristina Johanna KOELE, geboren op vrijdag 4 februari 1916 te Oldebroek, overleden 2009, dochter van Kornelis KOELE (zie XIbp) en Anna van ENK, dienstbode (1911).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 19 juli 1945 te Oldebroek met Gijsbertus van OLST, 32 jaar oud, brood & banketbakker, geboren op zondag 22 december 1912 te Heerde, overleden op vrijdag 4 maart 1977 te Oldebroek op 64-jarige leeftijd, begraven te Wezep, begraafplaats "Bovenkeigraaf". Zoon van Gijsbert van OLST, broodbakker, en Wilhelmina IJZERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kornelia (Neeltje) (zie XIIIaf).

XIIIaf    Kornelia (Neeltje) van OLST, geboren op maandag 7 november 1949 te Oldebroek, dochter van Gijsbertus van OLST, brood & banketbakker, en Kristina Johanna KOELE (zie XIIs).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 22 mei 1974 te Oldebroek met Gerrit Johannes van ENK, 23 jaar oud, aannemer, geboren op woensdag 1 november 1950 te Oldebroek, zoon van Peter van ENK, landbouwer, en Hendrikje PUTTENSTEIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Gijs, geboren op vrijdag 29 augustus 1975 te Zwolle.
   2.  Kristian, geboren op zondag 6 november 1977 te Oldebroek.
   3.  Hendrik, geboren op vrijdag 11 juli 1980 te Zwolle.
   4.  Noortje, geboren op dinsdag 21 september 1982 te Oldebroek, overleden op zondag 25 december 1983 te Zwolle op 1-jarige leeftijd.
   5.  Lotte Willemijn, geboren op zondag 24 mei 1987 te Zwolle.

IXag    Zwier VISSER, boerenknecht (1839, 1846), daghuurder (1847, 1849, 1880), arbeider (1885), geboren circa 1816 te Olst, overleden op dinsdag 16 februari 1886 te Wengelo (Wijhe), zoon van Klaas VISSER (zie VIIIk) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd (1) op zaterdag 19 oktober 1839 te Olst met (An)Tonia WENSINK, dienstmeid (1839), geboren circa 1815, overleden op vrijdag 16 mei 1845 te Duur (Olst), dochter van Harm WENSINK, landbouwer (1839), en Gerrigjen DIJKSLAG, landbouwster (1839).
Gehuwd (2) op woensdag 15 april 1846 te Olst (getuige(n): Hendrikus EIJLERS (27 jr, boerenknecht), Jan DISTENBERG (34 jr, kleermaker), Jan Stein HAMPE (47 jr, koopman) en Bernardus RIEDEMAN) met Gerrigien GROLLEMAN, dienstmeid te Olst (1846), dagloonster (1877), geboren circa 1817 te Wijhe, overleden op maandag 12 december 1898 te Rande (Diepenveen), dochter van Egbert GROLLEMAN en Gerritdiena LEEMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  (levenloze jongen), geboren op dinsdag 12 november 1839 te Olst, overleden op dinsdag 12 november 1839 om 17:00 uur te Olst, 0 dagen oud (aangifte door: Hendrikus KROON (35 jr, landman) en Willem BRAND (25 jr, daghuurder)), in de Wijk Hengforden.
   2.  Gerrit Jan (zie Xbn).
   3.  Klasina VISSCHER, geboren circa 1843 te Olst, overleden op vrijdag 4 mei 1917 te Deventer.
Gehuwd op donderdag 1 november 1866 te Olst met Hendrik BLASMAN, daghuurder (1866), koetsier (1883), geboren circa 1839 te Olst, overleden op dinsdag 27 maart 1883 te Olst, zoon van Hendrik BLASMAN en Janna KLUIN. Met het huwelijk wordt 1 kind gewettigd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Tonia, geboren op vrijdag 8 oktober 1847 te Olst, overleden op vrijdag 15 oktober 1847 om 18:00 uur te Olst, 7 dagen oud (aangifte door: Gerrit OVERDORP (61 jr, landbouwer) en Egbert NIJHOF (58 jr, daghuurder)).
   5.  Tonia, geboren circa 1848 te Olst, overleden op zondag 26 augustus 1849 om 17:00 uur te Olst (aangifte door: Jannes STEENBRUGGEN (63 jr, landbouwer) en Gerrit OVERDORP (63 jr, landbouwer)).
   6.  Gerrit, boerenknecht (1877), landbouwer (1921), geboren circa 1850 te Olst, overleden op donderdag 22 december 1921 te Voorst.
Gehuwd op donderdag 3 mei 1877 te Diepenveen met Berendina LUEKS, dienstmaagd (1877), geboren circa 1852 te Bathmen, overleden op vrijdag 8 juli 1927 te Voorst, dochter van Harm LUEKS, dagloner (1877), en Hendrika VROEMMISSE.
   7.  Willem (zie Xbo).
   8.  Teunis, geboren circa 1857 te Olst, overleden op dinsdag 18 februari 1862 te Wengelo (Wijhe).
   9.  Everdina, dienstmeid (1878), geboren circa 1858 te Wijhe, overleden op woensdag 2 mei 1934 te Epe.
Gehuwd (1) op zaterdag 2 november 1878 te Wijhe met Egbert TELLEGEN, boerenknecht (1878), geboren circa 1849 te Heerde, overleden voor 1899, zoon van Gerrit Willem TELLEGEN, landbouwer, en Hendrikje KEIZER.
Gehuwd (2) op zaterdag 23 september 1899 te Epe met Harmen BOSSENBROEK, landbouwer (1899), geboren circa 1867 te Nijbroek, overleden na 1934, zoon van Jan BOSSENBROEK, landbouwer (1899), en Janna de WEERD, landbouwster (1899).
   10.  Jennigje, geboren circa 1860 te Wijhe, overleden op dinsdag 8 oktober 1867 te Wengelo (Wijhe).

Xbn    Gerrit Jan VISSER, dienstknecht (1864), daghuurder (1866), geboren circa 1841 te Olst, overleden op woensdag 24 juli 1867 te Wijhe, zoon van Zwier VISSER (zie IXag) en (An)Tonia WENSINK, dienstmeid (1839).
Gehuwd op donderdag 14 januari 1864 te Wijhe met Aaltjen KRIJGSMAN, dienstmeid (1864), geboren circa 1843 te Nijbroek, dochter van Aart Jan KRIJGSMAN, arbeider (1864), en Gerdina KLUIN, arbeidster (1864).
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwier, geboren circa 1863 te Vaassen, overleden op vrijdag 2 februari 1866 om 07:00 uur te Olst, in het huis nr 54 één in het buurtschap Wilsum.
   2.  Gerritdine, geboren circa 1867 te Wijhe, overleden op zondag 6 oktober 1867 te Wijhe. Zij wordt 15 weken oud.

Xbo    Willem VISSER, boerenknecht (1880), koopman (1912), geboren op dinsdag 16 november 1852 om 08:00 uur te Olst (aangifte door: Egbert NIJHOF (64 jr, daghuurder) en Antonij WILLIGHAGEN (31 jr, daghuurder)), overleden op zondag 20 juli 1913 om 13:00 uur te Olst op 60-jarige leeftijd (aangifte door: Gerrit JANSEN (48 jr, kantoorbediende) en Hermannus VISSER (60 jr, koopman, achterneef)), in het huis nr. 69. Zoon van Zwier VISSER (zie IXag) en Gerrigien GROLLEMAN, dienstmeid te Olst (1846), dagloonster (1877).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 8 mei 1880 te Olst (getuige(n): Gerlof WEIDEMAN (72 jr, gemeentebode), Bernardus Hendrikus RIKKERT (51 jr, horlogemaker), Hendrik VISSER (40 jr, klompenmaker) en Lambertus VISSER (41 jr, daghuurder)) met Johanna TELLEGEN, 27 jaar oud, dienstmeid te Olst (1880), geboren op zondag 5 september 1852 om 01:00 uur te Epe. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit VAN MOSSEL (42 jr, dagloner) en Harmen ROEMERMAN (28 jr, papiervormmaker). Overleden op maandag 18 december 1922 om 17:00 uur te Olst op 70-jarige leeftijd. De aangevers zijn Hendrik WILLEMS (70 jr, zonder beroep) en Cornelis Jacobus OSKAM (43 jr, schoenmaker). Dochter van Hendrikus TELLEGEN, daghuurder te Epe (1880), en Aleida FEIJTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Willem, reiziger (1912), geboren circa 1886 te Olst.
Gehuwd op donderdag 4 juli 1912 te Markelo met Gerritdina Johanna DOLLEKAMP, geboren circa 1888 te Markelo, dochter van Willem DOLLEKAMP en Hendrika GREVINK, winkelierster (1912).

IXah    Albert VISSER, boerenknecht (1848, 1849), daghuurder (1852), geboren op woensdag 29 november 1820 om 22:30 uur te Olst (aangifte door: Egbertus MIDDELBURG (25 jr, kantoorbediende) en Willem KAMPHUIS (27 jr, smid)), overleden op vrijdag 14 oktober 1864 om 08:00 uur te Olst op 43-jarige leeftijd (aangifte door: Hermannus REGTERSCHOT (28 jr, landbouwer) en Albert Jan PETERS (30 jr, daghuurder)), in het huis nr. 71 één. Zoon van Klaas VISSER (zie VIIIk) en Janna Zwiers DIESSELHOF, dienstmaagd (1814).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 19 oktober 1848 te Olst (getuige(n): Hendrik KOK (56 jr, kastelein), Albert HINK (40 jr, koopman), Hendrikus RIETBERG (88 jr, winkelier) en Jan WESTENBERG (37 jr, kleermaker).) met Janna SCHOTERMAN, dienstmeid te Olst (1848), geboren circa 1821 te Raalte, overleden op maandag 20 februari 1888 om 11:00 uur te Olst (aangifte door: Lammert Jan REGTERSCHOT (48 jr, slachter) en Willem KREKEL (44 jr, klompenmaker)), in het huis nr. 106. Dochter van Gerrit Jan SCHOTERMAN, daghuurder te Olst (1848), en Hermina NIENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (zie Xbp).
   2.  Geert Jan, daghuurder (1888), geboren op donderdag 12 september 1850 te Olst, overleden op donderdag 15 april 1897 te Hengelo (Ov.) op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op donderdag 1 november 1888 te Olst (getuige(n): Gerrit HORSSELENBERG (23 jr kleermaker, zoon bruid), Arend HULSBERGEN (61 jr, wagenmaker), Jacobus Egbertus HULSBERGEN (30 jr, wagenmaker) en Gerrit Willem BANENINK (73 jr, schoenmaker)) met Diena Johanna (Dina) BAKKER, 44 jaar oud, huisvrouw, geboren op woensdag 8 november 1843 om 15:00 uur te Deventer, overleden circa 1939 te Haarlem, New York (USA). Zij woont in 1888 te Olst. Vertrokken op 23 oktober 1907 met dochter Johanna naar Patterson/Haarlem nabij New York (USA), alwaar 2 van haar dochters Willemina (ongehuwd) en Gerritjen, gehuwd met Jan Willem Roerink reeds woonden. Dochter van Willem BAKKER, olijslager, en Willemken HAARLEMANS, huisvrouw. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 19 november 1863 te Deventer (getuige(n): W. Bakker, J. Willems)) met Geerlig HORSSELENBERG, 28 jaar oud, tapper, geboren op vrijdag 6 november 1835 te Wijhe, gedoopt (NH) op vrijdag 6 november 1835 te Wijhe (getuige(n): Floor Witholt (38 jr, daghuurder), Willem Witholt (50 jr. visser)), overleden op donderdag 11 april 1878 om 16:00 uur te Olst op 42-jarige leeftijd (aangifte door: Egbert Jans Brascams ((46 jr, landbouwer) Adolf Carel Kattenwinkel (31 jr, landbouwer)), begraven te Wijhe.}
   3.  Albert Jan, daghuurder (1880), geboren circa 1851 te Olst, overleden op dinsdag 8 juni 1880 om 23:00 uur te Olst (aangifte door: Lammert Jan REGTERSCHOT (40 jr, daghuurder)). Hij bleef ongehuwd.
   4.  Hermannus (zie Xbq).
   5.  Jan Willem, blauwverver te Deventer (1888), geboren circa 1855 te Olst, overleden 1923 te Raalte.
Gehuwd op dinsdag 23 oktober 1888 te Heino (getuige(n): Aart WINTERS (60 jr, kleermaker), Reint SMITS (40 jr, smid), Hermannes Johannes BUTINK (27 jr, schoenmaker) en Jacob MULDER (41 jr, veldwachter)) met Hendrika KNIPPENBERG, geboren rond 1876 te Wijhe. Zij woont in 1888 te Heino. Haar voogd is Dirk KNIPPENBERG (verver te Heino) en toeziend voogd is Herman BAAS (nachtwacht te Deventer). Dochter van Hendrik KNIPPENBERG en Jennigjen SCHOTERMAN.
   6.  Antonij, daghuurder (1881), geboren circa 1863 te Olst, overleden op donderdag 3 november 1881 om 08:00 uur te Olst (aangifte door: Willem KREKEL (36 jr, daghuurder) en Hendrik WALDMEESTER (65 jr, daghuurder)), in het huis nr. 106. Hij bleef ongehuwd.

