Parentelen

Voor diegenen die ook de vrouwelijke lijn verder willen volgen heb ik hier de parentelen van de families Buzepol en Visser opgenomen. In feite zijn parentelen nooit volledig, zo ook hier. Eigenlijk kan dan ook beter gesproken worden van een eerste aanzet voor een parenteel.

Maar eerst nog enige achtergrond informatie over de 'Buzepol'len'.

Harm Gerrits Buezepol is omstreeks 1750 in Genemuiden geboren en kreeg vijf kinderen; drie zonen en twee dochters. Merkwaardig genoeg schreven de zonen hun achternaam allen op een andere manier. De oudste zoon, Willem Harms, schreef zijn naam als Beuzepol; de tweede zoon, Gerrit Harms schreef aanvankelijk zijn naam, net als zijn vader, als Buezepol, maar veranderde die in de tijd in Buzepol en de jongste zoon, Jan Harms, gebruikte, evenals zijn zusters, de naam Biezepol. In mannelijke lijn is zo voor het onderzoek eenvoudig van elkaar te onderscheiden takken aan de stamboom verkregen.

De Beuzepol tak is reeds in de vorige eeuw in mannelijke lijn uitgestorven; op 11 oktober 1878 overleed Harm Beuzepol. Hij had zes dochters en slechts één zoon, Willem, die reeds op 3 oktober 1845 is overleden. In 1830 wordt ook nog gesproken van een Hendrik Klaasen Beuzepol, die omstreeks 1815 geboren is aan de Zeedijk in Zwolle. In het geboorteregister is hier echter niets over terug te vinden. Tot op heden zijn er geen verdere gegevens gevonden over deze (mogelijke) nazaat.

De Buzepol tak (waartoe ik dus behoor) bestaat nog steeds, alhoewel er niet zo veel leden meer zijn in de mannelijke tak. Aanvankelijk hebben ze zich gevestigd aan de Hasselerdijk bij Zwolle, later (eind 19e eeuw) in Zalk en Veecaten. De huidige leden met deze naam vormen de achtste generatie sinds de stamvader Harm Gerrits Buezepol.

Tenslotte de Biezepol tak. Voor zover nu bekend is die tak het ruimst vertegenwoordigd. Deze tak kan in feite in twee delen worden gezien: de zg. ‘Rotterdamse tak’ en de ‘Overijsselse tak’. De grondlegger van de Rotterdamse tak is de oudste zoon van de eerder genoemde Jan Harms Biezepol, zijn naam was Harmen Jans, die omstreeks 1850 naar Klundert (in Noord-Brabant) trok en daar op 7 juni 1851 in het huwelijk trad met Catharina Mackenzie. Tot nu toe is nog niet gebleken dat uit dit huwelijk zonen zijn geboren; wel zijn er twee dochters geboren: Johanna, die slechts twee weken oud is geworden en Geertje Gerdina. Zij is op 30 december 1859 geboren. Zij huwde op 17 november 1881 met Jan van Ham. Uit dit huwelijk werd op 2 september 1883 Catharina Elisabeth geboren. Een neef van Geertje Gerdina, Willem Biezepol, is omstreeks 1900 uit zijn geboorteplaats Genemuiden vertrokken en heeft zich eveneens in Klundert gevestigd. Daar trouwde hij op 17 september 1903 met zijn achternicht Catharina Elisabeth van Ham. Op 10 januari 1923 heeft het gezin zich gevestigd in IJsselmonde (nu Rotterdam), alwaar, dan wel in de omgeving ervan, heden nog steeds afstammelingen woonachtig zijn. De leden van de "Overijsselse" tak hebben zich door de jaren heen voornamelijk gevestigd in de geboortestreek rondom Kamperzeedijk. In mannelijke lijn is deze laatste tak eveneens erg dun.