Welkom op mijn website

 

Ik ben Jan Buzepol, geboren in Hattem en tegenwoordig woonachtig in Bunnik. Het moet in oktober 1994 zijn geweest dat mijn interesse voor genealogie werd gewekt. Tijdens het verjaardagsfeestje van mijn moeder drukte mijn oom, Willem Buzepol, mij een papiertje in handen. Op dat papiertje stond een aantal namen van voorouders. Hij vertelde daarbij dat hij deze had gevonden in het Rijksarchief Overijssel in Zwolle en misschien kon ik er iets mee. En zo is het allemaal begonnen. Aanvankelijk heb ik mij geconcentreerd op de familienaam Buzepol; later is daar dan ook de familienaam van mijn moeder,  Visser, bijgekomen (en de overige voorouders). Van de resultaten van mijn naspeuringen wil ik u graag deelgenoot maken. Misschien vindt u hier gegevens die u kunnen helpen bij uw onderzoek.. 

Naamgeving

De oorspronkelijke naam Buezepol, die later ook voorkomt als Beuzepol, Buzepol of Biezepol, heeft een nauwe relatie met het woord ‘bies’, wat een oeverplant is met lange stengels, welke onder andere worden gebruikt voor het maken van matten en stoelen. Het woord ‘bies’ wordt ook wel gebruikt voor de aanduiding van ‘riet’. De voorouders stammen voor zover nu bekend uit de omgeving van de Kamperzeedijk bij Genemuiden, waar zich in de omgeving grote rietvelden bevinden. Uit de naam kan worden afgeleid dat de voorouders naar alle waarschijnlijkheid werkzaam waren ‘in het riet’. De eerst bekende Buezepol was inderdaad rietdekker en ook daarna oefenden vele nazaten dit beroep nog uit tot in de zestiger/zeventiger jaren van de 20ste eeuw.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de naam Visser er op duidt dat mijn voorouders dat beroep hebben uitgeoefend.  Ik heb dat echter nog niet kunnen vaststellen; van de oudste, mij bekende, Visser heb ik het beroep nog niet kunnen achterhalen; wel is het zo dat mijn voorouders deze naam  in de 16e eeuw reeds droegen.

Mocht U aanvullingen hebben, wilt u mij dat dan mailen; mijn E-mail adres is jan@buzepol.com of vul het reactieformulier in.

Ook is het mogelijk Uw opmerkingen over deze site of over het gepresenteerde achter te laten in het gastenboek.

Deze homepage is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 17 mei 2013

 

  Free counter and web stats

Lees mijn Gastenboek!
Teken mijn Gastenboek!
Dreambook