Xbp    Johanna VISSER, geboren op maandag 5 februari 1849 om 16:00 uur te Olst (aangifte door: Johan Hendrik KEMMER (38 jr, daghuurder) en Gerrit STEINVOORT (34 jr, daghuurder)), overleden op maandag 3 augustus 1914 om 23:30 uur te Olst op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert KAMPHUIS (64 jr, arbeider) en Jacob BRAND (31 jr, landbouwer)), in het huis nr. 303. Dochter van Albert VISSER (zie IXah) en Janna SCHOTERMAN, dienstmeid te Olst (1848).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 24 december 1874 te Olst (getuige(n): Willem BARGENS (80 jr, zonder beroep), Egbert WAGENVOORT (59 jr, daghuurder), Jan KOBUS (48 jr, klompenmaker) en Hendrik VISSER (36 jr, klompenmaker)) met Albert Jan EILERTS, 20 jaar oud, daghuurder (1874), landbouwer (1908), geboren op donderdag 25 mei 1854 om 06:00 uur te Olst (aangifte door: Jan NIEUWENHUIS (60 jr, landbouwer) en Herm BROEZE (32 jr, daghuurder)), overleden op maandag 10 maart 1913 om 20:00 uur te Olst op 58-jarige leeftijd, in het huis nr. 303. Aangevers zijn Jacob BRAND (30 jr, arbeider) en Hermannus DENGERINK (40 jr, arbeider). Zoon van Hendrikus EILERTS, daghuurder (1854), en Zwaantjen HOEKMAN. Met het huwelijk is een kind gewettigd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan, smid (1908), geboren circa 1875 te naw Olst.
   2.  Hendrik, kleermaker te Deventer (1908), geboren circa 1876 te naw Olst.
   3.  Johan, timmermansknecht (1908), geboren circa 1882 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 16 mei 1908 te Olst (getuige(n): Albert Jan EILERTS (33 jr, smid, broer), Hendrik EILERTS (32 jr, kleermaker te Deventer, broer), Gerhard RENSINK (23 jr, timmerman, broer) en Albertus VEENBERGEN (32 jr, smid, zwager bruid).) met Hendrika RENSINK, geboren circa 1886 te Olst, dochter van Johannes RENSINK en Willemina JANSEN.

Xbq    Hermannus VISSER, daghuurder (1877, 1883), koopman te Olst (1912), geboren op zondag 1 augustus 1852 om 16:00 uur te Olst (aangifte door: Gerrit REGTERSCHOT (42 jr, daghuurder) en Jan Hendrik GROENEWOLD (38 jr, timmerman)), overleden op maandag 7 augustus 1933 te Deventer op 81-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXah) en Janna SCHOTERMAN, dienstmeid te Olst (1848).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 2 mei 1877 te Olst (getuige(n): Gerrit Jan VISSER (27 jr, daghuurder, broer), Hendrik VISSER (38 jr, klompenmaker). Reindert KLUIN (32 jr, koetsier) en Johannes BRAND (25 jr, daghuurder).) met Trijntje HAVERKAMP, 34 jaar oud, dienstmeid (1877), geboren op dinsdag 2 augustus 1842 te Olst, overleden op dinsdag 21 februari 1922 om 19:00 uur te Olst op 79-jarige leeftijd, in het huis nr. 88. Aangevers zijn Willem ELFERINK (30 jr, slagersknecht) en Jan RENSHOF (26 jr, slagersknecht). Dochter van Derk HAVERKAMP en Alijda HANSEN. {Zij was eerder gehuwd voor 1876 met Antonij TIESKENS, molenaarsknecht, geboren circa 1843 te Olst, overleden op vrijdag 28 maart 1873 te Olst, zoon van Jan Willem TIESKENS en Jenneken HAARBRINK.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Jan, geboren circa 1880 te Olst, overleden op zaterdag 23 juni 1883 om 01:00 uur te Olst (aangifte door: Jan Willem de WEERD (46 jr, bakker) en Frederik Gottlieb HOGENBERG (53 jr, schoenmaker)), in het huis nr. 65 één.
   2.  Albert Jan, bouwkundig opzichter te Apeldoorn (1912), geboren circa 1884 te Olst.
Gehuwd op zaterdag 16 maart 1912 te Olst (getuige(n): Derk Jan TIESKENS (40 jr, wagenmaker te Haarlem, halfbroer bruidegom), Willem Hendrik Samuel KOK (30 jr, controleur Eeerste Nederlandsche Electrische Tramwegmaatschappij te Haarlem, halfzwager bruidegom), Harm Jan VELDKAMP (40 jr, koopman, zwager bruidegom) en Vapolite STAAL (32 jr, ambtenaar te Amsterdam, zwager bruidegom).) met Jacomina Johanna BLACKSTONE, geboren circa 1884 te Goes, in 1912 wonende te Olst, doch binnen de laatste 6 maanden te Amsterdam. Dochter van Johannes BLACKSTONE en Neeltje BREETVELD.

VIIIl    Trientjen (Trijntje) Jacobs VISSER, dienstmeid (1814), geboren op woensdag 1 september 1790 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 5 september 1790 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden.), overleden op vrijdag 14 januari 1848 om 19:00 uur te Heerde op 57-jarige leeftijd, ten haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Gerrit Jan HAVERKAMP (52 jr, koopman) en Derk PROPER (29 jr, verver). Dochter van Jacob Gerrits VISSER (zie VIIh) en Aaltjen Claas BOEVE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 7 mei 1814 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL (57 jr), Willem COENZES (64 jr), Harmen RUIJS (58 jr) en Jan VAN ARK (29 jr)) met Gerrit Maas van LEEUWEN, 27 jaar oud, dagloner (1814, 1825, 1834), geboren op dinsdag 1 augustus 1786 te Heerde, gedoopt op zondag 6 augustus 1786 te Heerde, overleden op zaterdag 5 april 1834 om 02:00 uur te Heerde op 47-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn zijn buren Albert VAN DER BEEK (28 jr, timmerman) en Johannes DIKKESCHEI (63 jr, dagloner). Zoon van Maas Gerrits van LEEUWEN en Fennigjen Arends van OLST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart, geboren circa 1817 te Heerde, overleden op zaterdag 6 januari 1900 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 2 november 1850 te Heerde met Grietjen van ZUUK, geboren circa 1819 te Epe, overleden voor 1900, dochter van Gerrit Pijkeren van ZUUK en Neeltje Kornelis RUITER.
   2.  Gerrit, Karman (1878), geboren circa 1821 te Heerde, overleden op maandag 8 april 1878 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 26 april 1851 te Heerde met Trijntjen van APELDOORN, geboren circa 1823 te Apeldoorn, overleden na 1878, dochter van Arend van APELDOORN en Anna WOLVEN.
   3.  Aaltje, geboren op donderdag 8 september 1825 om 01:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn haar oom Jan Maas van LEEUWEN (35 jr, bakker) en Berend van DIJK (73 jr, dagloner). Overleden op vrijdag 28 september 1883 te Heerde op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerrit Willem POST, overleden na 1883.
   4.  Klaas, boerenknecht (1860), arbeider (1891), geboren circa 1829 te Heerde, overleden op vrijdag 27 november 1891 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 8 december 1860 te Heerde met Jentje DEKKER, dienstmeid (1860), geboren circa 1835 te Heerde, overleden na 1891, dochter van Willem DEKKER, rietdekker, arbeider (1860), en Gerritdina van den BELT, arbeidster (1860).

VIIIm    Jannigjen VISSER, dienstmeid (1817), geboren op woensdag 5 december 1792 te Heerde, gedoopt (NG) op zondag 9 december 1792 te Heerde (getuige(n): Door de vader zelfs ten Doop gehouden), overleden op zaterdag 22 juli 1854 om 11:00 uur te Heerde op 61-jarige leeftijd (aangifte door: Bernard Maarten van der WAL (31 jr, timmerman) en Antonie Everaard van der WAL (29 jr, schoenmaker).), te haren huize bij het Dorp. Dochter van Jacob Gerrits VISSER (zie VIIh) en Aaltjen Claas BOEVE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zondag 30 november 1817 te Heerde (getuige(n): Harmen RUIJS (60 jr, vice-burgemeester), Jan VAN NOOREL (60 jr, rentenier), Jan VAN ARK (30 jr, bakker) en Willem COENZE (67 jr, dagloner)), gehuwd voor de kerk op zondag 30 november 1817 te Heerde met Gijsbert JONKER, 26 jaar oud, papiermakersknecht (1817), arbeider (1854), geboren op zondag 10 april 1791 te Heerde, gedoopt (ND) op woensdag 13 april 1791 te Heerde, overleden op woensdag 30 november 1864 om 18:00 uur te Heerde op 73-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn Antonie Everhard VAN DER WAL (41 jr, schoenmaker) en Jacobus SNEL (39 jr, kuiper). Zoon van Willem JONKER, koopman, en Gergjen Gijsberts KAPPERS, "Den 30 november 1817 is Gijsbert Jonker, J:M met Jennigje Visser J:D: kerkelijk in den Echt verbonden".
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesje, geboren circa 1825 te Heerde.
Gehuwd op woensdag 22 september 1875 te Apeldoorn met Arie van VELDHUIZEN, geboren circa 1836 te Barneveld, zoon van Evert van VELDHUIZEN en Jannetje BLANKENSPOOR.
   2.  Gerhardus, geboren circa 1838 te Heerde.
Gehuwd (1) op zaterdag 26 juli 1862 te Heerde met Janna van ZALK, geboren circa 1840 te Heerde, overleden voor 1866, dochter van Jan van ZALK en Zwaantje de BRAKE.
Gehuwd (2) op vrijdag 1 juni 1866 te Doornspijk met Johanna Aleida Willemina FIKSE, geboren circa 1842 te Wijhe, overleden voor 1896, dochter van Krijn FIKSE en Hendrika HARTKAMP.
Gehuwd (3) op donderdag 25 juni 1896 te Oldebroek met Annetje KLOMP, geboren circa 1839 te Doornspijk, dochter van Gerrit KLOMP en Jennigje VELDHOEN. {Zij was eerder gehuwd voor 1895 met Gerrit achter de MOLEN, overleden voor 1896.}

VIe    Stijntje VISSCHERS, gedoopt (NG) op zondag 14 november 1723 te Heerde, overleden te naw Hattem, dochter van Jan Harms VISSCHER (zie Vc) en Gerritje Jans BOEVE.
Ondertrouwd op zaterdag 1 juli 1747 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op dinsdag 25 juli 1747 te Hattem (NG), "Andries Braskamp J:M: onder Hattem laatst gewoond hebbende te Zwartsluis met Stijntje Visschers J:D: van Wapenveld wonende alhier". Echtgenoot is Andries BRASKAMP, overleden te naw Hattem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marrigje, gedoopt (NG) op zondag 5 mei 1748 te Hattem.

Vd    Steven Herms VISSCHER, diaken 1725 - 1728, ouderling 1731-1734, gedoopt op dinsdag 29 maart 1678 te Heerde, overleden op zaterdag 26 december 1750 te Heerde op 72-jarige leeftijd, "Op Michiel (= september) 1706 als lidmaat aangenomen. (RAG: DTB 875-56/3). In 1725 tot diaken verkozen Steven Visscher, in plaats van Dries van Emst, kerkmeester wordende, hoogstens plaatsing voor dit jaar gecombineert, in plaats van Jan Visscher, die overleden is". In 1728 tot diaken benoemd Zarris Claassen Boeve in plaats van Steven Visscher". Op Paaschen 1731 is ouderling geworden Steven Visscher in plaats van Frederik Bijsterbosch. Na de classis te Vaassen is gecommitteerd als ouderling Steven Visscher. Op Paaschen 1734 is tot ouderling verkozen Herman Lammert in plaats van Steven Visscher". (RAG: DTB 876-219/3, 220/1, 221/3, 222/1), zoon van Herman (Harmen) Jansen VISSCHER (zie IVb) en Aeltien (Aaltjen) SARRIS.
Ondertrouwd op zondag 22 februari 1705 te Heerde met Geertje JANS, geboren 1680 te Heerde, overleden op zaterdag 16 mei 1750 te Heerde. In de trouwakte (1822/19) van haar kleindochter Hendrikjen Jans Visser staat zij genoemd als Hendrikjen Jans. "Steven Harms Visscher en Geertje Jans J:D: beide tot Wapenveld".
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Stevens VISSER (zie VIf).
   2.  Geertje Stevens (zie VIg).
   3.  Jan Stevens (zie VIh).
   4.  Aaltje Stevens, geboren op maandag 6 mei 1715 te Heerde, {nog geen ´harde bewijzen´ gevonden dat zij inderdaad een dochter is}. In Michelij (=september) 1739 op Belijdenisse aangenomen (RAG: DTB 876-275/11).
   5.  Sarrijs, gedoopt (NG) op zondag 1 december 1715 te Heerde, overleden voor 1721 te naw Heerde.
   6.  Sarris Stevens (zie VIi).
   7.  Willemtje Stevens, geboren circa 1723 te Heerde, {nog geen ´harde bewijzen´ gevonden dat zij inderdaad een dochter is}.
Ondertrouwd op zaterdag 6 november 1751 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 28 november 1751 te Heerde (NG) met Maas van OENE, "Maas van Oene J:M: en Willemtje Stevens Visscher J:D: alhier".

VIf    Harmen Stevens VISSER, geboren circa 1707 te Heerde, overleden op maandag 20 oktober 1788 te Hattem. In 1769 bewoner van het pand (in 1984) Kerkstraat 24. {nog geen harde ´bewijzen´ gevonden dat hij inderdaad een zoon is}. In 1778 is hij eigenaar van de bank in Vak B Rij 1 Nr. 7 en van de bank in Vak B rij 8 Nr. 11 in de Grote Kerk in Hattem. Zoon van Steven Herms VISSCHER (zie Vd) en Geertje JANS.
Ondertrouwd op vrijdag 8 april 1735 te Heerde, gehuwd voor de kerk op zondag 1 mei 1735 te Heerde (NG) met Trijntjen JANS (WESTHOFF), geboren te naw Wapenveld, overleden op zondag 22 oktober 1780 te Hattem, "Herman Stevens Visscher, J:M: en Trijntje Jans Westhoff J:D: beide in Wapenvelt".
In 1751 verkopen ze aan zijn broer en schoonzus Sarris Stevens VISSER en Henrickje JACOBS een huis, hof en een hoekje land in het buurschap Wapenveld ter waarde van f 200.
In 1758 verkopen ze aan Maas Gerrits van OENE en Willempje STEEVENS een kampje hooi-weiland in het Hoornerbroek ter waarde van f 150.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hermens, gedoopt op zondag 14 oktober 1736 te Heerde.
   2.  Steven Harmszen (zie VIIi).
   3.  Gerrit Hermens.

VIIi    Steven Harmszen VISSER, Landman (1823), geboren te Apeldoorn?? Overleden op zondag 26 november 1797 te Hattem, {In trouwakte van dochter Trientjen (1811/2) staat overlijdensjaar 1795 vermeld}zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIf) en Trijntjen JANS (WESTHOFF).
Ondertrouwd op zaterdag 13 april 1776 te Hattem, gehuwd op zondag 5 mei 1776 te Hattem, "Attestatie van Oldebroek - Steven Harmszen VISSER, J.M. van Apeldoorn, wonende onder Hattem, en Hilletje AARTS, J.D. van ´t Oldebroek". Echtgenote is Hilligjen AARTS, 34 jaar oud, gedoopt (NG) op zondag 15 april 1742 te Oldebroek, overleden op zaterdag 21 juni 1823 om 19:00 uur te Oldebroek op 81-jarige leeftijd, in het huis nr. 378, nalatende vier kinderen. Aangevers zijn de buren Willem HOFMEESTER (33 jr, mr. kleermaker) en Joost Duim (22 jr, mr. hoefsmid). Dochter van Aart FRANKS en Neeltjen ALBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trientjen Stevens (zie VIIIn).
   2.  Aart, landbouwer (1857), gedoopt op zondag 18 februari 1781 te Hattem, overleden op dinsdag 3 februari 1857 te Oldebroek op 75-jarige leeftijd.
   3.  Harmen Stevens (zie VIIIo).
   4.  Jan Stevens (zie VIIIp).
   5.  Albert, gedoopt op woensdag 2 februari 1785 te Hattem, begraven op maandag 24 april 1786 te Hattem op 1-jarige leeftijd.

VIIIn    Trientjen Stevens VISSER, gedoopt (NG) op zondag 16 november 1777 te Hattem, overleden op zaterdag 1 november 1862 te Oldebroek op 84-jarige leeftijd, dochter van Steven Harmszen VISSER (zie VIIi) en Hilligjen AARTS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op vrijdag 3 mei 1811 te Heerde (getuige(n): Jan VAN NOOREL, Harm RUIJS, Gerrit GERRITSEN en Fredrik Willem VAN DEDEM) met Lambert SCHOLTEN, 40 jaar oud, broodbakker (1811, 1814), landman (1835), bakker (1848), geboren op zondag 17 juni 1770 te Hattem, overleden op woensdag 3 mei 1848 te Oldebroek op 77-jarige leeftijd, zoon van Jannes SCHOUTEN en Geesjen GERRITS. {Hij was eerder gehuwd voor 1811 met Geertje HENDRIKS, overleden voor 1811.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Geesjen (zie IXai).

IXai    Geesjen SCHOLTEN, landbouwster (1835), dagloonster (1839), landbouwster (1878), geboren op zaterdag 19 februari 1814 om 10:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Willem COENZES en Hendrik van LEEUWEN. Overleden op donderdag 13 november 1890 te Oldebroek op 76-jarige leeftijd, dochter van Lambert SCHOLTEN, broodbakker (1811, 1814), landman (1835), bakker (1848), en Trientjen Stevens VISSER (zie VIIIn).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 9 mei 1835 te Oldebroek (getuige(n): Geerlof LOKHORST (48 jr, wolkammer), Hendrik SCHOLTEN (21 jr, tuinman, neef bruid), Jan SNELLEN (48 jr, wolkammer), Jacob DE HEN (49 jr, wolkammer)) met Steven VISSER, 27 jaar oud (zie IXaj).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lammert, geboren op woensdag 17 februari 1836 te Oldebroek, overleden op donderdag 25 april 1839 te Oldebroek op 3-jarige leeftijd, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   2.  Trijntje, geboren op woensdag 8 november 1837 te Oldebroek, overleden op zondag 6 juni 1852 te Oldebroek op 14-jarige leeftijd.
   3.  Lammert, Landbouwer (1878), geboren op donderdag 19 december 1839 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op maandag 20 mei 1878 te Oldebroek op 38-jarige leeftijd.
   4.  (levenloze jongen) VISS(CH)ER, geboren op vrijdag 2 september 1842 te Oldebroek, overleden op vrijdag 2 september 1842 te Oldebroek, 0 dagen oud, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   5.  Hendrikje, geboren op zondag 2 juli 1843 te Oldebroek, overleden op woensdag 25 april 1866 te Oldebroek op 22-jarige leeftijd.
   6.  Hermina, geboren op zaterdag 17 januari 1846 te Oldebroek, overleden op vrijdag 8 maart 1929 te Oldebroek op 83-jarige leeftijd.
   7.  Jacob, geboren op dinsdag 8 februari 1848 te Oldebroek, overleden op maandag 3 juli 1848 te Oldebroek, 146 dagen oud, begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 203 in Hattem.
   8.  Jantje, landbouwster (1875), geboren op dinsdag 8 februari 1848 te Oldebroek, overleden op zaterdag 10 april 1875 te Oldebroek op 27-jarige leeftijd.
   9.  Jacob, geboren op zaterdag 1 december 1849 te Oldebroek, overleden op donderdag 6 augustus 1914 te Wezep op 64-jarige leeftijd.
   10.  Trijntje, geboren op maandag 20 juni 1853 te Oldebroek. Aangiftedatum, overleden op zondag 25 juni 1876 te Oldebroek op 23-jarige leeftijd.
   11.  Steven, geboren circa 1856 te Oldebroek, overleden op zaterdag 26 februari 1927 te Oldebroek.

VIIIo    Harmen Stevens VISSER, landbouwer (1812, 1813, 1819, 1821, 1828, 1830, 1845), bouwman in buurtschap Het Veen (1822, 1824), arbeider (1843, 1856, 1858), dagloner (1853), gedoopt (NG) op woensdag 1 oktober 1783 te Hattem, overleden op zaterdag 3 juli 1858 om 18:30 uur te Hattem op 74-jarige leeftijd, te zijner huize in Wijk C nr. 93. Aangevers zijn Jacob Jansen MINK (48 jr, kuiper) en Gerrit MACHIELS (65 jr, arbeider). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 283 in Hattem. Hij woont in 1808 en 1809 in het Veen. Zoon van Steven Harmszen VISSER (zie VIIi) en Hilligjen AARTS.
Ondertrouwd op vrijdag 10 juli 1807 te Hattem, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op zondag 26 juli 1807 te Hattem met Henderina Kobus MULDER, 19 jaar oud, dagloner (1853), gedoopt (NG) op zondag 17 februari 1788 te Hattem, overleden op woensdag 20 november 1861 om 08:00 uur te Hattem op 73-jarige leeftijd, te harer huize in Wijk C nr. 93. Aangevers zijn Willem VAN OENE (67 jr, tolgaarder) en Jan MACHIELS (25 jr, arbeider). Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 447, dochter van Kobus JANS en Margien JANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven (zie IXaj).
   2.  Cobus, gedoopt op woensdag 20 september 1809 te Hattem, overleden op woensdag 5 september 1810 te Hattem, 350 dagen oud, te zijnen huize in Hattemerveen. De buren zijn Peter HARMS en Jan WIJNEN.
   3.  Kobus, geboren op zondag 2 december 1810 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 9 december 1810 te Hattem, overleden op vrijdag 24 februari 1815 om 11.00 uur te Hattem op 4-jarige leeftijd. Overleden in het huis in Wijk D nr. 40 in het buurtschap Het Vheen. Aangevers zijn de buren Jan WIENEN (28 jr, landbouwer) en Willem van de BEEK (34 jr, landbouwer).
   4.  (levenloos jongen), geboren op zaterdag 14 maart 1812 om 22:00 uur te Hattem. Aangevers zijn Jan WIENEN (25 jr, landbouwer) en Lammert SCHOLTEN (42 jr, broodbakker). Overleden op zaterdag 14 maart 1812 te Hattem, 0 dagen oud.
   5.  Hendrik Aarts, geboren op zaterdag 4 september 1813 om 17.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Hendrik TOP (48 jr, broodbakker en winkelier) en Jan WIENEN (26 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 3 juni 1817 te Hattem op 3-jarige leeftijd. Overleden in het huis Wijk C nr. 47. Aangevers zijn Jan WIENEN (30 jr, landbouwer) en Hendrik Arends KOOPMAN (20 jr, landbouwer).
   6.  Marrigje, geboren op woensdag 8 maart 1815 om 23.00 uur te Hattem (aangifte door: Jan WIENEN (29 jr, landbouwer) en Jan van RIESSEN (35 jr, karreman).).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 4 januari 1840 te Heerde met Georg DEUR, geboren circa 1808 te Heerde, zoon van Georg DEUR en Heiltje LAUWERS.
   7.  Cobus (Jacobus), geboren op woensdag 14 augustus 1816 om 11.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan WIENEN (39 jr, landbouwer) en Jan van RIESSEN (40 jr, karreman). Overleden op donderdag 29 maart 1832 om 16:30 uur te Heerde op 15-jarige leeftijd, ten huize van Bart van ESSEN. Aangevers zijn de buren Teunis HANEKAMP (36 jr, landbouwer) en Gerrit Herms MUIS (55 jr, dagloner).
   8.  Hendrikjen, geboren op zaterdag 11 juli 1818 om 00.30 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (58 jr, landbouwer) en Jan WIJNEN (32 jr, landbouwer). Overleden op zondag 23 augustus 1818 om 00.30 uur te Hattem, 43 dagen oud. Overleden in het huis in Wijk D nr. 47. Aangevers zijn Berend HULSBERGEN (59 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (32 jr, landbouwer).
   9.  Hendrikjen (zie IXak).
   10.  Jantjen, geboren op zondag 8 april 1821 om 11:00 uur te Hattem. Getuigen bij de aangifte zijn Berend HULSBERGEN (63 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (34 jr, landbouwer), beiden zijn niet verwant.
   11.  Albert (zie IXal).
   12.  Berend, zonder beroep, geboren op zaterdag 17 juli 1824 om 12:00 uur te Hattem. Getuigen zijn Jan van OGTROP (42 jr, landbouwer in het Veen) en Lubbertus BARNEVELD (46 jr, winkelier binnen de stad). Overleden op dinsdag 16 mei 1843 om 22:00 uur te Hattem op 18-jarige leeftijd, in het huis in Wijk C nr. 88. Aangevers zijn Jacob van den ESKER (58 jr, landbouwer) en Gerrit MACHIELS (48 jr, koopman). Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 283 in Hattem. Hij bleef ongehuwd.
   13.  Jan, geboren op dinsdag 21 maart 1826 om 20:00 uur te Hattem, in Wijk C nr. 46. Getuigen zijn Johannes Lodewijk STRENG (39 jr, arbeider) en Gerhardus Aswen van DOORNUM (35 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 11 september 1827 om 05:00 uur te Hattem op 1-jarige leeftijd, in Wijk C nr. 46. Aangevers zijn vader Harmen Steven VISSER en Lammert KLUIVER (35 jr, landbouwer).
   14.  Trijntjen (zie IXam).
   15.  Janna, dienstmeid (1856), geboren op dinsdag 24 augustus 1830 om 21:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 60. Getuigen zijn Lammert KLUIVER (47 jr, landbouwer) en Albert HULSBERGEN (33 jr, landbouwer). Overleden op donderdag 27 september 1866 om 04:00 uur te Heerde op 36-jarige leeftijd, te haren huize in het Dorp. Aangevers zijn Johan Jacob ROUCAMP (59 jr, rijkscommies) en Kornelis van GASTEREN (40 jr, rijkscommies). In 1856 wonende te Oldebroek, in 1860 wonende te Zwolle.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1856 te Epe (getuige(n): Hendrik WILDBRINK (33 jr, landbouwer onder Apeldoorn), Peter JONKER (47 jr, landbouwer), Hendrik JONKER (47 jr, smid) en Gerrit VAN LAAR (53 jr, bode)) met Gerrit STEENBERGEN, 30 jaar oud, dienstknecht (1856), geboren op woensdag 24 augustus 1825 om 12:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Egbert KEIZER (22 jr, dagloner) en Jacob PETERS (55 jr, dagloner). Overleden op woensdag 20 april 1859 om 09:00 uur te Heerde op 33-jarige leeftijd, te zijnen huize in de buurt Horsthoek. Aangevers zijn Jan VAN TRIEST (42 jr, arbeider) en Kornelis MARSKAMP (38 jr, arbeider). Zoon van Derk STEENBERGEN, dagloner (1825), en Janna BITTER.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zaterdag 4 augustus 1860 te Heerde (getuige(n): Jan HENDRIKS (40 jr, veldwachter), Wessel Johannes RAKHORTS (36 jr, winkelier), Peter HENDRINK (30 jr, gemeenteontvanger) en Derk Willem LEERTOUWER (26 jr, schoenmakersknecht)) met Hendrik van AS, 28 jaar oud, kleermaker te Heerde (1860), geboren op zondag 25 september 1831 om 01:00 uur te Doornspijk (aangifte door: Hendrik Jan HOLSTEGE (57 jr, dagloner) en Jan SMIT (35 jr, dagloner)), overleden op woensdag 22 mei 1867 te Heerde op 35-jarige leeftijd, zoon van Reijnerus Martinus van AS, kledermaker te Doornspijk (1831), kleermaker te Hattem (1860), en Gerritje BOSCH.

IXaj    Steven VISSER, flankeur bij de 1e Compagnie van het Flank Bataillon van de 7e Afdeling Infanterie (lichting 1827) (1835), dagloner (1839), bakker (1842, 1848, 1852), landbouwer (1856), geboren op donderdag 24 maart 1808 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 3 april 1808 te Hattem, overleden op maandag 21 januari 1856 te Oldebroek op 47-jarige leeftijd, zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIo) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 9 mei 1835 te Oldebroek (getuige(n): Geerlof LOKHORST (48 jr, wolkammer), Hendrik SCHOLTEN (21 jr, tuinman, neef bruid), Jan SNELLEN (48 jr, wolkammer), Jacob DE HEN (49 jr, wolkammer)) met Geesjen SCHOLTEN, 21 jaar oud (zie IXai).
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder IXai).
 
IXak    Hendrikjen VISSER, dienstmeid (1845), geboren op donderdag 15 juli 1819 om 16.00 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (59 jr, landbouwer) en Jan WIENEN (33 jr, landbouwer). Overleden op vrijdag 29 maart 1901 om 20:00 uur te Heerde op 81-jarige leeftijd, te haren huize in het dorp. Aangevers zijn Hendrik NIJENHUIS (63 jr, klompenmaker) en Roelof Cornelius van de PUT (54 jr, arbeider),, dochter van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIo) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 8 maart 1845 te Heerde (getuige(n): Derk BOEVE (62 jr, arbeider), Gerrit MULDER (28 jr, boerenknecht), Johannes DIKKESCHEI (74 jr, arbeider), Harmen Jan VAN DER VEGT (25 jr, kuiper)) met Willem DEUR, 23 jaar oud, kleermaker (1845, 1875), geboren op dinsdag 24 juli 1821 om 06:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Mannes BOS (30 jr, dagloner te Veessen) en Jacobus DE WEERD (46 jr, bakker). Overleden op maandag 12 juli 1875 om 21:00 uur te Heerde op 53-jarige leeftijd, te zijnen huize in het Dorp. Aangevers zijn gerrit VAN LEEUWEN (54 jr, landbouwer) en Hendrik NIJENHUIS (36 jr, klompenmaker). Zoon van Karel DEUR, arbeider (1845), kleermaker, en Maria de WEERD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Berend, geboren circa 1847 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 1 november 1873 te Heerde met Janna DURINK, geboren circa 1850 te Heerde, dochter van Roelof DURINK en Hendrikje van MUNSTER.
   2.  Grietje, geboren circa 1855 te Heerde.
Gehuwd (1) op zaterdag 27 april 1895 te Heerde met Berend van AEFST, geboren circa 1852 te Wijhe, overleden voor 1907 te naw Heerde, zoon van Hendrik van AEFST en Jansje MEISTER.
Gehuwd (2) op zaterdag 17 augustus 1907 te Heerde met Gradus KOOPMAN, geboren circa 1864 te Heerde, zoon van Gerrit KOOPMAN en Janna van den BELD. {Hij was eerder gehuwd voor 1906 met Hendrekien van de RIET, overleden voor 1907.}
   3.  Margje, geboren circa 1858 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 10 maart 1894 te Heerde met Derk HOKSBERGEN, geboren circa 1854 te Dalfsen, zoon van Beert HOKSBERGEN en Johanna KATTENBERG.
   4.  Johan Karel, geboren circa 1860 te Heerde.
Gehuwd (1) op donderdag 25 januari 1883 te Elst (Gld) met Mina KLAASSEN, geboren circa 1848 te Elst (Gld), overleden voor 1919, dochter van Willem KLAASSEN en Geertruida PETERS.
Gehuwd (2) 1884-1917 met Hendrica Cornelia van LOKHORST, overleden voor 1919.
Gehuwd (3) op donderdag 20 februari 1919 te Heerde met Gerritje de BOER, geboren circa 1866 te Kuinre, dochter van Klaas de BOER en Arriaantje KONING.

IXal    Albert VISSER, dagloner (1879, 1887), boerenknecht (1853), arbeider (1855, 1857, 1863, 1893), geboren op donderdag 19 september 1822 om 17:00 uur te Hattem. Getuigen zijn Berend HULSBERGEN (63 jr, bouwman) en Jan WIENEN (36 jr, bouwman), beiden wonend in het buurschap het Veen en niet verwant. Overleden op donderdag 5 januari 1893 om 04:00 uur te Hattem op 70-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (46 jr, landbouwer) en Berend KAMP (40 jr, landbouwer). Hij woonde voor zijn huwelijk in Oldebroek. Zoon van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIo) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 30 april 1853 te Oldebroek (getuige(n): Hendrik DE HAAN (69 jr, gemeentebode), Gerrit ROZEBOOM Janszoon (35 jr, horlogemaker), Gerrit VAN DER BEEK Janszoon (35 jr, koopman) en Johannes Hendrikus WENTZEL (25 jr, wever)) met Zwiertje VELUWENKAMP, 30 jaar oud, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879), geboren op zaterdag 29 juni 1822 om 16:00 uur te Oldebroek. Getuigen zijn Hendrik KRUIDHOF (41 jr, tuinman, in de Vrijheid van Elburg wonende) en Engbert KRUIDHOF (28 jr, dagloner). Overleden op zondag 18 november 1894 om 15:00 uur te Hattem op 72-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (47 jr, landbouwer) en Hendrik Jan DEKKER (50 jr, landbouwer). Ze woonde voor haar huwelijk in Zwollerkerspel. Dochter van Steven VELUWENKAMP, dagloner (1822, 1853), en Hendrikje DEKKER. Het gezin woont in de omgeving van hotel "Dennenheuvel" aan de Veldweg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrina, dienstmeid (1879), geboren op zondag 26 augustus 1855 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 94a. Getuigen bij de aangifte zijn Jacob Jansen MINK (46 jr, kuiper) en Cornelis BOERS (39 jr, landbouwer). Overleden op zondag 1 mei 1927 te Oldebroek op 71-jarige leeftijd. Woont ten tijde van haar huwelijk in Oldebroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 26 april 1879 te Oldebroek (getuige(n): Gerrit VAN PUTTEN (68 jr, landbouwer, stiefvader bruidegom), Goossen GROEN (61 jr, landbouwer), Jan ROZEBOOM (41 jr, horolgiemaker) en Hermannus TROON (55 jr, bode)) met Antonie GOUDBEEK, 25 jaar oud, boerenknecht (1879), geboren op zondag 15 januari 1854 om 0700 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Hoege DIJKHOF (43 jr, herbergier) en Klaas van OLST (23 jr, dagloner). Overleden op maandag 17 november 1947 te Hattem op 93-jarige leeftijd, zoon van Albert GOUDBEEK, dagloner (1854), en Fennetje (Fenna) van der VEEN, dagloonster (1879).
   2.  Steven (zie Xbr).
   3.  Hendrik, arbeider (1890), koopman (1896), geboren op zaterdag 24 september 1859 om 18:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 93. Getuigen bij de aangifte zijn Gerrit van DOORNUM (47 jr, kleermaker) en Kornelis TIJSSEN (33 jr, arbeider). Overleden op maandag 3 augustus 1942 te Hattem op 82-jarige leeftijd.
   4.  Hendrikus (zie Xbs).
   5.  Berend (zie Xbt).

Xbr    Steven VISSER, dagloner (1887, 1889, 1894), arbeider (1896, 1916, 1922), landbouwer (1932), geboren op donderdag 22 oktober 1857 om 07:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 94a. De getuigen bij de aangifte zijn Jacob Jansen MINK (48 jr, kuiper) en Gerhardus BOSCH (38 jr, smid). Overleden op vrijdag 12 april 1940 te Hattem op 82-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXal) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zaterdag 9 april 1887 te Oldebroek (getuige(n): Gijsbert VAN DE LANT (73 jr, zonder beroep), Aart VAN DE GRIFT (61 jr, landbouwer), Chris WOLTHUIS (50 jr, ambtenaar ter secretarie) en Aart Antonie SCHULD (42 jr, broodbakker)) met Hendrikje TEMPELMAN, 22 jaar oud, dagloonster (1887, 1889), geboren op dinsdag 10 mei 1864 om 15:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Hendrikus KERS (48 jr, landbouwer) en Gerrit BULTMAN (29 jr, dagloner). Overleden op dinsdag 25 juni 1929 om 14:30 uur te Hattem op 65-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 297 (Apeldoornseweg). Aangevers zijn Jan BROUWER (54 jr, winkelier) en Hendrikus van der VEEN (26 jr, ambtenaar ter secretarie), dochter van Jan TEMPELMAN, dagloner (1864, 1887), en Janna van OMMEN, dagloonster (1864, 1887).
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert, geboren op dinsdag 8 november 1887 om 20:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Onno Wolthuis (51 jr, ambtenaar ter secretarie) en Anthonie Schuls (43 jr, broodbakker)).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op woensdag 9 maart 1921 te Zaandam met Engelina Christina Zutticia SCHAGEN, geboren circa 1894 te Zaandam, dochter van Simon SCHAGEN en Christina Zutticia HAMMING.
   2.  Jan, electricien (1921), geboren op zaterdag 11 mei 1889 om 09:00 uur te Oldebroek. Getuigen bij de aangifte zijn Onno WOLTHUIS (52 jr, ambtenaar ter secretarie) en Hendrikus VISSER (27 jr, broodbakker).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 13 oktober 1921 te Hattem met Hendrika Frederika BLOK, geboren ca 1898 te Heerde, dochter van Gerrit BLOK, werkbaas (1921), en Wilmina Frederika KAAL.
   3.  Zwier, electricien (1922), geboren op vrijdag 8 januari 1892 te Oldebroek.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op woensdag 25 oktober 1922 te Hattem met Hendrikjen van ES, geboren ca 1893 te Hattem, dochter van Hendrik Jan van ES, winkelier (1922), en Jansje VELUWENKAMP.
   4.  Johanna (zie XIbq).
   5.  Hendrik, garagehouder (1932), geboren op vrijdag 26 maart 1897 te Hattem, overleden op donderdag 20 oktober 1932 om 06:00 uur te Heerde op 35-jarige leeftijd, hij woonde in Hattem. Aangevers zijn zijn vader Steven VISSER (74 jr, landbouwer te Hattem) en zijn broer Jan VISSER (43 jr, electriciën te Heerde).
Gehuwd met Gerritdina Maria van LAAR, overleden na 1932.
   6.  Jantje, geboren op donderdag 8 november 1900 te Hattem.
   7.  (levenloos meisje), geboren op donderdag 20 augustus 1908 te Hattem, overleden op donderdag 20 augustus 1908 om 06:15 uur te Hattem, 0 dagen oud, in het huis in Wijk C nr. 163. Aangevers zijn Gerrit WIESSENBERG (61 jr, arbeider) en Johannes Jacobus de GRAAF (26 jr, arbeider).

XIbq    Johanna VISSER, dagloonster (1894), geboren op dinsdag 20 november 1894 om 10:00 uur te Oldebroek (aangifte door: Hermannus TROON (70 jr, gemeentebode) en Dirk MULDER (58 jr, gemeenteveldwachter)), dochter van Steven VISSER (zie Xbr) en Hendrikje TEMPELMAN, dagloonster (1887, 1889).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op donderdag 20 juli 1916 te Hattem met Jan VISSER, 21 jaar oud (zie XIax).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder XIax).
 
Xbs    Hendrikus VISSER, bakkersknecht (1878), bakker (1890, 1896), geboren op donderdag 30 mei 1861 om 22:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 93. Getuigen zijn Gerardus BOSCH (42 jr, smid) en Jan Willem van de WAA (43 jr, landbouwer). Overleden op dinsdag 12 juni 1917 om 10:00 uur te Hattem op 56-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wijk A nr. 314. Aangevers zijn zijn zwagers Arend van ES (55 jr, schoenmaker) en Hendrik van ES (61 jr, bakker). Hij vertrekt op 17-jarige leeftijd naar Oldebroek. Op 3 augustus 1889 keert hij terug naar Hattem; eerst woont hij bij zijn ouders op "Molecate". Na zijn huwelijk vestigt het paar zich in de binnenstad en wordt hij bakker; de bakkerij is gevestigd aan de (huidige) Molenbelt. Zoon van Albert VISSER (zie IXal) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 23 april 1890 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (30 jr, arbeider, broer), Gerrit MUNTS (72 jr, geweermaker, oom bruidegom), Hendrik VAN ES (34 jr, winkelier, broer bruid) en Arend VAN ES (28 jr, schoenmaker, broer bruid)) met Trijntje van ES, 21 jaar oud, geboren op donderdag 30 april 1868 te Hattem, overleden op zaterdag 10 november 1934 te Hattem op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van ES, winkelier (1890, 1892), en Hendrikje NIJKAMP. Na het huwelijk gaat het paar in de binnenstad wonen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert, geboren op maandag 25 mei 1891 om 23:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk A nr. 163. Getuigen bij de aangifte zijn zijn grootvader Gerrit van ES (76 jr, winkelier) en zijn oom Arend van ES (29 jr, schoenmaker). Overleden op woensdag 16 maart 1892 om 22:00 uur te Hattem, 296 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 163. Aangevers zijn de grootvader Gerrit van ES (77 jr, winkelier) en zijn oom Arend van ES (30 jr, schoenmaker).
   2.  Hendrikje, geboren op zaterdag 28 januari 1893 te Hattem, overleden op vrijdag 10 mei 1940 te Hattem op 47-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende aan boord van een schip te Hattem.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 16 februari 1928 te Hattem met Gerrit KREEFT, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 14 mei 1895 te Zwartsluis.
   3.  Albert (zie XIbr).
   4.  Gerritje, geboren op zondag 5 juli 1896 te Hattem.

XIbr    Albert VISSER, geboren op donderdag 19 juli 1894 te Hattem, zoon van Hendrikus VISSER (zie Xbs) en Trijntje van ES.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 13 september 1923 te Hattem met Hendrika van OMMEN, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 14 maart 1896 te Epe, dochter van Berend van OMMEN, werkzaam op een bloemenkwekerij te Arnhem, boomkwekersknecht bij kunstschilder Jan Voerman Sr. te Hattem (1897-1907).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus, geboren op zondag 14 december 1924 te Hattem.
   2.  Berend, geboren op donderdag 11 november 1926 te Hattem.
   3.  Téo, geboren op zondag 20 mei 1928 te Hattem.
Gehuwd met Hennie van den BERG.
   4.  Albert, geboren op zondag 1 juni 1930 te Hattem.

Xbt    Berend VISSER, arbeider (1893, 1896), geboren op zaterdag 4 juli 1863 om 10:30 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 123. Getuigen bij de aangifte zijn Harmen MULDER (69 jr, arbeider) en Gerhardus BOSCH (44 jr, smid). Overleden op maandag 20 mei 1935 te Hattem op 71-jarige leeftijd, zoon van Albert VISSER (zie IXal) en Zwiertje VELUWENKAMP, dienstmaagd (1853), dagloonster (1879).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op woensdag 3 mei 1893 te Hattem (getuige(n): Hendrik VISSER (33 jr, arbeider, broer), Gerrit SCHAKELAAR (23 jr, arbeider, broer), Jannes WIJNEN (39 jr, arbeider, oom bruid) en Jacob DE WEERDT (67 jr, arbeider, neef bruid)) met Hendrina SCHAKELAAR, 21 jaar oud, dienstmeid (1893), geboren op maandag 25 december 1871 om 01:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 37. Getuigen bij de aangifte zijn Jan HOOGLAND (52 jr, zonder beroep) en Jan HUISMAN (65 jr, arbeider). Overleden op vrijdag 15 maart 1895 om 22:00 uur te Hattem op 23-jarige leeftijd, te haren huize in Wijk C nr. 199. Aangevers zijn Gerrit WIESSENBERG (53 jr, arbeider) en Klaas BLOM (49 jr, arbeider). Dochter van Coenraad SCHAKELAAR, arbeider (1871), en Hendrikjen van der WORP.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1896 te Hattem (getuige(n): Steven VISSER (38 jr, arbeider, broer), Hendrik VISSER (36 jr, koopman, broer), Hendrikus VISSER (34 jr, bakker) en Gerrit SCHAKELAAR (26 jr, arbeider, zwager bruidegom)) met Egberdina BOERDAM, 26 jaar oud, geboren op dinsdag 17 augustus 1869 om 23:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jacobus PLEITER (57 jr, veldwachter) en Johannes DOCTER (30 jr, gemeentebode). Overleden op zaterdag 29 december 1945 te Hattem op 76-jarige leeftijd. Laatst gewoond hebbende Apeldoornscheweg C293. Dochter van Gerrit BOERDAM, dagloner (1869), en Reintje HAAS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Zwiertje, geboren op woensdag 14 februari 1894 te Hattem, overleden op zaterdag 3 maart 1894 om 23:00 uur te Hattem, 17 dagen oud, in het huis in Eijk C nr. 159. Aangevers zijn Jan Kobus MULDER (47 jr, landbouwer) en Reindert van EMST (30 jr, landbouwer).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Albert, geboren op vrijdag 29 oktober 1897 te Hattem.
   3.  Gerrit, geboren op dinsdag 22 oktober 1901 te Hattem.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 27 oktober 1922 te naw Hattem met N. N.
   4.  Zwier, geboren op dinsdag 13 september 1904 te Hattem.
   5.  Reintje, geboren op donderdag 12 september 1907 te Hattem. Op 20 november 1931 naar Heerde vertrokken.
   6.  Hendrik, geboren op zondag 8 juni 1913 te Hattem, overleden op dinsdag 13 december 1927 om 10:00 uur te Hattem op 14-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wjk C nr. 208/3. Aangevers zijn Aart van der BEEK (45 jr, timmerman en wonende te Oldebroek) en Hendrikus van der VEEN (25 jr, ambtenaar ter secretarie).

IXam    Trijntjen VISSER, dienstmeid te Heerde (1856), geboren op donderdag 9 oktober 1828 om 03:00 uur te Hattem (aangifte door: Jan LUNENBERG (40 jr, koster bij de Hervormden)) en Lammert KLUIVER (36 jr, landbouwer).), in het huis in Wijk C nr. 46. Overleden op zondag 9 maart 1913 om 09:00 uur te Heerde op 84-jarige leeftijd (aangifte door: Harmen HORST (60 jr, bakker) en Hendrik Jan DRAAIJER (32 jr, rietdekker).), te haren huize in Wijk Hoornerveen. ongehuwde moeder. Dochter van Harmen Stevens VISSER (zie VIIIo) en Henderina Kobus MULDER, dagloner (1853).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 25 oktober 1856 te Heerde (getuige(n): Aart VAN DE PUT (48 jr, veldwachter), Jacobus PLEITER (44 jr, veldwachter), Willem DEUR (35 jr, kleermaker) en Jan VISSER (27 jr, arbeider, niet verwant)) met Evert EIJLANDER, 50 jaar oud, landbouwer (1829, 1864), arbeider (1856), geboren op maandag 18 augustus 1806 te Hattem, gedoopt (NG) op zondag 24 augustus 1806 te Hattem, overleden op zondag 19 augustus 1888 te Heerde op 82-jarige leeftijd, zoon van Peter EIJLANDER, landbouwer (1829), en Aaltjen DALHUIS. {Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op vrijdag 5 juni 1829 te Hattem (getuige(n): Wolter MULLER (55 jr, landbouwer), Gerrit KELDER (53 jr, commies der Stedelijke Middelen),Teunis WENDT (39 jr, kleermaker) en Gerhardus EIJLANDER (33 jr, smid, broer)) met Marrigje HORST, 22 jaar oud, dienstmeid (1829), geboren op woensdag 27 mei 1807 te Hattem, gedoopt op zondag 31 mei 1807 te Hattem, overleden op woensdag 21 mei 1856 te Heerde op 48-jarige leeftijd, dochter van Lammert HORST, landbouwer te Oldebroek (1829), en Fennigjen JANS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik VISSER, boerenknecht (1877), geboren op zaterdag 12 november 1853 om 05:00 uur te Hattem, in het huis in Wijk C nr. 93. De aangever is Elisabeth BUDDING, huisvrouw van Albertus KOOPMAN, 40 jr, vroedvrouw met als getuigen zijn grootvader Harmen Stevens VISSER (70 jr, arbeider) en Jacob Jansen MINK (44 jr, kuiper), overleden 1879 te Kampen. Onecht kind.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 25 januari 1877 te Kampen met Geertje van VELSEN, 32 jaar oud, dienstmeid (1877), geboren op zaterdag 4 januari 1845 te Hoorn (Heerde), dochter van Hendrikus van VELSEN en Geertjen VISSER. {Zij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op zaterdag 7 februari 1880 te Heerde met Willem BUITENKAMP, geboren circa 1849 te Heerde, zoon van Dries BUITENKAMP en Gergje NEPPELENBROEK.}
   2.  Harm, landbouwer (1920), geboren circa 1857 te Heerde, overleden op zaterdag 27 november 1920 te Heerde.
Gehuwd met Aaltje SCHIPHORST.
   3.  Gerhardus EILANDER, boerenknecht (1883), koopman (1907), geboren op zondag 15 mei 1859 te Heerde, overleden op dinsdag 18 september 1934 te Heerde op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op zaterdag 17 maart 1883 te Heerde met Gerrigje BUITENKAMP, dienstmeid (1883), geboren circa 1860 te Heerde, overleden op donderdag 18 augustus 1904 te Heerde, dochter van Jacob BUITENKAMP en Stevendina HULLEMAN.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op zaterdag 12 oktober 1907 te Heerde met Bertha van de STRATE, geboren circa 1853 te Heerde, dochter van Derk van de STRATE en Gergje BRINKHUIS. {Zij was eerder gehuwd voor 1906 met Klaas HEIDEVELD, overleden voor 1907.}
   4.  Hendrikje, geboren circa 1862 te Heerde, overleden op donderdag 7 januari 1864 te Heerde.
   5.  Everdina, geboren circa 1864 te Heerde.
Gehuwd op zaterdag 11 februari 1888 te Heerde met Hein DIKKESCHEI, kanaalarbeider (1888), geboren circa 1843 te Heerde, zoon van Jan DIKKESCHEI en Aaltje Pannekoek KROMBOS. {Hij was eerder gehuwd voor 1887 met Gerritje van VREDEN, overleden voor 1888.}
   6.  Berend, geboren op maandag 22 januari 1866 te Heerde, overleden op zaterdag 3 februari 1866 te Heerde, 12 dagen oud.

VIIIp    Jan Stevens VISSER, boerenknecht (1823), landmanknecht (1823), dagloner (1825, 1828), landbouwer (1851, 1853), gedoopt op woensdag 2 februari 1785 te Hattem, overleden op donderdag 4 mei 1854 om 13:00 uur te Heerde op 69-jarige leeftijd, te zijnen huize in Wapenveld. Aangevers zijn Klaas HEIDEVELD (37 jr, arbeider) en Jacob BREDENHOFF (32 jr, landbouwer). Woont ten tijde van zijn huwelijk in Heerde. Zoon van Steven Harmszen VISSER (zie VIIi) en Hilligjen AARTS.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op vrijdag 4 juli 1823 te Hattem (getuige(n): Engelbertus HOOGERS (56 jr, landman), Johan Marten FIECHTER (53 jr, Mr.Kleermaker), Harmen Stevens VISSER (49 jr, landman, broer) en Albert HULSBERGEN Berendszn (26 jr, landman, neef van de bruid).) met Barta HULSBERGEN, 36 jaar oud, doende boerenbedrijf (1823), gedoopt op zaterdag 27 januari 1787 te Hattem, overleden op zaterdag 9 augustus 1834 te Wapenveld (Heerde) op 47-jarige leeftijd. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 185. Dochter van Jan HULSBERGEN, landman (1823), en Maria van STRATEN. Ze wonen onder Heerde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, geboren op dinsdag 26 augustus 1823 om 15:00 uur te Hattem, ten huize van haar grootvader HULSBERGEN. Getuigen zijn Jan HULSBERGEN (60 jr, landman, grootvader) en Derk BLIJENBERG (49 jr, landman), beiden binnen de stad wonend. Overleden op maandag 19 juli 1824 om 18:00 uur te Hattem, 328 dagen oud, in het huis in Wijk A nr. 166 (binnen de stad). Aangevers zijn Jan HULSBERGEN (61 jr, landbouwer, grootvader) en Hendrik RADEMAKER (37 jr, wagenmaker).
   2.  Hendrikje (zie IXan).
   3.  Jan (zie IXao).

IXan    Hendrikje VISSER, arbeidster (1852), landbouwster (1859), geboren op woensdag 3 augustus 1825 om 06:00 uur te Heerde (aangifte door: Jan TROMP (66 jr, dagloner) en Abraham JONKER (46 jr, herbergier)), in een huis in de Wijk Wapenveld. Overleden op donderdag 24 maart 1859 te Oene op 33-jarige leeftijd, dochter van Jan Stevens VISSER (zie VIIIp) en Barta HULSBERGEN, doende boerenbedrijf (1823).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 3 mei 1851 te Heerde (getuige(n): Jan LOGTENBERG (55 jr, landbouwer, broer), Aart VAN DE PUT (42 jr, veldwachter), Jacobus PLEITER (38 jr, veldwachter) en Gerrit VAN KEULEN (35 jr, veldwachter)) met Albert LOGTENBERG, 45 jaar oud, landbouwer (1851), geboren op maandag 28 oktober 1805 te Oene, gedoopt op zondag 3 november 1805 te Oene, overleden op woensdag 12 februari 1890 te Oene op 84-jarige leeftijd. Ten tijde van zijn huwelijk woont hij in Epe. Zoon van Jacob LOGTENBERG en Janna Gerrits WESTERINK, landbouwster te Epe (1851). {Hij was eerder gehuwd op 42-jarige leeftijd op zaterdag 4 maart 1848 te Epe met Jannigjen van LAAR, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 8 september 1818 te Veessen, overleden op woensdag 13 april 1949 te Oene op 130-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op donderdag 16 december 1852 te Oene, overleden op woensdag 16 februari 1927 te Oene op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 6 mei 1876 te Epe met Gerrit LOGTENBERG, 32 jaar oud, geboren op zondag 23 juli 1843 te Oene, gedoopt op zondag 20 augustus 1843, overleden op maandag 20 september 1915 te Oene op 72-jarige leeftijd, zoon van Berend LOGTENBERG en Willemina KAMPHUIS.
   2.  Jan, landbouwer, geboren op vrijdag 20 oktober 1854 te Oene, overleden op donderdag 6 maart 1930 te Oene op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 16 augustus 1879 te Heerde. Het echtpaar blijft kinderloos. Echtgenote is Aaltje van OMMEN, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 5 januari 1850 te Heerde, overleden op maandag 27 april 1914 te Oene op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan van OMMEN, akkerbouwer, en Annigje EIKELBOOM.
   3.  Jacob, geboren circa 1856 te Epe, in een huis in Oene.
Gehuwd op zaterdag 11 februari 1882 te Epe met Willempje LOGTENBERG, geboren circa 1856 te Epe, in een huis in Oene. Dochter van Hendrik Jan LOGTENBERG en Willempje BREKEN.

IXao    Jan VISSER, landbouwer (1853, 1854, 1858, 1862, 1882, 1888, 1904), arbeider (1854), geboren op vrijdag 15 februari 1828 om 13:00 uur te Heerde. Getuigen bij de aangifte zijn Jannes van den BELT (46 jr, dagloner) en Nicolaas ALEXANDER (25 jr, landman). Overleden op woensdag 23 mei 1917 om 10:00 uur te Heerde op 89-jarige leeftijd. Aangevers zijn Gerrit Jan BOSCH (54 jr, arbeider) en Hendrik BOSMAN (51 jr, arbeider). Zoon van Jan Stevens VISSER (zie VIIIp) en Barta HULSBERGEN, doende boerenbedrijf (1823).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op zaterdag 30 april 1853 te Heerde (getuige(n): Lammert ZIELHUIS (23 jr, landbouwer te Olderbroek, broer), Gerrit VOOR DE POORT (58 jr, landbouwer), Derk Jan VAN ZOMEREN (31 jr, tuinier) en Lodewijk MONTIZAAN (26 jr, horlogemaker)) met Janna ZIELHUIS, 25 jaar oud, landbouwster (1853), geboren op zondag 16 maart 1828 te Oldebroek, overleden op zondag 26 december 1869 om 23:00 uur te Wapenveld op 41-jarige leeftijd, te haren huize in Wapenveld. Aangevers zijn Albert BOSCH (62 jr, landbouwer) en Evert IJZERMAN (28 jr, landbouwer). Dochter van Hendrik ZIELHUIS, landbouwer (1853, 1869), en Heiltje BOER, landbouwster (1853).
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op zaterdag 8 september 1888 te Heerde (getuige(n): Hendrik VISSER (30 jr, landbouwer, zoon), Johannes DOCTER (49 jr, gemeentebode), Jacobus PLEITER (31 jr, veldwachter) en Jan BOEVE (25 jr, logementhouder)) met Willemina MENTZ, 51 jaar oud, geboren op zaterdag 17 juni 1837 om 05:00 uur te Heerde (aangifte door: Berend van OMMEN (53 jr, landbouwer) en Hendrik van OENE (53 jr, schoenmaker)), in een huis te Werven. Overleden op woensdag 6 april 1921 te Heerde op 83-jarige leeftijd, dochter van Johan Justus MENTZ, smid te Werven (1837), en Hendrikje van KEULEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan, geboren op woensdag 13 september 1854 om 13:00 uur te Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Willem DUUR (33 jr, kleermaker) en Jan Valentien van den BERG (30 jr, schoenmaker). Overleden op donderdag 19 oktober 1854 om 21:00 uur te Wapenveld, 36 dagen oud (aangifte door: Aangevers zijn Jacob BREDENHOFF (37 jr, arbeider) en Roelof DURING (39 jr, arbeider).).
   2.  Jan (zie Xbu).
   3.  Hendrik, geboren op dinsdag 27 januari 1857 te Wapenveld, overleden op zondag 31 januari 1858 om 11:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Albert BOSCH (39 jr, arbeider) en Jacob BREDENHOFF (31 jr, landbouwer).
   4.  Hendrik (zie Xbv).
   5.  Bartus, geboren op donderdag 11 oktober 1860 te Wapenveld, overleden op woensdag 19 maart 1862 om 21:00 uur te Heerde op 1-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Jacob BREDENHOFF (46 jr, landbouwer) en Roelof DURINK (46 jr, arbeider).
   6.  Barta, geboren op dinsdag 5 mei 1863 te Wapenveld, overleden op vrijdag 20 december 1929 te Apeldoorn op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 14 juli 1888 te Heerde met Gerrit Jan GELDERMAN, bakker (1888), geboren circa 1859 te Heerde, overleden op woensdag 19 februari 1930 te Apeldoorn, zoon van Jacob GELDERMAN, bakker, en Hendrika Josina ABBINK.
   7.  Heijltje, geboren op maandag 20 november 1865 te Heerde, overleden op vrijdag 5 september 1873 om 11:00 uur te Heerde op 7-jarige leeftijd, in Wapenveld. Aangevers zijn Roelof MEIJER (59 jr, landbouwer) en Harmen van OLST (38 jr, landbouwer).
   8.  Hendrikus Johannes, geboren op dinsdag 17 december 1867 te Wapenveld, overleden op maandag 22 februari 1875 te Oldebroek op 7-jarige leeftijd, ten huize van zijn grootvader Hendrik ZIELHUIS te Oldebroek. Begraven te Hattem. Begraven op de Algemene Begraafplaats "Wiessenberg" Vak 2, grafnr. 261 in Hattem.

Xbu    Jan VISSER, landbouwer (1882, 1899, 1914), geboren op woensdag 29 augustus 1855 te Wapenveld, overleden op zaterdag 10 mei 1941 te Heerde op 85-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie IXao) en Janna ZIELHUIS, landbouwster (1853).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zaterdag 8 juli 1882 te Heerde (getuige(n): Evert IJZERMAN (25 jr, landbouwer, broer bruid), Wicher TEN HAVE (49 jr, herbergier), Daniel DE GRAAF (24 jr, vrachtrijder) en Jacobus PLEITER (25 jr, veldwachter)) met Geertje IJZERMAN, 22 jaar oud, arbeidster (1905), landbouwster (1911), geboren op dinsdag 27 maart 1860 te Heerde, overleden op zondag 19 september 1937 te Heerde op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacob IJZERMAN, landbouwer (1876), en Hilligje LIEFERS, landbouwster (1882).
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna, geboren op zondag 29 oktober 1882 om 23:00 uur te Heerde. In een huis in de Wjk Wapenveld. getuigen bij de aangifte zijn Wicher ten HAVE (50 jr, herbergier) en Johannes DOCTER (44 jr, gemeentebode). Overleden op dinsdag 8 december 1914 om 03:30 uur te Heerde op 32-jarige leeftijd. Aangevers zijn Albert BOSMAN (63 jr, arbeider) en Jan HORST (53 jr, arbeider).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op zaterdag 1 april 1905 te Heerde (getuige(n): Evert IJZERMAN (38 jr, broer), Hendrik VAN DER BEEK (40 jr, landbouwer), Jan BOEVE (42 jr, logementhouder) en Jan VAN DE VRUGT (28 jr, gemeentebode)) met Gerrit IJZERMAN, 34 jaar oud, landbouwer (1905), geboren op donderdag 15 september 1870 om 11:00 uur te Heerde, in een huis in Wapenveld. Getuigen bij de aangifte zijn Johannes Jacobus VAN HEEKEREN (27 jr, commies ter secretarie) en Johannes DOCTER (30 jr, gemeentebode). Overleden na 1914, zoon van Hendrik IJZERMAN, landbouwer (1869), en Evertje LIEFFERS.
   2.  Hilligje, Dienstbode (1911), geboren circa 1888 te Heerde.
Gehuwd op vrijdag 4 augustus 1911 te Nunspeet met Gerrit Jan van OLST, bakker (1911), geboren circa 1888 te Nunspeet, zoon van Hermanus van OLST en Petertje van de BUNTE.
   3.  (levenloos meisje), geboren op zaterdag 25 november 1899 te Heerde, overleden op zaterdag 25 november 1899 om 13:00 uur te Heerde, 0 dagen oud, in een huis in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Hendrik SCHUURMAN (65 jr, arbeider) en Steven BREZEMAN (31 jr, arbeider). dochter van Jan VISSER.

Xbv    Hendrik VISSER, landbouwer (1904) arbeider (1905), geboren op zondag 25 juli 1858 te Wapenveld, overleden op zaterdag 25 november 1933 te Heerde op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan VISSER (zie IXao) en Janna ZIELHUIS, landbouwster (1853).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op zaterdag 19 maart 1904 te Heerde met Alberta van OMMEN, 32 jaar oud, geboren op zaterdag 24 juni 1871 te Heerde, overleden op vrijdag 16 december 1921 te Heerde op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan van OMMEN, akkerbouwer, en Annigje EIKELBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janna Annigje, geboren juli 1905 te Heerde, overleden op dinsdag 22 augustus 1905 om 02:00 uur te Heerde, in een huis in de Wijk Wapenveld. Aangevers zijn Hendrik DURING (61 jr, arbeider) en Gerrit Jan BOSCH (42 jr, landbouwer).

VIg    Geertje Stevens VISSCHER, gedoopt (NG) op zondag 16 maart 1710 te Heerde, overleden op donderdag 31 juli 1783 op 73-jarige leeftijd, begraven op maandag 4 augustus 1783 te Apeldoorn, dochter van Steven Herms VISSCHER (zie Vd) en Geertje JANS.
Ondertrouwd op vrijdag 9 april 1734 te Heerde, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 9 mei 1734 te Heerde (NG) met Berent Hendriks BOEVE, 21 jaar oud, gedoopt op zondag 26 juni 1712 te Heerde, begraven op zondag 24 mei 1767 te Apeldoorn op 54-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Teunis BOEVE en Mechteltje LUBBERTS. In 1752 verkopen ze een kamp wei-hooiland (op Nw Oevers) in Wapenvelderbroek voor f 400 aan haar broer en schoonzus Jan Stevens VISSER en Janna MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven Berends (zie VIIj).

VIIj    Steven Berends BOEVE, geboren 1740 te Apeldoorn, overleden 1800 te Apeldoorn, verdere uitwerking in stamboomnederland.nl, zoon van Berent Hendriks BOEVE en Geertje Stevens VISSCHER (zie VIg).
Gehuwd voor de kerk 1779 te Apeldoorn met Janna HENDRIX, overleden 1796 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berend Stevens, geboren 1780 te Apeldoorn.
   2.  Hendrika Stevens, geboren 1785 te Apeldoorn.
   3.  Geertjen Stevens, geboren 1787 te Apeldoorn.
   4.  Fennetje Stevens (zie VIIIq).
   5.  Gerrit Stevens.
   6.  Hendrik Stevens.
   7.  Hendrik Stevens.
   8.  Hendrika Stevens.

VIIIq    Fennetje Stevens BOEVE, landvrouw (1856), geboren 1792 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 1 april 1859 te Apeldoorn, dochter van Steven Berends BOEVE (zie VIIj) en Janna HENDRIX.
Gehuwd 1821 te Apeldoorn met Arend Egberts KOLDENHOF, dagloner (1822), arbeider (1825), landman (1830, 1856), daghuurder (1860), geboren 1787 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 23 januari 1869 te Apeldoorn, zoon van Aart Egberts KOLDENHOF en Gerritje Arends OLDENHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart (zie IXap).
   2.  Jannetje (zie IXaq).
   3.  Gerrit (zie IXar).
   4.  Steventje (zie IXas).
   5.  Hendrik, geboren op zondag 24 oktober 1830 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 2 juli 1859 te Apeldoorn op 28-jarige leeftijd.
   6.  Hendrikus (zie IXat).

IXap    Aart KOLDENHOF, arbeider (1856, 1862), landbouwer (1894), geboren op vrijdag 22 maart 1822 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 12 mei 1894 te Beemte (gem. Apeldoorn) op 72-jarige leeftijd, zoon van Arend Egberts KOLDENHOF, dagloner (1822), arbeider (1825), landman (1830, 1856), daghuurder (1860), en Fennetje Stevens BOEVE (zie VIIIq).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op zaterdag 1 maart 1856 te Apeldoorn met Leijda JEBBINK, 25 jaar oud, geboren op woensdag 11 augustus 1830 te Apeldoorn, overleden op woensdag 25 december 1861 te Apeldoorn op 31-jarige leeftijd, dochter van Aalbert JEBBINK en Jenneken BRUMMELENKAMP.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op zaterdag 26 juli 1862 te Apeldoorn met Evertje van WERVEN, 27 jaar oud, dienstmeid (1862), geboren op woensdag 17 september 1834 te Vaassen, overleden op zondag 25 juli 1909 te Beemte (gem. Apeldoorn) op 74-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van WERVEN en Derkje WIJNBERGEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Albert (zie Xbw).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Derksje (zie Xbx).
   3.  Fennetje (zie Xby).
   4.  Hendrika (zie Xbz).

Xbw    Albert KOLDENHOF, rozenkweker (1910), geboren op donderdag 12 februari 1857 te Apeldoorn, overleden op woensdag 16 november 1938 te Groningen op 81-jarige leeftijd. Hij woont in Nijmegen. Zoon van Aart KOLDENHOF (zie IXap) en Leijda JEBBINK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op vrijdag 19 mei 1882 te Helvoirt met Maria van MEERTEN, 18 jaar oud, geboren op dinsdag 1 december 1863 te Lienden, overleden op zondag 18 december 1949 te Renkum op 86-jarige leeftijd, dochter van Theunis Willem van MEERTEN en Heijltje JANSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aleida Everdina (zie XIbs).
   2.  Heiltje, geboren op maandag 25 augustus 1884 te Helvoirt.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 28 oktober 1910 te Nijmegen met Evert Kornelis POLS, 28 jaar oud, onderwijzer (1910), geboren op donderdag 30 maart 1882 te Wissenkerke, zoon van Nicolaas POLS, schoolhoofd, en Hendrina Thomasina VERMEULEN.
   3.  Arend Albertus (zie XIbt).

XIbs    Aleida Everdina KOLDENHOF, geboren op maandag 16 oktober 1882 te Helvoirt, dochter van Albert KOLDENHOF (zie Xbw) en Maria van MEERTEN.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op donderdag 26 augustus 1920 te Nijmegen met Johannes Wilhelmus SCHOTT, 40 jaar oud, winkelier (1920), geboren op zaterdag 25 oktober 1879 te Nijmegen, overleden op dinsdag 22 december 1936 te Nijmegen op 57-jarige leeftijd, zoon van Gradus Fredrik SCHOTT en Josina Elberdina EVERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus Bradus Frederik, geboren 1921 te Nijmegen, overleden op zondag 24 augustus 1924 te Nijmegen.

XIbt    Arend Albertus KOLDENHOF, geboren op donderdag 11 oktober 1888 te Vught, overleden op vrijdag 19 maart 1948 te Nijmegen op 59-jarige leeftijd, zoon van Albert KOLDENHOF (zie Xbw) en Maria van MEERTEN.
Gehuwd 1918 te Vlaardingen met Adriana van der VLIS, geboren 1891 te Vlaardingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Mari, geboren op woensdag 14 december 1921 te Nijmegen, overleden op zondag 6 augustus 2006 op 84-jarige leeftijd, begraven te Arnhem, op de Begraafplaats Moscowa.
Gehuwd met Roelfien Rutgertje MEIJER, geboren op dinsdag 5 mei 1925, overleden op dinsdag 3 februari 2009 op 83-jarige leeftijd, begraven te Arnhem.
   2.  Christini Maria Dirkje, geboren 1925 te Nijmegen.
   3.  Marinus Albert, geboren 1928 te Nijmegen.
   4.  Teunis Maarten, geboren 1930 te Nijmegen, overleden 2009 te Zwolle.

Xbx    Derksje KOLDENHOF, dienstbode (1892), geboren op zondag 22 mei 1864 te Apeldoorn, overleden op donderdag 6 februari 1941 te Apeldoorn op 76-jarige leeftijd, dochter van Aart KOLDENHOF (zie IXap) en Evertje van WERVEN, dienstmeid (1862).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 13 februari 1892 te Apeldoorn met Derk Jan SPIJKER, landbouwer (1892), geboren 1867 te Olst, overleden 1951 te Apeldoorn, zoon van Gerrit Jan SPIJKER en Hendrika BRINKMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Gerdina, geboren op donderdag 13 juli 1893 te Apeldoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 31 maart 1921 te Apeldoorn met Gerrit Hendrik WEIJERS, landbouwer (1921), geboren circa 1893 te Voorst, zoon van Hendrik Jan WEIJERS en Johanna JANSEN.
   2.  Everdina, geboren op maandag 4 november 1895 te Apeldoorn.
   3.  Gerrit Jan, geboren op zondag 24 januari 1897 te Apeldoorn.
   4.  Aaltjen, geboren op vrijdag 17 maart 1899 te Apeldoorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 30 maart 1922 te Apeldoorn met Hendrik van DRONKELAAR, landbouwer, geboren 1898 te Barneveld, zoon van Wolbartus van DRONKELAAR en Evertje van den BRINK.
   5.  Derksje, geboren op maandag 7 januari 1901 te Apeldoorn, overleden op zondag 3 augustus 1924 te Apeldoorn op 23-jarige leeftijd.
   6.  Fennetje (zie XIbu).
   7.  Gerritjen, geboren circa 1906 te Apeldoorn, overleden op woensdag 15 januari 1908 te Beemte (gem. Apeldoorn).

XIbu    Fennetje SPIJKER, geboren 1905 te Apeldoorn, overleden 1962 te Apeldoorn, dochter van Derk Jan SPIJKER, landbouwer (1892), en Derksje KOLDENHOF (zie Xbx).
Gehuwd 1930 te Apeldoorn met Garrit Jan KEURHORST, geboren 1903 te Voorst, overleden 1958 te Apeldoorn, zoon van Arend Jan KEURHORST en Janna Berendina HAVERKAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derksje Berendina Tonia, geboren 1936 te Apeldoorn, overleden 1948 te Apeldoorn.

Xby    Fennetje KOLDENHOF, dienstbode (1892), geboren op zondag 1 september 1867 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 13 oktober 1945 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd, dochter van Aart KOLDENHOF (zie IXap) en Evertje van WERVEN, dienstmeid (1862).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 9 juni 1892 te Apeldoorn met Hendrik BOON, landbouwer (1892, 1918), geboren 1867 te Nijkerk, overleden op vrijdag 8 juli 1949 te Apeldoorn, zoon van Barend BOON en Gerritje DORREPAAL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus, landbouwer (1918), geboren op donderdag 14 september 1893 te Apeldoorn.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 16 mei 1918 te Apeldoorn met Aaltje van LOHUIZEN, geboren 1899 te Apeldoorn, dochter van Gerrit Jan van LOHUIZEN en Kornelia Reiniera SCHUT.
   2.  Evert Jan, landbouwer (1921), geboren op zondag 29 maart 1896 te Apeldoorn.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op dinsdag 3 mei 1921 te Apeldoorn met Wilhelmina Everdina SCHIPPER, 26 jaar oud, geboren op zondag 20 mei 1894 te Apeldoorn, dochter van Bartus SCHIPPER, landbouwer (1894), en Hendrika KOLDENHOF (zie Xbz).
   3.  Gerrit Barend, geboren op maandag 9 mei 1898 te Apeldoorn.
   4.  Albert, geboren op dinsdag 17 juli 1900 te Apeldoorn.
   5.  Hendrika Frederika, geboren op maandag 3 februari 1902 te Apeldoorn.

Xbz    Hendrika KOLDENHOF, geboren op vrijdag 14 oktober 1870 te Apeldoorn, overleden op donderdag 30 december 1948 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd, dochter van Aart KOLDENHOF (zie IXap) en Evertje van WERVEN, dienstmeid (1862).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 17 maart 1894 te Apeldoorn met Bartus SCHIPPER, 32 jaar oud, landbouwer (1894), geboren op maandag 22 juli 1861 te Horsthoek (Heerde), overleden op zaterdag 1 juni 1940 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd, zoon van Willem SCHIPPER en Leentje BONHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Everdina, geboren op zondag 20 mei 1894 te Apeldoorn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op dinsdag 3 mei 1921 te Apeldoorn met Evert Jan BOON, 25 jaar oud, landbouwer (1921), geboren op zondag 29 maart 1896 te Apeldoorn, zoon van Hendrik BOON, landbouwer (1892, 1918), en Fennetje KOLDENHOF (zie Xby).
   2.  Albert, geboren op zaterdag 13 juni 1896 te Apeldoorn.
   3.  Lamberdina Hendrika, geboren op dinsdag 6 november 1900 te Apeldoorn.

IXaq    Jannetje KOLDENHOF, dienstmeid (1854), geboren 1823 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 28 januari 1896 te Broekland (gem. Apeldoorn), dochter van Arend Egberts KOLDENHOF, dagloner (1822), arbeider (1825), landman (1830, 1856), daghuurder (1860), en Fennetje Stevens BOEVE (zie VIIIq).
Gehuwd (1) op zaterdag 4 november 1854 te Apeldoorn met Klaas LAMMERS, landbouwer (1854), arbeider (1869), geboren 1820 te Wilp, overleden op donderdag 11 februari 1869 te Apeldoorn, zoon van Hendrikus LAMMERS en Willemina AALPOEL.
Gehuwd (2) op zaterdag 27 mei 1871 te Apeldoorn met Harmen (Herman) (Hermen) PEPPELENBOS(CH), landbouwer (1871, 1881), geboren circa 1821 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 24 september 1881 te Broekland (gem. Apeldoorn). {Hij was eerder gehuwd 1844 te Apeldoorn met Henderika DERKS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Fenneken (zie Xca).
   2.  Wilhelmina (zie Xcb).
   3.  Aartje (zie Xcc).

Xca    Fenneken LAMMERS, geboren op vrijdag 9 februari 1855 te Apeldoorn, overleden op zondag 23 februari 1913 te Broekland (gem. Apeldoorn) op 58-jarige leeftijd, dochter van Klaas LAMMERS, landbouwer (1854), arbeider (1869), en Jannetje KOLDENHOF (zie IXaq).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 12 augustus 1876 te Apeldoorn met Jan PEPPELENBOS, 30 jaar oud, landbouwer (1876), geboren op vrijdag 3 oktober 1845 te Apeldoorn, overleden op vrijdag 6 april 1923 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, zoon van Harmen (Herman) (Hermen) PEPPELENBOS(CH), landbouwer (1871, 1881), en Henderika DERKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermina Johanna (zie XIbv).
   2.  Hendrika, geboren op vrijdag 15 november 1878 te Apeldoorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zaterdag 16 maart 1907 te Apeldoorn met Karel BEERSEN, arbeider (1907), geboren 1874 te Herwijnen, zoon van Barend BEERSEN en Hendrika BLOM.
   3.  Klaas, geboren op maandag 21 maart 1881 te Apeldoorn.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 18 december 1913 te Apeldoorn met Gerritdina Wilhelmina TEUNISSEN, wegwerker (1913), geboren 1890 te Voorst, dochter van Gerrit TEUNISSEN en Hendrika van ESSEN.
   4.  Hermen, geboren op maandag 21 maart 1881 te Apeldoorn.
   5.  Jan Willem, arbeider (1910), geboren op donderdag 12 oktober 1882 te Apeldoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 4 juni 1910 te Apeldoorn met Hermina ter MAATEN, 33 jaar oud, geboren op dinsdag 10 oktober 1876 te Apeldoorn, dochter van Hermannus ter MAATEN en Johanna VOS. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 19 april 1902 te Apeldoorn met Albert van LOHUIZEN, landbouwer (1902), geboren circa 1867 te Apeldoorn, overleden op zondag 5 januari 1908 te Broekland (gem. Apeldoorn), zoon van Sander van LOHUIZEN en Jacoba SMIT.}
   6.  Albert, geboren op maandag 9 februari 1885 te Apeldoorn.
Gehuwd 1919 te Nunspeet met Annetje MOUW, geboren 1891 te Ermelo, dochter van Hendrik MOUW en Hendrikje MOUW.
   7.  Fenneken, geboren op zondag 13 maart 1887 te Apeldoorn, overleden 1890 te Broekland (gem. Apeldoorn).
   8.  Peter, geboren op dinsdag 13 november 1888 te Apeldoorn.
Gehuwd 1920 te Apeldoorn met Reintje STOER, geboren 1897 te Apeldoorn, dochter van Hendrik STOER en Derksjen BONHOF.
   9.  Fenneken, geboren op donderdag 16 juli 1891 te Apeldoorn, overleden 1978 te Apeldoorn.
Gehuwd 1912 te Apeldoorn met Egbert BELLERT, geboren 1882 te Voorst, overleden 1958 te Apeldoorn, zoon van Albert BELLERT en Aaltje VELTHUIS.
   10.  Aalt, geboren op dinsdag 2 oktober 1894 te Apeldoorn, overleden 1899 te Apeldoorn.
   11.  Jannigje, geboren op vrijdag 10 maart 1899 te Apeldoorn, overleden 1915 te Broekland (gem. Apeldoorn).

XIbv    Hermina Johanna PEPPELENBOS, geboren op woensdag 3 januari 1877 te Apeldoorn, dochter van Jan PEPPELENBOS, landbouwer (1876), en Fenneken LAMMERS (zie Xca).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 22 oktober 1898 te Apeldoorn met Johan MENSINK, boerenarbeider (1898), geboren 1873 te Voorst, overleden op dinsdag 26 juni 1945 te Apeldoorn, zoon van Derk MENSINK en Hendrika ROSKAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk, geboren op zaterdag 25 februari 1899 te Apeldoorn.
   2.  Fenneken, geboren op donderdag 16 mei 1901 te Apeldoorn.
   3.  Jan, geboren 1911 te Apeldoorn, overleden op zondag 4 februari 1912 te Broekland (gem. Apeldoorn). Hij is 4 maanden oud geworden.

Xcb    Wilhelmina LAMMERS, dienstbode (1881), geboren op woensdag 9 september 1857 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 4 oktober 1919 te Lochem op 62-jarige leeftijd, dochter van Klaas LAMMERS, landbouwer (1854), arbeider (1869), en Jannetje KOLDENHOF (zie IXaq).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 11 november 1881 te Lochem met Albert Jan BOUWMEESTER, bode (1881), geboren 1851 te Lochem, overleden 1925 te Lochem, zoon van Lammert BOUWMEESTER en Janna KNAPPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan, geboren 1886 te Lochem, overleden 1916 te Lochem.
Gehuwd 1910 te Zutphen met Hendrika Johanna TOEVANK, geboren 1878 te Steenderen, dochter van Gerrit TOEVANK en Teuntjen VRIENDENBARG.

Xcc    Aartje LAMMERS, dienstbode (1881), geboren op woensdag 5 september 1860 te Apeldoorn, overleden op donderdag 9 december 1920 te Lochem op 60-jarige leeftijd, dochter van Klaas LAMMERS, landbouwer (1854), arbeider (1869), en Jannetje KOLDENHOF (zie IXaq).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op zaterdag 5 november 1881 te Voorst met Jan NIJKAMP, milicien (1881), geboren 1859 te Voorst, overleden 1883 te Voorst, zoon van Hendrik Jan NIJKAMP, daghuurder (1881), en Hendrika TIJSSEN.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op vrijdag 16 mei 1884 te Lochem met Jan KRUKERINK, dagloner (1884), geboren 1856 te Lochem, overleden 1896 te Lochem, zoon van Hendrik Jan KRUKERINK en Geesken NENGERMAN.
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op vrijdag 18 september 1908 te Lochem met Jan LOMAN, landbouwer (1908), geboren 1849 te Ruurlo, overleden 1922 te Lochem, zoon van Berend LOMAN en Hendrika DEKKERS. {Hij was eerder gehuwd 1875 te Vorden met Hendrika Willemina VINK.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik Jan, geboren 1882 te Voorst, overleden 1907 te Lochem.
Gehuwd 1906 te Lochem met Hendrika DEURNINK, geboren 1885 te Lochem, dochter van Jan DEURNINK en Willemina HORSTMAN.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Hendrika Johanna, geboren 1885 te Lochem, overleden 1891 te Lochem.
   3.  Gerrit Jan, geboren 1889 te Lochem, overleden 1889 te Lochem.
   4.  Gerritje, geboren 1890 te Lochem, overleden 1891 te Lochem.
   5.  Johanna Hendrika, geboren 1897 te Lochem.
Gehuwd 1916 te Lochem met Hendrik JANSEN.

IXar    Gerrit KOLDENHOF, boerenknecht (1860), daghuurder (1860), dagloner (1883), geboren op woensdag 30 november 1825 te Apeldoorn, overleden op zaterdag 24 november 1883 te Deventer op 57-jarige leeftijd. Hij woont in Apeldoorn. Zoon van Arend Egberts KOLDENHOF, dagloner (1822), arbeider (1825), landman (1830, 1856), daghuurder (1860), en Fennetje Stevens BOEVE (zie VIIIq).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op zaterdag 17 maart 1860 te Voorst met Grada KARMAN, dienstmeid (1860), geboren circa 1834 te Wilp, overleden op donderdag 13 december 1906 te Engeland (gem. Apeldoorn), dochter van Gerrit Derks KARMAN en Aartjen GIJSBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arend, geboren 1861 te Wilp, overleden op woensdag 27 november 1861 te Wilp.
   2.  Gerritdina Aleida, geboren op vrijdag 27 februari 1863 te Apeldoorn, overleden op donderdag 2 maart 1905 te Beekbergen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 15 januari 1887 te Apeldoorn met Hendrik KETEL, dagloner (1887), geboren circa 1863 te Apeldoorn, zoon van Marten KETEL en Maria WEMERMAN.
   3.  Arend, arbeider (1908), geboren op zondag 17 september 1865 te Wilp, overleden op woensdag 12 februari 1941 te Apeldoorn op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op zaterdag 2 mei 1908 te Apeldoorn met Janna WIJNBERGEN, geboren 1860 te Apeldoorn, overleden op dinsdag 14 september 1920 te Apeldoorn, dochter van Giesbert WIJNBERGEN en Dirkje SCHUT.
   4.  Albert (zie Xcd).
   5.  Frederik (zie Xce).

Xcd    Albert KOLDENHOF, boerenarbeider (1898), geboren op woensdag 25 september 1867 te Apeldoorn, overleden 1956 te Apeldoorn, zoon van Gerrit KOLDENHOF (zie IXar) en Grada KARMAN, dienstmeid (1860).
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op zaterdag 5 november 1898 te Heerde met Egberdina PLATENKAMP, dienstmeid (1898), geboren 1876 te Heerde, overleden 1905, dochter van Teunis PLATENKAMP en Gerrigje GELDERMAN.
Gehuwd (2) 1906 te Apeldoorm met Woutertje HULLEMAN, geboren 1872 te Apeldoorn, overleden 1940 te Apeldoorn, dochter van Derk HULLEMAN en Jannetje LAMARK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerritje, geboren 1899 te Apeldoorn, overleden 1917.
   2.  Teunis Hendrik (zie XIbw).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jannetje Johanna, geboren 1909 te Apeldoorn, overleden 1909 te Apeldoorn.
   4.  Gerrit Johannes (zie XIbx).
   5.  Jantje Martina, geboren 1914 te Apeldoorn, overleden 1914 te Apeldoorn.
   6.  Grada (zie XIby).

XIbw    Teunis Hendrik KOLDENHOF, geboren 1902 te Apeldoorn, overleden 1965 te Apeldoorn, zoon van Albert KOLDENHOF (zie Xcd) en Egberdina PLATENKAMP, dienstmeid (1898).
Gehuwd met Christina Aleida WENSINK, geboren 1904 te Bergh, overleden 1991 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert (zie XIIt).
   2.  Aaltje, geboren 1932 te Apeldoorn.
Gehuwd 1957 te Apeldoorn met J. de NIET.
   3.  Egeberdina, geboren 1948 te Apeldoorn.
Gehuwd met J.H. WEIJENBERG.

XIIt    Albert KOLDENHOF, geboren 1927 te Apeldoorn, overleden 1985 te Groenlo, zoon van Teunis Hendrik KOLDENHOF (zie XIbw) en Christina Aleida WENSINK.
Gehuwd 1956 te Apeldoorn met Jacomina Geertruida HULSTEIN, geboren 1929 te Apeldoorn, dochter van Arie HULSTEIN en Geertruida van POLEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Hendrik (zie XIIIag).
   2.  Geertruida Jacomina (zie XIIIah).
   3.  Christina Aleida, geboren 1965 te Groenlo.
Gehuwd 1991 te Middelburg met Pieter Jacobus FAASE, geboren 1964 te Middelburg.

XIIIag    Teunis Hendrik KOLDENHOF, geboren 1957 te Driebergen - Rijssenbergen, zoon van Albert KOLDENHOF (zie XIIt) en Jacomina Geertruida HULSTEIN.
Gehuwd 1982 te Apeldoorn met Gezina Francisca Maria WOLTERS, geboren 1954 te Enter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin, geboren 1983 te Apeldoorn.
   2.  Chantalle, geboren 1987 te Apeldoorn.

XIIIah    Geertruida Jacomina KOLDENHOF, geboren 1959 te Driebergen - Rijssenburg, dochter van Albert KOLDENHOF (zie XIIt) en Jacomina Geertruida HULSTEIN.
Gehuwd 1981 met Marinus Aarnout Arie STROOISNIJDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naomi, geboren 1983 te Borssele.
   2.  Sem, geboren 1986 te Borssele.

XIbx    Gerrit Johannes KOLDENHOF, geboren 1913 te Apeldoorn, overleden 1973 te Apeldoorn, zoon van Albert KOLDENHOF (zie Xcd) en Woutertje HULLEMAN.
Gehuwd 1937 te Apeldoorn met Gerritje BOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter, geboren 1938 te Apeldoorn, overleden 1994 te Leeuwarden.
Gehuwd 1966 te Apeldoorn met Ria van den BRINK.
   2.  Aalbertha Alberdina (zie XIIu).

XIIu    Aalbertha Alberdina KOLDENHOF, geboren 1944 te Apeldoorn, dochter van Gerrit Johannes KOLDENHOF (zie XIbx) en Gerritje BOOM.
Gehuwd 1967 te Apeldoorn met Anthonius Johannes van t LOO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Jacob, geboren 1975 te Klarenbeek.

XIby    Grada KOLDENHOF, geboren 1917 te Apeldoorn, overleden 1998 te Guelph, Ontario - Canada, dochter van Albert KOLDENHOF (zie Xcd) en Woutertje HULLEMAN.
Gehuwd 1936 te Apeldoorn met Herman BLOM, overleden 1995 te Guelph (Ontaraio) - Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsje Alberta (zie XIIv).
   2.  Arendje.
   3.  Harmen.
   4.  Albert.
   5.  Gerard.
   6.  Wouter.

XIIv    Gijsje Alberta BLOM, geboren 1937 te Apeldoorn, dochter van Herman BLOM en Grada KOLDENHOF (zie XIby).
Gehuwd 1956 te Apeldoorn met Cornelis Anton KOENDERINK, geboren 1934 te Den Haag, zoon van Albert Jan KOENDERINK en Alida van LINDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antony Keith.
   2.  Andrew Richard.
   3.  Douglas Wayne.
   4.  Kenneth.
   5.  Ronald.
   6.  Edward Dean.

Xce    Frederik KOLDENHOF, landbouwer (1899, 1915), geboren op dinsdag 14 maart 1871 te Apeldoorn, overleden op woensdag 16 juni 1915 te Twello op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerrit KOLDENHOF (zie IXar) en Grada KARMAN, dienstmeid (1860).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op vrijdag 28 april 1899 te Apeldoorn met Gerdina Maria STEUNENBERG, dienstbode (1899), geboren 1874 te Apeldoorn, overleden 1941 te Warnsveld, dochter van Ari STEUNENBERG, dagloner (1899), en Gerritje van de VLEKKERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerhardus (zie XIbz).
   2.  Gerrit Adriaan (zie XIca).
   3.  Gerard, geboren 1904 te Apeldoorn, overleden 1967.
Gehuwd met Geertruids Wilhelmina Gerritdina NIJLAND, geboren 1906 te Apeldoorn, overleden 1966 te Apeldoorn.
   4.  Aria Frederika (zie XIcb).
   5.  Arend Johannes, geboren 1908 te Voorst, overleden 1908 te Wilp.
   6.  levenloos geboren kind, geboren 1911 te Wilp, overleden 1911 te Wilp.
   7.  Arend Johannes (zie XIcc).

XIbz    Gerhardus KOLDENHOF, geboren 1900 te Apeldoorn, overleden 1975 te Terwolde, zoon van Frederik KOLDENHOF (zie Xce) en Gerdina Maria STEUNENBERG, dienstbode (1899).
Gehuwd 1924 te Voorst met Hendrika Luberta KLUIN, geboren 1903 te Voorst, dochter van Hendrik KLUIN en Luberta EEKHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luberta, geboren 1921 te Voorst.
Gehuwd met Derk KOELEWIJN, geboren 1925, overleden 1988.
   2.  Frederik, geboren 1925 te Voorst.
Gehuwd met Dinie MORSINK.
   3.  Hendrik (zie XIIw).

XIIw    Hendrik KOLDENHOF, geboren 1927 te Voorst, zoon van Gerhardus KOLDENHOF (zie XIbz) en Hendrika Luberta KLUIN.
Gehuwd 1953 te Epe met Dirkje van ESSEN, geboren 1931, overleden 1968 te Terwolde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Luberta, geboren 1953.

XIca    Gerrit Adriaan KOLDENHOF, geboren 1901 te Wilp, overleden 1960 te Wilp, zoon van Frederik KOLDENHOF (zie Xce) en Gerdina Maria STEUNENBERG, dienstbode (1899).
Gehuwd 1930 te Voorst met Gerritdina HAZELAAR, geboren 1911 te Voorst, overleden 1986.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederik (zie XIIx).